Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect nr.

110/2018
Denumire: Extindere prin suprainaltare spatiu comercial
in vederea realizarii unei locuinte de serviciu P+1E -
imprejmuire, sat Prohozesti, comuna Poduri, judetul Bacau
Documentație pentru obținerea autorizației de
construire (D.T.A.C.)

NOTIFICARE
În vederea obținerii avizului de amplasament
ALIMENTARE CU APĂ

1.DATE GENERALE ȘI LOCALIZAREA PROIECTULUI DE INVESTIȚII:


1.1. DENUMIREA PROIECTULUI DE INVESTIȚII:
Obiectiv de investiție: EXTINDERE PRIN SUPRAINALTARE SPATIU
COMERCIAL IN VEDEREA REALIZARII UNEI LOCUINTE DE SERVICIU P+1E
- IMPREJMUIRE, SAT PROHOZESTI, COMUNA PODURI, JUDETUL BACAU

1.2. AMPLASAMENTUL PROIECTULUI, INCLUSIV VECINĂTĂȚILE ȘI ADRESA


OBIECTIVULUI:

Amplasament: sat Prohozesti, comuna Poduri, județul Bacău, număr cadastral 62159;
Adresa: sat Prohozesti, comuna Poduri, județul Bacău;
Vecinătățile amplasamentului sunt:
 N: Drum comunal (asfalt);
 S: Iscu Alexandru;
 V: Busuioc Gheorghe;
 E: Drum comunal (asfalt);

1.3. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI/BENEFICIARULUI PROIECTULUI


DE INVESTIȚII:

a) Denumire titular:

Beneficiar: SC. NIC-NIST S.R.L.

b) Adresa titularului, telefon, fax, adresa e-mail:

Telefon: 0740636154

c) Reprezentanți legali/împuterniciți, cu date de identificare:

Proiectant general: S.C. A-Z CONSULTING S.R.L. IAȘI;

1.4. ÎNCADRARE ÎN PLANURILE DE URBANISM/AMENAJAREA TERITORULUI


ȘI/SAU ALTE SCHEME.PROGRAME:

sat Prohozesti, comuna Poduri, județul Bacău, număr cadastral 62159;

.5. BILANȚUL TERITORIAL:


Corp construcție spațiu comercial- existent
 Aria construită existent – 242,75 m2;
 Aria desfășurată existent – 301,22 m2;
 Înălțime streașină existent : +3,32 m

Mun. IAȘI, Bulevardul ȚUȚORA, Nr. 3, camera 1, Tel./Fax:+40.232.803.078


Bloc B3, Scara E, Ap. 2, Jud IAȘI. Nr. de ordine în registrul comerțului:J22/1343/02.08.2013
E_mail:OfficeAzConsulting@gmail.com CUI: RO 32092819 Capital social: 200 RON
1
Proiect nr. 110/2018
Denumire: Extindere prin suprainaltare spatiu comercial
in vederea realizarii unei locuinte de serviciu P+1E -
imprejmuire, sat Prohozesti, comuna Poduri, judetul Bacau
Documentație pentru obținerea autorizației de
construire (D.T.A.C.)

 Înălțime creastă existent: +6,28 m


 Suprafață teren: 1256 m2
 Procent ocupare teren (POT) existent: 19,327 %
 Coeficient ocupare teren (CUT) existent: 0,239

Corp construcție spațiu comercial - propus


 Aria construită propus – 286,34 m2;
 Aria desfășurată propus – 631,15 m2;
 Înălțime streașină propus : +6,06 m
 Înălțime creastă propus: +9,97 m
 Suprafață teren: 1256 m2
 Procent ocupare teren (POT) propus: 22,79 %
 Coeficient ocupare teren (CUT) propus: 0,502

2.DESCRIEREA PROIECTULUI
Suprafața și situatia juridica a terenului:
Amplasamentul clădirii are o suprafață de 1256 m2.
Terenul pe care se află amplasată clădirea se află în proprietatea SC. NIC-NIST S.R.L. și este
cuprins în patrimoniul comunei Poduri ca domeniu privat (număr cadastral 62159).
Folosința actuală a terenului este teren curți-construcții, destinația propusă fiind de curți-
construcții, iar forma sa în plan este regulată.
Conform Cod de proiectare seismică P 100-1/2013 imobilul se include in clasa III de importanță,
pentru care factorul de importanță și expunere al construcţiei este γ = 1.
Conform ordinului MLPAT nr. 31/N-1995, privind stabilirea categoriei de importanță a
construcţiei, cladirea se incadrează în categoria de importanță .
Se propune extindere prin supraînălțare a spațiului comercial în vederea realizării unei locuințe
de serviciu..

1) Sistemul constructiv
A. Situație existentă:
Infrastructura construcţiei
fundaţii continue din beton armat sub cadre de beton armat.
 placa pe sol de 10 cm grosime din beton;
Suprastructura construcției este realizată:
 pereți din zidărie de cărămidă plină înrămată în cadre cu stâlpi din beton armat cu
secțiunea de 30x30 cm, și grinzi cu secțiunea de 30x50 cm;
 planşeul de peste parter este realizat din beton armat de 15 cm;
 şarpantă de lemn ignifugată în 4 ape cu învelitoare din țiglă ceramică.

III.2 Închiderile exterioare şi compartimentările interioare


Pereți realizaţi din zidărie de cărămidă plină cu grosimea de 30 cm înrămată în cadre de
beton armat pentru pereții exteriori, iar pentru pereții interiori zidărie de cărămidă plină cu
grosimea de 30 cm dar și pereți de gips-carton de 10 cm și 20 cm.
Tâmplăria exterioară este din PVC.

III.3 Finisaje interioare şi exterioare


Finisajele interioare au la bază lucrări de tencuieli, gleturi şi văruieli atât la pereţi cât şi la tavan.

Mun. IAȘI, Bulevardul ȚUȚORA, Nr. 3, camera 1, Tel./Fax:+40.232.803.078


Bloc B3, Scara E, Ap. 2, Jud IAȘI. Nr. de ordine în registrul comerțului:J22/1343/02.08.2013
E_mail:OfficeAzConsulting@gmail.com CUI: RO 32092819 Capital social: 200 RON
2
Proiect nr. 110/2018
Denumire: Extindere prin suprainaltare spatiu comercial
in vederea realizarii unei locuinte de serviciu P+1E -
imprejmuire, sat Prohozesti, comuna Poduri, judetul Bacau
Documentație pentru obținerea autorizației de
construire (D.T.A.C.)

III.4 Acoperişul şi învelitoarea


Acoperișul este de tip șarpantă din lemn ecarisat de rășinoase cu învelitoare din tiglă ceramică.

B.Situație propusă:
Infrastructura construcției
Având în vedere intervenția asupra clădirii, respectiv extindere, la nivelul infrastructurii
se vor executa săpături pentru realizarea fundațiilor în zona în care urmează să se realizeze terasa
respectiv treptele. Structura extinderii va fi realizată din stâlpi, grinzi, planșeu din beton armat:
 este realizată din fundaţii continue sub cadre de beton; se vor executa săpături la
fundațiile continue realizate beton armat clasa C16/20, acestea se vor arma cu
etrieri ø8 OB37 iar armătura de rezistenţă va fi reprezentată de bare ø10,ø12, ø14
PC 52.
 placa pe sol de 10 cm grosime din beton armat va fi realizata din beton clasa
C16/20 și va fi armată la partea inferioară cu plasă sudată tip SPPB ø4/100, peste
care se va realiza pardoseala finită.

Suprastructura:
Având în vedere intervenția asupra clădirii, respectiv extindere, se propune realizarea de
cadre din beton armat, la nivelul parterului pe zona dintre axele 1-4 și D iar pentru etaj se vor
realiza pe toată amprenta parterului, inclusiv zona nou realizată. Structura nou realizată va fi
alcătuită din stâlpi de beton armat cu secțiunea de 30x30 și grinzi cu secțiunea de 30x50 cm,
planșeul de peste parter în zona dintre axele 1-4 și D se va realiza din beton armat de 15cm, iar
planșeul de peste etaj se va realiza din beton armat de 13cm.
De asemenea, se va reface șarpanta și învelitoarea.

III.2 Închiderile exterioare şi compartimentările interioare


Structura nou realizată se va închide la exterior cu zidărie de cărămidă plină de 30 cm
înrămată in cadre, iar compartimentările interioare se vor realiza din zidărie de cărămidă
plină de 30 cm, respectiv 25 cm.

III.3 Finisaje interioare


 Finisajele propuse sunt moderne, rezistente şi uşor de întreţinut.
 Finisajele interioare au la bază lucrări de tencuieli, gleturi şi văruieli atât la pereţi cât şi la
tavan, lucrări de placare cu faianţă.

3.Modul de asigurare al utilităților


Alimentarea cu apa rece este realizată de la sistemul centralizat de alimentare cu apă potabilă,
de care amplasamentul dispune.
Deversarea apelor uzate. Apele uzate menajere colectate de la clădire sunt evacuate în bazinul
din beton vidanjabil etanș de care amplasamentul dispune.
Asigurarea necesarului de agent termic :este realizată prin utilizarea unei centrale termice pe
lemne.
Apele pluviale colectate prin intermediul gurilor de canalizare se dirijeaza spre spatiile verzi.
Apele de pe alei se infiltreaza in mod natural in teren.
Alimentarea cu energie electrica este existentă.
Iluminatul încaperilor se face atât natural (direct și prin supralumini), cât și artificial (lămpi
fluorescente, corpuri de iluminat decorative).
Alimentarea cu gaze naturale – nu este cazul.

Mun. IAȘI, Bulevardul ȚUȚORA, Nr. 3, camera 1, Tel./Fax:+40.232.803.078


Bloc B3, Scara E, Ap. 2, Jud IAȘI. Nr. de ordine în registrul comerțului:J22/1343/02.08.2013
E_mail:OfficeAzConsulting@gmail.com CUI: RO 32092819 Capital social: 200 RON
3
Proiect nr. 110/2018
Denumire: Extindere prin suprainaltare spatiu comercial
in vederea realizarii unei locuinte de serviciu P+1E -
imprejmuire, sat Prohozesti, comuna Poduri, judetul Bacau
Documentație pentru obținerea autorizației de
construire (D.T.A.C.)

Pentru asigurarea igienei aerului toate spatiile vor fi ventilate natural prin ferestre cu ochiuri
mobile și clapete de ventilare dispuse în planul geamurilor Conform I5-85, s-a prevăzut ventilare
naturală organizată. Ventilarea naturală organizată se va realiza în conformitate cu prevederile
standardului SR 6724/1.

Întocmit:
Ing. Victor Pruteanu

Mun. IAȘI, Bulevardul ȚUȚORA, Nr. 3, camera 1, Tel./Fax:+40.232.803.078


Bloc B3, Scara E, Ap. 2, Jud IAȘI. Nr. de ordine în registrul comerțului:J22/1343/02.08.2013
E_mail:OfficeAzConsulting@gmail.com CUI: RO 32092819 Capital social: 200 RON
4