Sunteți pe pagina 1din 1

Titlul proiectului (se va scrie cu format de 13 Calibri (Body) bold)

I. State of the art (scrisul va fi de 12 Calibri (Body), spațiere 1,5, Justify, minim 1 pagină,
maxim 3 pagini, se vor atinge aspecte precum: definirea carbohidratilor, clasificarea lor,
metode de determinare și motive de determinare a …. etc.).
II. Descrierea metodelor de analiză (scrisul va fi de 12 Calibri (Body), spațiere 1,5, Justify, ,
maxim 20 pagini, se va descrie detailiat fiecare metodă de analiză, ce aparate folosește,
reactivi, coloane, cum se pregătește proba etc. Nu se vor utiliza fotografii! Sunt permise
schemele, tabelele și graficele).
III. Buget necesar (scrisul va fi de 12 Calibri (Body), spațiere 1,5, Justify, , maxim 7 pagini, se
va descrie detailiat fiecare cheltuială pe următoarele categorii echipamente, rectivi,
servicii, personal).

Nr. crt. Categorii de cheltuieli 2018 2019 Total


1 Cheltuieli cu personalul (inclusiv contribuții angajator)
2 Cheltuieli cu logistica
2.1 Cheltuieli privind stocurile
2.2 Cheltuieli cu serviciile executate de terți
3 Cheltuieli indirecte (maximum 10% din cheltuieli directe)
4 Total (1+2+3)

IV.Venituri estimate (scrisul va fi de 12 Calibri (Body), spațiere 1,5, Justify, , maxim 7 pagini, se
va estima fiecare tip de analiză descrisă la punctul III ce venitruri poate să aducă).