Sunteți pe pagina 1din 2

Calitatea lecturii asigurată prin intermediul cercurilor

de lectură

În ultimii ani, se vorbeşte tot mai mult nu numai de profesori, ci şi


de publicul larg, de scăderea interesului pentru lectură şi de consecinţele
lipsei de lectură asupra tinerilor, în special.

În societatea modernă nu televizorul, computerul, ne fac să nu mai


citim, ci după cum afirma într-un interviu M.Cărtărescu, „slăbirea
generală a interesului pentru viaţa interioară”. În căutarea de sine,
fiecare elev a concretizat sfera tematică din care şi-ar realiza lecturile,
care în majoritatea cazurilor avea să reflecte viaţa din trecut a neamului,
trecutul glorios, viaţa poporului român din cele mai îndepărtate timpuri,
ulterior primind şi recomandările necesare. Momentul dat a făcut ca pe
parcursul celor patru luni într-adevăr să se observe eficienţa promovării
lecturii în rîndul elevilor de clasa a VII-a şi a VIII-a.

La următoarele Şedinţe (s-au realizat 4) elevii şi-au adus cîte un coleg şi


cartea preferată.

Evident că Cercul de lectură reprezenta acel Atelier de lectură din


cadrul orelor, dar la care ei s-au simţit mult mai liberi (spaţiul poate fi
altul de fiecare dată – biblioteca şcolară, orăşenească, librăria, un loc
preferat al elevilor din oraş etc.). Aici au avut libertatea alegerii
lecturilor, profesorul fiind doar un ghid în alegerea lecturii individuale.
Activităţile au fost diverse – activităţi în care s-au discutat cărţi, s-au
propus cărţi spre lectură sau combinate cu vizionări de filme, ceea ce am
dori să promovăm şi în continuare, urmărind obiectivele:
 formarea gustului pentru lectură al elevului;
 conştientizarea şi promovarea lecturii de plăcere;
 stimularea interesului pentru literatura română şi universală;
 formarea unor criterii axiologice proprii în baza lecturii;
 stabilirea relaţiilor de prietenie între membrii aceleiaşi instituţii în
baza lecturilor;
 formarea unei gîndiri proprii de relaţionare cu ei înşişi şi cu cei din
jur.
Prin activitatea desfăşurată elevii au conştientizat faptul că mediul
de care depindem tot mai mult pentru a culege informaţii şi a învăţa este
lectura. O primă sarcină care le revine profesorilor este de a-i ajuta pe
elevi să-şi dezvolte capacitatea de a se implica în lectură, de a deveni
cititori reflexivi. Trebuie să fie învăţati cum să citească de plăcere, cum
să relaţioneze la text şi cum să acţioneze ca răspuns la ceea ce au citit,
cum să treacă de la reproducerea textului la analiza complexă.
Lectura la Cerc permite exploatarea reacţiilor personale, în care
membrii vin fiecare cu propria atitudine faţă de lectură, descoperind
plăcerea lecturii la modul autentic. Tot aici elevii pot afla şi despre noile
apariţii editoriale din ţară şi de peste hotare.
Totodata, Cercul de lectură în afara orelor serveşte intereselor
elevilor pentru că:
 permite valorificarea lecturii de tip cursiv, cea a cititorului concret,
real;
 se valorifică şi alte cărţi care nu intră în bibliografia şcolară, dar care
prezintă interes;
 este o posibilitate de socializare, de grupare a elevilor în jurul unor
idei care lărgeşte sistemul de valori.
În egală măsură, formula serveşte intereselor profesorului, pentru că:
 este un bun prilej de a observa din interior interesele (lipsa de interes)
pentru lectură a elevilor, obţinînd date care ar permite modelarea
viitorului cititor;
 strategiile utilizate la Cercul de lectură s-ar putea folosi şi în clasă.

Elevii sînt ajutaţi să înţeleagă că numai lectura cărţii de valoare


aliază în timp şi spaţiu generaţiile. Promovarea activităţilor la Cerc
permite asigurarea calităţii în abordarea educaţiei literar-artistice la
clasă, deschiderea unui dialog real între carte de literatură şi cititor.

S-ar putea să vă placă și