Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de lucru

-Metoda costului mediu ponderat (CMP)-


-la sfârşitul lunii-

La data de 1 mai anul N, entitatea dispune de următoarea situaţie a mişcărilor de


stocuri pentru Sortimentul C:

Data Intrări Data Ieşiri


N Cantitate Preţ N Cantitate Preţ
2 2
(m ) unitar (m ) unitar
Stoc iniţial 1.500 50 17.05 2.100
02.05 2.300 52 21.05 3.900
06.05 1.980 49 25.05 5.800
11.05 4.500 54 28.05 1.700
12.05 5.200 47 31.05 4.000
14.05 3.800 57 Stoc final 1.780
Total 19.280 Total 19.280

Se cere: Stabiliţi preţurile unitare la ieşire prin Metoda costului mediu ponderat
(CMP).
Rezolvare:

CMP =
q x p =
q
(1.500 x 50)  (2.300 x 52)  (1.980 x 49)  (4.500 x 54)  (5.200 x 47)  (3.800 x 57)

19.280
=
75.000  119.600  97.020  243.000  244.400  216.600 995.620
  52 RON/m2
19.280 19.280
=> din punct de vedere matematic, observăm că CMP este situat între limita inferioară şi cea
superioară a preţurilor la intrare şi se află în intervalul dintre 47 RON şi 54 RON. (47 RON <
52 RON < 54 RON).

Data Intrări Data Ieşiri


N Cantitate Preţ N Cantitate Preţ
2 2
(m ) unitar (m ) unitar
Stoc iniţial 1.500 50 17.05 2.100 52
02.05 2.300 52 21.05 3.900 52
06.05 1.980 49 25.05 5.800 52
11.05 4.500 54 28.05 1.700 52
12.05 5.200 47 31.05 4.000 52
14.05 3.800 57 Stoc final 1.780 52
Total 19.280 - Total 19.280 -