Sunteți pe pagina 1din 9

CĂTRE,

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Domnului Horațiu MOLDOVAN – Secretar de stat

COMISIA DE MEDICINĂ DENTARĂ

Stimate domnule Secretar de stat,

În contextul evoluției pandemiei de SARS-CoV-2 din România, situație care


a determinat încetarea temporară a activității cabinetelor de stomatologie, vă înaintez
propunerea mea privitoare la modalitatea și condițiile de funcționare a cabinetelor
stomatologice private și de stat în noile condiții sociale.
Această propunere este rezultatul dezbaterii on-line cu tema ”Reluarea
activității cabinetelor stomatologice ca nevoie stringentă a pacienților” la care au participat
medici stomatologi cu practică din mediul privat și de stat, urban și rural din țara noastră.
Conform O.M.S nr. 1202/2017- Art. 5 pct. (1), lit. a), comisiile de specialitate
elaborează protocoalele standardizate la nivel național sau adaptează conținutul
protocoalelor internaționale în domeniu, pe care le supune aprobării Ministrului Sănătății.

Propunere cu proceduri terapeutice și măsuri administrative graduale


pentru prevenirea răspândirii infecției cu COVID-19 în cabinetele stomatologice.

Etapa 1. Perioada 01 – 15 Mai 2020

Vor funcționa cabinete stomatologice de stat și private autorizate temporar care


efectuează tratamente ce nu suportă amânare, modalitatea și condițiile de funcționare a
acestor cabinete au fost punctate în răspunsul meu la adresa MS Nr. NT 972 din
15.04.2020 astfel:

Referitor la adresa dumneavoastră nr. NT 972 din 15.04.2020, va înaintez


propunerile necesare în vederea formulării unui Ordin cu măsuri prin care să se
stabilească modalitatea și condițiile de funcționare a cabinetelor stomatologice de
stat și private privind efectuarea tratamentelor ce nu suportă amânare, altele decât
cele din structurile Unităților de Primiri Urgențe.

1. Avizarea temporară de către Direcțiile de Sănătate Publică și Colegiul


Medicilor Stomatologi care să certifice respectarea măsurilor suplimentare pentru
prevenirea și limitarea infecției cu SARS-COV-2, a următoarelor cabinete:
 Avizarea temporară a oricărui cabinet stomatologic privat, care
respectă măsurile suplimentare pentru prevenirea și limitarea infecției cu SARS-COV-2
indiferent de localizare;

1
 Avizarea temporară a cabinetelor școlare de medicină dentară care
respectă măsurile suplimentare pentru prevenirea și limitarea infecției cu SARS-COV-2 și
permit accesul facil al pacienților înspre cabinet;
 Avizarea temporară a laboratoarelor de radiologie dentară.
Cabinetele stomatologice private și laboratoarele de radiologie dentară avizate
temporar să poată intra în relație contractuală cu Casa Națională de Asigurări de
Sănătate, pentru ca pacienții să beneficieze de gratuitatea tratamentelor stomatologice de
urgență, iar cabinetul prestator de servicii medicale să beneficieze lunar de o sumă
stabilită per tură și medic pentru asigurarea materialelor de protecție.

2. Tratamente stomatologice ce nu suportă amânare:


 Cele zece proceduri de urgență menționate în Decizia BExN al
CMSR Nr. 13/3 BExN/2020;
 Intervenții stomatologice pe care medicul le consideră urgență
dar nu se regăsesc în lista sus menționată;
 Extracția dentară dacă patologia existentă se încadrează într-o
situație de urgență;
 Tratamente ortodontice de urgență în situația în care apar
leziuni de părți moi cauzate de purtarea aparatului ortodontic;
 Tratamente stomatologice de urgență la copii;
 Radiografia dentară panoramică sau CT pentru diagnostic;
 Prescrierea de medicamente;
Se interzice utilizarea turbinei, a aparaturii ultrasonice, a spray-ului aer-apă.

3. Activitatea în cabinetele dentare se va desfășura după un Protocol


General care să cuprindă:
1. Protocol de triaj al pacienților;
2. Protocol de acces al personalului și pacienților;
3. Protocol îmbrăcare-dezbrăcare;
4. Protocol de diagnostic și tratament;
5. Protocol de dezinfecție a zonelor de lucru;
6. Protocol de dezinfecție a personalului și pacienților;
7. Protocol gestionare deșeuri;
8. Protocol sterilizare;
Utilizarea mijloacelor tehnice de dezinfecție/sterilizare a spațiilor - lămpi cu UV.

4. Triaj epidemiologic al pacienților:


o Pacientul suspect sau confirmat cu SARS-COV-2 va fi
îndrumat spre cabinetul stomatologic din UPU;
o Pacienții cu simptomatologie respiratorie acută – amânarea
tratamentului stomatologic până când pacientul este considerat sănătos;
o Pacienții fără simptomatologie febrilă care prezintă urgență
stomatologică primesc tratament stomatologic la cabinetele avizate temporar;

5. Efectuarea de manopere stomatologice de urgență după completarea


și semnarea ”FORMULARULUI DE CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT”

2
Etapa 2. Perioada 16 – 31 Mai 2020

Reluarea activității tuturor cabinetelor stomatologice private și de stat.


Activitatea stomatologică presupune generarea de cantități mari de aerosoli
și picături amestecate cu saliva pacientului, chiar sânge.
Personalul medical și pacienții se confruntă cu un riscul de a se infecta cu
corona virus.
Toți pacienții vor fi tratați ca potențiali purtători de virus.

A. Documente necesare:
1. Declarație din care să rezulte că pacientul nu a călătorit în ultimele 14
zile în zone cu risc de infectare cu coronavirus (roșii/galbene), că nu a intrat în contact
direct cu persoane care au simptome sau care au călătorit în zone cu transmitere
comunitară extinsă, ca nu au intrat în contact direct cu persoane care au fost confirmate
cu coronavirus.
2. Acord pentru prelucrarea datelor personale.
3. Formular de consimțământul informat.
4. Chestionar privind starea de sănătate a pacientului.
Aceste documente vor fi semnate obligatoriu de către pacient, refuzul
pacientului de a furniza aceste date determină imposibilitatea acordării tratamentului
stomatologic.

B. Proceduri stomatologice permise.


 Igienizări minime
 Tratamente ortodontice de întreținere
 Tratamente endodontice
 Tratamente odontale
 Tratamente protetice cu caracter provizoriu
 Radiografie dentară panoramică și CT
Obligativitatea utilizării sistemului de digă și folosirea aspirației chirurgicale.

C. Proceduri stomatologice interzise.


 Tratamentul parodontal
 Tratamentul chirurgicale (cu excepția celor zece proceduri de urgență
menționate în Decizia BExN al CMSR Nr. 13/3 BExN/2020)
 Tratamente implantologice
 Preparările bonturilor dentare
 Extracțiile dentare care nu se încadrează într-o situație de urgență
 Orice proceduri terapeutice care impun utilizarea aparaturii
ultrasonice și a dispozitivelor cu jet de particule
D. Măsuri administrative
o Activitatea în cabinetele stomatologice se va desfășura conform
Protocolului general
1. Protocol de triaj al pacienților;
2. Protocol de acces al personalului și pacienților;
3. Protocol îmbrăcare-dezbrăcare;
4. Protocol de diagnostic și tratament;
5. Protocol de dezinfecție a zonelor de lucru;
3
6. Protocol de dezinfecție a personalului și pacienților;
7. Protocol gestionare deșeuri;
8. Protocol sterilizare;
Utilizarea mijloacelor tehnice de dezinfecție/sterilizare a spațiilor - lămpi cu
UV.

Triaj epidemiologic al pacienților:


o Pacientul suspect sau confirmat cu SARS-COV-2 va fi
îndrumat spre cabinetul stomatologic din UPU;
o Pacienții cu simptomatologie respiratorie acută – amânarea
tratamentului stomatologic până când pacientul este considerat sănătos;
o Pacienții fără simptomatologie febrilă primesc programare
pentru tratament stomatologic.
Tot personalul implicat în actul terapeutic va purta obligatoriu echipamentul
de protecție recomandat oficial.
Pacienții vor intra singuri, cu excepția celor care însoțesc un minor sau o
persoană care necesită însoțire, vor fi întâmpinați de către un cadru medical care poartă
echipament de protecție recomandat oficial. La intrare în cabinetul medical pacienților li se
va înregistra temperatura corporală, își vor dezinfecta mâinile cu soluție dezinfectantă
pentru tegumente și vor primi echipament de protecție (botoșei de unică folosință).
În sala de așteptare sunt acceptați un număr de pacienți astfel încât se va
păstra distanța socială recomandată (1,50 - 2 m)
După ieșirea unui pacient se dezinfectează imediat suprafețele atinse de
acesta dacă un pacient utilizează toaleta, aceasta va fi dezinfectată corespunzător,
În sala de așteptare va exista un recipient în care pacientul depozitează
echipamentul de protecție utilizat care va fi eliminat conform protocolului.

Etapa 3. Perioada 01 iunie 2020


Reluarea activității cu toate tratamentele stomatologice permise.

Masuri administrative
Documente necesare:
1. Declarație din care să rezulte că pacientul nu a călătorit în ultimele 14
zile în zone cu risc de infectare cu coronavirus (roșii/galbene), că nu a intrat în contact
direct cu persoane care au simptome sau care au călătorit în zone cu transmitere
comunitară extinsă, ca nu au intrat în contact direct cu persoane care au fost confirmate
cu coronavirus. (Anexa 1)
2. Acord pentru prelucrarea datelor personale. (Anexa 2)
3. Formular de consimțământul informat. (Anexa 3)
4. Chestionar privind starea de sănătate a pacientului. (Anexa 4)

Aceste documente vor fi semnate obligatoriu de către pacient, refuzul


pacientului de a furniza aceste date determină imposibilitatea acordării tratamentului
stomatologic.
o Activitatea în cabinetele stomatologice se va desfășura conform
Protocolului general
1. Protocol de triaj al pacienților;
2. Protocol de acces al personalului și pacienților;
4
3. Protocol îmbrăcare-dezbrăcare;
4. Protocol de diagnostic și tratament;
5. Protocol de dezinfecție a zonelor de lucru;
6. Protocol de dezinfecție a personalului și pacienților;
7. Protocol gestionare deșeuri;
8. Protocol sterilizare;
Utilizarea mijloacelor tehnice de dezinfecție/sterilizare a spațiilor - lămpi cu
UV.

Triaj epidemiologic al pacienților:


o Pacientul suspect sau confirmat cu SARS-COV-2 va fi
îndrumat spre cabinetul stomatologic din UPU;
o Pacienții cu simptomatologie respiratorie acută – amânarea
tratamentului stomatologic până când pacientul este considerat sănătos;
o Pacienții fără simptomatologie febrilă primesc programare
pentru tratament stomatologic.
Tot personalul implicat în actul terapeutic va purta obligatoriu echipamentul
de protecție recomandat oficial.
Pacienții vor intra singuri, cu excepția celor care însoțesc un minor sau o
persoană care necesită însoțire, vor fi întâmpinați de către un cadru medical care poartă
echipament de protecție recomandat oficial. La intrare în cabinetul medical pacienților li se
va înregistra temperatura corporală, își vor dezinfecta mâinile cu soluție dezinfectantă
pentru tegumente și vor primi echipament de protecție (botoșei de unică folosință).
În sala de așteptare sunt acceptați un număr de pacienți astfel încât se va
păstra distanța socială recomandată (1,50 - 2 m)
După ieșirea unui pacient se dezinfectează imediat suprafețele atinse de
acesta, dacă un pacient utilizează toaleta, aceasta va fi dezinfectată corespunzător,
În sala de așteptare va exista un recipient, în care pacientul depozitează
echipamentul de protecție utilizat, care va fi eliminat conform protocolului.

Descrierea procedurii pentru prevenirea răspândirii infecției cu COVID-


19 în cabinetele stomatologice.

Triaj pacienți – telefonic sau în fața cabinetului la distanța de 2m. La sosire


pacientul va purta masca facială personală, se determină temperatura corporală.
Acces pacienți în sala de așteptare – Pacienții vor intra singuri, cu excepția
celor care însoțesc un minor sau o persoană care necesită însoțire, vor fi întâmpinați de
către un cadru medical care poartă echipament de protecție recomandat oficial. După
intrarea pacientului în sala de așteptare, ușa de acces va fi închisă cu cheia. Pacientul își
va dezinfectarea mâinilor și va primi echipamentului de protecție (botoșei). Lucrurile
personale ale pacientului vor rămâne în sala de așteptare loc în care acesta va completa
și documentele obligatorii. Pacientul va fi permanent însoțit de către un cadru medical
(excepție utilizarea toaletei), păstrându-se distanța socială 1,5 m. Se evită discuțiile inutile
cu pacientul. Se va evita atingerea suprafețelor de către pacient. Pacientul este invitat în
sala de tratament.
Activitatea în sala de tratament
– personalul medical este echipat cu echipament de protecție recomandat
oficial astfel:
5
1. Halat simplu sterilizat sau sterilizabil sau de unica folosinta

https://www.cnscbt.ro/index.php/info-medical/1636-ghid-privind-echiparea-cu-echipament-
de-protectie-individuala/file

2. MINIM 2 măști simple-chirurgicale SAU N95+chirurgicală sau minim FFP2+chirurgicală,


pentru o protecție suplimentară.

3. Obligatoriu viziera

4. Obligatoriu boneta sau echivalent

- pacientul (purtând masca facială)

 Fără să atingă nimic se așează pe scaunul stomatologic;


 I se așează baveta/camp operator, masurarea tensiunii arteriale și
prezintă problema verbal; dacă este cazul tensiometrul rămâne atașat la braț până la
ridicarea de pe scaun
 La îndemnul medicului pacientul indepărtează masca facială pe care
o va pune în containerul pentru materiale infectate.
 Primește un pahar cu soluție de apă oxigenată sau betadină și
clătește gura timp de 60 sec.
 Se șterg tegumentele periorale cu spirt.
 Stabilirea diagnosticului și tratamentul propriu-zis.
 După finalizarea tratamentului clătește gura cu soluție de apă
oxigenată sau betadină, se scoate tensiometrul dacă este cazul, se scoate baveta care se
aruncă la deșeurile contaminate urmat de aplicarea unei măști faciale noi.
 Se fac recomandări post-tratament stomatologic, dacă este nevoie se
prescrie tratament medicamentos.
 Se recomandă ca după ajungerea acasă hainele să fie schimbate și
spălate urmat de efectuarea dușului.
 Pacientul este condus la baia pacienți unde se spală pe mâini.
 La ieșirea din sala de așteptare botoșeii se aruncă în containerul
special destinat.
 După parăsirea sălii de așteptare de către pacient ușa se inchide cu
cheia.

Personalul medical

 După terminarea tratamentului se dezechipează de echipamenul de


protecție cu care a lucrat și îl pune într-o punga de gunoi menajer care o inchide apoi o
aruncă în containerul destinat deșurilor contaminate.
 În camera necontaminată iși pune echipament de protecție după care
procedează la dezinfectarea zonei de lucru (asepsie după pacient). Urmează aerisirea

6
temeinică timp de 15 minute cu fereastra deschisă (aer condiționat se folosește numai
pentru răcire).
 Evacuarea instrumentelor utilizate spre cuvele de sterilizare.
 Deșeurile contaminate vor fi evacuate în cutia de deșeuri biologice.
 Asepsia unit: corpul scaunului, brațele, lampă, mânere mobile,
aparatură cu soluții biocide, se închide fereastra și se pornește lampa UV pentru minim 30
min.
 Sala de tratament unde s-a lucrat și produs aerosoli nu poate fi
utilizată timp de 2-4 ore.
Personalul medical se dezechipează pune mască și mănuși noi și
procedează la asepsia sălii de așteptare: aerisire, ștergere mobilier, clanțe uși, robinete
baie. Aruncat mănuși spălat pe mâini, clătirea gurii cu apă oxigenată.

Dezechiparea personalului medical

https://www.cnscbt.ro/index.php/info-medical/1636-ghid-privind-echiparea-cu-echipament-
de-protectie-individuala/file

Dezechiparea se va face în zona destinată schimbării hainelor,


încercând să nu atingem zonele externe ale echipamentului, iar PPE se va arunca la o
cutie de deșeuri cu marerial biologic notată cu ”PPE” destinată incinerării.
Dacă prelucrarea deșeurilor biologice de face la fiecare 48 ore, cutiile
cu deșeuri biologice se pastrează închise. Dacă prelucrarea acestor deșeuri se face la
interval de timp mai mari de 48 de ore acestea se vor păstra în aparate frigorifice special
destinate acestui scop.
Controlul (cu mască și mănuși) a procesului de sterilizare și asepsie se
face conform OMS nr. 961/2016.
Igienizarea mâinilor.
Plecarea personalului medical.

Data

Dr. ANA-GABRIELA SENI

7
Anexa 3.

FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT

Subsemnatul(a) ____________

având domiciliulîn localitatea ________________________, str., _________________________nr.


___________, bl. ___________, sc. ___________, et. ___________, ap. ___________, (sector/județ)
_________________________, (țara) _________________________, legitimat(ă) cu Act
(B.I./C.I./pașaport) seria ___________, nr. _________________________, în calitate de
pacient/reprezentant legal al pacientului(copilului) cod numeric personal (al copilului)
__________________, autorizez și permit realizareatratamentului stomatologic de urgență.
Menționez că  mi-a fost explicată pe înțelesul meu manopera stomatologică ce
urmeaza a fi efectuată.
Am fost informatcu privire la definiția de caz COVID-19 (conform
CNSBT/ 27.03.2020), riscurile, posibilele accidente şi complicaţii ale
tratamentului stomatologic de urgență, inclusiv la riscul contaminării mele cu
COVID-19, cu tot protocolul strict respectat.
Am fost informat(ă) că prezentul act de acord reprezintă o obligație legală a
medicului specialist, în conformitate cu dispozițiile art. 649 din Legea nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătății.

Certific că am citit, am înțeles și accept pe deplin cele de mai sus și ca urmare


semnez prezentul consimțământ informat.

________________________________________
   (semnătura pacientului/reprezentantului legal)

8
Anexa 4

S-ar putea să vă placă și