Sunteți pe pagina 1din 4

Raport privind activitatea instructiv-educativă desfășurată la grupa MARE C –

Iepurașii

Semestrul al II lea

Prof.înv.preș. Burgheaua Rodica

Prof. înv.preș. Nistor Maria

Pe semestrul al II lea, au fost înregistrați un număr de 29 preșcolari, dintre care 14 fete și


15 băieți.

          Proiectele tematice  desfășurate pe parcursul semestrului II sunt‫׃‬

    1. PROIECTUL Aș vrea să fiu... cu următoarele subteme‫׃‬

 ...Altora de folos
 ...Ca ei
 ...În curând, școlar

Teme săptămânale:

 Animale domestice
 Animale sălbatice
 Dăruim mărțișoare celor dragi
 Mama mea, comoara mea
 O poveste pentru fiecare
 Cum îngrijim natura?
 Vin sărbătorile Pascale
 În lumea celor care nu cuvântă
 Fenomne ale naturii
 Cum se face?
          Evaluarea sumativă de la sfârșitul semestrului al II- lea al grupei mari C a urmărit
gradul de progres al fiecarui copil în parte și al grupei în ansamblu de la evaluarea inițială și
până acum. Pe lângă funcțiile de măsurare, de diagnosticare și de prognozare, s-a pus accent
pe funcția de reglare a demersului didactic din perioada următoare, până la încheierea grupei
mari, care urmărește în primul rând dezvoltarea aptitudinilor.

Acest lucru a determinat elaborarea și punerea în practică a unor modalități și forme


cât mai eficiente de realizare a evaluării, prin care să se surprindă cât mai fidel și să
oglindească clar performanțele preșcolarului în raport cu obiectivele stabilite.

Având în vedere faptul că pe parcursul acestui semestru s-a lucrat tot mai mult
abordând conținuturile din perspective interdisciplinară, am considerat necesar că și evaluarea
să se facă abordând conținutul din aceleași perspective. Pentru a nu abuza de fișele de lucru,
am selectat și aplicat probe de evaluare care să permită preșcolarului să se manifeste liber,
creative și astfel s-au constatat mai ușor cunoștințele dodândite și capacitatea de aplicare a
acestora în practică.

Prin evaluarea interdisciplinară, datorită posibilității pe care preșcolarul o are de a se


folosi de cât mai multe materiale, el are prilejul să aplice cunoștințele din mai multe domenii,
exersându-și capacitățile de transfer.

1. Constatări privind comportamentul cognitiv:

În ceea ce priveşte dezvoltarea cognitivă, în cadrul activităţilor de cunoaşterea


mediului, copiii au demonstrat că deţin cunoştinţe despre propria persoană şi despre mediul în
care trăiesc. Şi-au reamintit din familie o parte din cunoştinţele referitoare la anotimpurile de
primăvară și vară, îmbogăţindu-le cu altele noi, au devenit interesaţi de tradițiile de Paști. În
ceea ce priveşte activitatea matematică, copiii numără în intervalul 1-10, formează mulţimi,
recunosc formele geometrice de pătrat, rotund, triunghi, oval.

Marea majoritate dintre copii din grupă au un potențial cognitiv foarte bun, au
capacități perceptive bine dezvoltate, spirit de observație, gândire logică și rapidă, capacitate
flexibilă de operare cu noțiuni, date, ritm de învățare foarte bun și cu mici excepții unii copii
care se încadrează la un nivel mediu.
2. Constatări privind comportamentul verbal:

În ceea ce priveşte dezvoltarea limbajului, obiectivele au fost atinse. Se constată o


dezvoltare favorabilă în ceea ce priveşte dezvoltarea şi îmbogăţirea vocabularului activ şi
pasiv. Preşcolarii se exprimă cu uşurinţă, folosind propoziţii simple, memorează poezii cu
tematică adecvată vârstei, recitând cu ajutorul educatoarelor. S-a insistat asupra dezvoltării
creativităţii, încurajarea formării unei opinii personale şi exprimării libere. Copiii sunt
capabili, de asemenea, să urmărească firul narativ al unei poveşti, majoritatea copiilor pot
povesti pe bază de imagini.

Comportamentele verbale măsurate au fost atinse în cea mai mare parte de majoritatea
copiilor, o proporție mai mică au aceste comportamente în dezvoltare. Ceilalți copii vor fi
antrenați în activități pentru dezvoltarea limbajului oral și a comunicării orale, fiind solicitați
în rezolvarea unor sarcini mai complicate, cu grad de dificultate mai ridicat.

3. Constatări privind comportamentul psihomotor:

În ceea ce privește activitatea de scriere, majoritatea copiilor scriu într-un spatiu dat,
respectând orientarea în pagina și sensul de scriere de la stânga la dreapta, în timp ce unii se
orienteaza foarte greu în spatiul de scriere. Ca urmare vom aplica programe de exersare
individuală, antrenând și familia în acest sens. Pentru ceilalți copii vom desfășura activități de
orientare în spatiu după un reper dat, dezvoltare fizică generală, gimnastica de înviorare
zilnică, divertisment, acțiuni de educatie fizică, jocuri în aer liber.

4. Constatări privind comportamentul socio-afectiv:

Toți copiii manifestă inițiativă într-o mare măsură, în executarea unor sarcini colective.
Socializarea prin joc este foarte bună, pentru optimizarea acesteia se vor folosi în continuare
ca modalități de realizare jocurile cu subiect și roluri, lucrul în echipă, cooperarea.

Grupa, în ansamblul ei, prezintă un comportament socio-afectiv bun și foarte bun, cu unele
mici excepții (copii cu personalitate puternică care uneori, din dorința de afirmare conturbă
activitatea celorlalți).
5. Constatări privind comportamentul estetic și creativ:

În ceea ce priveşte domeniul estetic şi creativ, s-au înregistrat progrese. Copiii acordă mai
multă atenţie exprimării prin desen şi prin muzică sau dans. Accentul a fost pus pe
coordonarea copiilor ca grup prin omogenizarea vocilor, crearea unui întreg.

6. Constatări privind comportamentul emoțional:

Referitor la dezvoltarea emoţională, copiii sunt capabili să îşi exprime, dar şi să aprecieze
comportamentul propriu şi pe cel al celor din jur, manifestă încredere, sinceritate în raport cu
sine şi cu alţii. Se constată un progres în ceea ce priveşte un comportament civilizat al copiilor
în grădiniţă şi în afara acesteia.

APRECIERI ȘI RECOMANDĂRI:

Un obstacol în calea atingerii integrale a obiectivelor îl constituie absenţa pe perioade


uneori lungi a unor copii la activităţi importante desfăşurate la grupă.