Sunteți pe pagina 1din 1

FORMULAR DE ALERTĂ LA RISC

Acest formular trebuie completat de persoana care în cadrul procesului de indentificare a


problemelor, a cauzelor și a circumstanțelor care favorizează apariția lor și de determinare a
consecințelor asupra obiectivelor.
IMPORTANT : Este necesară o analiză preliminară a riscului identificat, prin definirea
corectă a acestuia, respectându-se regulile de definire.
După completare, formularul este transmis Responsabilului cu riscurile din cadrul
compartimentului respectiv.

Compartimentul:

Detalii privind riscul:

Descrierea riscului Riscul identificat:

Obiectivul specific:

Cauze:

Consecințe:

Evaluarea riscului Evaluarea probabilității de apariție


Evaluarea impactului
Expunere la risc
Opinie cu privire la tipul de Tipul de răspuns la risc (strategia adoptată) :
răspuns la risc
Măsuri de control recomandate :

Documentația utilizată pentru fundamentarea riscului :

Persoana care a identificat Responsabil cu Conducătorul compartimentului:


riscul: riscurile:
Data Data primirii Decizia conducătorului
___/_____/_____ formularului Escaladare
___/_____/_____ Nerelevant
Reținere pentru gestionare