Sunteți pe pagina 1din 5

ROMÂNIA NECLASIFICAT

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE Exemplar unic


UNITATEA MILITARĂ 01932

_____.__________.2018
Brașov

APROB
Comandant batalion-studenți
Lt. col
CHIOSEAUA Bogdan

PLAN DE DESFĂȘURARE
-pregătirea și executarea ședinței 2 instrucție- noaptea de tragere cu
pistolul mitralieră, cal. 7,62mm-

TEMA: Pregătirea și executarea ședinței 2 instrucție-noaptea de tragere cu


pistolul mitralieră, cal.7,62 mm
ȘEDINȚA 1. Reguli și operațiuni de tragere în condițiile ședinței 2 instrucție-
noaptea cu p.m.; Întrunirea operațiunilor pentru tragere. Executarea ședinței de
tragere nr. 2 instrucție noaptea cu p.m .
OBIECTIV DIDACTIC FUNDAMENTAL: Formarea deprindelor și a
priceperii mânuirii și a executării ședinței 2 intrucție-noaptea cu pistolul
mitralieră.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
1. La sfârșitul ședinței, studenții să fie în măsură să enumere marile
componente ale p.m. cal 7,62 mm și să cunoască regulile și măsurile de
siguranță în poligon.
2. La sfârșitul ședinței, studenții să cunoască condițiile ședinței 2 instrucție-
noaptea cu p.m. și să cunoască și să execute operațiunile pentru tragere.
3. La sfârșitul ședinței, studenții să fie în măsură să cunoască modul de
desfășurare al ședinței și să execute întocmai comenzile date de șeful
sectorului de tragere.
DETALII ORGANIZATORICE:
DURATA: 120 minute.
PARTICIPANȚI: Plutonul 1 din compania I- studenți ( 30 militari)
ȚINUTA: Uniforma mozaic de culori ripstop-tip pădure, cască, vestă
antiglonț;
LOC DE DESFĂȘURARE: Poligonul Măgurele.
FORMA DE ORGANIZARE: ședință practică de învățare/
antrenare, organizată pe 3 ateliere.
TIMP DE SCHIMBARE AL ATELIERELOR: 3 min.
METODA DIDACTICĂ: exersarea.
PROCEDEE: conversația, explicarea, demonstrația.
BIBLIOGRAFIA: F.T. 11, F.T. 14, RG-5.

ASIGURARE MATERIALĂ:

Nr.
Crt Denumire material Cantitate U.M.
.
1 Pistol mitralieră cal.7,62mm, baionetă, încărcator, pe efectiv Buc.
geantă port-incărcatoare cu 3 încărcătoare.
2 MCG pe efectiv Buc.
3 Lopată mică de infanterie pe efectiv Buc.
4 Tabel admitere la tragere 1 Buc.
5 Țăruși de lemn 9 Buc.
6 Foi de cort 10 Buc.
7 Cască kevlar pe efectiv Buc.
8 Vestă antiglonț pe efectiv Buc.
9 Stegulețe roșii 10 Buc.
10 Stegulețe galbene 10 Buc.

DESFĂȘURAREA ȘEDINȚEI:

SECVENȚA INTRODUCTIVĂ: 20 minute


- primesc raportul
- verific prezența, armamentul și baza materială
- deplasarea la locul de instrucție
- verific cunoștințele dobândite anterior prin întrebări
- anunț tema și ședința, precizez modul de desfășurare al ședinței
- instalez cele 3 ateliere.

SECVENȚA FUNDAMENTALĂ: 75 minute

Nr. Detalii ale secvenței didactice Indicații metodice/materiale


Atelie
r
1. Reguli și operațiuni de tragere în condițiile
ședinței 2 instrucție-noaptea cu p.m. cal 7,62 mm
-expunere, explicare
Obiectiv didactic-operațional:
La sfârșitul ședinței, studenții să definească ce -exemplificare
sunt regulile de tragere, să cunoască marile
componente al p.m. cal 7,62 mm.
Conduce atelierul: Cdt gr. 1. Sd cap. Vișinescu
Mihai
Durata: 25 min
Conținut teoretic:
- definiția regulilor de tragere;
- părțile mari componente și rolul p.m.
- reguli și măsuri de siguranță în poligon și a
situațiilor pentru care se acordă NS
Realizarea feedback-ului

2. Întrunirea operațiunilor pentru tragere cu p.m.


-explicare
Obiectiv didactic-operațional: -exemplificare
La sfârșitul ședinței, studenții să cunoască Pregătirea pt tragere:
condițiile ședinței 2 instrucție-noaptea cu p.m. și să  Luarea poziției
cunoască și să execute operațiunile pentru tragere. pentru luptă în
Conduce atelierul: Cdt. gr. 2. Sd. cap. Marinescu picioare ( se execută
Robert la comanda: ”pentru
Durata: 25 min luptă- ÎN
Conținutul teoretic: PICIOARE”)
- operațiunile pentru tragere  Îcărcarea pistolului
- obiectivele ședinței de tragere și distanțele mitralieră
până la acestea  Mânuirea
- muniția alocată și felul focului înălțătorului
- rapoartele de pe aliniamente Executarea tragerii:
- operațiunile pentru controlul armamentului  Așezarea p.m. în
Realizarea feedback-ului. umăr
 Luarea liniei de
ochire
 Mânuirea trăgaciului
Încetarea tragerii
 Încetarea temporară(
se execută la
comanda ”
ÎNCETAȚI”)
 Încetarea completă
(se execută la
comanda
”ÎNCETAȚI-
DESCĂRCAȚI)
Reluarea tragerii.

a).Ob.nr. 1- ținta alergând


nr. 8 apare o dată pentru
20” la distanță de vedere,
dar nu mai mică de 30 m, se
trage din poziția în
picioare, din tranșee
b). Ob. nr. 2- ținta brâur nr.
7, apare o dată pentru 50”
și se demască prin flacără
la gura țevii; se trage din
aceeași poziție ca la ob. nr.
1, la o distanță de 100 m
c). Ob. nr. 3- ținta alergând
nr. 8 apare de 2 ori a câte
15”, la interval de 10” și se
demască prin lumină
difuză; se tragedin aceeași
poziție ca la ob. nr. 1, la o
distanță de 100 m.
d). Ob. nr. 4- ținta armă
reactivă antitanc nr.9,
apare de 2 ori câte 25”, la
interval de 10” și se
demască prin flacără la
gura țevii, se trage din
aceeași poziție ca la ob. nr.
1, la o distanță de 150m.

3. Antrenament în vederea executării sedinței 2


instrucție-noaptea cu p.m cal 7,62 mm

Obiectiv didactic-operațional:
La sfârșitul ședinței, studenții să fie în
măsură să cunoască modul de desfășurare al
ședinței și să execute întocmai comenzile date de
seful sectorului de tragere.
Conduce atelierul: Cdt. gr. 3 Sd. cap. Iacob Andrei
Durata: 25 min
Conținutul teoretic:
Prezentarea și executarea comenzilor de pe
aliniamentul de așteptare/ plecare/ tragere.
Executarea operațiunilor pentru tragere și
repetarea lor de 4-5 ori cu fiecare serie.
Realizarea feedback-ului.

SECVENȚA FINALĂ: 25 minute


- Adunarea subunității
- Strângerea materialelor
- Verific prezența, armamentul și a baza materială
- Reamintesc conținutul temei și al ședinței
- Prezint sarcinile de studiu
- Verific 2-3 studenți asupra modului de însușire a cunoștințelor predate
- Prezint modul de îndeplinire a obiectivelor operaționale
- Evidențieri pozitive și negative
- Apreciez ordinea și disciplina
- Deplasarea subunității la locul de desfășurare al noului modul de instrucție

ÎNTOCMIT

Sd. cap.
Andrei-Adrian NEGURĂ

S-ar putea să vă placă și