Sunteți pe pagina 1din 1

Detalii pe www.biogazul.

ro

Producţia de biogaz [m³/tonă]-Verdeţuri şi dejecţii

grâu boabe = 570

siloz porumb 30% SU = 200

siloz secară = 170

siloz iarbă = 170

sfeclă de zahăr = 150

dejecţii păsări 45% SU = 120

sfeclă furajeră = 100

siloz fl. soarelui = 85

dejecţii păsări 28% SU = 55

frunze de sfeclă = 30

dejecţii de porcine = 25

dejecţii de bovine = 24

0 100 200 300 400 500 600 700