Sunteți pe pagina 1din 3

Legislatia Muncii

Acte normative care reglementeaza examenele si controalele medicale de Medicina Muncii:

o Legea 53 / 2003 - Codul Muncii


o Legea 319/2006, legea sanatatii si securitatii in munca
o HG 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor legii 319/2006
o Legea 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii
o HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca
o Ordonanta de Urgenta a Guvernului 96/2003 privind protectia maternitatii la locul
de munca aprobata prin legea 25/2004
o Ordinul MS 240/2004 privind aprobarea standardelor minimale pentru acreditarea
cabinetelor medicale de medicina muncii si a baremului minimal de dotare a
acestora
o HOTĂRÂRE Nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăŃii
lucrătorilor

Aceste reglementari legale stipuleaza obligativitatea asigurarii controalelor de medicina muncii


ale angajatilor de catre angajatori si prevad ca aceste controale specifice sa  se realizeze doar de
cabinete specializate si nu de catre medici generalisti.

Legislatie pentru Medicina Muncii


Medical Ocupational - MEDOC > Corporate > Medicina Muncii > Legislatie pentru Medicina
Muncii
Medicina Muncii

 HG 1169/2011– Modificare la HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor


 HG 355/2007 – Privind activitatea de supraveghere a sanatatii lucratorilor
 Legea 40/2011 – Noul Cod al Muncii
 HG 955/2010 – Privind modificarea si completarea Legii 319/2006 si HG 1425/2006
 HG 1425/2006– Privind normele metodologice de aplicare a legii 319/2006
 Legea 319/2006– Privind securitatea si sanatatea in munca
 HG 601/2007– Privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul
securitatii si sanatatii in munca
 HG 557/2007– Privind completarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea
securitatii si sanatatii la locul de munca pentru salariatii incadrati in baza unui contract
individual de munca pe durata determinata si pentru salariatii temporari incadrati la
agenti de munca temporara
 Legea 418/2004– Privind statutul profesional specific medicului de medicina muncii
 Legea 48/2007– Privind modificarea si completarea Legii 418/2004
 Legea 46/2003– Privind drepturile pacientilor
 OUG 96/2003– Privind protectia maternitatii la locurile de munca
 HG 537/2004– Privind normele metodologice de aplicare a OUG 96/2003
 HG 600/2007– Privind protectia tinerilor la locul de munca
 HG 867/2009– Privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii
 Legea 346/2002– Privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
 Ordin 450/2006– Privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 346/2002
 Ordin 825/2006– Privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 346/2002
 Ordin 213/363/2006– Privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii
346/2002 si Ordinului 450/825/2006
 OUG 91/2007– Privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul
protectiei sociale
 Legea 258/2008– Privind modificarea si completarea Legii nr. 346/2002
 Legea 200/2008– Privind aprobarea OUG 91/2007
 HG 1091/2006– Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
 HG 1146/2006– Privind privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
 HG 1218/2006– Privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca
pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor
chimici
 HG 1136/2006– Privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice
 HG 1093/2006– Privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru
protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau
mutageni la locul de munca
 HG 1092/2006– Privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la
agenti biologici in munca
 HG 1058/2006– Privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia
sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
 HG 1051/2006– Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni
dorsolombare
 HG 1048/2006– Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
 HG 1028/2006– Privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la
utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
 HG 493/2006– Privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile generate de zgomot
 HG 300/2006– Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile
 HG 1876/2005– Privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii mecanice
 Ordin 706/2006– Privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale
 HG 510/2010– Privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale
 OUG 99/2000– Privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme
pentru protectia persoanelor incadrate in munca
 HG 580/2000privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG
99/2000

S-ar putea să vă placă și