Sunteți pe pagina 1din 2

II.

Recapitularea si sistematizarea cunostintelor:


Profesorul cere elevilor sa defineasca
Neologismele si sa dea exemple. Elevii dau definitia : Neologismele sunt cuvinte noi,
împrumutate din alte limbi sau create în interiorul limbii pe baza unor elemente neologice
de formare.

Profesorul le cere elevilor sa identifice neologismele din textul următor: „Abia


amurgise câ nd Stroici şi Spancioc sosiră […]. Cetatea era mută şi pustie ca un mormâ nt de
urieş. Nu se auzea decâ t murmurul valurilor Nistrului, ce izbea regulat stâ ncoasele ei
coaste, sure şi goale şi strigă tul monoton al ostaşilor de strajă care întru lumina
crepusculului se ză reau ră ză maţi pe lungile lor lance.[…]în sfâ rşit o slugă le ară tă camera
bolnavului.[…] Lă puşneanul se trezise din letargia sa.”

Raspuns: Crepuscul- înserare


Lance- Parte ascuțită a unui par cu care, în timpul iernii, se sparge gheața
Letargia- somnolenţă
Murmurul= foşnetul
Monoton= încet
Amurgise= se înserase

Profesorul le cere elevilor sa dea sinonime neologice pentru urmă toarele cuvinte:sur,
ostaş, de strajă, se zăreau, răzămaţi.

Elevii noteaza in caiete cuvintele si dau sinonimele:


sur= gri
ostaş=soldat, combatant
de strajă= de veghe
se zăreau=se observau

Profesorul ii va intreba pe elevi care cred ca este perioada în care au


pătruns în limba română cele mai multe neologisme?

Neologismele au pă truns în limba româ nă mai ales dupa 1830(în perioada


paşoptistă ), în special din franceză .
În această perioadă a avut loc o modernizare a limbii pe baza unui fond
predominant romanic, fiind înlocuite multe cuvinte de origine turcă sau
greacă .

Profesorul ii va intreba pe elevi care limbă influenţează puternic limba


română azi.

Elevii vor raspunde ca cele mai multe neologisme sunt anglicisme, unele
neadaptate fonetic şi grafic limbii româ ne.

Profesorul le va cere sa dea exemple.


Elevii vor raspunde dupa puterile lor.
Test
1. Ce este Neologismul? Dați exemple de 3-4 neologisme. Includeți in
contexte adecvate 3 dintre ele.

2. Identificați neologismele din textul urmă tor:

„Abia amurgise câ nd Stroici şi Spancioc sosiră […]. Cetatea era mută şi pustie ca un
mormâ nt de urieş. Nu se auzea decâ t murmurul valurilor Nistrului, ce izbea regulat
stâ ncoasele ei coaste, sure şi goale şi strigă tul monoton al ostaşilor de strajă care întru
lumina crepusculului se ză reau ră ză maţi pe lungile lor lance.[…]în sfâ rşit o slugă le ară tă
camera bolnavului.[…] Lă puşneanul se trezise din letargia sa.”

3. Dați sinonime neologice pentru urmă toarele cuvinte:sur, ostaş, de strajă,


se zăreau, răzămaţi.

4. Redactati o compunere de 30 de randuri, pe o tema la alegere, folosind


cel putin 10 neologisme fie discutate la clasa, fie cunoscute de voi.

1.Ce este Neologismul? Dați exemple de 3-4 neologisme. Includeți in


contexte adecvate 3 dintre ele.

2.Identificați neologismele din textul urmă tor:

„Abia amurgise câ nd Stroici şi Spancioc sosiră […]. Cetatea era mută şi pustie ca un
mormâ nt de urieş. Nu se auzea decâ t murmurul valurilor Nistrului, ce izbea regulat
stâ ncoasele ei coaste, sure şi goale şi strigă tul monoton al ostaşilor de strajă care întru
lumina crepusculului se ză reau ră ză maţi pe lungile lor lance.[…]în sfâ rşit o slugă le ară tă
camera bolnavului.[…] Lă puşneanul se trezise din letargia sa.”

3. Dați sinonime neologice pentru urmă toarele cuvinte:sur, ostaş, de


strajă, se zăreau, răzămaţi.

4. Redactati o compunere de 30 de randuri, pe o tema la alegere, folosind cel


putin 10 neologisme fie discutate la clasa, fie cunoscute de voi.