Sunteți pe pagina 1din 5

Test de evaluare sumativă la unităţile de conţinut

„Celula, unitatea de bază a vieţii”


N P elev ________________________________ Data ______________________________

I.Definește noțiunea de celulă.(2 p)

II. Notează în dreptul fiecărei cifre(6 la alegere) din legendă denumirea corespunzătoare
componentelor celulei.Pentru cifra 1 și 10 notează câte o praticularitate și funcția. (10 p)

III. Completează tabelul cu deosebirile dintre celula eucariotă şi celula procariotă. (6p)

Procariotă Criterii de deosebire Eucariotă


Membrana nucleară
Organite celulare
Celule

VI. Completati spatiile libere cu notiunile corespunzatoare: (4p)


Tipuri de celule dupa formă sunt ....... ,…………,………… ș i…......... .

V.Încercuiește varianta sau variantele corecte. (9 p)


1.Prin prezența căror formațiuni se deosebesc celulele plantelor de celulele
animalelor ?

Perete celular

Mitocindrii

Vacuolă

Plastide
2.Numiți țesuturile definitive la plante.
Țesuturi embrionare

Țesuturi de protecție

Țesuturi fundamentale

Țesuturi conducătoare

Țesuturi mecanice
3.Din cîte țesuturi este alcătuit un organ la animale ?
Unul

Două

Cîteva

4.La nivelul celular la animale, ce se depozitează în citoplasma celulei ?

Amidon

Glicogen

Total:31 puncte

Succes!
Test de evaluare sumativă la unitatea de conţinut
„Celula, unitatea de bază a vieţii”
N P elev ________________________________ Data ______________________________

I.Definește noțiunea de celulă. (2)

II. Notează în dreptul fiecărei cifre(6 la alegere) din legendă denumirea corespunzătoare
componentelor celulei.Pentru cifra 3 și 6 notează câte o praticularitate și funcția. (10 p)

III. Completează tabelul cu deosebirile dintre celula eucariotă şi celula procariotă. (6 p)

Vegetală Criterii de deosebire Animală


Perete celular
Plastide
Vacuola

VI. Completati spatiile libere cu notiunile corespunzatoare: (4p)

Tipuri de celule dupa numărul de nuclee sunt ....... ,…………,………… ș i…......... .


V.Încercuiește varianta sau variantele corecte. (9 p)
1.Numiți grupele de țesuturi vegetale, la nivelul de organizare tisular al plantelor ?

Embrionare

Intermediale

Definitive
2.La nivelul celular la plante, ce se depozitează în citoplasma celulei ?
Amidon

Glicogen
3.Caracterizați nivelul de organizare tisular la animale ?

Independente

Celule ce formează țesuturi definitive

Celule cu structură diferită

Celulele ce îndeplinesc o anumită funcție

4.Care sunt nivelele de organizare structurală la organismele pluricelulare ?


Nivelul celular

Nivelul tisular

Nivelul de organ

Nivelul sistemului de organe

Nivelul de organisme

Nivelul de organism

Total:31 puncte

Succes!

BAREM de notare
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
31-30 29-27 26-24 23-19 18-15 14-10 9-6 5-4 3-1 0

Barem de verificare

VI V II
I:Celula este unitatea structural și Celula este unitatea structural și funcțională a
funcțională a organismelor vii. organismelor vii.
II:Perete cellular- Ribozomi-amembranar,sinteza proteinelor
rigid,protecție,forma,transportul Aparatul golgi-saci membranari aranjați unul
substanțelor peste ltul,maturizarea lipidelor și proteinelor
Mitocondrie-ovală,energie și împachetarea în vezicule
VI:Sferică,fusiformă,cilindrice,discoidale,s Anucleare,uninucleare,binucleare,plurinuclea
telare re
vegetală criterii animlă procario criterii eucariotă
+ Perete - tă
cellular - Membra +
+ Plastide - ne
1 mare vacuolă Multe mici nucleară
III: puține Organite multe
celulare
bacterii celule Animal,vegetală,ciup
erci
V:1.perete cellular,vacuolă,plastide 1.embrionare,definitive
2.protecție,fundamentale,mecanice,conduc 2.amidon
ătoare 3.celule ce îndeplinesc o anumită funcție
3.câteva 4.celular,tusular,organ,sisteme de
4.glicogen organe,organism

S-ar putea să vă placă și