Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluare sumativă

Clasa: a VII-a
Numele,prenumele elevului _________________________________

1. Încercuiește răspunsul potrivit. 6 p.


1.1 Pronumele este o parte de vorbire care ține locul unui:
a) verb ; b) substantiv; c)adjectiv;

1.2 Prepoziția este o parte de vorbire...


a) flexibilă; b) neflexibilă

1.3 Pronumele este o parte de vorbire ....


a) flexibilă; b) neflexibilă;
2. Alege dintre paranteze prepozițiile potrivite. 7p.
a) Mama pleacă mâine _____(în, la) Bălți.
b) Noi mergem ____ (la, în) Italia la festival.
c) Întâmplările ____( în, din) copilărie sunt de neuitat.
d) Tata s-a dus____ (în, după) grădină.
e) El vine _____(la, de la) bibliotecă târziu.
f) Feciorul a urcat ____(în, din) pod.
g) Eu merg _____ (la, în) liceu dimineața.
3. Formulează patru întrebări pe care i le-ai adresa „tatălui” din textul „Cel mai prețios fruct”. Folclor.
10p.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Alcătuiește propoziții cu construcțiile: 5p.
dându-mi, scriindu-ți, i-ai dat, l-a învățat, cere-mi.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Stabilește persoana, numărul,genul și cazul al pronumelor personale din următoarele enunțuri: 5p.
a) Îi dau colegului tău de bancă un pix.
b) Mama ne-a dăruit o cutie de ciocolată.
c) Ei îi place să dezeneze.
d) Lor le aducem mulțumiri.
e) Ți-a plăcut spectacolul?
6. Imginează-ți că ești într-o librărie și dorești să cumperi o carte. Construiește un dialog de 5-6 replici
în care să introduci trei pronume personale în cazul dativ. 12p.

Corectitudine: 5p.
Barem de notare:
50-48=10; 47-44=9; 43-38=8; 37-33=7; 32-28=6; 27-20=5; 19-15=4; 14-10=3; 9-1=2.