Sunteți pe pagina 1din 4

Data___________Clasa a IX____Nota________ Nr de puncte______________________

Numele prenumele elevului__________________________________

Lucrare practică nr.1

,,Calcularea frecvenței plantelor și animalelor pe m2 dintr-un ecosistem,,

Metoda-Observația

Citește cu atenție informația recomandată și etapele lucrării,pentru ca să realizezi obiectivele


și sarcinile de lucru propuse.

Biocenoza(componenta vie),împreună cu biotopul său(componenta nevie),formează un


ecosistem.Activitatea gospodărească a omului constituie un factor important în transformarea
naturii.În urma acestei activități se formează ecosistemele specifice,dintre care fac parte
agrocenozele ,apărute datorită activității agricole a omului.Drept exemple,pot
servi:ogoarele,pășunile,fînețele,parcurile,livezile,plantațiile de arbori fructiferi,plantațiile
forestiere,etc.Omul aplică pe larg diverse procedee agrotehnice:semănatul,administrarea
îngrășămintelor,procedee de prelucrare a solului,uneori irigarea artificială.Aplicarea
tehnologiilor industriale în cultura plantelor agricole contribuie la sporirea considerabilă a
productivității agrocenozelor.Un mediu de viață este populat de mai multe specii de
plante,animale,ciuperci și o diversitate sporită de microorganisme

Obiective :

- Să numere plantele și animalele dint-un ecosistem apropiat școlii de pe o suprafață


de 2- 15 m2 .
- Să calculeze frecvența plantelor și animalelor pe 1m2 .
- Să complecteze tabelele cu datele obținute prin cercetare.
- Să compare ecosistemul natural cu cel artificial în baza a trei criterii de deosebire
propuse
- Să formuleze, în scris, concluzii,cu cuvinte proprii, despre frecvența plantelor și
animalelor pe sectorul studiat .

Materiale utilizate:pelicula,servețele,creioane,carnețsele,metru

Etapele de lucru:

Nr Sarcina Mersul lucrării Concluzii și observații


.
1. Cercetatrea - Cercetează sectorul
ecosistemelor de lîngă școală.
- Întocmește o schemă
a sectorului studiat.
3p

2 Analiza - Observă și identifică


florei speciile de plante : Nr. Denumirea speciei de Numărul
arburi, arbuști ,
plante de indivizi
plante ierbacee, ferigi
, mușchi , licheni.
- Determină speciile de
plante și numărul
reprezentanțiilor .
- Completează tabelul .

4p

3 Analiza - Colectează cu o plasă


faunei insectele observate , Nr. Denumirea speciei de Numărul de
identifică-le , apoi
animale indivizi
elibereazăle.
Observă și identifică :
- Mamifere după urme
, viziuni sau alte
semne.
- Păsările după cojile
de ou , cuiburi sau
scorburi, cîntece,
pene
- Reptile , amfibieni și
4p insecte.
- Completează tabelul .
4 Determinare Frecvența unei specii de
organisme într-o biocenoză
a frecvenței reprezintă raportul dintre Specia p P Frecvența
numărul de probe care conțin 1.
specia dată și nr total de 2.
probe adunate în același timp.
Formula de calcul a fregvenței
3
este: Calculele :
F=p/Pх100% în care : 1.
F-frecvența
p-numărul de probe care
conțin specia dată 2.
P-numărul total de probe
6p 3.

5 Comparație Compară ecosistemul natural


cu cel artificial în baza a trei
între criterii de deosebire: Ecosistem Criterii de Ecosistem
ecosisteme natural deosebire artificial

Sursa de
energie
Nr. de specii
Tipul de
3p selecție

6.Reprezintă grafic frecvența diferitor specii de plante și animale,observate pe


sectorul analizat
5p

7.Formulează concluzii,cu cuvinte proprii,despre frecvența plantelor și


animalelor:_______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5p

SCHEMA DE CONVERTIRE A PUNCTELOR IN NOTE


NOTA 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
PUNCTE 30-29 28-27 26-24 23-20 19-15 14-10 9-6 5-4 3-2 1