Sunteți pe pagina 1din 14

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Liceul Teoretic „Pan Halippa”

orașul Edineț

Activitate extracurriculară
Tema:
Salvați planeta!

A elaborat: Cristina
Activitate extracurriculară
 Tema activității extrașcolare: ”Salvați planeta”
 Instituția de învățămînt: Liceul Teoretic ,, Pan Halippa ”
 Data: 21.04. 2016
 Profesor: Dub (Sicorchi) Cristina
 Clasa: a IXB
 Obiectul: Biologie
 Locul de desfășurare: Sala de clasă
 Durata: 45- 60 minute

 Competența – cheie/transversale
Competența de învățare/ de a învăța să înveți
 Competența transdisciplinară:
Competența de a utiliza cunoștințe de bază din domeniul biologiei în diverse
situații de comunicare referitoare la: structuri morfo-anatomice, procese și
fenomene vitale, legități biologice, și de a stabili rolul acestora în supravețuirea
organismelor.
 Competența specifică
Competența de a proiecta acțiuni de ocrotire a biodiversității a ecosistemelor.

 Subcompetențe:

 Recunoașterea factorilor poluanți ai mediului.

 Obiectivele operaționale:

La finele activității elevul va fi capabil:

O1 – să enumere poluanții aerului și a apei;

O2 – să propună modalități de ameliorare a poluării a aerului și a apei;

O3 – să determine consecințele poluării a aerului și a apei;


O4 – să argumenteze rolul omului în natură.

 Oformarea sălii:
În sala de clasă, în care se va petrece activitatea extrașcolară vom anexa tema
activității, fișe. Pe pereți atîrnăm gazete de perete cu conținutul consacrat acestei teme.
Deasemenea, va fi o imagine din proiector cu tema : Salvați planeta!
Vom avea nevoie de două mese rotunde și 20 de scaune, pentru toți participanți.
Masa pentru juriul și 4 scaune.
Materiale : coale de hîrtie, foi A4, foi A3, fișe, carioce, creioane.

 Participanți activi al activității extrașcolare:


a) 10 elevi clasei a IX –a (Echipa Ecologii), și 10 elevi a IX – a (Echipa Salvatori).
b) Prezentator – elev de clasa a IXB
c) Juriul: D-nul Director, profesorul de biologie, un elev din clasa X – a, un elev clasa
XI – a

 Invitații: profesori, elevi din clasele a X – a, XI – a.

 Desfășurarea activității

- Prezentatorul: Bună ziua dragi profesori, elevi, colegi. Pentru început o sa începem
cu un recital de poezie: Un elev recită poezia: Salvați planeta!

- Un elev: Pământul e bolnav ! din ce în ce mai des


Auzi strigînd planeta ce astăzi ne-a ales
Să dăm alarmă-n lume cît este încă vreme.
Și e-n puterea noastră să-i rezolvăm probleme!

Mesajul nostru fie: SĂ AJUTĂM PLANETA


Și deși suntem mici, noi dăm totuși rețeta:
Nu armelor! Nu murdărie în apă și în sol!
Pe glob domnească Pacea mereu din Pol în Pol.

Lăsaținatura să lucreze. Ea singură va ști


Ce este echilibru și ne va mulțumi.
Nu renunțați, SALVAȚI ĂLANETA
Și erei viitoare să-i înmânăm ștafeta!

- Prezentatorul: În continuare doresc să vă prezint participanții: elevii clasei a IX-a


1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
5._______________________________________________________________
6._______________________________________________________________
7._______________________________________________________________
8._______________________________________________________________
9._______________________________________________________________
10.______________________________________________________________

Elevii clasei a IX-a


1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
5._______________________________________________________________
6._______________________________________________________________
7._______________________________________________________________
8._______________________________________________________________
9._______________________________________________________________
10.______________________________________________________________

Elevii se așează în felul următor grupul I și grupul II. Pe masă sunt indicate
grupurile.

Pauză muzicală. Eleva clasei a X-a real ne va veni cu cîntecul: „Acasă”

Poți spune ca sunt doar un om


Că povestea mea-i ca toate celelalte,
M-am născut, trăiesc și-o sî mor
Și voi fi judecat după fapte.
Dar sigur am drumul meu,
Nu am niciun semn de întrebare.
Cîteodată e greu să fiu eu,
Dar nu vreau sa fiu un oarecare.

Vreau să cînt, să visez și să rîd


Să nu uit să mă joc cîteodată.
Și – atunci cînd în lume voi pleca,
Să nu uit să mă-ntorc acasă. (2x)

Și-atîta timp cît mai respir


Vreau sa rămîn copil,
Vreau să mă bucur de viață
Că nu se știe cînd mai vin,
Vreau să beau cît se cuvine,
Să stau cu cine vine,
Să-mi iubesc prietenii așa cum mă iubesc pe mine.
Vreau să gust din plăcere,
Să trec peste durere
Știi ca viața oferă doar celui care cere,
Celui care cere.

Și-mi vine cîteodată să plec,


S-o las baltă de tot
Dar atunci îmi amintesc ca în viața nu exită:
Nu pot!

Vreau sa cînt, să visez și să rîd


Să nu uit sa ma joc cîteodată.
Și – atunci cînd în lume voi pleca,
Să nu uit să mă-ntorc acasă.

Și- mi vine cîteodată să plec,


S-o las baltă de tot
Dar atunci îmi amintesc că în viață nu există:
Nu pot!

Vreau să cînt, să visez și să rîd


Să nu uit să mă joc cateodată.
Si-atunci cînd în lume voi pleca,
Sa nu uit să mă-ntorc acasă. (3x)

- Prezentatorul: Pământul este casă noastă cu ferestre spre soare.


De 450 000 de ani planeta noastră – ea însasi veche de peste 4 miliarde de ani – ne hrănește și ne adăpostește
devenind suport al creșterii și dezvoltării noastre spirituale și materiale.

În acest Univers în care guvernează și interacționează atîtea energii pe care mintea


noastră cu greu poate să le cuprindă, noi Oamenii, ne-am creat o lume artificială, ca o
cursă în care ne-am închis dimpreună cu planeta pe care am crescut.
Înconjurat de mormane de deseuri și nori de noxe poleite și disimulate frumos în
metropole ale civilizației. Omul se mîndrește în prezent cu cel mai înalt nivel de progres
pe care l-a putut atinge vreodată. Dar acest prezent a devenit mult mai palpabil decît
viitorul. Cum va arată viitorul? Cine mai poate sa-l zarească dincolo de stratul de pulberi
în suspensie, concentrații de metale grele, smog și ploaie acidă?
Astăzi ne-am adunat aici să privim adevărul în ochi.
I) Grupul I( salvatorii) va avea de analizat tema – Poluarea aerului și protecția lui.
Grupul II (ecologii) va avea de analizat – Poluarea apei și protecția lui.

Prima etapă: Aveți următoarea însărcinare, prezentați tema voastră printr-un desen.
Aveți le dispoziție 10 minute.
- Prezentatorul: Ne vine cu o poezie eleva clasei a IX – a

Planetă...suspendată

Stăm suspedați de gravitații


În echilibrul spre funebru...
Cu scut fragil de radiații
Fugim în Univers tenebru.

Suntem o piatră aruncată


Rotindu-ne p-un lac de spațiu..
Trăim p-o scoarță sfîrtecată
Filozofînd într-un nesațiu.

Nu stăpînim nici uranage,


Aversele ne-neacă semeni...
Piese n-avem de schimb d-organe...
Pretinși la Univers, de gemeni?!

- Prezentatorul: Juriul ne va da următoarele note: pentru grupul I și pentru Grupul


II
II) A doua etapă: este următoarea “Cine urcă primul ?”, Aveți la dispoziție nu mai mult
de 5 minute. (Anexa 1)

Întrebările:

1. Ce reprezintă poluarea?
2. O funcție a apei?
3. Care sunt poluanții antropogeni a apei?
4. Care sunt sursele principale de poluanți a bazelor acvatice?
5. Care sunt poluanți naturali a aerului?
6. Degradarea solului se poate produce pe diferite căi:

Răspunsurile:
1. Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează
cu sănătatea umană.
2. Asigură existența plantelor și animalelor.
3. Oxidul de carbon, dioxidul de sulf, oxizii de azot, aldehidele.
4. Polunți antropogeni și naturali.

5. Praful eolian, gazele vulcanice, rezele ultraviolet, polenul.


6. Prin eroziune, prin salanizarea, prin înmlăștinare, prin poluare, prin pierdirea terenurilor.

Pauză muzicală: Un elev din clasa a IX – a ne vine cu cîntecul “Moldova”

Moldova
Mi-i scump pămîntul din străbuni lăsat
Cu nuci rotati, cu poama fragă
Cu obiceiuri sfinte de la sat
Și gingași prunci în leagăn

Aici eu m-am născut, e casa mea


De-aici nu voi pleca vreodată
Și cine te-a văzut Moldova mea
Vrăjit rămîne viața toată.

Refren:
Leagănul meu e Moldova
Sufletul meu e Moldova
Dragostea mea e Moldova
Plaiul și slova
Dulce de rai

Spre chipul tău coboară raze mii


Și veșnic să lucească
Și zîmbetul pe fețe la copii
Mereu să înflorească

Mă rog să fie pace-n țara mea


Să se-mplinească bobul paine
Și o credință-n suflet să ne dea
Lumina cea divină.

-Prezentator: Juriul va prezenta notele.

În continuarie vă voi aduce la cunoștință cu următoarea informație: În Republica


Moldova s-au constat în ultimii ani depășiri ale concentrațiilor medii anuale în
localitățile urbane, în special suspensii solide- în municipiul Bălți, formaldehidă- în
municipiile Bălți, Chișinău și Tiraspol, doixid de azot – în municipiul Chișinău.

Nivelul înalt de poluare cu aceste substanțe se menține pe parcursul mai multor mai
multor ani și se datorează unui șir de factori: activitatea întreprinderilor industriale pe
baza unor tehnologii depășite, salubrizarea insuficientă a artelor și piețelor urbane,
intensificarea traficului rutier etc.

Starea și calitatea aeruluie, atmosferic în țară noastră sunt condiițiile de cîteva surse
principale de poluare : sursele fixe de poluare, care includ întreprinderile industriale,
obiectele în construcție, centralele termoelectronice, cazangeriile mari, medii și mici,
stațiile de alimentare și depozitele de produse petroliere. Actualmente în Republica
Moldova sunt înregistrate circa 4000 de înterprinderi industriale, care reprezintă surse
fixe de poluare, inclusiv 2 centrale termoelectrice mare, 40 de cazangerii raionale și un
șir de unități economice mai mici; sursele mobile de poluare, care includ transportul
auto, parcurile auto și tehnica agricolă.

Principala sursă de poluare a aerului atmosferic, îndeosebi în orașele mari ale


Republicii, este transportul auto. Autoturismele constituie circa 70% din numărul total
de mijloace de transport înregistrate. Este de menționat și faptul că parcul auto este
destul de vechi, ceea ce condiționează mărirea volumului și calității emisiilor de gaze de
eșapament. Cota mijloacelor de transport cu termenul de exploatare mai mare de 10 ani
este de circa 70%, fapt ce contribuie la poluarea intensă a aerului. La sfîrșitul anului
2004, în țara noatră erau înregistrate peste 470 000 de mijloace de transport, fiindc
evidentă o tendință lentă de creștere a acestui indice; fluxul transfrontalier de substanțe
nocive, care include poluarea transfrontalieră a aerului atmosferic pe distanțe mari.
Poluarea transfrontalieră a erului în Republica Moldova este dominantă de centralele
termoelectrice, întreprinderile industriale, mijloacele de transport etc.

III)- Prezentatorul: Ultima etapă se va realiza astfel, vă voi da cîte o


coală de hîrtie și pe ea ve-ți propune modalități de ameliorare a poluării
și care sunt principalele surse de poluanți ai aerului, ai solului. (
Anexa 2, și Anexa 3)

Principalele măsuri de conservare a calității aerului sunt:

 Implementarea unui sistem eficient de monitoring (supraveghere);


 Folosirea mijloacelor tehnice de combatere a poluării și a emisiilor de poluanți,
care presupun:
- utilizarea înterprinderilor cu instalații antipoluante de reținere și captare a
pulberilor (separatoare, precipitare electrostatice, scrubere, filtre), a gazelor și
vaporilor toxice (dispozitive de neutralizare, comprimare, lichefiere etc.);
- perfecționarea motoarelor cu ardere internă, trecerea lor la combustibili mai
puțin poluanți (de exemplu: metan, hidrogen etc.);
- utilizarea ca agent tehnic a gazelor naturale, a energiei electrice;
- amenajarea zonelor verzi;
- reglementarea traficului rutier în vederea evitării aglomerațiilor de auto-
vehicule;
 Planificarea zonelor sanitare la proiectarea întreprinderilor indutriale;
 Reducerea și chiar eliminarea degajării în atmosferă a substanțelor poluante prin
utilizarea tehnologiilor noi în industriile care populează atmosfera, prin care
captarea substanțelor nocive chiar de la sursele de emisie, prin desulfararea
gazelor de ardere;
 Diminuarea răspîndirii poluanților de aer prin disperarea lor la înălțimi mari sau
în timpul fenomeenelor meteorologice care favorizează dispersia lor;
 Amplasarea industriilor poluante departe de zonelor locuite.

Măsuri de ameliorare a poluării apei:


Aplicarea pe scară largă a noi tehnologii și vehicule care la reducerea zgomotului
și poluării mediului înconjurător;
 Conservarea și reconstruirea unor ecosisteme nationale importante, cum sunt:
lacurile, spațiile mlăștinoase și mlăștiniile, excluderea amplasării depoziților de
deșeuri de orice natură;
 Efectuarea unei expertize riguroase a tuturr proiectelor care prevăd folosirea de
resurse de apă și excluderea eliminării de deșeuri neepurate;
 Îmbunătățirea legislației ocrotirii resurselor de apă. Creșterea penalizărilor
aplicate persoanelor și unităților economice care nu respectă legea;
 Stimularea tehnologiilor ecologice și folosirea apelor epurate și reciclate;
 Crearea de sisteme diferențiate de aprovizionare cu apă potabilă și tehnologică,
pentru a se evita folosirea apei potabile în alte scopuri;
 Conservarea albiilor și zonelor sanitare ale rîurilor și proceselor care duc la
degradarea echilibrului ecologic, pereclitînd sănătatea și viața omului;
 Măsuri informative;
 Dezvoltarea unei economii cu utilaj performant pentru a scădea influența negativă
asupra apei și mediului.

Poluanți naturali și antropogeni.

- Prezentatorul: Se anunță rezultatele.

La final se termină cu un cîntec:

Pămîntul deocamdată
Timpul vieții ni-i scurt
Hai sa-l facem curat
Trăiesc unii din furt
Alți doar din ce au dat
Sunt săraci și bogați
Lașii scuipă pe bravi
Voi ce-n lună zburați
Pînă la cer va urcați
Pe spinări de noi sclavi.

REFREN
Pe pămînt avem de toate
Și mai bune și mai rele,
Bune - rele
Și – nchisori și libertate
Și a se putea, și a nu se poate
Și noroi și stele.

Voi ce-n lună plecați


Cu ale noastre izbînzi
Nu uitați c-aveți frați
Pe planetă flămînzi
Pîinea lor o mîncați
Printre stele zburați
Cînd cei subdezvoltați
Se târăsc pe pămînt

REFREN
Pe pămînt avem de toate
Și mai bune și mai rele,
Bune - rele
Și – nchisori și libertate
Și a se putea, și a nu se poate
Și noroi și stele.
Lumea-i plină de răi
Și de doctori docenți
Și de măști și de vămi
Și de mari inocenți.
Fiindcă nașteți copii
Apărați-i luptînd
Doborîți monștrii vii,
Ce d-un veac de vecii
Dolii pun pe pămînt.

REFREN
Pe pămînt avem de toate
Și mai bune și mai rele,
Bune - rele
Și – nchisori și libertate
Și a se putea, și a nu se poate
Și noroi și stele.

Între cei care trag


Și acei ce sunt trași,
Nu e loc de vre-un steag,
E o groapă de pași.
Între ei sunt sudați,
Cu un strâb ideal
Cum sunt bine legați
Condamnatul de laț
Și biciușca de cal.

Anexa 1
6. Degadarea solului se poate
produce pe diferite căi:
Răspuns:

5. Care sunt poluanții naturali ai aerului?

Răspuns:

4. Care sunt sursele principale de poluanți a


bazinelor acvatice? Răspuns:

3.Care sunt poluanții antropogeni a apei?

Răspuns:
2.O funcție a apei?
Răspuns:

1. Ce reprezintă poluarea?
Raspuns:

Anexa 2

Masuri de ameliorare a Sursele principale de


poluării apei: poluanți ai apei sunt:
Salvați natura !

Anexa 3
Principalele măsuri de Sursele principale de
conservare a calității aerului poluanți ai aerului sunt:
sunt: