Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect de lectie

a.Date introductive
Data: 24.11.2009
Clasa:a IX-a
Disciplina: chimie
Tema: ‘Legatura covalenta nepolara’
Durata:1h
Tipul lectiei: comunicare –insusire de noi continuturi
Competente specifice:
1.Diferentierea substantelor chimice dupa natura interactiilor dintre atomi, ioni, molecule.
2.Modelarea conceptelor, structurilor, relatiilor, proceselor, sistemelor.
3.Folosirea corecta a terminologiei specifice chimiei.
Competente derivate:
1.Definirea unor termeni ca legatura covalenta, molecula, orbital molecular;
2.Clasificarea legaturile covalente in polare si, coordinative si nepolare;
3.Modelarea formarea legaturii covalente la moleculele nepolare;
4.Corelarea proprietatilor subtantelor cu structura lor chimica.
Resurse educationale:
-Procedurale:
Metode si procedee:
-demonstratia/observatia
-conversatia euristica
-problematizarea
-invatarea prin descoperire
-rezolvarea de exercitii si probleme
Forme de organizare: frontal, pe grupe.
-Materiale:
-imagini videoproiector cu molecule polare si nepolare
-creta,tabla
-joc didactic cu bile
-fisa de lucru
-harta conceptuala.
b.Scenariul didactic
Comp. Continuturi Activitati de predare-invatare Resurse Resurse Resurse Evaluare
der. procedurale materiale temp.
C1 Definitii: 1.Moment organizatoric: - conversatia Etapele
legatura 2.Reactualizarea cunostintelor euristica formarii leg.
covalenta, anterioare:un elev modeleaza la - demonstra. Ionice a
molecula. tabla, etapele formarii unui cu ajutorul CaF2.
compus ionic (ex.CaF2), iar ceilalti tablei
raspund la intrebarile adresate Notiuni
frontal de profesor, legate de teoretice:
notiuni teoretice ca:legatura leg. ionica,
ionica, cristal, retea cristalina. Creta cristal, leg.
3. Anuntarea lectiei noi si a - Explicatia Tabla 15 min. covalenta.
competentelor urmarite.
4.Comunicarea noilor cunostinte:
a)-explicarea termenilor: legatura
covalenta, molecula, orbital
molecular.
C2 Clasificarea b)-se clasifica legatura - Explicatia
legaturii covalenta(polara, nepolara, Creta
covalente coordinativa) -Problemati Tabla 5 min. -
- se explica notiuni de molecula zarea
polara, nepolara.
C3 c)-se explica formarea molec. de H2 -Explicatia -config.
Modelarea la tabla: electronice
formarii H• + •H → H-H → H2 -Modelarea
molecul. 1s¹ + 1s1 → s−s - orbitali
diatomice de -elevii identifica pe masa de lucru - Demonstra
H2,N2,O2 molecula de N2 formata din ace-bile. tia Table, - substant.
(nepolare) - se proiecteaza imagini cu molecula (tabla,video Creta
spatiala de H2. proiector)
- se introduce notiunea de leg. Bile 20
simpla. min
- analog elevii incearca singuri sa
formeze molecula de N2 si O2 . Proiecta-
- se introduc notiunile de legaturi -Problemati- re video
duble si triple. zarea
- se identifica moleculele respective
atat din imagini cat si pe masa de
lucru.

C4 Corelarea -se dau proprietatile fizice ale


proprietatilor moleculelor nepolare prin comparare -proprieta-
subtantelor cu cu ale compusilor ionici -Explicatia tile fizice
structura lor
chimica. -Conversatie caiete 5 min. -compusi-
euristica lor ionici.
C1, Fixarea 5.Fixarea cunostintelor: -Problema-
C2, cunostintelor -Elevii sunt impartiti in grupe, tizarea
C3, prin completa- fiecarte elev avand un nr. de la 1 la Fisa de
C4, rea fisei de lucru 6.Vor rezolva ex.,dupa care va fi lucru.
si a hartii specificat un nr.,si toti cu nr 6 din 15 -
conceptuale. echipe vor prezenta rezolvarea la Harta min
Tema:ex.III. din tabla. conceptu-
fisa. -Primesc fisa de lucru ,o rezolva apoi ala.
completeaza harta conceptuala.
-Va fi anuntat clasamentul final si
castigatorii rasplatiti.
6.Tema:ex.III din fisa.
Fisa de lucru

I .Se dau urmatoarele substante: I2, Na2S, CCl4, K2O, HBr.Identificati substantele cu:

a)legatura ionica;

b)legatura nepolara;

c)legatura polara;

II. Se dau urmatoarele substante: Cl2,O2,N2

a)care este ordinea cresterii reactivitatii?(explicati pe baza de structura)

b)electronii carui substrat participa la formarea covalentei in molecula bromului(Br)?

c)modelati cu electronii de valenta covalenta de tip p-pdin molecula diatomica de Br2?

III. Un element A cu numarul atomic(Z=20)se combina cu elementul B care are configuratia 1s22s22p63s23p4.Se
cere:

-formula compusului rezultat;

-tipul de legatura care se formeaza;

-cantitatea de compus rezultat din 80g element A(µA=40 u.a.m si µB=32u.a.m.)


electroliza
se degaja

cedare/ se pun in
acceptare comun

NaCl Cl2

cristale solutie legatura izolator legatura


saramura ionica covalenta