Sunteți pe pagina 1din 8

Scoala Postliceala Sanitara V.

Henderson, Sibiu
Prof. Badanac Gabriela

Aparatul excretor

1. Structura aparatului excretor - este alcătuit din cei doi rinichi, cu rol in
producerea urinei şi căile de evacuare ale urinei: calice (mari si mici), bazinete,
uretere, vezica urinară şi uretra.

a. Rinichii, au formă de boabe de fasole şi sunt situaţi in regiunea posterioară a


abdomenului, de o parte si de alta a coloanei vertebrale dorsolombare (T11 - L3).
Rinichii sunt inveliti de capsula renală.
Spatiile in care sunt adăpostiti rinichii se numesc loje renale.
Rinichiul prezintă:
- două fete : anterioră si posterioară
- două extremitati : superioară si inferioară
- două margini : o margine externă convexă si o margine internă concavă

Pe partea concavă se află hilul renal, alcătuit din artera şi vena renală, limfaticele,
nervii, joncţiunea uretero-bazinetală.

Rinichiul drept este situat ceva mai jos decât cel stâng.

Situarea lombo-abdominală a rinichiului explică de ce durerile renale pot fi


resimţite lombar, abdominal sau pelvian si de ce tumorile renale se evidenţiază ca o
masă abdominală.

1
De la exterior spre interior, in structura rinichiului se poate observa:

- capsula fibroasă
- parenchimul renal, alcătuit la periferie dintr-o zonă numită corticală iar in profunzime
o zonă numită medulară.

- Medulara rinichiului este alcătuită din mai multe fragmente de formă


triunghiulară - piramidele renale Malpighi avand o bază si un varf -papilă renală.
Exista 7-14 piramide pentru fiecare rinichi.
Papila renală se continuă cu un calice mic, in care se deschid 10-20 de orificii
papilare.
- Corticala rinichiului se intinde de la baza piramidelor spre capsulă si este de
culoare brună-gălbuie sau cenusie cu aspect granulat, dat de prezenta glomerulilor
renali.

Rinichiul este divizat in lobi renali, lobuli si tubi uriniferi.

2
3
Nefronul - unitatea anatomică şi fiziologică a rinichiului. Numărul nefronilor din
cei doi rinichi se evaluează la 2 milioane. Nefronul are două portiuni: - corpusculul
renal si tubul renal.

a) Corpusculii renali Malpighi sunt segmentele initiale ale nefronilor, situati in


corticală, alcătuiti din glomerulul renal si capsulele glomerulilor.
- Glomerulul renal este alcătuit dintr-un ghem capilare arteriale
interpus intre două arteriole - aferentă ( provine din artera renală si se imparte in 3-6
ramuri ) si arteriola eferenta.
La pătrunderea arteriolei aferente in glomerul se găseste aparatul
juxtaglomerular format din celule epiteliale care au rolul de a regla fluxul sanguin in
glomerul.
Glomerulul este continut intr-o capsulă numită capsula Bowman. Ea are forma
unei cupe care înconjură glomerulul şi este alcătuita din două foiţe; capsula
împreună cu glomerulul pe care îl conţine, poartă numele de corpuscul Malpighi.

b) Tubul renal incepe de la nivelul corpusculului renal, după care pătrunde in


medulară, unde formează ansa Henle cu două brate - ascendent si descendent. Se
reintoarce apoi in corpusculul renal corespunzător si se deschide intr-un tub colector.
Regiunile tubilor renali situati in corticală se numesc tubi renali contorti, iar cele
situate in medulară tubi renali drepti.

Pentru că există particularitati morfologice si functionale, tubii renali au trei


portiuni:
- segment proximal
- segment intermediar
- segment distal

4
Tubii colectori nu apartin nefronilor, se găsesc in majoritate in medulară, avand
functie de colectare si excretie a urinei.

b. Căile urinare

Din tubi contorţi distali, prin canalele colectoare care se deschid în papilele
renale, urina formată trece in calicele mici apoi in calicele mari, pelvisul renal, ureter
si ajunge in vezica urinară.

1) Calicele mici sunt tuburi musculo-membranoase situate in sinusul renal, inserate


cu un capăt in papilele renale, iar cealaltă extremitate se uneste cu alte calice mici
rezultand calicele mari.

2) Calicele mari sunt două sau trei palnii musculo-membranoase situate in sinusul
renal, ce rezultă din unirea celor 6-12 calice mici. Se unesc intre ele formand pelvisul
renal.

3) Pelvisul renal sau bazinetul este o structură musculo-membranoasă dilatată in


formă de palnie turtită; capacitatea 5-7 ml. Prezinta două portiuni: - intrarenală si
extrarenală.

4) Ureterul este un conduct urinar lung de la pelvisul renal la vezica urinară; străbate
cavitatea abdominală si cea pelviană, este situat extraperitoneal. Are o lungime 25-
30 cm, două portiuni - abdominală si pelviană si trei curburi (flexuri): la rinichi, la
nivelul liniei marginale a pelvisului osos si in pelvis.

Traiectul abdomino-pelvian al ureterelor explică posibilitatea compresiunii


acestora de către fibroame, chisturi ovariene sau cancere recto-sigmoidiene.

5) Vezica urinară
Este un organ pelvin situat extraperitoneal, rezervor musculo-
membranos in care urina se acumulează temporar in intervalul dintre mictiuni, si apoi
este expulzată prin uretră la exterior.
Capacitatea fiziologică maximă a vezicii urinare este de 300-350 g.

6) Uretra este canalul prin care urina este expulzată din vezica urinară, care are
traiect si raporturi diferite la bărbat si femeie.

- Uretra masculină incepe de la orificiul uretral al vezicii - orificiul extern; este


situată in partea inferioară a bazinului, are traiectul lung şi traversează prostata, de
unde posibilitatea compresiunii uretrale de către un adenom de prostată, cu răsunet
asupra întregului arbore urinar.

- Uretra feminină are un traiect foarte scurt (o lungime de 4 cm si diametru de 7-8


mm). Străbate diafragma urogenitală si are două orificii : intern situat inapoia simfizei
pubiene si extern- meat urinar .

5
2. Vascularizatia si inervatia rinichiului

Vascularizatia arterială

Arterele provin din aorta abdominală (artere renale). Primele ramuri ale arterei
renale sunt anterioară si posterioară, din care apoi se desprind numerose ramuri, in
vecinătatea hilului rezultand: artere lobare; ele se continua cu arterele segmentare.
Din arterele segmentare se desprind arterele interlobare care la baza piramidelor se
inflectează rezultand arterele arcuate continuate cu arterele interlobulare din care se
desprind vasele aferente din care se va forma glomerulul renal. Apoi, la nivelul
corpusculului renal, arterele arcuate se adună si formează arterele eferente. Arterele
eferente după ce părăsesc corpusculul renal, merg spre tubii contorti, si apoi dau
nastere unei bogate retele arteriale, care infăsoară tubii uriniferi.

Vascularizatia venoasă

Venele formează un arc venos - venele arcuate la nivelul parenchimului renal,


continuate cu venele interlobulare care se deschid in venele interlobare care ajunse
in sinusul renal se unesc si formează venele renale care se varsă in vena cavă
inferioară.

Inervatia rinichiului provine din plexul solar si nervii splahnici.

3. Fiziologia aparatului excretor

Rinichiul este un organ de importanţa vitală şi are numeroase funcţii, dintre care
funcţia principală constă în formarea urinei. Prin aceasta se asigură epurarea
organismului de substanţe toxice.

Formarea urinei se datorează unui mecanism complex de filtrare la nivelul


glomerulilor şi de reabsorbţie şi secreţie la nivelul tubilor, prin filtrarea glomerularâ se
formează urina primara care are compoziţia plasmei, dar farâ proteine, lipide şi

6
elemente figurate. Conţine deci apă, glucoza, uree, acid uric şi toţi electroliţii
sângelui.

In faza următoare, la nivelul tubilor care reabsorb cea mai mare parte a filtratului
glomeruiar, se formează urina definitivă. Totuşi la acest nivel se face o selectare:

tubii reabsorb total sau în mare cantitate substanţele utile şi în cantitate mică, pe cele
toxice.

Substanţele utile sunt substanţe „cu prag”, care sunt eliminate prin urină numai
când concentraţia lor sanguină a depăşit limitele fiziologice (apă, glucoza, NaCl,
bicarbonaţi).

Substanţele toxice sunt substanţe „fara prag”, eliminarea lor urinară facându-se
imediat ce apar în sânge.

Apa este reabsorbitâ în proporţie de 99%, glucoza în întregime (condiţia este ca


în sânge să existe mai puţin de 1,60 g glucoza %). sărurile şi în particular clorura de
sodiu, în proporţie variabilă (98-99%).

Substanţele toxice nu sunt reabsorbite decât în proporţie mai mică (33% uree,
75% acid uric).

Rinichiul are şi propietăţi secretorii, putând elimina şi chiar secreta unele


substanţe, ca amoniacul, cu rol foarte important în echilibrul acido-bazic.

Deci, procesul de formare a urinii cuprinde o fază glomerularâ, în care prin filtrare
se formează urina iniţială şi o fază tubularâ, in care prin reabsorbţie şi secreţie se
formează urina definitivă. Caracterul de urină definitivă este dobândit in tubii distali
prin procesul de concentrare, sub influenţa hormonului retrohipofizar (ADH). După
cantitatea de apă pe care o are la dispoziţie, rinichiul elimină unele substanţe într-o
cantitate mai mare sau mai mică de apă, rezultând o urină cu densitate variabilă.

Urina formată permanent – diureza (1,5-2,5 ml/min) – se depozitează în vezica


urinară, de unde când se acumulează o anumită cantitate (250-300 ml), se
declanşează reflex micţiunea – deschiderea sfincterului vezical şi golirea vezicii.

Micţiunea - este un act conştient, deschiderea şi închiderea sfincterului vezical


putând fi comandate voluntar.

Rinichiul are şi rol predominant în menţinerea echilibrului acido-bazic, prin


eliminarea de acizi şi cruţarea bazelor, menţinând pH-ul la cea. 7,35. Rinichii mai
asigură constanta presiunii osmotice a plasmei eliminând sau reţinând, după caz,
apa şi diferiţi electroliţi.

In concluzie, rinichii îndeplinesc în organism patru funcţii de bază:

1. funcţia de epurare sanguină;


2. funcţia de menţinere a echilibrului osmotic;

7
3. funcţia de menţinere a echilibrului acido-bazic.

Alterarea acestor funcţii conduce la apariţia sindromului de insuficienţă renală,


urmată uneori de instalarea comei uremice.

4. Rinichii joacă un rol extrem de important în reglarea pe termen lung a tensiunii


arteriale. Tensiunea arterială este definită ca presiunea pe care sângele o exercită
asupra pereţilor principalelor artere si este un indicator al eficientei circulaţiei
sanguine a unei persoane.

Rolul rinichilor este de a detecta orice modificare a volumului de sânge sau a


presiunii printr-un sistem de feedback şi de a reactiona in consecinta.
■ Atunci când volumul saguin creşte, rinichii elimină mai multa apa din sânge,
reducând volumul sanguin şi restabilind tensiunea arterială normală.
■ Atunci când volumul sangelui scade, din cauza deshidratarii de exemplu, rinichii
absorb mai puţină apă, restabilind astfel tensiunea arterială.

S-ar putea să vă placă și