Sunteți pe pagina 1din 4

Codul de etică al grupului ACCOR

Grupul ACCOR este unul dintre cele mai mari grupuri hoteliere din lume ,care
reuneşte astăzi 14 mărci comerciale: SOFITEL, NOVOTEL, LES JARDINS DES PARIS,
MERCURE, ETAP, FORMULE 1, IBIS, etc. El este prezent în 72 de ţări cu peste 2.500
de hoteluri.(LUPU 2005)

Comportament şi reguli de conduită

Ca angajaţi:

- a se asigura folosirea în mod economic şi eficace a resurselor care le-au fost


încredinţate;

- a se proteja persoanele şi lucrurile din subordinea lor de accidente, pierderi, furturi


sau uz ilegal;

- a nu se accepta din partea unor terţe persoane bani sau cadouri care pot influenţa
deciziile , în afară de cele care se obişnuiesc şi au valoare simbolică;

- a nu se folosi informaţii care îi sunt accesibile profesional, în propriul interes;

- a păstra confidenţiale toate informaţiile referitoare la afaceri;

- a se arăta un interes constant pentru pregătirea şi dezvoltarea profesională;

- a şti că nu există posturi pentru “toată viaţa”;

Cu privire la furnizori

- a se informa furnizorii că politica întreprinderii este de a nu accepta cadouri şi a-i


încuraja să reclame tratamentul injust din partea angajaţilor grupului;

- a se selecţiona şi păstra furnizorii după criteriul calitate-preţ sau al serviciilor


oferite;

- a se urmări onestitatea şi respectul în relaţia cu furnizorii.

Cu privire la clienţi

- a se respecta termenele contractuale sau ale altor tipuri de acorduri cu clienţii, în


termeni de produs, calitate sau serviciu;

- a se evita suprarezervările;

- a nu se oferi în nici o situaţie mită pentru a obţine sau menţine un contract şi a nu


se accepta comision din partea clientului;

- a fi capabil şi dispus să-ţi admiţi propriile erori;


- a nu se tolera nici un comportament preferenţial.

Cu privire la alţii

- a se respecta persoanele şi poziţiile pe care le au şi a se evita dispreţul sau


excluderea pe motive rasiale, sexuale sau religioase;

- a fi loial şi cooperant în muncă, în relaţiile cu colegii, superiorii şi subordonaţii;

Cu privire la industria turismului

- a se abţine de la o atitudine arogantă;

- a nu practica activităţi neloiale faţă de concurenţă;

- a se preocupa permanent de menţinerea imaginii mărcii proprii.

Codul mai stabileşte reguli de conduită în relaţiile grupului cu organele statului, cu


acţionarii şi cu presa.

C. Codul de conduită al hotelului Hilton Bucureşti

Grupul Hilton Hotels este un alt grup hotelier de provenienţă americană, plasat între
primele zece din lume. Codul de conduită al hotelului din Bucureşti are o formă
proprie şi poartă denumirea de “Ce aşteptăm de la dumneavoastră”, sugerând o
apropiere între angajaţi şi management. El are următoarea structură:

Prezenţă şi punctualitate

- aşteptăm de la dumneavoastră să fiţi punctuali conform programului de lucru.


Nerespectarea acestui program va fi numai responsabilitatea dumneavoastră,
întrucât la fiecare plecare trebuie să verificaţi programul pentru ziua următoare;

- intrarea şi ieşirea din hotel se fac doar pe la intrarea angajaţilor;

- nu părăsiţi postul dumneavoastră.

Pregătirea profesională

- orice angajat va trebui să se preocupe pentru continuarea pregătirii profesionale;

- hotelul organizează astfel de cursuri la care prezenţa dumneavoastră este


obligatorie.

Controlul personal

- este interzis a se lua obiecte de orice tip din incinta hotelului, chiar şi pentru o
perioadă scurtă de timp;
- angajaţilor asupra cărora se vor găsi astfel de bunuri li se va desface contractul de
muncă;

- ţinuta vestimentară trebuie atent aleasă.

Utilizarea facilităţilor hotelului

- sunt exclusiv pentru uzul clienţilor, deci este interzisă utilizarea lor de către
angajaţi;

- fiecare angajat trebuie să aibă grijă de proprietatea şi facilităţile hotelului. Se va


plăti orice daună.

Confidenţialitatea

- toţi angajaţii trebuie să acţioneze cu discreţie în timpul şi în afara programului de


lucru;

- să nu poarte discuţii despre activitatea hotelului, secrete de afaceri, salarii.

Partea a doua a codului include responsabilităţile angajaţilor faţă de:

1. Acţionari, prin:

- protejarea bunurilor firmei;

- corectitudinea informaţiilor oferite;

- acurateţea completării documentelor hotelului;

- niciodată să nu piardă din vedere că se lucrează cu capitalul lor.

2. Competitori, prin:

- informaţii despre competiţie;

- este interzis furtul de informaţii, inducerea în eroare a angajaţilor actuali sau a


foştilor angajaţi ai altor companii;

- toţi angajaţii se vor conforma legilor ţării în privinţa legilor antitrust.

3. Conflicte de interese

Hilton solicită tuturor angajaţilor săi să comunice conducerii orice situaţie care ar
putea fi sau pare a fi un conflict de interese.

- munca în afara firmei: angajaţii nu trebuie să lucreze sau să primească plăţi pentru
servicii de la un alt competitor, client, furnizor, fără aprobarea conducerii;
- orice activitate exterioară va fi separată strict de angajamentul către Hilton
Bucureşti;

- membrii familiei şi relaţiile personale: nu trebuie să folosim influenţa personală


pentru a determina hotelul să încheie afaceri cu companii asupra cărora membrii
familiei noastre au un interes;

- investiţiile: angajaţi nu trebuie să investească pentru un competitor sau client;

- cadourile: angajaţii nu au voie să primească cadouri sau comisioane sub orice


formă de la furnizori, restaurante, şoferi de taxi, terţe persoane. Există situaţii
profesionale care impun oferirea de cadouri. Acestea trebuie să fie legale,
rezonabile, aprobate de conducere. Bacşişurile sunt obişnuite în industria
hotelieră, dar ele nu trebuie să fie cerute de la clienţi sau oaspeţi;

- hărţuirea şi abuzurile sunt interzise.