Sunteți pe pagina 1din 1

INVITAȚIA INVITAȚIA INVITAȚIA

Text scurt prin care o persoană Text scurt prin care o persoană Text scurt prin care o persoană
adresează altei persoane o adresează altei persoane o adresează altei persoane o
invitație la un eveniment. invitație la un eveniment. invitație la un eveniment.

Formula de adresare Formula de adresare Formula de adresare

Conținutul invitației: Conținutul invitației: Conținutul invitației:


 ziua, data, ora, locul  ziua, data, ora, locul  ziua, data, ora, locul
 evenimentul  evenimentul  evenimentul

Formula de încheiere Formula de încheiere Formula de încheiere

Semnătura Semnătura Semnătura