Sunteți pe pagina 1din 2

Subiecte pentru examen

1. Interpretează esența psihicului ca obiect de studiu al psihologiei. exemplificînd: procese,


stări, fenomene.
2. Analizează structura psihicului uman:conștiința și inconștiința de sine a omului.
3. Argumentează oferind exemple importanța studierii psohologiei pentru elevi.
4. Analizează procesul constituirii psihologiei ca știință.
5. Descrie structura și ramurile psihologiei generale în baza exemplelor.
6. Definește noțiunea de metoda din aspectul psihologiei exemplificînd prin analiza metodei
observația conform algoritmului
7. Clasifică metodele de cercetare a psihologiei generale, exemplificînd prin analiza metodei
observației conform algoritmului.
8. Analizează metoda convorbirii și metoda experimentului conform algoritmului propus.
9. Descrie metoda testelor psihologice și metoda biografică conform algoritmului de analiză
a metodei.
10. Analizează din punct de vedere psihologic procesul psihic -Senzația.
11. Explică mecanismul de formare a senzațiilor în baza exemplificărilor.
12. Descrie felurile de senzații propunînd exemple pentru fiecare.
13. Caracterizează legitățile și regularitățile senzațiilor în baza exemplelor.
14. Definește conceptul de percepție în prisma exemplificărilor.
15. Descrie felurile percepției propunînd exemple corespunzătoare.
16. Distinge importanța psihologică a observației și spiritului de observație.
17. Estimează influența iluziilor perceptive asupra cunoașterei lumii înconjurătoare de către
om.
18. Descrie caracteristicile și calitățile distincte ale reprezentărilor.
19. Caracterizează funcțiiile reprezentărilor în baza exemplificărilor.
20. Identifică caracteristile felurilor reprezentărilor.
21. Definește conceptul de memorie în baza exemplificărilor.
22. Clasifică felurile memoriei după criteriu stabilit.
23. Descrie procesele memoriei și rolul acestora.
24. Caracterizează particularitățile individuale ale memoriei( calitățile).
25. Descrie funcțiile și mecanismele psihologice ale momeriei.
26. Analizează caracteristicile imaginației și creativității.
27. Distinge felurile imaginației în baza exemplificărilor.
28. Descrie formele sintezei imaginative oferind exemplele corespunzătoare.
29. Constatează care sunt calitățile imaginative ale personalității.
30. Definește conceptul de gîndire din perspectiva psihologiei generale.
31. Descrie esența operațiilor de gîndire în baza exemplificărilor.
32. Caracterizează formele procesului cognitiv superior gîndirea în baza exemplelor.
33. Explică criteriile de clasificare a gîndirii ca proces psihic central.
34. Estimează caracteristicile nivelurilor gîndirii prin exemplificări.
35. Identificați etapele procesului înțelegerii în baza exemplelor.
36. Analizează conceptele de comunicare și limbaj.
37. Caracterizează rolul fiecărui tip de comunicare în formarea personalității omului.
38. Estimează funcțiile limbajului ca fenomen social.
39. Analizează formele limbajului din perspectiva psihologiei în baza exemplificărilor.
40. Descrie principalele calități ale limbajulu oferind cîte un exemplu corespunzător.
41. Definește noțiunea de activitate în baza exemplelor.
42. Explică esența formării desprinderilor, priceperilor, obișnuințelor.
43. Caracterizează detaliat tipurile activității umane oferind exemple pentru fiecare tip.
44. Explică funcțiile și conceptele de motiv și motivație.
45. Determină structura stării motivaționale în baza exemplelor.
46. Descrie felurile de motivație și motive.
47. Explică categoriile de trebuințe după piramida lui A.Maslow propunînd exemple.
48. Descrie caracteristicile proceselor afective în baza de exemple.
49. Caracterizează formele de bază ale afectivității.
50. Definește conceptul de voința din punct de vedere a psihologiei.
51. Determină structura și fazele actului volitiv.
52. Analizează calitățile voinței în baza exemplelor.
53. Explică esența și funcțiile conceptului de atenție.
54. Descrie felurile atenției în conformitate cu natura reglajului, a scopului și efortului
voluntar.
55. Identifică caracteristicile manifestării proprietăților atenției la om.