Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE LUCRU

TEXTUL MEMORIALISTIC

Citeşte cu atenţie textul:

,,Scena aceasta s-a petrecut pe hotarul satului Prislop, de lângă Năsăud, unde stăteau părinţii mei
de vreo zece ani şi unde tatăl meu era învăţator. Eu însumi mă găseam la o cotitură hotărâtoare a vieţii
mele. După multe şovăiri şi lupte cu mine însumi, părăsisem o carieră [militară], spre dezolarea părinţilor
mei, care, tocmai când socoteau că măcar cel dintâi dintre cei nouă copii s-a aşezat şi a ajuns om cu
pâinea în mână, s-au pomenit deodată cu mine rămas fără căpătâi. Când le-am spus, emfatic, că vreau să
mă dedic scrisului, parcă aud şi azi exclamarea tatălui meu:
-Atunci de ce nu ţi-ai ales teologia? Ca preot puteai să scrii cât vrei şi să fii şi om în lume, cu
carieră sigură!
Într-adevăr, după terminarea liceului, fiindcă nu puteam urma medicina care mi-a fost dragă, a
trebuit să aleg între singurele două cariere pe care le putem urma, fără niciun sprijin material de-acasă:
preoţia şi armata. Am ales pe a doua pentru că mi s-a părut atunci mai compatibilă cu pasiunea scrisului,
care mă ispitea de mult. Fireşte, am ajuns să-mi dau seama curând cât de greşit am chibzuit. Dar mai cu
seamă a trebuit să înţeleg că scriitor român nu voi putea fi cât timp voi fi obligat să trăiesc într-un mediu
străin, să vorbesc şi să gândesc în limbi străine… ‘’ (Liviu Rebreanu, Mărturisiri)

1.Numeşte două carcteristici ale limbajului utilzat în textul dat.


2.Precizează procedeul gramatical prin care s-au format cuvintele: cotitură, într-adevăr, teologia,
deodată.
3.Demonstrează prin enunţuri adecvate omonimia cuvintelor mine şi nouă.
4.Transcrie două neologisme şi două unităţi frazeologice.
5.Stabileşte funcţia/funcţiile limbajului în cazul fragmentului subliniat.
6.Despre ce moment de cotitură din viaţa sa vorbeşte scriitorul?
7.Scrie un text argumentativ în care să demonstrezi caracterul memorialistic al fragmentului dat.
TEXTUL EPISTOLAR

Te numeşti Andrei Matei şi redactezi o scrisoare de dragoste către iubita ta, Ioana. Tu te afli pe front în
Ucraina, oraşul Kiev, de şase luni şi-i transmiţi iubitei dorul şi dorinţa de a o revedea. Data redactării
scrisorii să fie 23.03.2015.

Te numeşti Ioan Popescu, eşti scriitor, locuieşti în Bucureşti, şi redactezi o scrisoare de dragoste către
iubita ta aflată la studii în Londra. Data redactării scrisorii să fie 23.03.2015

Te numeşti Ioana Radu şi eşti plecată într-o misiune în Africa. Redactează o scrisoare de dragoste
iubitului tău pe care nu l-ai mai văzut de doi ani. Data redactării scrisorii să fie 23.03.2015

Te numeşti Andreea Ruşti, ai 17 ani şi eşti din Iaşi. Redactează o scrisoare de dragoste către iubitul tău
care lucrează în Italia. Data redactării scrisorii să fie 23.03.2015