Sunteți pe pagina 1din 11

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

PROIECT DISCIPLINA

METODE DE CERCETARE
ÎN ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

BUCUREȘTI
2020
1. DESCRIEREA PRODUSULUI

Cardul de cumpărături Raiffeisen Bank


Cardul de cumpărături este un produs financiar bancar adresat persoanelor fizice ce au un venit
constant. Acest card de cumpărături oferă beneficiarului o limită de creditare în funcție de
venitul declarat și dovedit, iar cu banii creditați pe card, beneficiarul poate face o serie de
tranzacții:
- Cumpărături de bunuri și/sau servicii în rate și fară dobândă de până la 24 luni de la
magazinele/furnizorii parteneri
- Plati către comercianți ce nu sunt parteneri fară comisioane într-o perioadă de grație 56
zile pentru rambursare.
- Retragere de numerar de la orice Bancomat din țară și din afară acesteia.

Raiffeisen Bank are patru tipuri de carduri cu o serie de facilitați atașate, acestea sunt:
- Cardul Standard = limită de creditare de la 700.00 LEI până la maxim 30,000.00 LEI; 0%
comision pentru plați la comercianți, rambursare flexibilă, minim 5%; plați contactless;
rate fără dobândă.
- Cardul eMAG = limită de creditare de la 700.00 LEI până la maxim 30,000.00 LEI; 0%
comision pentru plăți la comercianți, rambursare flexibilă, minim 5%; plăți contactless;
rate fără dobândă; puncte de loialitate eMAG transformate în bani disponibili pe card.
- Crdul Vodafone = limită de creditare de la 700.00 LEI până la maxim 30,000.00 LEI; 0%
comision pentru plăți la comercianți, rambursare flexibilă, minim 5%; plăți contactless;
puncte de loialitate Vodafone transformate în bani disponibili pe card.
- Cardul Gold = limită de creditare de la 5000.00 LEI până la maxim 70,000.00 LEI; 0%
comision pentru plăți la comercianți, rambursare flexibilă, minim 5%; plăți contactless;
bonus lunar care acoperă taxa anuală de administrare; pachet complet de asigurare de
călătorie în străinătate gratuit.

Produsul pentru care vom realiza cercetarea va fi cardul de cumpărături emis de Raiffeisen Bank
ca și produs financiar bancar destinat populației la nivel național cu venituri minime și stabile de
700 lei, pentru realizarea de tranzacții conform beneficiilor oferite de acesta.
2. OBIECTIVELE CERCETĂRII

Cercetarea se va realiza la nivelul populației naționale cu un venit minim și stabil de 700 lei și
are ca scop:
- Obținerea de date cât mai corecte și actuale privind produsul pentru care se face
cercetare;
- Identificarea și stabilirea profilului sau profilelor consumatorilor;
- Identificarea nivelului de cunoaștere al populației a produselor financiar bancare destinate
cumpărăturilor prin cardurile emise de Raiffeisen Bank;
- Modalitatea prin care populația a cunoscut produsele financiar bancare emise de
Raiffeisen Bank, internet, cunoștinte, reclama tv și radio, magazine partenere, presa
scrisă.
- Deținerea și/sau utilizarea unuia sau mai multor produse financiar bancare de către
respondent de la Raiffeisen Bank sau alte bănci;
- Frecventa utilizării produselor financiar bancare emise de Raiffeisen Bnak și/sau alte
bănci;
- Gradul de satisfacție a clienților referitoare la produsele financiar bancare emise de
Raiffeisen Bank;
- Cât de necesară ar fi implementarea unei platforme digitale sau aplicație smartphon de
vizualizare a tranzacțiilor și raportelor atașate cardului;
- Gradul de satisfatie al informațiilor din rapoartele de tranzatii transmise în prezent
deținătorilor de carduri;
- Cât de necesară ar fi implementarea serviciului de debitare directă a ratelor de pe cardul
de salariu al deținătorului cardului de cumpărături Raiffeisen Bank;
- Gradul de utilizare al cardului în afara țarii;
- Gradul de utilizare a cardului de cumpărături pe domenii de interes precum: materiale
pentru construcții și amenajare casa și grădină, îmbrăcăminte și încălțăminte, cosmentice
și parfumuri, electronice și electrocasnice, gaget-uri și jocuri și alte articole.
- Nivelul de cunoaștere al comisioanelor percepute pentru tranzacțiile efectuate în cazul
deținătorilor de card de cumpărături Raiffeisen Bnak
- Ce se dorește a se îmbunătății la acest produs pe viitor;

3. IPOTEZELE CERCETĂRII

Plecând de la faptul că produsele financiar bancare sunt cunoscute de către marea


majoritate a populației naționale dorim să cunoaștem în profunzime anumite aspecte referitoare
la cardul de cumpărături emis de Raiffeisen Bank.
Pentru cercetarea în curs vom formula o serie de ipoteze cu varabile dependente pentru a construi
ancheta pe baza de chestionar administrat la nivel național.
Ipoteza 1: Persoanele care au contract de muncă pe perioadă nedeterminată probabil că sunt
interesate de a deține un card de cumpărături, față de persoanele care au contract de muncă pe
perioadă determinată.
Ipoteza 2: Persoanele care locuiesc la casă cu grădină probabil că vor face cumpărături de
materiale necesare amenajării casei și a grădinii față de persoanele care locuiesc la bloc.
Ipoteza 3: Persoanele care au un venit mic și mediu de la nivelul național probabil vor fi
interesate mai mult de a deține un card de cumpărături în rate, față de peroanele cu un venit mare
la nivel național.
Ipoteza 4: Persoanele din categoria de vârstă 20-40 ani probabil vor face cumpărături prin card
de cel puțin o dată la 6 luni, față de persoanele din categoria de vârstă 41-60 ani.
Ipoteza 5: Persoanele care nu dețin un card de cumpărături probabil că vor dori să aplice pentru
un card de cumpărături în următoarele 3 luni, față de persoanele care dețin în prezent un card de
cumpărături.
Ipoteza 6: Persoanele care utilizează în fiecare zi internetul sau dețin un smartphone, probabil că
vor dori să vizualizeze tranzacțiile și raportelor atașate cardului printr-o aplicație sau un cont de
client pe internet, față de persoanele care utilizează rar (o dată pe lună) sau deloc internetul și
nici nu dețin un smartphone.
Ipoteza 7: Persoanele care călătoresc cel puțin o dată la 6 luni în alte țări, probabil că vor dori să
utilizeze cardul de cumpărături și în alte țări, față de persoanele care nu călătoresc în alte țări sau
o fac foarte rar (o dată la 2-3 ani).
Ipoteza 8: Persoanele care primesc salariu pe card și fac plățile facturilor prin debitare directă din
cont, probabil că vor dori ca plata rătei la cardul de cumpărături să se facă prin debitare directă,
față de persoanele care nu primesc salariu pe card sau nu fac plățile facturilor prin debitare din
cont.
Ipoteza 9: Persoanele care au vechime în muncă mai mult de 3 luni, probabil ca vor fi interesate
sa iși ia un card de credit fața de peroanele care abia s-au angajat.
Ipoteza 10: Persoanele care au avut în trecut experiențe placute cu produsele financiar bancare,
probabil ca vor dori și în viitor să beneficieze de aceste produse, față de persoanele care au avut
experiențe neplacute cu produsele financiar bancare.

4. ANALIZA CONCEPTELOR UTILIZATE IN IPOTEZELE FORMULATE

Ipotezele formulate sunt de tipul uniformitatea cazurilor și cu ajutorul acestora încercam


sa stabilim profilul/profilele consumatorilor și interesul acestora pentru produsele financiar
bancare, respectiv cardurile de cumpărături.
Astfel pentru ca ipoteza să fie corectă cauza trebuie să determine efectul dar efectul nu poate
determina cauza. În caz contrar relația dintre variabilele prezentate nu mai este cauzală. În
concluzie am elaborat chestionarul de mai jos pentru a testa ipotezele formulate mai sus ținând
cont de relația cauzală care trebuie menținută între cele două variabile și ordinea temporală ʺmai
întâi cauza, apoi efectulʺ.

5. METODA DE CERCETARE

Realizăm o cercetare cantitativă cu ajutorul ipotezelor formulate anterior ce sunt bazate


pe experiență, prin administrarea unui chestionar autoadministrat cu o marja de eroare de +/- 1%,
pe un esantion de 5.000 de angajati la nivel national. Cota stabilita pentru eșantionare este
realizată diferențiat și o vom împarți în subeșantioane pentru fiecare dintre cele 41 de judete ale
Romaniei, în funcție de marimea forței de muncă a judetului.
Subiecții au fost selectați atât din mediul urban cât și cel rural din baza de date a Institutului
Teritorial de Muncă, din cele 41 județe din România, astfel:
- 2000 de subiecti din București
-500 de subiecti în cazul judetelelor cu numar mic de angajați din cele 15 județe conform datelor
ITM
-1000 de subiecti în cazul judetelor cu numar mediu de de angajați din cele 16 județe conform
datelor ITM
-1500 de subiecti în cazul judetelor cu numar mare de angajați din cele 10 județe conform datelor
ITM
Structura chestionarului este variată, acesta fiind format dintr-un set de 26 întrebari,
semideschise cât si închise. Iar evaluarea s-a desfasurat intre 01.06.2020 si 13.06.2020

6. CHESTIONAR

Raiffeisen Bank companie financiar bancara realizează o cercetare de piață la nivelul


angajaților din România având ca temă consumul de produse financiar bancare.
Aţi fost ales în mod aleator să răspundeţi la acest chestionar, la care nu există răspunsuri corecte
sau greşite. De sinceritatea răspunsurilor voastre depinde valabilitatea studiului nostru.
Chestionarul administrat are întrebari închise prin încercuirea variantei de raspuns care
reprezintă raspunsul dumneavoastră și întrebări deschise prin completarea spațiului liber, cat și
variante de raspuns multiplu prin înceruirea mai multor variante de raspuns. Data limită până la
care puteți transmite chestionarul completat cu raspunsurile dumneavoastră este de 13.06.2020
pe adresa de e-mail de la care ați primit acest chestionar.
Răspunsurile sunt confidenţiale şi anonime.
Vă mulţumim!
1) În ce categorie de vârstă vă încadrați
o Între20-40 o Între 41-60
o Peste 60
2) Încadrarea dumneavoastră in munca este de?
o Angajat permanent
o Angajat cu timp parțial (part-time)
o Pe o perioadă determinată de ...............................
3) La actualul loc de muncă aveti o vechime de?
o Mai puțin de 3 luni
o Mai mult de 3 luni
o 1 an
o 2 ani
o Peste 2 ani
4) Venitul dumneavoastră net din drepturile salariale se incadreaza in intervalul?
o Sub 700 lei o Între 3501 și 5000 lei
o Între 701 și 2000 lei o Între 5001 și 7000 lei
o Între 2001 și 3500 lei o Peste 7000 lei
5) Prin ce instrument vă încasați drepturile salariale?
o Pe card
o Cash de la casieria angajatorului
o NR/NS
6) Dumneavoastră locuiți în.....
o În bloc de apartamente
o Îa casă cu gradina
o NS/NR
7) În prezent utilizați internetul de pe diferite dispositive (calculator, laptop,
smartphone etc) pentru a face plati catre furnizori de servicii si/sau produse?
o Da ..............................
o Nu
o NR/NS
8) În cele ce urmează enumerăm câteva companii financiar bancare și va rugam să le
încercuiți pe cele pe care le cunoașteți?
o Banca Comerciala o CEK Bank o Credit Europe Bank
Romana (BCR)
o Transilvania Bank o Raiffeisen Bank o Leumi Bank
o Libra Bank o OTP Bank o ING Bank
o Alpha Bank o Garanti Bank o NR/NS
9) Din produsele financiar bancare enumerate vă rugam sa le încercuiți pe cele pe care
le cunoașteți?
o Credit de nevoi personale o Credit de refinantare
o Credit prima casă o Credit auto
o Card cumparaturi o Credit ipotecar
o NR/NS
10) În prezent dețineți vreun produs financiar bancar? Dacă raspunsul este ʺDaʺ, va
rugăm să completați ce produs si de la ce banca. Exemplu de raspuns: credit auto –
BRD.
o Da ............................................
o Nu
o NR/NS
11) În prezent dețineți vreun card de cumpărături? Daca raspunsul este ʺDaʺ, vă
rugăm să completați banca de la care îl detineti. Exemplu de raspuns: Card Avantaj
–Credit Europe Bnak.
o Da ..............................
o Nu
o NR/NS
12) În urmatoarea perioadă (3-6 luni) va doriți să aplicați pentru obținerea unui card de
cumparaturi?
o Da
o Nu
o Poate
o NS/NR
13) În familia dumneavoastră sunt persoane care au vreun produs financiar bancar?
Dacă raspunsul este ʺDaʺ, va rugăm să completați ce produs si de la ce banca.
Exemplu de raspuns: card cumparaturi – Banca Transilvania.

o Da ..................................
o Nu
o NR/NS

14) Ați auzit despre card de cumpăraturi emis de Raiffeisen Bank și dacă raspunsul este
ʺDaʺ, vă rugăm să încercuiți modalitatea prin care ați aflat despre el?
o Internet o Din magazinele partenere
o Reclama TV/Radio o Presa scrisa
o De la cunostinte o NR/NS

15) Dețineți vreun card de cumpăraturi emis de Raiffeisen Bank?


o Raspunsul este ʺDaʺ si vă rugam să ne răspundeți în continuare la întrebari
o Raspunsul ʺNuʺ pentru dumneavoastră s-a încheiat chestionarul si va multumim.

16) Ce card de cumpăraturi emis de Raiffeisen Bank detineti?


o Standard o Gold
o eMAG o World MasterCard
o Vodafone o NR/NS

17) Pentru ce categorie de produse utilizati mai mult cardul de cumparaturi Raiffeisen
Bank?
o Îmbrăcăminte și o Materiale de o Cosmentice și
încălțăminte construcții parfumuri
o Electronice și o Gaget-uri și jocuri o Alte articole
electrocasnice,
o Bijuterii si ceasuri o Amenajare casă și o NS/NR
grădină

18) Cat de des utilizați cardul de cumpărături Raiffeisen Bank?


o De mai multe ori pe o O dată pe lună o O dată la 3 luni
lună
o O data la 6 luni o O data pe an o NR/NS

19) În medie cât de des calatori in alte țari? Spre exemplu: în vacanțe, cu serviciul etc.
o O dată pe luna
o O dată la 3 luni
o O dată la 6 luni
o O dată pe an
o O dată la 2 ani
o Niciodată
o NR/NS
20) Utilizați cardul de cumpărături in afara țarii? Și cât de des?
o Niciodată o O data pe an
o De mai multe ori in 6luni o NR/NS

21) Cât de necesară considerați ca este implementarea unei platforme digitale sau
aplicație smartphon de vizualizare a tranzacțiilor și raportelor atașate cardului
Raiffeisen Bank?
o Foarte necesara
o Necesara
o Ne este necesara
o NR/NS
22) Cât de satisfacătoare sunt informațiile din rapoartele de tranzatii transmise în
prezent pe cardul de cumparături Raiffeisen Bank?
o Foarte satisfăcătoare
o Satisfăcătoare
o Deloc satisfăcătoare
o NR/NS
23) Cât de util ar fi implementarea serviciului de debitare directă a ratelor cardului de
cumpărături Raiffeisen Bank de pe cardul dumneavoastră de salariu?
o Foarte util o Inutil
o Putin util o NR/NS

24) Din taxele și comisioanele enumerate vă rugam sa le încercuiți pe cele pe care le


cunoașteți ca fiind reținute de Raiffeisen Bank pentru cardului dumneavoastră?
o Comision administrare card lunar o Comision de retargere numerar
o Conision administrare card anual o Comision pentru palata la non-
parteneri
o Comision depasire perioada de o Comision dentru restituirea partiala
gratie la restituire dupa perioada de gratie
o Taxa emitere card nou in caz de o NR/NS
furt/pierdere
25) Cât de mulțumit sunteți de beneficiile cardului Raiffeisen Bank deținut de
dumneavoastră?
o Foarte mulțumit
o Mulțumit
o Nemulțumit
o Foarte nemulțumit
o NR/NS
26) Ce considerați că am putea să îmbunătăim pe viitor la serviciile oferite de Raiffeisen
Bank?
o Comunicarea cu clienții
o Extinderea numarului partenerilor comercianți la care se pot face plati cu cardul in rate
o ...............................
o NR/NS

S-ar putea să vă placă și