Sunteți pe pagina 1din 2

Adverbul

DEFINIȚIE: Adverbul este partea de vorbire neflexibilă care însoțește un verb, un adjectiv,
un adverb și, uneori, un substantiv și arată felul acțiunii, al stării sau însușirii, ori
împrejurarea. Adverbul exprimă caracteristica unei acţiuni sau a unei însuşiri.
Fata care cântă frumos este sora mea. (verb)
Astăzi e frumos ca ieri. (adjectiv)
N-am mers așa bine. (adverb)
Hai acasă. (interjecție)
Drumul înapoi era lung (substantiv)
LOCUȚIUNI ADVERBIALE: sunt grupuri de cuvinte cu sens unitar care pot înlocui un
adverb.
din când în când
din vreme-n vreme
din ce în ce
calea-valea
harcea parcea
târâș-grăbiș
CLASIFICAREA ADVERBULUI:
a) După formă:
simplu – odată, înainte, așa, bine
compus – ieri seară, azi de dimineață, val-vârtej
b) După origine:
1. Adverbe primare – cele moștenite din latină sau împrumutate din alte limbi de origine
latină: abia, apoi, azi, ba, lesne
2. Provenite din alte părți de vorbire:
– adjective Elevul învață repede.
– substantiv Primăvara înfloresc pomii.
– pronumele relativ „ce” cu valoare adverbială Ce frumoasă e seara!
Ce = cât de

c) După înțeles:
– de loc: acolo, înainte
– de timp: atunci, alaltăieri, din zi în zi
– de mod:
propriu-zis: încet, repede bine
cantitate: atât, cam, destul, mult, cât
comparație: ca, cât, decât, cum, precum
de afirmație: da, desigur, firește
de negație: nu, ba, nici, nicidecum
de probabilitate: poate, pe semne, probabil.
d) Adverbe pronominale – aceste adverbe țin locul cuvintelor care exprimă o împrejurare de
loc, de timp. Adverbele pronominale se împart în categorii paralele cu ale pronumelui.
– adverbe relative (interogative): când, unde, cum
– adverbe demonstrative: acum, aici, acolo, așa. atunci
– adverbe nehotărâte: cândva, undeva, oricum
– adverbe negative: nicicând, niciodată, nicăieri, niciunde
GRADELE DE COMPARAȚIE
Unele adverbe de loc, de mod, de timp au grade de comparație. Adverbele au aceleaşi
grade de comparaţie ca şi adjectivele.
FUNCŢII SINTACTICE
NP E bine. E rău. E uşor.
PV Fireşte că vin. Poate că vine.
Atr. adv. Etajul de sus este gălăgios.
CCM S-a luptat vitejește.
CCL A mers acolo.
CCT Atunci n-a impresionat.

OBSERVAȚIE Adverbele sunt părți de vorbire care nu au atribut, nici cel de tip apozițional.

S-ar putea să vă placă și