Sunteți pe pagina 1din 8

percepții

privind viitorul Moldovei: între status quo,


riscuri geopoliticie, politici europene și unire

sondaj de tip omnibus


Republica Moldova

Aprilie 2021

raport elaborat de:

Doru Petruţi – doru.petru @imas.md


Dumitriţa Trifan-Brașoveanu – dumitrita.trifan@imas.md
Daniela Fidelschi – daniela. delschi@imas.md

www.imas.md

ti
fi

metodologie
eşan onare:
stra cat, probabilist, tri-stadial;

volum eşan on:


1103 respondenţi, 18 ani şi peste;

criterii de stra care:


12 unităţi administra v-teritoriale (UAT), mediu rezidenţial (urban-rural), mărimea localităţilor urbane (2 puri),
pul localităţilor rurale (centru de comună/sat aparţinător);

stadii de randomizare:
localitatea (95 localităţi selectate), gospodăria, persoana;

reprezenta vitatea:
eşan onul este reprezenta v pentru populaţia adultă a Republicii Moldova, exclusiv Transnistria;
eroarea maximă de eşan onare este de ±3.0%;

interviurile:
au fost realizate la domiciliile respondenţilor de către 37 operatori din reţeaua [imas], în limbile română şi rusă;

perioada de culegere a datelor:


12 – 27 aprilie 2021;

comanditar sondaj:
Idee Communica on
ti
ti
ti
ti
fi
ti
ti

ti
fi
ti

ti

ti
ti

ti
În varianta în care Uniunea Europeană nu va accepta noi membri, care credeţi că este cea mai bună soluţie pentru
Republica Moldova?

6 Să adere la Uniunea Europeană


prin unirea cu România
33

Să rămână stat independent,


fără a deveni membră UE

61 NȘ/NR

www.imas.md

3


În varianta în care aţi avea siguranţa că salariile și pensiile din Republica Moldova vor deveni la fel precum cele din
România, dvs. aţi vota sau nu pentru unire?

Da, aș vota pentru unire


50
Nu,nu aș vota pentru unire
43
NȘ/NR

www.imas.md

4
Dacă Republica Moldova se va uni cu România, credeţi că cetăţenii vor avea …?

13 17
Foarte multe avantaje

Unele avantaje

27 Unele dezavantaje

32 Foarte multe dezavantaje

NȘ/NR
11

www.imas.md

5
Care credeţi că ar principalele avantaje ale unirii Republicii Moldova cu România?
În primul rând În al doilea rând În al treilea rând

Salarii și pensii mai mari 24 15 10


Dreptul de a munci în ţările UE 18 13 9
Servicii medicale de calitate 7 12 10
Acces la un sistem educaţional mai bun 9 7 6
Jus ţie imparţială și corectă 5 5 8

Posibilităţi de dezvoltare economică 3 4 7

Acces la nanţări europene 14 5

Păstrarea iden tăţii noastre 3 22

Siguranţa naţională 122

Altceva 100

Niciunul 18 19 20

NŞ/NR 10 17 22
0 20 40 60 80 100
www.imas.md

6
ti
fi
ti
fi
În cât mp credeţi că Republica Moldova se va uni cu România?

În 2-3 ani
12
23 În 4-5 ani
10
În 6-10 ani

9 În 11-20 de ani

Peste mai mult de 20 de ani


6
35 5 Niciodată

NȘ/NR

www.imas.md

7
ti
denumirea completă

IMAS - Cercetare și Strategii SRL


denumirea scurtă

imas
director general

Doru Petruți
office@imas.md
www.imas.md
t/f: (+373 22) 260 096
m: (+373) 79 705 501