Sunteți pe pagina 1din 3

TEST-I

Statistica
V–I

1. Pentru o serie de repartiţie de frecvenţe, media pătratică se calculează ca (1):

r r r

 ( xi ni ) 2
i 1
 xi n 2 i
i 1
x
i 1
2
i ni
a. xp  r
; c. x p  r
; e. x p  r

 ni
i 1
 ni
i 1
n
i 1
i

r r

x
i 1
i
2
ni  (x n )
i 1
i i
2

b. xp  r
; d: x p  r
;
n i 1
i n
i 1
i

2. Într-o serie de repartiţie pe intervale formată după o anumită variabilă, valoarea sa modală este influenţată
de (0,5):
a) limitele inferioare şi superioare ale intervalelor extreme;
b) de frecvenţele de apariţie ale intervalelor egale sau neegale;
c) de mărimea egală sau neegală a intervalelor de variaţie;
d) de limita inferioară a intervalului modal;
e) de limita inferioară, de frecvenţele intervalului modal, premodal (anterior) şi postmodal (următor).

xi  r
3. Dacă într-o serie de repartiţie de frecvenţă   , n i  n , se calculează frecvenţele cumulate crescător
n i  i 1

(N↑i) i=1,r şi frecvenţele cumulate descrescător (N↓i), i =1,r, atunci între ele există relaţia (1,5):
a) N↑i + N↓i =n
b) N↑i = N↓i + n
c) N↑i + N↓ (i+1) =n
d) N↑i + N↓i =100
e) N↑i + N↓i (i+1) =100

4. Un agent economic dispune de trei magazine la care s-au înregistrat datele (7):

Structura încasărilor, % % sarcinii de plan % îndeplinirii


Magazine
Trimestrul I Trimestrul II în tr. II faţă de I planului în tr. II

A 30,0 105,2 94,3


B 33,0 120,3 102,5
C 110,5 107,3
TOTAL 100,0 100,0

Ştiind că suma totală a încasărilor din desfacerea de mărfuri a fost în tr.I = 10 000 lei,

Se cere:
1. Să se calculeze sumele încasate de fiecare magazin în cele două perioade precum şi cele planificate
pentru tr.II (2,5);
2. Structura încasărilor pentru trimestrul II (1,5)
3. Indicatorii de corespondenţă pentru încasările din trimestrul II (1,5).
4. Indicatorii de dinamică (1,5)
TEST-I

Statistica
V – II

1. Dacă se notează x a -media aritmetică, x g -media geometrică, x h -media armonică, x p -media pătratică,
relaţia de ordine dintre medii este următoarea (1):

a) x p ≤ xa ≤ xh ≤ x g
b) xh ≤ x g ≤ xa ≤ x p
c) xa ≤ xh ≤ x g ≤ x p
d) xh ≤ xa ≤ x g ≤ x p
e) xa > xh > x g > x p

2. Frecvenţa relativă cumulată crescător a ultimei grupe este întotdeauna egală cu (0,5):

a. numărul de unităţi din ultima grupă;


b. 100 %;
c. frecvenţa absolută cumulată descrescător a ultimei grupe;
d. frecvenţa absolută a ultimei grupe plus volumul colectivităţii.
e. numărul de unităţi din colectivitate;

3. Pentru următoarele valori ale unei variabile aleatoare X: 7, 11, 14, 14, 12, 20 care dintre următoarele
afirmaţii este adevărată (1,5):

a. Me = 14; d. x  14 şi Me = 14;
b. Mo = 11 şi Me = 13; e. x  Mo = Me =13
c. x  13 şi Me = 13;

4.Se dau datele (7):

Gruparea salariaţilor Sub 150 150-160 160-170 170-180 180-190 190 peste TOTAL
d/ă salariile primite
(euro)
Structura salariaţilor
(frecvenţa relativă), % 12 15 21 19 18 15 100

Numărul total al salariaţilor =120 persoane

Se cere:
1. Să se calculeze frecvenţele absolute (1,5)
2. Să se reprezinte grafic seria. Precizaţi tipul graficului folosit (1,0)
3. Să se calculeze salariul mediu folosind media aritmetică, armonică, pătratică, geometrică (4,0)
4. Să se verifice relaţia intre medii (0,5)
TEST-I

Statistica
V – III

1. Frecvenţa absolută cumulată crescător a ultimei grupe este întotdeauna egală cu (1):

f. numărul de unităţi din ultima grupă;


g. 100 %;
h. frecvenţa absolută cumulată descrescător a ultimei grupe;
i. frecvenţa absolută a ultimei grupe plus volumul colectivităţii.
j. numărul de unităţi din colectivitate;

2. Care din următoarele afirmaţii privind media aritmetică este adevărată (0,5):
a) suma pătratelor tuturor abaterilor individuale ale termenilor seriei de la media lor aritmetică este zero
(  ( xi  x ) 2  0 );
b) pentru o serie de distribuţie de frecvenţă, media calculată pe baza frecvenţelor reduse de c ori este mai
mică decât media seriei iniţiale de c ori;
c) media aritmetică este mărimea care măsoară gradul de variaţie al termenilor seriei.
d) pentru o serie de distribuţie de frecvenţe, media calculată pe baza frecvenţelor relative este egală cu
media aritmetică determinată pe baza frecvenţelor absolute.
e) în cazul unei serii perfect simetrice media aritmetică este mai mare ca valoarea mediană ( x  M e )

3. Două grupe de studenţi, cu elevi de 25 şi respectiv 32 de persoane, au susţinut un test de cultură generală.
Prima grupă a obţinut media 8,8 , iar a doua 6,4. Nota medie pe ansamblul celor două grupe este (1,5):

a. 8,14; d. 8,00:
b. 8,10; e. 8,09
c. 7,45;

4. Se dau datele (7):

Gruparea salariaţilor Sub 150 150-160 160-170 170-180 180-190 190 peste TOTAL
d/ă salariile primite
(euro)
Numărul
salariaţiloe 12 15 21 19 18 15 100

Se cere:
1. Să se reprezinte grafic seria. Ce tip de grafic veţi folosit? (1)
2. Să se calculeze salariul mediu folosind media aritmetică (2).
3. Să se calculeze mediana, modul, quartilele şi decila 1, 5, 9 (mediana şi modul să se determine şi prin
metoda grafică) şi să se interpreteze rezultatele(4).