Sunteți pe pagina 1din 4

 RECENZIA UNEI CĂRŢI -

“Andrei Cosmovici – Psihologie generală”

Student: Agud Laura


Facultatea: Universitatea de Vest - Timişoara
Specialitatea: Psihologie şi Sociologie
Anul: I
Grupa: 1
Profesor: Coralia Sulea
Cartea scrisă de psihologul profesor Andrei Cosmovici este una adresată
publicului larg. Spre diferență de marea parte a cărților de psihologie, cărți de
specialitate, care abundă de termeni științifici şi ambigui pentru un necunoscător,
“Psihologie generală” are un stil fluent, ușor de citit şi mai ales de înţeles de
cineva care doreşte o iniţiere în domeniul fenomenelor sufleteşti, o primă
întâlnire cu psihologia, primele informaţii, datele fundamentale ale acestei ştiinţe.
Autorul, de asemenea, are stilul său specific de a scrie, prin care se face
întotdeauna, sau mai mereu, înţeles de cititori, un stil definit de cei peste 20 de
ani de activitate în învăţământul universitar, expunerile sale distingându-se printr-
o deosebită claritate, ceea ce explică de ce lucrarea sa de psihologie generală a
fost carte de căpătâi pentru multe generaţii de studenţi.

Lucrarea are ca scop să dezvăluie cititorului, fie el elev, student sau simplu
amator de psihologie, într-un mod riguros, dar uşor de aprofundat, noţiuni
elementare ale psihologiei, mecanisme implicate în procesele psihice umane,
făcând mult mai uşoară o abordare ulterioară specializată.

Cartea cuprinde 18 capitole, fiecare fiind subdivizat în subcapitole. Ca orice


lucrare, primele capitole ( „Începuturile psihologiei” ; „Apariţia psihologiei ca
ştiinţă” ; „Obiectul psihologiei” ) abordează lucruri de căpătâi, cum putem defini
psihologia, de unde îşi are originea ea, în general, văzută ca o reflecţie asupra
fenomenelor sufleteşti, dar şi ca ştiinţă şi obiect de studiu în şcoli, ce face obiectul
psihologiei şi care este importanţa ei. Următoarele capitole, „Metodologia
cercetării în psihologie”, „Principii ale investigației psihologice” şi „Metodele
psihologiei” fac o clasificare a metodelor de abordare în care un psiholog conduce
activitatea de cercetare psihologică, şi aflăm că ele sunt multe la număr, printre
care metoda observaţiei, a convorbirii, chestionarele, experimentul sau testele. În
capitolul IV, „Baza fiziologică a vieții psihice” se face o incursiune în creierul uman
cu ajutorul anatomiei, capitolul V descrie tipurile de psihic si evoluția lui, iar
capitolele VI si VII ( „Formele vieții psihice: conștiința şi inconștientul” ;
„Extremele vieții psihice: atenția şi somnul” ) exemplifică cele două forme ale
psihicului, conştiinţa şi inconştientul, cu corespondentele lor, atenţia şi somnul. La
jumătatea cărţii, se face o scurtă clasificare a proceselor psihice, ele fiind grupate
în trei mari categorii : fenomene de cunoaştere ( cognitive ); fenomene afective;
reacţii motorii. Conform clasificării anterioare, următoarele 7 capitole poartă
numele mecanismelor cognitive : „ Senzaţiile”, „Percepţiile” , „Imaginile” adică
reprezentările, „Memoria”, „Imaginaţia şi creativitatea”, „Limbajul” şi „Gândirea”.
În cuprinsul lor se face o amplă descriere a fiecărora, felul şi funcţiile lor, legile pe
baza cărora se formează, formele pe care le îmbracă fiecare şi rolul lor în viaţa
psihică. Capitolele XVI şi XVII tratează partea afectivă a psihologiei, ajutându-ne să
aflăm mai multe despre emoţii, sentimente, ce ne motivează sau ce ne
declanşează anumite instincte primare cum ar fi frica, foamea, setea, sau
ataşamentul. Ultimul capitol al cărţii este rezervat activităţii voluntare, aflând de
ce facem anumite lucruri în momentul în care le facem, adică ce ne declanşează
actul de voinţă.

Capitolele sunt bine structurate, cu exemplificări multiple, trimiteri la alte


surse bibliografice pentru o ulterioară aprofundare, clarificate prin scheme
grafice, tabele, imagini. Cu alte cuvinte, cartea face o trecere în revistă a tuturor
aspectelor de bază a psihologiei, dar într-un mod lesne de înţeles, autorul folosind
tactica întrebărilor retorice de numeroase ori, făcând cititorul să vrea să citească
mai departe pentru a răspunde singur la întrebările autorului. Maniera de
abordare este una lejeră, în sensul că Andrei Cosmovici doreşte să explice cât mai
bine noţiunile, fără a se pierde într-un labirint de definiţii şi concepte, şi uneori
recurge la exemple banale, înţelese chiar şi de copii.

Personal, am fost foarte încântată de această carte, chiar dacă am citit-o în


clasa a X-a de liceu, am primit informaţia necesară din ea şi pe înţelesul meu. O
consider o lectură plăcută şi relativ uşoară pentru orice student la Psihologie, şi o
recomand tuturor, pasionaţi de obiectul acesta sau simpli curioşi în materie,
consider că nu o să dezamăgească.
BIBLIOGRAFIE

 Andrei Cosmovici – „Psihologie generală”, Editura Polirom, Iaşi, 2005