Sunteți pe pagina 1din 1

RECAPITUARE INIȚIALĂ– CLASA A VIII-A

PARTEA I

Citește textul:
Atât de tristă-i dimineaţa Abia o brumă fără milă
Acum când plânge-o toamnă nouă, Şi vara mi-a fugit departe,
Când cade din copaci viaţa Răsar, movilă de movilă,
Şi frunze galbene mă plouă. În jur de mine frunze moarte.

O lume-ntreagă simţi cum moare Ce taină le-a desprins în şoapte


Într-o tulpină ce se-ndoaie, Mai multe azi ca altădată,
În orice zvon e-o aşteptare Ce visuri au murit azi-noapte
Şi-un vis în fiecare foaie. Cu-atâta frunză spulberată?
(Octavian Goga – Toamnă nouă)
Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.
PARTEA I
A.
1. Precizează numărul de litere și de sunete din cuvintele plânge, copaci, fugit .
2. Identifică în text primele trei cuvinte ce conțin grupuri vocalice. Încercuiește aceste grupuri și numește-le.
3. Oferă antonime contextuale pentru cuvintele subliniate în text.
4. Identifică în text un cuvânt omonim și demonstrează printr-un enunț omonimia lui.
5. Explică modul cum s-au format cuvintele: departe, altădată, spulberată.
6. Explică folosirea cratimei în structura tristă-i.
7. Precizează valoarea morfologică și funcția sintactică pentru fiecare dintre cuvintele scrise cu alte caractere în text:
tristă, o, și, mă, ce, orice, e, (fără) milă, moarte, le, azi, atâta.
8. Construiește câte un enunț în care cuvântul toamnă să aibă funcția sintactică de: atribut substantival prepozițional,
atribut substantival genitival, nume predicativ, complement indirect, complement prepozițional.
B.
1. Precizează ritmul și măsura primelor două versuri.
2. Transcrie o personificare și un epitet din textul dat.
3. Explică în trei-cinci rânduri (30-50 de cuvinte), relația dintre titlul poeziei și conținutul acesteia.

PARTEA a II-a

Redactează o compunere de minimum 15 rânduri, în care să- argumntezi apartenența textului la genul liric.

PARTEA a III-a

Redactează o compunere de 15-30 de rânduri, în care să descrii un peisaj de toamnă, utilizând cinci cuvinte alese de
tine din textul dat la Partea I. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri și subliniază cuvintele selectate.