Sunteți pe pagina 1din 6

Prezentăm, în continuare, lista tipăriturilor rămase de la Sfântul Antim Ivireanul (îngrijite

sau coordonate de el):

Nr. Titlul cărții Orașul și anul Limba

1 Vasile Macedoneanul, Împăratul grecilor, București, 1691 greacă veche


Șaizeci și șase de capitole îndemnătoare către și neogreacă
fiul său Leon cel Înțelept

2 Slujbele Cuvioasei Maicii noastre Parascheva cea București, 1691 greacă


nouă şi a Cuviosului Părintelui nostru Grigorie
Decapolitul, precum și a ajunului Intrării în
Biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu,
deoarece cade în aceeași zi cu sărbătoarea
Sfântului

3 Dumnezeiasca și Sfânta Evanghelie București, 1693 greacă și


română

4 Psaltirea București, 1694 română

5 Psaltirea București, 1694 română și


slavonă

6 Orânduiala slujbei în 21 a lui mai la ziua Snagov, 1696 română și


Sfinţilor slăviţi şi de asemenea cu Apostolii mari slavonă
Împăraţi Constantin şi Elena

7 Antologhion al slujbelor pentru tot anul Snagov, 1697 greacă

8 Dumnezeiasca și Sfânta Evanghelie Snagov, 1697 română

9 Ioan Cariofil, Manual despre câteva nedumeriri și Snagov, 1697 greacă


soluțiuni

10 Gheorghe Maiota, Cuvânt panegiric la Snagov, 1697 greacă


Împăratul cel încoronat de Dumnezeu şi
întocmai cu Apostolii Marele Constantin
11 Meletie Smotriţki, Gramatică slavonească Snagov, 1697 slavonă

12 Acatistul Maicii Domnului și alte rugăciuni Snagov, 1698 română

13 Petru Movilă, Mărturisirea ortodoxă a credinţei Snagov, 1699 greacă


Bisericii Soborniceşti şi Apostolice a
Răsăritului
14 Maxim Peloponesianul, Carte sau lumină Snagov, 1699 română

15 Învăţături creştineşti Snagov, 1700 română

16 Floarea darurilor Snagov, 1700 română

17 Psaltirea Snagov, 1700 greacă

18 Liturghier greco-arab Snagov, 1701 greacă și arabă

19 Ioan Comnen, Proschinitarul Sfântului Snagov, 1701 greacă


Munte Athos

20 Sevastos Kyminitis, Eortologhion Snagov, 1701 greacă

21 Ștefan Brâncoveanu, Cuvânt panegiric la București, 1701 greacă


cel întocmai cu Apostolii, Marele
Constantin
22 Ștefan Brâncoveanu, Cuvânt panegiric la București, 1701 greacă
întâiul Μucenic al lui Hristos Ștefan

23 Ștefan Brâncoveanu, Cuvânt panegiric la București, 1702 greacă


cel întocmai cu Apostolii, Marele
Constantin (reeditare)

24 Ștefan Brâncoveanu, Cuvânt panegiric la București, 1702 greacă


întâiul Μucenic al lui Hristos Ștefan (reeditare)

25 Slujba Cuvioasei Maicii noastre București, 1702 greacă


Matrona Hiopolita

26 Ceaslovul greco-arab București, 1702 greacă și arabă

27 Noul Testament București, 1703 română

28 Sevastos Kyminitis Trapezuntiul, Învăţătura București, 1703 greacă


dogmatică a prea Sfintei Biserici răsăritene
şi universale

29 Ştefan Brâncoveanu, Cuvânt panegiric la București, 1703 greacă


slăvita mutare Maicii lui Dumnezeu
30 Ceasoslov slavo-român București, 1703 română și
slavonă

31 Acatistul Maicii Domnului și cu alte rugăciuni București, 1703 română


de folos

32 Explicarea şi slujba la sfinţirea Bisericii București, 1703 greacă

33 Radu Brâncoveanu, Cuvânt scurt la patima cea București, 1704 greacă


de lume mântuitoare a Cuvântului Divino-Uman

34 Plutarh Cheroneul, Paralele grecești și romane București, 1704 greacă

35 Slujba celui întru Sfinţi Părintelui nostru București, 1705 greacă


Visarion, arhiepiscopul Larisei, făcătorul
de minuni

36 Antim Ivireanul, Învăţătură pre scurt Râmnic, 1705 română


pentru Taina Pocăinţii

37 Antologhion Râmnic, 1705 română

38 Tomul bucuriei Râmnic, 1705 greacă

39 Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie Râmnic, 1705 română

40 Slujba Adormirii Născătoarei de Dumnezeu, Râmnic, 1706 română și


cu Paraclisul cel de obşte slavonă

41 Evhologhion (Liturghier și Molitvenic) Râmnic, 1706 română

42 Octoihul Râmnic, 1706 română și


slavonă

43 Gheorghe Maiota, Cuvânt la Patima Râmnic, 1706 greacă


cea mântuitoare a Cuvântului Divino-
Uman
44 Radu Brâncoveanu, Cuvânt panegiric la cel Râmnic, 1706 greacă
întru Ierarhi făcător de minuni Marele Nicolae

45 Gheorghe Maiota, Cuvânt la mântuitoarea Râmnic, 1707 română


Patimă a Domnului nostru Iisus Hristos

46 Patriarhul Hrisant Notara, Despre preoție Râmnic, 1707 greacă

47 Carte cuprinzând fără lipsă toată Târgoviște, 1709 greacă


slujba bisericească de peste tot anul
48 Împăratul Alexie Comnen, Panoplia dogmatică Târgoviște, 1710 greacă

49 Slujba Sfintei Ecaterina și Târgoviște, 1710 greacă


Proschinitarul Sfântului Munte Sinai

50 Antim Ivireanul, Învăţătură bisericească Târgoviște, 1710 română

51 Psaltirea Târgoviște, 1710 română

52 Rugăciuni în toate zilele săptămânii Târgoviște, 1712 română

53 Octoih Târgoviște, 1712 română

54 Dumnezeieştile și Sfintele Liturghii Târgoviște, 1713 română

55 Maxime ale unor vechi filosofi Târgoviște, 1713 greacă

56 Pilde filosofeşti Târgoviște, 1713 română

57 Catavasier Târgoviște, 1713 română,


slavonă şi
greacă

58 Evhologhion, adecă Molitvenic Târgoviște, 1713 română

59 Alexandria Târgoviște, 1713 română


?

60 Antim Ivireanul, Capete de poruncă la toată Târgoviște, 1714 română


ceata bisericească

61 Ceaslovul slavo-român Târgoviște, 1714 română și


slavonă

62 Catavasier Târgoviște, 1714 română

63 Ştefan Vodă Cantacuzino, Hrisov Târgoviște, 1714 română


pentru abrogarea văcăritului

64 Ceasoslov Târgoviște, 1715 română

65 Patriarhul Hrisant Notara, Culegerea despre Târgoviște, 1715 greacă


oficiile, demnitățile clericale și dregătoriile
sfintei Biserici a lui Hristos și importanța lor

66 Antim Ivireanul, Sfaturi creștino-politice București, 1715 greacă


către domnitorul Ștefan Cantacuzino
67 Patriarhul Dosithei al Ierusalimului, Istoria București, 1715 greacă
patriarhilor Ierusalimului

68 Alexandru Mavrocordat Exaporitul, Istoria sfântă, București, 1716 greacă


adică Iudaicele