Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECTIE

DATA: 29.01.2021

UNITATEA DE INVATAMANT: SCOALA GIMNAZIALA

CLASA: A VIII-A

PROFESOR: …..

DISCIPLINA OPTIONALA:EDUCATIE SOCIALA-ECONOMIE FINANCIARA

TIPUL LECTIEI: MIXTA

SUBIECTUL LECTIEI:BUGETUL FAMILIEI

FACE PARTE DIN CAPITOLUL III-PLANUL DE ACTIUNE PENTRU REALIZAREA UNUI SCOP

SCOPUL LECTIEI : IDENTIFICAREA UNOR MODALITATI DE ECONOMISIRE A BANILOR SI DE REDUCERE A RISIPEI DE


RESURSE BANESTI

COMPETENTE GENERALE:
1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viaţa personal şi a diferitelo rgrupuri şi comunităţi, prin utilizarea unor
achiziţii specific domeniului social.
2.Cooperarea pentru realizarea unoractivităţi şi pentru investigarea unor problem specific diferitelor grupuri şi comunităţi, prin
asumarea unor valori şi norme sociale şi civice.
3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de iniţiativă şi întreprinzător, respective prin manifestarea
unui comportament social, civic şi economic activ.
COMPETENTE SPECIFICE:

1.1. Utilizarea corecta a termenilor specifici educatiei economic-financiara cu referire la fapte/ evenimente economic-
financiare.

1.3. Manifestarea interesului pentru identificarea unor modalitati de economisire si pentru reducerea risipei de resurse
financiare.

2.1.Intocmirea, prin lucrul in echipa a unui buget lunar al familiei in scopul exersarii bunei gestionari a veniturilor.

OBIECTIVE OPERATIONALE:

La sfarsitul lectiei, elevii vor fi capabili:

1. Sa defineasca notiunile de venituri, cheltuieli, buget utilizand notitele pe care si le-au luat pe parcursul orei.
2. Sa identifice corect cele cinci tipuri de nevoi folosindu-se de piramida lui Maslow.
3. Avand ca reper fisa de lucru, sa planifice corect bugetul enumerand cel putin doua metode de economisire a banilor.
4. Sa gestioneze inteligent banii folosind o evidenta clara a veniturilor si cheltuielilor in functie de nevoile ce trebuiesc
satisfacute.
5. Sa decida cum va economisi in viitor folosindu-se de informatiile primite in timpul orei.

ELEMENTE DE STRATEGIE DIDACTICA:

1. Metode si procede:
-conversatia,
-expunerea ,
-metoda de rezolvare de problem prin stimularea creativitatii- Metoda Philips 6/6
2. Mijloace: tabla, manual, caietele elevilor, ilustratii sugestive, fisa de lucru, calculator.
3. Forma de organizare :
-frontala,
-pe perechi – la rezolvarea fisei de lucru
4. Resurse temporale: 50 min.

EVALUARE: continua, pe tot parcursul activitatii, prin observarea elevilor si oferirea de feedback permanent, ca baza a procesului de
invatare.

ANEXE:

- Schema piramidei lui Maslow

-Fisa de lucru-Problema de rezolvat– activitate pe perechi

BIBLIOGRAFIE:

1. Programa scolara pentru disciplina optional Educatie Financiara – curriculum la decizia scolii pentru gimnaziu, aprobata prin
ordin al misitrului 3393/2017
2. Manual de Educatie Sociala- Economie Financiara-manual de clasa a VIII-a, autori: Daniela Barbu, Viorica- Bella Dorin,
Nina Mihai, Daniela Manzu, Catalina Luiza Neagu, Ed. CD PRESS, Bucuresti, 2020
3. Manualul Practica pentru utilizatorul de servicii financiare, lansat sub brandul Platforma de Educaţie Financiară

Nr. Momentul Activitatea profesorului Activitatea Metode si Materiale Modalitati


Cr lectiei elevului procedee didactice de evaluare
t.
1. Moment organizatoric -saluta clasa -saluta -conversatia catalogul Observarea
3 min -asigura ordinea si linistea in clasa profesorul comporta-
-face prezenta -comunica mentului
prezenta elevilor
-se adapteaza
conform
cerintelor
profesorului
2. Verificarea si -adreseaza scurte intrebari prin -raspund la -conversatia Orala
aprecierea cunostintelor care se realizeaza reactualizarea intrebari
insusite anterior cunostintelor dobandite din ora
10 min trecuta

3 Pregatirea - anunata subiectul lectiei si -sunt atenti si -expunerea -tabla Orala


pentru tema noua obiectivele operationale noteaza pe -conversatia
5 min -scrie pe table titlul lectiei: caiete
“Bugetul familiei” -raspund la
-capteaza atentia elevilor prin intrebari
intrebari scurte:

“Care credeti voi ca sunt resursele -invatarea Aprecierea


financiare ale unei familii?” Care prin verbala a
sunt nevoile unei familii ce descoperire raspunsurilor
trebuiesc satisfacute? Care din ele elevilor.
poti amanate si care nu?
“Ce cheltuieli pot sa apara intr-o
familie?”
“Voi economisiti? Aveti un buget?
Cum cheltuiti banii?

4 Transmiterea noilor -defineste termenii: -noteaza in -expunerea -tabla Observarea


cunostinte Venituri caiete -conversatia -Anexa: sistematica a
15 min Cheltuieli precizarile Piramidalu elevilor
Buget facute de i Maslow
-prezinta din ce este format profesor
bugetul, cun se intocmeste, formele
lui: buget excedentar, buget
deficitar
- cum gestionam bugetul
Pentru intelegerea modului in care
nevoile ne dirijeaza consumul se
prezinta piramida lui Maslow,
unde nevoile sunt structurate
ierarhic, de la baza
( nevoielementare) spre varf
(nevoisuperioare). Problema
satisfacerii unor nevoi de ordin
superior apare abia dupa acoperirea
multumitoare a nevoilor de rang
inferior.
Marea problema este ca resursele
sunt intotdeauna limitate si nu pot
satisface toate nevoile.
Din acest motiv deciziile ce le
luam in legatura cu consumul
trebuie sa fie rationale.

5 Fixarea noilor -stabileste echipele formate din -asculta -conversatia -fisa de Aprecierea
cunostinte cate 6 elevi indicatiile -metoda lucru verbal a
15 min -elevi ivor primi fisa de lucru cu profesorului Philips 6/6 -calculator raspunsurilor
problema de rezolvat -colaboreaza cu elevilor
-toate grupele au timp 6 min pentru membrii echipei -Brainstor-
gasirea solutiilor si notarea pentru mingul in
acestora pe o coala de hartie rezolvarea cadrul
-dupa rezolvare se trece la cerintelor grupurilor
discutarea solutiilor gasite de -noteaza formate
fiecare echipa raspunsurile
-profesorul monitorizeaza gasite
permanent activitatea elevilor, se -stabilesc
plimba princlasa concluzii
-intreaga clasa reunita analizaza si
concluzioneaza ideile enuntate
-se prezinta decizia finala pe baza
ierarhizarii variantelor
-la final profesorul impeuna cu
elevii stabilesc concluziile:
1.Uneori banii familiei sunt
insuficienti
2.Membrii familiei isi programeaza
unele cheltuieli in functie de banii
pe care ii au.
3.Familiile economisesc pentru
realizarea unor proiecte.
-Da feedback elevilor
6 Incheierea activitatii -face aprecieri globale si -se ridica si orala
2 min individuale saluta
-da feedback elevilor pentru
intreaga activitate
-elevii sunt anuntati ca nu au tema
pentru acasa
-multumeste pentru atentie si
prezenta
-saluta clasa
PIRAMIDA LUI MASLOW
FISA DE LUCRU

O familie compusa din trei persoane are urmatorul buget, constituit din:

3.000,00 lei salariu tata

2.500,00 lei salariu mama

200,00 lei alocatia copil

100,00 lei bursa copil

Cheltuielile lunare sunt distribuite astfel:

35% hrana

11% cheltuieli cu intretinerea

8% transport

12% utilitatile

6% cheltuieli pentru studiu(cursuri, rechizite, carti)

5% cheltuieli cu imbracamintea

8% bani de buzunar

4% cheltuieli cu sanatatea

12% distractii

5% cheltuieli neprevazute
Studiind lista, observam ca avem un deficit de 348,00 lei pe luna, pentru care familia trebuie sa se imprumute.

Cum ar putea fi posibila echilibrarea bugetului?

Se poate economisi pentru o vacanta in valoare totala de 7.000, 00 lei. In cate luni preconizati a se obtine suma necesara?

S-ar putea să vă placă și