Sunteți pe pagina 1din 2

Interviul motivaţional

Ce este IM? O metodă de consiliere directivă, orientată spre client,


care urmăreşte dezvoltarea motivaţiei intrinseci pentru
schimbare
prin explorarea şi rezolvarea ambivalenţei.

Ciclul schimbării:

1. Precomtemplare („Nu am nicio problemă”):


- scop: accentuarea îndoielilor cu privire la existenţa problemei
- strategii: reflectarea discrepanţelor dintre comportamentul prezent şi obiectivele personale mai importante,
ascultare activă, accentuarea punctelor tari
- de evitat: convingerea clientului să se schimbe, discuţii contradictorii, judecare, folosirea autorităţii

2. Contemplare („Am o problemă, dar nu ştiu dacă vreau să mă schimb”):


- scop: recunoaşterea problemei, accentuarea preocupării şi îngrijorării faţă de aceasta, dorinţa de schimbare
- strategii: explorarea ambivalenţei, a problemei, accentuarea discrepanţelor dintre comportamentul prezent şi
obiectivele personale mai importante
- de evitat: sfaturi, încercarea rezolvării problemei, întrebările închise, ignorarea punctelor slabe

3. Decizie („Vreau să schimb acest comportament”):


- scop: insuflarea optimismului privind schimbarea
- strategii: discutarea aspectelor pozitive şi negative cu privire la schimbare, verificarea aspectelor privind decizia,
identificarea beneficiilor comportamentului nedorit şi a soluţiilor pentru pierderea lor, încurajare, identificarea şi
promovarea punctelor tari
- de evitat: sfaturi, rezolvarea problemei, discuţii contradictorii, prezumarea dispariţiei ambivalenţei

4. Acţiune („Am început să schimb”):


- scop: elaborarea planului de acţiune, cu sarcini şi termene concrete
- strategii: ascultare activă, întrebări deschise, feed-back, învăţarea noului comportament, îndepărtarea
barierelor, identificarea factorilor care subminează decizia şi acţiunea
- de evitat: oferirea soluţiilor „pe tavă”

5. Menţinere („Continui să am noul comportament”):


- scop: continuarea practicării noului comportament
- strategii: oferirea de suport şi feed-back privind progresele, dezvoltarea comportamentului asertiv
- de evitat: încheierea relaţiei profesionale prea devreme, dependenţa clientului de suportul asistentului social

6. Recădere („Am eşuat”):


- scop: identificarea motivelor care au stat la baza recăderii
- strategii: întrebări deschise, ascultare activă
- de evitat: etichetarea,

Metode care încurajează explorarea ambivalenţei şi identificarea motivaţiei pentru schimbare:

1. Utilizarea întrebărilor deschise


2. Ascultarea reflexivă – încercarea de a identifica semnificaţia răspunsului clientului prin formularea de propoziţii,
nu de întrebări
3. Susţinerea pozitivă a clientului
4. Sumarizarea
5. Provocarea conversaţiei pentru schimbare – recunoaşterea dezavantajelor status-quo-ului, recunoaşterea
avantajelor schimbării, exprimarea optimismului pentru schimbare, exprimarea intenţiei pentru schimbare:
a. Întrebări evocative
b. Explorarea balanţei decizionale
c. Explorarea motivului pentru schimbare
d. Explorarea consecinţelor extreme
e. Explorarea trecutului, înaintea apariţiei problemei
f. Imaginarea viitorului
g. Explorarea lucrurilor care contează pentru client, a priorităţilor clientului

Balanţa decizională
Continuarea comportamentului Schimbarea Comportamentului
Beneficii Costuri Beneficii Costuri

Recomandare bibliografică:
Miller, William R. & Rollnick, Stephen. (2002). (eds.). Motivational interviewing. Preparing people for change. 2nd edition.
New York: Guilford Press.