Sunteți pe pagina 1din 7

Curriculum vitae

Europass
Informaii personale
Nume / Prenume
Petre, Ligiana Mihaela
Experiena profesional
Perioada 2005 - 2011
Functia sau postul ocupat Psiholog Coordonator Complex de er!icii pentru Mama si Copil "#$ %ndrei& ' Centru Maternal si
Centru de (i pentru copiii cu !arsta 0 ' ) ani*
%cti!itati si responsa+ilitati principale Coordonarea echipei multidisciplinara, a acti!itatilor de asistenta speciali,ata a cuplurilor mama-copil
a#late in impas existential, a celor de asistenta psihologica, medicala, sociala, educationala acordate
copiilor cu !arsta 0-) ani si #amiliilor acestora, precum si a acti!itatilor curente$
-la+orarea i implementarea metodologiei de organi,are i #uncionare a Complexului de er!icii*
-la+orarea proiectul institutional si a normelor interne de #unctionare si asigurarea managementul
proiectului institutional *
.epre,entarea ser!iciului in toate relatiile de cola+orare in cadrul si in exteriorul sistemului de protectie
a copilului*
-!aluari psihologice si inter!entie psihoterapeutica la copii, adulti si #amilii a#late in situatii de cri,a,
post-trauma, situatii cu risc destructurant crescut$
Numele si adresa anga/atorului 0irectia 1enerala de %sistenta ociala si Protectia Copilului ector ), 2d$ 1 0ecem+rie 1314 nr$ 12-15,
sector ), 2ucuresti

Perioada

2006 - 2011
Functia sau postul ocupat Psiholog, mem+ru al Comisiei de -xperti,a Medicala a Persoanelor %dulte cu 7andicap ector )
%cti!itati si responsa+ilitati principale -!aluarea psihodiagnostica in !ederea incadrarii in grad de handicap a persoanelor cu a#ectiuni psihice
si somatice* 8nter!entia psihoterapeutica speci#ica +olna!ilor psihici si psihosomatici cu
di,a+ilitati gra!e, moderate si usoare$
Numele si adresa anga/atorului Comisia de -xperti,a Medicala a Persoanelor %dulte cu 7andicap ector ), Consiliul Local ector ),
2d$ 1 0ecem+rie 1314 nr$12-15, sector ), 2ucuresti
Perioada 2003 - 2011
Functia sau postul ocupat Cadru didactic asociat
%cti!itati si responsa+ilitati principale 0isciplinele 9 8ntroducere in Psihoterapie&, 9Psihoterapie experientiala&,
la+orator de Comunicare*
Numele si adresa anga/atorului Facultatea de Psihologie si tiintele -ducatiei, :ni!ersitatea 2ucuresti, os$ Panduri nr$30
Perioada 2005 - 2011
Functia sau postul ocupat Psihoterapeut #ormator si super!i,or ' practician al ocietatii de Psihoterapie -xperientiala .omana
%cti!itati si responsa+ilitati principale %cti!itati didactice, stiinti#ice, de #ormare si super!i,are in psihologie clinica, consiliere
psihologica si psihoterapie, des#asurate in cadrul programelor #ormati!e si postuni!ersitare P-.,
anali,a si de,!oltare personala indi!iduala si de grup, consiliere si psihoterapie experientiala, anali,a
transgenerationala, terapii creati!e cu copii, adulti, cupluri si #amilii$
Numele si adresa anga/atorului ocietatea de Psihoterapie -xperientiala .omana, plaiul 8ndependentei nr$1;, +l$101, ap$23, sector 5$
Perioada
Functia sau postul ocupat

%cti!itati si responsa+ilitati principale
Numele si adresa anga/atorului
2006 ' 2011
Psiholog clinician principal, psihoterapeut #ormator si super!i,or, psiholog specialist in psihologia
muncii si organi,ationala
Psihoterapie, consiliere psihologica experientiala, de,!oltare personala indi!iduala si de grup pentru
copii, adulti, #amilii, cupluri$
Ca+inet 8ndi!idual de Psihologie Petre Ligiana Mihaela, tr$ %gatha 2arsescu Nr$20, 2L$ <)1%, %p$ )3,
ector ), 2ucuresti
Pagina 1/6 - Curriculum !itae
Petre Ligiana Mihaela
Pentru mai multe in#orma=ii despre -uropass accesa=i pagina> http>//europass$cede#op$europa$eu
? Comunit@=ile -uropene, 200) 20060624
Perioada
Functia sau postul ocupat
%cti!itati si responsa+ilitati principale
Numele si adresa anga/atorului

Perioada
Functia sau postul ocupat
%cti!itati si responsa+ilitati principale
Numele si adresa anga/atorului
Perioada
Functia sau postul ocupat
%cti!itati si responsa+ilitati principale
Numele si adresa anga/atorului


2004 ' 2010
Cercetator
Araducerea, adaptarea, etalonarea, redactarea manualului instrumentrului psihometric 0Badic
%d/ustment cale C0%D impreuna cu editorul, 0E0 Consultants .L$
Contract de parteneriat, 0E0 Consultants .L, %l$ 8lioara nr$1
2006 - 2011
Psiholog
electie si experti,a psihologica in !ederea anga/arii, mentinerii si promo!arii in #unctie, #ormare,
orientare si repartitie in munca, diagno,a si inter!entie organi,ationala, consiliere pentru orientarea in
cariera, consultanta psihologica pentru managementul resurselor umane, inter!entii terapeutice in
situatii de con#lict*
$C$ .om 0ata an $.$L$
2005 - 2004
pecialist - psiholog
Consultanta psihologica, participarea la reali,area emisiunii 3535, di#u,ata de postul t! %ntena 1$
$C$ 8ntact Production $%$
Perioada
Functia sau postul ocupat
200) ' 2005
Psiholog
%cti!itati si responsa+ilitati principale
Numele si adresa anga/atorului
Perioada
Functia sau postul ocupat
%cti!itati si responsa+ilitati principale
Numele si adresa anga/atorului
Educatie si formare
Perioada
Cali#icarea/ diploma o+tinuta
0iscipline principale studiate /competente
pro#esionale do+andite
Numele si tipul institutiei de in!atamant /
#urni,orului de #ormare
Perioada
Cali#icarea/ diploma o+tinuta
0iscipline principale studiate /competente
pro#esionale do+andite
Numele si tipul institutiei de in!atamant /
#urni,orului de #ormare

Perioada
Cali#icarea/ diploma o+tinuta
-xaminarea psihodiagnostica a copiilor, adultilor si #amiliei, e!aluare clinica si psihometrica, e!alaurea
potentialului de de,!oltare si a gradului de di,a+ilitate al copiilor in !ederea incadrarii in grad de
handicap si a orientarii scolare*
-!aluarea starii de sanatate psihica in !ederea adoptiei, incredintare minori, etc$
Consilierea psihologica in situatii de cri,a, optimi,are si de,!oltare personala*
-!aluare pentru consiliere !ocationala, orientare scolara si pro#esionala$
er!iciul -!aluare Complexa, 0irectia 1enerala de %sistenta ociala si Protectia Copilului ector )
1333 - 2005
Cola+orator - psiholog
%nali,a psihologica a muncii
-!aluare, selectie si experti,a psihologica in !ederea mentinerii / promo!arii in #unctie
%nali,a si pre!enirea #enomenelor de inadaptare pro#esionala
tudiul si pre!enirea stresului ocupational
0iagno,a si inter!entie ocupationala, consiliere pentru orientarea in cariera si de,!oltare personala
Consultanta psihologica pentru managementul resurselor umane
1rupul Metromedia 8nternational Aelecommunications 8nc$, $C$ FxCommunications .L, tr$ La+irint
nr$ 45, sector )

200; - 2011
0octorand in Psihologie
%rtgenograma ' !alente psihodiagnostice si terapeutice/ Contri+utie metodologica si tehnica in
Psihoterapia -xperientiala a :ni#icarii
Facultatea de Psihologie si tiinte ale -ducatiei, :ni!ersitatea din 2ucuresti
2003
Certi#icat de uper!i,or
Psihoterapie -xperientiala si a :ni#icarii centrata pe adult ' copil ' cuplu ' #amilie* Consiliere psihologica
' e!aluarea si consilierea experientiala a copilului, adultului, cuplului si #amiliei
ocietatea de Psihoterapie -xperientiala .omana, Colegiul Psihologilor din .omania

2006 - 2004
0iploma de Master
Pagina 2/6 - Curriculum !itae
Petre Ligiana Mihaela
Pentru mai multe in#orma=ii despre -uropass accesa=i pagina> http>//europass$cede#op$europa$eu
? Comunit@=ile -uropene, 200) 20060624
0iscipline principale studiate /competente
pro#esionale do+andite
Numele si tipul institutiei de in!atamant /
#urni,orului de #ormare
Perioada
Cali#icarea/ diploma o+tinuta
0iscipline principale studiate /competente
pro#esionale do+andite
Numele si tipul institutiei de in!atamant /
#urni,orului de #ormare
Perioada
Cali#icarea/ diploma o+tinuta
0iscipline principale studiate /competente
pro#esionale do+andite
Numele si tipul institutiei de in!atamant /
#urni,orului de #ormare
Perioada
Cali#icarea/ diploma o+tinuta
0iscipline principale studiate /competente
pro#esionale do+andite
Numele si tipul institutiei de in!atamant /
#urni,orului de #ormare
Perioada
Cali#icarea/ diploma o+tinuta
0iscipline principale studiate /competente
pro#esionale do+andite
Numele si tipul institutiei de in!atamant /
#urni,orului de #ormare

Perioada
Cali#icarea/ diploma o+tinuta
0iscipline principale studiate /competente
pro#esionale do+andite
Numele si tipul institutiei de in!atamant /
#urni,orului de #ormare

Perioada
Cali#icarea/ diploma o+tinuta
0iscipline principale studiate /competente
pro#esionale do+andite
Numele si tipul institutiei de in!atamant /
#urni,orului de #ormare
Perioada
Cali#icarea/ diploma o+tinuta
0iscipline principale studiate /competente
pro#esionale do+andite
Numele si tipul institutiei de in!atamant /
#urni,orului de #ormare

Perioada
Cali#icarea/ diploma o+tinuta
0iscipline principale studiate /competente
pro#esionale do+andite
Managementul er!iciilor ociale si de anatate
Facultatea de ociologie si %sistenta ociala, :ni!ersitatea din 2ucuresti

200) - 2005
0iploma de Master
Psihodiagnostic si Psihoterapie
Facultatea de Psihologie si tiintele -ducatiei, :ni!ersitatea din 2ucuresti
200; - 2003
Certi#icat de Formator
Psihoterapie -xperientiala si a :ni#icarii centrata pe adult ' copil ' cuplu - #amilie
ocietatea de Psihoterapie -xperientiala .omana, Colegiul Psihologilor din .omania

200; - 2003
Certi#icat de Formator
Consiliere psihologica ' e!aluarea si consilierea experientiala a copilului, cuplului si #amiliei
ocietatea de Psihoterapie -xperientiala .omana, Colegiul Psihologilor din .omania

2004
0iploma de %+sol!ire
Formator
%sociatia -uroeducatie, Ministerul Muncii, Familiei si -galitatii de anse, Ministerul -ducatiei, Cercetarii
si Aineretului
2000 ' 200;
Certi#icat de pecialist
Psihoterapie -xperientiala 8ndi!iduala si de 1rup
ocietatea de Psihoterapie -xperientiala .omana, Colegiul Psihologilor din .omania
1336 - 2005
Certi#icat de peciali,are
Consiliere si Psihoterapie -xperientiala a :ni#icarii
ocietatea de Psihoterapie -xperientiala .omana, Colegiul Psihologilor din .omania
2005 ' 2005
Certi#icat
Program de peciali,are Postuni!ersitara in -!aluare CPsihodiagno,aD, Consiliere si Psihoterapie
-xperientiala centrata pe %dult ' Copil ' Cuplu ' Familie
ocietatea de Psihoterapie -xperientiala .omana
200) ' 2005
Certi#icat
Program de peciali,are Postuni!ersitara in Psihodiagnostic si Psihoterapie -xperientiala ' Psihologie
clinica si psihopatologie
ocietatea de Psihoterapie -xperientiala .omana
Pagina )/6 - Curriculum !itae
Petre Ligiana Mihaela
Pentru mai multe in#orma=ii despre -uropass accesa=i pagina> http>//europass$cede#op$europa$eu
? Comunit@=ile -uropene, 200) 20060624
Numele si tipul institutiei de in!atamant /
#urni,orului de #ormare
Perioada
Cali#icarea/ diploma o+tinuta
0iscipline principale studiate /competente
pro#esionale do+andite
Numele si tipul institutiei de in!atamant /
#urni,orului de #ormare
Perioada
Cali#icarea/ diploma o+tinuta
0iscipline principale studiate /competente
pro#esionale do+andite
Numele si tipul institutiei de in!atamant /
#urni,orului de #ormare
Perioada
Cali#icarea/ diploma o+tinuta
0iscipline principale studiate /competente
pro#esionale do+andite
Numele si tipul institutiei de in!atamant /
#urni,orului de #ormare
Perioada
Cali#icarea/ diploma o+tinuta
0iscipline principale studiate /competente
pro#esionale do+andite
Numele si tipul institutiei de in!atamant /
#urni,orului de #ormare
Perioada
Cali#icarea/ diploma o+tinuta
0iscipline principale studiate /competente
pro#esionale do+andite
Numele si tipul institutiei de in!atamant /
#urni,orului de #ormare
Aptitudini si competente
personale
Lim+a materna
Lim+i straine cunoscute
2004
Certi#icat de per#ectionare
0repturile copilului in reglementarile interne si internationale
8nstitutul National de %dministratie, Ministerul 8nternelor si .e#ormei %dministrati!e
2006
Certi#icat de competenta ling!istica
Lim+a engle,a
2ritish Council
2005
Certi#icat
%specte de !iolenta in #amilie
Ministerul anatatii, Centrul National de Per#ectionare in domentiul anitar
2005
Certi#icat
%rt ' terapie
Mu,iFa Charita+le Arust, %nglia

2001 ' 2002
"0iplome de psBcho ' oncologie&
Psiho-oncologie, asistarea +olna!ilor cu a#ectiuni oncologice, +olna!i in stadii terminale

%m+asada Frantei in .omania, Ministerul anatatii si Familiei, Centrul National de Per#ectionare Post-
uni!ersitara a medicilor, #armacistilor si a altor persoane cu studii superioare$
.omana
%utoe!aluare nelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) %scultare Citire Participare la
con!ersa=ie
0iscurs oral -xprimare scrisa
Limba -ngle,a C 2 -ngle,a C 2 -ngle,a C 1 -ngle,a C 1 -ngle,a C 2
Limba France,a 2 2 France,a 2 2 France,a % 2 France,a % 2 France,a 2 1
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin Pentru Limbi Strine
Anexe
Anexa 1
%#iliere
Pagina 5/6 - Curriculum !itae
Petre Ligiana Mihaela
Pentru mai multe in#orma=ii despre -uropass accesa=i pagina> http>//europass$cede#op$europa$eu
? Comunit@=ile -uropene, 200) 20060624
- mem+ru in Colegiul Psihologilor din .omania*
- mem+ru in ocietatea de Psihoterapie -xperientiala .omana*
- mem+ru in %sociatia Psihologilor din .omania*
- mem+ru in %merican PsBchological %ssociation*
- mem+ru in ocietatea de Psihosomatica %plicata si Medicina Comportamentala din .omania
Anexa
Participari la con#erinte, seminarii, sesiuni stiinti#ice, simpo,ioane si GorF-shopuri
- 23 ' )0 iunie 2011, (ilele 0e,!oltarii Personale :ni#icatoare, organi,ate de :ni!ersitatea 2ucuresti ' Centrul de de,!oltare
personala, consiliere si psihoterapie experientiala, Facultatea de Psihologie si tiintele -ducatiei si ocietatea de
Psihoterapie -xperientiala .omana ' Centrul per $
- 11-12 #e+ruarie 2011, Con#erinta Nationala de Psihoterapie -xperientiala si 0e,!oltare Personala :ni#icatoare, -ditia 88,
2ucuresti, organi,ata de :ni!ersitatea 2ucuresti ' Centrul de de,!oltare personala, consiliere si psihoterapie experientiala,
Facultatea de Psihologie si tiintele -ducatiei si ocietatea de Psihoterapie -xperientiala .omana ' Centrul per su+ egida
Colegiului Psihologilor din .omania, in parteneriat cu Facultatea de Psihologie si tiintele -ducatiei*
- 15-15 mai 2010, Ahe 8nternational Con#erence on PsBchologB 9 PsBchological ense o# the CommunitB&, %rad, organi,ata de
Facultatea de Psihologie, :ni!ersitatea <asile 1oldis, %sociatia Psihologilor din .omania si Colegiul Psihologilor din
.omania* participare la GorFshop-urile> 9Aherapist ' client relationship in experiential psBchotherapB&, 9tress Management&,
98nter!ention and pre!ention ' #actual approach in applied psBchologB in transports, GorF and organi,ation&*
- 12-15 #e+ruarie 2010, Con#erinta Nationala de Psihoterapie -xperientiala si 0e,!oltare Personala :ni#icatoare, -ditia 8,
2ucuresti, organi,ata de :ni!ersitatea 2ucuresti ' Centrul de de,!oltare personala, consiliere si psihoterapie experientiala,
Facultatea de Psihologie si tiintele -ducatiei ' Programul de master si de,!oltare personala, ocietatea de Psihoterapie
-xperientiala ' Centrul per, Colegiul Psihologilor din .omania*
- 6-15 august 2003, coala de !ara Cognosis cu tema 9Primul pas in de,!oltarea personala&, Clu/-Napoca, organi,ata de
Federatia tudentilor in Psihologie si tiinte ale -ducatiei in .omania Cognosis*
- 25-26 octom+rie 2004, a 888-a Con#erinta Nationala de Psihologie :manista si Aranspersonala, 2ucuresti, organi,ata de
Colegiul Psihologilor din .omania si %sociatia .omana de Psihologie Aranspersonala*
- 2)-25 mai 2004, Con#erinta Nationala de Psihologie 90ialog pentru di!ersitate&, Aimisoara, organi,ata de %sociatia
Psihologilor din .omania, Catedra de Psihologie a :ni!ersitatii de <est din Aimisoara si Centrul -uroregional de Psihologie
%plicata*
- 1) iunie 2004, esiunea tiinti#ica 90e,!oltare psiho-sociala si recon#igurare comunitara$ Fundalul romanesc al sincroni,arii
europene&, 8asi, organi,ata de :ni!ersitatea 9Petre %ndrei& din 8asi, Facultatea de Psihologie si tiintele -ducatiei*
- 15 iunie 2004, GorF-shopul 90inamici parteneriale intre realitate si #ictiune& in cadrul mani#estarilor prile/uite de 9(ilele Petre
%ndrei&, :ni!ersitatea 9Petre %ndrei& din 8asi, Facultatea de Psihologie si tiintele -ducatiei*
- 2;-24 octom+rie 200;, a 88-a Con#erinta Nationala a ocietatii .omane de Psihosomatica %plicata si Medicina
Comportamentala "%rt-terapia in +olile psihosomatica si patologia de distress&, 2u,au, organi,ata de Colegiul Psihologilor din
.omania si ocietatea de Psihosomatica %plicata si Medicina Comportamentala din .omania*
- 26-23 octom+rie 2006, Con#erinta 8nternationala "Centenarul Psihologiei la :ni!ersitatea din 2ucuresti& organi,ata de
Facultatea de Psihologie si tiintele -ducatiei, :ni!ersitatea din 2ucuresti si Colegiul Psihologilor din .omania*
- 2; octom+rie 2006, GorFshopul "%nali,a --1 a potentialelor e!ocate de stimuli, a potentialelor legate de prelucrarea
stimulilor si a imaginilor o+tinute prin re,onanta magnetica in timpul hipno,ei si a altor procese cogniti!e& in cadrul Con#erintei
8nternationala "Centenarul Psihologiei la :ni!ersitatea din 2ucuresti& organi,ata de Facultatea de Psihologie si tiintele
-ducatiei, :ni!ersitatea din 2ucuresti si Colegiul Psihologilor din .omania*
- 24 octom+rie 2006, GorFshopul " 7ipno,a in com+aterea tul+urarilor anxioase si psihosomatice& in cadrul impo,ionului "10
ani de psihoterapie experientiala uni#icatoare in .omania la Con#erinta 8nternationala "Centenarul Psihologiei la :ni!ersitatea
din 2ucuresti& organi,ata de Facultatea de Psihologie si tiintele -ducatiei, :ni!ersitatea din 2ucuresti si Colegiul Psihologilor
din .omania*
- 22-2) septem+rie 2005, eminarul 8nternational "<iolenta domestica$ .ele tratamente aplicate copilului in #amilie, scoala,
institutii si societate&, %l+a ' 8ulia, organi,at de Federatia 8nternationala a Comunitatilor -ducati!e ' sectiunea .omania*
- 6-4 iulie 2005, proiectul Centru de Calitate in er!iciile de Protectie a Copilului, 0ro+eta Aurnu e!erin, organi,at de :%80,
Horld Learning ChildNet Program, %utoritatea Nationala pentru Protectia 0repturilor Copilului si Centrul de .esurse si
8n#ormare pentru Pro#esiuni ociale*
- 2;-24 aprilie 2005, Programul -ducationa ChildNet, seminarul Psihologia si Psihiatria Copilului, 2ucuresti, organi,at de
8nstitutul pentru 0e,!oltarea Copilului ' Fundatia Aulane*
- 20-22 mai 2005, Con#erinta 8nternationala de Psihoterapii de Familie "Familia intre constrangere si alegere&, Iradea,
organi,aat de :ni!ersitatea din Iradea, Facultatea de tiinte ocio-:mane, Catedra de Psihologie si Fundatia %l+in, Centrul
de consiliere "7uman, %sociatia Maghiara de Aerapie Familiala&*
Pagina 5/6 - Curriculum !itae
Petre Ligiana Mihaela
Pentru mai multe in#orma=ii despre -uropass accesa=i pagina> http>//europass$cede#op$europa$eu
? Comunit@=ile -uropene, 200) 20060624
- 15-1; noiem+rie 2005, Con#erinta Nationala "8mpreuna prin %rta, pentru Persoanele cu 0i,a+ilitati&$ inaia, organi,ata de
.eteaua de %rte pentru Comunitate din .omania, %m+asada Marii 2ritanii in .omania, .elie# Fund #or .omania, :J*
- 21-2) mai 2005, Con#erinta Nationala de Psihologie "Psihologia .omaneasca si 8ntegrarea -uropeana, Caciulata, organi,ata
de %sociatia Psihologilor din .omania*
- 5 decem+rie 200), esiunea de Comunicari tiinti#ice organi,ata de Facultatea de Psihologie si tiintele -ducatiei, Catedra
de Psihologie, :ni!ersitatea din 2ucuresti*
- )1 mai ' 02 iunie 2002, Con#erinta Nationala a %sociatiei Psihologilor din .omania, Neptun, Constanta, organi,ata de
%sociatia Psihologilor din .omania si Facultatea de Psihologie, :ni!ersitatea "I!idius& Constanta*
Anexa !
Irgani,are de seminarii si sustinere de lucrari stiinti#ice, comunicari, GorFshopuri
- 11 #e+ruarie 2011, sustinerea GorFshop-ului 9"inamica abu#ului si negli$arii copilului sau cum evalue#i% asisti% intervii in
maniera psi&oterapeutica unificatoare& la Con#erinta Nationala de Psihoterapie -xperientiala si 0e,!oltare Personala
:ni#icatoare, -ditia 88, 2ucuresti, organi,ata de :ni!ersitatea 2ucuresti ' Centrul de de,!oltare personala, consiliere si
psihoterapie experientiala, Facultatea de Psihologie si tiintele -ducatiei si ocietatea de Psihoterapie -xperientiala .omana
' Centrul per su+ egida Colegiului Psihologilor din .omania, in parteneriat cu Facultatea de Psihologie si tiintele -ducatiei*
- 15 mai 2010, sustinerea GorFshop-ului 9%rtgenograma ' !alente diagnostice si psihoterapeutice& in cadrul Con#erintei
8nternationale de Psihologie, Ahe 8nternational Con#erence on PsBchologB 9 PsBchological ense o# the CommunitB&, %rad,
organi,ata de Facultatea de Psihologie, :ni!ersitatea <asile 1oldis, %sociatia Psihologilor din .omania si Colegiul
Psihologilor din .omania*
- 1) #e+ruarie 2010, sustinerea GorFshop-ului 9Contributii metodologice si te&nici '(E()( inedite&, modulul 9Artgenograma
in de#voltarea personala unificatoare& in cadrul Con#erintei Nationala de Psihoterapie -xperientiala si 0e,!oltare
Personala :ni#icatoare, -ditia 8, 2ucuresti, organi,ata de :ni!ersitatea 2ucuresti ' Centrul de de,!oltare personala, consiliere
si psihoterapie experientiala, Facultatea de Psihologie si tiintele -ducatiei ' Programul de master si de,!oltare personala,
ocietatea de Psihoterapie -xperientiala ' Centrul per, Colegiul Psihologilor din .omania*
- 4 august 2003, sustinerea GorFshop-ului 9"e#voltarea personala unificatoare prin artgenograma& in cadrul celei de-a 888-a
editii a colii de !ara Cognosis cu tema 9Primul pas in de,!oltarea personala& Clu/ 'Napoca*
- 1) iunie 2004, sustinerea comunicarii 9Artgenograma * valente diagnostice si terapeutice la cuplul disfunctional( Studiu
de ca#& la esiunea tiinti#ica 90e,!oltare psiho-sociala si recon#igurare comunitara$ Fundalul romanesc al sincroni,arii
europene&, 8asi, organi,ata de :ni!ersitatea 9Petre %ndrei& din 8asi, Facultatea de Psihologie si tiintele -ducatiei*
- 23 noiem+rie 2006, organi,area si coordonarea seminarului 9+ama pentru copilul meu& su+ auspiciul 0irectiei 1enerala de
%sistenta ociala si Protectia Copilului ector ), Primariei ector ), cu participarea atat a +ene#iciarilor acestor ser!icii cat si a
specialistilor cu preocupari pri!ind pre!enirea a+andonului copilului si de,!oltarea de ser!icii multidisciplinare e#iciente din
cadrul 8nstitutiilor Pu+lice si Irgani,atiilor Negu!ernamentale repre,entati!e in domeniul protectiei copilului, ocietatea de
Psihoterapie .omana, Facultatea de Aeologie, 8nstitutul de .elatii :mane, etc$
- 22 septem+rie 2005, pre,entarea lucrarii 9 Violenta in cuplul parental si impactul asupra copilului& in cadrul eminarului
8nternational "<iolenta domestica$ .ele tratamente aplicate copilului in #amilie, scoala, institutii si societate&, %l+a ' 8ulia, organi,at de
Federatia 8nternationala a Comunitatilor -ducati!e ' sectiunea .omania*
- 1; noiem+rie 2005, pre,entarea comunicarii stiinti#ice " Valentele terapeutice ale formelor de expresie mu#icala la copilul cu
di#abilitati& in cadrul Con#erintei Nationala "8mpreuna prin %rta, pentru Persoanele cu 0i,a+ilitati&$ inaia, organi,ata de .eteaua de %rte
pentru Comunitate din .omania, %m+asada Marii 2ritanii in .omania, .elie# Fund #or .omania, :J*
- 22 mai 2005, pre,entarea comunicarii " Abordarea diagnostica si psi&oterapeutica a copilului cu di#abilitati( Studii de ca#& in cadrul
Con#erintei Nationala de Psihologie "Psihologia .omaneasca si 8ntegrarea -uropeana, Caciulata, organi,ata de %sociatia Psihologilor din
.omania*
- 5 decem+rie 200), pre,entarea lucrarii 9Influente psi&oterapeutice ale formelor de expresie artistica in deficienta
mentala, la esiunea de Comunicari tiinti#ice organi,ata de Facultatea de Psihologie si tiintele -ducatiei, Catedra de Psihologie,
:ni!ersitatea din 2ucuresti*
- )1 mai 2002, pre,entarea lucrarii 9Valentele formativ-terapeutice ale mu#icii in intar#ierea psi&ica& la Con#erinta Nationala
a %sociatiei Psihologilor din .omania, Neptun, Constanta, organi,ata de %sociatia Psihologilor din .omania si Facultatea de Psihologie,
:ni!ersitatea "I!idius& Constanta$
Anexa .
%lte acti!itati
- traducerea, adaptarea, etalonarea pentru .omania, descrierea esantioanelor normati!e, reali,area manualului tehnic romanesc impreuna
cu 0ragos 8liescu a instrumentului psihometric de mare !aloare diagnostica si terapeutica in diagno,a relatiei de cuplu, 0Badic %d/ustment
cale / cala de %daptare in Cuplu C0%D, autor 1raham 2$ panier, test licentiat in .omania de catre Multi-7ealth Bstems, 8nc$ catre
0E0 Consultants 1rup / Aestcentral*
Pagina 6/6 - Curriculum !itae
Petre Ligiana Mihaela
Pentru mai multe in#orma=ii despre -uropass accesa=i pagina> http>//europass$cede#op$europa$eu
? Comunit@=ile -uropene, 200) 20060624
L8A% L:C.%.8LI. P:2L8C%A-
Ligiana Petre, %drian-Nicolae 0an Ccoord$D, Cautam drumul spre scoala! O analiza a cauzelor abandonului scolar in
patru judete din Romania, 2011, 0idactica Pu+lishing 7ouse, 2ucuresti*
Ligiana Petre, Artgenograma valente diagnostice si terapeutice, in ensul Psihologic al Comunitatii, mai 2010, -d$
:ni!ersitatii de <est "<asile 1oldis&, %rad, pp$ 53-56*
Ligiana Petre, 0ragos 8liescu, DAS. Dyadic Adjustment Scale. Scala de adaptare in cuplu. Manual tenic, -d$ inapsis,
Clu/-Napoca, 2003*
Ligiana Petre, !alentele "ormativ#terapeutice ale "ormelor de e$presie muzicala la copilul de"icient mintal, in .e!ista
de Psihoterapie -xperientiala nr$ 25, martie 2005, -d$ P-., 2ucuresti, pp$ 52-5)*
Ligiana Petre, Muzica valente "ormativterapeutice la copilul de"icient mintal, in .e!ista Psihologia nr$)-5, 2002, -d$
tiinta EAehnica, 2ucuresti, pp$ 56-54*
Ligiana Petre , Abordarea diagnostica si psioterapeutica a copilului cu dizabilitati. Studii de caz, editat pe suport
electronic, Con#erinta Nationala de Psihologie "Psihologia .omaneasca si 8ntegrarea -uropeana, Caciulata, 21-2) mai 2005*
Ligiana Mihaela Petre, %&e terapeutic values o" musical e$pression "orms "or disabled cildren,
GGG$relie##und#orromania$co$uF, 1; noiem+rie 2005*
Ligiana Petre, 'evoile psiologice ale relatiei de cuplu, http>//GGG$psihologie-online$ro/index$phpKarticolL5*
Ligiana Petre, (ro"etiile autorealizatoare, http>//GGG$psihologie-online$ro/index$phpKarticolL15*
Ligiana Petre, Relatiile de atasament intre parinti si copii, http>//GGG$psihologie-online$ro/index$phpKarticolL1)*
Ligiana Petre, )mpactul muzicoterapiei la copiii cu intarziere psiica, http>//GGG$psihologie-online$ro/index$phpK
articolL12*
Ligiana Petre, Depresia la copil, http>//GGG$psihologie-online$ro/index$phpKarticolL11*
Ligiana Petre, *ocul si jucariile copiilor, http>//GGG$psihologie-online$ro/index$phpKarticolL10*
Ligiana Petre, Copilul #ata in #ata cu di!ortul parintilor, http>//GGG$psihologie-online$ro/index$phpKarticolL;*
Ligiana Petre, Activitatile ludice la copil, http>//GGG$psihologie-online$ro/index$phpKarticolL6*
Ligiana Petre, Construirea identitatii personale in adolescenta, http>//GGG$psihologie-online$ro/index$phpKarticolL15*
Pagina ;/6 - Curriculum !itae
Petre Ligiana Mihaela
Pentru mai multe in#orma=ii despre -uropass accesa=i pagina> http>//europass$cede#op$europa$eu
? Comunit@=ile -uropene, 200) 20060624