Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORT DE ACTIVITATE

Numele şi prenumele studentului practicant: Moldoveanu Codrin Ioan

Facultatea de Istorie, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iași

Specializarea: Instituții și ideologii ale puterii în Europa Anul de studii: II (Master)

Numele şi prenumele tutorelui de practică: Lector univ. dr. Cristina Preutu

Locul desfășurării stagiului de practică: Cercul Militar Iași

Data începerii stagiului de practică: 26.11.2020


Data finalizării stagiului de practică: 14.01.2021

Activităţi aferente stagiului:

Data/
Descrierea pe scurt a activităţilor realizate
perioadă
26.11.2020 Prezentarea istoriei Brigadei 15 Mecanizate / Brigada ,,Podu Înalt”. Posibilități de
2 ore angajare în domeniul militar.

15.12.2020 Prezentare generală a Muzeului Militar Național ,,Regele Ferdinand I”, Filiala Iași.
3 ore Discuții despre rolul patriotismului în afirmarea statului român pe scena
internațională.

14.01.2021 Prezentare în detaliu a Muzeului Militar Național ,,Regele Ferdinand I”. Ascultarea
2 ore unui monolog al domnului locotenent colonel Prisacaru despre diplomație pornind
de la Pacea Westfalică până la începutul secolului al XXI-lea. Câteva detalii despre
rolul strategic al României în NATO.

7 ore TOTAL ORE

Data, Semnătura student,


23.01.2021 Moldoveanu Codrin Ioan
Aviz (semnătura) tutore de practică,