Sunteți pe pagina 1din 4

TIPURI DE REACȚII

 Fenomenul chimic prin care una sau mai multe substanțe se transformă în
alte substanțe cu compoziție și proprietăți noi se numește reacție chimică.

Transformarea reactanților în produși de reacție are loc cu conservarea


masei substanțelor și a numărului de atomi.

 Reacțiile chimice sunt de mai multe tipuri, în funcție de natura și numărul


reactanților și al produșilor de reacție.

I. REACȚIA DE COMBINARE

 Fenomenul chimic prin care două sau mai multe substanțe se unesc pentru
a forma un singur produs de reacție, cu proprietăți diferite de ale reactanților,
se numește reacție de combinare.

A + B → C
reactanți produs de reacție

 Reacția de combinare poate avea loc între substanțe simple, o substanță


simplă și una compusă sau între substanțe compuse.

 REACȚIA DE COMBINARE este reacția chimică în care doi sau mai


mulți reactanți se unesc formând un singur produs de reacție. Reactanții pot fi
substanțe simple sau substanțe compuse, iar produșii de reacție sunt
substanțe compuse.

1
 Arderea substanțelor chimice este un fenomen chimic care are loc în
prezența oxigenului din aer, cu degajare de căldură, însoțită, în general, de
lumină. Prin reacția de ardere se obțin oxizi.Știi

 Metalele reacționează cu oxigenul și formează oxizii metalici


corespunzători.

Metal + O2 → oxid de metal

 Unii oxizi metalici prin reacția cu apa formează baze, de aceea se


numesc și oxizi bazici.
Oxid de metal + H2O → hidroxid

 Oxizii sunt compuși binari ai oxigenului cu alte elemente, metale sau


nemetale, și se pot obține princ ombinarea directă a elementelor cu oxigenul.

 Reacțiile reversibile sunt reacțiile, care în anumite condiții, au loc în


ambele sensuri de reacție, atât în sensul formării produșilor de reacție, cât și a
reactanților, până se ajunge într-un punct de echilibru în care concentrațiile
reactanților și produșilor nu se vor mai schimba. Se notează cu două săgeți
orientate în direcții opuse ⇄.
CO2 + H2O → H2CO3 H2CO3 → CO2 + H2O
CO2 + H2O ⇄ H2CO3

 Nemetalele reacționează cu oxigenul și formează oxizii nemetalici


corespunzători.

Nemetal + O2 → oxid de nemetal


 Unii oxizi nemetalici, în reacție cu apa, formează acizi, de aceea se
numesc și oxizi acizi sau anhidride acide.

Oxid de nemetal + H2O → acid

 Sărurile sunt substanțe compuse formate din metale și radicali acizi și au


formula generală MnAm.
• Sărurile provenite de la hidracizi nu conțin oxigen.

2
 Metalele reacționează cu clorul, un halogen, și formează săruri numite
cloruri.

Metal + Cl2 → clorură de metal

 Prin ardere, hidrogenul se combină cu oxigenul și formează apă.

2H2 + O2 → 2H2O

 Hidrogenul se combină și cu alte nemetale clor, sulf, azot și formează


compușii corespunzători: acidul clorhidric – HCl, acidul sulfhidric – H2S,
amoniacul – NH3.

II. REACȚIA DE DESCOMPUNERE

 Fenomenul chimic prin care un reactant se transformă în doi sau mai


mulți produși de reacție se numește reacție de descompunere.

A→B+C+…

 Descompunerea substanțelor se realizează sub acțiunea unor stimuli


energetici exteriori: curent electric, temperatură, lumină.

 Reactantul este substanță compusă, iar produșii de reacție pot fi


substanțe simple sau substanțe compuse.

 Prin reacție de descompunere la încălzire, unii carbonați se transformă


în oxizii metalici corespunzători și dioxid de carbon.

Carbonat metalic → oxid metalic + dioxid de carbon

 Unii hidroxizi se descompun la încălzire și se transformă în oxizii


metalici corespunzători și apă.

Hidroxid → oxid de metal + apă

 Apa oxigenată este o substanță compusă, cu formula chimică H2O2 .


Știi deja

2H2O2 → 2H2O + O2↑

3
 Descompunerea apei oxigenate în prezența dioxidului de mangan

MnO2
2H2O2 → 2H2O + O2↑

• Catalizatorul este substanța care mărește viteza de desfășurare a unei reacții


chimice, regăsindu-se neschimbată la finalul acesteia.
• Apa oxigenată se descompune mai repede în prezența dioxidului de mangan, care
are rol de catalizator.

 Orice mol de orice gaz ocupă 22,4 L: V molar = 22,4 l.

S-ar putea să vă placă și