Sunteți pe pagina 1din 2

ATENȚIE!!!

MAI MULTE INFORMAȚII

Este important ca sesizările/ Pe site-ul Ministerului Muncii, www.mmuncii.ro


plângerile/acțiunile în instanța de judecată să găsești informații detaliate privind lucrătorii
fie depuse la autoritățile competente din statul sezonieri în principalele state de destinație
de destinație ÎNAINTE de întoarcerea în
România pentru a evita termenele de decădere
din drepturi!!!

Recomandabil este ca lucrătorii care depun


sesizări/cereri/plângeri să menționeze LUCRĂTORI SEZONIERI
autorităților faptul că se întorc în România –
specificând datele de contact (adresă poștală, ÎN STRĂINĂTATE
adresă e-mail, telefon).

UTIL DE ȘTIUT !

Respectă condiţiile de călătorie/intrare în ţară


impuse de statele de destinaţie și tranzit!
LINK-URI UTILE:
• Condiţiile sunt stabilite de fiecare stat în
funcţie de evoluţia diverselor evenimente
sociale, politice, etc. inclusiv de evoluţia Ministerul Muncii și Protecției Sociale:
pandemiei de Covid-19 şi se pot modifica www.mmuncii.ro
oricând. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă: www.anofm.ro
• Recomandăm deţinătorilor de contracte de Ministerul Afacerilor Externe: www.mae.ro
muncă în străinătate să verifice condiţiile de Ministerul Afacerilor Interne: www.mai.gov.ro
intrare în aceste state înainte de efectuarea Poliția Română: www.politiaromana.ro
călătoriei. Poliția de Frontieră Română:
www.politiadefrontiera.ro
• Accesează site-ul Ministerului Afacerilor Agenția Națională Împotriva Traficului de
Externe, Condiții de călătorie Persoane: www.anitp.mai.gov.ro
www.mae.ro/travel-conditions, pentru informații www.anofm.ro
cu privire la condițiile de intrare. www.eures.anofm.ro
www.eures.europa.eu
CUM PLECI LA MUNCĂ ÎN STRĂINATATE ÎN NU TE EXPUNE RISCURILOR! ÎNTAMPINI O PROBLEMĂ? UNDE TE
CALITATE DE LUCRĂTOR SEZONIER ? LUCREAZĂ LEGAL! POȚI ADRESA? CINE TE POATE
AJUTA?
Este important sa te informezi despre cum poți Indiferent prin ce modalitate se obţine un loc de
obține un loc de muncă, care sunt drepturile și
Te poți adresa:
muncă, lucrătorul sezonier are o serie de
obligațiile în calitate de lucrător sezonier și care obligaţii şi drepturi pe care este important să le
sunt instituțiile cărora te poți adresa pentru  Autorităților competente din statul respectiv
cunoască pentru a evita exploatarea prin muncă sau reprezentanților misiunilor diplomatice
asistență.
si traficul de ființe umane. ale României în statul de destinație
Poți obține un loc de muncă:
• Este preferabilă încheierea contractului de  Biroului atașatului pe probleme de muncă și
 Prin intermediul Serviciului Public de Ocupare/ muncă în formă scrisă! sociale din cadrul Ambasadei României din
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de • Solicită un exemplar al contractului de muncă! următoarele state de destinatie:
Muncă, în UE/SEE prin rețeaua EURES • Franța: paris.social@mae.ro
www.eures.anofm.ro sau www.eures.europa.eu • Olanda: cornel.gojnea@mmuncii.gov.ro
• Grecia și Cipru: atena.social@mae.ro
Contactați consilierii EURES din România! NU SEMNA CEEA CE NU INȚELEGI !
www.eures.anofm.ro
• Germania şi Austria: berlin.social@mae.ro
• Spania: madrid.social@mae.ro
 Prin intermediul firmelor private de plasare a Angajatorul trebuie să pună la dispoziție cel • Ungaria: albert.birta@mmuncii.gov.ro
forței de muncă; puţin următoarele informaţii: • Italia: roma.social@mae.ro
• Informeaza-te, înainte de a semna un contract • care este câștigul (net), la ce dată și cu ce • Malta șiSan Marino: roma.social1@mae.ro
de mediere, despre activitatea acestora! Poți periodicitate se plătește salariul; • Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei
face asta, contactând Inspecția Muncii, instituție de Nord: londra.social@mae.ro
• câte zile/an lucrezi ca şi muncitor sezonier;
responsabilă în acest domeniu. Lista agențiilor • Finlanda, Estonia, Danemarca și Suedia:
autorizate de plasare poate fi consultată aici
• care este timpul de muncă zilnic în domeniul
în care activezi; Stockholm: social@mae.ro
www.inspectiamuncii.ro ;
• unde ești asigurat şi ce poti face dacă te • Emiratele Arabe Unite:
• Registrul Național de Evidența a agenților de
muncă temporară autorizați poate fi accesat la îmbolnăvesti; marius.nitu@mmuncii.gov.ro
www.mmuncii.ro; • cum se plătesc orele suplimentare;
• cât trebuie să plătești pentru cazare și utilităţi,  Comisiei Europene: www.ec.europa.eu,
 Pe cont propriu, prin apelarea la diverse după caz; unde poti depune o reclamaţie
website-uri specializate, anunțuri în mass-media • alte condiţii specifice ţării şi locului de muncă.
(ziare, radio, TV), sau informal, prin rude stabilite  Biroului SOLVIT https://ec.europa.eu/solvit
în alte state. Este important să aveți adresa, pentru asistență
numele complet sau numărul de telefon al
Clarifică dacă costurile de deplasare către/de la
viitorului angajator pentru a-l contacta direct și  Serviciului de orientare pentru cetăţeni
locul de muncă revin în sarcina ta sau a
pentru a primi contractul de muncă și informații
angajatorului! (telefonic: formaţi numărul gratuit al
exacte despre tipul muncii pe care o veți presta.
EUROPE DIRECT (00800. 67.89.10.11).

S-ar putea să vă placă și