Sunteți pe pagina 1din 19

pentru activitate opţională

„Noi, pictorii, privim cu ochii, dar lucrãm cu sufletul.”


(Ştefan Luchian)

Ed

7 ani

Unitatea de învăţământ : Grădiniţa cu Program Normal,


Argel, km 11 –Moldoviţa

Tema : „Fantezie – lumină - culoare ”


Denumirea opţionalului : „Lumea culorilor ”
- tehnici ale picturii, modelajului şi desenului pe calculator

Tipul opţionalului : Opţional la nivelul mai multor domenii

de cunoaştere

Aria curriculară : „ Artă ”

Durata opţionalului: 1 an /o orã pe sãptãmânã


ece la această vârstă culoarea este cea care îl domină pe copil, trebuie să îl învăţăm să prepare c
diferite suporturi fără teamă, creând un climat adecvat şi utilizând strategii moderne. În educaţia e
modelaj se urmăreşte stimularea capacităţilor de creaţie artistică reprezentând formarea şi
a aptitudinilor şi talentelor .

orinţa părinţilor şi atractivitatea pentru calculator manifestată de copii am eşalonat teme care dau p
performanţe pe care nu le-ar atinge lucrând cu instrumentele obişnuite, valorificând creator realitate

tip de opţional se realizează cu copiii talentaţi şi nu numai, care vor deveni consumatori de art
cul avizat de mâine al muzeelor şi expoziţiilor dar şi al spectacolului arhitectural.

OBIECTIV CADRU:
voltarea creativiţăţii prin utilizarea unor materiale, tehnici şi instrumente diverse,
genţe multiple (practică, kinestezică şi interpersonală);
Grădiniţa cu Progr
Nivelul de vârstă : 5 - 7
DE REFERINŢĂ :
O1-să viziteze biblioteci, casa bunicilor şi ateliere
meşteşugăreşt , pentru a se familiariza cu opera de artă;
Conţinuturi Tema – Metode şi Resurse Modalităţi
procedee materiale de
mijloc de realizare evaluare
Vizitarea „Citim imagini în Strategie explicativ-intuitivă
bibliotecii , a unei albume de artă”-
case ţărăneşti şi a convorbire cu suport Expunerea Lucrări de „Vrei să
unui atelier intuitiv artă devii artist
meşteşugăresc Conversaţia plastic ?”-
pentru a observa „Casa bunicilor ”- Albume studiu de
obiecte de artă ; observare Negocierea de artă caz

„Oul încondeiat ” – Observarea Obiecte


vizită la atelierul dirijată de artă
Vizionarea unor meşteşugăresc populară
opere de artă pe Observarea
calculator de pe „Artă şi culoare ”- independentă Calculator
vizionare de imagini Explicaţia
CD-uri şi dischete . cu opere de artă pe verbală
Aprofundarea unor calculator
cunoştinţe pentru Brainstorming
utilizarea
calculatorului şi a Exerciţiul
programului Paint plastic

Exerciţiul pe
calculator
O2- să achiziţioneze materiale din mediul înconjurător în
vederea creării unor obiecte plane , tridimensionale şi în
relief;
Conţinuturi Tema – Metode şi Resurse Modalităţi
procedee material de
mijloc de realizare e evaluare
Achiziţionarea şi „Prietenii naturii Strategie explicativ-intuitivă
depozitarea ”- achiziţionare de
materialelor materiale din Exerciţiul Materiale „Ce poţi
natură şi deşeuri practic din face ?”-
Sortarea , refolosibile natură joc
analizarea Observarea imaginativ
(lut , pietre , calcar, dirijată Cutii de
şi clasificarea beţişoare , sticlă , carton
materialelor în deşeuri textile , Observarea
zona „Artă ” coji de ouă , nisip, independentă Etichete
frunxe , scoarţă de
copac ) Brainstorming

„Găseşte-i locul
potrivit”-joc
didactic triere ,
sortare, clasificare

„În atelierul de

pictură ”-

joc de rol
O3 – să creeze compoziţii plastice pe calculator, utilizând
instrumentele de lucru ale programului Paint ;
Conţinuturi Tema – Metode şi Resurse Modalităţi
procedee materiale de
mijloc de evaluare
realizare
Aprofundarea „Ne jucăm cu Strategie explicativ-intuitivă
unor cunoştinţe
pentru utilizarea mouse-ul”- Conversaţia Calculator „Cel mai
calculatorului şi a priceput
programului Paint joc exerciţiu Exerciţiul Dischete câştigă”-
practic joc
Cunoaşterea „Jocul liniilor ”- CD-uri imaginativ
instrumentelor de Observarea
lucru ale exerciţii de desen dirijată
programului Paint liber
Observarea
Utilizarea „Ce este şi la ce independentă
instrumentelor din foloseşte ”- Explicaţia
programului verbală
Paint pentru joc exerciţiu
realizarea unor Brainstorming
compoziţii
plastice şi Exerciţiul
decorative „Personaje din plastic
poveşti”- joc
exerciţiu

„Colorăm forme
geometrice ”- joc
exerciţiu

„Ninge”- joc
exerciţiu

- tehnica stropirii

„Iarna ”–

joc exerciţiu
-tehnica
decolorării
O4 - să redea bidimensional forme din mediul înconjurător
pe diferite suporturi materiale;
Conţinuturi Tema – Metode şi Resurse Modalităţi
procedee materiale de evaluare
mijloc de
realizare
Realizarea şi „Desenăm cu Strategie activ-participativă
observarea creioane negre
unor efecte câmpul cu flori”- Conversaţia Materiale „Micii
plastice din natură pictori”-
realizate pe joc-exerciţiu Exerciţiul
suporturi practic Acuarele concurs cu
diferite desen mural altă grupă
Demonstraţia Tempera de
Executarea „Câmp cu flori”- preşcolari
unor Observarea Guaşe
compoziţii -exerciţii de dirijată
decorative pe Pensoane
ouă , lemn şi compoziţie murală Observarea
obiecte de independentă Pahare
ceramică „Covor de Explicaţia pentru apă
utilizând frunze”- verbală
elementele de Albume de
limbaj plastic : -exerciţii de Brainstorming artă
punctul , linia , compoziţie pe Exerciţiul Obiecte de
forma pietre plastic artă
populară
„Flori
multicolore”-

-exerciţii de

compoziţie pe
material textil

„Jocul culorilor
”-

-exerciţii de

compoziţie pe
carton

„Personaje
îndrăgite”-

-exerciţii de

compoziţie pe
sticlă „Măscuţe
pentru carnaval
”-

-exerciţii de

compoziţie pe
carton
O5- să trateze expresiv ( tridimensional )prin relief plat ,
relief adânc şi relief înalt forme şi obiecte din natură ;
Conţinuturi Tema – Metode şi Resurse Modalităţi
procedee material de
mijloc de realizare e evaluare
Modelarea unor „Casa culorilor ”- Strategie activ-participativă
materiale prin
mişcarea modelaj prin Explicaţia Plastilină „Prietenii
translatorie a amprenta degetului verbală culorilor
palmelor sau a unui instrument Lut ”-expoziţie
(degetelor) faţă de Exerciţiul
planşetă „Cuibul practic Tipuri de
rândunelelor” eboşoare
Modelarea unor Demonstraţia
materiale prin -modelaj prin Planşete
mişcare circulară a amprentă Observarea
palmelor(degetelor) dirijată
„Livada cu pomi
aşezate faţă în faţă înfloriţi”- Observarea
şi prin adâncire cu independentă
degetul mare modelaj prin
amprentă şi eliminare Brainstorming
Realizarea pe plăci
de material „Tăviţa cu covrigei
modelabil a unui : ”-

a) Basorelief modelaj prin


(relief puţin profilat amprentă şi eliminare
faţă de suprafaţa
de fundal ) „Cap de copil ” –

b)Altorelief modelaj prin


amprentă, eliminare ,
(relief puternic adăugare
profilat faţă de
suprafaţa plană de
fundal)

c) Rond-bosse
(relief care poate fi
văzut de jur-
împrejur )
O6 - să prezinte lucrările în cadrul unor expoziţii realizate cu
diferite prilejuri;

Conţinuturi Tema – Metode şi Resurse Modalităţi


procedee materiale de
mijloc de realizare evaluare
Prezentarea „Salonul copilului Strategie explicativ-intuitivă
lucrărilor artist ” -expoziţie
Conversaţia Carton „De-a
artistico-plastice artiştii
în cadrul Exerciţiul Invitaţii plastici”-
expoziţiei „Vis de copil ”- practic
prezentare virtuală Suporturi joc de rol
Prezentarea a lucrărilor Observarea de lemn
virtuală a realizate în Paint dirijată
Panouri
lucrărilor „Lumea culorilor Observarea din pănză
” – licitaţie de independentă
artistico-plastice lucrări Explicaţia Calculator
realizate în Paint verbală

Prezentarea Brainstorming

imaginii plane a Exerciţiul


obiectelor verbal
realizate în
cadrul lansării de
pliante
BIBLIOGRAFIE:
1.Rafailă , Elena
2.Mihăilescu , Dan
3.Şuşală , Ion

4.Molan , Vasile (coordonator)

5.Cerghit , Ioan (coordonator