Sunteți pe pagina 1din 14

1.

2.
3. C
4. B
5. B
6. D
7. B
8. C
9. B
10. C
11. B
12. A
13. B
14. B
15. C
16. D
17. A
18. D
19. B
20. B
21. D
22. D
23. C
24. D
25. A
26. B
27. B
28. A
29. A
30. B
31. B
32. a

II. A(1).
A-3
B-1
C-2
D-4
A(2)
A-3
B-2
C-5
D-4
A(3)
A-2
B-1
C-4
D-5
A(4)
A-4
B-1
C-2
D-5
A(5)
A-3
B-4
C-1
D-5
A(6)
A-2
B-5
C-4
D-3

III.
1. Ideea principala a textului este ca ancheta sociologica este o metoda de interogare
unica intrucat se folosește de chestionar și de interviu apeland la perspectiva obiectiva
cat si cea subiectiva.
Ancheta sociologica este o metoda de cercetare care se diferentiaza de alte
metode prin instrumentele folosite (chestionarul si interviul) si prin problematica
vasta la care o putem aplica.

2. Chestionarul și interviul sunt doua tehnici ale anchetei sociologice care au ca scop
obținerea informațiilor. Fiecare dintre ele prezinte anumite puncte forte și puncte slabe.
Chestionarul este scris și pastreaza anonimatul și necesita puțin resurse de timp și bani
pentru a fi realizat. In schimb , interviul are acelasi scop dar, prezinta alte avanataje cum
ar fi examinarea limbajului non-verbal sau posibilitatea de a schimba întrebările puse în
timpul anchetei.

1. Se precizeaza cele doua concepte.

Se definesc cele doua concepte

Se pun in evidenta caracteristicile celor doua concepte, legatura dintre ele, asemanarile,
deosebirile etc, apeland la informatiile predate.
Doua concepte sociologice la care se refera textul sunt ancheta sociologica si
sondajul de opinie.

Ancheta sociologica este o metodă de interogare, de obținere a datelor cu ajutorul


întrebărilor puse de investigator și a răspunsurilor formulate de subiecți.

Prin intermediul ei pot fi studiate probleme complexe, cum sunt: opiniile, atitudinile,
comportamentele oamenilor, cunoștințe sau mărturii despre fapte, fenomene, procese
sociale.

Instrumentele principale utilizate în ancheta sociologică sunt: chestionarul si interviul.


Avem astfel, doua forme ale anchetei sociologice, ancheta pe baza de chestionar si ancheta
pe baza de interviu.

Chestionarul reprezintă o succesiune logică și psihologică de întrebări scrise care, prin


administrarea de către operatorii de anchetă sau prin autoadministrare determină din
partea celui anchetat un comportament verbal sau nonverbal ce urmează a fi înregistrat.

Un tip special de ancheta pe baza de chestionar este sondajul de opinie. El vizează opiniile
subiecților cu privire la probleme care au un caracter public .

Instrumentele de lucru sunt similare: se utilizează chestionare, majoritatea intrebarilor


din chestionar sunt intrebari inchise iar acestea sunt administrate unor eșantioane
reprezentative pentru anumite populații.

Părerile oamenilor reflectă o parte din atitudinile, valorile, sentimentele, personalitatea pe


care respectiva persoană și le-a construit de-a lungul vieții.

3. Biografia socială poate fi valorificată în cercetarea sociologică intrucat aceasta cuprinde


date sociale despre persoana respectivă sau alte detalii despre familie sau viața
persoanei. Biografiile reprezinta istoria unei vieti si este deobicei scrisă de altcineva.
Acest document se poate identifica cu studiul de caz.

Cercetarea sociologica se realizeaza prin utilizarea unor metode specifice. Una


dintre aceste metode este analiza documentelor sociale. Un document social este un
obiect sau un text care oferă informații despre viața socială din prezent sau din
trecut a colectivităților umane.

Exista mai multe tipuri de documente sociale: documente materiale sau documente scrise,
documente oficiale sau neoficiale.
Biografiile sociale sunt documente scrise, neoficiale. Ele reprezinta povestiri ale vieții
oamenilor, în care se relatează și despre societatea în care au trăit și s-au format ca
personalitate.

Se identifica adesea cu studiul de caz. O biografie sociala cuprinde date demografice și


sociale despre individ și familia de proveniență, istoria dezvoltării individuale,
caracteristici și semnificații asociate vieții subiective, referitoare la acesta, la relațiile cu
alții, la trăirile, atiudinile, opțiunile sale valorice. Acestea pot fi valorificate in cercetarea
sociologica,fiind folosite ca surse de informare, de culegere a datelor. La fel pot devein
surse de culegere a informatiilor alte documente personale, cum sunt certificate de nastere,
acte de casatorie, de divort, de proprietate etc.

Aplicatii Cultura

Aplicatii 2

1. Precizati intelesul urmatoarelor notiuni: cultura, subcultura, contracultura.

2. Mentionati doua caracteristici ale normelor sociale.

3. Ilustrati, prin exemple concrete fenomenele de aculturatie, acomodare si asimilare.

4. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit careia cultura


indeplineste functii importante in societate.

II.B. Citiți cu atenție textul de mai jos:

Definim cultura ca ansamblu de comportamente, credințe, valori, atitudini și idealuri învățate


și impărtășite de toți membrii unui grup sau al unei societăți, care îi ghidează în viața socială
și personală. Cultura este alcătuită din cultura nonmaterială: creații abstracte cum sunt
valorile, credințele, simbolurile normele și din cultura materială: produse fizice sau obiectele
cum sunt vasele de argilă, computerele, monedele etc.

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:

1. Formulați ideea principală a textului. 2


puncte

2. Explicaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacţionează


două concepte sociologice la care face referire textul. 10
puncte
3. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia cultura
indeplineste functia de socializare. 3 puncte

4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la importanța respectarii normelor intr-


o societate. 3 puncte

REZOLVARE

1. Cultura ghidează membrii unei societăți în viața socială și cea personală este ideea
principala a textului.
2. Doua concepte sociologice din text sunt cultura non materiala si cultura materiala.
Cultura materială se referă la produsele culturale care au o existenta fizica si
acestea pot fi obiecte create sau utilizate de om. Acest tip/toate elementele culturale
sunt transmise! de cultura este transmis din generatie in generatie. Cultura
nonmateriala(componenta ideatica si cea normativa) se referă la totalitatea ideilor
legate de cunoștințe, valori,credinte sau mituri, precum si la normele sociale.
Cultura nonmateriala contine ideile ce sunt vehiculate într-o societate. O deosebire
între cele doua tipuri de cultura este ca la baza culturii nonmateriale stau valorile ce
sunt idei respectate de membrii comunității. Valorile pot fi diferite depinzand de
domeniul existenței umane, spre exemplu stiinta are ca valoare adevărul. Cultura
materiala nu are valori ?
3. Cultura îndeplinește funcția de socializare intrucat cultura reprezinta toate
modurile de gandire si comportament ce se transmit dintr-o generatie în alta prin
intermediul oricărui mod de comunicare. Tot complexul culturii este achiziționat de
orice membru al societății. Cultura îndeplinește funcția de socializare transformand
indivizi în membri ai societății prin însușirea normelor , simbolurilor și a codurilor.

4. Un punct de vedere referitor la importanța normelor într-o societate este ca acestea


au un rol însemnat deoarece formează ordinea socială și nu permit haos in societate
prin sanctiuni. Normele reprezinta modul corect de actiona in societate. Normele se
pot clasifica după multiple criterii precum prin modul de transmitere , scris sau
informal , după gradul de aplicare al lor în viața, ideale sau reale și după domeniul
pe care il reglementează.

1.cultura înseamnă toate modurile de gândire de comportament și de producție transmise dintr-


o generatie în alta prin toate mijloacele de comunicare.
Subcultura este o cultura ce aparține unei comunități care și-a dezvoltat complexe culturale
proprii.
Contracultura este tipul special de subcultura în care unele valori și credințe sunt opuse cu
cele ale culturii dominante.
2. O caracteristică a normelor sociale este că pot fi , dupa modul de transmitere, scrise si
nescrise./exterioare sau interioare/
O alta caracteristica este ca pot fi ideale sau reale, in functie de modul de aplicare./silite sau
nesilite./
3.Aculturație este procesul prin care, ca urmare a contactului dintre 2 culturi, se ajunge la
apariția unor complexe culturale noi . Invata exemplul dat de mine!ex: Crearea unei camasi cu
croiala moderna si cu motive populare ca ornamente, este un exemplu de combinare a
elementelor din cultura moderna cu cea traditionala, populara.
Un exemplu de aculturație este migrarea cetățenilor dintr-o țară în alta formand niste colonii.

Acomodarea este procesul prin care 2 culturi diferite ajung să își definească granițele clar și sa
convietuiasca fără sa se transforme și ambele își păstrează identitatea avand împrumuturi una
de la alta. Un exemplu de acomodare este aparitia cartierelor chinezecti in marile orase
americane.
Asimilatia este procesul prin care cultura unei comunități și-a pierdut identitatea în urma alteia
dominante.Populatia pastreaza astfel doar anumite elemente culturale proprii. Un exemplu de
asimilatie este în timpul Imperiului Austro-Ungar cand rromii nu aveau voie sa isi vorbească
limba ./nu au fost asimilati, inca exista!
4.Cultura reprezinta toate modurile de gandire de comportament si de productie transmise de la
o generatie la alta prin orice mijloc de comunicare. Cultura îndeplinește multiple funcții
importante precum funcția de adaptare, functia de socializare, funcția de reproducere și funcția
de comunicare.Funcția de adaptare contribuie la supraviețuirea individului și la menținerea lui.
Funcția de socializare se referă la transformarea fiecărui individ într-un membru al societății prin
însușirea normelor.Funcția de reproducere se realizeaza prin memorare și stocare și apoi
transmitere a culturii stabilind coeziunea și continuitatea acesteia.Funcția de comunicare
exprimă acordul sau dezacordul în relațiile interumane.In concluzie , cultura are funcții
importante în societate schimband dintr-o generatie în alta complexul de deprinderi.

TEMA pt 3 ianuarie
I. . În coloana din stânga sunt enumerate concepte privitoare la socializare, iar în coloana
din
dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen
asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din
coloana
din dreapta.
a. Resocializare
b. Socializare primară
c. Socializare secundară
d. Socializare continuă
1. Poate fi explicată ca încălcare a normelor și regulilor sociale,
fapt ce generează comportamente antisociale.
2. Constă în îndreptarea unui comportament format în mod
greșit, prin reînvățarea normelor și valorilor sociale.
3. Este realizată pe tot parcursul vieții în funcție de modelele
normative cu care interacționăm.
4. Se produce în cadrul familiei, prin transmiterea normelor și
valorilor fundamentale.
5. Se manifestă ca proces de învățare a normelor și valorilor
altor instanțe de socializare decât familia.
12 puncte
II. . Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la faptul că marginalizarea este, în
principal,urmarea comportamentelor neconforme cu regulile de organizare a vieții
cotidiene și cu obiceiurile unei colectivități.
III. Menționați două caracteristici ale
- educatiei informale
- educatiei nonformale
- educatiei formale
IV. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, influenta grupurilor de egali, ca agenti de socializare.

I. A-2
B-4
C-5
D-3

II. Un punct de vedere referitor la/Marginalizare reprezintă actul prin care cineva sau ceva
este ignorat sau separat dintr-o situație sau un grup. Marginalizarea este în principal
urmarea comportamentelor neconforme cu regulile de organizare a vieţii cotidiene şi cu
obiceiurile unei colectivităţi.De exemplu acest fenomen se poate realiza prin încălcări ale
normelor etice sau juridice sau prin nerespectarea modelelor de comportament.Astfel,
eu consider ca marginalizarea este urmarea comportamentelor neconforme cu regulile
de organizare a vieții cotidiene și cu obiceiurile unei colectivități, deoarece societatea
tinde sa sanctineze persoanele care incalca normele sociale.

III. 1.O caracteristică a educației informale este ca poate fi voluntara si involuntara. O alta
caracteristică este ca se realizeaza prin intermediul relațiilor neorganizate,
neinstitutionalizate și interacțiunilor cu ceilalți.
2.O caracteristică a educației nonformale este ca se desfășoară într-un cadru formal
însă în afara sistemului de invatamant.O alta caracteristica este ca acest proces pune
accentul pe formarea de competente si aptitudini și mai puțin pe evaluare.
3.O caracteristică a educației formale este ca aceasta cuprinde ansamblul proceselor de
învățare derulate în cadrul sistemului de invatamant.O alta caracteristica este ca e atent
planificata si controlata.

IV. Grupurile de egali reprezinta grupurile formate din indivizi cu același statut. Pentru tineri
este unul dintre cei mai importanți agenți de socializare. Un exemplu de grup de egali
este clasa de elevi. Un elev care vine dintr-o clasa de copii obraznici se transfera intr-o
clasa de copii cuminti , astfel devine și el cuminte la randul lui.
care porneste de la un stadiu neomogen și ajunge treptat la omogen. Acest grup este
unitar si este o urmare a unor relații interpersonale. Grupul manifesta autoconducere și
coeziune.
-Tema
1.Precizați înțelesul următoarelor noțiuni: rol social, status social, indicator de status,
conflict de rol.
2 .Mentionati 2 caracteristici ale statusurilor dobandite
3. Evidențiați o corelație de o jumătate de pagina între termenii rol social și esec de rol.
4. Ilustrați printr-un exemplu concret modul în care statusul prescris sau alocat prin
nastere poate influența accesul la educație în societățile tradiționale
5. Argumentați în aproximativ 10 randuri afirmația potrivit căreia pot exista dificultăți în
îndeplinirea rolurilor ca urmare a lipsei de experienta sau a învățării neadecvate a
acestora.
~Tema -1.10.2022
1.Rolul social este ansamblul comportamentelor pe care un individ le performează în
baza statusului pe care îl deține.Tot ceea ce toți ceilalți așteaptă de la un individ ca
urmare a poziției pe care acesta o detine în societate.

Statusul social reprezinta pozitia sau rangul pe care un individ o are într-un sistem
social.
Indicatorul de status sunt elemente care pot sa ajute la indicarea statutului persoanei.De
exemplu halatul unui medic sau stetoscopul.
Conflictul de rol este atunci cand doua sau mai multe roluri deținute de o persoana
prezinta incompatibilitati.De exemplu conflictul intre rolul de profesor și rolul de părinte al
pentru profesorul care în clasa lui pe propriul copil.

2.O caracteristică a statusurilor dobandite este ca sunt obtinute in urma unor eforturi
proprii.O alta caracteristică a statusurilor dobandite este ca societatile democratice
oferă șanse egale oricărui individ pentru a le obține.Numarul statusurilor dobandite a
crescut si importanta lor este mai mare decat cea a statusurilor atribuite.
3.Rolul social este ansamblul comportamentelor pe care un individ le performează în
baza statusului pe care îl deține. Rolurile sociale pot fi așteptate sau performate.Eșecul
de rol are loc atunci cand conflictele de rol nu sunt depasite. Eșecul de rol poate avea
loc la scoala, în familie sau în viața profesională. Relația dintre cei doi termeni consta
prin conflictul de rol care poate fii depasit sau nedepășit. În cazul depasirii se ajunge la
eșecul de rol.Eșecul de rol poate genera nemulțumire sau frustrare.
4. Un exemplu în care statusul prescris influențează accesul la educație în societatea
tradițională este statusul de femeie în tari arabe. În aceste tari femeile nu au voie să aibă
carnet de șofer și nu au acces la educație .
5.Îndeplinirea rolurilor poate intampina dificultati prin lipsa de experiența sau prin
învățarea inadecvata intrucat nu sunt îndeplinite așteptările membrilor societății fata de
cel care deține rolul. Așteptările pot fi legate de comportament necesar care sunt
impuse cu forța.De asemenea, există așteptări legate de comportamentul obligatoriu sau
așteptări legate de comportamentele facultative.Așteptările obligatorii pot fi îndeplinite
parțial sau integral pe cand cele facultative permit libertatea de a le respecta mai mult
sau mai putin. Învățarea neadecvata se referă la nerespectarea celor două aspecte ale
învățării rolului precum dobândirea capacității de a exercita îndatoririle și dobândirea
atitudinilor și sentimentelor presupuse de rol.Astfel, nerespectarea așteptărilor rolului și
învățarea neadecvate sunt un semn al lipsei de experienta ce duce la dificultăți în
îndeplinirea rolului.+O persoana poate evita asemenea situații prin intermediul practicii și
prin voluntariat ce oferă experiența.

1. Precizati întelesul urmatoarelor noțiuni : familie monogama????, familie nucleara ,


familie monoparentala si familie extinsa.
2. Menționați 2 norme de alegere a partenerului.
3.Ilustrați printr-un exemplu concret în ce consta funcția de status a familiei.
4.Argumentați în aprox 10 randuri faptul ca familia contemporană a suferit anumite
transformări.
1.Familia este grupul de oameni între care sunt relații de rudenie bazate pe legături de
sânge.-incomplet
Familia nucleară este familia formata din cel puțin 2 generații care trăiesc în aceeași
gospodărie.
Familia monoparentala este familia în care copiii sunt crescuți de un singur părinte.
Familia extinsă este familia formata din mai mult de 2 generații care trăiește sub
aceeași gospodărie.
2.O norma de alegere a partenerului este căsătoria ca aranjament familiar când părinții
aleg un partener de viață. O altă norma de alegere este dragostea romantica care ține
de afectivitatea reciprocă .
3.Functia de status a familiei ce reprezinta cele mai importante statusuri ale unei
persoane.De exemplu, eu făcând parte din familia întemeiată de mama și tata primesc
statusul de fiu .
4.Familia contemporană a avut de suferit transformări fata de modelul clasic.O
transformare consta în relația familiei cu societatea care se desfășoară prin reducerea
importanței funcției ei economice și accentuarea participării femeii la activități extra-
familiale.O altă transformare consta in comportamentul tinerilor căsătoriți care practica
coabitarea premaritala ,controlul fecundității ,extinderea celibatului ,diversificarea
formelor de conviețuire și scăderea ratei nupțialității și scăderea ratei natalității.Astfel,
vor apărea schimbări în structura, funcțiile și atribuțiile familiei, fiind formate noi modele.

~Tema 24.01.22~
Grilele de antrenament+
1.Care este diferenta dintre sistemul de educatie si sistemul de invatamant?

2.Precizati 2 modificări ale societății contemporane din punct de vedere religios.

3.Enumerati funcțiile statului.


4.Enumerati principiile statului modern.

1.Diferenta dintre sistemul de educație și sistemul de invatamant este ca sistemul de


invatamant este un subsistem al sistemului de educatie.De asemenea sistemul de
invatamant are funcții pe cand sistemul de educație nu are.Ambele au functii. Functiile
inseamna rolul lor in societate.

2.O modificare consta în faptul că statele moderne sunt state seculare . O alta
modificare este ca indivizii decid pentru ei înșiși ce sa creada și cum. Biserica nu poate
impune propriile valori și norme ale statului.

3.Funcțiile statului sunt aplicarea normelor și legilor valabile pe teritoriul societății,


rezolvarea conflictelor interne din societate,planificarea și coordonarea resurselor și
mediază relațiile cu alte state.

4.Principiile statului modern sunt principiul separării, principiul guvernării reprezentative,


principiul domniei legii , principiul pluralismului politic , principiul consacrării???cui? și
principiul suveranității naționale.

I.
1-D
2-D
4-A
5-A
7-B
8-D
10-C

IV.
1-B
2-C
3-D
4-A
5-D
6-D
7-C
10-C

II.
1-C
3-A
5-D
7-C
8-C
10-B

III.
1-A
2-C
3-D
4-B
6-A
7-C
8-D
10-C

VI.
1-C
2-A
3-D
5-A
7-B
8-D
9-A

V.
1-D
2-B
7-C
8-B

VII.
1-D
2-B
4-A
5-A
6-D
7-B
8-C

VIII.
1-D
2-B
4-A
7-A
8-D

IX.
1-B
2-D
4-A
7-C
8-A
9_A

XI.
1-A
2-B
3-A
6-D
7-C
8-B
9-D
10-B

X.
1-B
2-C
3-A
4_B
7-C
8-B

1.Precizați înțelesul noțiunii de organizație, partid politic, societate civila.


2. Mentionati 2 caracteristici ale organizațiilor private.
3.Argumenti in aprox. 10 randuri afirmația potrivit căreia activitatea organizațiilor private este
mult mai eficienta decat cea a organizațiilor publice.

1.Organizația este procesul prin care oamenii își coordonează activitățile în vederea realizării
unui obiectiv.- Procesul este ORGANIZAREA
Organizatiile sunt grupuri mari de oameni intre care exista relatii formale si la nivelul carora
exista scopuri clare, norme si reguli care le reglementeaza activitatea.

Partidul politic este organizația care are ca obiectiv cucerirea sau influentarea puterii
guvernamentale.in urma unui proces electoral.

Societatea civilă este domeniul vieții civile în care se manifesta inițiativele indivizilor și grupurilor
umane.Este formata din fundații, asociații, organizații private , sindicate, grupuri militante etc.

2.O caracteristică a organizațiilor private este ca ele funcționează într-un mediu concurențial.
O alta caracteristică a organizațiilor private este că au o autonomie mai mare decat organizatiile
publice, acest lucru oferindu-le libertate mai mare.
3.Organizațiile private sunt organizațiile care sunt rezultatul liberei inițiative a indivizilor și sunt
autonome în condițiile respectării legii.Un avantaj al organizațiilor private față de organizațiile
publice este ca sunt finanțate din bani privați, ceea ce înseamnă ca instituțiile private folosesc
banii nu doar corect ci și eficient. De asemenea, sectorul privat oferă angajaților avantaje
financiare și profesionale și dispun de un fond de recompensare precum bonusuri lunare care
sunt folosite în stransa legatura cu performantele angajatilor.Astfel, activitatea organizațiilor
private este mult mai eficienta intrucat are angajați mult mai motivati.

1.Prezentați un punct de vedere personal referitor la rolul cercetării sociologice în îmbunătățirea


vieții oamenilor și dezvoltarea comunităților.
2.Precizați înțelesul noțiunii de birocrație
3.Argumentați în aprox 10 randuri ideea potrivit careia societatea contemporană este o
societate a organizațiilor
1.Din punctul meu de vedere rolul cercetării sociologice este de a studia societatea și
comportamentele oamenilor și să abordeze diferite probleme politice ,sociale sau economice.
Nu este suficienta cunoasterea comuna pentru a intelege fenomenele și procesele sociale
deoarece aceasta … (+caracteristici ale cunoașterii comune) În schimb cunoasterea stiintifica
pe care sociologia o ofera este sistematizata , este consistenta, nu intra în contradicție cu alte
informații din domeniul științelor. De exemplu, instituțiile statului pot lua decizii care sa contribuie
la îmbunătățirea vieții oamenilor la dezvoltarea comunităților umane pornind de la rezultatele
cercetării sociologice.

2. Birocrațiile reprezintă organizațiile de mari dimensiuni ,precum școala, care au la baza o


structură ierarhică bine stabilită.
3.Afirmatia conform căreia societatea contemporană este o societate a organizațiilor este
adevărată deoarece viața indivizilor este afectată constant de organizații precum școala, licee
sau universități.Societatea contemporană aparține organizațiilor încă din secolul XIX când a
avut loc revoluția industrială , iar organizațiile incep sa domine viața socială.

Birocrația a devenit forma de organizare care predomină în societatea contemporană, deoarece


permite o mai bună coordonare a activității oamenilor .Forma de organizare birocratică este
specifică organizațiilor moderne de mari dimensiuni, accentul punându-se e pe organizare
sistematică și eficiența a muncii. Unele din trăsăturile birocrației sunt: structura ierarhică bine
stabilită, o bună definire a sarcinilor asociate fiecărui rol, iar drepturile și obligațiile sunt stabilite
prin norme scrise. Subordonarea se realizează cu ajutorul poziție de autoritate, iar relația de
subordonare funcționează doar la locul de muncă și doar în timpul programului de lucru.

În concluzie, societatea contemporană este o societate a organizațiilor, deoarece permite o mai


bună coordonare a activității oamenilor.

~Tema 15.02.2022
1.Argumentați afirmația conform căreia familia este atat o instituție socială cat și un grup social
2.Precizati întelesul urmatoarelor noțiuni : grup, grup formal, grup primar , grup de referinta
3.Ilustrați printr-un exemplu concret modul în care cunoașterea intereselor grupului dezvolta
abilitatea socială.

1.Afirmația conform căreia familia este o instituție socială cât și un grup social este adevărată
intrucat familia este un grup primar ce comunica direct si are o puternica incarcatura afectiva,
dar este și o instituție a vieții private.Familia este grupul de oameni între care sunt relații de
rudenie bazate pe legătură de sânge adopție sau mariaj.Astfel , familia este și o instituție
îndeplinind multiple funcții.
2.Grupul desemnează orice agregare umană de 2 sau mai multe persoane care prezinta un
sentiment de apartenenta si percep ca formeaza un grup.
Grupul formal este grupul prestabilit unde pozițiile și relațiile din interior sunt independente de
subiecții care le ocupă.
Grupul primar este grupul mic în care membrii comunica direct si au relații fata in fata. Acestea
au o incarcatura puternica afectiva si influenteaza individul.
Grupul de referința este grupul în care nu facem parte și doar luăm ca reper normele și
simbolurile lor.
3.

S-ar putea să vă placă și