Sunteți pe pagina 1din 25

-BALNEOCLIMATOLOGIE-

20-02-2009 Curs nr. 1 Introducere Balneologia = este un domeniu tiin ific conectat medicinei; n Romnia fiind introdus de balneoclimatologie i fizioterapie. Se folose te n no iunile geografice termenul de sta iune balneoclimatic balneoclimateric . Sta iunile balneoclimatice au rol de oprire a viciilor ca tabagismul sau alcoolismul; relaxare fizic i psihic ; ca nucleu de activit i individuale; loc n care se poate determina unitatea familiei etc. Sta iunile balneare climatice sunt legate de 2 componente: cea a cadrului natural, redate de clim termale). Sta iunile clasice sunt distribuite geografic dup starea climatic ce poate fi favorabil practic rii acestui tip de turism, (zonele temperate de tip continentale i chiar oceanice), des ntlnire n zonele depresionare i montane. i de resurse minerale (izvoare i ape i nu

Curs nr. 2 Concepte ale balneoclimatologiei balneum (lat.) baie; logos (gr.) studiu; balneologie (fr.) balneologie; BALNEOLOGE s.f. ramur profilactic a medicinei care studiaz ac iunea i curativ a apelor termale sau minerale i a n molurilor.

CLIMATOLOGE s.f. ramur a meteorologiei care se ocup cu studierea climei de pe glob i cu importan a ei pentru via a organic . Metodele de tratament n cura balnear : -metodele terapuetice in medicina sunt grupate in 4 categorii: a. metode artificiale, care ncearc nl turarea bolilor prin interven iile chirurgicale; b. substitu ia, nlocuirea unor substan e vitale din organism care sunt produse n cantit i insuficiente (insulina); nlocuirea unor organisme afectate cu organiz ri artificiale; c. dirijarea func iilor, (farmatoterapia sau dietoterapia), f cnd parte i cura intern ; d. factorii naturali, n sta iunile climatice. Aceasta terapie poate fi grupat n 3 categorii de cur : - cur profilactic ;

- cur terapeutic ; - cur de recuperare. Curele de recuperare n sta iunile balneoclimatice sunt axate pe urm toarele direc ii: - recuperarea afec iunilor sistemice locomotore; - recuperarea afec iunilor neurologice; - eficien a foarte mare, recuperarea i tratarea afec iunilor cardiovasculare; - afec iuni-crono-respiratorii. 7-03-2009 Curs nr. 3 Principalii factori naturali pe care se bazeaz cura balneoclimatic : - apele minerale i termale; - lacuri cu valen e terapeutice; - n molurile terapeutice; - gazele terapeutice; - litoralul marin; - clima.

1. Apele minerale Conform acestora, apa mineral este considerat o ap ce provine dintr-o surs natural , cu un anumit con inut de s ruri minerale constant i microelemente. Aceasta are o componen fluctua iile ciclice anuale. Con inutul acestora n s ruri trebuie s fie de cel pu in 1.000 mg/l. De asemenea, este considerat ap mineral , apa care are un con inut de cel pu in 250 mg CO2/l. Pentru utilizarea lor n scop terapeutic, apa mineral trebuie sa fie pur din punct de vedere bacteriologic, sa aib ac iune terapeutic demonstrat i un debit suficient de mare. n func ie de aceasta, apele termale apele termale sunt clasificate dup temperatur n urm toarele categorii: - hipotermale (T 20-36C); - izotermale (T 36-41C); - hipotermale (T>41C). Sta iuni cu ape termale: Panukkale (Turcia), Termopile (Grecia), Hajduszoboszb (Ungaria), Heviz s.a. Apele termale provin din mai multe surse, de foarte multe ori acestea combinndu-se n apari ia unui izvor: - apele de profunzime, provin din apa de condensare a magmelor vulcanice denumite i ape juvenile; intruziunile magmatice ce se r cesc la adncimi mari n scoar a terestr produc apa juvenil deoarece cristalizarea n raport cu

magmelor pune n libertate constituen i volatili, prelua i de apele de mare adncime. - apele de suprafa , cele provenite din precipita ii nfiltrate n sol i mineralizate la nivelul forma iunilor geochimice, cunosute dar se ncarc n ascenden terestr . - apele fosile, provin din pnze subterane captive formate n perioadele geologice foarte vechi. Principala problem ale acestor ape este c nu pot fi regenerabile. O alt clasificare este cea dup viteza apei n subteran: 1. ape cu dinamic mineralizare complex mare, cu o circula ie rapid ce nu permite o de cele mai multe ori acestea fiind ape i sub denumirea de ape vadoase. Apa meteoric este lipsit de s ruri minerale din atmosfer cu CO2, O3, N, ceea ce i asigur o reactivitate ridicat fa de rocile cu care vin n contact cu scoar a

bicarbonatate. Viteza ridicat a acestor ape nu permite dizolvarea iodului sau bromului chiar dac acestea sunt prezente n roc . 2. ape cu dinamic medie, sunt apele sulfatate calcice i magneziene. 3. ape cu dinamic redus , care au timp s dizolve iodul sau bromul. Clasificarea fizico-chimic ale apelor minerale Clasific rile romne ti ncadreaz apele minerale sub aspect fizicochimic n 3 grupe: - apele oligominerale (in cantiatte redusa). cu un con inut mai mic de 1 g/l de substan e dizolvate. Apele oligominerale sunt de foarte multe ori i ape

termale care sunt utilizate n cura extern (C lani. B. Felix, Geoagiu B i). Apele oligominerale reci sunt utilizate n cura intern la C lim ne ti, Ol ne ti, Sl nic Moldova .a., iar pe plan extern sunt cunoscute ape de acela i tip n Italia (Fiuggi), Apuania, Bormio), n Fran a sunt cunsocute apele minerale de la Evian, n masivul centr. fr. (Neris, Saint-Perrier), Cehia (Joachimo), UK (Both). Ca efecte terapeutice aceste ape au efect relaxant pentru sistemul muscular i furnizeaz eliminarea s rurilor din organism. - apele carbogazoase, au un con inut de cel pu in 1 g/l CO2; apele carbogazoase simple sunt rare. n Romnia (Buzia , Borsec, Bibor eni); pe plan extern sunt cunoscute cele din Rusia (Kislovodsk), Fran a (Vals les Buins), Italia (Pellegrino), Germania (Bad Bruckhnan). Principala utilizare terapeutic n cura intern este pentru afec iunile gastrice, intestinale, pancreatice i biliare, iar n cura extern au rol vasodilatator i hipotensiv. Principala valen terapeutic este pentru bolile cardiovasculare. - apele alcaline, con in cel pu in 1 g/l bicarbonat de sodiu, acestea sunt folosite n special n cura intern , f cnd parte apele de la angeorz B i i Halna B i sau din Fran a (Vichy), Rusia (Borjoni), Germania (Ems), Italia (Ischia). Aceste ape sunt eficiente n reducerea acidit ii stomacale i sc derea colesterolului. - apele alcalino-feroase, au con inut de > 1 g/l substan e dizolvate n care predomin i anionul bicarbonic, precum cationii de Ca i Mg. n Romnia

sunt prezente la Lipova, Zizin, Borsec i sunt indicate pentru cura intern n tratarea st rilor alergice, a dermatozelor i a tulbur rilor n metabolismul Ca. - apele feruginoase, au un con inut de cel pu in 10 mg/l Fe, acestea trebuie ncarcate suplimentar cu CO2 care prentampin precipitarea Fe dup mbuteliere. Localizate la B ile Tu nad, Vatra Dornei, pe plan extern n Belgia (Spa), Germania (Bruckhnan). Aceste ape feruginoase au ac iune benefic asupra bolilor metabolice. - apele arsenicale, 0,7 mg/l arseniu, n Romnia (Covasna); pe plan extern se g sesc n Italia (Pazzuoli), Germania (Bad Durckheim). - apele clorurate sodice, cu o concentra ie de 1 g/l clorur de sodiu i sunt indicate n special n cura intern , localizate n regiunile salifere din subcarpa i sau n Transilvania, iar pe plan extern n Germania (Baden Baden), Fran a (Montecaltini). Aceste ape stimuleaz circula ia periferic i au ac iune terapeutic asupra mucoasei interne respiratorii. - apele iodurate, au un con inut de 1 mg/l iod, n ara noastr (Ol ne ti, Govora, C lim ne ti). Aceste ape regleaz intervin n metabolismul gr similor. - apele sulfuroase, au un con inut de cel putin 1 mg/l sulf titrabil, aceste ape sunt folosite n cura extern , n concentra ii ridicate fiind periculoase n cura intern . Aceste ape provin din depozite de gips sau bitum, dar pot proveni i din ac iuni reduc toare exercitat de bacterii asupra substan elor ac iunea glandei tiroide i

organice. Sunt limpezi

i incolore la izvor dar n contact cu aerul,

hidrogenul sulfurat se oxideaz , ceea ce duce la precipitarea sulfului: Ia i (Nicolina), Herculane (B. Herculane), Pucioasa, iar pe plan extern se determin cele din Germania (Aachen), Fran a (Uriage); printre efectele terapeutice se remarc stimularea secre iei biliare, stimularea pancreasului i al ac iunii inflamatorii. - apele sulfatate, conlin sulf n form oxidat utilizat n cura intern ; Cehia (Karlovy Vary), Fran a (Vitrel). Acestea provin din depozite bogate n gips, iar principalele efecte constau n stimularea secre iei hepatice. - apele radioactive, eficiente n problemele sistemului endocrin. Produc ia de ap mineral n Romnia produc ia de ap mineral natural n 2007 era de 1.021 mil. l, fa de 152 mil. l n 1992, cu un consum mediu de ap de cca. 56 l/pers. toate aceste statistici ce arat c produc ia actual este mai mare fa de trecut nu reprezint altceva dect o cifr care este de 3 ori mai mica fa de statele vestice europene. Apele minerale din Romnia, grupate n 9 areale geochimice: - pod. moldovenesc, Vaslui (Drnceni), Ia i (Nicolina, Strunga, R duc neni); - Dobrogea, ape mezotermale (Mangalia); - c. Romn , cu pnze freatice minerale n preajma lacurilor s rate B r gan (Amara, L. S rat);

- C. Orientali cu 3 zone, respectiv depresiunea pericarpatic (Oglinzi, B l te ti, Tg. Ocna), unitatea fli ului, aria mofetic vulcanic. - C. Meridionali, sunt reduse, dar principalele regiuni (B. Herculane, .a.); - depr. Getic , ape minerale din sedimentarul regiunilor respective, de la Ol ne ti, Govora, C lim ne ti, C ciulata, Cozia; - m . Apuseni, cu ape minerale legate de depozite de calcar cum sunt cele de la Moneasa, Geoagiu B i; - depr. Transilvaniei, cu ape de mineraliza ie salin , Sovata, Ocna Sibiului, Ocna Mure etc.; - c. de Vest, localit i principale n apropierea surselor de ap termal , B ile Felix, B ile 1 Mai, C lacia, Satu Mare. 13-03-2009 Curs nr. 4 2. Lacuri cu valen e terapaeutice Sunt date de: - limane maritime (L. Techirghiol), caracterul lor terapeutic, este dat de prezen a unor pelicule de ap dulce la suprafa a provenit din alimentarea pluvial i orizonturile din profunzime care au o salinitate ridicat ; - limane fluviale sau lacuri de cmpie, componen a chimic a acestor lacuri depinde de solul din bazinele de alimentare. De multe ori fundul lacului legat de lan ul

este format din argile care npiedic nfiltrarea apelor din pnza freatic lacuri datorit unor dinamici reduse se pot depune mluri sapropelice;

pot con ine i ap din depozite geologice mai vechi i pe fundul acestor - limane formate n masivele de sare, proprietatea cea mai important a acestor lacuri provine din procesul de heliotermie, care este specific i const n nc lzirea puternic a stratului superficial care este si mai dur ce poate ajunge la 45-50C pn la adncimi de 2 m i chiar de 60C pn la 2-3 m. Aceast proprietate este dat de c ldura specific ridicat a s rii a c rei concentra ie poate ajunge i la 250 fa este de 35-40. 3. N molurile terapeutice Utilizarea tiin ific a acestor n moluri a fost fundamentat prin analize chimice abia ncepnd n sec. XVIII. Criteriile de clasificare i indica iile terapeutice fiind puse la punct n anii 30. Toate sedimentele i p mnturile cu proriet i terapeutice, poart denumirea de peloid, acestea sunt substan e ce se formeaz n condi ii naturale sub influen a factorilor geoecologici i care n stare indivizat i n amestec cu apa sunt folosite n practica medical sub form de b i sau proceduri locale. Sedimenetele cu propriet i terapeutice se pot depune fie n mediul lichid (n molurile sapropelice i n molurile de izvor), fie se pot forma n mediul aerian prin dezagregarea unor minerale sau roci. n structura n molurilor se disting 3 faze: de salinitatea m rilor care

- faza solid , ce cuprinde substan e minerale i organice care se g sesc n stare coloidal . Scheletul solid al n molului este constituit dintr-o structur cristalin compus din s ruri insolubile n ap (sulfatate sau silicate) i o structur argiloas format din dioxizi de siliciu i cantit i mici de oxizi; - faza lichid , reprezentat de solu ia apoas a substan ei solubile organice i anorganice care mbin spa iile din particulele solide; - faza gazoas , reprezentat de hidrogen sulfurat, CO2, metan sau hidrogen propriu-zis; n func ie de origine exist mai multe categorii de n moluri: 1. n molurile sapropelice, sunt n moluri negre, sulfuroase produse n urma proceselor de putrefac ie n lipsa O2. Se formeaz n bazinele acvatice cu o dinamic redus a apelor de profunzime. N molurile acestea au o parte lichid clorurat sulfatat sau carbonatat i o parte solid compus din roca de baz a bazinului, cu fito i zooplancton i chiar materiale solide aduse de vnt. O categorie a acestora este prezen a hidrogenului sulfurat, a c rui ac iune a oxizilor de Fe, conduce la formarea hidrosulfurii de Fe, care d amestecul de culoare neagr . n Romnia cele mai cunoscute n moluri sapropelice sunt cele de la Techirghiol, Amara i L. S rat, n moluri fosile de la Sovata i Ocna Sibiului precum i n molurile din M. Neagr . Cele mai mari rezerve de n moluri sunt n bazinele marine.

2.

n molurile de izvoare minerale, acestea iau na tere la

emergen a unor izvoare prin sedimentarea s rurilor pe care acestea le con in. Faza lor solid depinde de mineralizarea acestor ape, cele mai cunoscute izvoare din ara noastr sunt cele de la Sngeorz B i. 3. turbele, sunt forme de trecere de la lemn la c rbune cu vrst de ml tinire. Au culoare brun i se formeaz n cuaternar , fiind compuse din humus i materiale vegetale, n stadiul de descompunere sau regiunile ml tinoase sau cu pant redus . Cele mai mari rezerve de turb din Romnia sunt concentrate in depr. C. Orientali. Caractere balneare ale peloizilor - n afara componentelor chimice aceste n moluri trebuie s aib densitate ridicat , capacitate mare de absorb ie i de re inere a c ldurii; - peloizii sunt de obicei bazici avnd un Ph de 9-10; - propriet ile terapeutice sunt determinate de componentele chimice, organice i anorganice, solubile ce pot str bate bariera cutanat constitui subtan e capabile s intervin n metabolismul celular. N molurile au i un con inut ridicat de vitamine ce pot ac iona ca factori densibilizan i, antialergici antiflamatori prin ac iune bactericid ; n Romnia sta iunile care folosesc peloizi n cura balnear sunt Amara, Balta Alb , L. S rat, Techrghiol pentru n moluri sapropelice; i pot i o capacitate mare de fixare a apei, trebuie s fie plastici cu dispersie bun ,

Covasna, V. Dornei, pentru turb ; Govora, Ocna Sibiului i iar i Covasna pentru n molurile minerale.

4. Gazele terapeutice Provin din emana ii naturale ce sunt specifice manifest rilor vulcanice i post vulcanice cunsocute i sub denumirea de ultimele forme de vulcanism. Principalele gaze libere emanate n aceste situa ii sunt CO2, N, hidrogenul sulfurat, metanul i chiar gaze rare. Azotul nu lipse te din nici o degajare de gaze libere fiind prezent att n degaj rile puternice de CO2 din regiunile vulcanice sau cele de metan din cmpurile petroliere sau de gaze naturale. Azotul nu are propriet i terapeutice, cel mai important gaz fiind CO2, care apare n regiunile vulcanice reprezentnd ultima form de manifestare a vulcanismului. Emana iile de CO2 sunt cunoscute sub numele de mofet; exist 2 tipuri de mofete: - naturale, ce constau n captarea gazului emanat i folosirea lui ca atare n scop terapeutic, n nc peri special amenajate ce permit manifestarea gazului; - prin extractia de CO2 este ob inut din apele minerale carbogazoase. Uneori mofetele pot fi asociate cu emana ii sulfuroase, caz n care sunt cunsocute sub denumirea de sulfatare. n galerii subterane, s-au excava ii naturale dac atmosfera este suprasaturat n vapori de ap

putand ap rea unele mofete naturale. Cele mai cunoscute mofete din Romnia sunt cele de la Covasna; cele mai recomandabile mofete pentru curele terapeutice sunt cele cu CO2, dar cele cu ape minerale carbogazoase sunt cu mult mai eficiente n cazul curelor interne sau externe. Principalele efecte terapeutice rezult din efectul ce-l au asupra vaselor dilatatoare, recomandate n special pentru afec iunile cardiovasculare i locomotorii.

20-03-2009 Curs nr. 5 5. Radioactivitatea Radi ia natural pe care o pot prezenta apele minerale i gazele mofetice este cauzat de izotopi radioactivi ce pot fi dizolva i n apa din pnza freatic sau n gazele care difuzeaz sau eman din roc . Elementele radioactive de in factori instabili i emit radia ii nucleare alfa i gama. Aceste radia ii au capacitate de a ioniza elemente gazoase i pe cele solide, activeaz hidrogenul, descompune apa, proces care st la baza ac iunii lor farmaceutice. Radia ia natural este cauzat n cea mai mare parte de dezintegrarea uraniului i a radiului. Uraniul este concentrat n depozite geologice, urme de cantit i foarte mici g sindu-se n toate apele naturale de adncime.

Z c mintele de origine biologic absorb ie fa 510 5 g U/l.

au o capacitate ridicat

de

de uraniu. Concentra ia maxim n apa de b ut este de

Radiul face parte din metodele alcalino feroase si este r spandit n roci i fiin e vii, iar prin migr ri geochimice este acumulat n tufuri calcaroase sau depozite cu origine biologic . n apa potabil concentra ia maxim permis este de 510 11 g R/l. Radiul constituie prin dezintegrare principala surs de radon. Elementul gazos ce intra n categoria gazelor mobile, timpul foarte scurt de njum t ire permite utilizarea sa n terapia balnear . Concentra ia elemntelor radioactive, n apa mineral , depinde de felul z c mntului i de tipul de contact al apei subterane cu acesta. Componentele i propriet ile chimice ale apei minerale influen eaz concentra ia acestuia n elemente radioactive. Astfel, apele acide sau cele alcaline au o putere de dizolvare mai ridicat decat cele de tip neutru. De asemenea ionii alcalino-fero i (Ca, Mg) i saturarea apei n CO2 gr besc dizolvarea s rurilor de U. n Romnia apele radioactive sunt repartizate n regiunile m . Harghita i depr. Panonic . Aceste ape au valori de radioactivitate mult sub valoarea interna ional admis . Dintre izvoarele cu o radia ie ceva mai ridicat , sunt cele de la Sngeorz B i, Borsec, B. Tu nad, B. Herculane. Indica iile de cur se

adreseaz

n primul rnd bolilor reumatice deregl rilor hormonale,

afec iunile cutanate i imbun t irea circula iei periferice. Eficien a cea mai mare a fost demonstrat n cazul artritei (SUA- sta iuni la Boulden, Basin). 6. Clima Chimismul aerului - ceea ce con ine aerul pur, din ceea ce ar putea exista valen e terapeutice. O2 prezint o propor ie n atmosfer de 21% restul fiind dat de N (azot) 74% si alte gaze 5%. Sc derea sub 18% rezultat fie prin sc derea presiunii atmosferice totale cu altitudinea, fie prin poluare atmosferic antreneaz tulbur ri de respira ii, care sunt nsemnate cu ct O2 se afl n cantitate redus . Se consider ca sc derea <15% din valoarea presiuniii la nivelul de 0 m este limita suportabil pentru organism. Aceast valoare se atinge n altitudine cam la 2.700 m (700mb), sau la 5.000 m (500mb). O sc dere dozat de O2 poate fi utilizat sub aspect terapeutic prin caracterul stimulent determinat de r spunsul organismului prin cre terea num rului de hematii n snge. Dintre celelalte gaze cu excep ia radiului nu au mai fost demonstrate valen e terapeutice.

Aeronizarea - ntre parametrii fizici ai atmosferei cu importan desf urarea proceselor biologice intr importan i sunt: - cmpul electric terestru; - conductibilitatea electric ; - ionizarea aerului.

i cei electrici dintre care mai

Cmpul electric pozitiv este considerat favorabil vie ii prin compara ie cu cel nul sau negativ, s-a demonstrat n timp c n cmp nul sau negativ genera iile degenereaz treptat i devin sterile. Organismul uman reac ioneaz la schimbarea cmpului electric ceea ce explic att unele manifest ri meoteorotrope, n cazul fronturilor reci, care produc schimb ri rapide de cmp electric ct i efectele pozitive nregistrate n evolu ia TBC-ului, n tratamentele din sanatoriile de la altitudini, se consider c electric mortalit ii. Ridicarea brusc a tensiunii cmpului electric n timpul furtunilor poate determina simptome patologice la cardiaci i n general la perioade meteolabile. Aerul din exterior sau din nc peri con ine n cantit i variabile particule purt toare de sarcini electrice, prin deplasarea c rora este dobndit conductibilitatea electric . Ace ti aerosoli dup semnul sarcinii exist o legatur ntre tulbur rile cmpului i a i durerile la amputa ii, cre terea frecven ei na terilor

electrice pot fi negativi sau pozitivi iar dup starea de agregare pot fi gazo i, lichizi sau solizi. Factorii moderatori ai aeroioniz rii pot fi: - cosmici (radia ia corpuscular care constituie aport material de la Soare); - termici; - meteorologici (mai ales n preajma cascadelor prin efectul Lenard prin apari ia sarcinilor electrice la ruperea pic turilor de ap Blanchard la spargerea bulelor de aer la suprafa a apei); - furtuni de z pad ; - fenomene orajoase. Ionii din atmosfer au dimensiuni mici prin fixarea pe particule fine determinate de apari ia ionilor grei ce constituie att un poluant ct i un indiciu pentru poluare. Ionii mici au mobilitate ridicat persista mai bine de 1 or . n general n atmosfer se inregistreaz o ionizare medie de 500-600 ioni mici i mijlocii/cm . Mobilitatea ionilor cre te odat cu temperatura i scade odat cu cre terea presiunii i a umezelii. si durata lor de rezisten nu i pot dep e te cteva minute n timp ce ionii grei au mobilitate redus sau efectul

De asemenea ionizarea are un regim diurn cu 2 maxime diminea a i seara i un minim la amiaz iar la nivel anual se pune n eviden maxim de primavar i un minim de iarn . i reumatism. de un

Predomina a ionilor negativi este favorabil n terapia unor astfel de afec iuni precum hipertensiune, astmul bron ic, nevroz Se consider mai frecvent c schimbalitatea unui mediu este determinat

proportia de ioni negativi din atmosfer ; s-a constatat ca longitudinea este n regiunile montane ce se caracterizeaz i printr-o concentra ie mare a ionilor negativi. Se consider ca ionii negativi mbog esc tonusul muscular, stimuleaz metabolismul i gr besc vindecarea r nilor, s-a constatat c o ionizare negativ foarte ridicat conduce la o stare de oboseal sau chiar a depresiei. Ionii (+) provoac chiar i n concentra ii reduse dar constituie ridicat a foehnude oboseal , manifest ri nevrotice sau depresie. n regiunile depresionare din Elve ia cu o frecven lui morbilitatea are o inciden sunt mai ridicat. Pe lng regiunile montane

i regiunile litorale, n acest caz ionizarea este determinat

caracterul brizei marine ce antreneaz zone cu mase de aer dinspre mare spre uscat, cu o ionizare mai redus pulmonare i cele endocrine. i noaptea dinspre uscat spre mare cu o ionizare mai ridicat . Ionoterapia este recomandat n special n afec iunile

Climatoterapia elementele mediilor naturale pot fi generate n mai multe asocia ii de factori n func ie de rolul lor climatoterapeutic. - complexul de factori climatici cu ac iune termic include (C), umezeala, vntul i radia ia caloric . Acestia determin starea de confort sau stresul bioclimatic cu ac iune stimulent ce se reflect n intensitatea proceselor de termoreglare; - complexul de factori cu ac iune biologic este constituit din radia ia luminoas i ultraviolet. Radia ia luminoas stimuleaz glandele de secre ie intern iar radia ia ultraviolet produce pigmenta ie; Complexul de factori barici prin sc derea presiunii atmosferice totale dar mai ales a celei par iale a O2, determin unele efecte ce se produc la nivelul organismului, care constau n modificarea globulelor ro ii datorit presiunii aerului. Cura de altitudine este indicat doar n cazul anemiilor i contrindicat afec iunilor cardiovasculare i respiratorii avansate; complexul de factori electrici au efect de congestionare asupra mucoaselor c ilor respiratorii. 27-03-2009 Curs nr. 6 Influenta elementelor climatice asupra organismului uman Pentru organismul uman percep ia schimb rilor la nivelul mediului se face n primul rnd prin receptorii tehnici localiza i la nivelul pielii,

ace tia transmi nd informa iile la nivelul principalului centru nervos implicat n termoreglare adic hipotalamusul. Temperaturile indicate n alte aspecte fiziologice, legate de func ionarea glandelor cu secre ie intern , de componentul sngelui, capacitatea de ventilare pulmonar sau aspectul nervos n ansamblu. Temperatura aerului, sub aspect termic, n cazul mamiferelor care au snge cald au aceast calitate de heliotermie (capacitatea de a- i p stra temperatura constant ntre anumite limite indiferent de structurile exterioare), organismul uman este nzestrat cu un mecansim de termoreglare pentru men inerea bilan ului (sistemul nervos periferic, re eaua fin substan de capilare sangvine i stratul de gr sime, precum i de con inutul de ap al corpului). innd cont ca celulele corpului (75% ap ), cu o caldur specific ridicat , modific rile de temperatur n ansamblu, la nivelul organsimului se realizeaz foarte greu. Activitatea muscular , are un alt rol important, unde prin temperaturi sc zute are loc contrac ii musculare, care ulterior produce c ldur . De asemenea prin procese chimice, ficatul reprezint o alt surs de c ldur . Producerea normal de caldur poart denumirea de rata se realizeaz prin metabolismului basalt i aceasta depinde de numero i factori precum suprafa a corpului sau vrsta. Pierderea de caldur diferite mecanisme:

- conduc ia, se realizeaz prin contactul pielii cu orice alt corp, avnd o temperatur mai redus ; - convec ia, are o pondere de cca. 15% din pierderea total de c ldur ; - radia ia c ldurii de la suprafa a c ldurii ce de ine 60% din pierderea total de caldur ; - evapora ia (transpira ia), care se realizeaz att la nivelul pielii ct i a pl mnilor, se determin 20% din pierderea total de caldur i se declan eaz atunci cnd temperatura exterioar dep e te un anumit prag. Rata evapora iei depinde de: - temperatura exterioar ; - concentra ia aerului n vapori de ap din stratul din imediata vecin tate; - de viteza curen ilor de aer; Producerea de c ldur fiziologice precum: - cresterea fluxului de snge, n piele i esuturi subcutanate; - ncetarea transpira iei; - vasodilata ie; - cre terea ventila iei pulmonare. Se poate vorbi de un regim al temperaturii corpului cu un maxim dup amiaza i un minim diminea a. Dincolo de acest regim temperatura corpului difer de la un sector la altul, n felul urm tor; la nivelul se realizeaz printr-o serie de procese

abdomenului sunt n medie de 36C, membrele 31-33C, iar pieptul i fruntea la fel 33C. Organsimul uman la condi ii de termogenez , n cazul n care avem temperaturi minime, fie termoliz cnd sunt temperaturi mari, trecerea apei din snge n esut i invers este cauzat de stimuli ce fac trecerea de la rece la cald. n cazul temperaturii ridicate pot ap rea cazuri de oc heliotermic, iar n cazul celor reduse s apar ocul hipotermic. Insola ia, partea vizibil a spectrului electromagnetic are o ac iune benefic a sistemului nervos i asupra glandelor cu secre ie intern . Radia ia infraro ie are efecte calorice conducnd la vasodilata ie, iar radia ia ultraviolet (UV), are ac iune chimic la nivelul pielii fiind implicate n producerea de vitamina D cu rol important n asimilarea calciului. Efectele negative ale radia iei sunt legate de expunerea ndelungat ce poate determina insola ie, cefalee, fotooftalmie .a., lipsa luminii are un rol foarte important n rahitism. Umezeala aerului i precipitatiile, pe lng rolul pe care-l are i a altor umezeala n intensitatea proceselor de evapotranspiratie, umezeala are un rol important n proliferarea insectelor, a parazi ilor microorganisme ce pot cauza, n special boli infec ioase. Umezeala asociat temperaturilor reduse a fost admis ca o cauz a durerilor reumatice, de i n prezent aceaste dureri sunt mai degrab un

r spuns la schimb rile complete de vreme. De asemenea aceste condi ii agraveaz crizele de astm i n general complic problemele pulmonare. n condi ii de umezeal ridicat sau rece chiar i n zonele temperate cre te puterea de diseminare i de penetrare a agen ilor patogeni pentru diferite boli, n special bolile date de grip . Presiunea atmosferic , varia iile neperiodice care se produce sub influen a condi iilor sinoptice, aceste modific ri pot conduce la varia ii de pna la 15 mb, n 24 h. Presiunea se face resim it n special n combina ie cu temperatura i umezeala. Cel mai mare impact al presiunii se resimte la nivelul presiunii sangvine care poate conduce i la alte deregl ri fiziologice. Vnturile, aceste mi c ri ale aerului contribuie la starea de confort termic, fiind direct implicate n procesul de termoreglare, n condi ii de vnt, confortul cre te, iar la temperaturi ridicate, disconfortul cre te. Vntul poate da na tere la tulbur ri respiratorii prin efectul mecanic. Un rol foarte important l are ac iunea vnturilor locale: - cele care se formeaz pe baza contrastelor de temperatur create prin diferen ele de nc lzire (ex. musonul); - cele care se formeaz n urma ac iunilor de barare orografic a vnturilor integrate n circula ia atmosferic (foehnul si bora). Brizele de mare aduc un aer r coros i umed cu aerosoli de sodium si de iod, cu aeroionizare moderat i negativ , n timp ce brizele de uscat i presiune

sunt ncarcate cu pulberi solide i de in o aeroionizare pozitiv . Valen ele terapeutice sunt de inute de briza de mare care ac ioneaz accelerarea proceselor de transpira ie. Brizele de munte i de vale au un rol foarte important n reducerea polu rii atmosferice n regiunile depresionare. Vnturile de tip foehn, prin influen a lor biologic este controversat n general foehn-ul s-a constatat a fi asociat cu cre terea tensiunii i a iritabilit ii, oboseal , dureri de cap, ame eli i chiar hemoragii ca urmare a unui stres ridicat pe care-l impune asupra circula iei sngelui. Bora, are efecte mai reduse sub aspect climatic dar vnturi similare din Fran a pot determina migrene, insomnii, probleme respiratorii. n general, acolo unde vnturile locale sunt mai frecvente se vorbe te despre un sindrom ce poart numele vntului respectiv. Hidrometeorii, cea mai mare parte este asociat cu valori ridicate ale umezelii aerului i cu o insola ie redus , efectele fiind legate de cea , rou , brum , chiciur . Fenomenele extreme actioneaz asupra sistemului nervos prin spectaculozitate (tr snetul, prin hipotermie i edemi pulmonari, furtunile care sunt asociate condi iilor de presiune, umezeal ). ca factori stimulen i a func iilor cutanate, ct i ca element de confort termic prin