Sunteți pe pagina 1din 2

Procuratura Generală

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 73

copia pentru informare: Portalul de știri: www.unimedia.imfo


mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, nr. 63

de la Igor Hlopețchi
e-mail: av.igor.hlopetchi@gmail.com

CERERE PREALABILĂ

Prin prezenta, solicit aducerea scuzelor pentru faptul încălcării


prezumției nevinovăției și repararea prejudiciului cauzat prin răspândirea
informației false și calomnioase, care afectează inerent cinstea, onoarea,
demnitatea și reputația profesională.
La 05 iunie 2022, procurorul Plevan Vasile a intervenit pe lângă șeful
Serviciului Informare și Comunicare cu Mass-media Cherpec Mariana, și prin
promisiunea dinainte dată, cu repartizarea rolurilor, au ticluit un comunicat de presă,
care conține informații false, manipulatoare și care încalcă prezumția nevinovăției 1.
Tot cet. Plevan Vasile și Cherpec Mariana au divulgat date din cauza penală nr.
2021960129, menționând că sunt învinuit, fără ca învinuirea să fie înaintată în
condițiile art. 282 CPP chiar după expirarea termenului de 3 luni care este un termen de
decădere, și fără ca să existe o hotărâre definitivă și irevocabilă asupra vinovăției mele.
Mai mult, în cauza penală respectivă, cet. Plevan Vasile a admis scurgerea
tuturor termenelor procedurale (art. 282 CPP) care împiedică urmărirea penală.
Cet. Plevan Vasile și Cherpec Mariana au răspândit în public informații false
despre activitatea cet. Plevan Vasile în funcția de procuror în Procuratura raionului
Ialoveni, privitoare la discriminarea admisă de către acesta.
La caz, există o decizie irevocabilă a Curții de Apel Chișinău din 14 februarie
2019, prin care a fost menținut actul administrativ de constatare a discriminării pe
criteriu de sex și dizabilitate a victimei violului, admise de cet. Plevan Vasile în
exercițiul funcțiunii2.
La 09 februarie 2022, Curtea de Apel Chișinău a pronunțat decizia prin care a
1
https://www.facebook.com/procuratura.generala/posts/pfbid022Bmyhyih2tC99srTgcpXBf4CenuBxPDfFBQg5UC
W6eFjun62uY9XXVDDCWeovFNbl
2
A se vedea decizia Curții de Apel Chișinău din 14 februarie 2019, dosar nr. 3a-1895/18
1
adjudecat din contul Procuraturii Generale în beneficiul victimei violului, discriminate
de cet. Plevan Vasile suma de 25 000 (douăzeci și cinci mii) lei, cu titlu de prejudiciu
moral3.
Astfel, Cherpec Mariana, instigată de Plevan Vasile a „dezmințit” cu încălcarea
limitelor atribuțiilor de serviciu, două acte judecătorești irevocabile care se bucură de
prezumția de adevăr și de puterea lucrului judecat, acuzându-mă de „distorsionări”.
Publicarea de către Procuratura Generală a unor informații cu bună-știință
false, reprezintă un model de incompetență crasă, care la fel ca conduita cet. Plevan
Vasile, afectează grav și iremediabil imaginea organelor procuraturii și statutul
procurorilor în societate.
Mai mult, expunerile care se evidențiază printr-o calificare pauperă a autorilor,
au fost preluate de portalul de știri www.unimedia.info
Reieșind din faptul că comunicatul derivă de la o autoritate publică,
solicit imediat, dezminținrea informației false răspândite de Procuratura
Generală care mă vizează și care țin de discriminarea admisă de cet. Plevan
Vasile, exprimarea scuzelor publice și repararea de către comitent a
prejudiciului cauzat de prepus prin plata unei compensații de 100 000 (o sută
mii) lei, cu titlu de prejudiciun moral în condițiile Legii nr. 64/2010.
Subsecvent, solicit remiterea materialelor în privința cet. Cherpec Mariana și
Plevan Vasile, către Inspecția procurorilor, în vederea elucidării circumstanțelor în care
au fost admise încălcările evocate mai sus.

Cu respect, Igor I. HŁOPEȚCHI drd.4

3
A se vedea decizia Curții de Apel Chișinău din 09 februarie 2022, dosar nr. 2a-4250/21
4
Document fiind purtător de semnătură mobilă, în sensul Legii nr. 91/2014 (dovada aplicării se atașează)
2

S-ar putea să vă placă și