Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞA DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ

Şcoala: Colegiul TehnicAnghel Saligny Baia Mare


Localitatea: Baia Mare
I. Date personale:
1. Numele şi prenumele: Zoicaș Raul-Marian
2. Locul şi data naşterii: Baia Mare,Jud Maramureș Vârsta 15 ani
3. Domiciliul:Com Dumbrăvita,Jud Maramures
4. Înscris la aceasta şcoală din anul şcolar: 2021
II. Date cu privire la ruta şcolară anterioară (inclusiv perioada preşcolară):
1.Gradinița Dumbrăvița
2. Scoala Gimnaziala „Lucian Blaga” Baia Mare
3.Din anul 2021 este inscris la Colegiul Tehnic Anghel Saligny Baia Mare
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
III. Date familiale:
1. Ocupaţia şi locul de muncă al părinţilor:
Tatăl: Radu-Mecanic
Mama: Maria-Asistent medical
2. Structura şi componenţa familiei
a. Tipul familiei:
□ normală
□ părinţi divorţaţi
□ un părinte decedat
□ părinţi vitregi
b. Fraţi/surori mai mici sau mai mari:
Nr.
Nume şi prenume Vârsta Ocupaţia
crt.
1. Teodora Zoicaș 11 ani Elev
2.
3.
4.
5.
3. Condiţiile materiale şi de locuit ale familiei: Familia locuieşte într-o casă cu 4 camere_
Venitul familiei este aproximativ 1500 lei/persoană, fiind suficient pentru a asigura strictul necesar şi condiţiile
bune pentru întreţinerea procesului de învăţare şi de stimulare a acestuia.
În familie există relaţii armonioase, înţelegere, cooperare optimă._

4. Atmosfera şi climatul afectiv:


□ raporturi armonioase, de înţelegere între ei;
1
□ raporturi punctate de mici conflicte trecătoare;
□ dezacorduri puternice în familie, conflicte frecvente;
□ familia destrămată sau pe cale de destrămare.
5. Atitudinea sau conduita părinţilor faţă de
Copil: Manifestă un comportament de procupare față de elev
Şcoală: Se preocupă mult de situția școlară a eleului
Rezultatele la învăţătură ale elevului: Rezultate excelente pănă acum.
6. Planuri ale familiei pentru copil:Parinți doresc copilului să urmeze o facultate în domeniul aferent
7. Influenţe din afara familiei (vecini, prieteni, colegi etc.):
□ reduse
□ ample, frecvente
□ întâmplătoare
IV. Dezvoltarea psihică şi starea sănătăţii:
Anamneza
a. Antecedente familiale
Starea de sănătate a familiei este bună, nu au existat boli psihice de care copilul să fie afectat ulterior

b. Dezvoltarea timpurie a copilului (naştere, îmbolnăviri, deficienţe):


Copilul s-a născut în condiţii normale, a avut boli specifice copilăriei, fără deficienţe de ordin fizic sau
psihic.

V. Date psihologice:
1. Percepţia (vizuală, auditivă etc.):
Elevul înțelege mult mai bine materia pe cale vizuală
2. Reprezentările (tipuri de reprezentări preponderente):
Tipul de reprezentare a elevului este unul auditiv

3. Memoria
□ preponderent logică
□ preponderent mecanică
4. Gândirea
□ caracter concret
□ caracter abstract
5. Limbajul
a) Caracteristicile vocabularului (fluenţa verbală, volum)
exprimare corectă şi un vocabular îmbogaţit
2
b) Înţelegerea informaţiei verbale:
□ întotdeauna înţelege
□ înţelege de obicei
□ uneori înţelege
□ înţelege în ritm lent, după multe repetări
c) Redarea unui text:
□ redă cu precizie conţinutul textului
□ redă parţial
□ are multe lacune în redare
d) Specificul limbajului scris (referitoare la exprimarea ideilor, structură semantică şi sintactică)
Își exprimă ideile cu ușurință chiar și cand există un anumit grad de presiune asupra lui.

6. Atenţia (calităţi ale atenţiei evidenţiate în activităţile elevului):


Reușește aproape tot timpul șă își pastreze atenția la ce se întămplă în jurul lui .

7. Afectivitatea
a) emotivitate
1 2 3 4 5 6 7
 Stabil, echilibrat □ □ □ □ □ □ □ instabil, dezechilibrat
 Matur emoţional □ □ □ □ □ □ □ imatur emoţional
 Îşi exprimă deschis □ □ □ □ □ □ □ îşi ascunde sentimentele
sentimentele
a. dispoziţii afective predominante
□ vesel, optimist
□ trist, deprimat
8. Motivaţia învăţării (tipuri şi forme de motivaţie dominante, mod de funcţionare)
Motivatia acestuia este intrinsecã deoarece are o dorință puternică de a cunoaște anumite lucruri din pură
curiozitate

9. Voinţa (calităţi manifeste, caracteristici ale procesului deciziei): Este motivat de o voinţă puternică, pe care şi-
o manifestă în toate tipurile de activitate, ceea ce îl stimulează în realizarea succesului pe plan şcolar.

10. Trăsături de personalitate


a. temperament (încadrare tipologică justificată prin trăsături comportamentale)
domina combinatia de prudenta selectiva-extroverta,activ-selectiva.

3
b. aptitudini (inteligenţă, creativitate, spirit de observaţie, aptitudini speciale)
Nivelul de inteligență a acestui elev este unul destul de ridicat cu un puternic spirit de observație, buna
coleg, modest, disciplinat,ritm constant in invatare,organizat,ordonat,trasaturi de lider.Creativitatea lui este
imaginativă,cu initiative personale

11. Comportament social


1 2 3 4 5 6 7
prietenos, sociabil □ □ □ □ □ □ □ neprietenos, nesociabil
acceptă autoritatea □ □ □ □ □ □ □ respinge autoritatea
lider □ □ □ □ □ □ □ se lasă condus
activ în grup □ □ □ □ □ □ □ pasiv
popular printre colegi□ □ □ □ □ □ □ nepopular
mulţumit cu poziţia □ □ □ □ □ □ □ nemulţumit
socială ocupată
VI. Caracterizare generală finală:
 Dominante pozitive (puncte tari din caracterizarea anterioară)
Este un elev amabil și ambițios este un lider în clasa sa și nu zită să sară în ajutorul colegilor săi.
Are un bun spirit de observație și este o persoană destul de creativă
Materile unde excelează sunt:Matematica.Fizica și toate modulele tehnice
 Dominante negative (puncte slabe din caracterizarea anterioară)
Este o persoană care nu acptă ajutorul profesorilor sau colegilor sai.
Materile une nu prea excelează:Franceza

Recomandări (în funcţie de dominantele menţionate mai sus - recomandări pentru cadrele didactice sau părinţi
astfel încât dezvoltarea copilului să fie una dorită)
Recoman atăt părinților căt și cadrelor didactice să încerce să se lase ajutat de catre ei și sa nu faca totul singur.
Întocmit de: Burzo Denisa-Maria
Data: 14.12.2021

S-ar putea să vă placă și