Sunteți pe pagina 1din 35

Susţinerea unui discurs public

Sus ţ inerea unui discurs public Mihaela Brut mihaela@infoiasi.ro http://www.infoiasi.ro/~mihaela
Sus ţ inerea unui discurs public Mihaela Brut mihaela@infoiasi.ro http://www.infoiasi.ro/~mihaela
Sus ţ inerea unui discurs public Mihaela Brut mihaela@infoiasi.ro http://www.infoiasi.ro/~mihaela

Mihaela Brut mihaela@infoiasi.ro

http://www.infoiasi.ro/~mihaela

Mihaela Brut –2006/2007 [2]

Cuprins

E-Comunicare

Mihaela Brut –2006/2007 [2] Cuprins E-Comunicare Fobia de public Înainte de proiectarea discursului Structura
Mihaela Brut –2006/2007 [2] Cuprins E-Comunicare Fobia de public Înainte de proiectarea discursului Structura
Mihaela Brut –2006/2007 [2] Cuprins E-Comunicare Fobia de public Înainte de proiectarea discursului Structura
Mihaela Brut –2006/2007 [2] Cuprins E-Comunicare Fobia de public Înainte de proiectarea discursului Structura
Mihaela Brut –2006/2007 [2] Cuprins E-Comunicare Fobia de public Înainte de proiectarea discursului Structura
Mihaela Brut –2006/2007 [2] Cuprins E-Comunicare Fobia de public Înainte de proiectarea discursului Structura

Fobia de public Înainte de proiectarea discursului Structura discursului public Înainte de discurs Sustinerea discursului Tehnici de captare a atenţiei Formularea întrebărilor Discursurile fără public Mari oratori

Tehnici de captare a aten ţ iei Formularea întreb ă rilor Discursurile f ă r ă

Mihaela Brut –2006/2007 [3]

Argument

E-Comunicare

Mihaela Brut –2006/2007 [3] Argument E-Comunicare În mediile electronice: necesare substitute virtuale ale factorilor
Mihaela Brut –2006/2007 [3] Argument E-Comunicare În mediile electronice: necesare substitute virtuale ale factorilor
Mihaela Brut –2006/2007 [3] Argument E-Comunicare În mediile electronice: necesare substitute virtuale ale factorilor
Mihaela Brut –2006/2007 [3] Argument E-Comunicare În mediile electronice: necesare substitute virtuale ale factorilor
Mihaela Brut –2006/2007 [3] Argument E-Comunicare În mediile electronice: necesare substitute virtuale ale factorilor
Mihaela Brut –2006/2007 [3] Argument E-Comunicare În mediile electronice: necesare substitute virtuale ale factorilor

În mediile electronice: necesare substitute virtuale ale factorilor ce facilitează comunicarea directă!

Există buni profesionişti care nu ştiu “să îşi vândă marfa”

Discursul public “piatră de încercare”

profesioni ş ti care nu ş tiu “s ă î ş i vând ă marfa” Discursul

Mihaela Brut –2006/2007 [4]

Fobia de public

E-Comunicare

Mihaela Brut –2006/2007 [4] Fobia de public E-Comunicare Revista Sunday Times, fobiile „populare”: 41% - frica
Mihaela Brut –2006/2007 [4] Fobia de public E-Comunicare Revista Sunday Times, fobiile „populare”: 41% - frica
Mihaela Brut –2006/2007 [4] Fobia de public E-Comunicare Revista Sunday Times, fobiile „populare”: 41% - frica
Mihaela Brut –2006/2007 [4] Fobia de public E-Comunicare Revista Sunday Times, fobiile „populare”: 41% - frica
Mihaela Brut –2006/2007 [4] Fobia de public E-Comunicare Revista Sunday Times, fobiile „populare”: 41% - frica
Mihaela Brut –2006/2007 [4] Fobia de public E-Comunicare Revista Sunday Times, fobiile „populare”: 41% - frica

Revista Sunday Times, fobiile „populare”:

41% - frica de a vorbi in public 19% - frica de moarte Cauze ale fricii de public:

ideea preconcepută că oratorii care electrizeaza multimea improvizează

c ă oratorii care electrizeaza multimea improvizeaz ă Îns ă scenele „improvizate” sunt in 90% din

Însă scenele „improvizate” sunt in 90% din cazuri exemple excelente de regie Există reguli clare, execelenţa necesitând practică (ca în şah)

Necunoaştere si nesiguranţă Neîncrederea în propriile capacităţi.

Mihaela Brut –2006/2007 [5]

Îndepărtarea fobiei

E-Comunicare

Brut –2006/2007 [5] Îndep ă rtarea fobiei E-Comunicare Dorin ţă puternic ă ş i îndirjit ă
Brut –2006/2007 [5] Îndep ă rtarea fobiei E-Comunicare Dorin ţă puternic ă ş i îndirjit ă
Brut –2006/2007 [5] Îndep ă rtarea fobiei E-Comunicare Dorin ţă puternic ă ş i îndirjit ă
Brut –2006/2007 [5] Îndep ă rtarea fobiei E-Comunicare Dorin ţă puternic ă ş i îndirjit ă
Brut –2006/2007 [5] Îndep ă rtarea fobiei E-Comunicare Dorin ţă puternic ă ş i îndirjit ă
Brut –2006/2007 [5] Îndep ă rtarea fobiei E-Comunicare Dorin ţă puternic ă ş i îndirjit ă

Dorinţă puternică şi îndirjită

Treziti-va entuziasmul Ginditi-va la implicaţiile pe plan social: noii prieteni, influenţa, spiritul de leader

social: noii prieteni, influen ţ a, spiritul de leader Nu vorbi ţ i decit atunci cind

Nu vorbiţi decit atunci cind sunteţi sigur că aveţi ceva de spus si că ştiţi exact despre ce e vorba. Aveti incredere in voi.

William James: când vă părăseşte entuziasmul, acţionaţi si vorbiţi ca si cum el ar continua să existe. Pentru a căpata curaj, purtati-va ca si cum ati fi deja curajos, cu o voinţă de fier.

Exersati! Exersati! Exersati!

Mihaela Brut –2006/2007 [6]

Înainte de proiectare

E-Comunicare

Brut –2006/2007 [6] Înainte de proiectare E-Comunicare Caracteristicile audientei, ocazia si locatia ⇒ tema si
Brut –2006/2007 [6] Înainte de proiectare E-Comunicare Caracteristicile audientei, ocazia si locatia ⇒ tema si
Brut –2006/2007 [6] Înainte de proiectare E-Comunicare Caracteristicile audientei, ocazia si locatia ⇒ tema si
Brut –2006/2007 [6] Înainte de proiectare E-Comunicare Caracteristicile audientei, ocazia si locatia ⇒ tema si
Brut –2006/2007 [6] Înainte de proiectare E-Comunicare Caracteristicile audientei, ocazia si locatia ⇒ tema si
Brut –2006/2007 [6] Înainte de proiectare E-Comunicare Caracteristicile audientei, ocazia si locatia ⇒ tema si

Caracteristicile audientei, ocazia si locatia tema si tonalitatea discursului

Ex.: Mark Twain – conf. Umoristică

Ex.: Era - „Buna seara, Budapesta!”

Listă de posibile teme alegeti una Sfatul unor prieteni din acelasi segment tinta ca si publicul Unor specilaişti nu se prezintă idei de popularizare (şi invers) Incepeti sa notati structura discursului

Unor specilai ş ti nu se prezint ă idei de popularizare ( ş i invers) Incepeti

Mihaela Brut –2006/2007 [7]

Înainte de proiectare

E-Comunicare

Brut –2006/2007 [7] Înainte de proiectare E-Comunicare Care este scopul acestui discurs? discurs informativ,
Brut –2006/2007 [7] Înainte de proiectare E-Comunicare Care este scopul acestui discurs? discurs informativ,
Brut –2006/2007 [7] Înainte de proiectare E-Comunicare Care este scopul acestui discurs? discurs informativ,
Brut –2006/2007 [7] Înainte de proiectare E-Comunicare Care este scopul acestui discurs? discurs informativ,
Brut –2006/2007 [7] Înainte de proiectare E-Comunicare Care este scopul acestui discurs? discurs informativ,
Brut –2006/2007 [7] Înainte de proiectare E-Comunicare Care este scopul acestui discurs? discurs informativ,

Care este scopul acestui discurs? discurs informativ, persuasiv, sau de divertisment sau combinat fixarea unui obiectiv clar expus generarea ideilor principale Argumente uşor de urmarit

A1

Subargument 1 Dovezi, exemple Subargument 2 Dovezi, exemple Subargument 3 Dovezi, exemple

A2

A3

Mihaela Brut –2006/2007 [8]

E-Comunicare

Mihaela Brut –2006/2007 [8] E-Comunicare Înainte de proiectare SESIC - Model de argument: S puneti publicului
Mihaela Brut –2006/2007 [8] E-Comunicare Înainte de proiectare SESIC - Model de argument: S puneti publicului
Mihaela Brut –2006/2007 [8] E-Comunicare Înainte de proiectare SESIC - Model de argument: S puneti publicului
Mihaela Brut –2006/2007 [8] E-Comunicare Înainte de proiectare SESIC - Model de argument: S puneti publicului
Înainte de proiectare SESIC - Model de argument:
Înainte de proiectare
SESIC - Model de argument:

Spuneti publicului afirmatia de demonstrat (A1-3) Explicaţi-i cum se intamplă lucrurile Sustineti totul cu dovezi Impactati (care e relevanta argumentului in context) inainte de a Concluziona Dovezi doar date reale, relevante Surse corect indicate!

Mihaela Brut –2006/2007 [9]

E-Comunicare

Înainte de proiectare Concluzia discursului ⇒ una memorabila
Înainte de proiectare
Concluzia discursului
⇒ una memorabila

pe cat posibil sa lase finalul deschis

Scurtă reluare a ideilor principale

Introducerea

Se fixează ultima

30”-1min pentru a „agăţa” auditoriul

citat laitmotivul speech-ului paradox aparent

Salutul, referinta la public, antevorbitori sau experiente comune

Mihaela Brut –2006/2007 [10]

E-Comunicare

Mihaela Brut –2006/2007 [10] E-Comunicare Structura discursului public O bun ă structurare ajut ă atât vorbitorul,
Mihaela Brut –2006/2007 [10] E-Comunicare Structura discursului public O bun ă structurare ajut ă atât vorbitorul,
Mihaela Brut –2006/2007 [10] E-Comunicare Structura discursului public O bun ă structurare ajut ă atât vorbitorul,
Mihaela Brut –2006/2007 [10] E-Comunicare Structura discursului public O bun ă structurare ajut ă atât vorbitorul,

Structura discursului public

–2006/2007 [10] E-Comunicare Structura discursului public O bun ă structurare ajut ă atât vorbitorul, cât ş
–2006/2007 [10] E-Comunicare Structura discursului public O bun ă structurare ajut ă atât vorbitorul, cât ş

O bună structurare ajută atât vorbitorul, cât şi audienţa Ne interesează:

modul de construcţie a structurii Elementele componente Structura generală:

de construc ţ ie a structurii Elementele componente Structura general ă : introducerea cuprinsul concluzia

introducerea cuprinsul concluzia

Mihaela Brut –2006/2007 [11]

Introducerea

E-Comunicare

Mihaela Brut –2006/2007 [11] Introducerea E-Comunicare Traseaz ă linia de desf ăţ urare a discursului: Salutul
Mihaela Brut –2006/2007 [11] Introducerea E-Comunicare Traseaz ă linia de desf ăţ urare a discursului: Salutul
Mihaela Brut –2006/2007 [11] Introducerea E-Comunicare Traseaz ă linia de desf ăţ urare a discursului: Salutul
Mihaela Brut –2006/2007 [11] Introducerea E-Comunicare Traseaz ă linia de desf ăţ urare a discursului: Salutul
Mihaela Brut –2006/2007 [11] Introducerea E-Comunicare Traseaz ă linia de desf ăţ urare a discursului: Salutul
Mihaela Brut –2006/2007 [11] Introducerea E-Comunicare Traseaz ă linia de desf ăţ urare a discursului: Salutul

Trasează linia de desfăţurare a discursului:

Traseaz ă linia de desf ăţ urare a discursului: Salutul Prezentarea personala (numele si prenumele)

Salutul Prezentarea personala (numele si prenumele) Enuntarea temei Prezentarea ideii centrale a discursului (si a argumentelor)

Conexiune cu o nevoie, o problemă sau un scop al audienţei

Explicarea termenilor care urmeaza a fi folositi (definitii) – daca este necesar Scop: “captatio benevolentia”: glume, atragerea simpatiei

Mihaela Brut –2006/2007 [12]

Cuprinsul

E-Comunicare

Mihaela Brut –2006/2007 [12] Cuprinsul E-Comunicare Se prezinta argumentele si se aduc dovezi in sprijinul acestora:
Mihaela Brut –2006/2007 [12] Cuprinsul E-Comunicare Se prezinta argumentele si se aduc dovezi in sprijinul acestora:
Mihaela Brut –2006/2007 [12] Cuprinsul E-Comunicare Se prezinta argumentele si se aduc dovezi in sprijinul acestora:
Mihaela Brut –2006/2007 [12] Cuprinsul E-Comunicare Se prezinta argumentele si se aduc dovezi in sprijinul acestora:
Mihaela Brut –2006/2007 [12] Cuprinsul E-Comunicare Se prezinta argumentele si se aduc dovezi in sprijinul acestora:
Mihaela Brut –2006/2007 [12] Cuprinsul E-Comunicare Se prezinta argumentele si se aduc dovezi in sprijinul acestora:

Se prezinta argumentele si se aduc dovezi in sprijinul acestora:

Dezvoltarea ideii centrale Dezvoltarea argumentelor

Dezvoltarea ideii centrale Dezvoltarea argumentelor premisa rationament concluzie Exemple (dovezi) care sa

premisa rationament concluzie

Exemple (dovezi) care sa sustina argumentele Înaintea punctelor cheie: tehnici de captare a atentiei

Mihaela Brut –2006/2007 [13]

Concluzia

E-Comunicare

Mihaela Brut –2006/2007 [13] Concluzia E-Comunicare Privire de ansamblu asupra discursului: Explicarea eventualelor
Mihaela Brut –2006/2007 [13] Concluzia E-Comunicare Privire de ansamblu asupra discursului: Explicarea eventualelor
Mihaela Brut –2006/2007 [13] Concluzia E-Comunicare Privire de ansamblu asupra discursului: Explicarea eventualelor
Mihaela Brut –2006/2007 [13] Concluzia E-Comunicare Privire de ansamblu asupra discursului: Explicarea eventualelor
Mihaela Brut –2006/2007 [13] Concluzia E-Comunicare Privire de ansamblu asupra discursului: Explicarea eventualelor
Mihaela Brut –2006/2007 [13] Concluzia E-Comunicare Privire de ansamblu asupra discursului: Explicarea eventualelor

Privire de ansamblu asupra discursului:

Explicarea eventualelor neclaritati Accentuarea punctelor puternice ale discursului Privire de ansamblu asupra intregului discurs Tonus maxim, evitandu-se agresivitatea Deci:"Spune-le ce o să le spui", "Spune-le ce trebuie să le spui", "Spune-le ce le-ai spus"

"Spune-le ce o s ă le spui", "Spune-le ce trebuie s ă le spui", "Spune-le ce

Mihaela Brut –2006/2007 [14]

Înainte de discurs

E-Comunicare

Brut –2006/2007 [14] Înainte de discurs E-Comunicare Faceti din timp un checklist al lucrurilor de care
Brut –2006/2007 [14] Înainte de discurs E-Comunicare Faceti din timp un checklist al lucrurilor de care
Brut –2006/2007 [14] Înainte de discurs E-Comunicare Faceti din timp un checklist al lucrurilor de care
Brut –2006/2007 [14] Înainte de discurs E-Comunicare Faceti din timp un checklist al lucrurilor de care
Brut –2006/2007 [14] Înainte de discurs E-Comunicare Faceti din timp un checklist al lucrurilor de care
Brut –2006/2007 [14] Înainte de discurs E-Comunicare Faceti din timp un checklist al lucrurilor de care

Faceti din timp un checklist al lucrurilor de care veţi avea nevoie

incarcatorul la laptop, creioanele colorate, pointerul cu laser, foile pentru flip-chart sau pur si simplu laptop-ul

Fiti odihnit Imbrăcaţi-vă adecvat

Există dressing room? V-aţi luat costum de schimb?

Veniţi cu o ora inainte

Lansarea Windows 98

i-v ă adecvat Exist ă dressing room? V-a ţ i luat costum de schimb? Veni ţ

Mihaela Brut –2006/2007 [15]

Înainte de discurs

E-Comunicare

Brut –2006/2007 [15] Înainte de discurs E-Comunicare Verificati locatia Regia Angliei - pupitru prea inalt
Brut –2006/2007 [15] Înainte de discurs E-Comunicare Verificati locatia Regia Angliei - pupitru prea inalt
Brut –2006/2007 [15] Înainte de discurs E-Comunicare Verificati locatia Regia Angliei - pupitru prea inalt
Brut –2006/2007 [15] Înainte de discurs E-Comunicare Verificati locatia Regia Angliei - pupitru prea inalt
Brut –2006/2007 [15] Înainte de discurs E-Comunicare Verificati locatia Regia Angliei - pupitru prea inalt
Brut –2006/2007 [15] Înainte de discurs E-Comunicare Verificati locatia Regia Angliei - pupitru prea inalt

Verificati locatia

Regia Angliei - pupitru prea inalt

Verificati-va imaginea

Discurs despre autoritate purtând blugi jerpeliţi joaca cu inelul de pe deget leganare stânga-dreapta

i joaca cu inelul de pe deget leganare stânga-dreapta Interesa ţ i-v ă cine va prezinta
i joaca cu inelul de pe deget leganare stânga-dreapta Interesa ţ i-v ă cine va prezinta

Interesaţi-vă cine va prezinta si in ce mod

supra elogiat sau prezentat incorect Modul de pronunţie a numelui lansarea filmului „Amen” cu Marcel Iureş

Mihaela Brut –2006/2007 [16]

Înainte de discurs

E-Comunicare

Brut –2006/2007 [16] Înainte de discurs E-Comunicare Elimina ţ i elementele perturbatoare O usa care scâr
Brut –2006/2007 [16] Înainte de discurs E-Comunicare Elimina ţ i elementele perturbatoare O usa care scâr
Brut –2006/2007 [16] Înainte de discurs E-Comunicare Elimina ţ i elementele perturbatoare O usa care scâr
Brut –2006/2007 [16] Înainte de discurs E-Comunicare Elimina ţ i elementele perturbatoare O usa care scâr
Brut –2006/2007 [16] Înainte de discurs E-Comunicare Elimina ţ i elementele perturbatoare O usa care scâr
Brut –2006/2007 [16] Înainte de discurs E-Comunicare Elimina ţ i elementele perturbatoare O usa care scâr

Eliminaţi elementele perturbatoare

O usa care scârţîe, un ziarist care tot intra si tot iese, un instalator de cabluri, o fereastra deschisă pentru zgomot

telefoanele mobile

o fereastra deschis ă pentru zgomot telefoanele mobile Construiti-v ă o stare de calm ş i

Construiti-vă o stare de calm şi de control

cateva minute cu ochii inchisi, rememorand traseul discursului, vizualizandu-va „succesul” pe scena Zambiti, comportaţi-vă într-o manieră calmă, destinsă, umor de calitate

Mihaela Brut –2006/2007 [17]

E-Comunicare

Mihaela Brut –2006/2007 [17] E-Comunicare Sustinerea discursului R ă mâne ţ i în picioare Evitati gesturile
Mihaela Brut –2006/2007 [17] E-Comunicare Sustinerea discursului R ă mâne ţ i în picioare Evitati gesturile
Mihaela Brut –2006/2007 [17] E-Comunicare Sustinerea discursului R ă mâne ţ i în picioare Evitati gesturile
Mihaela Brut –2006/2007 [17] E-Comunicare Sustinerea discursului R ă mâne ţ i în picioare Evitati gesturile
Sustinerea discursului
Sustinerea discursului

Rămâneţi în picioare Evitati gesturile largi Nu cititi tot discursul de pe hartie

Structura, puncte obligatorii, citate

Liderii de opinie din audienţă trebuie convinşi, “cuceriţi” primii Construiţi un raport interpersonal cu audienta Evitaţi răspunsurile negative, bazaţi- vă pe formulările pozitive

Mihaela Brut –2006/2007 [18]

E-Comunicare

Mihaela Brut –2006/2007 [18] E-Comunicare Sustinerea discursului Luati in considerare opiniile antevorbitorilor citati
Mihaela Brut –2006/2007 [18] E-Comunicare Sustinerea discursului Luati in considerare opiniile antevorbitorilor citati
Mihaela Brut –2006/2007 [18] E-Comunicare Sustinerea discursului Luati in considerare opiniile antevorbitorilor citati
Mihaela Brut –2006/2007 [18] E-Comunicare Sustinerea discursului Luati in considerare opiniile antevorbitorilor citati

Sustinerea discursului

Brut –2006/2007 [18] E-Comunicare Sustinerea discursului Luati in considerare opiniile antevorbitorilor citati
Brut –2006/2007 [18] E-Comunicare Sustinerea discursului Luati in considerare opiniile antevorbitorilor citati

Luati in considerare opiniile antevorbitorilor

citati concluziile lor si folositi-le in propria argumentare Nu repetaţi ce s-a mai spus!

Nu spuneţi publicului ceea ce stie deja Incadraţi-vă in timpul propus/alocat

Ultima idee e foate importantă (umorul!)

Mihaela Brut –2006/2007 [19]

E-Comunicare

Mihaela Brut –2006/2007 [19] E-Comunicare Tehnici de captare a aten ţ iei a. Folosirea limbajului verbal
Mihaela Brut –2006/2007 [19] E-Comunicare Tehnici de captare a aten ţ iei a. Folosirea limbajului verbal
Mihaela Brut –2006/2007 [19] E-Comunicare Tehnici de captare a aten ţ iei a. Folosirea limbajului verbal
Mihaela Brut –2006/2007 [19] E-Comunicare Tehnici de captare a aten ţ iei a. Folosirea limbajului verbal

Tehnici de captare a atenţiei

[19] E-Comunicare Tehnici de captare a aten ţ iei a. Folosirea limbajului verbal Glumele → în
[19] E-Comunicare Tehnici de captare a aten ţ iei a. Folosirea limbajului verbal Glumele → în

a. Folosirea limbajului verbal

Glumele în introducere induc o stare de relaxare, atrag bunavoinţa şi câştigă atenţia audienţei

trebuie să aibă legătură cu subiectul şi să nu fie deplasate sau agresive

ă cu subiectul ş i s ă nu fie deplasate sau agresive Prezentarea atipic ă formula

Prezentarea atipică

formula clasică "Buna ziua! Mă numesc e banalizată trebuie indusă senzaţia de nou însă, o prezentare ostentativă va atrage antipatie.

"

Părăsirea subiectului

recomandată vorbitorilor cu experienţă

Mihaela Brut –2006/2007 [20]

E-Comunicare

Mihaela Brut –2006/2007 [20] E-Comunicare Tehnici de captare a aten ţ iei b. Folosirea limbajului nonverbal
Mihaela Brut –2006/2007 [20] E-Comunicare Tehnici de captare a aten ţ iei b. Folosirea limbajului nonverbal
Mihaela Brut –2006/2007 [20] E-Comunicare Tehnici de captare a aten ţ iei b. Folosirea limbajului nonverbal
Mihaela Brut –2006/2007 [20] E-Comunicare Tehnici de captare a aten ţ iei b. Folosirea limbajului nonverbal

Tehnici de captare a atenţiei

[20] E-Comunicare Tehnici de captare a aten ţ iei b. Folosirea limbajului nonverbal Comunicarea nonverbal
[20] E-Comunicare Tehnici de captare a aten ţ iei b. Folosirea limbajului nonverbal Comunicarea nonverbal

b. Folosirea limbajului nonverbal Comunicarea nonverbală = cumulul de mesaje neexprimate prin cuvinte, care pot fi decodificate, creând înţelesuri pot repeta, contrazice, inlocui, completa sau accentua mesajul transmis prin cuvinte. 1967, Albert Mehrabian:

mesajul e transmis:

5% prin comunicare verbală 38% este transmis pe cale vocală 55% prin limbajul corpului

: mesajul e transmis: 5% prin comunicare verbal ă 38% este transmis pe cale vocal ă

Mihaela Brut –2006/2007 [21]

i. Mimica

E-Comunicare

Mihaela Brut –2006/2007 [21] i. Mimica E-Comunicare → util ă pt. captarea ş i p ă
Mihaela Brut –2006/2007 [21] i. Mimica E-Comunicare → util ă pt. captarea ş i p ă
Mihaela Brut –2006/2007 [21] i. Mimica E-Comunicare → util ă pt. captarea ş i p ă
Mihaela Brut –2006/2007 [21] i. Mimica E-Comunicare → util ă pt. captarea ş i p ă
Mihaela Brut –2006/2007 [21] i. Mimica E-Comunicare → util ă pt. captarea ş i p ă
Mihaela Brut –2006/2007 [21] i. Mimica E-Comunicare → util ă pt. captarea ş i p ă

utilă pt. captarea şi păstrarea atentiei Zâmbetul atrage bunavointa publicului:

transmite prietenie, apropiere si siguranţă de sine recomandabil în introducerea discursului Încruntarea transmite concentrare, atentie maxima dar si incordare si rigiditate, stare de tensiune NU e recomandată! Rictusul (schimonosirea fetei) induce ideea de nesiguranţă, minţire sau nestăpânire a temei NU e recomandat! O incruntare uşoară sau un rictus lejer trezesc interesul Ex.: în loc de a te împotrivi prin cuvinte unei idei, poţi zâmbi ironic

sau un rictus lejer trezesc interesul Ex.: în loc de a te împotrivi prin cuvinte unei

Mihaela Brut –2006/2007 [22]

ii. Privirea

E-Comunicare

Mihaela Brut –2006/2007 [22] ii. Privirea E-Comunicare Privirea ⇒ p ă streaza legatura dintre vorbitor si
Mihaela Brut –2006/2007 [22] ii. Privirea E-Comunicare Privirea ⇒ p ă streaza legatura dintre vorbitor si
Mihaela Brut –2006/2007 [22] ii. Privirea E-Comunicare Privirea ⇒ p ă streaza legatura dintre vorbitor si
Mihaela Brut –2006/2007 [22] ii. Privirea E-Comunicare Privirea ⇒ p ă streaza legatura dintre vorbitor si
Mihaela Brut –2006/2007 [22] ii. Privirea E-Comunicare Privirea ⇒ p ă streaza legatura dintre vorbitor si
Mihaela Brut –2006/2007 [22] ii. Privirea E-Comunicare Privirea ⇒ p ă streaza legatura dintre vorbitor si

Privirea păstreaza legatura dintre vorbitor si public.

Ne-privirea publicului induce sentimentul

de nesiguranta si de ascundere a adevarului.

Contactul vizual permanent:

si de ascundere a adevarului. Contactul vizual permanent : decisiv pentru câ ş tigarea bun ă

decisiv pentru câştigarea bunăvoinţei si a încrederii.

De ex.: uitarea la public in forma literei Z

Mihaela Brut –2006/2007 [23]

E-Comunicare

Mihaela Brut –2006/2007 [23] E-Comunicare iii. Gestica si postura Lipsa gesturilor ⇒ discurs monoton si plictisitor
Mihaela Brut –2006/2007 [23] E-Comunicare iii. Gestica si postura Lipsa gesturilor ⇒ discurs monoton si plictisitor
Mihaela Brut –2006/2007 [23] E-Comunicare iii. Gestica si postura Lipsa gesturilor ⇒ discurs monoton si plictisitor
Mihaela Brut –2006/2007 [23] E-Comunicare iii. Gestica si postura Lipsa gesturilor ⇒ discurs monoton si plictisitor

iii. Gestica si postura

Brut –2006/2007 [23] E-Comunicare iii. Gestica si postura Lipsa gesturilor ⇒ discurs monoton si plictisitor
Brut –2006/2007 [23] E-Comunicare iii. Gestica si postura Lipsa gesturilor ⇒ discurs monoton si plictisitor

Lipsa gesturilor discurs monoton si plictisitor Utilizarea excesivă a gesturilor stare de agitaţie în public, obosirea audientei. Trebuie evitate gesturile:

public, obosirea audientei. Trebuie evitate gesturile: agresive ( mainile tinute in solduri , indreptarea

agresive (mainile tinute in solduri, indreptarea degetului aratator catre auditor), nervoase (pocnitul din degete) cele care denota indecizie sau nesiguranţă (jocul cu diferite obiecte, trecerea mâinii prin păr, aranjarea părului)

Mihaela Brut –2006/2007 [24]

E-Comunicare

Mihaela Brut –2006/2007 [24] E-Comunicare iii. Gestica si postura un gest ne-uzual ( bataia din palme,
Mihaela Brut –2006/2007 [24] E-Comunicare iii. Gestica si postura un gest ne-uzual ( bataia din palme,
Mihaela Brut –2006/2007 [24] E-Comunicare iii. Gestica si postura un gest ne-uzual ( bataia din palme,
Mihaela Brut –2006/2007 [24] E-Comunicare iii. Gestica si postura un gest ne-uzual ( bataia din palme,

iii. Gestica si postura

Brut –2006/2007 [24] E-Comunicare iii. Gestica si postura un gest ne-uzual ( bataia din palme, pocnirea
Brut –2006/2007 [24] E-Comunicare iii. Gestica si postura un gest ne-uzual ( bataia din palme, pocnirea

un gest ne-uzual (bataia din palme, pocnirea din degete) aduce un lucru nou, atractiv dacă:

nu crează contradicţii nu e exagerat, ostentativ sau jignitor.

contradic ţ ii nu e exagerat, ostentativ sau jignitor. Indicate: Postur ă ferm ă , dar

Indicate:

Postură fermă, dar nu rigidă un plus de siguranţă Orientarea spre public captarea şi păstrarea atentiei

Mihaela Brut –2006/2007 [25]

E-Comunicare

Mihaela Brut –2006/2007 [25] E-Comunicare iv. Elemente de paralimbaj Tonul , ritmul si volumul vocii pot
Mihaela Brut –2006/2007 [25] E-Comunicare iv. Elemente de paralimbaj Tonul , ritmul si volumul vocii pot
Mihaela Brut –2006/2007 [25] E-Comunicare iv. Elemente de paralimbaj Tonul , ritmul si volumul vocii pot
Mihaela Brut –2006/2007 [25] E-Comunicare iv. Elemente de paralimbaj Tonul , ritmul si volumul vocii pot

iv. Elemente de paralimbaj

–2006/2007 [25] E-Comunicare iv. Elemente de paralimbaj Tonul , ritmul si volumul vocii pot da anumite
–2006/2007 [25] E-Comunicare iv. Elemente de paralimbaj Tonul , ritmul si volumul vocii pot da anumite

Tonul, ritmul si volumul vocii pot da anumite intelesuri cuvintelor din discurs Tonul poate fi calm, agresiv, pedant, nervos, cald, rece etc.

Indicat tonul calm şi sigur, dar ne-uniform. Trecerea de la un ton calm la un ton entuziast atenţie sporită (sau orice intercalare de tonuri)

Ruperile de ritm pt. accentuarea ideilor importante (alert-redus-alert). Creşterea sau scăderea volumului suficient de tare, însă nu foarte ridicat (perceput ca agresiune) Momente de tăcere pt. a stârni curiozitate

de tare, îns ă nu foarte ridicat (perceput ca agresiune) Momente de t ă cere →
de tare, îns ă nu foarte ridicat (perceput ca agresiune) Momente de t ă cere →

Mihaela Brut –2006/2007 [26]

E-Comunicare

Mihaela Brut –2006/2007 [26] E-Comunicare Dezvoltare personal ă Repeti ţ ia in fa ţ a oglinzii
Mihaela Brut –2006/2007 [26] E-Comunicare Dezvoltare personal ă Repeti ţ ia in fa ţ a oglinzii
Mihaela Brut –2006/2007 [26] E-Comunicare Dezvoltare personal ă Repeti ţ ia in fa ţ a oglinzii
Mihaela Brut –2006/2007 [26] E-Comunicare Dezvoltare personal ă Repeti ţ ia in fa ţ a oglinzii

Dezvoltare personală

Brut –2006/2007 [26] E-Comunicare Dezvoltare personal ă Repeti ţ ia in fa ţ a oglinzii felul
Brut –2006/2007 [26] E-Comunicare Dezvoltare personal ă Repeti ţ ia in fa ţ a oglinzii felul
Brut –2006/2007 [26] E-Comunicare Dezvoltare personal ă Repeti ţ ia in fa ţ a oglinzii felul

Repetiţia in faţa oglinzii

felul in care limbajul nonverbal transmite mesajul

Repetitia in fata unui grup se cere feed-back; Repetitia in fata camerei video –autoanaliză şi urmarire a propriei evoluţii în timp.

Mihaela Brut –2006/2007 [27]

Întrebările

E-Comunicare

Mihaela Brut –2006/2007 [27] Întreb ă rile E-Comunicare Întreb ă rile (sau lipsa lor) pot spune
Mihaela Brut –2006/2007 [27] Întreb ă rile E-Comunicare Întreb ă rile (sau lipsa lor) pot spune
Mihaela Brut –2006/2007 [27] Întreb ă rile E-Comunicare Întreb ă rile (sau lipsa lor) pot spune
Mihaela Brut –2006/2007 [27] Întreb ă rile E-Comunicare Întreb ă rile (sau lipsa lor) pot spune
Mihaela Brut –2006/2007 [27] Întreb ă rile E-Comunicare Întreb ă rile (sau lipsa lor) pot spune
Mihaela Brut –2006/2007 [27] Întreb ă rile E-Comunicare Întreb ă rile (sau lipsa lor) pot spune

Întrebările (sau lipsa lor) pot spune foarte multe despre persoana care le pune, publicul care (nu) le ridica, succesul sau insuccesul unui vorbitor. Direcţionaţi întrebările în favoarea dvs. Fiţi pregătit pentru întrebări, dar şi pentru lipsa lor Ce vreţi să obţineţi de pe urma întrebărilor? “O intrebare care apare deseori este

lipsa lor Ce vre ţ i s ă ob ţ ine ţ i de pe urma
lipsa lor Ce vre ţ i s ă ob ţ ine ţ i de pe urma

Mihaela Brut –2006/2007 [28]

E-Comunicare

Mihaela Brut –2006/2007 [28] E-Comunicare Formularea întreb ă rilor Situaţii penibile: Întreb ă ri lungi,
Mihaela Brut –2006/2007 [28] E-Comunicare Formularea întreb ă rilor Situaţii penibile: Întreb ă ri lungi,
Mihaela Brut –2006/2007 [28] E-Comunicare Formularea întreb ă rilor Situaţii penibile: Întreb ă ri lungi,
Mihaela Brut –2006/2007 [28] E-Comunicare Formularea întreb ă rilor Situaţii penibile: Întreb ă ri lungi,

Formularea întrebărilor

Situaţii penibile:
Situaţii penibile:

Întrebări lungi, digresive, ele insele un mini discurs

Deci care este intrebarea d-voastră?

Nu se pune nici o întrebare:

discursul a fost foarte clar, sau plictisitor, neinspirat şi lung publicul a fost adormit, intimidat, comod, timid, retractil, needucat (!), neştiutor

Se pun întrebări după plecarea publicului

intrebări foarte specializate dorinţa de apropiere fizică de vorbitor

Mihaela Brut –2006/2007 [29]

E-Comunicare

Mihaela Brut –2006/2007 [29] E-Comunicare Formularea întreb ă rilor O întrebare eficient ă ⇒ cea care
Mihaela Brut –2006/2007 [29] E-Comunicare Formularea întreb ă rilor O întrebare eficient ă ⇒ cea care
Mihaela Brut –2006/2007 [29] E-Comunicare Formularea întreb ă rilor O întrebare eficient ă ⇒ cea care
Mihaela Brut –2006/2007 [29] E-Comunicare Formularea întreb ă rilor O întrebare eficient ă ⇒ cea care

Formularea întrebărilor

O întrebare eficient ă ⇒ cea care ne aduce un r ă spuns clar, complet
O întrebare eficient ă ⇒ cea care ne aduce un r ă spuns clar, complet
O întrebare eficient ă ⇒ cea care ne aduce un r ă spuns clar, complet

O întrebare eficientă cea care ne aduce un răspuns clar, complet clară

O întrebare eficient ă ⇒ cea care ne aduce un r ă spuns clar, complet clar

de o lungime rezonabilă dezvoltată doar cât să devină clară exprimare concentrată necesar exerciţiu de discurs public!

Mihaela Brut –2006/2007 [30]

E-Comunicare

Mihaela Brut –2006/2007 [30] E-Comunicare Discursurile fără public cele mai complicate ş i de aceea supuse
Mihaela Brut –2006/2007 [30] E-Comunicare Discursurile fără public cele mai complicate ş i de aceea supuse
Mihaela Brut –2006/2007 [30] E-Comunicare Discursurile fără public cele mai complicate ş i de aceea supuse
Mihaela Brut –2006/2007 [30] E-Comunicare Discursurile fără public cele mai complicate ş i de aceea supuse
Discursurile fără public
Discursurile fără public

cele mai complicate şi de aceea supuse celor mai multe studii avantajul relaxării aparente este devansat de absenţa feed-back-ului general Tehnici:

“tactica Churchill”: utilizarea, în acelaşi text, a multor elemente sloganice originale

o concentrare de fraze care rămân în memorie asociate cu numele vorbitorului

Mihaela Brut –2006/2007 [31]

E-Comunicare

Mihaela Brut –2006/2007 [31] E-Comunicare Discursurile f ă r ă public Tehnici (2): tactica " gentlmanului
Mihaela Brut –2006/2007 [31] E-Comunicare Discursurile f ă r ă public Tehnici (2): tactica " gentlmanului
Mihaela Brut –2006/2007 [31] E-Comunicare Discursurile f ă r ă public Tehnici (2): tactica " gentlmanului
Mihaela Brut –2006/2007 [31] E-Comunicare Discursurile f ă r ă public Tehnici (2): tactica " gentlmanului

Discursurile fără public

[31] E-Comunicare Discursurile f ă r ă public Tehnici (2): tactica " gentlmanului ”: a oferi
[31] E-Comunicare Discursurile f ă r ă public Tehnici (2): tactica " gentlmanului ”: a oferi

Tehnici (2): tactica "gentlmanului”: a oferi ascendentul moral unui adversar

te menţii în “luptă accepţi pierderea unei bătălii, dar nu a războiului, schimbi în mod subtil poziţia faţă de admiratorii adversarului

Mihaela Brut –2006/2007 [32]

Mari oratori

E-Comunicare

Mihaela Brut –2006/2007 [32] Mari oratori E-Comunicare Demostene Franklin D. Roosevelt Winston Churchill Mihail
Mihaela Brut –2006/2007 [32] Mari oratori E-Comunicare Demostene Franklin D. Roosevelt Winston Churchill Mihail
Mihaela Brut –2006/2007 [32] Mari oratori E-Comunicare Demostene Franklin D. Roosevelt Winston Churchill Mihail
Mihaela Brut –2006/2007 [32] Mari oratori E-Comunicare Demostene Franklin D. Roosevelt Winston Churchill Mihail
Mihaela Brut –2006/2007 [32] Mari oratori E-Comunicare Demostene Franklin D. Roosevelt Winston Churchill Mihail
Mihaela Brut –2006/2007 [32] Mari oratori E-Comunicare Demostene Franklin D. Roosevelt Winston Churchill Mihail

Demostene Franklin D. Roosevelt Winston Churchill Mihail Kogalniceanu Nicolae Titulescu Marcus Tullius Cicero Iulius Cezar Barbu Catargiu Nicolae Iorga

Mihail Kogalniceanu Nicolae Titulescu Marcus Tullius Cicero Iulius Cezar Barbu Catargiu Nicolae Iorga

Mihaela Brut –2006/2007 [33]

Bibliografie

E-Comunicare

Mihaela Brut –2006/2007 [33] Bibliografie E-Comunicare Ioan Mihalcea, Comunicarea non-verbal ă , Tehnici de captare a
Mihaela Brut –2006/2007 [33] Bibliografie E-Comunicare Ioan Mihalcea, Comunicarea non-verbal ă , Tehnici de captare a
Mihaela Brut –2006/2007 [33] Bibliografie E-Comunicare Ioan Mihalcea, Comunicarea non-verbal ă , Tehnici de captare a
Mihaela Brut –2006/2007 [33] Bibliografie E-Comunicare Ioan Mihalcea, Comunicarea non-verbal ă , Tehnici de captare a
Mihaela Brut –2006/2007 [33] Bibliografie E-Comunicare Ioan Mihalcea, Comunicarea non-verbal ă , Tehnici de captare a
Mihaela Brut –2006/2007 [33] Bibliografie E-Comunicare Ioan Mihalcea, Comunicarea non-verbal ă , Tehnici de captare a

Ioan Mihalcea, Comunicarea non-verbală, Tehnici de captare a atentiei:

http://www.ethos.ro/Resurse_comunicare/ Dale Carnegie, Cum sa vorbim in public, Editura

Curtea Veche, 2000 William Driscol, Manual de dezbateri academice:

comunicare, retorica, oratorie, Polirom, 2002 Corin Chiriac, Inainte de discurs, Sustinerea discursului, Discursul public:

http://www.markmedia.ro/article_show.php?g_id=267

Ruxandra Râşcanu, Psihologie şi comunicare:

http://www.unibuc.ro/eBooks/psihologie/rascanu/index.htm

Mariana Nicolae, Stiti sa puneti intrebari?,

http://www.markmedia.ro/article_show.php?g_id=355

Dana Tudor, 7 pasi pentru o prezentare de success:

http://www.eva.ro/cariera/articol158.html

Mihaela Brut –2006/2007 [34]

Cuprins

E-Comunicare

Mihaela Brut –2006/2007 [34] Cuprins E-Comunicare Fobia de public Înainte de proiectarea discursului Structura
Mihaela Brut –2006/2007 [34] Cuprins E-Comunicare Fobia de public Înainte de proiectarea discursului Structura
Mihaela Brut –2006/2007 [34] Cuprins E-Comunicare Fobia de public Înainte de proiectarea discursului Structura
Mihaela Brut –2006/2007 [34] Cuprins E-Comunicare Fobia de public Înainte de proiectarea discursului Structura
Mihaela Brut –2006/2007 [34] Cuprins E-Comunicare Fobia de public Înainte de proiectarea discursului Structura
Mihaela Brut –2006/2007 [34] Cuprins E-Comunicare Fobia de public Înainte de proiectarea discursului Structura

Fobia de public Înainte de proiectarea discursului Structura discursului public Înainte de discurs Sustinerea discursului Tehnici de captare a atenţiei Formularea întrebărilor Discursurile fără public Mari oratori

Tehnici de captare a aten ţ iei Formularea întreb ă rilor Discursurile f ă r ă

Susţinerea unui discurs public

Sus ţ inerea unui discurs public Mihaela Brut mihaela@infoiasi.ro http://www.infoiasi.ro/~mihaela Întreb ă ri?
Sus ţ inerea unui discurs public Mihaela Brut mihaela@infoiasi.ro http://www.infoiasi.ro/~mihaela Întreb ă ri?
Sus ţ inerea unui discurs public Mihaela Brut mihaela@infoiasi.ro http://www.infoiasi.ro/~mihaela Întreb ă ri?

Mihaela Brut mihaela@infoiasi.ro

http://www.infoiasi.ro/~mihaela

Întrebări?