Sunteți pe pagina 1din 4

I.3.3.

CAZURILE ȘI FUNCȚIILE SINTACTICE

ALE SUBSTANTIVULUI

CORELAREA FUNCŢIEI SINTACTICE CU CAZUL


MORFOLOGIC CAZURILE sunt formele pe care le iau substantivele pentru
a îndeplini o funcţie sintactică în propoziţie.
Substantivele au cinci cazuri:

1. cazul nominativ (N)


2. cazul acuzativ (A)
3. cazul genitiv (G)
4. cazul dativ (D)
5. cazul vocativ (Voc)

Cazurile substantivului se stabilesc, în general, cu


ajutorul întrebărilor:
Nominativul - cine? ce?
Acuzativul - ce? pe cine/ ce? cu cine/ce? la cine/ce? despre cine/ce?
lângă cine/ce? de la cine/ce? unde? când? cum? etc.
Genitivul - al (a, al, ale) cui? Dativul - cui?
Vocativul - nu are întrebări.

NOMINATIV
1. subiect: Elevii citesc.
2. nume predicativ: Marius a devenit profesor.
3. apoziţie: Ana, prietena mea, a plecat la Paris.
4. atribut: Oraşul Piteşti are parcuri frumoase.

ACUZATIV- cazul complementului direct (pe cine? ce?)


1. complement direct
Am aflat secretul.
L-am văzut pe Minai.

Gruparea formată dintr-o prepoziţie/ locuţiune prepoziţională specifice


acuzativului - cu, de, din, la, pe, despre, spre, către, în loc de, faţă de, în afară
de, conform etc. - plus un substantiv poate avea următoarele funcţii sintactice:
2. complement prepoziţional: M-am întâlnit cu directorul.
3. atribut substantival prepozițional: Şcoala din sat este nouă.
4. apoziţie: Îl aştept pe Mihnea, pe prietenul meu.
5. circumstanţial de loc: Ne-am întâlnit pe stradă.
6. circumstanţial de timp: Îl ştiam de copil.
7. circumstanţial de mod: Maha scrie cu atenţie.
8. circumstanţial de scop: Învaţă zilnic pentru examen.
9. circumstanţial de cauză: A ţipat de teamă.
10. circumstanţial condiţional: Învăţând zilnic, vei reuşi.
11. circumstanţial concesiv: În ciuda eforturilor, nu a reuşit.

GENITIV- cazul atributului genitival (al, a, ai, ale cui?)


1. atribut substantival genitival:
Mingea copilului are buline roşii.
Vila lui Mihai are două etaje.
Substantivul precedat de prepoziţii/locuţiuni prepoziţionale care impun
cazul genitiv poate avea mai multe funcţii sintactice.
Prepoziţiile şi locuţiunile prepoziţionale specifice genitivului sunt: asupra,
contra, împotriva, înaintea, înapoia, împrejurul, în faţa, în spatele, în jurul, în
susul, în josul, din pricina, din cauza, în vederea etc.
2. atribut substantival prepozițional: Decizia împotriva lui Mihai este
nedreaptă.
3. circumstanţial de loc: Alerg în jurul parcului.
4. circumstanţial de timp: Înaintea recreaţiei, copiii erau nerăbdători.
5. circumstanţial de scop: Voi învăţa zilnic în vederea examenului.
6. circumstanţial concesiv: În ciuda promisiunii, nu mi-a adus cartea.

DATIV -cazul complementului indirect:


1. complementului indirect
l-am oferit Manei un buchet de lalele.
l-a spus mamei secretul.

Prepoziţiile graţie, datorită, mulţumită şi adverbele conform, contrar,


asemenea, așișderea, aidoma, potrivit etc. impun cazul dativ
substantivului pe care îl preced.
2. complement indirect:
Am căştigat datorită antrenamentelor.
Graţie colegilor, m-am distrat in excursie. .
Potrivit ştirilor, vine canicula.
3. circumstanţial de loc: Stai locului!
4. apoziţie: Am venit datorită surorii mele, adică Mariei.

VOCATIV- substantivele nu au funcţie sintactică. În mod excepţional,


substantivul în vocativ poate avea funcţia de apoziţie:
Fetițo, frumoaso, unde pleci?

S-ar putea să vă placă și