Sunteți pe pagina 1din 97

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP

Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

Anexa I.2
INFORMATII FINANCIARE GENERALE DESPRE PROPUNEREA DE PROIECT (IFG 01)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular A1
Domeniul de cercetare 8 Tipul proiectului PC
Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2098

Parteneri implicati in proiect


lei
Numele 2008 2009 2010 2011 Total
Tipul
Institutia abreviat
organizatiei
institutie B C B C B C B C
CO INSTITUTUL PENTRU CALCULUL
SI EXPERIMENTAREA
STRAERO SACD 134000 3700 244000 21300 230000 48875 92000 17550 791 425
STRUCTURILOR AERO-
ASTRONAUTICE

P1 INAS S.A. INAS SACD 60800 21000 207000 69000 91900 31600 38600 15100 535 000

P2 UNIVERSITATEA POLITEHNICA
BUCURESTI CENTRUL DE
UPB-CCAS UNI 107750 0 316750 0 125500 0 50000 0 600 000
CERCETARI AERONAUTICA SI
SPATIU
P3 INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE COMOTI INCD 70900 0 137550 0 91350 0 0 0 299 800
TURBOMOTOARE

Total proiect 373450 24700 905300 90300 538750 80475 180600 32650 2 226 225

B – Suma solicitata de la bugetul de stat


C – Suma atrasa prin cofinantare

Data: 01.02.2008
Director General STRAERO
Prof. Dr. Ing. Ion FUIOREA Director Proiect
Sef Lucr. Dr. Ing. Mihai MIHAILA-ANDRES
Anexa I.3
PROFILUL ORGANIZATIILOR PARTICIPANTE LA
PROIECT (POP 02)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular
A2
Domeniul de cercetare 8 Tipul proiectului PC
Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2098

Informatii legale despre Organizatia participanta


Rol/ functie CO Marime organizatie IMM
Denumirea Organizatiei Institutul pentru Calculul si Experimentarea Structurilor Aero-astronautice
S.C. STRAERO S.A.
Numele abreviat STRAERO Nr. De inregistrare J/40/5793/1991
Exista activitate de cercetare? 7219 Nr de inregistrare in RPC 2720
(Cod CAEN 7310/7320/721)
Tip de persoana juridica SACD- societate comerciala pe actiuni cu activitate preponderenta de cercetare
Act de constituire HG 241/1991 Forma de proprietate 1268561-privat
Banca si Nr. De cont/subcont Trezorerie sector 6 Cod Fiscal RO 451051
Cod IBAN RO27TREZ 7065069XXX001344
Capital social / Patrimoniu 3.471.402,50
(in milioane lei)
Cifra de afaceri / Total venituri (din bilantul contabil, in lei ) 3569825/4100000
Realizat (in anul anterior) 3.373.240 Estimat (anul curent) 3.992.000
Personal Angajat ≤ 50 ≥ 250 > 400
Total 33
Studii superioare 28
Localitatea Bucuresti Judet/Sector 6
Strada/Nr. B-dul Iuliu MANIU nr. 220 Cod 061126 OP-CP 77619 Cod 77619
Reprezentant legal
Titlu Prof.Dr.ing. Functia DIRECTOR GENERAL
Nume FUIOREA Prenume Ion
Nr. Telefon 021.434.0169 Nr. Fax 021.434.0170 E-mail office@straero.ro http: www.straero
.ro
Persoana responsabila de realizarea proiectului in cadrul organizatiei
Titlu Sef Lucr..Dr.ing.
Nume MIHAILA-ANDRES Prenume Mihai
Nr. Telefon 0726747323 Nr. Fax 021.434.0170 E-mail mihailmi@rdslink.ro http: www.straero
.ro
Certificam pe propria raspundere ca datele inscrise mai sus sunt in conformitate cu realitatea
Data (zz/ll/aaaa) 01.02.2008

1
Conform noilor coduri de codificare CAEN clasificarea activitatilor din economia nationala numarul 2, publicat in Monitorul
Oficial partea I, nr. 293/03.05.2007
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare
Anexa I.3

PROFILUL ORGANIZATIILOR PARTICIPANTE LA


PROIECT (POP 02)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular A2
Domeniul de cercetare 8 Tipul proiectului PC
Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2908

Informatii legale despre Organizatia participanta


Rol/ functie P1 Marime organizatie IMM
Denumirea INAS SA
Organizatiei
Numele abreviat INAS Nr. de inregistrare J16/871/1991
Exista activitate de cercetare? DA Nr. de inregistrare in RPC 1588
(Cod CAEN 7310/7320/723)
Tipul organizatiei4 SACD
Act de constituire Sentinta civila 5004 / 17 mai 1991 Forma de proprietate Privata
Banca si nr. de cont / Trezoreria Craiova Cod Fiscal RO - 2319694
subcont RO09TREZ2915069XXX001887
Capital social / Patrimoniu 90.000
(in lei)
Cifra de afaceri / Total venituri (din bilantul contabil, in lei )
Realizat (in anul 4.050.000 Estimat (anul curent) 4.200.000
anterior)
Personal Angajat ≤ 50 ≥ 250 > 400
Total 46
Studii superioare 45
Localitatea Craiova Judet Dolj
Strada /Nr. Nicolae Romanescu37C Cod 200738 OP-CP Cod
Reprezentant legal
Titlu Inginer Functia Director General
Nume Stefaneanu Prenume Eugen
Nr. 0251.438789 Nr. Fax 0251.426335 E-mail office@inas.ro http: www.inas.ro
Telefon
Persoana responsabila de realizarea proiectului in cadrul organizatiei
Titlu Iniginer
Nume Ciolofan Prenume Constantin
Nr.telefon 0251.438789 Nr. Fax 0251.426335 E-mail ciolofanc@inas.ro http: www.inas.ro
Certificam pe propria raspundere ca datele inscrise mai sus sunt in conformitate cu realitatea
Data (zz/ll/aaaa) 30.01.2008
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

Anexa 2

PROFILUL ORGANIZATIILOR PARTICIPANTE LA PROIECT (POP 09)

Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular A2


Domeniul de cercetare 8 Tipul proiectului PC
Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2098

Informatii legale despre Organizatia participanta


Rol/ functie P3 Marime organizatie IND
Denumirea Universitatea Politehnica Bucuresti – Centrul de cercetari pentru aeronautica si spatiu
Organizatiei
Numele abreviat UPB-CCAS Nr. de inregistrare 175/3.08.1948
Exista activitatea de cercetare? Da (7211;7219; Nr. De inregistrare in 2555
(cod CAEN 7310/7320/722 7220) RPC
Tip de persoana UNI - Institutie de invatamint superior
juridica
Tipul organizatiei3 Decret nr. 175/3.08.1948 Forma de proprietate Publica de interes
national
Banca si Nr. De cont nr. RO 09TREZ7065003XXX000021 Cod Fiscal 4183199500
cont/subcont Trezoreria sector 6 Bucuresti;
Capital social / Patrimoniu 358.734
(in mii lei)
Cifra de afaceri / Total venituri (din bilantul contabil, in mii lei )
Realizat (in anul 358.734 (2007) Estimat (anul curent) 394.607 (2008)
anterior)
Personal Angajat ≤50 50 - 249 >=250 > 400
Total 3.052
Studii superioare 1.874
Localitatea Bucuresti Judet/Sector Sector 6
Strada/Nr. Splaiul Independentei Cod 060042 OP-CP 16-04 Cod 060042
nr.313
Reprezentant legal
Titlu Profesor Doctor Inginer Functia RECTOR
Nume ANDRONESCU Prenume ECATERINA
Nr. 3181001 Nr. Fax 3181000 E-mail e_andronescu@re http: www.pub.ro
Telefon ctorat.pub.ro
Persoana responsabila de realizarea proiectului in cadrul organizatiei
Titlu Conferentiar Doctor Inginer
Nume Stoia-Djeska Prenume Marius
Nr.telefon 0723-224400 Nr. Fax 3181007 E-mail marius.stoia@ro http: www.aero.pub
sa.ro .ro
Certificam pe propria raspundere ca datele inscrise mai sus sunt in conformitate cu realitatea
Data (zz/ll/aaaa) 01.02.2008

2
Conform noilor coduri de codificare CAEN clasificarea activitatilor din economia nationala numarul 2, publicat in
Monitorul
Oficial partea I, nr. 293/03.0.5.2007
3
Conform Anexei I.1
Anexa I.3

PROFILUL ORGANIZATIILOR PARTICIPANTE LA


PROIECT (POP 02)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular A2
Domeniul de cercetare 8 Tipul proiectului PC
Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2098

Informatii legale despre Organizatia participanta


Rol/ functie P3 Marime organizatie IMM
Denumirea Institutul National Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucuresti
Organizatiei
Numele abreviat CMT Nr. de inregistrare 1997-J40/4880
Exista activitate de cercetare? 7219 Nr. de inregistrare in RPC 2703
(Cod CAEN 7310/7320/724)
Tipul organizatiei5 INCD
Act de constituire HG 1462/2004 Forma de proprietate De stat
Banca si Nr. De Trez. Sect. 6 Cod Fiscal RO445238
cont/subcont RO47TREZ7065069XXX001372
Capital social / Patrimoniu 1,8
(in milioane lei)
Cifra de afaceri / Total venituri (din bilantul contabil, in lei )
Realizat (in anul 21.965.000 / 22.559.000 Estimat (anul curent) 26.797.000 / 27.519.000
anterior)
Personal Angajat < 50 50 - 249 > =250
Total 175
Studii superioare 95
Localitatea Bucuresti Judet/Sector 6
Strada/Nr. B-dul Iuliu Maniu nr.220 Cod 061126 OP 76-174 Cod
D -CP
Reprezentant legal
Titlu Dr.ing. Functia Presedinte Director General
Nume SILIVESTRU Prenume VALENTIN
Nr. 434.01.98 Nr. Fax 434.02.41 E-mail valentin.silivestru@ http: comoti.ro
Telefon
comoti.ro
Persoana responsabila de realizarea proiectului in cadrul organizatiei
Titlu Ing.
Nume STANICA Prenume CRISTIAN
Nr.telefon 434.01.98 Nr. Fax 434.02.41 E-mail cristian.stanica@comoti http: comoti.ro
.ro
Certificam pe propria raspundere ca datele inscrise mai sus sunt in conformitate cu realitatea
Data (zz/ll/aaaa) 01.02.2008

4
Conform noilor coduri de codificare CAEN clasificarea activitatilor din economia nationala numarul 2, publicat in Monitorul
Oficial partea I, nr. 293/03.05.2007

5
Conform Anexei I.1
Anexa I.4
LISTA DE PERSONAL PROPUS PENTRU REALIZAREA
PROIECTULUI (LP 03)6
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular A2.1
Domeniul de cercetare 8 Tipul proiectului PC
Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2098

Limbi Experienta
Nume si
Functia in cadrul Profesia, Specializari straine in
prenume
Proiectului Angajat la cunoscute domeniul
proiectului
Conducator de proiect

MIHAILA- Director proiect. Dr. Cuplaj fluid- Engleza, 8 ani


ANDRES Ing.Cercet structura, Franceza
MIHAI ator, Aeroelastici-
STRAERO tate
FUIOREA CS I, profesor Dr. Ing. Structuri Engleza, 23 ani
ION universitar, Director aeroelastice, Franceza,
Responsabil Faza general Metoda Italiana
STRAERO elementelor
finite,
Materiale
compozite
IONITA CS I Responsabil Dr. Ing. Mecanica Engleza 35 ani
ACHIM Etapa Director Zborului, Franceza
Stiintific Stabilitate
STRAERO Dinamica
STOICESCU CS I, conferentiar Dr. Incercari Engleza, 25 ani
MIHAI universitar, Ing.,Sef structuri, Rusa
responsabil faza laborator Tehnologii
incercari, composite,
STRAERO Automatica
MATEI CS I Dr. Ing. IT Engleza, 17 ani
PERICLE Cercetator, Franceza
STRAERO
OPRISAN IST I Inginer Incercari Engleza, 26 ani
SORIN structuri Franceza
Partener 1 SC INAS SA
CIOLOFAN Responsabil Manageme Management engleza 26 ani
CONSTANTIN proiect, INAS nt de Proiect
firma, de RELANSIN;
proiect, AEROSPATIA
marketing L; FP5; FP6
STEFANEANU Inginer, Director , Simulari Engleza, 30 ani
EUGEN INAS INAS numerice franceza
NEGRU Inginer, CAE Analize CAE engleza 12 ani
MARIUS INAS Analyzes Proiect
SUA RELANSIN;
ANSYS & AEROSPATIA
I-DEAS & L; FP5; FP6
NASTRAN

6
Lista de personal este comuna si cuprinde numai persoanele cheie (personae cu studii superioare
care au responsabilitati pe tot parcursul proiectului)
Tutorials
MARINOIU Inginer, Pro/E engleza Modelare
BOGDAN INAS Tutorials & 3D
Pro/E parametri
TOOLMAKE zata
R, PL proiecte
industriale
PURCARU Inginer, HPC, Java, engleza Configura
IONUT INAS NetBeans re si
& Visual securizare
Studio Windows
& UNIX

Partener 2 UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI - CCAS


MARIUS Aerodinamica,
CS II CFD, Engleza,
STOIA- Conf.Dr.Ing. aeroelasticitate, franceza
23
Responsabil proiect
DJESKA control activ
FLORIN Aerodinamica
CFD, Engleza,
FRUNZULIC CS III Sl.Dr.Ing. aeroelasticitate, franceza
16
A control activ
ION Calcul structural,
Germana,
CS III S.l. Drd. Ing. aeroelasticitate,
engleza
38
PREDOIU control activ
ADRIAN Prof. Dr.
CS I Control activ
STOICA Ing.
STERIAN Aerodinamica
Engleza,
CS I Prof.Dr.Ing. CFD, interactiune
franceza
27
DANAILA fluid-structura
CARMEN Hidraulica, control,
CS II Conf.Dr.Ing. optimizare
Engleza 27
SAFTA
CLAUDIU Asist. Aerodinamica
Engleza,
CS CFD, interactiune
franceza
1
VADEAN Drd.Ing. fluid-structura
MARIUS Aerodinamica
Engleza,
CS Drd. Ing. CFD, interactiune
franceza
1
COJOCARU fluid-structura
VALENTIN Asistent, Engleza,
CS Vibratii aeroelastice
franceza 3
PANA master
CRISTIAN-
EMIL Asistent Automatica de Engleza,
CS aviatie franceza 20
CONSTANTI universitar
NESCU
PARTENER 3 INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI BUCURESTI
CRISTIAN CS III Inginer Sisteme de Engleza Proiectare
STANICA Responsabil propulsie, masini
proiect Calcul CFD paletate
(CFX), Calcul
FEA (Patran-
Nastran),
Priectare
CAD ( CATIA
IV, V )
GEORGEL CS II Inginer, Sisteme de Engleza Proiectare
VIZITIU Sef. Sectie propulsie, masini
Calcul CFD paletate,
(CFX), Calcul Masurari si
FEA (Patran- prelucrari
Nastran), semnale
Acustica si acustice si
Vibratii de vibratii
MIHAI CS III Inginer Sisteme de Engleza, Proiectare
NICULESCU doctorand propulsie, Franceza masini
Calcul CFD paletate
(CFX)

Asistent de
cercetare,
doctorand,
Asistent cercetare
masterand

Data: 01.02.2008

DIRECTOR GENERAL
Prof.Dr.ing.Ion FUIOREA
Director Proiect
Sef Lucr. Dr. Ing. Mihai MIHAILA-ANDRES
CURRICULUM VITAE (CV 04)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular A2.2
Domeniul de cercetare 8 Tipul proiectului PC
Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2098
Functia in cadrul Proiectului: Director proiect
1. Nume: MIHAILA-ANDRES
2. Prenume: Mihai
3. Data si locul nasterii: 02/11/1975, Buhusi, jud. BACAU
4. Cetatenie: romana
5. Stare civila: casatorit
6. Studii:
Institutia Liceul teoretic Academia Tehnica Institutul National Academia
„Ion Borcea”, Militara – Facultatea Politehnic din Tehnica
Buhusi de Blindate si Aviatie Toulouse Militara
Perioada 1992 - 1996 1996 - 2000 2000 – 2001 2002-2006
Grade sau diplome Diploma de studii
Inginer, Diploma de Doctor in
obtinute Diploma de aprofundate in
Licenta, Brevet de “Inginerie
Bacalaureat „Dinamica
ofiter Aerospatiala”
Fluidelor”
7. Titlul stiintific: Lector universitar doctor inginer
8. Experienta profesionala:
Perioada: 05.2000-04.2002 04.2002–08.2004 08.2004–08.2007 08.2007-prezent
Locul: Bacau Bucuresti Bucuresti Bucuresti
Institutia: Academia Tehnica Academia Academia Tehnica
U.M. 02015
Militara Tehnica Militara Militara
Functia: Instructor
Sef grupa instalatii
Sef laborator militar–asistent Lector universitar
hidraulice
universitar
Descriere: Coordonare Instructie
Cursuri si
activitati de militara,
Cercetare seminarii “Teoria
intretinere si Seminarii
stiintifica, Mecanismelor”,
reparatii sistem “Rezistenaa
asigurare tehnica, ”Mecanica”,
hidraulic si tren de Materialelor”,
gestiune Cercetare
aterizare la avionul Cercetare
stiintifica
MiG-21 stiintifica
9. Locul de munca actual si functia: STRAERO
10. Vechime la locul de munca actual: sub un an
11. Brevete de inventii: -
12. Lucrari elaborate si / sau publicate:
1. Mihaila-Andres M., Fuiorea Ion, Grosjean Francois, “Solutie numerica 3D pentru simularea
problemelor de interactiune fluid-structura” – Proceedingul Sesiunii de Comunicari Stiintifice cu
Participare Internationala TERRA-DACICA – Romania Mileniului Trei, Academia Fortelor Aeriene
„Henri Coanda”- Brasov, Anul VII, Numarul 1 (16), 2006, ISSN 1453-0139;
2. Mihaila-Andres M., Fuiorea Ion, Grosjean Francois,“Flutter Solution for AGARD 445.6 using
Staggered Procedures” – Proceedingul The 37th International Scientific Symposium of METRA,
Bucharest, 2006 , ISBN 973-0-04429-5;
3. Mihaila-Andres M., Fuiorea Ion, Grosjean Francois, Paul Rosu, “Multidisciplinary Approach of
Flutter Solution Using FLUENT and ABAQUS” – Proceedingul Romanian FLUENT Users Meeting,
pag. 31-36, Sinaia, 2006, ISBN 978-973-718-443;
4. Mihaila-Andres M., Fuiorea Ion, Grosjean Francois, “Simulation numérique d’un écoulement
instationnaire autour d’une plaque plane” – Proceedings of The 30th International Attended
Scientific Conference of the Military Technical Academy, Bucharest, pag 5-12 , 2003, ISBN
973-640-012-3;
5. Mihaila-Andres M., “Simulation Numérique des phénomènes d’interaction fluide-structure à
l’aide de codes commerciaux” – Proceedings of The 30th International Attended Scientific
Conference of the Military Technical Academy, Bucharest, pag. 13-20, 2003, ISBN 973-640-
012-3.
13. Membru al asociatiilor profesionale: -
14. Limbi straine cunoscute: engleza, franceza
15. Alte competente:
16. Specializari si calificari: CAD, CFD, CSM
17. Experienta acumulata (inclusiv experiența manageriala) in alte programe/proiecte
nationale/internationale:
Programul/Proiectul Functia Perioada:
Sistem integrat de protectie a instalatiilor de ventilatie din
Responsabil
cladirile de interes national strategic in caz de atac cu agenti 2007
proiect
chimici si biologici SIPROV (Contract 81-016 PNII)
Studiu privind influenta procesului de modernizare a
artileriei fortelor terestre asupra luptei si operatiei, precum Membru in
si asupra structurilor organizatorice (Planul sectorial de echipa de 2006
cercetare-dezvoltare pentru tehnica si tehnologii militare pe realizare
anul 2006 al M.Ap.N)
Studiu privind necesitatea modernizarii artileriei fortelor Membru in
terestre (Planul sectorial de cercetare-dezvoltare pentru echipa de 2006
tehnica si tehnologii militare pe anul 2006 al M.Ap.N) realizare
Membru in
Technology development for aeroelastic simulations on
echipa de 2001-2004
unstructured grids (TAURUS FP5 G4RD-CT-2001-00403)
realizare
18. Alte mentiuni:

Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea.


Data completarii: 29.01.2008
CURRICULUM VITAE (CV 04)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular A2.2
Domeniul de cercetare 8 Tipul proiectului PC
Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2098
Functia in cadrul Proiectului: Responsabil etapa
1. Nume: FUIOREA
2. Prenume: ION
3. Data si locul nasterii: 01 Iunie 1953, Muereasca - Valcea
4. Cetatenie: Romana
5. Stare civila: Casatorit
6. Studii:
Academia
Universitatea Curs
Tehnica Curs NATO,
Bucuresti, postuniversitar ATM
Institutia Militara,
Facultatea de de
Colegiul NATO,
Doctorat
Aeronave Roma
Matematica psihopedagogie
Militare
Perioada: de la
Sept. 1972 – Oct. 1979 – mai Sept. 1982 – apr. 15.02.1995 – Iun. 1990 –
(luna, anul) pana la aug. 1977 1984 1983 31.07.1995 Apr. 1994
(luna, anul)
Diploma Diploma
Grade sau diplome Certificat Certificat Diploma
Inginer Avion- Licenta
obtinute absolvire absolvire Doctor 1994
motor matematica
7. Titlul stiintific: Profesor universitar, Doctor, CS I
8. Experienta profesionala:
Perioada:
de la …..(luna, anul) 1977-1981 1981-2004 2004 - 2007 2007 - prezent
pana la …..(luna, anul)
Catedra de
Oficiul Central de Stat
Locul: Otopeni mecanica si
pentru Probleme Speciale
Bucuresti
tehnologie
STRAERO SA,
Institutul pentru
Academia
Baza Aeriana Experimentarea
Institutia: Otopeni
Tehnica Guvernul Romaniei
si Calculul
Militara
Structurilor de
Aviatie
Sef de lucrari,
conferentiar,
profesor; ales
Loctiitorul tehnic cronologic sef
Functia: al comandantului catedra,
Director Director general
decan,
prorector si
rector
Cursuri,
seminarii,
laboratoare,
Pregatirea economiei si a
cercetare,
teritoriului pentru
Tehnologie,
Mentenanta aparare.
mecanica Cercetare
tehnicii de aviatie OBS. In aceasta perioada
solidului rigid stiintifica,
pentru transport nu am desfasurat
Descriere: VIP,
si deformabil,
activitati de cercetare
coordonarea
MEF, activitatilor de
Instructor stiintifica, specificul
mecanica cercetare
mecanici bord responsabilitatilor de
materialelor
serviciu fiind de alta
compozite,
natura
acivitati de
management
al institutiei
9. Locul de munca actual si functia: SC STRAERO SA, Director General
10. Vechime la locul de munca actual: 2 ani
11. Brevete de inventii: o inventie: Metoda Iterativa de Determinare Experimentala a Modulului
de Elasticitate la Forfecare pentru Materiale Anizotrope cu Fibre Lungi, 117339 B1, din
30.01.2002.
12. Lucrari elaborate si / sau publicate (se prezinta – lista cuprinzand maxim 5 (cinci) lucrari in
domeniul proiectului, relevante pentru activitatile ce urmeaza a fi desfasurate in cadrul proiectului):
• Ion Fuiorea - Materiale Compozite. Proiectarea Raspunsului Mecanic, Ed. Pan
Publishing House, Bucure[ti, 1995, (210 pagini);
• Ion Fuiorea - Metoda Elementului Finit pentru Structuri Aeroelastice, Editura
Academiei Tehnice Militare, Buc. 1998, (350 pagini);
• A Constantinescu, V Bertram, I Fuiorea, A. Neme - Wedge-shaped Shell Structure
Impacting a Water Surface, Latin American Applied Research Journal, dec 2007
• Mihaila-Andres Mihai, Fuiorea Ion, Grosjean Francois - Multidisciplinary
Approach of Flutter Solution Using FLUENT and ABAQUS, Romanian FLUENT Users
Meeting, Sinaia, 2006, pag. 31-36, , ISBN 978-973-718-443;
• Mihaila-Andres Fuiorea Ion, Grosjean Francois, Rosu Paul - Flutter Solution for
AGARD 445.6 using Staggered Procedures, The 37th International Scientific
Symposium of METRA, Bucharest, 2006, ISBN 973-0-04429-5
13. Membru al asociatiilor profesionale: Asociatia Romana de Materiale si Tehnologii
Neconventionale (ASROMATEN), Asociatia Romana de Tensometrie (ARTENS), Societatea de
Inginerie Asistata de Calculator (SIAC), Asociatia Romana de Mecanica Ruperii (ARMR), Societatea
Romana de Acustica (SRA), Societatii Internationale pentru Dezvoltarea Materialelor si Ingineria
Proceselor (SAMPE), Societatii Internationale de Acustica.
14. Limbi straine cunoscute: engleza (FB), franceza (FB), italiana (B);
15. Alte competente:
- conducator de doctorat in domeniul fundamental “Stiinte ingineresti”, domeniul “Inginerie
aerospatiala”, din anul 1999 (4 doctori - dintre care 2 in cotutela cu profesori din
Universitatea Bretania Occidentala, Franta - si 13 doctoranzi aflati in diferite stadii de
pregatire);
- Sunt autorizat sa execut activitati de training de orice nivel pentru programul profesional
de calcul cu metoda elementelor finite COSMOS, al societatii americane SRAC.
- Sunt autorizat sa execut activitati de training de orice nivel pentru proiectare asistata de
calculator, programul profesional AutoCAD;
- Sunt expert evaluator in Programul National in domeniile Materiale Noi si Aviatie.
- Sunt expert evaluator al Uniunii Europene si am desfasurat activitati de evaluare pentru
propunerile de proiuecte in programele cadru de cercetare FP5, FP6, FP7.
16. Specializari si calificari: conform datelor din anexa privind realizarile tehnice.
17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte
nationale/internationale:
Programul/Proiectul Functia Perioada: de la... pana la...
Calculul structurii de
rezistenta a autovehicolului
de teren pentru desant Responsabil / ATM 1999 - 2001
parasutisti HAMSTER – 3
ORIZONT 2000
Sistemul de Desantare din
Avionul AN-26 a
Transportorului HAMSTER – Director 2000 –2001
DESANT-1
RELANSIN
Calculul, proiectarea si
realizarea grupului propulsor
si a flotorului, din materiale
compozite, pentru vehicolul Responsabil / ATM 2000 - 2001
pe perna de aer EGRETA,
pentru infanteria marina
RELANSIN

Sistemul de Desantare din


Avionul C130 HERCULES a Responsabil/ ATM 2000 – 2001
Transportorului HAMSTER –
DESANT-2;
RELANSIN

Technology Development for


Aeroelastic Simulations on
Unstructured Grids – Responsabil / ATM 2002 – 2005
TAURUS,
FP5

Cercetari privind realizarea


unui conteiner compozit
antiexplozie pentru
transportul aerian de Membru colectiv 2005 – 2007
pasageri,
SECURITATE

Microvehicul Aerian cu
Propulsie Combinata si
Membru colectiv 2005 – 2007
Decolare Verticala –
CUMULUS 2
SECURITATE
Studiu privind Repararea si
Monitorizarea Sanatatii
Structurilor de Aviatie din
Aliaj de Aluminiu Folosind
Materiale Compozite Membru colectiv 2006 –2008
Laminate si Micro-sisteme
Electro-mecanice – SRMSSA
24/15.09.2006
CEEX
Sistem Integrat pentru
Director
Analiza si Proiectarea
OBS. Am fost numit director 2006 –
Optimala Multidisciplinara-
cu actul additional nr. 2/12. 2008
SIAPOM 65/30.09.2006
2007
CEEX
COmposite Structures Propunere proiect in cadrul: Depus in 2007
Affordable and Effective Cost FP7-AAT-2007-RTD-1
Management, COSAECOM
18. Alte mentiuni:
Contributii stiintifice relevante pentru domeniul in care conduc la doctorat:
1. Stabilirea bazelor matematice si a posibilitatilor tehnologice pentru proiectarea si realizarea
arhitecturii fibrajului in interiorul materialelor compozite dupa diferite criterii de optimizare a
raspunsului mecanic al structurilor compozite de aviatie: rezistenta maxima, rigiditate
maxima, stabilitate mecanica, vibratii pentru structuri prestabilite. Rezultatele acestor studii
sunt prezentate in teza de doctorat sustinuta in 1994, in cartea Materiale Compozite.
Proiectarea Raspunsului Mecanic, precum si in numeroase articole care trateaza problema
proiectarii de materiale pentru structuri prestabilite (ca geometrie si scheme de incarcare).
2. Fundamentarea matematica a tehnologiei de omogenizare virtuala a structurilor sandwich cu
miez tip fagure in vederea modelarii acestora cu elemente finite hexaedale anizotrope.
Rezultatele acestor cercetari au fost prezentate in lucrarea „A virtual anisotropic material for
a sandwich honeycomb structure” publicata in volumul: V-th Conference on Weapon
Systems Brno, Czech Republic, May 2001.
3. Tehnologii de incercari mecanice pentru stabilirea ecuatiilor constitutive ale materialelor
compozite armate cu fibre lungi pentru structuri de aviatie. In acest sens, a fost derulata o
tema de cercetare stiintifica cu Universitatea Hertfordshire din Anglia, ocazie cu care au fost
publicate mai multe articole. In mapa cu contributii semnificative este prezentat articolul „An
Iterative Way to Determine the Shear Modulus for Unidirectional Long Fibre Reinforced
Plates” publicat in Journal of Composite Materials,
4. Stabilirea de modele numerice pentru simularea fenomenelor aeroelastice precum si de
tehnologii pentru probe de aeroelasticitate la sol si in zbor. In acest sens a coordonat
activitatile de cercetare din Academia Tehnica Militara, Institutul National de Cercetari
Aerospatiale si Centrul de Incercari in Zbor - Craiova in cadrul unui proiect de cercetare
european din cadrul FP-5: TAURUS. Cu aceasta ocazie unul dintre tinerii cercetatori condus
la doctorat in cotutela a sustinut teza pe aceasta tema. De asemenea, capitole din cartea
Metoda elementelor finite pentru structuri aeroelastice se refera la fundamentarea
matematica a algoritmilor numerici propusi a se utiliza.
5. Stabilirea de modele numerice pentru simularea fenomenelor hidroelastice precum si de
tehnologii pentru incercari de interactiune apa – structura. Cu aceasta ocazie unul dintre
tinerii cercetatori condus la doctorat in cotutela a dezvoltat cercetari si sustinut teza pe
aceasta tema la ENSIETA - Brest.

Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea.


Data completarii: 28.01.2008
CURRICULUM VITAE (CV 04)
Domeniul de cercetare 8 Tipul proiectului PC
Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2098
1. Nume: IONITA
2. Prenume: ACHIM
3. Data si locul nasterii: 06.06.1947 , Bucuresti
4. Cetatenie: Romana
5. Stare civila: casatorit, un copil
6. Studii:
6. Studii: UNIVERSITATEA ACADEMIA DE STUDII
Institutia POLITEHNICA BUCURESTI ECONOMICE
Facultatea de Mecanica Fac. de Rel. Ec. Internationale
Perioada: de la (luna, anul) 09.1965 - 06.1970 09.1976 - 06.1980
pana la (luna, anul)
Grade sau diplome obtinute
Diploma de inginer Diploma de licenta
( nr. 38093/16.09.1970) ( nr. 46179/03.02.1981)
7. Titlul stiintific: Doctor in Stiinte Tehnice (Diploma de doctor nr.162/21.10.1996)
8. Experienta profesionala:
Fuctii ocupate Descriere Institutia
Perioada
1. Inginer - - Incercari / hidraulica AEROSTAR 08.1970 –
proiectare Bacau 04.1973
2. Cercetator - Dinamica zborului INCREST - 04.1973 –
stiintific Bucuresti 06.1991
3. Director tehnic - Dinamica Sistemelor IMFDZ / INCAS 06.1991 –
/ Director stiintific Bucuresti 07. 1998
4. Director STRAERO 07.1998-
General Bucuresti 10.2007
5. Director -Laboratoare de incercari,
Stiintific analiza structuri, 11.2007-
sisteme de control prezent
proiectare
9. Locul de munca actual si functia: STRAERO S.A., Director stiintific
10. Vechime la locul de munca actual: 8 ani
11. Brevete de inventii: - Vibropercutor hidraulic(Nr. 000948),
Metoda si aparat de masura multiparametrica
12. Lucrari elaborate si / sau publicate
* A.Ionita, N. Anton - Stability of the Controlled Steady Rolling, Meeting
GARTEUR Flight Mechanics, Systems and Integration Action Group FM
(AG-15): Pilot-in-the-Loop Oscillations Analysis and Test Techniques for their
Prevention PHASE – II , 28 March 2006, Braunschweig, DLR ,Germany
* A. Ionita, N. Anton - Solutions with Periodic Components , Meeting GARTEUR
Flight Mechanics, Systems and Integration Action Group FM (AG-15):
Pilot-in-the-Loop Oscillations Analysis and Test Techniques for their
Prevention PHASE – II, 13-14 September, 2006,NLR Amsterdam
* A. Ionita, St. Balint , A.M. Balint - A PIO susceptibility analysis following the
path of the longitudinal flight equilibriums for ADMIRE dynamics, Workshop GARTEUR
Flight Mechanics, Systems and Integration Action Group FM
(AG-15): Pilot-in-the-Loop,Oscillations Analysis and Test Techniques for their
Prevention PHASE – II , 10 May 2007, SAAB, Linköping
* A.Ionita, A. Halanay - Hopf bifurcation through delay in pilot reaction
in flight dynamics , Workshop GARTEUR Flight Mechanics, Systems and
Integration Action Group FM (AG-15): Pilot-in-the-Loop, Oscillations Analysis
and Test Techniques for their Prevention PHASE – II ,
10 May 2007, SAAB, Linköping
* A.Ionita , A. Halanay - Existence and stability of periodic motion for some
aircraft dynamics , Workshop GARTEUR Flight Mechanics, Systems and
Integration Action Group FM (AG-15): Pilot-in-the-Loop, Oscillations Analysis
and Test Techniques for their Prevention PHASE – II ,
10 May 2007, SAAB, Linköping

13. Membru al asociatiilor profesionale: AIAA Senior Member, IEEE


14. Limbi straine cunoscute: – l. engleza, l. rusa, l. germana, l. spaniola
15. Alte competente: membru in comisii de doctorat,evaluator proiecte
Experienta profesionala:
- modelare matematica, analiza si sinteza in dinamica zborului, dinamica
vehiculelor rutiere
- HVAC, Sisteme hidraulice si pneumatice
- Calitati de zbor si proiectare preliminara sisteme automate
- Coordonare programe de cercetare – dezvoltare
- Sisteme ABS pentru vehicule rutiere
- Criterii de performanta utilizate in proiectarea, testarea si incercarea
echipamentelor complexe
- Studii tehnice si economice pentru produsele complexe
- Cursuri pregatire piloti
- Prognoze economice, strategii de dezvoltare, evaluare forta de munca,
expertize tehnice.

16. Specializari si calificari:


17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte
nationale/internationale: se prezinta unele din programele/proiectele complexe
Programul/Proiectul Functia Perioada
Program IAR – 95 Coordonator Dinamica 08.1980 –
zborului, Sisteme de zbor, 04.1983
Aerodinamica
Program IAR – 705 Coordonator Dinamica 05.1984 –
zborului, Sisteme de zbor, 05.1986
Aerodinamica
Proiect ABS /Aro, Dacia 1300 Conducator Proiect 1991 – 1996
Program Balon cu aer cald AMX6 Director Program 1992 – 1998
Proiect Sistem Ventilatie si aer conditionat Director Proiect 1992
Proiect PREVPIO Coordonator – Director de 2004 -2006
proiect
Proiect ELICOMNAV Coordonator – Director de 2006 - 2008
proiect
Proiect international Partener Coordonator – 2004 -2007
partea romana

18. Alte mentiuni:


Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea.
Data completarii:15.11.2007
Anexa 2
CURRICULUM VITAE (CV 11)

Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular A2.2


Domeniul de cercetare 8 Tipul proiectului PC
Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2098

Functia in cadrul Proiectului:


1. Nume: Stoicescu
2. Prenume: Mihail
3. Data si locul nasterii: 02.03.52, Tg. Ocna,Bacau
4. Cetatenie: romana
5. Stare civila: casatorit
6. Studii:
Institutia Academia Militara Academia Tehnica
Militara
Perioada: de la 09.1970÷07.1975 10.1996 – 05.2000
(luna, anul) pana
la (luna, anul)
Grade sau Diploma de inginer Diploma de doctor in
diplome obtinute domeniul Inginerie
Mecanica
7. Titlul stiintific: C.S. gr. 1
8. Experienta profesionala:

Perioada: 20.08.75 -10.08.77 10.08.77 – 23.01.78 23.01.78 – 15.09.05 15.09.05 – 25.03.07


de la …..
(luna, anul)
pana la …..
(luna, anul)
Locul: Fetesti Otopeni Bucuresti Bucuresti
Institutia: UM 01844 UM 01993 Academia Militara AEROTEH SA
Functia: Sef atelier Sef atelier Sef lucrari, Director tehnic
conferentiar, CS I
Descriere Mentenanta tehnicii de Mentenanta tehnicii de Cursuri de Teoria Management tehnic
aviatie de lupta aviatie de transport motoarelor de aviatie, activitati de
Automatica motoarelor cercetare-proiectare
de aviatie, Cercetare
stiintifica

Perioada: 01.11.07 - prezent


de la …..
(luna, anul)
pana la …..
(luna, anul)
Locul: Bucuresti
Institutia: STRAERO
Functia: Sef laborator incercari
Derscriere Coordonarea
activitatilor de incercari
statice si dinamice
pentru structuri de
aviatie, cercetare
stiintifica
9. Locul de munca actual si functia: S.C. Straero S.A.,sef laborator.
10. Vechime la locul de munca actual: 5 luni
11. Brevete de inventii: -
12. Lucrari elaborate si / sau publicate
• Fuiorea, M. Stoicescu - Simularea numerica a dinamicii unei structuri aeroelastice,
Conferinta internationala TURBO”98, Bucuresti

• Fuiorea, M. Stoicescu - Asupra efectelor de ortotropie constructive la structurile de aviatie,


Conferinta internationala TURBO”98, Bucuresti

• Fuiorea, M. Stoicescu - An Example of Numerical Simulation Using for Aircraft Accident


Investigations, A XXIX-a Sesiune dxe comuniocari Stiintifice, cu participare internationala,
“Tehnologii moderne in secolul XXI”, ATM, Bucuresti 2001

• Fuiorea, M. Stoicescu - A Point of View Regarding to Dynamic Analysis of an Aircraft


Structure, 22nd International Congress of Aeronautical Sciences, ICAS 2000 Harrogate, UK, 27 Aug
– 1 Sept. 2000

13. Membru al asociatiilor profesionale: -


14. Limbi straine cunoscute: engleza, franceza.
15. Alte competente: LABVIEW, MEF, AUTOCAD.
16. Specializari si calificari: Vibratii mecanice, Tehnologii compozite
17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte
nationale/internationale:
Programul/Proiectul Functia Perioada: de la... pana la...
Cercetare dezvoltarepentru Responsabil colectiv 2000-2002
realizare generator de apa
fierbinte/abur supraincalzit
GA-10 pentru instalatie de
decontaminare
Cercetari privind proiectarea Responsabil colectiv 2001-2003
si realizarea vehicolului usor
pe perna de aer PESCARUS
Cercetariprivind proiectarea Director proiect 2003-2005
si realizarea elicei intubate
din materiale compozite
pentru propulsia si
sustentatia unei nave pe
perna de aer (EOL)

18. Alte mentiuni:

Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea.


Data completarii: 01.02.2008
CURRICULUM VITAE 1.
Nume: Matei
2. Prenume: Pericle Gabriel
3. Data si locul nasterii: 30.07.1965 Calimanesti
4. Cetatenie: Romana
5. Stare civila: Casatorit
6. Studii:
Institutia UPB, Facultatea de UPB, Facultatea de
Aeronave Aeronave
Perioada: de la (luna, anul) 09.1984 – 06.1989 1994 - 2000
pana la (luna, anul)
Grade sau diplome obtinute inginer Doctor inginer
7. Titlul stiintific: Doctor inginer
8. Experienta profesionala:
Perioada: 10.1989 – 03.1990 03.1990 – 02.1994 02.1994 – 07.1997 07.1997 -
prezent
Locul: BUCURESTI BUCURESTI BUCURESTI BUCURESTI
Institutia: INCREST INAV SIMULTEC STRAERO
Functia: inginer c.s. c.s. c.s.
Descriere: Cercetare Responsabil teme Responsabil teme Responsabil
echipamente de cercetare – echipare cercetare sisteme de teme
bord aparate de bord, de simulare incercari la
calculatoare aeronautice, de sol structuri
trafic aerian, IT aeronautice,
IT, director
de proiect,
director de
program
9. Locul de munca actual si functia: STRAERO S.A., dr.ing.
10. Vechime la locul de munca actual: 11 ani
11. Brevete de inventii:
12. Lucrari elaborate si / sau publicate: peste 30
13. Membru al asociatiilor profesionale: AIAA, National Geographic
14. Limbi straine cunoscute: Engleza
15. Alte competente: teoria campului informational, simulari, procesari optimizate de
date,achizitie de date, IT, sisteme de decizie, testari, securitate date, politi de securitate a datelor
17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte
nationale/internationale:
Programul/Proiectul Functia Perioada:
Simulator trafic aerian Coordonator proiect 1994 – 1997
IAR 330 SOCAT Responsabil lucrare 1997 – 1999
Tehnici de inversiune Director grant 2000 – 2001
dinamica
RELANSIN - 1542 Director de program 2002 – 2004
AEROSPATIAL – 90 Director de program 2003 - 2005
AEROSPATIAL - 161 Director de program 2004 - 2005
CEEX X1C18 Director de program 2005 - prezent

Data: 01.02.2008
Anexa I.5
CURRICULUM VITAE (CV 04)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular A2.1
Domeniul de cercetare 8 Tipul proiectului PC
Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2098

Functia in cadrul Proiectului: MEMBRU COLECTIV


1. Nume: OPRISAN
2. Prenume: Sorin
3. Data si locul nasterii: 03.01.1955 Bucuresti
4. Cetatenie: romana
5. Stare civila: casatorit
6. Studii:
Institutia U.P.B. – Tehnologia UPB ASE
Constructiilor de Masini postuniversitar postuniversitar
Perioada: de la 09.1981 – 07.1986 Ingineria Managementul Managementul
pana la Calitatii Calitatii societatii
1990-1991 1992-1993 1996-1997
Grade sau diplome Inginer Diplomat
7. Titlul stiintific:
8. Experienta profesionala:
Perioada: 09.1978– 07.1989- 05.1993- 05.1998-06.2000 06.2000-11.2006 11.2006-prezent
de la pana la 07.1989 05.1993 05.1998
Locul: Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti
Institutia: STRAERO S.A. STRAERO STRAERO STRAERO STRAERO STRAERO S.A.
S.A. S.A. S.A. S.A.
Functia: Sef hala Responsabil Director Sef laborator Director tehnic RMC
incercari AQ Calitate incercari
Descriere: Coordonare si Elaborare si Management Coordonare Management Manag. Calitate
efectuare implementare calitate programe tehnic Planificare ctr.
incercari sistem
9. Locul de munca actual si functia: STRAERO S.A. - RMC
10. Vechime la locul de munca actual: 29 ani
11. Brevete de inventii: certificat 1551
12. Lucrari elaborate si / sau publicate : MEMS USE IN HEALTH MONITORING OF COMPOSITE
AERONAUTICAL REPAIR STRUCTURES
13. Membru al asociatiilor profesionale: AGIR
14. Limbi straine cunoscute: Engleza, Franceza
15. Alte competente: WINDOWS, EXCEL, POWER POINT, AUTOCAD, permis cat. B
16. Specializari si calificari:
17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte nationale/internationale:
Programul/Proiectul Functia Perioada: de la... pana la...
IAK – 52 Sef laborator incercari 05.1980-12.1989
IAR – 823 Sef halaincercari 06.1979-08.1982
IAR – 827 Sef halaincercari 02.1983-08-1985
IAR – 312 Sef halaincercari 09.1985-10.1987
IAR – 330 Sef halaincercari 02.1987-04.1990
IAR – 93 Sef halaincercari 05.1987-10.1990
IAR – 99 Sef halaincercari 08.1988-06.2006
Calitate DIRECTOR CALITATE 01.1991-05.1998
Tehnic DIRECTOR TEHNIC 06.2000-11.2006
RELANSIN – ctr.1384 DIRECTOR PROIECT 10.2001-06.2002
AEROSPATIAL-ctr.68 DIRECTOR PROIECT 09.2003-09.2005
AEROSPATIAL-ctr.141 DIRECTOR PROIECT 09.2004-09.2006
CEEX – ctr.24 DIRECTOR PROIECT 09.2006-prezent
18. Alte mentiuni:
Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea.
Data completarii: 01.02.2008
Anexa I.5
CURRICULUM VITAE (CV 04)

Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular A2.2


Domeniul de cercetare 8 Tipul proiectului PC
Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2098
Functia in cadrul Proiectului: Responsabil Proiect
1. Nume: Ciolofan
2. Prenume: Constantin
3. Data si locul nasterii: 29.10.1957 Cujmir
4. Cetatenie: romana
5. Stare civila: casatorit
6. Studii:
Institutia Facultatea de Electrotehnica, Universitatea din Craiova,
Perioada: Septembrie 1977 - Iunie 1982
Grade sau diplome obtinute Inginer
7. Titlul stiintific:
8. Experienta profesionala
Perioada: 1982-1984 1984-1996 1996 prezent
de la (luna, anul)
pana la (luna, anul)
Locul: Craiova Craiova Craiova
Institutia: Atlas GIP SA Atlas GIP INAS SA
SA
Functia: inginer Director de Director adjunct
sucursala
Descriere:
9. Locul de munca actual si functia: INAS Craiova, Director adjunct
10. Vechime la locul de munca actual: 12 ani
11. Brevete de inventii:
12. Lucrari elaborate si / sau publicate: 8
13. Membru al asociatiilor profesionale: - ANIS, ARIES
14. Limbi straine cunoscute: engleza
15. Alte competente: :- management de companie, management de proiect, marketing.
16. Specializari si calificari:
17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte
nationale/internationale:
Programul/Proiectul Functia Perioada: de la... pana la...
Proiect international Inginer Feb. 1996 – Mai 1998
COPERNICUS – Bus Expert,
System for Dynamics
Simulation design
Proiect/ Relansin –Prototip Inginer Sept 1999 –Sept 2001
virtual vehicul 4x4
Studiu privind reevaluarea Coordonator proiect Iun.2001 – Sept. 2001
sistemului de detectare
incendiu aferent CCPON,
apartinand CNE-PROD
Cernavoda -Unitatea 1
Proiect/ Relansin-Prototip Inginer Iun. 2001 – Mart. 2002
virtual IAR 99- Studiu
dinamic
Analiza tehnica de evaluare Coordonator proiect Nov. 2001 – Febr. 2002
a reductorului cu angrenaj
melc-roata melcata din
componenta ansamblului
“POD MID” la CNE-PROD
Cernavoda -Unitatea 1
Proiect international Inginer Mar 2001-Oct 2004
GROWTH-CASH-NoGRD-CT-
2001-00494-FP5 –
Aeronautica si Spatiu
Proiect international TATEM- Inginer Mar 2004-Mar 2008
FP6- No AIP3-CT-2004-
502909-FP6-Aeronautica si
Spatiu
Elaborare a studiului Coordonator proiect Mai – August 2007
dinamic, utilizand metoda
elementului finit al
componentelor cajei
finisoare a laminorului”
aferente proiectului „ULP
LTG2. Motoare noi pentru
caja Q2” Cod 451, MPR
2914. beneficiar MITTAL
STEEL Galati.
Tehnici avansate de analiza Inginer Martie 2005- Iunie 2006
structurala prin modele
parametrizate pentru
fuselajul unei aeronave
program AEROSPATIAL
contract 148/14.10.2004
Interactiunea Fluid Solid Inginer Februarie 2005-Mai 2006
pentru structuri aerospatiale
abordari teoretice si aplicatii
la ampenajele unei aeronave
program Aerospatial
contract 164/14.10.2004
18. Alte mentiuni:
Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea.
Data completarii:
Nota: - se vor anexa CV-urile doar pentru persoanele cu studii superioare
Anexa I.5
CURRICULUM VITAE (CV 04)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular A2.2
Domeniul de cercetare 8 Tipul proiectului PC
Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2908
Functia in cadrul Proiectului: inginer
1. Nume: Stefaneanu
2. Prenume: Eugen
3. Data si locul nasterii: 23.08.1952 Galiciuica Dolj
4. Cetatenie: romana
5. Stare civila: casatorit
6. Studii:
Institutia Institutul Politehnic - Facultatea de Mecanica Timisoara
Perioada: Septembrie 1971 - Iunie 1976
Grade sau diplome obtinute inginer licentiat
7. Titlul stiintific:
8. Experienta profesionala
Perioada: 1976 -1980 1984-1987 1987-1997 1997-2004 2004 - prezent
de la (luna, anul)
pana la (luna, anul)
Locul: Craiova Bucuresti Craiova Craiova Craiova
Institutia: Avioane SA Increst Avioane INAS SA INAS SA
Bucuresti Craiova IP
XO CP3 II
Functia: inginer inginer inginer Manager Director
departament general
CAD
Descriere:
9. Locul de munca actual si functia: INAS Craiova Director General
10. Vechime la locul de munca actual: 10 ani
11. Brevete de inventii:
12. Lucrari elaborate si / sau publicate: 9
13. Membru al asociatiilor profesionale: ANIS; ARIES
14. Limbi straine cunoscute: engleza, franceza
15. Alte competente: management de firma, management de proiect
16. Specializari si calificari: Proiectare tehnologica - avion IAR 99, Pregatirea fabricatiei -
avion IAR 99, 1995- Parametric Technology Corporation: Trainer Pro/ENGINEER; 1996-
ICAM Technologies: Trainer CAM-Post, 1999- RAND Technologies: Trainer G-Post
17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte
nationale/internationale:

Programul/Proiectul Functia Perioada: de la... pana la...


Proiect international COPERNICUS – Bus Inginer Feb. 1996 – Mai 1998
Expert, System for Dynamics Simulation design
Proiect/ Relansin –Prototip virtual vehicul 4x4 Inginer Sept 1999 –Sept 2001
Proiect/ Relansin-Prototip virtual IAR 99- Studiu Inginer Iun. 2001 – Mart. 2002
dinamic
Proiect international GROWTH-CASH-NoGRD- Inginer Mar 2001-Oct 2004
CT-2001-00494-FP5 –Aeronautica si Spatiu
Proiect international TATEM-FP6- No AIP3-CT- Responsabi Mar 2004-Mar 2008
2004-502909-FP6-Aeronautica si Spatiu l proiect
Tehnici avansate de analiza structurala prin Inginer Martie 2005- Iunie 2006
modele parametrizate pentru fuselajul unei
aeronave program AEROSPATIAL contract
148/14.10.2004
Interactiunea Fluid Solid pentru structuri Inginer Februarie 2005-Mai 2006
aerospatiale abordari teoretice si aplicatii la
ampenajele unei aeronave program Aerospatial
contract 164/14.10.2004
18. Alte mentiuni:
Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea.
Data completarii:28.01.2008
Nota: - se vor anexa CV-urile doar pentru persoanele cu studii superioare
Anexa I.5
CURRICULUM VITAE (CV 04)

Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular A2.2


Domeniul de cercetare 8 Tipul proiectului PC
Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2098
Functia in cadrul Proiectului:
1. Nume: Negru
2. Prenume: Marius
3. Data si locul nasterii: 30 aprilie 1969, Sintana - Arad
4. Cetatenie: romana
5. Stare civila: casatorit
6. Studii:
Institutia Universitatea din Craiova; Universitatea din Craiova; Facultatea
Facultatea de Inginerie Mecanica de Inginerie Mecanica
Perioada: de la septembrie1989 - iunie 1994 septembrie1994 - iunie 1995
(luna, anul) pana
la (luna, anul)
Grade sau Inginer licentiat Master
diplome obtinute

7. Titlul stiintific:
8. Experienta profesionala
9. Locul de munca actual si functia: INAS CRAIOVA manager departament CAE
10. Vechime la locul de munca actual: 13 ani
11. Brevete de inventii:
12. Lucrari elaborate si / sau publicate
13. Membru al asociatiilor profesionale: membru al Asociatiei CAE - SIAC Romania
14. Limbi straine cunoscute: engleza
15. Alte competente: Suport tehnic si instruire in ANSYS.
Analize liniare si neliniare, statice si dinamice (raspuns in timp) in domeniile structural, termic si camp
cuplat.
Analize dinamice (raspuns in frecventa) modale, armonice, vibratii aleatoare si calcule de oboseala.
16. Specializari si calificari:
17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte
nationale/internationale:
Programul/Proiectul Functia Perioada: de la... pana la...
Proiect international COPERNICUS – Bus Inginer Feb. 1996 – Mai 1998
Expert, System for Dynamics Simulation
design
Proiect/ Relansin –Prototip virtual vehicul 4x4 Inginer Sept 1999 –Sept 2001
Proiect/ Relansin-Prototip virtual IAR 99- Inginer Iun. 2001 – Mart. 2002
Studiu dinamic
Proiect international GROWTH-CASH-NoGRD- Inginer Mar 2001-Oct 2004
CT-2001-00494-FP5 –Aeronautica si Spatiu
Proiect international TATEM-FP6- No AIP3-CT- Inginer Mar 2004-Mar 2008
2004-502909-FP6-Aeronautica si Spatiu
Tehnici avansate de analiza structurala prin Inginer Martie 2005- Iunie 2006
modele parametrizate pentru fuselajul unei
aeronave program AEROSPATIAL contract
148/14.10.2004
Interactiunea Fluid Solid pentru structuri Inginer Februarie 2005-Mai 2006
aerospatiale abordari teoretice si aplicatii la
ampenajele unei aeronave program Aerospatial
contract 164/14.10.2004
18. Alte mentiuni:
Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea.
Data completarii: 02.02.2008

Anexa I.5
CURRICULUM VITAE (CV 04)

Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular A2.2


Domeniul de cercetare 8 Tipul proiectului PC
Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2908
Functia in cadrul Proiectului: inginer
1. Nume: Marinoiu
2. Prenume: Constantin - Bogdan
3. Data si locul nasterii: 12 mai 1982, Filiasi, Dolj
4. Cetatenie: romana
5. Stare civila: casatorit
6. Studii:

Institutia Universitatea Craiova, Facultatea de Mecanica - Sectia


Tehnologia Constructiilor de Masini
Perioada: de la (luna, anul) 1999-2005
pana la (luna, anul)
Grade sau diplome obtinute Diploma de licenta

7. Titlul stiintific: Licentiat in Tehnologia Construcsiilor de Masini


8. Experienta profesionala: inginer CAD/CAM, ProEngineer, ProTOOLMAKER
9. Locul de munca actual si functia: INAS S.A., inginer departamentul CAD/CAM
10. Vechime la locul de munca actual: ~6 luni
11. Brevete de inventii: -
12. Lucrari elaborate si / sau publicate
13. Membru al asociatiilor profesionale:
14. Limbi straine cunoscute: Engleza
15. Alte competente:
16. Specializari si calificari:
17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte
nationale/internationale: -

Programul/Proiectul Functia Perioada: de la... pana la...

18. Alte mentiuni:

Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea.


Data completarii: 30.01.2008
Anexa I.5
CURRICULUM VITAE (CV 04)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular A2.2
Domeniul de cercetare 8 Tipul proiectului PC
Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2908

Functia in cadrul Proiectului:


1. Nume: Purcaru
2. Prenume: Ionut - Adel
3. Data si locul nasterii: 05 noiembrie 1980, Rosiori de Vede
4. Cetatenie: romana
5. Stare civila: necasatorit
6. Studii:

Institutia Universitatea Craiova, Facultatea de Matematica - Informatica


Perioada: 1999-2003
Grade sau diplome Diploma de licenta
obtinute

7. Titlul stiintific: Licentiat in Informatica


8. Experienta profesionala: dezvoltarea de aplicatii enterprise, managementul fluxurilor de date
prin SOA (Service Oriented Architecture), consultanta pentru PLM (Product Lifecycle Management)
si HPC (High Performance Computing), virtualizarea infrastructurii IT, securizarea sistemelor
informatice, adaptarea de aplicatii open source
9. Locul de munca actual si functia: INAS S.A., Administrator de sistem
10. Vechime la locul de munca actual: 4 ani
11. Brevete de inventii:
12. Lucrari elaborate si / sau publicate:
13. Membru al asociatiilor profesionale: LOPSA
14. Limbi straine cunoscute: Engleza (foarte bine), Franceza (conversational)
15. Alte competente: suport tehnic onsite, intretinerea de aplicatii PLM, ERP, CRM, CAD si CAE
pentru sisteme distribuite, optimizari hardware, proiectarea retelelor
16. Specializari si calificari:

Programul/Proiectul Funcţia Perioada:

17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte


nationale/internationale:
18. Alte mentiuni:
Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea.

Data completarii: 01.02.2008


Nota: se vor anexa CV-urile doar pentru persoanele cu studii superioare
CURRICULUM VITAE (CV 04)

Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular A2.2


Domeniul de cercetare 8 Tipul proiectului PC
Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2908
Functia in cadrul Proiectului: Responsabil proiect din partea UPB-CCAS
1. Nume: STOIA-DJESKA
2. Prenume: MARIUS LUCIAN
3. Data si locul nasterii: 31.03.1960, Orsova/Mehedinti
4. Cetatenie: romana
5. Stare civila: casatorit
6. Studii: superioare
Institutia Liceul Industrial nr. 2, oras Institutul Politehnic Bucuresti, Facultatea
Bocsa, Jud. Caras-Severin Aeronave
Perioada: de la Sept. 1975-Iunie 1979 Sept. 1980-Iulie 1985
(luna, anul) pana la
(luna, anul)
Grade sau diplome Lacatus mecanic Inginer mecanic, specializarea Aeronave
obtinute
7. Titlul stiintific: Doctor Inginer
8. Experienta profesionala:
Perioada 1985-1987: 1987-1990 1990-prezent
:
de la …..
(luna,
anul)
pana la
…..
(luna,
anul)
Locul: Craiova Bucuresti Bucuresti
Institutia Intreprinderea de Institutul de Universitatea POLITEHNICA Bucuresti,
Avioane Aviatie
Functia: inginer Inginer, cercetator Asistent (1990-1995), Sef lucrari (1995-
stiintific 2005), Conferentiar (2005)
Descriere Sisteme hidraulice Aerodinamica Aeroelasticitate, Aerodinamica, CFD

9. Locul de munca actual si functia: Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, Catedra de


Stiinte Aerospatiale „Elie Carafoli”, conferentiar.
10. Vechime la locul de munca actual: 17 ani
11. Brevete de inventii: Nu
12. Lucrari elaborate si / sau publicate:
Nr.crt. Denumire
1. Stoia-Djeska M, Frunzulica F, et al: Probleme tipice de aeroelasticitate si interactiune
fluid-structura. Ed. Printech 2005, ISBN 973-718-251-0.
2. Stoia-Djeska Marius, „A Practical Introduction to Computational Fluid Dynamics”
(Editura Didactica si Pedagogica, 2005, ISBN 973-30-1135-5)
3. M. STOIA-DJESKA, A Systematic Comparison of the Discontinuous Galerkin Finite Element
Method and the Finite Volume Method for Unsteady Compressible Flows, Thirteenth Conference
on Finite Element for Flow Problems, University of Wales Swansea, Swansea, United Kingdom, 4-
6 April 2005
4. M. STOIA-DJESKA, URSU, I., URSU, F., Flutter Suppresion by Active Control. A Typical Problem, The
International Symposium on System Theory, Automation, Robotics, Computers, Informatics,
Electronics and Instrumentation SINTES 11, Craiova, Romania, October 23-24, 2003.
5. F. FRUNZULICA, M. STOIA-DJESKA, The numerical simulation of a typical fluid-structure interaction
problem, Simpozionul anuala al institutului de mecanica solidelor SISOM 2003, 15-16 mai 2003.

13. Membru al asociatiilor profesionale: SIAC (din 1993)


14. Limbi straine cunoscute: Engleza, Franceza
15. Alte competente: Programare Fortran, FLUENT
16. Specializari si calificari: Nu
-Stagiu de pregatire la “Laboratoire de techniques aeronautiques et spatiales, Universite de
Liege, Belgia, aprilie-iunie 1995. in domeniul aeroelasticitatii si dinamicii structurilor de
aviatie
-Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, 1997, doctor inginer, specializarea Aerodinamica,
Mecanica Fluidelor si Constructii aerospatiale, cu teza: “Contributii la calculul sarcinilor
aerodinamice stationare si nestationare”.
-Stagiu postdoc la Institute for Reactor Safety, Universitatea Karlsruhe, Germania, 01
octombrie 1999-30 septembrie 2000, in domeniul “Analiza de senzitivitate in CFD”
17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte
nationale/internationale:
Programul/Proiectul Functia Perioada: de la... pana la...
RELANSIN / RAG 20 cercetator 2001-2002
RELANSIN /Contract 814- Sistem de cercetator 2001-2002
reglare .... a microclimatului ...
AEROSPATIAL/ Sistem de stimulare Responsabil proiect 2003
a precipitatiilor
RELANSIN/ Dezvoltare avion Responsabil proiect 2003-2004
microlight ACV “MICRO 1”
AEROSPATIAL Responsabil proiecte in 2003-2006
cadrul programului
AEROSPATIAL, SP 5
AEROSPATIAL/Aerodinamica, Responsabil proiect 2005-2006
aeroelasticitatea,aeroacustica CCAS-UPB
rotoarelor libere, 149/12.10.2004
Dezvoltarea unui pachet de Director proiect 2006-2008
programe pentru cercetari avansate
in simularea numerica a curgerilor
in aerodinamica. Grant CEEX 2006
SIAPOM. grant CEEX 2006 Responsabil proiect 2006-2008
18. Alte mentiuni: consilier la SC STRAERO SA Bucuresti pe probleme de interactiune
fluid-structura din 2002.
Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea.
Data completarii: Semnatura

20.ian.2008
CURRICULUM VITAE (CV 04)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular A2.2
Domeniul de cercetare 8 Tipul proiectului PC
Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2908

Functia in cadrul Proiectului: Cercetator / specialist


1. Nume: Frunzulica
2. Prenume: Florin
3. Data si locul nasterii: 04.feb.1968, Turnu-Magurele/Teleorman
4. Cetatenie: romana
5. Stare civila: casatorit
6. Studii: superioare
Institutia Facultatea de Universitatea POLITEHNICA din
Aeronave - U.P.B. Bucuresti
Perioada: de la (luna, anul) Sept.1987-Iun.1992 Feb.1994-Iun.2002
pana la (luna, anul)
Grade sau diplome obtinute Inginer Doctor in Aerodinamica si Mecanica
Fluidelor
7. Titlul stiintific: Lector, Doctor, Inginer
8. Experienta profesionala:
Perioada: Sept.1992- 1994 Sept.1996- Dec 2002- Oct 2003-
de la …..(luna, Sept.1996 Feb.2002 / prezent prezent
anul) Feb.2002 -
pana la …..(luna, prezent
anul)
Locul: Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti
Institutia: IMFDZ / Servoplant. S.A. Facultatea ISMMA- STRAERO
INCAS – S.A. Inginerie Academia
Aerospatiala - Romana
U.P.B.
Functia: Asistent Inginer Asistent/ Lector Asistent Consultant
cercetator cercetator tehnic
Descriere: Aerodinamica Proiectare, Aerodinamica Aerodinamica Calcul
teoretica/ realizare avion teoretica/ teoretica structural,
experimentala biblan ultra-usor experimentala, aeroelasticitate
, calcul calcul structural,
structural aeroelasticitate
9. Locul de munca actual si functia: Facultatea Inginerie Aerospatiala, U.P.B.- Lector
10. Vechime la locul de munca actual: 12 ani
11. Brevete de inventii: Nu
12. Lucrari elaborate si / sau publicate (se prezinta – lista cuprinzand maxim 5 (cinci) lucrari in
domeniul proiectului, relevante pentru activitatile ce urmeaza a fi desfasurate in cadrul proiectului):
Nr.crt. Denumire
1. Stoia-Djeska M, Frunzulica F, et al: Probleme tipice de aeroelasticitate si interactiune
fluid-structura. Ed. Printech 2005, ISBN 973-718-251-0.
2. H. Dumitrescu, F. Frunzulica: An Assessment of the Beddoes – Leishman Model for
Aeroelastic Computation. A 31 – a CONFERINTA NATIONALA “CAIUS IACOB” DE
MECANICA FLUIDELOR, MODELARE MATEMATICA, SISTEME DINAMICE NELINIARE SI
APLICATII IN TEHNICA”, BRASOV, 19 – 21 OCTOMBRIE 2006
3. F Frunzulica: A computational method for dynamic response phenomena. Proceedings
of the 6th International Conference on hydraulic machinery and hydrodynamics,
Timisoara, 21-22 oct.2004, pp.601-608
4. H.Dumitrescu, F.Frunzulica: Development of complete design tools for helicopter rotors.
A XXX-a sesiune de comunicari stiintifice cu participare internationala TEHNOLOGII
MODERNE IN SECOLUL XXI ,Bucuresti, 6-7 noiembrie 2003
5. H.Dumitrescu, V.Cardos, F.Frunzulica, A.Dumitrache: Aerodinamica nestationara,
aeroelasticitatea si aeroacustica turbinelor de vant, Ed. Academiei Romane, Bucuresti
2007
13. Membru al asociatiilor profesionale: Nu
14. Limbi straine cunoscute: Engleza, Franceza, Italiana
15. Alte competente: Programare C++/Fortran, CAD, FORTRAN, FLUENT, ANSYS
16. Specializari si calificari: Nu
17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte
nationale/internationale:
Programul/Proiectul Functia Perioada: de la...
pana la...
RELANSIN / RAG 20 CP III 2001-2002
RELANSIN /Contract 814- Sistem de reglare .... a CP III 2001-2002
microclimatului ...
AEROSPATIAL/ Sistem de stimulare a precipitatiilor CP III 2003-2005
RELANSIN/ Dezvoltare avion microlight ACV “MICRO 1” CP III 2003-2004
AEROSPATIAL/Predictia solutiilor periodice si probleme Responsabil 2003-2005
specifice de stabilizare in aeroelasticitate. 84/01.09.2003 proiect
CCAS-UPB
AEROSPATIAL/Aerodinamica, Responsabil 2005-2006
aeroelasticitatea,aeroacustica rotoarelor libere, proiect
149/12.10.2004 CCAS-UPB
RELANSIN/Cercetari privind dezvoltarea instrumentar CP III 2004-2006
specific pentru tratarea herniei de disc lombare prin
metoda endoscopica. Contract 1902-S5/2004
Proiectarea si realizarea unui stand pentru verificarea CP III 2004-2006
tehnicilor de control activ in aeroelasticitate si aplicatii
industriale. Prog. Aerospatial 161/2004
Dezvoltarea unui pachet de programe pentru cercetari CP III 2006-2008
avansate in simularea numerica a curgerilor in
aerodinamica. Grant CEEX 2006
MSMNE. grant CEEX 2006 CP III 2006-2008
Sistem Integrat pentru Analiza si Proiectare Optimala CP III 2006-2008
Multidisciplinara-SIAPOM. grant CEEX 2006
Cercetare- dezvoltare instalatie eoliana ptr. irigarea CP III 2006-2008
suprafetelor agricole….experimentare, certificare si
punere in fabricatie. Grant CEEX 61-P2-2006
MODELAREA INTARZIERII DESPRINDERII CP III 2007-2010
AERODINAMICE DATORITA ROTATIEI, Institutul de
Statistica Matematica si Matematica Aplicata - contract
CNCSIS 2007
PNCDI 2 - PROGRAMUL 4 “Parteneriate in Membru al septembrie 2007 –
domeniile prioritare”. colectivului de septembrie 2010
Proiect: METODE SI SOFTWARE PENTRU CALCULUL SI cercetare
DEFINIREA CONFIGURATIEI AERONAVELOR SUBSONICE
IN FAZA DE PRE-CONCEPT, ADAPTATE LUCRULUI
COLABORATIV IN INTREPRINDERI AERONAUTICE
LARGITE - CADCAS
PNCDI 2 - PROGRAMUL 4 “Parteneriate in Director proiect septembrie 2007 –
domeniile prioritare”. UPB-CCAS septembrie 2010
Platforma aeriana multifunctionala multirotor cu decolare
aterizare verticala PAMMDAV, contract nr 81-055/2007
18. Alte mentiuni:
Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea.
Data completarii: 25.01.2008
CURRICULUM VITAE (CV 04)

Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular A2.2


Domeniul de cercetare 8 Tipul proiectului PC
Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2908
Functia in cadrul Proiectului: Participant, specialist in domeniul structurilor
aeronautice
1. Nume: PREDOIU
2. Prenume: ION
3. Data si locul nasterii: 21 august 1947, Campulung Muscel, Judetul Arges
4. Cetatenie: Romana
5. Stare civila: Casatorit - sotia decedata
6. Studii:
Institutia Institutul Politehnic Bucuresti Doctorat:
Facultatea Mecanica UPB - Facultatea de
Inginerie Aerospatiala
Sectia Constructii de Aviatie
Perioada: de la (luna, anul) 1965 - 1970 In stagiu
pana la (luna, anul) Stadiul: finalizare teza
Grade sau diplome obtinute Inginer specialitatea Constructii
Aeronautice (1970)
7. Titlul stiintific: Sef de lucrari, inginer, doctorand in specialitatea Inginerie Aerospatiala
8. Experienta profesionala: 37 ani in invatamantul superior in domeniul aeronautic
Perioada: Oct. 1970 – Oct. 1982 –
de la – Sept.1982 in prezent
pana la
Locul: Bucuresti Bucuresti
Institutia: Institutul Politehnic Institutul Politehnic Bucuresti
Bucuresti
Locul de Facultatea Aeronave Facultatea Aeronave
munca Catedra Aeronave si (Inginerie Aerospatiala)
Instalatii de bord Catedra Aeronave si Instalatii de bord
(Catedra de Stiinte Aerospatiale
"Elie Carafoli")
Functia: Asistent Sef de lucrari
Descriere: Seminarii/Lucrari/Proiecte Cursuri/Seminarii/Lucrari si Proiecte la
la discipline din domeniul disciplinele:
structurilor aeronautice. - Constructia aeronavelor
Din 1978 Cursul de - Calculul si proiectarea structurilor
- Constructia aeronavelor aerospatiale
- Aeroelasticitate si dinamica
structurilor
- Element finit in structurile de aviatie
Din 1992(1997) Cursurile de
- Festigkeitslehre
- Flugzeugkonstruktion
la Departamentul de Stiinte Ingineresti
- Filiera Germana
9. Locul de munca actual si functia: Universitatea "Politehnica" Bucuresti,
Facultatea de Inginerie Aerospatiala, Catedra de Stiinte Aerospatiale "Elie Carafoli".
Sef de lucrari titular la disciplinele: Constructia aeronavelor, Calculul si proiectarea
structurilor aerospatiale, Element finit in structurile de aviatie.
10. Vechime la locul de munca actual: 37 ani
11. Brevete de inventii: -
12. Lucrari elaborate si/sau publicate:

– MANUALE: "CONSTRUCTIA AERONAVELOR" – Manual pentru Liceele industriale


cu profil de Aeronautica – EDP Bucuresti – Editiile 1980 / 1982.
– CURSURI: "CONSTRUCTIA AERONAVELOR" – universitar – in curs de definitivare.

– LUCRARI DE CERCETARE-PROIECTARE:
– 1980-1981: Proiect si studiu tehnico-economic pentru realizarea avionului de scoala si
antrenament. Contract IPB – CNIAR Bucuresti.
– 1988-1989: Model de calcul si studiu de flutter pentru suprafete portante de mica
alungire. Contract IPB – UM 02481-Ploiesti.
– CONTRACT 5001-C [40–93–09]/1993 UPB - MINISTERUL INVATAMANTULUI:
Tema TB-143: "Sisteme de control activ al avioanelor - Sisteme antiflutter".
Faza 143.1-1993: "Bazele teoretice ale sistemelor antiflutter".
Faza 143.2-1994: "Metode de proiectare a sistemelor antiflutter".
– CONTRACT nr. 5/21.02.2001 (Subcontract de Finantare) UPB-SC ARSENAL SA
Sucursala Ploiesti - Subprogram 5 Relansin Calitatea Vietii (Director de program): "Ansamblu
general mecanic pentru racheta antigrindina RAG-82"
– CONTRACT nr. 141/20.09.2004 - Programul AEROSPATIAL (Subcontract de participare)
UPB-CCAS - Agentia Spatiala Romana (Director de program): "Studii teoretice si experimentale
privind amortizarea oscilatiilor aeroelastice prin tehnici de control activ".

– COMUNICARI STIINTIFICE
1. I. Predoiu, F. Frunzulica: "Stress field in thin-walled aircraft structures. Experimental
research", Annual Symposium of the Institute of Solid Mechanics (SISOM-2006),
Bucuresti, 17-20 mai 2006.

2. I. Predoiu, M. Stoia, F. Frunzulica, I. Popescu, P. Silisteanu: "The Synthesis of Controllers


for Flutter Suppression - Theory and Experiment", A 31-a Conferinta nationala "Caius
Iacob"..., Brasov, 19-21 octombrie 2006
(de asemenea, Simpozionul SISOM-2007, Bucuresti 27-29 mai 2007).

13. Membru al asociatiilor profesionale: -


14. Limbi straine cunoscute: Engleza, Germana, Franceza
15. Alte competente: -
16. Specializari si calificari: Februarie 1992, Iunie 1995, Martie 2000: Stagii de
perfectionare la Technische Universität Darmstadt – RFG.
17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte
nationale/internationale:

Programul/Proiectul Functia Perioada: de la... pana la...


- Relansin Subprogram 5 - Calitatea Director de program 2001-2002
Vietii Tema: "Ansamblu general
mecanic pentru racheta antigrindina
RAG-82"
- Aerospatial Director de program 2004-2006
Tema: "Studii teoretice si
experimentale privind amortizarea
oscilatiilor aeroelastice prin tehnici de
control activ"

18. Alte mentiuni:


Activitati si experienta relevanta...
– Activitate didactica neintrerupta (37 ani) la discipline din domeniile: Constructia
aeronavelor, Calculul si proiectarea structurilor aeronautice inclusiv Element finit in structurile de
aviatie, Aeroelasticitate si dinamica structurilor.
– Titular la discipline de profil - vezi mai sus.
– Conducator de lucrari didactice si proiecte - inclusiv de diploma - la disciplinele mentionate.
– Autor de manuale de profil si note de curs la discipline din domeniul constructiei
aeronavelor.
– Experienta de proiectare: responsabil de tema (proiect general si calcul de structura) in
cadrul unei lucrari semnificative a facultatii - Avionul de scoala si antrenament (1980-1981)
– Experienta manageriala: director de program in doua lucrari din programele de cercetare
stiintifica nationale de dupa anul 2000.

Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu


realitatea.
Data completarii:

20.01.2008
CURRICULUM VITAE (CV 04)

Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular A2.2


Domeniul de cercetare 8 Tipul proiectului PC
Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2908
Functia in cadrul Proiectului: responsabil proiect
1. Nume: Stoica
2. Prenume: Adrian-Mihail
3. Data si locul nasterii: 30.11.1954, Bucuresti
4. Cetatenie: romana
5. Stare civila: casatorit
6. Studii:
Institutia Univ. Politehnica Univ. Politehnica
Bucuresti Bucuresti
Perioada: de la (luna, anul) pana la Oct.1974-iulie 1979 Martie 1989-
(luna, anul) febr.1992
Grade sau diplome obtinute Inginer Doctor
7. Titlul stiintific:
8. Experienta profesionala:
Perioada: 1979-1988 1988-prezent
de la …..(luna, anul)
pana la …..(luna, anul)
Locul: Bucuresti Bucuresti
Institutia: Institutul de Universitatea
cercetari si Politehnica din
proiectari Bucuresti,
pentru Facultatea de
automatizari inginerie
aerospatiala
Functia: Inginer Asistent, Sef
proiectant lucrari, Conf.,
Profesor
Descriere: Proiectare Automatizarea
sisteme de aparatelor de
automatizare zbor, Tehnici
de identificare,
Prelucrarea
semnalelor
9. Locul de munca actual si functia: Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de inginerie
aerospatiala
10. Vechime la locul de munca actual: 19 ani
11. Brevete de inventii:
12. Lucrari elaborate si / sau publicate:
(lista celor mai importante 5 proiecte stiintifice, 5 lucrari publicate in reviste de specialitate, 5 lucrari
prezentate la conferinte de specialitate, din domeniile Programului de Excelenta, relevante pentru
activitatile care urmeaza a fi desfasurate in cadrul proiectului):
Carti
- “Disturbance Attenuation and Its Applications” Editura Academiei Romane, 2004, ISBN 973-
27-1057-8;
- “Mathematical methods in robust control of linear stochastic Systems” Springer Verlag ISBN 0-
387-30523-8, 2006;
- “Robust Stabilisation and H_infinity Problems”, Kluwer Academic Publishers, 1999, ISBN 0-
7923-5753-1

Lucrari publicate in reviste cotate ISI :


1. A. Stoica, I. Yaesh, '' H-infinity Control of Wings Deployment Loops for an Uninhabbited Air Vehicle
- The Jump Markov Model Approach'', AIAA Journal, Amer. Inst. Aeronaut. Astronaut., Journal of
Guidance, Dynamics and Control, ISSN: 0001-1452, vol.35, no. 2, 2002, pg. 407-411.
2. A. Stoica. ''A unified algebraic approach to linear control design-A book review''. International
Journal of Adaptive Control and Signal Processing, Vol. 17, 2003, p. 259-263.
3. V. Dragan, A. Halanay, A. Stoica ''A small gain theorem for linear stochastic systems'', Systems &
Control Letters, Olanda, no. 30, 1997, p. 243-251.
4. V. Dragan, A. Halanay, A. Stoica ''Well conditioned computation for H-infinity controller near the
optimum'', Numerical Algorithms, no. 15, 1997, p. 193-206.
5. V. Dragan, T. Morozan, A. Stoica ''H2 Optimal control for linear stochastic systems'', Automatica, Vol.
40, No. 7, 2004, p. 1103-1113.

13. Membru al asociatiilor profesionale: Societatii Romane de Automatica si Informatica Tehnica


14. Limbi straine cunoscute: engleza, franceza
15. Alte competente:
16. Specializari si calificari:
17. Experienta acumulata in alte programe nationale/internationale:
Programul/Proiectul Functia Perioada: de la... pana la...
PNCDI-AEROSPATIAL Director subprogram Iulie 2003-2006
COPERNICUS network Membru echipa de conducere 1999-2001
DYCOMANS (1999-2001).

18. Alte mentiuni (max 3/4 pagina, Arial 10):


· Profesor invitat la: University of Strathclyde Glasgow, Rhein-Westf. Technische Hochschule
Aachen, Technische Universität Karlsruhe and Forschungszentrum Karlsruhe, Germany, Universitatea
Jyvaskyla, Finlanda
· Seful catedrei Ingineria sistemelor aeronautice “Nicolae Tipei” din cadrul Facultatii de inginerie
aerospatiala
· Director al Centrului de cercetari pentru aeronautica si spatiu din cadrul Universitatii Politehnica
Bucuresti (2001-2006).
· Expert evaluator al CNCSIS

Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea.

Data completarii: 21.01.2008


CURRICULUM VITAE (CV 04)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular A2.2
Domeniul de cercetare 8 Tipul proiectului PC
Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2908
Functia in cadrul Proiectului: cercetator specialist
1. Nume: DANAILA
2. Prenume: Sterian
3. Data si locul nasterii: 04.10.1956
4. Cetatenie: romana
5. Stare civila: casatorit, 1 copil
6. Studii:
Institutia Liceul "Spiru C. Haret" Facultatea de Aeronave, Facultatea de
Tulcea IPB Aeronave, IPB
Perioada: de la 1971-1975 1976-1981 09.1985-12.1989
(luna, anul) pana la
(luna, anul)
Grade sau diplome Bacalaureat Inginer Aeronave Doctor ing. in
obtinute Aerodinamica
7. Titlul stiintific: Prof. dr. ing.
8. Experienta profesionala:
Perioada: 10.1981-10 1983- 1990-1995 1995-2004 2004-
de la …..(luna, anul) 1983 1990
pana la …..(luna,
anul)
Locul: Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti
Institutia: Intreprinder Fac. Fac. Aeronave Fac. Aeronave Fac. de
eade Aeronave Inginerie
Avioane Aerospatiala
Functia: Inginer Asistent Sef lucrari Conferentiar Profesor
proiectare
Descriere: Proiectare Act. Act. didactica si Act. didactica Act. didactica
tehn. av. didactica si cercetare si cercetare si cercetare
BAC 1-11 cercetare
9. Locul de munca actual si functia: Fac. de Inginerie Aerospatiala, UPB
10. Vechime la locul de munca actual: 24 ani
11. Brevete de inventii:
12. Lucrari elaborate si / sau publicate
1. Danaila S., Berbente C., Metode numerice in dinamica fluidelor, Ed. Academiei Romane, 2003,
ISBN 937-27-0958-8, 715 pag, format A4.
2. Danaila S., Model de turbulenta k-epsilon pentru stratul limita, St. Cerc. Mec. Apl.,tom. 55, nr.3-
4, 1996, pp.181-195
3. Stoia M, Danaila S., Berbente C., A Physycal and Theoretical Analysis of Vortex Breakdown on
Delta Wings, Scient. Bulletin of the "Politehnica" University of Timisoara, Romania, tom 52(66),
Fasc.3, June 2007, pp. 35-38, ISSN 1224-6077
4. Danaila S., Berbente C., Constantinescu V., Turbulence models for predictimng heat transfer in
boundary layer flows, Scient. Bulletin of the "Politehnica" University of Timisoara, Romania, tom
51(65), Fasc.3, June 2006, pp. 51-58, ISSN 1224-6077
5. Berbente C., Danaila S.,Stoia M, A Semi-analytical Method for Wing Aerodynamics, Scient.
Bulletin of the "Politehnica" University of Timisoara, Romania, tom 52(66), Fasc.3, June 2007, pp.
26-34, ISSN 1224-60.
13. Membru al asociatiilor profesionale: membru in Asociatia Aeronautica si Astronautica a
Romaniei (AAAR).
14. Limbi straine cunoscute: franceza, engleza, rusa
15. Alte competente:
16. Specializari si calificari: Stagiu postdoctoral de 1 an la Unversité de Poitiers, Franta; Profesor
invitat, Unversité de Poitiers, Franta
17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte
nationale/internationale:
Programul/Proiectul Functia Perioa
da
Program Orizont 2000/Interactiunea vascos-nevascos in regim conducator 1996-
transonic, Contract 85/13.02.1996 proiect 1998
CNCSU/ Cercetari privin modelarea fenomenului de buffeting, Contract conducator 1999-
CNCSU proiect 2000
RELANSIN Calitatea vietii/ Sistem de reglarea automata a conducator 2000-
microclimatului interior al unei cladiri cu luarea in consideratie a proiect 2003
umiditatii, a reducerii noxelor si a zgomotului, Contract 814/2000
SECURITATE Responsabil 2005-
tema 2006
CEEX/ Solutie avansata pentru reducerea zgomotului produs de Responsabil 2005-
motoarele avioanelor de pasageri. Motorul tripluflux, Contract nr. tema 2007
6/13.10. 2005
CEEX/ Dezvoltarea unui pachet de programe pentru cercetari avansate Responsabil 2006-
in simularea numerica a curgerilor Contract nr. X2CO2/18.07.2006, tema 2009
CEEX/ Metode avansate de calcul, proiectare, analiza si executie a Responsabil 2005-
reperelor din aviatie-ventilatorul turbomotorului dubluflux, Contract nr. tema 2008
5/13.10.2005
AEROSPATIAL/Racheta meteorologica in trepte RM -20, Contract nr. 58 Responsabil 2002-
/ 30.10.2002 tema 2005
Planul sectorial de cercetare-dezvoltare pentru tehnica si tehnologii Responsabil 2004
militare pe anul 2004 al MApN/Integrarea rachetei MAGIC 2 pe avionul tema
MIG-21 LANCER
RELANSIN/ Ansamblu general mecanic pentru racheta antigrindina Responsabil 2001-
RAG-82, Contract 1322 tema 2003
SECURITATE/ Lovitura reactiva dirijata laser pentru sprijinul Responsabil 2005-
interventiilor antiteroriste in zone urbane aglomerate – LRDL, Conttract tema 2006
C31R/2005

AEROSPATIAL/ Modele si solutii moderne numerice si experimentale cercetator 2004-


privind curgerile in jurul unor configuratii aerodinamice de interes 2006
practic
CNES Franta/ Presentations et Modélisation des Comportements d'Axes cercetator 1991-
et de Rotor, CNES/386, France, 1992 1994
EDF, Franta/ Méthode de Résolution des Equations de Navier-Sotkes cercetator 1991-
Complètes en Turbulent Appliquées aux Joints Annulaires Rainurés 994
fonctionnant en Position Centrée, EDF 91271, 2K591/EP564, EDF,
France.
18. Alte mentiuni: Premiul Henri Coanda al Academiei Romane in anul 1998
Referent stiintific si evaluator la Buletinul Stiintific al UPB, Consiliul Stiintific al Bibliotecii UPB si
al Editurii Printech, Academia Romana, programele: AEROSPATIAL, SECURITATE, INCAS, COMOTI
Membru in comisii de doctorat in tara si strainatate,
Elaborarea a 6 Standarde Tehnice Profesionale Militare
Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea.
Data completarii:
15.01.2008

Anexa I.5
CURRICULUM VITAE (CV 04)

Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare


Domeniul de cercetare 8 Tipul proiectului PC
Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2908

Functia in cadrul Proiectului: Membru al colectivului de cercetare


1. Nume: SAFTA
2. Prenume: Carmen - Anca
3. Data si locul nasterii: 10.05.1962, Bucuresti
4. Cetatenie: romana
5. Stare civila: casatorita
6. Studii:
Institutia Scoala Generala 200, Liceul de matematica Institutul Politehnic din
Bucuresti fizica nr. 3, Bucuresti Bucuresti, Facultatea de
Mecanica, sectia Masini
hidraulice si pneumatice.
Perioada: de la 15 sept. 1969 – 15 15 sept. 1977 – 15 iunie - 15 septembrie
(luna, anul) pana la iunie 1977
1981 1981 – 15 iunie
(luna, anul) 1986

Grade sau diplome Diploma de absolvire diploma de bacalaureat Diploma de inginer,


obtinute 3778/2260, eliberata la 3898, eliberata la data
data de 3.07.1981. de 20.10.1986.
Mentionez ca am fost sef
de promotie.
7. Titlul stiintific: Doctor-inginer la specialitatea Hidraulica, masini, instalatii si actionari
hidropneumatice. Dizertatia a fost sustinuta la 2 iulie 1998. Diploma de Doctor, seria R Nr. 0004284
a fost acordata prin hotararea Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor
Universitare cu numarul 5182 din 10.12.1998.
8. Experienta profesionala:
Perioada: de la ….. 1 oct. 1986 – 1.oct. 1987 – 1 oct. 1992 – 1 oct.
(luna, anul) pana la 1 oct. 1987. 1.oct. 1992 1 oct 1993 1992 – 1
(luna, anul) mart. 1998
Locul: Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti
Institutia: Uzina de reparatii Institutul de Cercetare Universitatea Universitat
din Bucuresti Stiintifica si Inginerie Politehnica ea
Tehnologica pentru Politehnica
Masini - Unelte din
Bucuresti (ICSITMU)
Functia: Inginer stagiar Inginer cercetator Asistent Asistent
suplinitor
Descriere: Productie sectia de cercetare - proiectare Activitate Activitate
echipamente actionari hidraulice si didactica si de didactica si
hidromecanice, pneumatice cercetare de
utilaje constructii cercetare
Perioada: de la ….. 1. mart. 1998 – 1. 1. oct. 2003 si pana in
(luna, anul) pana oct 2003 prezent
la (luna, anul)
Locul: Bucuresti Bucuresti
Institutia: Universitatea Universitatea Politehnica
Politehnica
Functia: Sef lucrari Conferentiar
Descriere: Activitate didactica Activitate didactica si de
si de cercetare cercetare
9. Locul de munca actual si functia: Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de
Energetica, Catedra de Hidraulica si Masini Hidraulice, conferentiar.
10 . Vechime la locul de munca actual: 15 ani
11. Brevete de inventii: Dispozitiv de prevenire a oscilatiilor induse de vant in conducte circulare,
RO 119649; hotararea OSIM nr. 4/286 din 30.11.2004.
12. Lucrari elaborate si / sau publicate :
1. A.Halanay,F.Popescu,C.A.Safta,F.Ursu,I.Ursu(2005),Stability analysis and nonlinear control synthesis
for hydraulic servos actuating primary flight controls, in ICNPAA 2004,S.Sivasundaram, editor,pp.243-
251,Cambridge Scientific Publishers.
2. A.Halanay,C.A.Safta(2005),Stabilization of some nonlinear controlled electrohydraulic
servosystems,Applied Mathematics Letters,18,911-915,(SUA) (revista ISI)
3. A.Halanay,C.A.Safta,I.Ursu,F.Ursu(2004),Stability of equilibria in a four-dimensional nonlinear model
of a hydraulic servomechanism,Journal of Engineering Mathematics,vol.49,no.4,p.391-406 (Olanda) ( revista
ISI)
4. A.Halanay,C.A.Safta(2000),Existence and stability of normal motions in loaded Hydraulic copying
systems with periodic and composed inputs,Z.Angew.Math.Mech.,80,no.2,93-101. (Germania) (revista ISI)
5. A.Halanay,C.A.Safta(1999),Stability and accuracy of steady-state motions in loaded copying
systems:an analytical approach,Computer Assisted Mech.and Engineering Sci.,6,p.107-113. (Polonia)
13. Membru al asociatiilor profesionale: ROMAI (din 1996)
14. Limbi straine cunoscute: Engleza/Franceza
15. Alte competente: expert CNCSIS
16. Specializari si calificari:
17. Experienta acumulata in alte programe nationale/internationale:
Programul/Proiectul Functia Perioada:
CEEX-Modul IV, contract 139/10.08.2006 Modernizarea laboratorului de director 2006-2008
gazohidrodinamica, masini hidraulice si instalatii in vederea recunoasterii
competentei pentru efectuarea incercarilor hidrodinamice la robinete cu
diametre maxime de 600 mm
AQUA-RET, Leonardo da Vinci Project, IRL/06/B/F/PP-153111, 2006 director 2006-2008
(responsabil din partea UPB)
CNCSIS, 34967 tema 149, cod 17, Tehnici moderne de optimizare si Director 2000 - 2001
conducere a statiilor de pompare
IDEI ID-919, 260/2007 Controlul curgerilor in interactiunea fluid structura Director 2007-2010
18. Alte mentiuni: Participarea la workshop-ul Romano-Japonez organizat de UNESCO la
Yokohama, Japonia, pe 12 octombrie 2004 si intitulat WIND ENGINEERING AND CULTURAL
HERITAGE (INGINERIA VANTULUI SI PATRIMONIUL CULTURAL)cu comunicarea: Research carried
out in Romania about the response to wind of the Endless Column.
Participarea in perioada 6-15 octombrie 2004 la programul de cercetari experimentale in tunelul
aerodinamic al Universitaii Nationale din Yokohama
Sunt membra ROMAI - Asoc. Romana de Matematica Aplicata in Industrie din 1996.
Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea.
Lista de 5 lucrari publicate, relevante pentru proiect.

Data completãrii: 05 02 08
CURRICULUM VITAE (CV 04)

Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular A2.2


Domeniul de cercetare 8 Tipul proiectului PC
Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2908
Functia in cadrul Proiectului: Doctorand
1. Nume: VADEAN
2. Prenume: Claudiu Cristian
3. Data si locul nasterii: 1 Noiembrie 1983, Bucuresti
4. Cetatenie: Romana
5. Stare civila: Necasatorit

6. Studii:
Institutia Scoala Generala Liceul Teoretic Facultatea de Catedra de
Nr. 175 - “Ion Neculce” - Inginerie Stiinte
Bucuresti Bucuresti, Aerospatiala, Aerospatiale
Specializarea - UPB, Sectia - “Elie Carafoli”
Matematica -Fizica Constructii (Facultatea de
Aerospatiale Inginerie
Aerospatiala,
UPB)
Perioada: de la 1990 - 1998 1998 - 2002 2002 - 2007 1 oct 2007 –
(luna, anul) pana prezent
la (luna, anul)
Grade sau Bacalaureat Inginer mecanic Doctorand
diplome obtinute

7. Titlul stiintific: -

8. Experienta profesionala:
Perioada: octombrie 2004 – februarie 2007 – octombrie 2007 –
de la (luna, anul) iulie 2006 septembrie 2007 prezent
pana la (luna, anul)
Locul: Catedra de Rezistenta Sufleria subsonica Catedra de Stiinte
Materialelor Aerospatiale “Elie Carafoli
(Laboratorul pentru
Modelarea si Simularea
Comportarii si
Deteriorarii Materialelor)
Institutia: UPB, IMST CSA INCAS UPB, Facultatea de
Inginerie Aerospatiala
Functia: Colaborator in Colaborator in Asistent universitar
cercetare cercetare
Descriere:

9. Locul de munca actual si functia: Facultatea de Inginerie Aerospatiala, Catedra de


Stiinte Aerospatiale, Asistent universitar

10. Vechime la locul de munca actual: 4 luni

11. Brevete de inventii: -

12. Lucrari elaborate si / sau publicate:

a. Teza de diploma – „Studiul comparativ al schemelor centrate pentru integrarea


Sistemului Euler cu aplicatii la curgerile bidimensionale” (sub
indrumarea d-lui Prof. Dr. Ing. Sterian Danaila).
b. Vadean, C. - „Integrarea numerica a sistemului Euler” (coordonator: Prof. dr. ing.
Sterian Danaila), sesiune de comunicari, Facultatea de Inginerie Aerospatiala,
Mai 2007.

c. Constantinescu, D.M., Sandu, M., Bocaneala, B., Cojocaru, G., Petrescu, C., Purdel,
C., Vadean, C., Experimental and finite element static tests of ceramic
aluminacomposites, The 12th International Conference of Nonconventional
Technologies, ICNct 2005, Noiembrie 3-4, Bucuresti, 2005.

d. Constantinescu, D.M, Sorohan, St., Purdel, C., Vadean, C., Modeling of impact
stresses in ceramic materials, The 12th International Conference of
Nonconventional Technologies, ICNct 2005, Noiembrie 3-4, Bucuresti, 2005.

13. Membru al asociatiilor profesionale: -

14. Limbi straine cunoscute:


Engleza - Foarte Bine
Franceza - Conversational

15. Alte competente:


Sistem de operare : Windows, Linux
Software : MATLAB, Maple, FLUENT/GAMBIT, ANSYS LS-DYNA,
COSMOSM, FreeFEM++, Tecplot
Limbaje de programare : Fortran 90, C++, Ada95

16. Specializari si calificari: Inginer

17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte


nationale/internationale: -

18. Alte mentiuni: -

Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea.

Data completarii: 25.01.2008


Anexa I.5
CURRICULUM VITAE (CV 0.4)

Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular A2.2


Domeniul de cercetare 8 Tipul proiectului PC
Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2908
Functia in cadrul Proiectului: Doctorand
1. Nume: COJOCARU
2. Prenume: Marius-Gabriel
3. Data si locul nasterii: 5 Septembrie 1983, Slatina
4. Cetatenie: Romana
5. Stare civila: Necasatorit

6. Studii:
Institutia Scoala Generala Colegiul National Facultatea de Catedra de
“Ion Minulescu” - “Ion Minulescu” - Inginerie Stiinte
Slatina, Slatina, Aerospatiala, Aerospatiale
Specializarea - UPB, Sectia - “Elie Carafoli”
Matematica -Fizica Constructii ( Facultatea de
Aerospatiale Inginerie
Aerospatiala )
Perioada: de la 1994 - 1998 1998 - 2002 2002 - 2007 1 octombrie
(luna, anul) pana 2007 - prezent
la (luna, anul)
Grade sau Bacalaureat Inginer mecanic Doctorand
diplome obtinute

7. Titlul stiintific: -

8. Experienta profesionala:
Perioada: octombrie 2004 – iulie februarie 2007 – 1 octombrie 2007 -
de la (luna, anul) 2006 prezent prezent
pana la (luna, anul)
Locul: Catedra de Rezistenta Sufleria subsonica Catedra de Stiinte
Materialelor Aerospatiale
( Laboratorul pentru “Elie Carafoli”
Modelarea si Simularea
Comportarii si Deteriorarii
Materialelor
Institutia: UPB, IMST CSA - INCAS UPB
Functia: Colaborator in Colaborator in Asistent cercetare
cercetare cercetare
Descriere:

9. Locul de munca actual si functia: Facultatea de Inginerie Aerospatiala, Catedra de


Stiinte Aerospatiale, Asistent cercetare

10. Vechime la locul de munca actual: - 4 luni

11. Brevete de inventii: -

12. Lucrari elaborate si / sau publicate:

a. Teza de diploma – „Integrarea Sistemului Euler folosind o schema Roe” (sub


indrumarea d-lui Prof. Dr. Ing. Sterian Danaila).
b. Cojocaru,M.G. - „Profile aerodinamice in curgeri transonice” (coordonator: Prof. Dr.
ing. Sterian Danaila), sesiune de comunicari, Facultatea de Inginerie Aerospatiala,
Mai 2007.

c. Constantinescu, D.M., Sandu, M., Bocaneala, B., Cojocaru, G., Petrescu, C.,
Purdel, C., Vadean, C., Experimental and finite element static tests of ceramic
Alumina composites, The 12th International Conference of Nonconventional
Technologies, ICNct 2005, Noiembrie 3-4, Bucuresti, 2005.

13. Membru al asociatiilor profesionale: -

14. Limbi straine cunoscute:


Engleza - Foarte Bine
Franceza - Bine
Italiana - Conversational

15. Alte competente:


Sistem de operare : Windows
Software : MATLAB, Mathcad, Ansys, Ls-Dyna, CosmosM, Fluent,
Gambit , FreeFEM++, Tecplot
Limbaje de programare : Fortran 90/95

16. Specializari si calificari: Inginer

17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte


nationale/internationale: -

18. Alte mentiuni: Local IV la Faza Nationala a Concursului Profesional Studentesc de Rezistenta
Materialelor “C.C. Teodorescu” Timisoara, mai 2004

Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea.

Data completarii: 25.01.2008


Anexa 2
CURRICULUM VITAE (CV 11)

Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular A2.2


Domeniul de cercetare 8 Tipul proiectului PC
Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2908
Functia in cadrul Proiectului: Asistent cercetator
1. Nume: Pana
2. Prenume: Valentin
3. Data si locul nasterii: 17.12.1979, Bucuresti
4. Cetatenie: romana
5. Stare civila: necasatorit
6. Studii:
Institutia UPB - Facultatea de UPB - Facultatea de
Inginerie Aerospatiala Inginerie Aerospatiala
Perioada: de la (luna, anul) Oct.1999-Iun.2004 Oct.2004-Iun.2005
pana la (luna, anul)
Grade sau diplome obtinute Diploma de inginer Diploma studii aprofundate
7. Titlul stiintific: Inginer
8. Experienta profesionala:
Perioada: Oct.2004-Iun.2007
Locul: Bucuresti
Institutia: Universitatea Politehnica Bucuresti
Functia: Asistent
Descriere: Pe langa activitatea didactica participare la programe de
cercetare in domeniul: sisteme de control pentru aeronave.
9. Locul de munca actual si functia: Asistent, Universitatea Politehnica Bucuresti
10. Vechime la locul de munca actual: 3 ani
11. Brevete de inventii:
12. Lucrari elaborate si / sau publicate
Participare la sesiunea de comunicari organizata de UPB cu lucrarea „ Sisteme de prevenire a
oscilatiilor induse de pilot”
Participare la Simpozionul de comunicari stiintifice al ACTTM cu lucrarea „ Detectia oscilatiilor induse
de pilot”
13. Membru al asociatiilor profesionale:
14. Limbi straine cunoscute: engleza, rusa
15. Alte competente:
16. Specializari si calificari:
17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte
nationale/internationale:
Programul/Proiectul Functia Perioada:
CEEX-05-D11-44/07.10.2005 "Control singular si Asistent 2005 -2007
stabilitate in dinamica sistemelor" cercetator
PNCDI "Securitate" R33/ 29.12.2005, "Sistem de 2005 -2007
Asistent
comanda, control, culegere de date si comunicatie –
cercetator
dezvoltare UAV"
PNCDI "Securitate" R36/2005 "Abordari actuale la 2005 -2007
nivel NATO pentru securitatea in domeniul
Asistent
transportului aerian, terestru si naval prin
cercetator
introducerea conceptului de supravietuire"

18. Alte mentiuni:


Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea.
Data completarii: 02.02.2008
Anexa 2
CURRICULUM VITAE (CV 11)

Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular A2.2


Domeniul de cercetare 8 Tipul proiectului PC
Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2908
Functia in cadrul Proiectului:
1. Nume: Constantinescu
2. Prenume: Cristian Emil
3. Data si locul nasterii: 23-03-1964, Bucuresti
4. Cetatenie: Romana
5. Stare civila: casatorit
6. Studii:
Institutia Universitatea Institute for Financial
Politehnica Bucuresti Management, University
of Manchester, UK
Perioada: de la (luna, anul) Oct. 1982-Iul.1988 Ian. 1997-Iul.2003
pana la (luna, anul)
Grade sau diplome obtinute Inginer MBA
7. Titlul stiintific:
8. Experienta profesionala:
Perioada:
de la …..(luna, anul) Sep. 1988 - Apr. 1990 Mai 1990 - prezent
pana la …..(luna, anul)
Locul: Ghimbav, Brasov Bucuresti
Institutia: ICA Brasov UPB, Facultatea de
Inginerie Aerospatiala
Functia: Inginer Asistent
Descriere: Proiectare/Asimilare Aparate de bord,
Ka126 Calculatoare de bort,
Navigatie Aeriana
9. Locul de munca actual si functia: Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de
inginerie Aerospatiala
10. Vechime la locul de munca actual: 15
11. Brevete de inventii:
12. Lucrari elaborate si / sau publicate (se anexeaza – lista lucrarilor elaborate/publicate
trebuie sa contina maxim 5 (cinci) lucrari in domeniul proiectului, relevante pentru activitatile ce
urmeaza a fi desfasurate in cadrul proiectului):
1. I.Stiharu, C.Alexe, O.Pleter, C.Constantinescu - "On Interactive Simulation in Area Navigation",
International Automation Conference, SAII 8, Bucharest, 1991
2. I. Stiharu, C.Alexe, O.Pleter, C.Constantinescu - "On Predictive Control in Admospheric Guidance",
International Automation Conference, SAII 8, Bucharest, 1991
3. Pleter, O.T., Constantinescu, C.E. - "A new Approch to Optimal Air Navigation", The 36-th
International Scientific Symposium of METRA, 2005
4. Constantinescu, C.E., Pleter, O.P. - "Air trafic Control Optimization Using Genetic Algorithms", The
36-th International Scientific Symposium of METRA, 2005
5. Stefanescu, I., Pleter, O.T., Constantinescu, C.E. - "Simultaneous 4D Trajectory Optimisation Using
Genetic Algorithms", Sixth International Conference on Mathematical Problems in Engineering and
Aerospace Sciences: ICNPAA Budapest 2006
13. Membru al asociatiilor profesionale:
14. Limbi straine cunoscute: engleza, franceza
15. Alte competente: dezvoltare hardware si software, sisteme embeded
16. Specializari si calificari:
17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte
nationale/internationale:
Programul/Proiectul Functia Perioada: de la... pana la...
Grant CNCSIS cod
A380/2006 (GR139 T-74
MEC) Metodica de calcul si Executant Mar. 2006 - Dec. 2006
proiectare dinamica inversa
pentru tunelul aeroacustic
fara mecanisme de
antrenare WINNDER Phase-
2 2006

18. Alte mentiuni:

Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea.


Data completarii: Semnatura

Nota: - se vor anexa CV-urile doar pentru persoanele cu studii superioare


- lista lucrarilor elaborate/publicate trebuie sa contina maxim 5 (cinci) lucrari in domeniul proiectului,
relevante pentru activitatile ce urmeaza a fi desfasurate in cadrul proiectului.


Anexa 2
CURRICULUM VITAE (CV 11)

Formular A2.2
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare
Domeniul de cercetare 8 Tipul proiectului PC
Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2908

Functia in cadrul Programului: responsabil proiect


1. Nume: Stanica
2. Prenume: Cristian Mihail
3. Data si locul nasterii: 13.09.1975 Bucuresti
4. Cetatenie: Romana
5. Stare civila: Necasatorit
6. Studii:
Institutia Universitatea
Politehnica Bucuresti -
Facultatea de
Inginerie Aerospatiala
Perioada: de la de la Octombrie 1995
(luna, anul) pana pana la Iulie 2003
la (luna, anul)
Grade sau Inginer Diplomat in
diplome obtinute Sisteme de Propulsie
7. Titlul stiintific: Inginer
8. Experienta profesionala:
Perioada de la Aprilie 2004
: pana in prezent
de la …..
(luna,
anul)
pana la
…..
(luna,
anul)
Locul: Bucuresti
Instituti I.N.C.D.T. -
a: COMOTI
Functia: Inginer
Descrier Proiectare
e:
9. Locul de munca actual si functia: I.N.C.D.T. - COMOTI Inginer
10 . Vechime la locul de munca actual: 32 luni
11. Brevete de inventii:
12. Lucrari elaborate si / sau publicate (se anexeaza lista lucrarilor publicate in
domeniile Programului, relevante pentru activitatile care urmeaza a fi desfasurate
in cadrul proiectului):
13. Membru al asociatiilor profesionale:
14. Limbi straine cunoscute: Engleza
15. Alte competente:
16. Specializari si calificari:
17. Experienta acumulata in alte programe nationale/internationale:
Programul/Proiectul Functia Perioada:de la... pana la...
Silencer Proiectant de la Aprilie 2004 pana in
Prezent
Abranew Proiectant de la Aprilie 2004 pana in
Prezent
VITAL Proiectant de la Ianuarie 2005 pana in
Prezent

18. Alte mentiuni:


Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu
realitatea.

Data completarii: 20 06 2007


Anexa I.5
CURRICULUM VITAE (CV 04)

Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular A2.2


Domeniul de cercetare 8 Tipul proiectului PC
Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2908
Funcţia in cadrul Proiectului: Responsabil proiect COMOTI
1. Nume: VIZITIU
2. Prenume: GEORGEL
3. Data şi locul naşterii: 10.11.1952
4. Cetăţenie: ROMANA
5. Stare civilă: Necasatorit
6. Studii:
Instituţia Liceul “Mihai Universitatea Politehnica
Viteazul“ - Bucuresti
Bucuresti
Perioada: de la (luna, anul) 1967 - 1971 1973 - 1978
până la (luna, anul)
Grade sau diplome obţinute Studii medii Inginer - Sisteme de
generale Propulsie
7. Titlul ştiinţific:
8. Experienţa profesională:
Perioada: August 1978– August 1982 – Iulie Iulie 1991–Martie Martie 2001 -
August 1982 1991 2001 prezent
Locul: Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti
Instituţia: Compania TAROM INCREST – INCDT – COMOTI INCDT – COMOTI
Magurele Magurele Militari
Funcţia: Inginer stagiar Cercetator stiintific Cercetator Sef sectie -
stiintific gr. III si Programe
gr. II Internationale
Descriere: Serviciul Motor de aviatie in Masurari si Proiectare
tehnologic – conceptie proprie prelucrari aerodinamica si
Compartimentul TR33, semnale acustice; mecanica masini
Reparatii Experimentari diagnosticarea paletate in medii
turbine eoliene; din masinilor paletate CFD si FEA (CFX,
1987 am lucrat la Patran- Nastran,
Laboratorul de Fortran, Autocad).
Aeroacustica si Proiecte
Vibratii aerospatiale si
turbine eoliene cu
ax vertical
9. Locul de muncă actual şi funcţia: INCDT – COMOTI ; Sef Sectie -Programe
Internationale
10. Vechime la locul de muncă actual: 8 ani
11. Brevete de invenţii:
12. Lucrări elaborate şi / sau publicate
- Calculul mecanic ( rezistenta si vibratii ) al pieselor paletate pentru ventilatorul experimental
cu grad foarte mare de dilutie, proiect SILENCE®;
- Calculul aerodinamic si mecanic al pieselor paletate pentru ventilatorul experimental SRF,
proiect VITAL;
- Calculul aerodinamic pentru compresoarele centrifugale de gaze de inalta eficienta pentru
inmagazinarea subterana a gazelor, proiect EEISG;
- Calculul aerodinamic pentru compresorul de aviatie de mare eficienta, proiect Aerospatial;
13. Membru al asociaţiilor profesionale: Societatea Romana de Acustica
14. Limbi straine cunoscute: Engleza
15. Alte competenţe:
16. Specializări şi calificări:
17. Experienţa acumulată (inclusiv experienta manageriala) în alte programe/proiecte
naţionale/internaţionale:
Programul/Proiectul Funcţia Perioada: de la... până la...
TR 33 Inginer 1982-1985
Laborator Acustica Inginer 1987-2000
SILENCE ® Sef Compartiment 2001 - 2007
Proiectare Mecanica
VITAL Sef Compartiment Ian 2005 - prezent
Proiectare Mecanica;
Coordonare lucrari Vital-
SRF

18. Alte menţiuni:


Incepand din anul 2003 coordonez activitatile de calcul aerodinamic, calcul mecanic,
de proiectare si de experimentare pentru proiectele internationale si nationale in derulare
in cadrul compartimentului Programe Internationale: Proiectele SILENCE® (proiect
european), VITAL (proiect european), ABRANEW (proiect eurapean), TRIPLUFLUX (motor
aeroreactor cu trei fluxuri), DUBLUFLUX, Cercetari aerospatiale (motor ionic pentru
altitudini de satelizare joase), Turbine eoliene.

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.


Data completării: 01.02.2008

Nota: - se vor anexa CV-urile doar pentru persoanele cu studii superioare


Anexa 2
CURRICULUM VITAE (CV 11)

Formular A2.2
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare
Domeniul de cercetare 8 Tipul proiectului PC
Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2908

1. Nume: NICULESCU
2. Prenume: MIHAI LEONIDA
3. Data şi locul naşterii: 01.11.1974, Bucuresti
4. Cetăţenie: română
5. Stare civilă: necăsătorit
6. Studii:
Instituţia Universitatea Politehnică
Bucureşti, Facultatea
Inginerie Aerospaţială, Secţia
Sisteme de Propulsie
Perioada: 1993 - 1998
1998 - 1998
Grade sau inginer motoare de aviaţie
diplome inginer cu studii aprofundate
obţinute în motoare de aviaţie

7. Titlul ştiinţific: inginer cu studii aprofundate în motoare de aviaţie

8. Experienţa profesională:

Perioad 01.09.2000 -
a: prezent

Locul: Bucureşti
Instituţi INCDT COMOTI.
a:
Funcţia: Cercetător
ştiintific
Descrier calcule aerodinamice
e:

9. Locul de muncă actual şi funcţia: INCDT COMOTI., Cercetător ştiintific


gradul III

10. Vechime la locul de muncă actual: 7 ani


12. Lucrări elaborate şi / sau publicate :
- " Cresterea puterii motorului datorita supraalimentarii prin injectie
cu apa "
coordonator proiect :prof.dr.ing. N.V. Constantinescu
- " Caracteristica universala si regimurile tranzitorii ale turbinei
axiale"
coordonator proiect :prof.dr.ing. V. Stanciu

- M. L. Niculescu, V. Silivestru, G. Vizitiu, Flow in the Meridional


Section of the Centrifugal and Mixed Impellers, Bulletin of the
Transilvania University of Brasov, series B, published by Transilvania
University Press, ISSN 1223-964, pp. 283-290, 2006
- M. L. Niculescu, C. Stănică, G. Vizitiu, V. Silivestru, Numerical
Simulation of an Atomizing Air Impeller, Romanian Conference of Ansys
and Fluent, Sinaia, ISBN 978-973-718-757-4, 2007
- M. L. Niculescu, V. Silivestru, G. Vizitiu, S. Dănăilă, C. Berbente,
Theoretical and Numerical Investigation of Centrifugal and Mixed
Compressor Impellers, ISAIF8-0012, Proceedings of the 8th International
Symposium on Experimental and Computational Aerothermodynamics of
Internal Flows, Lyon, France, Vol. II, pp. 803-809, July 2007
- M. L. Niculescu, V. Silivestru, G. Vizitiu, B. Gherman, S. Dănăilă, C.
Berbente, Detailed Investigation of an Atomizing Air Compressor,
ISAIF8-00125, Proceedings of the 8th International Symposium on
Experimental and Computational Aerothermodynamics of Internal Flows,
Lyon, France, Vol. II, pp. 829-836, July 2007

14. Limbi străine cunoscute: - Franceza mediu


- Engleza mediu
15. Alte competenţe: - Office 2000, Mathcad 7, Turbo Pascal, C++, Fortran,
AutoCAD, Ansys CFX

16. Specializări şi calificări:


17. Experienţa acumulată (inclusiv experienta manageriala) în alte
programe/proiecte naţionale/internaţionale:
Programul/Proiectul Funcţia Perioada:de la... până
la...
Triplu Flux Cercetător ştiintific 2005 - prezent
18. Alte menţiuni:
Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu
realitatea.

Data completării: 15.01.2008


Anexa I.6
LISTA ECHIPAMENTELOR EXISTENTE SI NECESARE
PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI (LD 05)7
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular A2.1
Domeniul de cercetare 8 Tipul proiectului PC
Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2908

A2.3.a Existente
Denumirea Organizatiei SC STRAERO S.A.
Denumire echipament Caracteristici (uzura medie (%))
Infrastructura retea locala STRAERO Retea locala 100/1000 MB/s, server Intel cu SO
Microsoft Windows, statii Intel cu SO Microsoft
Windows, Hub-uri, Swich-uri, Router CISCO,
imprimanta HP 1300 (uzura medie 70%)
(caracteristici minime)
Sever Intel 2 procesoare Inlel Pentium IV Xeon, 1 GB Ram,
240 GB HDD (uzura medie 50%) (caracteristici
minime)
Masina universala de incercari INSTRON cu celula sarcina 3tf si traductor deplasare +/-
100mm
uzura medie: 0%
Anul de punere in functiune : 2007
Echipament de incercare vibrometrie PRODERA 16 canale traductori acceleratie
8 canale de excitatie simultana cu excitatori de
30 si 50 daN
uzura medie: 10 %
Anul de punere in functiune : 2006
Echipament de culegere si prelucrare date 8 canale I/O digitale, 100 kS/s, 8 biti, pachete
National Instruments software de achizitie de date, de vizualizare si de
analiza a informatiilor
uzura medie: 40% (caracteristici minime)
Echipament de culegere si prelucrare date 2 canale de comanda analogice, 16 canale
National Instruments digitale I/O pe 12 biti, 200 kS/s, pachete
software de achizitie de date, de comanda, de
vizualizare si de analiza a informatiilor
uzura medie: 25% (caracteristici minime)
Echipament de culegere si prelucrare date Anul de punere in functiune : 2006
HOTTINGER Uzura medie in (procente) : 0%
Traductori de deplasare HOTTINGER 80 Traductori inductivi +/- 100mm
20 Traductori inductivi +/- 200mm
uzura medie: 45%
Traductori de acceleratie BRUEL&KJAER 4 Traductori inductivi (uzura medie: 40%)
4 traductori capacitivi (uzura medie: 15%)
Soft analiza MEF ANSYS Structural nr. nelimitat de noduri, nr. nelimitat de
elemente, interfata CATIA
Soft MATHLAB + SIMULINK + 9 Toolboxuri de specialitate
Soft culegere si prelucrare date LABVIEW Full option instrumentare si achizitie/comanda
Soft simulare si procesare paralela FLIGHTLAB
Denumirea organizatiei (P1) INAS
Denumire echipament Caracteristici (uzura medie (%))
Maguay PowerStation (o buc) CPU Intel Pentium 4 1.9 GHz, RAM 512 MB RIMM,
HDD 40 GB IDE, NVIDIA GeForce2 MX 440 64 MB,
Windows 2000 Professional OEM (uzura 60%)
(caracteristici minime)
HP Compaq Evo n1020v (o buc) CPU Intel Pentium 4 2.4 GHz, RAM 768 MB, HDD 40
GB, ATI IGP 340M 32 MB, Windows XP Professional
(uzura 25%)
HP Workstation xw8000 (o buc) CPU Intel Xeon 2.8 GHz, RAM 1 GB DDR, HDD 72
GB SCSI U320, NVIDIA Quadro 750 XGL 128 MB,
Windows XP Professional (uzura 40%)
SUN Ultra 60 (o buc) CPU UltraSparc II 300 MHz, RAM 1 GB, HDD 18 GB
SCSI, Sun Solaris 8 (uzura 60%)
HP Workstation xw4400 (o buc) CPU Intel Core 2 Duo, RAM 2 GB DDR2, HDD 250
GB IDE, NVIDIA 7600 GT 256 MB, Windows XP
Professional (uzura 5%)
ComRace Supreme (o buc) CPU Intel Celeron 900 MHz, RAM 256 MB, HDD 80
GB IDE, NVIDIA 32 MB, Windows XP Professional
(uzura 75%)
MB INTEL 1U rack-optimized Intel® Server System
2x Intel Server (CPU Intel Xeon QC, RAM 8GB, HDD
1TB) SR1530AHLX includes S3000AHLX board, 1U chassis
with 2 fixed hard drive Carriers, passive heatsink, 350W
power supply, basic rack rail, Intel® Adaptive Slot with
Intel® Xeon® processor 3000 sequence support
[SR1530AHLX]
CPU INTEL Quad-Core Xeon X3220 2.4GHz
(1066MHz, 8MB,Kentsfield,775 ) Active Heatsink, box
[BX80562X3220]
RAM 2 x KINGSTON 4GB 667MHz DDR2 ECC CL5
DIMM (Kit of 2) [KVR667D2E5K2/4G]
HDD 2 x SEAGATE Barracuda 7200.11 500GB
7200rpm 32MB cache SATA NCQ 3Gbit/s
[ST3500320NS]
Denumirea Organizatiei (P2) UPB-CCAS
Denumire echipament Caracteristici (uzura medie (%))
Suflerie subsonica de diametru 1,5 m Suflerie subsonica de diametru 1,5 m 30% (reconditionat)
Echipament de incercari in suflerie Echipament de incercari in suflerie 30% (reconditionat
Retea de calculatoare Retea de calculatoare
Calculator Calculator
Imprimanta Imprimanta
Denumirea Organizatiei (P3) COMOTI
Denumire echipament Caracteristici (uzura medie (%))
Denumire echipament Caracteristici (uzura medie (%))
Sistem achizitie si prelucrare semnale zgomot
cu 12 canale-Orghestra Metravib
Sistem achizitie si prelucrare semnale zgomot
cu 6 canale-Pulse Bruel si Kjaer
Laborator acustica cu camera anecoica,
reverberanta, pentru masurari zgomot
Laborator mobil pentru masurari zgomot
Stand incercari compresoare
Sistem de calcul multiprocesor pentru curgeri
CFX
Masini de prelucrare mecanica in 5 axe – LINE
si DAHLIH
A2.3.b De achizitionat

Denumirea Organizatiei SC STRAERO S.A.


Denumire echipament Caracteristici principale
Medii de dezvoltare software Visualstudio, BORLAND, SDK pentru softuri de proiectare
analiza si incercari laborator
Pachete soft proiectare CATIA, SOLIDWOKS,PROENGENEER….
Pachete soft analiza ANSYS,NASTRAN, PATRAN
Pachete soft laborator LABview, MATHLAB,Mathcad,Flightlab,Matematica
Echipament de incercare Masini incercat mecanice 06-20tf si sisteme comanda
Retea locala calculatoare Server INTEL XEON, statii INTEL, echipamente active retea,
Calculatoare, Laptopuri,impimante,proiectoare, sisteme
achizitie imagine,scanner (caracteristici minime)
Instrumente laborator Sonde ultrasonice, echipamente unde LAMB, camera infrarosu
Pompe presiune Joasa, medie si inalta
Sistem climatic Sistem de ventilatie si eliminare noxe
Sisteme monitorizare conitii Inregistratore temperatura, presiune, umiditate
ambientale laborator incercari
Sisteme comanda si control Masini de incercat la torsiune, masina de incercat la vibratii,
echipamente de incercare masina de incercat la soc, incinta incercari climatice,…..
Echipamente auxiliare Pompe inalta si joasa presiune, Cuplaje elastice, Blocuri de
automatizari si comanda electrica si electronica
Denumirea Organizatiei (P1) S.C. INAS S.A.
Denumire echipament Caracteristici principale
server HPC - DELL Intel (2x4CPU - 2x4CPU Intel Xeon 3 Ghz ; Quad Core RAM 32*8GB ; HDD
Intel Xeon QC RAM 256 GB HDD 20*512 GB (caracteristici minime)
10TB )+OS MS Server 2008 - licente OS MS Server 2008 64bit Hy performance
64bit.+ UPS 3000 wat/8h - UPS 1200 wat / 8h (caracteristici minime)
1 buc. Rack Multiplex - Rack 8 stan/full vent
Denumirea Organizatiei (P2) UPB-CCAS
Denumire echipament Caracteristici principale
Laptop Dual Core 2 (2,33+), 4 GB DDRAM, 200 GB HD (configuratie minima)
Calculator Quad Core 2 (3GHz+), 8 GB DDRAM, 500 GB HD (caracteristici minime)
Calculator multiprocesor Min. 8 procesoare, mem.32 GB, 2* 1 TB HD (caracteristici minime)
Imprimante laser Laser multifunctionala, mem 64 MB
Echipamente dotare suflerie subsonica Traductori de presiune, micromanometre digitale, conducte flexibile,
anemometru, tub Pitot, balanta tensometrica
Sistem de achizitie date Placa de achizitie de date -2buc, conditioner semnal – 2buc
Senzori/traductori Traductori de forta, marci tensometrice, traductori de deplasare liniara si
unghiulara, traductori acceleratie
Labview Program procesare semnale
Windows XP, Vista (32 si 64 biti) Sistem operare
Suse Linux Sistem operare
Denumirea organizatiei (P3) COMOTI
Denumire echipament Caracteristici principale
Mentenanta licenta CFX
Extindere licenta pentru modul
multiprocesor CFX
Sisteme calcul multiprocesor 60 procesoare, 40 Gb memorie RAM (caracteristici minime)
pentru calcul CFD si acustic
Sisteme achizitie date portabil 1 buc, 2,8 GHz, 4 Gb memorie RAM (caracteristici minime)

Data: 01.02.2008
DIRECTOR GENERAL
Prof.Dr.ing.Ion FUIOREA
Director Proiect
Sef Lucr. Dr. Ing. Mihai MIHAILA-ANDRES
Anexa I.7
PLANUL DE REALIZARE AL PROIECTULUI (PR 06)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular A3
Domeniul de cercetare 8 Tipul proiectului PC
Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2908
Denumirea proiectului: Platforma software pentru analiza interactiunii fluid-structura
Structură cadru-
Necesar resurse financiare **)
(Valoare exprimata in lei) din care:
Durata
Etapa
(luni)
Etape/ Denumirea Categoria de Rezultate
Finanţare din bugetul de stat Finanţare
Activităţii/ activitate*
Total Materiale Terti Cheltuieli din alte surse
Anul Participanti Manopera Dotari Deplasari
si servicii (maxim 5%) indirecte (cofinanţare)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- Raport tehnic
cu algoritmi
Etapa I
decalati in timp
Pregatirea
6 si transfer de 398150 191000 19800 41250 3800 1000 116600 24700
dezvoltarii
date
mediului de lucru
- Specificatii
tehnice
Activitate I.1
A 1.2
Algoritmi decalati in
Cercetare 99350
timp
fundamentala
***
CO 90000
Partener 1 6000
Partener 2 1250
Partener 3 2100
Activitate I.2 A 2.3
Specificatii pentru Cercetare 183175 12875
mediul de lucru industriala
CO 25375 1375
Partener 1 39000 11500
Partener 2 81500
Partener 3 37300
Activitatea I.3
Analiza transferului A 2.1
de date intre Cercetare 115625 11825
aplicatii in cadrul industriala
mediului de lucru
CO 22325 2325
Partener 1 36800 9500
Partener 2 25000
Partener 3 31500
-raport tehnic
Etapa II algoritmi cuplati,
Dezvoltari programe calcul
teoretice, -modele 209000 19000 149000 8000 1000
6 554575 121575 47000
programare si experimentale
pregatirea -articole,
experimentelor participari la
conferinte
A1.2
Activitatea II.1
Cercetare 93900
Algoritmi cuplati
fundamentala
CO 90000
Partener 1 600
Partener 2 1200
Partener 3 2100
Activitatea II.2
Program A2.4
experimental, Cercetare 389775
proiectare modele industriala
experimentale
CO 43000
Partener 1 166300 42000
Partener 2 132175
Partener 3 48300
Activitatea II.3
Programarea A2.2 Cercetare
65900
algoritmilor decalati industriala
in timp
CO 2000
Partener 1 22900 5000
Partener 2 20000
Partener 3 21000
Activitate II.4 B2
Diseminare rezultate Activitati 5000
suport
CO
Partener 1
Partener 2 5000
Partener 3
-raport cercetare
Etapa III
experimente
Programare, baza 188100 17400 73000 5600 6000
6 - programe calcul 441025 107625 43300
de date numerice,
-comunicari,
experimentari
workshop
Activitatea III.1
A2.2
Implementare
Cercetare 149000 4400
algoritmi cuplati
industriala
expliciti
CO 4800
Partener 1 17200 4400
Partener 2 116500
Partener 3 10500
Activitatea III.2
A2.2
Implementare
Cercetare 118000 21500
aplicatii in mediu de
industriala
lucru
CO 87300 16300
Partener 1 20200 5200
Partener 2
Partener 3 10500
Activitatea III.3
Realizare A2.6
experimente, Cercetare 98375 10000
prelucrare si stocare industriala
rezultate
CO 30000 5000
Partener 1 20000 5000
Partener 2 16875
Partener 3 31500
Activitatea III.4
A2.1
Realizare baza de
Cercetare 63500 6600
date teoretice si
industriala
numerice
CO 8200
Partener 1 24800 6600
Partener 2 20000
Partener 3 10500
Activitatea III.6
B3
Diseminare rezultate
Activitati 12150 800
: Workshop Ansys /
suport
Fluent
CO
Partener 1 4000 800
Partener 2 5000
Partener 3 3150
Etapa IV
- Raport
Programare, baza 178000 12800 4000 2900 2000
6 cercetare, 348425 105100 43625
de date numerice,
- programe calcul
validari
Activitatea IV.1 A2.2
Programare algoritmi Cercetare 120375 10575
cuplati impliciti industriala
CO 35875 5875
Partener 1 17000 4700
Partener 2 46500
Partener 3 21000
Activitatea IV.2
A2.2
Implementare
Cercetare 63375 10575
aplicatii in mediu de
industriala
lucru
CO 35875 5875
Partener 1 17000 4700
Partener 2
Partener 3 10500
Activitatea IV.3
A2.1
Dezvoltarea bazei de
Cercetare 94675 10575
date teoretice si
industriala
numerice
CO 35875 5875
Partener 1 17000 4700
Partener 2 25000
Partener 3 16800
Activitatea IV.4
A2.1
Validari cu date
Cercetare 70000 11900
numerice si
industriala
experimentale
CO 36700 6700
Partener 1 22800 5200
Partener 2
Partener 3 10500
- raport
Etapa V cercetare,
Programare, - programe
documentatie, 6 calcul, 270800 124500 14800 6000 10500 1500 76650 36850
validari - articole, -
- comunicari
stiintifice
Activitatea V.1
A2.2
Implementare
Cercetare 96800 12850
aplicatii in mediul de
industriala
lucru
CO 46250 8250
Partener 1 18000 4600
Partener 2
Partener 3 32550
Activitatea V.2
A2.3
Realizare
Cercetare 70000 10625
documentatie pentru
industriala
mediul de lucru
CO 45025 8025
Partener 1 8100 2600
Partener 2 16875
Partener 3
Activitatea V.3
A2.1
Validari cu date
Cercetare 99000 13375
numerice si
industriala
experimentale
CO 43275 8275
Partener 1 23600 5100
Partener 2 32125
Partener 3
B2
Activitatea V.4
Activitati 5000
Diseminare rezultate
suport
CO
Partener 1
Partener 2 5000
Partener 3
- raport cercetare
- platforma
Etapa VI software,
Kit de instalare, - documentatie
6 213250 105500 4800 0 11000 5000 54800 32650
comparatii, ghid platforma,
de buna practica - articole,
comunicari
stiintifice
Activitatea VI.1
A2.2
Realizare kit de
Cercetare 74625 14925
instalare pentru
industriala
mediul de lucru
CO 57325 10325
Partener 1 17300 4600
Partener 2
Partener 3
Activitatea VI.2
A2.3
Realizare
Cercetare 55000 7625
documentatie pentru
industriala
mediul de lucru
CO 29925 4925
Partener 1 8200 2700
Partener 2 16875
Partener 3
Activitatea VI.3
Analiza comparative A2.1
a aplicatiilor si Cercetare 75625 9500
realizarea unui ghid industriala
de buna practica
CO 22300 2300
Partener 1 25200 7200
Partener 2 28125
Partener 3
B2
Activitatea VI.4
Activitati 8000 600
Diseminare rezultate
suport
CO
Partener 1 3000 600
Partener 2 5000
Partener 3
*) Se vor nominaliza obligatoriu categoriile de activitati conform Schemei de Ajutor de stat (Anexa IV)
**) Totalul fondurilor necesare pentru a asigura resursele umane şi materiale
***) Pentru activitatile derulate de institutiile participante in proiect, la nivelul fiecarei etape, nu se vor completa coloanele: 3, 4, 6,7, 8, 9, 10, 11
Nota: Valorile inscrise in Planul de realizare a proiectului sunt orientative. Acestea sunt necesare pentru o apreciere corecta, in timpul
procesului de evaluare, a corelatiei dintre categoriile de activitati si cheltuieli.
Conform HG 475/2007, etapele de realizare vor avea durate de minimum 6 luni si maximum un an, cu exceptia primului an de
derulare a proiectului pentru care durata poate fi mai mica, dar nu mai putin de 3 luni.
Director general STRAERO Director de proiect
Prof. Dr. Ing. Ion FUIOREA Sef Lucr. Dr. Ing. Mihai MIHAILA-ANDRES
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

Anexa I.8 a
Formularul B pentru proiecte complexe (FB 07)
fontul Arial 11 sau Times New Roman 12, spatiere – la un rind
Titlul proiectului (maxim 200 caractere)
PLATFORMA SOFTWARE PENTRU ANALIZA INTERACTIUNII FLUID-
STRUCTURA
Cuvinte cheie: (max 5 cuvinte)
CFD, MEF, interactiune fluid-structura

Rezumatul proiectului (maxim 1 pagina,)


Scopul proiectului este proiectarea, implementarea si validarea, prin comparatii cu rezultate
numerice si experimentale, a unei platforme software noi destinata rezolvarii problemelor complexe
de interactiune fluid-structura prin simulari numerice. Obiectivul general al proiectului este
cresterea competitivitatii sectorului de CD romanesc in domeniul cercetarilor si tehnologiilor
aerospatiale pentru intensificarea activitatii de cercetare-dezvoltare si pentru a raspunde cu succes la
cerintele industriei aerospatiale europene competitive. Atingerea acestui obiectiv general va fi asigurata
prin realizarea urmatoarelor obiective specifice de cercetare-dezvoltare si suport:
1. Fundamentarea teoretica si elaborarea specificatiilor de implementare si validare pentru
platforma software.
2. Programarea aplicatiilor in limbaje avansate.
3. Implementarea si optimizarea aplicatiilor in mediul de lucru ANSYS.
4. Validarea platformei software folosind date experimentale si numerice.
5. Diseminarea rezultatelor.
Noua platforma software trebuie sa raspunda urmatoarelor cerinte functionale:
1. Sa includa modele matematice cu grade diferite de complexitate pentru analiza fenomenelor de
interactiune fluid-structura.
2. Sa poata fi folosit atat pentru calcule ingineresti de rutina cat si pentru investigatii avansate din
punct de vedere stiintific.
3. Analiza instabilitatilor sa fie realizata în domeniile timp si frecventa.
4. Sa foloseasca mediul de lucru al unui software industrial avansat pentru dezvoltarea de aplicatii.
5. Sa fie validat prin comparatii cu rezultate experimentale.
Obiectivele specifice ale proiectului se concretizeaza prin implementarea in mediul de lucru al
codului comercial de analiza a structurilor si a curgerilor ANSYS a unor noi aplicatii software cu
valoare adaugata mare, bazate pe algoritmi numerici moderni, cu ordin ridicat de precizie si bine
fundamentati teoretic. Mediul de lucru si aplicatiile sunt validate printr-un proces complex de
testare si comparare a rezultatelor proprii cu date teoretice si numerice de referinta si cu rezultate
experimentale.
Coordonatorul proiectului este Institutul pentru Calculul si Experimentarea Structurilor Aero-
Astronautice SC STRAERO S.A. contribuie in proiect la elaborarea modelelor matematice si
algoritmilor de calcul, implementarea algoritmilor in programe de calcul, proiectarea modelelor
aeroleastice si realizarea experimentelor cu acestea. CO asigura si managementul proiectului pe toata
durata acestuia. Partenerul P1 este INAS SA si are drept principale sarcini implementarea si optimizarea
aplicatiilor in mediul de lucru ANSYS si realizarea documentatiei si a software-ului de instalare.
Partenerul P2 este Centrul de Cercetari pentru Aeronautica si Spatiu din Universitatea
POLITEHNICA din Bucuresti si asigura prin personalul calificat elaborarea modelelor matematice si
algoritmilor de calcul, contribuie la implementarea algoritmilor in programe de calcul si realizarea
simularilor numerice, participa la realizarea experimentelor cu modelele aeroelastice si validarea
platformei software. Partenerul P3 este Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare –
COMOTI Bucuresti si contribuie la implementarea algoritmilor numerici, realizarea simularilor
numerice si validarea platformei software.

65
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

Relevanta proiectului (maxim 1 pagina)


- incadrarea proiectului in obiectivele programului 4 si in obiectivele specifice domeniului de cercetare
Proiectul imbina activitati de cercetare fundamentala, industriala si suport realizate de parteneri
din mediul academic (P2) si institutute de cercetare-proiectare (CO, P1, P3) si se incadreaza in obiectivele
programului 4 prin obiectivul general si obiectivele specifice precum si prin rezultatele prevazute.
Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii sectorului de CD romanesc in
domeniul cercetarilor si tehnologiilor aerospatiale pentru intensificarea activitatii de cercetare-
dezvoltare si pentru a raspunde cu succes la cerintele actuale si viitoare ale industriei aerospatiale
europene. Acest obiectiv se indeplineste prin: a) cresterea capabilitatilor si competentelor de care dispune
sectorul de CD al industriei aeronautice romane si prin b) realizarea de parteneriate pentru dezvoltarea
actualelor facilitati nationale de educatie, cercetare si proiectare in domeniul aerospatial si in sectorul
aparare/securitate. Proiectul este realizat in cadrul unui consortiu format din parteneri cu competente
complementare si deja dovedite in cercetare-dezvoltare, care este format pentru a contribui la rezolvarea
unei probleme interdisciplinare actuale, complexe si de mare intres ingineresc: proiectarea,
implementarea si validarea unei platforme software noi destinata rezolvarii problemelor complexe
de interactiune fluid-structura prin simulari numerice.
Este astfel indeplinit obiectivul general al programului 4 „Parteneriate in domenii prioritare”.
Atingerea acestui obiectiv general va fi asigurata prin realizarea urmatoarelor obiective specifice de
cercetare-dezvoltare si suport:
1. Fundamentarea teoretica si elaborarea specificatiilor de implementare si validare pentru
platforma software.
2. Programarea aplicatiilor in limbaje avansate.
3. Implementarea si optimizarea aplicatiilor in mediul de lucru ANSYS.
4. Validarea platformei software folosind date experimentale si numerice.
5. Diseminarea rezultatelor.
Obiectivele generale si cele specifice ale prezentului proiect sunt conforme cu prioritatile “8.3.1. Tehnici
aeronautice, dinamica zborului, CFD” si respectiv “8.3.6. Metode si tehnici avansate de simulare,
comanda si control, de proiectare si fabricatie a aparatelor de zbor aerian , aerospatial si spatial” ale
directiei de cecetare ”8.3 Tehnologii si infrastructura aerospatiala“ din domeniul prioritar ”8. Spatiu si
securitate” al Programului 4 din cadrul PNCDI II.
- scopul urmarit
Scopul proiectului este proiectarea, implementarea si validarea, prin comparatii cu rezultate
numerice si experimentale, a unei platforme software noi destinata rezolvarii problemelor complexe
de interactiune fluid-structura prin simulari numerice.
Noua platforma software (mediu de lucru) trebuie sa raspunda urmatoarelor cerinte functionale:
1. Sa includa modele matematice cu grade diferite de complexitate pentru analiza fenomenelor de
interactiune fluid-structura.
2. Sa poata fi folosit atat pentru calcule ingineresti de rutina cat si pentru investigatii avansate din
punct de vedere stiintific.
3. Analiza instabilitatilor sa fie realizata în domeniile timp si frecventa.
4. Sa foloseasca mediul de lucru al unui software industrial avansat pentru dezvoltarea de aplicatii.
5. Sa fie validat prin comparatii cu rezultate experimentale.
Cerintele functionale enumerate raspund intereselor utilizatorilor/beneficiarilor si sunt avute in vedere in
cadrul activitatilor prevazute pentru realizarea obiectivelor specifice ale proiectului. Acestea se finalizeaza
prin implementarea in mediul de lucru al codului comercial de analiza a structurilor si a curgerilor
ANSYS a unor noi aplicatii software cu valoare adaugata mare, bazate pe algoritmi numerici moderni, cu
ordin ridicat de precizie si bine fundamentati teoretic. Mediul de lucru si aplicatiile sunt validate printr-un
proces complex de testare si comparare a rezultatelor proprii cu date teoretice si numerice de referinta si
cu rezultate experimentale. Documentatia de referinta, baza de date test si ghidul de buna practica insotesc

66
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

mediul de lucru.

Descrierea proiectului din punct de vedere stiintific si tehnic, incluzind gradul de noutate si posibilitatea aplicarii
rezultatelor cercetarilor (maxim 5 pagini)
- prezentarea succinta a stadiului realizarilor S/T din domeniu, la nivel national si international, referitor la tema
proiectului (max ½ pag)
Interactiunea Fluid-Structura (FSI) apare atunci cand fortele exercitate de fluid asupra structurii depind si
in acelasi timp modifica forma structurii, prin deformarea elastica a acesteia. In analiza fenomenelor de FSI sunt
examinate in egala masura starile structurii si ale fluidului. Aeroelasticitatea este un domeniu particular al FSI,
aparut odata cu dezvoltarea aviatiei si in care analizele au drept tinta principala stabilirea limitelor in care o
structura de aeronava poate rezista sigur interactiunii cu aerul. Un aspect fundamental in aeroelasticitate si FSI este
ca fortele aerodinamice (sau hidrodinamice, gazodinamice), inertiale, elastice si masice sunt de aceleasi ordine de
marime. Pentru structurile usoare din aviatie, acesta este un motiv determinant pentru justificarea calculelor
aeroelastice. La nivelul de dezvoltare al tehnicii actuale si odata cu tendinta moderna de a controla curgerea pentru
optimizarea unor procese, FSI a devenit un domeniu de cercetare intensa. Principala problema care trebuie
rezolvata este cea a cuplajului dintre modelele matematice ale curgerii si respectiv corpului elastic (structurii).
Pentru rezolvarea problemelor de curgeri din aplicatiile industriale, cele mai importante produse software sunt ale
firmei ANSYS si anume CFX si FLUENT. Pentru analize structurale, exista o paleta mult mai larga de software,
din care amintim ANSYS, NASTRAN, ABAQUS. COSMOS, etc. Din pacate, cuplarea unor astfel de coduri
dedicate, extrem de sofisticate, nu este inca realizata sau realizabila direct.
Pe plan international nu se poate discuta actualmente despre software capabil sa realizeze eficient analiza
fenomenelor de interactiune fluid-structura sau aeroelastice. Exista o serie de programe de calcul industriale
(comerciale), de casa si academice care pot fi folosite pentru rezolvarea unor probleme specifice, dintre care cele
mai cunoscute sunt cele de aeroelasticitate dinamica. Din prima categorie mentionam modulul de aeroelasticitate al
codului comercial NASTRAN si programele marca ZONATECH. Acestea folosesc modele aerodinamice potentiale
liniare pentru calculul fortelor aerodinamice nestationare in domeniul frecventa. Este interesant de mentionat ca
astfel de programe comerciale nu exista pentru retele de palete de compresoare. Programele de casa sunt mult mai
performante, dar inaccesibile celor care nu au participat la dezvoltarea lor. Dintre acestea putem enumera AESIM-
BASIC al NLR (Olanda) si rezultatele proiectului european TAURUS (Technology Development for Aeroelastic
Simulations on Unstructured Grids) din cadrul FP 5, la care a participat si Academia Tehnica Militara din Romania
alaturi de parteneri ca EADS, Alenia, Saab. Specific acestor programe de casa este cuplajul intre coduri avansate de
CFD (Computational Fluid Dynamics) si FEM (Finite Element Method) pentru determinarea conditiilor de flutter
prin analiza in domeniul timp. In mediul academic, in unele universitati americane sunt dezvoltate in mod uzual
programe de calcul aeroelastic de avangarda, bazate pe algoritmi cu grad ridicat de precizie in timp si spatiu, dar
mai putin „prietenosi” pentru utilizator. Principalul lor merit este ca sunt folosite pentru testarea de noi metode si
algoritmi, destinati ulterior mediului industrial.
Pe plan national problemele de aeroelasticitate au fost rezolvate in mod curent, cu metodele traditionale ale
anilor 1970-1980, pentru aeronavele concepute in Romania, de catre un colectiv de la fostul INCREST Bucuresti, al
carui continuator direct este astazi SC INCAS SA Bucuresti. Nu a fost abordata problematica aeroelasticitatii
compresoarelor turbomotoarelor si nici cea a FSI. Din pacate, la ora actuala nu exista insa un sistem competitiv de
programe care sa rezolve probleme complexe de aeroelasticitate sau de interactiune fluid-structura cu metode
actuale si nici un colectiv care sa lucreze in acest sens. Mai mult, pana recent nu au existat validari experimentale
ale calculelor facute.
In perioada 2003-2006, prin doua contracte finantate de programul AEROSPATIAL al PNCDI I si anume:
PREDICTIA SOLUTIILOR PERIODICE SI PROBLEME SPECIFICE DE STABILIZARE IN
AEROELASTICITATE (nr. 84/2003) si STUDII TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND
AMORTIZAREA OSCILATIILOR AEROELASTICE PRIN TEHNICI DE CONTROL ACTIV (nr.
141/2004), CO si P2 au realizat o serie de programe de calcul si modele aeroelastice experimentale destinate
studiilor academice de aeroelasticitate si interactiune fluid-structura. Prezentul proiect abordeaza problematica
aeroelastica in toata complexitatea furnizand solutii informatice aplicabile industrial. Se poate aprecia deci ca
acest proiect de cercetare-dezvoltare are la baza o experienta buna, acumulata in cativa ani de lucru si
reprezinta continuarea fireasca in directia dezvoltarii capabilitatilor de analiza aeroelastica pentru aeronave
si turbomotoare. In plus, partenerii P1 si P3, angrenati in mai ample programe de colaborare europene s-au
confruntat cu necesitatea de a detine know-how-ul si programele de calcul necesare rezolvarii unor probleme

67
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

curente de FSI si aeroelasticitate dinamica precum si de a-si pregati specialisti in acest domeniu.
- contributia proiectului la dezvoltarea cunoasterii in domeniu, inclusiv noutatea, originalitatea şi complexitatea
solutiilor propuse
Rezolvarea problemelor de interactiune fluid-structura in general si a celor de aeroelasticitate in special a
capatat o importanta deosebita in ultimele decenii. Acest lucru se datoreaza realizarii unor structuri usoare flexibile
care sunt supuse unor solicitari aerodinamice considerabile. Predictia aparitiei flutter-ului este cruciala in
proiectarea si certificarea aeronavelor civile si militare. De asemenea, dezvoltarea turbomotoarelor moderne de
aviatie a condus la realizarea unor compresoare cu trepte puternic incarcate, care lucreaza in regim transonic si care
adeseori au prezentat probleme aeroelastice. Si in aceste cazuri predictia comportarii retelelor de palete si mai ales a
aparitiei flutter-ului inca din faza de proiectare este foarte importanta.
O solutie pe care o apreciem ca avantajoasa pentru utilizatorii de coduri comerciale avansate de CFD
(Computational Fluid Dynamics) si FEM (Finite Element Method) pentru abordarea si rezolvarea
problemelor de FSI si aeroelasticitate este sa realizeze asamblarea acestor coduri prin intermediul unor
aplicatii informatice.
Prezentul proiect propune o solutie in acest sens si anume ca prin dezvoltarea si implementarea unor
aplicatii specializate in mediul oferit de ANSYS Workbench sa realizam cuplajul dintre solverele
implementate in FLUENT si ANSYS. Acesta este un element de noutate care va aduce utilizatorilor
posibilitatea rezolvarii aplicatiilor industriale de FSI. In plus, in acelasi mediu de lucru se va implementa un
modul dedicat rezolvarii problemelor de aeroelasticitate liniara folosind analiza in frecventa bazata pe
Doublet Lattice Method (DLM) si metoda V-g. Acestea vor oferi utilizatorilor de ANSYS din domeniul
industriei aerospatiale si posibilitatea rezolvarii problemelor de aeroelasticitate, direct din ANSYS
Workbench.
Complexitatea proiectului, elementele de noutate si contributia la dezvoltarea cunostintelor in domeniu sunt
evidentiate de elementele de noutate pe care le introducem prin prezentul proiect sunt:
1. Algoritmi numerici performanti pentru rezolvarea in domeniul timp a interactiunii fluid-structura,
segregati sau cuplati.
2. Algoritmi numerici cuplati folosind formulari implicite in timp dual, cu disipatie numerica minima.
3. Analiza precisa si rapida a raspunsului structural cu FFT si/sau cu functii de transfer determinate prin
interpolare.
4. Realizarea unui modul pentru calculul flutter-ului liniar de uz industrial, bazat pe cuplajul metodelor
DLM si V-g in mediul ANSYS.
5. Realizarea de experimente in tunelul aerodinamic cu modele aeroelastice dedicate si validarea
modelelor, algoritmilor si programelor de calcul.
Simularea numerica eficienta a FSI presupune in primul rand transferul informatiei intre solverele CFD si
FEM, prin conditiile la limita. Transferul eficient si precis al valorilor presiunilor si respectiv deplasarilor intre
retelele de calcul structural si CFD necesita proiectarea unor proceduri de interpolare si netezire specifice.
Diminuarea timpului de calcul pentru evaluarea componentei aerodinamice a modelului matematic aeroelastic
presupune, atunci cand este posibil, inlocuirea formularilor de tip ALE (Arbitrary Lagrangian Eulerian) cu cele
bazate pe metoda transpiratiei. Problema stiintifica pe care dorim sa o aprofundam este cea a limitelor intre care
metoda transpiratiei poate fi folosita pentru rezolvarea ecuatiilor Euler sau Navier-Stokes fara ca rezultatele
numerice sa fie alterate semnificativ.
Datorita scarilor de timp diferite ale curgerii, respectiv deformarii structurii, in mod uzual algoritmii de
integrare temporala ai celor doua solvere, structural si CFD, trebuie utilizati succesiv si adaptati astfel incat cuplajul
sa fie cat mai eficient din punct de vedere al timpului de calcul. Ne propunem ca pentru a obtine un maxim de
flexibilitate si eficienta sa dezvoltam atat algoritmi segregati cat si cuplati, expliciti si impliciti. Prin
implementarea unui algoritm original bazat pe metoda timpului dual sa obtinem performante numerice
superioare.
Pentru validarea si evaluarea eficientei aplicatiilor si a platformei software pentru aplicatii de IFS si
aeroelasticitate in premiera in Romania vom realiza experimente aeroelastice cu aripi deformabile elastic, in
tunelul aerodinamic. Rolul acestor experimente este obtinerea datelor experimentale necesare verificarii acuratetei
modelelor matematice studiate si algoritmilor numerici implementati precum si validarii efective a programelor de
calcul realizate.
In concluzie, proiectul include elemente de originalitate si noutate, prin abordarea simultana din punct de
vedere matematic, informatic si experimental a problematicii extrem de complexe a interactiunii fluid-structura.
Gradul de complexitate al proiectului si solutiilor propuse rezulta din numarul mare de activitati destinate:

68
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

a) elaborarii de algoritmi performanti pentru cuplajul modelelor structural si cel al curgerii si pentru analiza
flutter-ului in frecventa cu metoda V-g,
b) implementarii algoritmilor ca aplicatii in mediul ANSYS, si
c) verificarii, evaluarii si validarii programelor de calcul prin experimente aeroelastice.
- obiectivele generale si specifice ale proiectului
Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii sectorului de CD romanesc in
domeniul cercetarilor si tehnologiilor aerospatiale pentru intensificarea activitatii de cercetare-
dezvoltare si pentru a raspunde cu succes la cerintele actuale si viitoare ale industriei aerospatiale
europene. Proiectul este realizat in cadrul unui consortiu format din parteneri cu competente
complementare si deja dovedite in cercetare-dezvoltare, care este format pentru a contribui la rezolvarea
unei probleme interdisciplinare actuale, complexe si de mare intres ingineresc: proiectarea,
implementarea si validarea unei platforme software noi destinata rezolvarii problemelor complexe
de interactiune fluid-structura prin simulari numerice.
Proiectul imbina activitati de cercetare industriala, experimentala si suport grupate in cinci obiective
specifice a caror realizare asigura indeplinirea scopului proiectului. Scopul si rezultatele preconizate ale
acestor obiective specifice sunt enumerate in continuare:
Ob.1) Fundamentarea teoretica si elaborarea specificatiilor de implementare si validare pentru
platforma software.
Scop: Elaborarea algoritmilor de avansare in timp a modelului matematic pentru FSI, algoritmul
metodei pentru calculul vitezei de flutter folosind DLM si V-g, analiza cuplajului modelelor
matematice structurale si ale curgerii la diverse nivele de complexitate, stabilirea specificatiilor
platformei software, simulari numerice pe cazuri test cu programe specializate.
Rezultate preconizate:
a) Algoritmi numerici de avansare in timp segregati si cuplati, expliciti si impliciti;
b) Analiza flutter-ului in frecventa cu metoda V-g folosind forte aerodinamice calculate cu DLM;
c) Analiza raspunsului in timp cu FFT si/sau cu functii de transfer;
d) Specificatii de implementare si validare pentru platforma software;
e) Rezultate numerice de referinta pentru validarea platformei software.
Ob.2) Programarea aplicatiilor in limbaje avansate.
Scop: Programarea algoritmilor de avansare in timp, a celui pentru calculul vitezei de flutter in
frecventa, a algoritmilor de analiza in timp a raspunsului in limbaje avansate de programare
(FORTRAN, C++).
Rezultate preconizate:
a) Identificarea posibilitatilor pentru transferul de date intre aplicatii si codurile FEM si CFD;
b) Aplicatii pentru fiecare dintre algoritmi, verificate;
c) Aplicatie pentru analiza flutter-ului in frecventa cu metoda V-g;
d) Aplicatii pentru analiza raspunsului in timp cu FFT si/sau cu functii de transfer.
Ob.3) Implementarea si optimizarea aplicatiilor in mediul de lucru ANSYS.
Scop: Introducerea aplicatiilor in mediul ANSYS si optimizarea functionarii lor, realizarea
documentatiei si a procedurilor de instalare.
Rezultate preconizate:
a) Proiectarea si realizarea unei aripi cu caracteristici elastodinamice controlate la incovoiere-
torsiune pentru a realiza viteze de flutter impuse in tunelul aerodinamic;
b) Proiectarea si realizarea unei retele de palete de compresor cu caracteristici elastodinamice la
torsiune controlate pentru a realiza viteze de flutter impuse in tunelul aerodinamic.
Ob.4) Validarea platformei software folosind date experimentale si numerice.
Scop: Proiectarea si realizarea unor modele aeroelastice experimentale de aripi, realizarea
experimentelor aeroelastice si obtinerea unei baze de date experimentale, validarea platformei
software pentru aplicatii de aeroelasticitate prin comparatii ale rezultatelor numerice cu datele
experimentale si cu alte rezultate de referinta, elaborarea ghidului de buna practica.
Rezultate preconizate:

69
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

a) Proiectarea si realizarea unei aripi cu caracteristici elastodinamice controlate la incovoiere-


torsiune pentru a realiza viteze de flutter impuse in tunelul aerodinamic;
b) Realizarea experimentelor cu modelul aeroelastic in tunelul aerodinamic al P2 si crearea unei baze
de date experimentale;
c) Interpretarea rezultatelor experimentale si constructia bazei de date experimentale;
d) Validarea aplicatiei de analiza a flutter-ului in frecventa;
e) Validarea algoritmilor de avansare in timp;
f) Validarea metodelor de analiza a flutter-ului in timp;
g) Ghidul de buna practica pentru diverse tipuri de probleme de FSI si aeroelasticitate.
Ob.5) Diseminarea rezultatelor.
Scop: Cresterea prestigiului si vizibilitatii membrilor consortiului prin aducerea rezultatelor la
cunostinta comunitatii stiintifice si partenerilor din cercetare si industrie.
Rezultate preconizate:
a) Publicarea unor articole in reviste consacrate, cotate ISI;
b) Participarea la manifestari tehnico-stiintifice, in special la workshop-urile organizate pentru
urtilizatorii de ANSYS (ANSYS si FLUENT).
Realizarea obiectivele specifice Ob.1-Ob.4 se face prin activitati de cercetare tip A grupate
conform specificului lor asemanator, necesare realizarii scopului proiectului si esalonate ca activitati de
diverse tipuri in ”Planul de realizare al proiectului”. Indeplinirea obiectivului Ob.5 se face prin activitati
de tip B (suport), necesare cresterii vizibilitatii activitatii de cercetare. Esalonarea si descrierea
activitatilor sunt detaliate ulterior. Fiecare obiectiv specific se considera realizat in momentul prezentarii
rapoartelor de cercetare si de la caz la caz, a programelor de calcul, a modelelor experimentale, a lucrarii
stiintifice sau a bazei de date cu documentatia aferenta, corespunzatoare activitatilor incluse. Acestea sunt
rezultate masurabile si sunt mentionate explicit in planul de realizare a proiectului.
Conform planului de realizare, indeplinirea obiectivelor specifice se face in sase (6) etape,
esalonate pe o durata de 36 luni.
- aspecte etice implicate in realizarea proiectului
Proiectul propus corespunde prevederilor Legii nr. 206/2004 privind buna conduita in cercetarea stiintifica,
dezvoltarea tehnologica si inovare, cu nodificarile si completarile ulterioare, ale Legii 64/1991 privind brevetele de
inventie, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Legii 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor
industriale, republicata si a Legii 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu nodificarile si
completarile ulterioare. Activitatile prevazute in proiect respecta reglementarile internationale in domeniu precum
si legislatia specifica a Uniunii Europene.
- detalierea activitatilor in corelatie cu obiectivele propuse
Activitatile de cercetare sunt prezentate in continuare conform cu obiectivele specifice la
indeplinirea carora folosesc:
Ob.1. Fundamentarea teoretica si elaborarea specificatiilor de implementare si validare pentru
platforma software.
Motivatie: Algoritmii de integrare in timp si cuplaj trebuie elaborati si analizati pentru a cunoaste precizia
si efortul compuational necesar. Pentru dezvoltarea platformei software dorite este necesara elaborarea
unei specificatii care sa stabileasca modul de implementare, functionare si validare a aplicatiilor
platformei. Folosind programe de calcul proprii ale P2 si CO se rezolva o serie de aplicatii de FSI si
aeroelasticitate pentru a forma o baza de date teoretice si numerice necesara validarii platformei software.
Activitati propuse:
1. Act. 1.1. Algoritmi decalati in timp (cod A2.1)
2. Act. 1.2. Specificatii pentru mediul de lucru (cod A.2.3)
3. Act. 1.3. Algoritmi cuplati (cod A.2.1)
4. Act. 1.4. Realizare baze de date numerice si teoretice (cod A.2.1)
5. Act. 1.5. Dezvoltarea bazei de date numerice si teoretice (cod A.2.1)
Durata: 24 luni, esalonate in primele patru etape ale proiectului.
Finalitate: Se elaboreaza algoritmi numerici de avansare in timp segregati si cuplati, expliciti si impliciti,

70
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

algoritmi pentru analiza flutter-ului in frecventa cu metoda V-g folosind DLM, algoritmi pentru analiza
raspunsului in timp cu FFT si/sau cu functii de transfer si se formuleaza specificatiile pentru platforma
software. In activitatile I.4,I.5 se obtin rezultate numerice pe cazuri test de referinta. Rezultatele Ob.1 sunt
folosite in Ob.2, Ob. 4.
Responsabil: P2.
Ob.2. Programarea aplicatiilor in limbaje avansate.
Motivatie: Pentru buna functionare a aplicatiilor ce urmeaza a fi dezvoltate este necesara cunoasterea
modului in care FLUENT si ANSYS pot schimba date numerice in mod transparent pentru utilizatorul
platformei. Algoritmii de calcul sunt programati, folosind limbaje avansate FORTRAN si C++. Modulele
de programe care se obtin sunt verificate preliminar si optimizate din punct de vedere informatic.
Activitati propuse:
1. Act. 2.1. Analiza transferului de date intre aplicatii in cadrul mediului de lucru (cod A.2.1)
2. Act. 2.2. Programarea algoritmilor decalati in timp (cod A.2.2)
3. Act. 2.3. Programare algoritmilor cuplati expliciti (cod A.2.2)
4. Act. 2.4. Programare algoritmi cuplati impliciti (cod A.2.2)
Durata: 24 luni, esalonate in etapele I – IV ale proiectului.
Finalitate: Se obtin aplicatii care urmeaza a fi implementate in mediul de lucru in cadrul Ob.3.
Rezultatele sunt folosite in Ob. 3.
Responsabil: CO.
Ob.3. Implementarea si optimizarea aplicatiilor in mediul de lucru ANSYS.
Motivatie: Se realizeaza implementarea aplicatiilor transformate in programe executabile sub
mediul de lucru al ANSYS. Urmeaza verificarea si optimizarea acestora. Pentru utilizarea noii platforme
software este necesara realizarea documentatiei de referinta si a unui kit de instalare.
Activitati propuse:
1. Act. 3.1. Implementare aplicatii in mediul de lucru (cod A.2.2)
2. Act. 3.2. Realizare kit de instalare pentru mediul de lucru (cod A2.2)
3. Act. 3.3. Realizare documentatie pentru mediul de lucru (cod A.2.3)
Durata: 24 luni, esalonate in etapele III - VI ale proiectului.
Finalitate: Se obtine practic platforma software pentru FSI cu documentatia de referinta si kit-ul de
instalare. Rezultatele sunt folosite in Ob.4.
Responsabil: P1.
Ob.4. Validarea platformei software folosind date experimentale si numerice.
Motivatie: Pentru viteze mici si medii, pe langa datele de referinta din literatura, experimentele in tunelul
aerodinamic permit obtinerea rezultatelor care folosesc la validarea platformei software pentru aplicatii de
aeroelasticitate cel putin. Pentru aceasta se proiecteaza si realizeaza o aripa experimentala cu rigiditate
controlata la incovoiere si torsiune si cu o suprafata mobila. Echiparea adecvata a modelelor si tunelului
aerodinamic cu accelerometre, traductori de deplasare si forte, sisteme de vizualizare este o conditie
esentiala pentru obtinerea unor date experimentale de calitate. Odata obtinute, acestea trebuie prelucrate
primar (filtrate, de ex.) si stocate in fisiere si inregistrari video. Platforma software este folosita pentru
obtinerea unor date numerice, care sunt apoi comparate spre verificare si validare cu datele experimentale
si cele numerice realizate in Ob.1. Experienta acumulata folosind noul mediu de lucru (eficacitatea si
precizia algoritmilor, optiunile asupra unor parametri, etc) este sintetizata si scrisa intr-un ghid de buna
practica, necesar si util oricarui utilizator.
Activitati propuse:
1. Act. 4.1 Program experimental, proiectare modele experimentale (cod A.2.4)
2. Act. 4.2 Realizare experimente, prelucrare si stocare rezultate (cod A.2.6)
3. Act. 4.3 Validari cu date numerice si experimentale (cod A.2.1)
4. Act. 4.4 Analiza comparativa a aplicatiilor si realizarea unui ghid de buna practica (cod A.2.1)
Durata: 30 luni, in etapele II - VI ale proiectului.
Finalitate: Validarea platformei folosind date experimentale si numerice si realizarea ghidului de buna
practica.

71
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

Responsabil: CO.
Ob.5. Diseminarea rezultatelor.
Motivatie: Rezultatele activitatii de cercetare realizate in cadrul proiectului trebuie sa fie valorificate in
dublu sens: a) in primul rand ele trebuie aduse la cunostinta comunitatii stiintifice prin publicarea in
reviste sa/si carti si prin prezentarea la conferinte sau alte manifestari stiintifice si b) in al doilea rand ele
trebuie sa contribuie la cresterea potentialului tehnico-economic al partenerilor din consortiu si a
vizibilitatii acestora pe plan intern si international.
Activitati propuse:
1. Act. 5.1 Publicarea rezultatelor(cod B2).
2. Act. 5.2 Workshop Ansys/Fluent(cod B3).
Durata activitatilor: nu poate fi precizata strict in timp (a se vedea planul de realizare).
Finalitate: Activitatile de tip suport au drept scop principal cresterea prestigiului stiintific al membrilor
consortiului, prin publicarea de articole stiintifice in reviste de specialitate si prin prezentarea de lucrari la
conferinte si/sau workshopuri nationale sau internationale. Avand in vedere rezultatele stiintifice scontate,
apreciem ca vom putea pregati si trimite spre publicare doua-trei articole la AIAA Journals. De asemenea,
intentionam participarea la cel putin cate o manifestare internationala in strainatate si la una organizata in
tara, pe an. Cele mai importante sunt workshop-urile utilizatorilor de ANSYS (si FLUENT). Se realizeaza
de catre CO portalul web al proiectului si se actualizeaza periodic.
Responsabil: P2, P1.
Activitatile aferente obiectivelor sunt distribuite pe etape conform schemei urmatoare, care include numarul de luni
alocate (e.g., xx-2 luni) si numarul activitatii din planul de realizare (e.g., I.2):

Obiective\Etape Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV Etapa V Etapa VI


Activitati (2008) (2009) (2009) (2010) (2010) (2011)
1.1 xxxxxx( I.1)
1.2 xxxxxx( I.2)
O1 1.3 xxxxxx(II.1)
1.4 xxxxxx(III.4)
1.5 xxxxxxx(IV.3)
2.1 xxxxxx(I.3)
2.2 xxxxxx(II.3)
O2
2.3 xxxxxx(III.1)
2.4 xxxxxx(IV.1)
3.1 xxxxxx(III.2) xxxxxx(IV.2) xxxxxx(V.1)
O3 3.2 xxxxxx(VI.1)
3.3 xxxxxx(V.2) xxxxxx(VI.2)
4.1 xxxxxx(II.2)
4.2 xxxxxx(III.3)
O4
4.3 xxxxxx(IV.4) xxxxxx(V.3)
4.4 xxxxxx(VI.3)
5.1 (II.4) (IV.5) (VI.4)
O5
5.2 (III.5)
Managementul proiectului este activitate permanenta prestata de CO si se regaseste ca atare in toate
activitatile din planul de realizare fara a mai fi mentionat explicit.
- prezentarea rezultatelor S/T estimate, corespunzatoare activitatilor prevazute
Rezultatele pe care apreciem ca le vom obtine pentru fiecare obiectiv specific au fost deja expuse si se
estimeaza o reala valoare adaugata in directiile:
1. Aplicatii eficiente si robuste de simulare numerica a fenomenelor de FSI, aeroelastice si de predictie a cazurilor
critice de flutter, incorporate intr-o platforma software unica dezvoltata pe baza mediului de lucru ANSYS.
2. Simularea numerica a fenomenelor aeroelastice si FSI.
Elementele de noutate stiintifice si tehnice pe care le aducem prin prezentul proiect sunt:
1. Algoritmi performanti pentru rezolvarea in domeniul timp a interactiunii fluid-structura (IFS)
folosind formulari implicite in timp dual, cu disipatie numerica minima. IFS si aeroelasticitatea au
comuna aceasta abordare care implica modelarea prin cuplarea sistemului de ecuatii care descrie dinamica
structurii elastice cu sistemul de ecuatii care descrie curgerea fluidului. Cuplajul se realizeaza prin fortele

72
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

exterioare aerodinamice si respectiv prin conditiile la limita. Dintre caracteristicile acestui sistem IFS
mentionam dimensiunile foarte mari si scarile de timp diferite. In proiect ne propunem sa rezolvam
ecuatiile folosind algoritmi cuplati bazati pe utilizarea timpului dual. Avantajul acestora este ca se pot
obtine odine superioare de precizie, cu disipatie numerica minima.
2. Analiza performanta a raspunsului aeroelastic cu FFT si/sau cu functii de transfer determinate prin
interpolare. In timpul simularii, raspunsul dinamic se obtine ca un semnal discret in timp, care trebuie
prelucrat pentru a obtine frecventa si caracteristicile de amortizare. In acest scop utilizam analiza FFT si
determinarea unor functii de transfer prin interpolari numerice.
3. Realizarea unei aplicatii de uz industrial pentru calcule de flutter liniar bazate pe cuplajul metodelor
DLM, FEM si V-g in mediul de lucru ANSYS. Fortele aerodinamice generalizate sunt calculate pentru un
set de frecvente reduse si viteze (numere Mach) cu metode cu panouri de tip DLM si folosind forme
modale obtinute din analiza structurii modelate cu ANSYS. Matricele de mase, rigiditate si aerodinamica
sunt folosite apoi in algoritmii specifici metodei V-g.
- viabilitatea si riscurile proiectului
Examinam in cele ce urmeaza doua categorii de riscuri si anume cel legat de neindeplinirea obiectivelor si
cel fizic, asociat experimentelor aeroelastice.
Proiectul a fost conceput astfel incat sa conduca la atingerea obiectivelor specifice si a obiectivului general,
fiind realizat de parteneri cu competente demonstrate si complementare. Conducatorul de proiect si partenerii
reprezinta unitati care desfasoara activitati de cercetare stiintifica, prin specialisti in domenii de inalta tehnologie,
cadre didactice, cercetatori stiintifici. De asemenea, toti partenerii au o experienta demonstrata in conducerea si
realizarea obiectivelor proiectelor de cercetare. In timpul elaborarii proiectului nu s-au identificat riscuri majore in
cea ce priveste realizarea obiectivelor specifice ale proiectului. Managementul proiectului asigura comunicarea si
schimbul de informatii in timp util, astfel incat partenerii sa poata coopera in directia realizarii obiectivelor
specifice. Apreciem deci ca proiectul este viabil si in conditiile unei finantari ritmice, nu exista riscul ca scopul
proiectului sa nu fie integral atins.
Daca activitatile clasice de cercetare nu pun probleme deosebite din punct de vedere al riscului fizic, trebuie
totusi mentionat faptul ca experimentele aeroelastice sunt realmente periculoase. Acest lucru se datoreaza atat
evolutiei explozive a flutter-ului liniar cat si posibilitatii de cedare a modelelor experimentale care sunt proiectate
astfel incat sa se deformeze elastic sub actiunea fortelor aerodinamice. Experienta acumulata in proiecte anterioare,
documentarea riguroasa si discutiile cu partenerul P2 ne conduc la concluzia ca factorii de risc sunt identificati.
Putem proiecta modelele experimentale pentru incercarile in tunelul aerodinamic cu gradul de siguranta necesar
realizarii experimentelor in conditii de siguranta pentru experimentatori si baza experimentala. In plus, pentru
modelele de tunel toate componentele sunt asigurate suplimentar.
- schema de realizare a proiectului privind rolul şi responsabilităţile fiecărui participant cu defalcarea pe activităţile
prevazute
Realizarea proiectului se va face conform etapelor si activitatilor mentionate in planul de realizare, responsabilitatile pe
activitati si etape fiind conform tabelului de mai jos
Obiective\Etape Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV Etapa V Etapa VI
Activitati\Responsabili CO CO CO CO CO CO
1.1 I.1:P2,CO,P1,P3
1.2 I.2:P2,CO,P1,P3
Ob1
1.3 II.1:P2,CO,P1,P3
(P2)
1.4 III.4:P2,CO,P1,P3
1.5 IV.3:P2,CO,P1,P3
2.1 I.3:CO,P1,P2,P3
Ob2 2.2 II.3:CO,P1,P2,P3
(CO) 2.3 III.1:CO,P1,P3
2.4 IV.1:CO,P1,P2,P3
3.1 III.2:P1,CO,P2,P3 IV.2:P1,CO,P2,P3 V.1P1,CO,P2,P3
Ob3
3.2 VI.1:P1,P2,P3
(P1)
3.3 V.2:P1,CO,P2,P3 VI.2:P1,CO,P2,P3
4.1 II.2:CO,P1,P2,P3
Ob4 4.2 III.3CO,P1,P2,P3
(CO) 4.3 IV.4:CO,P1,P2,P3 V.3:CO,P1,P2,P3
4.4 VI.3:CO,P1,P2,P3
Ob5 5.1 II.4:P2 IV.5P1,P2 VI.4:P2,P1
(P1, P2) 5.2 III.5:P1,CO
Nota: Responsabilul fiecarei activitati este primul mentionat, iar CO este responsabil de etapa.
- modalităţile de valorificare a rezultatelor – potenţiali beneficiari
Proiectul se va concretiza printr-o platforma software dezvoltata pe baza mediului de lucru ANSYS, baze de

73
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

date de referinta, documentatie inchegata, ghid de buna practica pentru utilizatorii platformei, modele
experimentale si echipamente de cercetare experimentala. Deci, apreciem ca primii beneficiari ai rezultatelor sunt
membrii consortiului. Acestia vor acumula know-how-ul si prestigiul care sunt necesare in vederea participarii cu
succes la competitiile pentru finantari la nivel european si in vederea realizarii de parteneriate directe cu actori din
industria de profil.
Principalii beneficiari, interni si externi, sunt utilizatorii actuali ai codurilor comerciale ANSYS si FLUENT
si care au de rezolvat probleme de aeroelasticitate sau FSI. Potentiali beneficiari interni sunt toate institutele de
cercetare-proiectare si unitatile economice din industria aeronautica, AEROSTAR Bacau, IAR Brasov,
ROMAERO, Avioane Craiova si de aparare (ROMARM) din Romania.
In cea ce priveste proprietatea intelectuala, partenerii din consortiu au stabilit ca:
1. Aportul de sine statator al fiecarui partener - de natura ideilor, conceptelor, studiilor, software-ului folosite in
cadrul proiectului - este si va ramane in proprietatea acestuia.
2. Daca unul sau mai multe rezultate vor trebui protejate din punct de vedere al drepturilor de autor si drepturilor
conexe, atunci aceasta obligatie revine CO.
3. CO se obliga ca timp de 20 ani din momentul protejarii drepturilor de autor sa dea partenerilor un procentaj din
veniturile obtinute in urma comercializarii stabilit prin acord scris in momentul incheierii contractului.
La finalul proiectului sau la momentul oportun, P1 si CO vor analiza posibilitatea protejarii drepturilor de autor
pentru noua platforma software.
- modalitatile de diseminare a rezultatelor
Avand in vedere rezultatele stiintifice scontate, apreciem ca vom putea pregati si trimite spre publicare doua-
trei articole la AIAA Journals sau Journal of Computational Physics. De asemenea, intentionam participarea la cel
putin cate o manifestare internationala in strainatate si la cate una de prestigiu organizata in tara anual. Activitatea
suport Ob.5 consta exact in pregatirea de articole in vederea publicarii sau prezentarii la conferinte, organizarea de
expuneri, participarea la diverse manifestari stiintifice organizate pe plan national sau international.
De asemenea, se va realiza un portal web de catre CO, pentru prezentarea proiectului, care va fi dezvoltat pe
parcurs.
Impactul generat de proiect (maxim 1/2 pagina)
Se vor nominaliza, dupa caz, efectele economice, sociale si de mediu precum si antrenarea tinerilor specialisti in
activitatile de CD, prevazute in proiect
Partenerii implicati in proiect vor atrage 1-2 tineri doctoranzi (P2 este universitate care organizeaza doctorat iar
responsabilul de tema din partea CO este conducator de doctorat in domeniul aeroelasticitatii si dinamicii
structurilor) la activitatile din cadrul proiectului, propunand teme si sprijinind studiile lor de doctorat. De asemenea,
CO si P3 vor fi gazda a 2-3 tineri masteranzi in domeniul dinamicii structurilor si aeroelasticitatii.
Efecte economice
Proiectul conduce la cresterea prestigiului pe plan national si international, cu posibilitatea aderarii la alte consortii
pan-europene care au preocupari sau interese in domeniul aeroelasticitatii, dinamicii structurilor si interactiunii
fluid-structura. De asemenea, software-ul si cunostintele acumulate deschid posibilitatea realizarii unor contracte
directe pentru a rezolva probleme concrete de interes industrial, în special în cazurile în care este necesara evaluarea
vibratiilor aeroelastice sau hidroelastice. Reducerea nivelului de vibratii induse de fluidele in miscare in structurile
elastice contribuie la diminuarea oboselii structurale, a mentenantei necesare si de asemenea la cresterea confortului
pasagerilor.
Efecte sociale
Prin realizarea proiectului se creeaza cadrul pentru formarea de tineri specialisti in conformitate cu standardele
europene si atragerea acestora in activitatea de cercetare si in industria de profil. Proiectul va contribui la
mentinerea in tara si in cercetare a tinerilor pentru ca:
a) reprezinta o oportunitate deosebita pentru invatamantul tehnic superior, in sensul consolidarii pregatirii în
aeroelasticitate şi domeniile conexe a cadrelor didactice, cercetatorilor si studentilor la toate nivelurile,
b) se creaza locuri de munca noi in cadrul tuturor membrilor consortiului si se diminueaza astfel exodul tinerilor
spre alte domenii.
Efecte asupra mediului
Proiectul nu are impact asupra mediului.

Managementul proiectului si alcatuirea consortiului (maxim 1,5 pagini)

74
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

- experienta organizatiei coordonatoare si a organizatiilor partenere in domeniu si in managementul proiectelor


nationale/ internationale
Cordonatorul proiectului este Institutul pentru Calculul si Experimentarea Structurilor Aero-
Astronautice SC STRAERO S.A. are ca principale activitati analiza, calculul si experimentarea
structurilor aeronautice. STRAERO are o bogata experienta de probe dinamice, statice si de oboseala pe
diverse aeronave IAR 46, IAR 823, IAR 827, IAR 93, IAR 99, YAK 52, IAR 330 PUMA SOCAT.
Coordonatorul detine echipamentul si baza materiala pentru a experimenta diverse structuri de cele mai
variate gabarite la probe statice, de oboseala, de vibratii in diferite conditii de temperatura, presiune si
umiditate. STRAERO are o bogata experienta in coordonarea si managementul proiectelor nationale
conducand numeroase proiecte deja finalizate in cadrul PNCDI I si aflate in desfasurare in cadrul CEEX
2005 si 2006. In toate aceste proiecte a avut sau are ca parteneri, in cadrul consortiilor, colective
universitare si din institute de cercetare, precum si societati comerciale avand in obiectul de activitate
cercetarea. La nivel european, STRAERO SA participa la proiectul GARTEUR Flight Mechanics AG 15
intitulat “Pilot in the loop oscillations. Analysis and techniques for their prevention” alaturi de alti 7
parteneri europeni. De asemenea, CO a propus in cadrul FP 7, ca partener, proiectele COSAECOM (nr.
FP7-203816) si ARPICAP (nr. FP7-213312). Rolul STRAERO in „AIRCRAFT AND ROTORCRAFT
PILOT COUPLINGS” include modelari matematice si simulari numerice privind vibratiile aeroelastice
ale rotoarelor elicopterelor. La inceputul anului 2008 CO a incheiat un acord de cooperare cu ONERA in
activitati de cercetare, fapt care va permite informarea directa in legatura cu realizari marcante in
domeniul aeroelasticitatii unde ONERA este o autoritate incontestabila.
Partenerii din cadrul consortiului dispun de echipe de specialisti bine calificati, cu o buna experienta
si competente complementare.
Partenerul P1 este SC INAS SA, societate privata care asigura servicii de cercetare dezvoltare in
domeniile mecanic (CAD/CAM/CAE) si electronic(ECAE). Dispune de un colectiv puternic de analiza a
structurilor si proiectare asistata care realizeaza lucrari pentru utilizatori din industria aerospatiala, de
automobile, nucleara si de aparare. INAS este reprezentanta companiei producatoare de software CFD si
CSM ANSYS Inc, care produce codurile industriale ANSYS si, mai recent FLUENT.
INAS este partener in cadrul mai multor proiecte de cercetare in cadrul programelor nationale precum si a
trei europene:-CASH (GROWTH- FP5: No-25102 - Collaborative working within the Aeronautic Supply
cHain (2000-2004), COPERNICUS No. CP94-0520 "Bus Expert System for Dynamic Simulation Design
and Quality “Control" (1996-1998) - Project TATEM FP6- No AIP3-CT-2004-502909-Technologies and
Techniques for New Maintenance(2004-2008) .
Partenerul P2 este Centrul de Cercetari pentru Aeronautica si Spatiu din Universitatea POLITEHNICA
din Bucuresti, Facultatea de Inginerie Aerospatiala. In ultimii ani, colectivul de lucru a avut o serie de
parteneriate cu toti partenerii, participand in consortii la realizarea de proiecte de cercetare pe plan
national in cadrul PNCDI I si CEEX si mai recent PNCDI II. Principalele domenii de expertiza sunt
simularea numerica a curgerilor, interactiunea fluid-structura, aeroelasticitatea, teoria controlului, sinteza
controlului activ. In consortii cu CO, P2 a contribuit decisiv la realizarea unor proiecte dedicate
aeroelasticitatii finantate de programul AEROSPATIAL: PREDICTIA SOLUTIILOR PERIODICE SI
PROBLEME SPECIFICE DE STABILIZARE IN AEROELASTICITATE (nr. 84/2003) si STUDII
TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND AMORTIZAREA OSCILATIILOR
AEROELASTICE PRIN TEHNICI DE CONTROL ACTIV (nr. 141/2004). Ambele contracte au fost
finalizate cu succes, fapt care demonstreaza capacitatea partenerilor de a colabora in vederea atingerii
obiectivelor propuse. P2 este implicata in doua propuneri FP7, si anume ORPHEE (Operational
Research Project on Hybrid Engine in Europe), nr. FP-218830 si NANOPROP (NANO structured solid
PROPellant), nr. FP7-218860, in cadrul carora realizeaza simulari numerice ale curgerilor.
Partenerul P3 este Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare – COMOTI
Bucuresti si contribuie la dezvoltarea si implementarea algoritmilor destinati analizei aeroelastice a
compresoarelor, la proiectarea si realizarea modelelor experimentale si la efectuarea experimentelor.
INCDT-COMOTI are o bogata expertiza si experienta in participarea la proiecte interne si internationale.
De exemplu, INCDT-COMOTI a participat ca partener la desfasurarea proiectului european SILENCE in

75
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

care a fost responsabil cu efectuarea proiectarea mecanica a partilor paletate si statorice ale unui
ventilator de aviatie experimental cu grad foarte mare de dilutie ( K=12 ) precum si cu fabricatia acestor
piese. Proiectarea mecanica a inclus atat calculul structural ( static, dinamic si aeroelastic) al pieselor
componente cat si elaborarea documentatiei de executie. Proiectul a fost coordonat de firma SNECMA
Moteurs –Franta si a avut 55 de parteneri din Europa. COMOTI a fost singura firma din fostele tari
comuniste care aparticipat la acest proiect. Masina a fost fabricata la departamentul de microproductie al
COMOTI, asamblata si testata la SNECMA – Franta. In prezent INCDT – COMOTI deruleaza in prezent
un proiect similar in care are drept sarcina printre altele proiectarea si fabricatia unui ventilator de aviatie
experimental de referinta la care trebuiesc parcurse aceleasi etape de proiectare si fabricatie ca in proiectul
mentionat mai sus. COMOTI are o experienta bogata in proiectarea si fabricatia rotorilor pentru
compresoarele centrifugale ca urmare a numeroaselor contracte economice si de cercetare avand ca obiect
acest tip de compresoare.
- prezentarea modului in care tematica ofertei de proiect a generat implicari in proiecte europene (se nominalizeaza
titlul, acronimul, nr propunerii de proiect/ contract, dupa caz).
Asa cum am aratat anterior, CO si partenerii P1, P2 si P3 sunt implicati in proiecte europene iar acestea au
creat necesitatea formarii consortiului care isi propune realizarea platformei software pentru analize
aeroelastice si de FSI. De asemenea directorul de proiect si cu responsabilul din partea STRAERO au fost
implicati direct intr-un proiect european din cadrul FP5, TAURUS, in cadrul caruia au dezvoltat
experimente la sol si in zbor pentru validarea unui cod complex de simulare numerica a fenomenelor
aeroelastice, realizand in acelasi timp si experimente numerice pe modele simple.
- se va evidentia participarea directorul de proiect in alte programe / proiecte nationale / internationale
Directorul de proiect a participat, in calitate de membru, la proiectul european “Technology Development
for Aeroelastic Simulations on Unstructured Grids – TAURUS” (Contract G4RD 2001 00403 ) din cadrul
FP5 (primul astfel de proiect derulat in tara) desfasurand activitati de cercetare contractate de Academia
Tehnica Militara. In cadrul acestui proiect si-a desfasurat pregatirea pentru doctorat in cotutela (Academia
Tehnica Militara – Universite Bretagne Occidentale, Brest, Franta) finantata printr-o bursa franceza.
Tema lucrarii de doctorat “Contributii la studiul aeroelasticitatii” este strans legata de domeniul actualei
propuneri, axandu-se pe cuplajul fluid-structura. Doctoratul este continuarea fireasca a studiilor
aprofundate in dinamica fluidelor desfasurate la Institutul National Politehnic din Toulouse si finantate
prin programul SOCRATES.
Directorul de proiect participa ca membru si la proiectul din CEEX “Cercetari privind realizarea unor
sisteme Ecologice de Transport Neconventionale Autopropulsate utilizate atat pe apa cat si pe terenuri
mlastinoase-SETNA” (Contract 294/2006) . De asemenea a fost membru la alte 2 proiecte de cercetare in
folosul Ministerului Apararii Nationale, in cadrul planului sectorial de cercetare. In prezent, directorul de
proiect participa in calitate de responsabil de proiect din partea ATM la proiectul din PNCDI II “Sistem
integrat de protectie a instalatiilor de ventilatie din cladirile de interes national strategic in caz de
atac cu agenti chimici si biologici - SIPROV” (Contract 81016/2007).
Nu a fost director de proiect la programe CEEX si nu a facut propuneri pentru programul FP7.
- metodele/ modalitatile de conducere, coordonare şi comunicare pentru realizarea proiectului, corelat cu cerinţele
schemei de realizare a proiectului si defalcarea pe activitati (schema logica de derulare a proiectului, diagrama
Gantt, etc.)
Managementul proiectului se realizeaza pe doua nivele si este conceput sa asigure realizarea ritmica a
activitatilor prevazute in planul de realizare a proiectului, pe obiective.
Responsabilitatea coordonarii revine directorului de proiect care constituie in acelasi timp si interfata dintre
membrii consortiului si autoritatea contractanta. Deciziile majore sunt luate prin vot cu majoritate simpla in cadrul
Comitetului de Conducere prezidat de directorul de proiect si alcatuit din responsabilii desemnati de catre fiecare
partener. Raspunderea ducerii la indeplinire a deciziilor revine coordonatorilor de etapa care sunt desemnati de
catre comitetul de conducere cu acceptul partenerilor implicati.
Rezultatele cercetarii sub forma de rapoarte, soft-ware, prototipuri etc vor fi receptionate si avizate de catre
Comitetul pentru Avizare Tehnico-Stiintifica alcatuit din specialisti recunoscuti in domeniul proiectului.
Operatiunile financiare, contabile, administrative, de personal si de achizitii vor fi avizate de experti care
asista directorul la derularea unor astfel de operatiuni.

76
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

AUTORITATEA CONTRACTANTA
(CNMP)

DIRECTORUL DE
COMITETUL PENTRU AVIZARE
TEHNICO-STIINTIFICA
PROIECT Experti finante,
administratie, achizitii
COMITETUL DE
CONDUCERE publice

COORDONATOR ETAPA 1 COORDONATOR ETAPA 2 COORDONATOR ETAPA „n”

Pentru monitorizarea activitatilor si informarea partenerilor sunt prevazute intalniri bianuale la care
participa pe langa membrii Comitetului de Conducere si coordonatorii pentru etapele in derulare si unii specialisti.
Este incurajata comunicarea directa intre parteneri conform acordului de parteneriat. In acelasi timp se va realiza o
pagina de web dedicata proiectului unde se vor insera dinamic date referitoare la derularea proiectului, programul
de realizare cu activitati planificate si realizate precum si, dupa un protocol convenit, compatibil cu protejarea
proprietatii inelectuale, cu rezultate ale cercetarii, rapoarte de faza, etc.

Resursele materiale, financiare si umane (maxim 1 pagina)


- necesarul de resurse umane (om/luna), materiale şi financiare pentru realizarea proiectului
Pentru realizarea proiectului a fost estimat un necesar de resurse care sa asigure indeplinirea
tuturor obiectivelor conform efortului de cercetare considerat pentru fiecare partener. Au rezultat astfel,
pe categorii de resurse
- 199 om-luna din care: 2008 – 38om-luna, 2009 - 79om-luna, 2010 - 61om-luna,l 2011 - 21om-luna
- resurse materiale in conformitate cu lista materialelor si instalatiilor de achizitionat in valoare totala de
361850lei, prezentate in anexa
- resurse financiare in total de 2226225lei dintre care 1998100lei de la buget si 228125lei din
cofinantare cu repartitia pe ani dupa cum urmeaza: 2008 – 373450 (B)/ 24700 (C), 2009 – 905300 (B)/
90300 (C), 2010 – 538750 (B)/ 80475 (C), 2011 – 180600 (B)/ 32650 (C)
-
- modul de alocare si de utilizare a resurselor in functie de activitatile corespunzatoare obiectivelor proiectului

Modul de alocare a resurselor pe etapele proiectului, in conformitate cu planul de realizare, lista cu


echipamente necesare si informatiile financiare prezentate in documentatia proiectului, este prezentat
sintetic in tabelul urmator:

Resurse Resurse materiale Resurse


Etapa/obiectiv umane Categorii financiare RON
Om-luna Buget / cofinantare
I Pregatirea dezvoltarii • materiale consumabile
38 373450 / 24700
mediului de lucru • echip. de C-D,
• materiale consumabile, obiecte
II Dezvoltari teoretice, de inventar
programare si pregatirea 42 • sisteme hard-soft 507575 / 47000
experimentelor • tooling materiale compozite
• transport, diurna,cazare
• materiale consumabile, obiecte
de inventar
III Programare, baza de • echip C-D monitorizare,
date numerice, 37 achizitie, actionare, sisteme 397725 / 43300
experimentari masura
• sisteme hard-soft
•transport, diurna,cazare
• materiale consumabile, obiecte
IV Programare, baza de de inventar
36 304800 / 43625
date numerice, validari • sisteme hard-soft
•transport, diurna,cazare

77
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

• materiale consumabile, obiecte


V Programare, de inventar,
25 233950 / 36850
documentatie, validari • sisteme hard-soft
•transport, diurna,cazare
• materiale consumabile,
VI Kit de instalare,
• sisteme hard-soft
comparatii, ghid de buna 21 180600 / 32650
•transport, diurna,cazare
practica
•materiale publicitare

78
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

Anexa I.8 b
Form B – complex projects (FB 07)
font Arial 11 or Times New Roman 12, 1 line
Project title (max 200 characters)
SOFTWARE PLATFORM FOR THE ANALYSIS OF THE FLUID-STRUCTURE INTERACTION.
Key words: (max 5 words)

Project summary (maxim 1 page)


The project aims at the development, implement and validation through assessment against numerical and
experimental results of a new software system meant to solve the complex problems of fluid-structure
interaction with numerical simulations. The main objective of this project is the growth of the competitivity of
the Romanian R&D sector in the field of research in aerospatial technologies for the intensity growth of the R&D
activities and to respond to the requirements of the European aerospace industry. Reaching this goal will be made
possible by accomplishing the following specific objectives of research and development and support:

1. Theoretical fundament and elaboration of the implementation and validation specifications for the
software platform
2. Programming the applications in advanced programming languages.
3. Implementing and optimizing the applications in the ANSYS working environment .
4. Validation of the software platform using experimental and numerical data.
5. Results Disseminations

The new software platform should comply to the following functional specifications:

1. To include mathematical models with various complexity levels for the fluid-structure interaction.

2. To be suitable for use in both routine engineering calculations and also for advanced research.

3. To perform stability analysis computations in frequency and time domains.

4. To use the working environment of an advanced industrial software for application development.

5. To be validated through comparison against experimental results.

The specific objectives of the project are the implementation in the working environment of the commercial
code for structure and flow analysis ANSYS of new software applications with high added value, based on
modern numerical algorithms, with high accuracy and with good theoretical fundaments. The working
environment is validated through a complex process of tests and comparations of the own results with
theoretical and numerical ones and also with experimental results.

The project’s coordinator is the the Institute for Calculation and Experimentation of Aero-Astronautical
Structures SC STRAERO SA who contributes to the project in developing the mathematical models and
numerical algorithms in software systems, design of the aeroelastic models and experiments realization and also
insures the project’s management. The P1 partner is INAS SA and it has as main tasks the implementing and
optimization of the applications in the ANSYS working environment, the realization of the documentation and
instalation software.

The P2 partner is the Research Center for Aeronautics and Space from the Politehnica University of
Bucharest and it insures through his qualified personnel the mathematical model formulations and numerical
algorithms the implementations in a computational software system, participates at the experiments with aeroelastic
models and the validation of the sotware platform. The P3 partner is the National Institute for Research and
Development Turboengines – COMOTI Bucharest and contributes to the numerical algorithms implementation,
performs numerical simulations and helps validating the software platform.

79
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

Relevance of the project (max 1 page)


- Relevance to the objectives of the 4th Program and to the specific objectives of the direction of research
The project combines fundamental research, industrial research and support activities performed by
academic (P2) and research institute partners (CO,P1,P3), and comply with the objectives of the Program 4 through
its objectives and outcomes.
Thus the projects main objective is the growth of the competitivity of the Romanian R&D sector in the field of
research in aerospatial technologies for the intensity growth of the R&D activities and to respond to the
requirements of the current and future European aerospace industry. This objective is being made possible through
the: a) growth of the competitivity of the R&D sector in the Romanian aeronautical industry, by growing the
available capabilities and competences; b) partnerships realization for development of the current national
education and research facilities in the aerospace sector, including the defence / security sector.
The project is realised in a strong and reliable consortium, formed by partners with proven competences and who is
formed to contribute to the solving of a interdisciplinary problem: realisation and validation with numerical and
experimental data of a system meant to solve the complex problems of fluid-structure interaction with
numerical simulations. Thus is insured the main scope of the fourth programme “Private sector
partnerships “for R&D.
In order to reach this goal the following specific objectives will be realized:
1. Theoretical fundament and elaboration of the implementation and validation specifications for the
software platform
2. Programming the applications in advanced programming languages.
3. Implementing and optimizing the applications in the ANSYS working environment .
4. Validation of the software platform using experimental and numerical data.
5. Results Disseminations
By its objectives, the project fits into the research direction 8 "Space and security" of the Fourth Program from
PNCDI II, and its specific objectives "8.3.1. Aeronautical techniques, flight dynamics, CFD" and particularly
"8.3.6. Advanced simulation, command and control methods and techniques for aircraft, aerospacecraft and
spacecraft design and manufacturing".

- The scope of the project


The project aims at the development, implementation and validation through assessment against numerical
and experimental results of a new software system meant to solve the complex problems of fluid-structure
interaction with numerical simulations.
The new software system should comply to the following functional specifications:
1. To include mathematical models with various complexity levels for the fluid-structure interaction.

2. To be suitable for use in both routine engineering calculations and also for advanced research.

3. To perform stability analysis computations in frequency and time domains.

4. To use the working environment of an advanced industrial software for application development.

5. To be validated through comparison against experimental results.

The functional requirements listed above answer the interests of the users/beneficiaries and are regarded in
activities developed in order to realize the specific objectives of the project. This are finalized in the
implementation in the working environment of the commercial code for structure and flow analysis ANSYS of
new software applications with high added value, based on modern numerical algorithms, with high accuracy and
with good theoretical fundaments. The working environment is validated through a complex process of tests and
comparations of the own results with theoretical and numerical ones and also with experimental results.
The specific documentation, the test data base and the User’s Guide accompany the working environment.
Project description - scientific and technical description including the degree of novelty and the possibility of
implementation of results - (max 5 pages)

80
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

- S/T current stage in the field, at national in international level, according to project theme. (max ½
page)
The Fluid-Structure interaction (FSI) appears when the fluid induced forces on the structure are dependent and at
the same time modify the structure’s shape, by deforming it elastic. In the FSI phenomenon analysis the structure
and fluid states are examined equally. Aeroelasticity is a particular field of FSI who has appeared along with the
development of aviation and where the analyses have as a goal the establishment of the boundaries in which a
aircraft structure can safely resist the air’s interaction. A fundamental aspect of the aeroelasticity and FSI is that the
aerodynamic forces ( or even hydrodynamic or gas-dynamics), inertial, elastic, and mass have the same order of
magnitude. For the light aviation structures, this is a reason who justifies the aeroelastic calculations. At the current
stage of technical development and in conjunction with the modern trend for the flow control in order to optimize
different processes, FSI has become a major interest field. The main problem that needs to be solved is that of the
coupling between the flow’s and the structure’s (elastic body) mathematical models. For the flow problem in the
industrial applications the most used commercial codes are those from ANSYS and specifically CFX and FLUENT.
For structural analysis there is a wide variety of softwares such as: ANSYS, NASTRAN, ABAQUS, COSMOS,
etc. Regretfully coupling this dedicated solvers is still not realized or realizable directly.

Internationally ic can not be discussed of a software capable to efficiently achieve the analysis of the fluid-
structure interaction or aeroelastic phenomenon. We may find commercial, in-house and academic computation
software for aeroelastic analysis. The aeroelastic module of the commercial code NASTRAN and the ZONATECH
branded software belong to the first category. These use linear potential aerodynamic models to calculate the non-
stationary aerodynamic forces. It is worth mentioning that such commercial software for blade cascades do not
exist. The in-house software is performant, but not accessible beyond the team which made it. From this cathegory
we may nominate AESIM-BASIC of NLR (the Netherlands) and the results of the European project TAURUS
(Technology Development for Aeroelastic Simulations on Unstructured Grids) of FP5, where the Technical
Military Academy of Romania also participated along with partners such as EADS, Alenia, Saab. These in-house
programs differentiate by joining advanced CFD (Computational Fluid Dynamics) code and FEM (Finite Element
Method) to determine flutter conditions by time domain analysis. In the academic environment, there are usually
high level programs, based on high time and space accuracy (as the one belonging to Antony Jameson, with fluid-
structure coupling on dual time), but these are less user-friendly. Their main function is as testbeds for new
methods and algorithms usable later in the industry.

On the national level, the aeroelastic problems were soved usually with traditional methods of the 70s and 80s for
the aircraft designed in Romania by a team of the former INCREST Bucharest, which developped into the present
day SC INCAS SA Bucharest. Currently, there is no competitive software system dealing with complex
aeroelasticity and fluid-structure interaction problems with current methods, and there is no team working to it.
Moreover, until recently there were no experimental validations of the calculated solutions. In the 2003-2006
period, in two contracts funded by the AEROSPATIAL program of PNCDI I, THE PREDICTION OF
PERIODIC SOLUTIONS AND SPECIFIC PROBLEMS IN AEROELASCITY (nr 84/2003 ) and
THEORETICAL STIUDIES AND EXPERIMENTS REGARDING THE DAMPENING OF
AEROELASTIV VIBRATIONS THROUGH ACTIVE CONTROL TECHNIQUES (nr 141/2004) , the CO
along with P2 did a series of computing programs and experimental aeroelastic models usable to aeroelastic and
fluid-structure interaction academical studies. The current project approaches the full complexity of the aeroelastic
problems using computational solutions with industrial applicability. It can be said that this research-
development project has the foundation in a good experience, achieved in several years and represents the
natural continuity in the direction of the development of the aeroelastic analysis capabilities for aircrafts and
turboengines. The P1 and P3 partners, geared in more European programmes, experienced the need for the know-
how and the software required by the current dynamic aeroelastic and fluid structure intreaction problems and train
specialists in this field. Consequently, this project covers the niche by developing a performant software system for
aeroelastic analysis and fluid-structure interraction together with training specialists and accummulating consistent
experience in the field by validating the programs based on own experiments.

- Contribution of the project to the development of the knowledge in the specific field including the
degree of novelty and complexity of the proposed solutions.
Solving the FSI problems in general and those of aeroelasticity specially has a growing importance in the past
decades. This thing is due to the realization of light and flexible structures who encounter high aerodynamic loads.

81
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

The flutter prediction is crucial in designing and certifying civilian and military aircrafts. Also, the development of
turboengines has lead to the realization of compressors with high load on different stages, who work in a transonic
regime and encounter aeroelastic problems. Also in this cases the flutter prediction in the design stage is important
and also the behavior of blades assemblies.
A solution that we consider to be of an advantage for the commercial codes users of CFD
(Computational Fluid Dynamics) and FEM (Finite Element Method) for the approach of FSI and aeroelastic
problems is that to realize the assembly of codes through informatic applications. The present project
proposes a solution in this sence, and mainly that through the development and implementation of
specialized applications in the mediumoffered by ANSYS Workbench to realize the coupling of the
implemented solvers in FLUENT and ANSYS. This is a novelty element who brings the users the possibility
to solve indusrial FSI applications. In excess, in this medium will be implemented a dedicated module for
solving the linear aeroelasticity problems using the Doublet Lattice Method (DLM) for the frequency
formulation and the V-g method. This will give the users of ANSYS Workbench from the aerospace industry
the possibility to solve directly in ANSYS Workbench aeroelastic problems.

Observing the considerations above, we believe that the original elements of this project are as follows:
1. High performance coupled or staggered algorithms that solve in time domain the FSI problem
2. High performance coupled algorithms that solve in the time-domain the fluid-structure interaction (FSI),
with minimal numerical dissipation.
3. High performance analysis of the aeroelastic response using FFT and/or transfer functions determined
through interpolation.
4. Development industrial use software for flutter computations based on the coupling of the DLM, FEM and
V-g methods in ANSYS
5. Performing experiments in the wind tunnel with dedicated aeroelastic models and model, algorithms and
software validations.
An efficient numerical simulation of aeroelastic vibrations requires the transfer of information between the
aerodynamics solver and the structural one through boundary conditions. The precise and efficient transfer of
pressures and displacements between the structural grid and the fluid grid demands the design of specific
interpolation and smooth functions. The decrease of computational time needed to evaluate the fluid component of
the aeroelastic problem can be attained through the use of transpiration methods instead of ALE (Arbitrary
Lagrangian Eulerian) methods. The limits within one can substitute the ALE method with transpiration method
needs to be studied in order not to change significantly the numerical results by using either the Euler or the Navier
– Stokes equations.
Since the time scales of the fluid flow and of the structure are usually very different, the algorithms used to
integrate in time the two fields, fluid and structure, need to be used sequentially and adapted so as to minimize the
coupling computational time (the simultaneous approach of both the structural and fluid problem is not a solution
due to efficiency problems). Our intention is to gain a maximum of flexibility and efficiency by developing
algorithms coupled and staggered ,explicit and implicit. Implementing an algorithm based on dual time method
which will have superior numerical performances.
In order to validate and evaluate the efficiency of the applications and software platform for FSI applications and
aeroelasticity we shall make for the first time in Romania aeroelastic experiments for deformable wings in the
wind tunnel.
The project includes modern and original elements, simultaneously approaching mathematically and
experimentally the extremely complex problem FSI and aeroelasticity. The number of experiments is expected to
be very large since its scope is to indubitably validate the algorithms and the methods proposed. The high grade of
complexity of the project comes from the activities involved:
a) the development of high performance algorithms for the coupling of structural and flow models
and for flutter analysis using V-g method
b) implementing algorithms as applications in ANSYS medium
c) the assessment and validation of proposed mathematical models and numerical schemes through
aeroelastic experiments

- General and specific objectives of the project.


The project’s main objective is the growth of the competitivity of the Romanian R&D sector in the
field of research in aerospatial technologies for the intensity growth of the R&D activities and to respond to the

82
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

requirements of the current and future European aerospace industry. The project is realized within a consortium
with complementary partners who ahave proven theyr capabilities in the research and development field, and is
formed to contribute to the solving of a interdisciplinary current, complex problem of great engineering interest:
design, implement and validation of a new software platform destined to solve complex fluid-structure interaction
problems through numerical simulations.
The project will contain fivel main activities, such as:
1. Theoretical fundament and elaboration of the implementation and validation specifications for the
software platform

Objective: elaboration of the algorithms for the time-marching of the mathematical model of FSI, the
algorithm of the method for flutter speed calculation using DLM and V-g, the analysis of the coupling of
structural and flow model at various complexity levels, software’s platform specifications assessment,
numerical simulations on test cases with specialized programs .
Specific objectives:
a.Numerical staggered and coupled algorithms for time-marching, explicit and implicit ;
b.Frequency analysis of the flutter using the V-g method and DLM aerodynamic forces calculation;
c.Time analysis using the FFT and/or transfer functions.
d. Implementation specifications and software platform validation;
e. Identification of the possibilities for data transfer between FEM and CFD
f. Refference numerical results for software platform validation
2. Programming the applications in advanced programming languages
Objective: developing numerical algorithms and implementing them in advanced programming languages
(FORTRAN, C++).
Specific objectives:
a. Verified applications implementing for each algorithm;
b. Flutter analysis application using the frequency method V-g;
c. Time analysis applications of the flutter using the FFT and/or transfer functions.
3.Implementing and optimizing the applications in the ANSYS working environment
Objective: introduction of the applications in the ANSYS medium and their optimization, documentation
realization and installation procedures
Specific objectives:
a. The design and development of a wing having bending-torsion controlled elasto-dynamic properties in
order to achieve given flutter speeds in the aerodynamic tunnel;
b. The design and development of a cascade of compressor blades having torsion controlled elasto-
dynamic properties in order to achieve given flutter speeds in the aerodynamic tunnel.
4.Validation of the software platform using experimental and numerical data.
Objective: Developing the aeroelastic experimental wing models, experiments and the experimental data
base, validation of the software platform for aeroelastic applications by comparing the numerical results with
experimental data and those of reference, User’s Guide elaboration.
Specific objectives:

a. The design and development of a wing having bending-torsion controlled elasto-dynamic properties
in order to achieve given flutter speeds in the aerodynamic tunnel
b. Developing the experiments using he aeroelastic models in the wind tunnel of the Aerospace
Engineering Department (P2), and creating an experimental data base;
c. Interpretation of the experimental results and data base.
d. Validation of application for the flutter frequency analysis
e. Validation for the algorithms for the time-marching
f. Validation of the methods for the time analysis of the flutter
g. User’s Guide for various types of problems of FSI and aeroelasticity.
5.Results Disseminations
Objective: Augmentation of the prestige an visibility of the members of the consortium .
Specific objectives:
a. Publishing of articles in ISI journals

83
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

b. Participation in technical-scientific manifestations and especially in ANSYS users workshops.


The annexed GANNT chart shows the interactions between these actions, which are grouped in six time phases
having the total duration of 36 months.

- Detailed description of activities, coherent with the proposed objectives.

The main objectives will be achieved within the following work-packages (WP):

WP1. Theoretical fundament and elaboration of the implementation and validation specifications for the
software platform
Motivation: using the in-house CO and P2 codes a series of FSI and aeroelasticity problems are solved to form a
theoretical and numerical database for the validation of the software platform.
Proposed activities:
1. Act. 1.1 Staggered algorithms(code A2.1)
2. Act 1.2 Specifications for the working environment (code A2.3)
3. Act 1.3 Coupled algorithms (code A2.1)
4. Act 1.4 Data base realization for the numerical and theoretical data (code A2.1)
5. Act. 1.5 Development of the numerical and theoretical data base (code A 2.1)
Duration: 24 months; first four time phases.
Outcomes Frequency analysis of the flutter using the V-g method; Time analysis of the flutter using the FFT and/or
transfer functions; specifications for the software platform. Results from WP1. are to be used in WP2. and WP3.
Responsible P2

WP2: Programming the applications in advanced programming languages


Motivation: For the good functionality of the applications it is necessary to know how the FLUENT and
ANSYS can exchange informations in a transparent way. Numerical algorithms are implemented in advanced
programming languages (FORTRAN, C++).

Proposed activities:
1. Act 2.1 Analysis of the data transfer in the working environment between applications (code A.2.1)
2. Act. 2.2 Programming of the staggered algorithms (code A.2.2)
3. Act.2.3 Implementing the explicit coupled algorithms (code A.2.2)
4. Act. 2.4 Programming the implicit coupled algorithms (code A.2.2)
Duration: 24 months; phases I - IV of the project.
Outcomes: Applications are obtained and are to be implemented in the working environment in WP3. Results will
be used in WP3.
Responsible CO

WP3: Implementing and optimizing the applications in the ANSYS working environment
Motivation: The implementating of the applications is transformed in executable programs under the environment
ANSYS. Next is their verification and optimization, also a documentation is required and a installation kit.
Proposed activities:
1. Act. 3.1 Implemeting the applications in the working environment (code A.2.2)
2. Act. 3.2 Realization of the installation kit for the working environment (code A.2.2)
3. Act. 3.3 Realization of the documentation for the working environment (code A.2.3)
Duration: 24 months; phases III - VI of the projects.
Outcomes: we obtain the software platform for the FSI with the documentation and the installation kit. Results will
be used in WP4 .
Responsible P1

WP4: Validation of the software platform using experimental and numerical data
Motivation: at low and medium speeds besides the data from the literature, wind tunnel experiments allow to
obtain results who are used to validate the software platform. For this a aeroelastic wing with a command surface is
designed and tested. The adequate equipment is placed on the wing and tunnel , also a visualization system is a

84
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

crucial condition to obtain quality data. This data must be processed and then stored in files and videos. The
experience aquired in using the new software platform is transposed in a User’s Guide.
Proposed activities:
1. Act. 4.1 Experimental program, design of the experimental models (A.2.4)
2. Act. 4.2 Realization of the experiments, processing and storage of the data (code A.2.6)
3. Act. 4.3 Validation using numerical and experimental data (code A.2.1)
4. Act. 4.4 Comparative analysis of the applications and User’s Guide realization (code A.2.1)

Duration: 30 months; phases II - VI of the project.


Outcomes: Platform validation using experimental and numerical data and User’s Guide realization.
Responsible CO
WP5. Results Disseminations
Motivation: The results attained during the research activities need to be best exploited: a) they must be distributed
among scientific communities through articles and books and through conferences and scientific seminars and b)
they must substantially contribute to the increase of economical and technical potential of all partners and to their
image at national and international level.
Proposed activities:
1.1 Publication of results (code B.2);
1.2 Workshop Ansys/Fluent (code B.3).
The extent of activities cannot be strictly delimited in time (see the “The Project’s Work Plan” and the Gantt chart).
Purpose: The support activities are intended to augment the partners’ scientific prestige through the issue of
technical articles in dedicated journals and through participation in national and/or international workshops and
conferences. Considering the expected scientific results, we appreciate we will issue two – three articles to be
published in AIAA Journals. We also intend to attend yearly at least one international conference abroad and one
domestic. The partner CO will design and keep up-to-date the project’s website.
The activities related to the specific objectives are distributed on stages according to the following diagram which
comprises the months allocated (e.g., xx-2 months) and the figure of the activity according to “The Project’s Work
Plan” (e.g., 1.2).
Responsible P2,P1

Objective\Stage Stage I Stage II Stage III Stage IV Stage V Stage VI


Activity (2008) (2009) (2009) (2010) (2010) (2011)
1.1 Xxxxxx( I.1)
1.2 Xxxxxx( I.2)
O1 1.3 Xxxxxx(II.1)
1.4 Xxxxxx(III.4)
1.5 Xxxxxxx(IV.3)
2.1 Xxxxxx(I.3)
2.2 Xxxxxx(II.3)
O2
2.3 Xxxxxx(III.1)
2.4 Xxxxxx(IV.1)
3.1 Xxxxxx(III.2) Xxxxxx(IV.2) Xxxxxx(V.1)
O3 3.2 Xxxxxx(VI.1)
3.3 Xxxxxx(V.2) Xxxxxx(VI.2)
4.1 Xxxxxx(II.2)
4.2 Xxxxxx(III.3)
O4
4.3 Xxxxxx(IV.4) Xxxxxx(V.3)
4.4 Xxxxxx(VI.3)
5.1 xxxxxx (II.4) xxxxxx (IV.5) xxxxxx (VI.4)
O5
5.2 Xxxxxx(III.5)
Project’s management is the activity continuously carried on by the partner CO and, as a result, it can be found in
each stage of “The Project’s Work Plan”.

- Expected S/T results for each proposed activity.


Considering the above statements, the project brings the following novelty elements:
1. High performance algorithms that solve in the time-domain the fluid-structure interaction (FSI) using

85
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

implicit formulae in dual time, with minimal numerical dissipation. FSI is modelled by coupling the
equation system that describes the dynamic of the elastic structure with the equation system that describes the
fluid flow. The coupling is achieved through the exterior aerodynamic forces and through the boundary
conditions. This FSI system is very large (millions of DOF’s) and different time scales. The usual approach
(Farhat) uses segregated algorithms. Unfortunately, they introduce high numerical dissipations, that alter the
flutter analysis. The project wants to solve the coupled equations using algorithms based on the use of dual time
(Jameson, 2002), the advantage being that the results have higher degree precision, with minimal numerical
dissipation. This is necessary in order to have a good quality flutter analysis, based on the aeroelastic response.
2. High performance analysis of the aeroelastic response using FFT and/or transfer functions determined
through interpolation. During the simulation of the dynamic of SFI the system’s response is discrete in the
time domain, hence the need for processing it in order to obtain the frequency and the damping characteristics.
This is the need for the use of FFT analysis and for determining transfer functions through numerical
interpolations.
3. Development industrial use software for flutter computations based on the coupling of the DLM,
FEM and V-g methods in the working environment ANSYS. The generalized aerodynamic forces are
computed for a set of reduced frequencies and speeds (Mach numbers) using the DLM type panel methods and
using modal forms that result from analysing the structure modelled with FEM. The mass, rigidity and
aerodynamic matrices are then used in algorithms that are specific to the V-g method. The algorithms
efficiency is decisive in this case.

- Viability and risks of the project.


The project was conceived in a way leading to the development of the software and its validation, with competent
and motivated partners. The P2 has a wide experience in mathematical modelling activities, calculus algorithms
development, software implementations, design and experimenting of the aeronautical structures, and the partners
are research and development units employing highly qualified researchers and specialists.
The strengths are the competence and the commitment of the partners and the novelty of the results. Major risks in
accomplishing the objectives of the project were not identified. Risk management and prevention measures were
taken.
- Detailed work plan, role and responsibilities of each partner per activity
The project will be realised according to the activities in the working plan:

Objective\Stage Stage I Stage II Stage III Stage IV Stage V Stage VI


Activity CO CO CO CO CO CO
1.1 I.1:P2,CO,P1,P3
1.2 I.2:P2,CO,P1,P3
Ob1 1.3 II.1:P2,CO,P1,P3
1.4 III.4:P2,CO,P1,P3
1.5 IV.3:P2,CO,P1,P3
2.1 I.3:CO,P1,P2,P3
2.2 II.3:CO,P1,P2,P3
Ob2
2.3 III.1:CO,P1,P3
2.4 IV.1:CO,P1,P2,P3
3.1 III.2:P1,CO,P2,P3 IV.2:P1,CO,P2,P3 V.1P1,CO,P2,P3
Ob3 3.2 VI.1:P1,P2,P3
3.3 V.2:P1,CO,P2,P3 VI.2:P1,CO,P2,P3
4.1 II.2:CO,P1,P2,P3
4.2 III.3CO,P1,P2,P3
Ob4
4.3 IV.4:CO,P1,P2,P3 V.3:CO,P1,P2,P3
4.4 VI.3:CO,P1,P2,P3
5.1 II.4:P2 IV.5P1,P2 VI.4:P2,P1
Ob5
5.2 III.5:P1,CO
THE RESPONSIBLE OF EACH STAGE IS THE FIRST TO BE MENTIONED, and THE CO IS RESPONSIBLE
FOR THE STAGE.

- Valorification of results and potential beneficiaries.


The project will materialize in a solid documentation, software platform based on the ANSYS working enviroment
and database results, experimental models and experimental research equipments. The main users and beneficiary
of the project are the consortium members. These will accumulate the know-how and the prestige required to
develop researches in the approached area and also to successfully participate in competition to gain European
founds. The consortium members intend to prepare for publication at least two articles per year and to participate

86
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

yearly at two international conferences for increasing the visibility of the project.
At the end of the project CO will remain with codes, aeroelastic models and experimental devices that can be used
in the future for educational purposes. The P1, P2 and P3 partners will have the validated codes and with the
know-how that is necessary to solve engineering problems.
Potentially end users are economical units in aeronautical and defense industry in Romania and also users of the
commercial codes ANSYS and FLUENT. The partners have agreed on the intellectual rights according to:
- what each partner has brought to the project – ideas, concepts, studies, software – is and will remain in
his property
- if one or more of the results must be protected by intellectual rights this is the obligation of the CO
- the CO is obligated that for 20 years to give the partners the revenues of their intellectual rights
according to a written agreement.
At the end of the stage at the right time the P1 and CO will analyze the possibility of protecting the intellectual
rights of the new software.
- Dissemination of results.
The support activity WP5 for Support activities and project management includes activities for results
dissemination (B2 type) together with lectures, visits and is previewed to begin from the first stage of the project.
We intended to implement by preparing articles for publishing and conferences presenting, exposal organizing,
participating at different scientific events organized at national and international level. The activity is recorded in
Gannt diagram (enclosed). The consortium members intend to prepare for publication at least two articles per year
and to participate yearly at two international conferences for increasing the visibility of the project.

There will also be developed a web portal by Coordinator for project results dissemination. In the same time, will
be conducted promoting activities at national and international conferences. Also we are appreciating that the
results could be published in two or three articles in AIAA Journals or Journals of Computational Physics.
Project impact (max 1/2 page)
The consortium’s partners will propose doctorate themes and will have in their teams 1-2 young doctorate students
(the project’s director is post-graduate guiding professor in the aeroelasticity and FSI and partner P2 organizes
doctorate studies) sustaining their studies. Also CO and P3 will host 2-3 young Masters students in the field of
aeroelasticity and structural dynamics.
- Economic impact
The project will lead to higher national and international prestige for its partners and will offer them new
opportunities to participate in European partnerships to research themes in the specific domain. Furthermore, the
software and the accumulated know-how will allow the partners to contract specific research and manufacture
programs directly from the industry involved in aeroelastic or hydroelastic vibration’s damping. Reducing the level
of vibrations into structures induced by moving fluids leads to lesser fatigue, easier maintenance and higher
comfort.

- Social impact
The project’s accomplishment will build the framework for the formation of young specialists in accordance with
the European standards and will draw them toward research activities and specific industry. The project will
diminish the young researcher’s tendency to leave country because:
a) it represents an excellent opportunity for the post-graduate students, teachers or researchers interested in
aeroelasticity and aeroservoelasticity;
b) it creates jobs at CO, P3 and even P1 thinning the young’s’ migration.
- Environmental impact
The project has no environmental impact.
Management of the project. Description of the consortium (max 1,5 pages)

87
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

- experience of the coordinator in the research field and in project management, national/ /international level
The CO is the Institute for Theoretical and Experimental Analysis of Aeronautical Structures, SC
STRAERO SA. Its main activities are the theoretical and experimental analysis of aeronautical structures.
STRAERO has a large experience on dynamic, steady and fatigue tests on multiple aircrafts and helicopters: IAR
46, IAR 823, IAR 827, IAR 93, IAR 99, YAK 52, IAR 330 PUMA SOCAT. The coordinator has facilities ready to
investigate the vibrations and the fatigue on structures of various dimensions at diverse conditions of humidity,
temperature and pressure. STRAERO has a wide experience in the management of national projects since it has
coordinated numerous PNCDI I projects and it coordinates already CEEX 2005 and CEEX 2006 projects. In all
these projects, STRAERO had /has as partners universities, research institutes and companies involved in research
activities.

The P1 is INAS SA

The P2 is the Aeronautics and Space Research Center CCAS at Politehnica University of Bucharest, Faculty
of Aerospace Engineering. In the last years, the research stuff had several partnerships with CO and P3,
participating to research projects financed by PNCD I, CEEX and PNCDI II. The main expertise domains are
computational fluid dynamics, fluid-structure interaction, aeroelasticity, control’s theory and active control’s
synthesis. Being partner of CO, P3 has positively contributed to projects related to aeroelasticity and
aeroservoelasticity. These projects, already mentioned, were financed by AEROSPATIAL program. In connection
with the proposed project, the CO and P2 have finished two other research contracts financed by AEROSPATIAL
2003-2006 program, namely: PREDICTION OF PERIODICAL SOLUTIONS AND SPECIFIC
STABILIZATION PROBLEMS IN AEROELASTICITY (AEROSPATIAL program no. 84/2003) and
THEORETICAL AND EXPERIMENTAL STUDIES ON DAMPING AEROELASTIC OSCILATIONS
TRHOUGH ACVITE CONTROL TECHNIQUES (AEROSPATIAL program no. 141/2004). Both contracts
were a success proving the partners’ capacities to collaborate. CO is involved in two FP7 proposals, ORPHEE
(Operational Research Project on Hybrid Engine in Europe) no. FP-218830 and NANOPRO (NANO structured
solid PROPellant), no. FP7-218860, in which the CO realizes numerical flow simulations.
The consortium partners have highly qualified specialists, very experienced and with complementary
competences.

The partner P3 is the National Research and Development Institute for Turboengines- COMOTI Bucharest.
It has a wide experience and expertise in the participation at national and european projects. For instance, COMOTI
was partener in the european project SILENCER in which he had the responsability for the design and
manufacturing of a very high dilution ratio fan.. the designed, mad the calculations and manufactured the
componets of the fan. The project was leaded by SNECMA who also made the experiments. At present days
COMOTI is involved inthe desing and manufacturing of another experimental fan for aviation by doing the same
job as in the previous case. COMOTI has also a nice experience in the design and manufacturing of the centrifugal
compressors.

The director of the project ,participated , as a member, in a european project „Development for Aeroelastic
Simulations on Unstructured Grids – TAURUS” (Contract G4RD 2001 00403 ) from FP5 (the first of it’s
kind in Romania ) and having activities contracted by the Technical Military Academy (ATM). In this
program he had made his doctoral thesis with two coordinating institution (ATM and Universite Bretagne
Occidentale, Brest, France) finaced by the french party. The thesis title is “ Contributions to the study of
aeroelesticity” and being related to the fluid-structure coupling. Also it had had a SOCRATES grant for
Advanced Studies in fluid dynamics in the Polytechnic National Intitute of Toulouse.

Also the director was a member in the CEEX project “ Researches regarding the realization of
Ecologhical Nonconventional Transport Selfpropulsed systems used on whater and marshy land
SETNA”(contract 294/2006). It had been also a member in two other projects for the Ministry of
Defence, in the setorial research plan. In present, the project’s director participates as a responsible from
ATM in the PNCDI II project “Integrated system for the protection of ventilation instalations in
buildings of strategic national interest in case of chemical and biological atack SIPROV” (contract
81016/2007)

88
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

It was not a director for a CEEX Program’s project and it was not a part of a proposal for the program FP7.
-means/ methods for management , coordonation and comunication for the projects finalization
The project’s management is made at two levels and is elaborate to insure a recurring achievement of the proposed
activities, based on objectives.
The coordination’s responsibility goes to the project’s manager who is, at the same time, the interface between the
consortium’s partners and the contractor. The major decisions are taken through simple majority vote in the
Conducting Committee which is presided by the project’s manager and formed by the partners’ delegates. The
responsibility of accomplishing the decisions taken goes to the stage coordinators nominated by the Conducting
Committee and accepted by all partners. The research output (reports, software, prototypes, etc.) will be received
and approved by the Technical-Scientific Committee made of distinguished scientist in the project’s domain.
The financial operations, accounting, administrative acquisition and personnel activities will be approved by
experts who will assist the project’s manager during all the related activities.
CONTRACTOR (CNMP)

PROJECT’S MANAGER
TECHNICAL-SCIENTIFICAL
COMMITTEE Finance, administration,
public acquisition
CONDUCTING
experts
COMMITTEE

STAGE 1 STAGE 2 COORDINATOR STAGE “n”


COORDINATOR COORDINATOR
In order to monitor the project’s activities and to inform the partners, twice a year the Conducting Committee will
request to meet the on-going stage coordinators and a number of specialists. The direct communication between
partners is encouraged according to the partnership’s agreement. Furthermore, a website will be designed and
updated as needed by the CO. It will contain the work plan, the planned activities and the finished ones and (after a
copyright agreement) research results, stage reports etc.
Financial, material and human resources (max 1 page)
- Financial, material and human resources necessary for project implementation
In order to successfully achieve the proposed objectives of the project by each partner, the financial,
material and human resources estimates are:
- 199 MM : 2008 – 38MM, 2009 – 79 MM, 2010 – 61 MM, 2011 – 21 MM
- MM – persons month;
- material resources of total worth 361850 according to the Materials and Equipments Annex;
- financial resources of total worth 2226225 lei representing 1998100 lei budget funds and 228125 lei are
co finance funds, distributed on years as follows: 2008 – 373450 (B)/ 24700 (C), 2009 – 905300 (B)/
90300 (C), 2010 – 538750 (B)/ 80475 (C), 2011 – 180600 (B)/ 32650 (C)
- Allocation and use of resources according to project objectives/activities as mentioned in the work plan.
The next table presents synthetically the allocation and use of resources on project’s stages, according to
the Project’s Work Plan, Materials and Equipments List and the financial information detailed in the
project’s documentation.
Stage/Objective Human Materials and Equipments Financial Resources
Resources Categories RON
persons*month Budget / co finance
I Models, tests timetable and • consumables
system’s specifications 38 • R-D equipment
373450 / 24700
II Theoretical considerations, • consumables, inventory items
software design and experiment • hardware-software
preparations 42 • tooling and composite materials 507575 / 47000
• transport, allowance, accommodation
III Software product, numerical • consumables, inventory items
database, experiments 37 • monitoring R-D equipment 397725 / 43300
• hardware-software

89
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

• transport, allowance, accommodation


IV Software product, numerical • consumables, inventory items
database, experiment validations 36 • hardware-software 304800 / 43625
• transport, allowance, accommodation
V Software product, • consumables, inventory items
documentation, validations 25 • hardware-software 233950 / 36850
• transport, allowance, accommodation
VI Installation kit, comparations, • consumables,
user guide • hardware-software
21 • transport, allowance, accommodation 180600 / 32650
• advertising materials

90
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

Declaratie privind participarea in proiecte CEEX / FP 7


(DP 08)

Subsemnatul Sef Lucr. Dr. Ing. Mihai MIHAILA-ANDRES declar pe proprie raspundere ca:

a) Referitor la participarea in proiectele CEEX

Am fost / sunt director de proiect CEEX

Nu am fost / nu sunt director de proiect CEEX


X
Daca raspunsul este afirmativ se vor preciza:

(numarul proiectului, titlul proiectului, acronimul, perioada in care a fost finantat, link-ul unde se
pot vedea informatii despre proiect)

b) Referitor la participarea in proiecte FP 7

am depus proiect / am participat ca partener la FP 7

Xnu am depus proiect / nu am participat ca partener la FP 7


Daca raspunsul este afirmativ se vor preciza:
(numarul proiectului, titlul proiectului, acronimul, perioada in care a fost finantat, link-ul unde se pot
vedea informatii despre proiect)

Data: 01.02.2008

DIRECTOR GENERAL STRAERO


Prof.Dr.ing.Ion FUIOREA

Director Proiect
Sef Lucr. Dr. Ing. Mihai MIHAILA-ANDRES

Atentie:
Daca se constata ca declaratia este falsa, proiectul se va elimina din competitie /
de la finantare.

91
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

Anexa I.10

Declaratie privind ajutorul de stat (DAS 09)

Declaram pe proprie raspundere ca pentru realizarea proiectului cu titlul: “PLATFORMA


SOFTWARE PENTRU ANALIZA INTERACTIUNII FLUID-STRUCTURA” depus la Competitia

din anul 2008, organizata de Centrul National Management Programe, se va respecta


schema de Ajutor de stat. (Cap. 1.6 [16]).

Data: 01.02.2008 Reprezentant legal SC STRAERO S.A.


Functia: DIRECTOR GENERAL
Numele si prenumele
Prof.Dr.ing. FUIOREA ION

Atentie:
Daca se constata ca declaratia este falsa, proiectul se va elimina din competitie /
de la finantare.

92
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

Anexa I.9

Anexa I.10

Declaratie privind ajutorul de stat (DAS 09)


Declaram pe proprie raspundere ca pentru realizarea proiectului cu titlul: “: PLATFORMA
SOFTWARE PENTRU ANALIZA INTERACTIUNII FLUID-STRUCTURA” depus la
Competitia din anul 2008, organizata de Centrul National Management Programe, se va
respecta schema de Ajutor de stat. (Cap. 1.6 [16]).

Data: Reprezentant legal


31.01.2008 Functia: Director General S.C. INAS S.A.
Numele si prenumele: ing Stefaneanu Eugen

Atentie:
Daca se constata ca declaratia este falsa, proiectul se va elimina din competitie /
de la finantare.

93
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

Anexa I.10

Declaratie privind ajutorul de stat (DAS 09)


Declaram pe proprie raspundere ca pentru realizarea proiectului cu titlul: “: PLATFORMA
SOFTWARE PENTRU ANALIZA INTERACTIUNII FLUID-STRUCTURA” depus la
Competitia din anul 2008, organizata de Centrul National Management Programe, se va
respecta schema de Ajutor de stat. (Cap. 1.6 [16]).

Data: Reprezentant legal


01.02.2008 Functia: Rector UPB
Prof. Dr. Ing. Ecaterina ANDRONESCU

Atentie:
Daca se constata ca declaratia este falsa, proiectul se va elimina din competitie /
de la finantare.

94
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

Anexa I.10

Declaratie privind ajutorul de stat (DAS 09)

Declaram pe proprie raspundere ca pentru realizarea proiectului cu titlul: “PLATFORMA


SOFTWARE PENTRU ANALIZAINTERACTIUNII FLUID-STRUCTURA” depus la
Competitia din anul 2008, organizata de Centrul National Management Programe, se va
respecta schema de Ajutor de stat. (Cap. 1.6 [16]).

Data: Reprezentant legal


Functia: Presedinte Director General COMOTI
Numele si prenumele
Dr. Ing.
Valentin SILIVESTRU

95
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

Anexa I.11

Acord de parteneriat (AP 10)

Noi,Institutul pentru Calculul si Experimentarea Structurilor Aeroastronautice – SC


STRAERO S.A. (CO), INAS S.A. (Partener 1), Universitatea Politehnica Bucuresti Centrul
de Cercetari Aeronautica si Spatiu – UPB-CCAS (Partener 2), Institutul National de
Cercetare Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI (Partener 3), suntem de acord sa fim
parteneri in proiectul numarul 2908, cu titlul: “PLATFORMA SOFTWARE PENTRU ANALIZA
INTERACTIUNII FLUID-STRUCTURA”, depus la Competitia din anul 2008, organizata de

Centrul National Management Programe, iar SC STRAERO S.A. sa fie conducatorul


acestuia.

Data: Data:
Reprezentant legal CO Reprezentant legal Partener 1
Conducator de proiect
Functia: Director General STRAERO S.A. Functia: Director General INAS S.A.
Numele si prenumele Numele si prenumele
Prof. Dr. Ing. Ion FUIOREA Ing. Eugen STEFANEANU
Semnatura Semnatura
Stampila Stampila

Data: Data:
Reprezentant legal Partener 2 Reprezentant legal Partener 3
Functia: Rector UPB Functia: Director General COMOTI
Numele si prenumele Numele si prenumele
Prof. Dr. Ing. Ecaterina ANDRONESCU Dr. Ing. Valentin SILIVESTRU
Semnatura Semnatura
Stampila Stampila

96
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

Anexa I.12

Declaratie de conformitate (DC 11)

Subsemnatul, Sl. Dr. Ing. Mihai MIHAILA-ANDRES, director de proiect, declar pe proprie
raspundere ca nu exista diferente intre versiunile on-line si cea pe format electronic
precum si intre variantele in limba romana si limba engleza ale proiectului cu titlul:
“PLATFORMA SOFTWARE PENTRU ANALIZA INTERACTIUNII FLUID-STRUCTURA”depus la
Competitia din anul 2008, organizata de Centrul National Management Programe,.

Data:01.02.2008 Director de proiect

Numele si prenumele MIHAILA-ANDRES Mihai


Semnatura

Atentie:
Daca se constata ca declaratia este falsa, proiectul se va elimina din competitie /
de la finantare.

97