Sunteți pe pagina 1din 2

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIAR proiect de studiu

A. ntreprinderea caracterizare strategic a) Scurt istoric i descrierea succint a ntreprinderii i a sectorului de care aparine b) Misiunea firmei, obiectivele fundamentale (cuantificabile i necuantificabile) c) Definirea opiunilor strategice i a obiectivelor specifice B. Elaborarea analizei-diagnostic la nivelul firmei Etapa 1. Pregtirea analizei diagnostic a) Caracteristici tipologice ale firmei i ale domeniului de activitate; b) Definirea problemelor i a obiectivelor de urmrit prin analiza-diagnostic; c) Culegerea datelor, verificarea, sistematizarea i gruparea datelor prin diferite tehnici statistice; (surse de informaii: bilanul, contul de profit i pierdere, situaii analitice elaborate pentru fiecare problem analizat n parte) Etapa 2. Prelucrarea, analiza i interpretarea rezultatelor; evidenierea punctelor forte i slabe ale firmei pe domenii 2.1. Diagnosticul comercial (de marketing) a) strategia firmei (ramura de activitate, evoluia firmei, dependena de alte ramuri, perspective, planul strategic al firmei); b) natura i mrimea pieei pe care firma acioneaz (segmentarea pieei, cota de pia, concurena); c) dimensiunile clienilor; d) structura produselor realizate i oferite; e) politica de preuri; f) distribuia utilizat (tipurile de canale folosite, reeaua de distribuie, costurile de distribuie, reglementri specifice); g) promovarea i publicitatea; h) programe de marketing utilizate. 2.2. Diagnosticul resurselor umane a) structura de personal (organigrama ierarhic i funcional); b) tipologia managerilor: formaie profesional, vrst, experien, remuneraie, impactul acestora asupra activitii comerciale; c) tipologia personalului folosit de firm (efectivul de personal, vrsta medie, repartiia pe sexe, pregtire i calificare, vechime medie); d) date sociale (climatul social, securitatea muncii, revendicri i greve). e) analiza utilizrii forei de munc 2.3. Diagnostic financiar-contabil a) bilanul financiar, n preuri comparabile, pe ultimii 3-5 ani; b) rezultatele analizei indicatorilor de lichiditate, solvabilitate, eficien, rentabilitate; c) rezultatele oferite de analiza bugetului previzionat; d) stocurile; e) conturile clieni i furnizori; f) plile neefectuate i alte datorii; g) impozitul pe profit i alte taxe; h) fondurile proprii; i) contul de venituri i cheltuieli. Etapa 3. Elaborarea diagnosticului global strategic 3.1. ntocmirea raportului de analiz 3.1.1. Evidenierea cauzal a principalelor puncte forte

3.1.2. Evidenierea cauzal a punctelor slabe 3.2. Determinarea potenialului de viabilitate economic i managerial 3.3. Recomandri strategico-tactice de amplificare a potenialului de viabilitate C. Formularea noilor obiective i strategii D. Analiza SWOT