Sunteți pe pagina 1din 6

FISA POSTULUI asistent farmacie 1. DESCRIEREA POSTULUI; Asistent farmacist 1.1. DENUMIREA POSTULUI: Asistent Farmacist Principal 1.2.

POZITIA DIN STATUL DE FUNCTII: 1.3. COMPARTIMENTUL (din organigrama): Unitatea de Desfacere -Farmacia-

1.4. INCADRAREA IERARHICA A FUNCTIEI: Asistent Sef FARMACIE 1.5.ROLUL (SCOPUL) POSTULUI: Asigura indeplinirea sarcinilor ce revin FARMACIEI in domeniul aprovizionarii, administrarii, conservarii si eliberarii medicamentelor de uz uman, parafarmaceutice, produse cosmetice si naturiste. 2. ATRIBUTII GENERALE, SPECIFICE SI PE LINIA ASIGURARII CALITATII 2.1. ATRIBUTII GENERALE - este obligat sa cunoasca prevederile legilor si normelor ce reglementeaza activitatea pe profil si sa actioneze pentru aplicarea lor cu strictete in munca specifica de aprovizionare si desfacere a medicamentelor de uz uman, specifice drogheriilor; - are datoria de a lua masurile necesare pentru organizarea activitatii la nivel superior, si pe baza criteriilor de calitate si eficienta; - actioneaza impotriva actelor de indisciplina, a lipsei de raspundere, a neglijentei si a oricaror fapte care isi pot pune amprenta negativ asupra bunei desfasurari a activitatii in ansamblul sau ; - este obligat sa-si insuseasca permanent elementele de noutate in domeniul farmaceutic ; - respecta ordinea si disciplina la locul de munca, programul de lucru, si normele de conduita, si trebuie sa dea dovada de cinste si corectitudine in raporturile cu pacientii - clientii ;

- sa ia masuri de asigurare a secretului si confidentialitatii activitatii la nivelui societatii, respectiv Farmaciei.

- sa asigure pastrarea si apararea integritatii patrimoniului farmaciei si contribuie la dezvoltarea lui ; - sa respecte normele de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor in cadrul farmaciei, sa ia masuri de preintampinare si inlaturare a oricaror situatii care ar putea pune in pericol viata, integritatea corporala sau sanatatea oamenilor ori a bunurilor materiale ; - sa nu primeasca de la cetateni bani sau alte foloase materiale pentru activitatile prestate in cadrul atributiilor de serviciu ; 2.2. ATRIBUTII SPECIFICE: - asigura aprovizionarea, conservarea si eliberarea produselor medicamentoase care se elibereaza fara prescriptie medicala, a produselor igienico cosmetice si a dispozitivelor medicale; - efectueaza receptia cantitativa si calitativa a produselor medicamentoase de uz uman si primirea lor in drogherii, asumandu-si raspunderea pentru integritatea lor; - participa la programe de instruire profesionala ; - participa la activitatea farmacovigilenta ; - se preocupa de promovarea produselor farmaceutice, parafarmaceutice, igienicocosmetice si largirea sferei de desfacere a acestora ; - stabileste programul de functionare al farmaciei in raport cu necesitatile segmentelor de populatie vizate ; - participa efectiv la realizarea studiilor de piata efectuate de FARMACIE - respecta cu strictete Normele deontologice profesionale de care ia cunostinta sub semnatura ; - la cerere transmite propuneri si date tehnice la potentialii clienti ai firmei, numai cu acordul conducerii FARMACIEI. Interpreteaza intrebarile pacientilor/clientilor si atitudinea acestora si poate participa la negocieri numai in baza unui mandat clar stabilit. - Nici o propunere nu poate fi transmisa unui client in afara termenelor si conditiilor de vanzare aprobate de Directorul General al FARMACIEI. ;

- Reprezinta drogheria in cazul oricarui control al autoritatilor competente, neputand fi substituit de catre o alta persoana. In caz de control, informeaza in timpul cel mai scurt conducerea profesionala a FARMACIEI. - Tine legatura permanenta cu conducerea societatii precum si cu Colegiul Farmacistilor pe probleme de tehnica farmaceutica; - Depune zilnic incasarile unitatii in contul bancar si isi asuma responsabilitatea efectiva a acestui demers/act; - Consemneaza operatiuni legate de contabilitatea primara, intocmind zilnic monetarul si registrul de casa; - Asigura inventarierea lunara a stocului de marfuri si transmite informatiile necesare persoanelor competente; - Asigura intocmirea, circulatia si pastrarea documentatiei justificative ale farmaciei din domeniul financiar - contabil; - Executa orice alte activitati si competente conforme cu legile in vigoare sau stabilite de Directorul General al FARMACIE 3. RELATII CU ALTE POSTURI, DEPARTAMENTE, PERSOANE 3.1. RELATII IERARHICE: Este subordonat si raporteaza nemijlocit Directorului Economic al FARMACIEI Are in subordine directa urmatoarele posturi: Este inlocuit de: Inlocuieste pe :

3.2. RELATII FUNCTIONALE SI DE COLABORARE Interne: cu conducerea FARMACIEI. si celelalte compartimente din structura societatii ; Externe: - cu alte puncte farmaceutice din zona orasului Bucuresti cu furnizorii (depozite de medicamente)

Colegiul Farmacistilor din Bucuresti

Clienti, institutii sanitare, organizatii/organisme care au atat profil farmaceutic cat si alte sfere de activitate . 4. LIMITE DE COMPETENTA (PUTERE DE DECIZIE) 4.1. IERARHICE: Are putere de decizie asupra modului de organizare a activitatilor specifice farmaciei. Este singura persoana autorizata sa depuna incasarile zilnice ale farmaciei in contul bancar special deschis. Trebuie sa detina aprobarea conducerii FARMACIEI. pentru orice activitate/initiativa care asociaza societatea legal sau presupune /induce o anumita obligatie a societatii din punct de vedere economico-comercial sau pecuniar/financiar. In cazul aparitiei in farmacie a unui eveniment neprevazut va anunta in timpul cel mai scurt posibil conducerea FARMACIEI pentru a gasi solutia cea mai eficienta si optima pntru rezolvarea situatiei. 4.2. DE REPREZENTARE: Prin decizia Directorului General FARMACIE poate reprezenta societatea in raporturile cu alte institutii si organisme, institutii, parteneri de afaceri, clienti. 4.3. DE AVIZARE SI PROPUNERE: Avizeaza - NU are atributii pe linia avizarii. Propune:- Strategia si politica de gestionare, promovare si dezvoltare a Farmaciei. 5. CONDITII SI CERINTE FATA DE TITULARUL POSTULUI 5.1. INSTRUIRE: Studii: - scoala tehnica postliceala - atestat de asistent principal - avizul de libera practica

5.2. EXPERIENTA: Vechime in activitatea de personal: Varsta: 5.3. SPECIFICE: -sa dispuna de aptitudini organizatorice si de gestionare evidentiate in activitatea practica; -sa aiba o tinuta morala si civica ireprosabila; -pregatire generala si de specialitate la nivel ridicat; -sa se bucure de prestanta profesionala in randul salariatilor FARMACIEI 5.4. TRASATURI PSIHICE SI DE PERSONALITATE: - sa dispuna de inteligenta generala la nivel ridicat, sa aiba o buna capacitate de analiza si sinteza care sa ii permita rezolvarea optima si eficienta a sarcinilor profesionale intelegere corecta a atributiilor ce ii revin, sa faca evaluare si sa ia decizii rapide, eficiente, in conformitate cu cerintele situatiilor problemaatice cu care se confrunta; - sa fie cooperant, deschis dialogului, cu largi disponibilitati de intelegere si ascultare a clientilor ; - sa fie calm, cu un bun potential energetic si control comportamental; - sa nu fie dominat de vicii sau trasaturi negative de caracter. 5.5 CAPACITATE DE EFORT: - rezistenta la suprasolicitari fizice si intelectuale prelungite. 5.6. CONDITII DE LUCRU: Cele stabilite in conformitate cu legislatia in vigoare atat pe linia asigurarii protectiei muncii cat si a legislatiei ce reglementeaza activitatea farmaceutica. 5.7. ALTE CERINTE: P.C. utilizare, redactare. Cunastinte de contabilitate primara.

6.TITULARUL DE POST

__________________________________________________

(NUME SI PRENUME)

LUAT LA CUNOSTINTA

DATA _______________

SEMNATURA ________________

S-ar putea să vă placă și