Sunteți pe pagina 1din 3

FISA POSTULUI: FARMACIST PRIMAR

I. Denumirea postului : Farmacist primar


II. Pozitia: 2
III. Functia: de executie
IV. Compartiment: Famacie cu circuit deschis
V. Cerinte: Studii superioare de specialitate
Alte cerinte:
Cunostinte operare PC
Cunostinte de management si marketing farmaceutic
Sa fie capabil sa analizeze informatiile primite si sa le corleze in vederea consilierii
pacientilor
Sa fie un bun coordonator al activitatii din farmacie
Sa respecte etica si deontologia farmaceutica
VI. Relatii
a) Ierarhice
Este subordonat farmacistului sef
Are in subordine restul personalului farmaciei
b) De colaborare
Cu medicii si farmacistii din unitate sau din afara ei
Cu organele locale ale administratiei de stat
Cu institutiile sanitare si ale organizatii, in vederea satisfacerii unei asistente
farmaceutice cat mai complete si asigurarea calitatii seviciilor farmaceutice
oferite populatiei
c) Functionale:
Poate reprezenta farmacia in relatia cu clientii si furnizorii
VII. Atributii
a) De conducere:
Verifica si evalueaza sarcinile incredintate personalului din subordine
In mod regulat, evalueaza eficacitatea si eficienta sistemului calitatii si ia masuri
de imbunatatire, daca este necesar;
Face instructajul de securitate si sanatate n munc pentru farmacisti, asisteni de
farmacie i personalul auxiliar
Ia masuri i furnizeaza instructiuni pentru a da angajatilor posibilitatea sa
opreasca lucrul si/sau sa paraseasca imediat locul de munca si sa se indrepte spre
o zona sigura, in caz de pericol grav si iminent;
b) De organizare
Asigura aprovizionarea ritmica, constanta si eficienta a farmaciei, la timp si in
bune conditii cu: medicamente, ambalaje, dispozitive medicale, cosmetice si alte
produse specifice
Asigura gestiunea corecta a farmaciei
Organizeaza si supravegheaza practica studentilor facultatii de farmacie
repartizati sa-si desfasoare stagiul de pregatire practica
Asigura receptia calitativa si cantitativa a produselor specifice la intrarea in
farmacie, conform documentelor legale (facturi fiscale, avize de insotire a marfii)
c) tehnice:
Elibereaza medicamente retete compensate si gratuite, pe retete obisnuite sau la
cerere, cu respectarea prevederilor legale in vigoare
Urmareste expirabilitatea produselor, urmarind respectarea principiului : primul
care expira este primul care iese
d) economico-administrative
Respecta politica de aprovizionare stabilita si comunicata de conducere
Urmareste corectitudinea intocmirii documentelor specifice: retete, avize
Ia toate masurile necesare preintampinarii oricaror accidente, urmareste
respectarea normelor PSI
VIII. Competente
Incurajeaza prescrierea rationala a medicamentelor tinand legatura cu medicii
prescriptori;
Promoveaza utilizarea corespunzatoare a medicamentelor inclusiv in scopul evitarii
automedicatiei;
Ofera informatii pacientilor respectand libera lor decizie
Asigura aprovizionarea ritmica, constanta si eficienta a farmaciei, la timp si in bune
conditii cu: medicamente, , ambalaje, dispozitive medicale, cosmetice si alte produse
specifice.
Prepara retete magistrale si oficinale
IX. Responsabilitate
Aplica regulamentul de organizare si functionare cu respectarea legislatiei in vigoare;
Raspunde de activitatea farmaciei in ansamblu si o reprezinta in fata organelor de control
de specialitate
Acorda servicii in mod egal pentru toti pacientii, fara discrimanre, in ordinea solicitarii
acestora, cu exceptia situatiilor de urgenta
Participa activ la programul national de farmacovigilenta prin completarea formularului
pus la dispozitie de ANMDM a efectelor adverse constatate (protocol medic-farmacist cu
acordul pacientului);
Pastreaza confidentialitatea fata de terti