Sunteți pe pagina 1din 8

Teoria sistemelor din perspectiva lui Niklas Luhmann Sociologul german Niklas Luhmann, (n. 8 decembrie 1927- d.

6 noiembrie 1998) este considerat a fi unul din principalii reprezentan i ai teoriei sistemelor n sociologie, al turi de Talcott Parsons si cel c ruia i se aplic trofeul pentru rennoire func ionalist . Func ionalismul devine tot mai supus criticilor i avnd un decalaj tot mai mare fa de societatea american , ncepe s piard teren la jum tatea anilor 60 i i revine la nceputul anilor 80. ntre timp prestigiul lui Parsons nu este distrus definitiv: Niklas Luhmann i Habermas n Germania, Franois Bourricaud i Franois Chazel n Fran a, au propus o nou discu ie asupra teoriei i contribu iei sociologice a lui Parsons. nnoirea conceptual a analizei sistemice reprezint , pe de o parte ocazia de a construi noi alian e ntre biologie i tiin ele sociale. Sistemul s-a dovedit a fi cel mai eficient mod de a reaprinde flac ra func ionalismului abia ncepnd cu activitatea lui Luhmann. La adresa operei sociologice a lui Parsons i n special la adresa structuro-func ionalismului, criticii au adus multe acuze: -Abstractizarea teoretic este prea accentuat ; -Lipsa de aten ie fa de func ionarea grupurilor sociale concrete, de rela iile efective de putere i de situa iile conflictuale; -Tendin a de a supraestima procesul de integrare indus de schimbarea social . n urma cercet rilor realizate de c tre al i speciali ti, referitoare la schimbarea social , se poate observa c evolu ia societ ilor este mai pu in liniar dect crede Parsons, iar diferen ierea nu este ntotdeuna o regul i, n plus se pot constata ritmuri de dezvoltare inegale ntre sferele institu ionale care alc tuiesc societatea. n dorin a de a elimina aporiile care au contribuit la declinul func ionalismului, Jeffrey Alexander i Paul Colomy, propun dezvoltare neo-func ionalismului1. Astfel, Jeffrey Alexander reclade te abordarea func ionalist gndind societatea dup modelul unui corp compus din elemente

Sistemele sociale (politic, economic, religios .a) sunt autopietice n m sura n care sunt nchise n ele nsele, au capaciatea de a- i produce propia structur . Unele din ele posed un mijloc de comunicare specific (puterea, banii, credin a) care func ioneaz pe baza unui cod binar (a pl ti sau a nu pl ti n cazul banilor; legal sau ilegal pentru situa ia puterii). Datorit acestui ansamblu comunica ional fiecare sub-sistem se poate observa pe sine nsu i, i poate observa mediul i mbun t ii modul de func ionare. mbun t irea mplic reducerea complexit ii. n viziunea lui Luhmann, un ansamblu de elemente este considerat complex cnd sistemul care organizeaz acele elemente nu mai au capacitate de a le combina la nivel optim. Complexitatea total este deci sinonim cu haosul. Informa ia, vehiculat de mijloacele de comunicare este un mijloc de a reduce complexiatea. C ci ea las s se vad op iunile de combinare i modurile de control care se vor dovedi a fi cele mai eficiente pentru organizarea sistemului (banii, spre exemplu, permit cop rere c deciziile politice nu se mai ciocnesc ast zi de sitemele de valori, reprezent ri i credin e n m sura n care progresele n tratarea informa iei au imprimat un salt considerabil ra ionaliz rii tehnico tiin ifice. Subsistemul administrativ este nzestrat cu o asemenea competen a specific i astfel de mijloace de organizare nct de ine oarecum ntietatea func ional capabil s justifice ndep rtarea administrativului de politic. Pentru a analiza mai eficient complexitate tot mai mare a sistemului social, Luhmann recomand elaborarea unei entit i independente de societate (de sub-siatemul administrativ) apte sa confere o mai mare consisten voin ei politice, s

interactive, sistem separabil de mediul s u i supus unui joc de for e deloc predeterminate de o instan superioara oarecare. n al doilea rnd, Jeffrey Alexander i dore te s reabiliteze devian a a eznd-o al turi de integrare i ac iune al turi de ordine. Niklas Luhmann realizeaz o reducere a complexit ii, astfel nct se pretinde arhitectul unei sociologii generale, deschis tuturor curentelor teoretice str ine, de obicei, de teritoriul sociologic. n primele sale lucr ri, Niklas Luhmann ncerc s concilieze logica genetic (cum apar structurile rolului?) i logica integrativ (cum poate un sistem incita membrii s contribuie la buna sa func ionare?). respingnd antropocentrimul sociologiei tradi ionale, Luhmann este mai pu in interesat de oameni dect de sisteme. La fel ca i Yves Barel n Fran a, sociologul german se al tur teoriilor sistemelor autoreferente, analize care apar n anii 70 la r scrucea dintre biologie, teoriile inform rii i cibernetic . Abord ri deschiz toare de drumuri, aceste teorii p streaz ideea c un sistem nu poate fi conceput independent de mediul s u. Ele admit ns un nou postulat, n virtutea c ruia procesul de organizare i adaptare a sistemului depinde de efectele aleatorii neprogramate de mediu. Apar astfel n mijlocul scenei fenomene dea u t o p o i e z . n domeniul lucr rilor din tiin ele naturii, cea mai completa teoretizare a acestui tip de fenomen se datoreaz biologului Francisco Varela (Principles of Biological Autonomi i). Acesta arata ca sistemele vii autonome se autoreproduc (vorbimatunci dea u t o p o i e s i s2) n m sura n care firul ce duce la schimbare este reprezentat mai degrab de transform rile interne ale sistemelor dect de efectul mecanic al perturbarilor mediului. Trebuie men inat aici remarca f cut de Luhmann la adresa tuturor sistemelor caracterizate de autopoiesis: din punct de vedere opera ional toate sunt nchise, iar din punct de vedere energetic toate sunt deschise, au rela ii materiale, energetice cu mediul. ns , rela iile de tip autopoesis nu sunt niciodat caracterizate i declan ate de mediu. Starea intern a unui sistem este determinat de sistem i nu de mediu. Conceptul lui Luhmann ,,autopoiesis trimite la c utarea unor forme autonome deproduc ie i reproduc ie a unit ilor sistemice. Orice sistem are propiul lui mod de autopoiesis, de a se construi i de a se reconstrui mereu din acele elemente din care este compus. Niklas Luhmann vorbe te despre trei tipuri de sisteme autopoietice a c ror autonomie se ntemeiaz pe principii diferite: -sisteme vii care se autoorganizeaz bazndu-se pe principii de via ; -sisteme psihice care i supravegeaz autopoiezia prin intermediul con tiin ei;

Sistemele sociale (politic, economic, religios .a) sunt autopietice n m sura n care sunt nchise n ele nsele, au capaciatea de a- i produce propia structur . Unele din ele posed un mijloc de comunicare specific (puterea, banii, credin a) care func ioneaz pe baza unui cod binar (a pl ti sau a nu pl ti n cazul banilor; legal sau ilegal pentru situa ia puterii). Datorit acestui ansamblu comunica ional fiecare sub-sistem se poate observa pe sine nsu i, i poate observa mediul i mbun t ii modul de func ionare. mbun t irea mplic reducerea complexit ii. n viziunea lui Luhmann, un ansamblu de elemente este considerat complex cnd sistemul care organizeaz acele elemente nu mai au capacitate de a le combina la nivel optim. Complexitatea total este deci sinonim cu haosul. Informa ia, vehiculat de mijloacele de comunicare este un mijloc de a reduce complexiatea. C ci ea las s se vad op iunile de combinare i modurile de control care se vor dovedi a fi cele mai eficiente pentru organizarea sistemului (banii, spre exemplu, permit cop rere c deciziile politice nu se mai ciocnesc ast zi de sitemele de valori, reprezent ri i credin e n m sura n care progresele n tratarea informa iei au imprimat un salt considerabil ra ionaliz rii tehnico tiin ifice. Subsistemul administrativ este nzestrat cu o asemenea competen a specific i astfel de mijloace de organizare nct de ine oarecum ntietatea func ional capabil s justifice ndep rtarea administrativului de politic. Pentru a analiza mai eficient complexitate tot mai mare a sistemului social, Luhmann recomand elaborarea unei entit i independente de societate (de sub-siatemul administrativ) apte sa confere o mai mare consisten voin ei politice, s

-sisteme sociale care evolueaz cu ajutorul motorului comunic rii. Principala caracteristic a sistemelui de tip autopoiesis este c produce i se reproduc singur elementele din care se compune (elemente, structuri, procese toate reprezint unit i ale sistemului). ntr-un sistem autopoietic nu exist nici input nici out put, pentru c acest tip de sistem este unul nchis din punct de vedere opera ional, sistem care i produce singur printr-un proces recursiv propiile elemente de compozi ie i propia unitate. O remarc important pe care o realireaz Luhmann este c societatea nu este un organism viu. Scopul autorului citat nu este de a construi o teorie sociobiologic , ci una sociologic . Sistemele psihice opereaz pe baza autopoiesis, produc i reproduc sistemele lor prin propiile lor elemente. Elementele specifice sistemului psihic sunt ideile i reprezent rile (evenimente), con tiin a trece de la o stare a con tiin ei la alta, iar sistemul autopoietic produce idei din idei sau reprezent ri din reprezent ri. ns produc ia de idei nu nseamna produc ie exnihilo, produc ia de elemente sistemice are o baz material i energetic , exist o leg tur ntre con tiin a i creier creierul este suportul material al con tiin ei. Ideile nu pot exista dac nu exist creier, corp material, iar activiatatea con tiin ei nu este identic cu activitatea creierului (care opereaz cu impulsuri neuronale). Creierul face parte din sistemul con tiin ei i este mediu sistemului psihic, al con tiin ei. Ideiile i reprezent rile sunt specifice con tiin ei i nu pot fi introduse din afar n sistemul psihic. Luhmann subliniaz faptul ca con tiin a nu este identic cu creierul. La ora actul , se pot m sura impulsurile electrice care trec prin creier, dar pe baza m sur torilor la nivelul creierului nu se pot m sura elementele de la nivelul con tiin ei. Sistemele sociale

Sistemele sociale (politic, economic, religios .a) sunt autopietice n m sura n care sunt nchise n ele nsele, au capaciatea de a- i produce propia structur . Unele din ele posed un mijloc de comunicare specific (puterea, banii, credin a) care func ioneaz pe baza unui cod binar (a pl ti sau a nu pl ti n cazul banilor; legal sau ilegal pentru situa ia puterii). Datorit acestui ansamblu comunica ional fiecare sub-sistem se poate observa pe sine nsu i, i poate observa mediul i mbun t ii modul de func ionare. mbun t irea mplic reducerea complexit ii. n viziunea lui Luhmann, un ansamblu de elemente este considerat complex cnd sistemul care organizeaz acele elemente nu mai au capacitate de a le combina la nivel optim. Complexitatea total este deci sinonim cu haosul. Informa ia, vehiculat de mijloacele de comunicare este un mijloc de a reduce complexiatea. C ci ea las s se vad op iunile de combinare i modurile de control care se vor dovedi a fi cele mai eficiente pentru organizarea sistemului (banii, spre exemplu, permit cop rere c deciziile politice nu se mai ciocnesc ast zi de sitemele de valori, reprezent ri i credin e n m sura n care progresele n tratarea informa iei au imprimat un salt considerabil ra ionaliz rii tehnico tiin ifice. Subsistemul administrativ este nzestrat cu o asemenea competen a specific i astfel de mijloace de organizare nct de ine oarecum ntietatea func ional capabil s justifice ndep rtarea administrativului de politic. Pentru a analiza mai eficient complexitate tot mai mare a sistemului social, Luhmann recomand elaborarea unei entit i independente de societate (de sub-siatemul administrativ) apte sa confere o mai mare consisten voin ei politice, s

Una din interoga iile fundamentale pe care le emite Luhmann este dac putem descrie faptele sociale ca fiind sisteme autopoietice. Pentru a g si r spunsul la aceast ntrebare trebuie s c ut m care sunt elementele ultime (care nu mai pot fi descompuse) ale unui sistem social: comunic rile. Rela iile sociale sunt sisteme autopoietice, iar n cadrul tuturor teoriilor sociologice putem observa descrierea socialului cu ajutorul unui sistem conceptual n centru c ruia se afl conceptul des u b i e c t is u b i e c t i v i t a t e (concepte mprumutate din filosofie).O m u l reprezint subiectul ac iunilor sociale i este numita c t o r din punct de vedere sociologic. Societatea este compus din oameni i rela iile sociale dintre oameni. n acest context comunicarea a fost n eles ca o comunicare ntre oameni, respectiv o comunicare ntre subiec i. Din perspectiv sistemic , socialul se compune din comunic ri i nu din oameni, omul n viziunea lui Luhmann, nu este originea socialului i nici originea comunic rii, iar comunicarea nu e rezultatul ac iunii umane, ci este produsul sistemului social. O alt precizare important realizat de Luhmann este c omul nu poate comunica, doar comunicile pot comunica. Conceptul ,,omul nu este specific teoriei sistemelor, punctul de pornire al acestei teorii l reprezint diferen a dintre sistem i mediu, iar omul nu este sistem, deoarece nu se compune din sisteme care opereaz distinct, nu se poate diferen ia, n sensul c nu exist un mediul pentru el, nu se poate reproduce singur i n concluzie nu este autopoietic. Socialul este caracterizat de catre Luhmann ca existnd dincolo de oameni: nu se reduce la oameni, nu omul comunic ci comunic rile transmit acele comunic ri, omul doar face parte din mediul sistemului social dar nu este sistem. Sistemele sociale (politic, economic, religios .a) sunt autopietice n m sura n care sunt nchise n ele nsele, au capaciatea de a- i produce propia structur . Unele din ele posed un mijloc de comunicare specific (puterea, banii, credin a) care func ioneaz pe baza unui cod binar (a pl ti sau a nu pl ti n cazul banilor; legal sau ilegal pentru situa ia puterii). Datorit acestui ansamblu comunica ional fiecare sub-sistem se poate observa pe sine nsu i, i poate observa mediul i mbun t ii modul de func ionare. mbun t irea mplic reducerea complexit ii. n viziunea lui Luhmann, un ansamblu de

Sistemele sociale (politic, economic, religios .a) sunt autopietice n m sura n care sunt nchise n ele nsele, au capaciatea de a- i produce propia structur . Unele din ele posed un mijloc de comunicare specific (puterea, banii, credin a) care func ioneaz pe baza unui cod binar (a pl ti sau a nu pl ti n cazul banilor; legal sau ilegal pentru situa ia puterii). Datorit acestui ansamblu comunica ional fiecare sub-sistem se poate observa pe sine nsu i, i poate observa mediul i mbun t ii modul de func ionare. mbun t irea mplic reducerea complexit ii. n viziunea lui Luhmann, un ansamblu de elemente este considerat complex cnd sistemul care organizeaz acele elemente nu mai au capacitate de a le combina la nivel optim. Complexitatea total este deci sinonim cu haosul. Informa ia, vehiculat de mijloacele de comunicare este un mijloc de a reduce complexiatea. C ci ea las s se vad op iunile de combinare i modurile de control care se vor dovedi a fi cele mai eficiente pentru organizarea sistemului (banii, spre exemplu, permit cop rere c deciziile politice nu se mai ciocnesc ast zi de sitemele de valori, reprezent ri i credin e n m sura n care progresele n tratarea informa iei au imprimat un salt considerabil ra ionaliz rii tehnico tiin ifice. Subsistemul administrativ este nzestrat cu o asemenea competen a specific i astfel de mijloace de organizare nct de ine oarecum ntietatea func ional capabil s justifice ndep rtarea administrativului de politic. Pentru a analiza mai eficient complexitate tot mai mare a sistemului social, Luhmann recomand elaborarea unei entit i independente de societate (de sub-siatemul administrativ) apte sa confere o mai mare consisten voin ei politice, s

elemente este considerat complex cnd sistemul care organizeaz acele elemente nu mai au capacitate de a le combina la nivel optim. Complexitatea total este deci sinonim cu haosul. Informa ia, vehiculat de mijloacele de comunicare este un mijloc de a reduce complexiatea. C ci ea las s se vad op iunile de combinare i modurile de control care se vor dovedi a fi cele mai eficiente pentru organizarea sistemului (banii, spre exemplu, permit coordonarea eforturilor productive n vederea bun st rii materiale de care r spunde sub-sistemul economic). Reducerea complexit ii prive te i mediul societ ii. Pentru a se adapta la complexificarea acestuia, societ ile contemporane au fost obligate, n virtutea principiului diferen irii, s lucreze n scopul nmul irii sub-sistemelor (politic, economic, art , religie, tiin ). Astfel se justific teza sus inut de Luhmann n fa a lui Habermas n 1971: este vorba despre autonominarea necesar a sub-sistemului administrativ n raport cu restul societ ii, sub-sistem care, concentrnd mijloacele tehnico- tiin ifice de control i tratare a informa iei, va putea s c tige monopolul limitelor propiei sale ac iuni. n urmatoarele rnduri voi prezenta pe scurt dezbaterea dintre Luhmann i J. Habermas pe tema tehnologiei sociale contra tenologiei critice. La nceputul anilor 70, n cadrul seminarului s u de cercetare, N. Luhmann dialogheaz cu sociologul german J. Habermas, care era de alfel influn at de abordarea sistemic a lui Parsons. A rezultat o dezbatere important pe teme de comunicare i organizare administrativ , dezbatere care va marca tiin ele sociale germane pe termen lung. N. Luhmann este de p rere c deciziile politice nu se mai ciocnesc ast zi de sitemele de valori, reprezent ri i credin e n m sura n care progresele n tratarea informa iei au imprimat un salt considerabil ra ionaliz rii tehnico tiin ifice. Subsistemul administrativ este nzestrat cu o asemenea competen a specific i astfel de mijloace de organizare nct de ine oarecum ntietatea func ional capabil s justifice ndep rtarea administrativului de politic. Pentru a analiza mai eficient complexitate tot mai mare a sistemului social, Luhmann recomand elaborarea unei entit i independente de societate (de sub-siatemul administrativ) apte sa confere o mai mare consisten voin ei politice, s reflecteze asupra propiilor sale limite i, cu deosebire, s evite datorit rudirii dintre tiin i administr ie, sincopele realit ii sistemului social, s pun la punct o planificare global . Privita exclusiv din punct de vedere al sistemului i al complexit ii efectelor sale de cauzalitate, sociologia se metamorfozeaz dup str dania lui Luhmann ntr-o form de tehnologie social .

Sistemele sociale (politic, economic, religios .a) sunt autopietice n m sura n care sunt nchise n ele nsele, au capaciatea de a- i produce propia structur . Unele din ele posed un mijloc de comunicare specific (puterea, banii, credin a) care func ioneaz pe baza unui cod binar (a pl ti sau a nu pl ti n cazul banilor; legal sau ilegal pentru situa ia puterii). Datorit acestui ansamblu comunica ional fiecare sub-sistem se poate observa pe sine nsu i, i poate observa mediul i mbun t ii modul de func ionare. mbun t irea mplic reducerea complexit ii. n viziunea lui Luhmann, un ansamblu de elemente este considerat complex cnd sistemul care organizeaz acele elemente nu mai au capacitate de a le combina la nivel optim. Complexitatea total este deci sinonim cu haosul. Informa ia, vehiculat de mijloacele de comunicare este un mijloc de a reduce complexiatea. C ci ea las s se vad op iunile de combinare i modurile de control care se vor dovedi a fi cele mai eficiente pentru organizarea sistemului (banii, spre exemplu, permit cop rere c deciziile politice nu se mai ciocnesc ast zi de sitemele de valori, reprezent ri i credin e n m sura n care progresele n tratarea informa iei au imprimat un salt considerabil ra ionaliz rii tehnico tiin ifice. Subsistemul administrativ este nzestrat cu o asemenea competen a specific i astfel de mijloace de organizare nct de ine oarecum ntietatea func ional capabil s justifice ndep rtarea administrativului de politic. Pentru a analiza mai eficient complexitate tot mai mare a sistemului social, Luhmann recomand elaborarea unei entit i independente de societate (de sub-siatemul administrativ) apte sa confere o mai mare consisten voin ei politice, s

Habermas se opune cu str nicie perspectivei unei administra ii eliberate de orice control politic. Cum nu se poate hot r s pun al turi puterea i adev rul i s sacrifice astfel autonomia tiin ei de dragul exigen elor administrative, Habermas militeaz n favoarea planific rii comunica ionale. Normele susceptibile de a fi justificate seaman cu propozi iile adev rate, care sus ine Habermas: nu sunt nici fapte, nici valori. Nu este a adar vorba, cum ar dori Luhmann, de a se elogia un macrosubiect social (administra ia) presupus a fi capabil de a ghida n mod ra ional evolu ia sistemului social, ci de a ap ra virtu iile comunic rii ca principiu de coordonare a planurilor de ac iune individuale, principiu apt s garanteze valabilitate normelor astfel produse. Teoria sistemelor spune ca doi actori pot comunica doar mediat de comunicare cu ajutorul c reia se transmit reprezent ri sau idei. Luhmann prezint o abatare de la tradi ia clasic care pune n centru explica iilor subiectul sau con tiin a uman . Elementule ultime al sistemului social sunt comunic rile cu sensuri. Sistemele psihice i sistemele sociale sunt singurele care vehiculeaz sensuri. Luhmannprezint trei dimensiuni ale sensului: a. o dimensiune obiectiv ceea ce este n lume (fapte, opinii, atitudini, concepte, teorii); b. o dimensiune social care arat cine comunic despre fapte, teorii sau concepte c. o dimensiune temporal indic cnd anume se comunic ceva. Realitatea este una i aceea i mereu , dar nu numai despre ceea ce este n realitate se comunic mereu, societatea tematizeaz n anumite momente anumite chestiuni. Sensurile trimit la alte sensuri, se realizeaz cupl ri, f r cuplisistemul social se ntrerupe deoarece se ntrerupe comunicarea.

Sistemele sociale (politic, economic, religios .a) sunt autopietice n m sura n care sunt nchise n ele nsele, au capaciatea de a- i produce propia structur . Unele din ele posed un mijloc de comunicare specific (puterea, banii, credin a) care func ioneaz pe baza unui cod binar (a pl ti sau a nu pl ti n cazul banilor; legal sau ilegal pentru situa ia puterii). Datorit acestui ansamblu comunica ional fiecare sub-sistem se poate observa pe sine nsu i, i poate observa mediul i mbun t ii modul de func ionare. mbun t irea mplic reducerea complexit ii. n viziunea lui Luhmann, un ansamblu de elemente este considerat complex cnd sistemul care organizeaz acele elemente nu mai au capacitate de a le combina la nivel optim. Complexitatea total este deci sinonim cu haosul. Informa ia, vehiculat de mijloacele de comunicare este un mijloc de a reduce complexiatea. C ci ea las s se vad op iunile de combinare i modurile de control care se vor dovedi a fi cele mai eficiente pentru organizarea sistemului (banii, spre exemplu, permit cop rere c deciziile politice nu se mai ciocnesc ast zi de sitemele de valori, reprezent ri i credin e n m sura n care progresele n tratarea informa iei au imprimat un salt considerabil ra ionaliz rii tehnico tiin ifice. Subsistemul administrativ este nzestrat cu o asemenea competen a specific i astfel de mijloace de organizare nct de ine oarecum ntietatea func ional capabil s justifice ndep rtarea administrativului de politic. Pentru a analiza mai eficient complexitate tot mai mare a sistemului social, Luhmann recomand elaborarea unei entit i independente de societate (de sub-siatemul administrativ) apte sa confere o mai mare consisten voin ei politice, s

Bibliografie King, G., Keohane, R. si Verba, S., Fundamentele cercetarii sociale, Editura Polirom, Ia i, 2000; Zamfir C t lin,Spre o paradigma a gandirii sociologice, Editura Polirom, Iasi, 2005; Ungureanu, I., Paradigme ale cunoa terii societ ii, Editura Humanitas, Bucuresti, 1990.

Sistemele sociale (politic, economic, religios .a) sunt autopietice n m sura n care sunt nchise n ele nsele, au capaciatea de a- i produce propia structur . Unele din ele posed un mijloc de comunicare specific (puterea, banii, credin a) care func ioneaz pe baza unui cod binar (a pl ti sau a nu pl ti n cazul banilor; legal sau ilegal pentru situa ia puterii). Datorit acestui ansamblu comunica ional fiecare sub-sistem se poate observa pe sine nsu i, i poate observa mediul i mbun t ii modul de func ionare. mbun t irea mplic reducerea complexit ii. n viziunea lui Luhmann, un ansamblu de elemente este considerat complex cnd sistemul care organizeaz acele elemente nu mai au capacitate de a le combina la nivel optim. Complexitatea total este deci sinonim cu haosul. Informa ia, vehiculat de mijloacele de comunicare este un mijloc de a reduce complexiatea. C ci ea las s se vad op iunile de combinare i modurile de control care se vor dovedi a fi cele mai eficiente pentru organizarea sistemului (banii, spre exemplu, permit cop rere c deciziile politice nu se mai ciocnesc ast zi de sitemele de valori, reprezent ri i credin e n m sura n care progresele n tratarea informa iei au imprimat un salt considerabil ra ionaliz rii tehnico tiin ifice. Subsistemul administrativ este nzestrat cu o asemenea competen a specific i astfel de mijloace de organizare nct de ine oarecum ntietatea func ional capabil s justifice ndep rtarea administrativului de politic. Pentru a analiza mai eficient complexitate tot mai mare a sistemului social, Luhmann recomand elaborarea unei entit i independente de societate (de sub-siatemul administrativ) apte sa confere o mai mare consisten voin ei politice, s

Sistemele sociale (politic, economic, religios .a) sunt autopietice n m sura n care sunt nchise n ele nsele, au capaciatea de a- i produce propia structur . Unele din ele posed un mijloc de comunicare specific (puterea, banii, credin a) care func ioneaz pe baza unui cod binar (a pl ti sau a nu pl ti n cazul banilor; legal sau ilegal pentru situa ia puterii). Datorit acestui ansamblu comunica ional fiecare sub-sistem se poate observa pe sine nsu i, i poate observa mediul i mbun t ii modul de func ionare. mbun t irea mplic reducerea complexit ii. n viziunea lui Luhmann, un ansamblu de elemente este considerat complex cnd sistemul care organizeaz acele elemente nu mai au capacitate de a le combina la nivel optim. Complexitatea total este deci sinonim cu haosul. Informa ia, vehiculat de mijloacele de comunicare este un mijloc de a reduce complexiatea. C ci ea las s se vad op iunile de combinare i modurile de control care se vor dovedi a fi cele mai eficiente pentru organizarea sistemului (banii, spre exemplu, permit cop rere c deciziile politice nu se mai ciocnesc ast zi de sitemele de valori, reprezent ri i credin e n m sura n care progresele n tratarea informa iei au imprimat un salt considerabil ra ionaliz rii tehnico tiin ifice. Subsistemul administrativ este nzestrat cu o asemenea competen a specific i astfel de mijloace de organizare nct de ine oarecum ntietatea func ional capabil s justifice ndep rtarea administrativului de politic. Pentru a analiza mai eficient complexitate tot mai mare a sistemului social, Luhmann recomand elaborarea unei entit i independente de societate (de sub-siatemul administrativ) apte sa confere o mai mare consisten voin ei politice, s

S-ar putea să vă placă și