Sunteți pe pagina 1din 2

CRITERIILE SI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALA A SALARIATILOR Art.

47 Criteriile de evaluare profesional a salariailor SC CONCIF COMPANY SRL a stabilit pentru salariatii sai urmatoarele criterii de evaluare profesionala: 1. CALITATEA LUCRARILOR Executarea corecta a sarcinilor postului conform normativelor, instructiunilor si procedurilor 2. RANDAMENTUL IN MUNCA Productivitatea, ritmul de lucru. Realizarea volumului de lucrari. 3. FORMARE PROFESIONALA Pregatire, experienta, aptitudini si deprinderi cerute de regulamentul intern si fisa postului. 4. ADAPTARE PROFESIONALA Conditii de munca noi si / sau deosebite. Durata de adaptare la noile conditii. 5. AUTOPERFECTIONAREA SI CREATIVITATEA Interesul fata de nou si preocuparea de a gasi solutii pentru rezolvarea sarcinilor. 6. SPIRITUL DE INITIATIVA Capacitatea de a incepe si finaliza lucrarile necesare 7. DISCIPLINA Respectarea programului de lucru. Prezenta efectiva la locul de munca. 8.INTEGRARE IN COLECTIV. SPIRIT DE COLABORARE Cooperarea in colectiv. Munca in echipa 9. COMPORTAMENT ETIC Tact, simt al masurii in comportare. Tinuta felul de a fi si comportamentul Art. 48 Procedura de evaluare profesionala a salariatilor consta in parcurgerea urmatoarelor etape: - in luna ianuarie se realizeaza evaluarea profesionala a salariatilor pentru anul precedent - administratorul evalueaza toti salariatii pe baza criteriilor de evaluare profesionala stabilite - pentru fiecare criteriu de evaluare administratorul acorda unul din calificative: Exceptional nota 5 Peste asteptari nota 4

La nivel asteptari nota 3 Sub asteptari nota 2 Inacceptabil nota 1 - se calculeaza nota finala / nivelul de performanta prin calcularea mediei aritmetice a punctajului obtinut la cele noua criterii de evaluare - datele obtinute sunt centralizate si prelucrate de responsabil resurse umane sub aspectul evolutiei nivelului performantelor si abilitatilor personalului si stabileste concluziile evaluarilor - toate informatiile sunt prezentate in sedintele de analiza ale managementului unde sunt stabilite masuri adecvate de imbunatatire