Sunteți pe pagina 1din 91

UNIVERSITATEA CO NSTANTIN BRANCUSI DIN TRGU JIU FACULTATEA DE TIIN E ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR DEPARTAMENTUL PENTRU NV MNT LA DISTAN

Conf. univ. dr. POCIOVLITEANU DIANA - MIHAELA

DOCTRINE ECONOMICE
pentru uzul studen ilor ID

Editura Academica Brncui Trgu Jiu, 2010

Referen i tiin ifici:

Prof. univ. dr. Rogojeanu Angela Prof. univ. dr. Tajnadi Alexandru

CUPRINS
UNITATEA 1: Gndirea economic i importan a studierii ei U1.1 Introducere n istoria gndirii economice U1.2 Obiectul i paradigma cursului de Doctrine economice contemporane U1.3 Importan a cunoaterii Doctrinelor economice contemporane U1.4. Test de autoevaluare UNITATEA 2: Doctrine economice precontemporane U2.1. No iuni introductive U2.2. nceputurile i evolu ia gndirii economice premoderne U2.3. Mercantilismul primul curent de gndire economic din epoca modern U2.4. Test de autoevaluare UNITATEA 3: Liberalismul economic neoclasic U3.1. Gndirea economic a fiziocra ilor etap esen ial a liberalismului economic clasic U3.2. Liberalismul economic clasic i paradigma lui U3.3. Test de autoevaluare UNITATEA 4: Reac ii fa de liberalismul economic clasic U4.1 Limitele paradigmei liberalismului economic clasic U4.2 Apari ia socialismului premarxist, ca rezultat al deficien elor economiei de pia i ale liberalismului economic clasic U4.3. Test de autoevaluare UNITATEA 5: Romantismul economic, protectionismul, radicalismul liberal si institutionalismul U5.1. Romantismul economic U5.2. Protec ionismul reac ie na ional mpotriva liberalismului economic clasic U5.3. Radicalismul liberal i institu ionalismul U5.4. Test de autoevaluare UNITATEA 6: Marxismul U6.1 Paradigma i rdcinile istorice ale marxismului U6.2 Contribu ia lui K. Marx la analiza legilor de func ionare a economiei de pia U6.3 Teoria marxist despre inevitabilitatea nlocuirii capitalismului cu socialismul U6.4 Destinul dramatic al doctrinei marxiste U6.5. Test de autoevaluare UNITATEA 7: Liberalismul economic neoclasic U7.1 Geneza liberalismului economic neoclasic i paradigma lui U7.2 Limitele i inconsecven ele teoriei marginaliste U7.3. Test de autoevaluare 2 55 57 58 49 50 53 53 54 38 40 43 47 33 34 37 22 26 32 11 12 16 21 5 7 9 10

UNITATEA 8: Keynesismul U8.1 Aspecte privind problemele economice majore din epoca lui J. M. Keynes U8.2 Opera lui J.M. Keynes i paradigma gndirii lui economice U8.3 Rezultatele politicii dirijiste i locul keynesismului n gndirea economic din secolul al XX-lea U8.4. Test de autoevaluare 59 61 65 66

UNITATEA 9: Neokeynesismul U9.1 Muta ii semnificative n gndirea economic din perioada postbelic (19452000) i perspectivele ei U9.2 Preocupri de dinamizare a macroanalizei keynesiste (neokeynesismul) i de perfec ionare a politicii economice dirijiste (new-economics) U9.3. Test de autoevaluare UNITATEA 10: Postkeynesismul U10.1. Criza neokynesismului i dirijismului din ultima treime a secolului XX i eforturile postkeynesitilor de a se delimita de neoclasicism i de a consolida teoria economic keynesist i dirijismul U10.2. Test de autoevaluare UNITATEA 11: Neoclasicismul U11.1 Metamorfoze ale liberalismului neoclasic n perioada interbelic i la nceputul perioadei postbelice U11.2. Test de autoevaluare UNITATEA 12: Neoliberalismul contemporan U12.1 coala de la Chicago i dezvoltarea gndirii economice neoliberale U12.2 Contrarevolu ia monetarist i revigorarea neoclasicismului neoliberalismului dup anul 1965 U12.3. Test de autoevaluare UNITATEA 13: Gndirea economic din pana la 1859 U13.1 Gndirea economic din Romnia pn la 1859 U13.2. Test de autoevaluare UNITATEA 14: Gndirea economic din Romnia dupa 1859 U14.1 Gndirea economic din Romnia dup 1859 U14.2. Test de autoevaluare BIBLIOGRAFIE 85 89 90 82 84 i 78 79 81 75 77 71 74 68 69 70

UNITATEA 1 Gndirea economic i importan a studierii ei

Durata medie de studiu individual - 2 ore

Cuprins:
U1.1. Introducere n Istoria Gndirii Economice U1.2. Obiectul i paradigma cursului de Doctrine economice contemporane U1.3. Importan a cunoaterii Doctrine economice contemporane Tema de control nr. 1

pag. 5 7 9 10

U1.1. Introducere n istoria gndirii economice


Datorit creterii importan ei practice a gndirii economice mai ales n epoca modern (ncepnd cu secolele XVI-XVII) i contemporan (secolul XX) se impune necesitatea explicrii originii i naturii acesteia n strns legtura cu alte domenii ale gndirii sociale innd seama de interdependen ele dintre acestea. Cursul de fa i propune s explice no iunile de baz care ajut la n elegerea unor probleme economice, definirea gndirii economice, precum i obiectul i paradigma doctrinelor economice. Pentru a n elege i aprofunda gndirea economic trebuie s inem seama de izvorul acesteia i anume via a i activitatea economic, adic economia. Gndirea economic reprezint ansamblul reflec iilor referitoare la via a economic a societ ii (idei, opinii, teorii, doctrine economice, etc.) rezultat superior al unei complicate interac iuni dintre caracteristicile obiective ale mediului social i implicit ale mediului natural n cadrul cruia se fac aceste reflec ii i calit ile subiective ale celor care fac respectivele reflec ii (n principal interesele lor). Calitatea acestor reflec ii economice depinde de mai mul i factori: sfere de cuprindere a cestor reflec ii (ntreprindere, economie na ional, economie mondial) ; interesele pe care le exprim i le apar gndirea economic; erudi ia gnditorului, respectiv gradul lui de nzestrare cu cunotin e de specialitate i priceperea cu care sunt folosite aceste cunotin e. Dup gradul de ptrundere n natura fenomenelor i proceselor economice comentate sau nivelul teoretic al reflec iilor economice, acestea pot s fac parte: fie din cunoaterea comun la care particip to i oamenii, fie din cunoaterea 4

specializat (economitii) ale cror reflec ii pot avea caracter empiric-se bazeaz numai pe datele experien ei, sau caracter teoretic-se bazeaz pe un instrumentar analitic mai mult sau mai pu in sofisticat. Crearea economiei politice ca tiin autonom, n epoca modern (sec. XVII-lea sec. al XIX-lea) a reprezentat evenimentul major al ndelungatei istorii a gndirii economice. Limbajul folosit pentru a exprima reflec iile referitoare la activitatea economic este foarte bogat i divers. Astfel pentru a exprima aceste reflec ii economice ale specialitilor se folosesc no iuni ca: idee, opinie, teorie, doctrin, ideologie, gndire economic. Gndirea economic reprezint cel mai cuprinztor termen dintre cei enumera i. Termenii de idee, teorie i doctrin economic ne dau informa ii suplimentare n legtur cu gradul de complexitate al reflec iilor referitoare la via a economic. Ideea economic este o reflec ie rzlea , izolat, simpl. Teoria sau doctrina economic reprezint ansamblul coerent de reflec ii economice sau un sistem de idei. Teoria economic exprima anumite realit i i are un rol pozitiv . Ansamblul teoriilor economice constituie tiin a economic. Doctrina economic reprezint op iunea practic n domeniul economic, avnd un rol normativ, o ncrctur ideologic, fiind legat de interesele social-politice pe care le apr gnditorul respectiv. Calitatea reflec iilor economice este dat de termenii ideologie economic i tiin economic. Ideologia economic reprezint totalitatea ideilor economice (teorii i doctrine) ale unei grupri socio-politice (clas, partid) determinate calitativ de interesele specifice a acelui grup, eventual raportate la o anumita epoc sau la un anumit eveniment sau proces economic (ex: ideologiile din timpul revolu iei franceze ). Spre deosebire de ideologia economic, tiin a economic cuprinde doar partea valabil i durabil prin care diferite ideologii au contribuit la programul cunoaterii autentice a economiei societ ii, acea parte care a devenit credibil pentru to i sau majoritatea economitilor. ntre tiin i ideologie economic pot exista puncte comune, dar ele nu coincid n totalitate. Termenul de ideologie economic poate fi folosit n sens general, larg (totalitatea ideilor economice, sus inute n interesul unui grup social, fr precizarea valorii cognitive i practice a ideilor respective) sau n sens restrns (acele idei false, iluzii care deformeaz realitatea sau mpiedic procesul de cunoatere real a ei). n concluzie, se observ c limbajul folosit pentru a exprima i consemna reflec iile referitoare la activitatea economic este extrem de bogat i divers.

U1.2. Obiectul i paradigma cursului de Doctrine economice contemporane


Reflec iile istorice ale oamenilor, mai ales cele din ultimele cinci secole (XVI-XX), trebuiau s fie ierarhizate, sistematizate dup anumite criterii. Astfel a aprut acum dou secole istoria gndirii i doctrinei economice care studiaz etapele maturizrii economice, urmrind cel pu in 3 aspecte: obiectul de studiu; mijloacele cele mai eficiente de investigare a proceselor economice; rezultatele ob inute n procesul acestei cunoateri (metode, legi economice, strategii i politici de cretere economic etc.) La baza stabilirii obiectului de studiu al gndirii economice st dezvoltarea societ ii omeneti precum si capacitatea de n elegere a oamenilor. Obiectul de studiu al gndirii economice are caracter istoric, deoarece el cunoate n permanen modificri cantitative i calitative. Obiectul reflec iilor economice sa extins mereu, pornind de la fenomene ntmpltoare la anumite regularit i sau legi economice. Dac la nceput predominau reflec iile referitoare la agen ii economici (persoanele individuale, menajele, statul, productorii, consumatorii etc.), mai apoi au aprut reflec ii asupra ansamblului economiei na ionale i chiar a economiei mondiale, reflec ii asupra problemelor globale ale omenirii i asupra problemelor economice interna ionale. Astfel, n prezent, s-au delimitat patru sfere distincte de analiz economic: microanaliza, macroanaliza, mondoanaliza i analiza din domeniul mezoeconomiei. Acestea s-au transformat n subdiviziuni autonome ale tiin ei economice i discipline distincte din nv mntul universitar. Obiectul cursului de ''Doctrine economice contemporane'' l formeaz mersul ideilor economice de-a lungul timpului, la scar mondial i interna ional precum i destinul lor istoric. Trebuie s precizm c nu este vorba de un simplu inventar de teorii, doctrine i curente de gndire economic ci de eviden ierea unor schimbri esen iale pe termen lung privind problematica economic abordat de genera ii de economiti ca i modificrile de paradigme sau metode de investiga ie care s-au succedat. n al doilea rnd trebuie s precizm c nu este posibil o tratare exhaustiv a acestui obiect, ci una selectiv, att n sens structural ct i temporal. Plecnd de la legtura existent ntre pozitiv i normativ, ntre teorii i doctrine economice, vom pune accentul pe doctrine, adic pe acele op iuni practice de politic economic n cadrul diferitelor curente de gndire economic, deoarece acest aspect intereseaz cu precdere pe agen ii economici i factorii de decizie. Vom acorda o aten ie deosebit doctrinelor i curentelor de gndire economic din epocile modern i contemporan, binen eles, fr a ignora trecutul ndeprtat a gndirii economice. Acest trecut al doctrinelor economice este indispensabil n elegerii doctrinelor moderne i contemporane. Studiind controversele doctrinare din ultimele 2-3 secole vom observa c acestea prezint similitudini cu controversele doctrinere din zilele noastre. Obiectul cursului de Doctrine economice contemporane l constituie geneza, esen a i rolul principalelor teorii, doctrine i curente de gndire economic din ntreaga lume i din ara noastr, n epoca modern i contemporan. Vom ncerca s rspundem la ntrebri cum sunt: - cnd i din ce cauze au aprut i cum au evoluat diferite teorii, 6

doctrine, coli i curente de gndire economic? - ce interese au exprimat i au aprat acestea? - ce contribu ii au avut la dezvoltarea teoriei economice, a tiin ei economice, la motivarea diferitelor politici economice, la inovarea instrumentarului analitic i a metodelor pentru investigarea problemelor economice? - care a fost impactul practic al acestora asupra economiei societ ii? - care a fost destinul istoric al diferitelor teorii, doctrine, coli i curente de gndire economic? - care ar fi nv mintele pe care le putem trage din dificult ile cu care s-au confruntat, din succesele i eecurile pe care le-au avut diferite teorii, doctrine, coli i curente economice? Unii exege i contemporani au atras aten ia asupra faptului c metodologia interpretrii unor opere economice din trecut sau a caracterizrii unor curente de gndire economic las mult de dorit. Astfel, se pune problema stabilirii unui etalon de apreciere tiin ific a teoriilor i doctrinelor economice mai vechi sau mai noi, a reperelor la care trebuie raportate acestea sau a criteriilor dup care ele pot fi considerate valori sau nonvalori n procesul cunoaterii economice, deci a principiilor sau paradigmei cu ajutorul crora trebuie investigat acest domeniu de studiu. To i factorii care condi ioneaz (att de natur obiectiv, ct i subiectiv) geneza, con inutul i rolul gndirii economice n societate, care n plan metodologic mbrac forma unui ansamblu coerent de repere interdependente sau criterii (etaloane, standarde) cu valoare de sistem se numesc paradigm. Termenul de paradigm a fost folosit pentru prima dat de nordamericanul Thomas S. Kuhn (istoric al tiin ei), cu sensul de chintensen a treptelor de maturizare a gndirii economice, acel ansamblu de principii i metode de la care pleac o genera ie de economiti, o coal economic sau un curent de gndire economic n investigarea realit ii. Istoricul american n elege prin paradigm un model de gndire, un ansamblu de principii, ci i tehnici de cercetare nv ate n coal sau din manuale i acceptate de majoritatea specialitilor dintr-un domeniu la un moment dat. Dac aceste principii, ci i tehnici sunt formulate expres i sistematic ele poart denumirea de metod. n esen , ase repere sau criterii sunt mai importante n studierea genezei, con inutului i rolului gndirii economice n societate, i anume: criteriul epocii, al opticii, al filia iunii de idei, criteriul valorii cognitive, al rolului practic i al destinului istoric al respectivelor teorii, doctrine, coli i curente de gndire economic. 1. Criteriul epocii are ca nucleu central mediul economico-social n care s-a nscut ideea sau reflec ia respectiv . De acesta se leag numeroase elemente ncepnd cu mediul natural i terminnd cu mul imea datelor empirice care caracterizeaz formarea i dezvoltarea oricrei individualit i. Fr acest criteriu, cu greu s-ar putea face o caracterizare riguroas a con inutului principal al unei teorii, doctrine, a unei opere economice sau a unui curent de gndire economic. 2. Principalul factor subiectiv care condi ioneaz gndirea economic este optica prin care privete gnditorul problemele aflate n centrul aten iei la momentul respectiv, care este de sorginte att individual , ct i socialpolitic . ntreg acest ansamblu de determinri subiective ale gndirii economice este sintetizat sub denumirea de criteriul epocii social-politice. 3. Numeroasele posibilit i oferite unui economist de a dezvolta gndirea economic de optica sa n epoca n care triete sunt mult amplificate de 7

bagajul de cunotin e cu care pornete la drum. Toate acestea la un loc vor determina o anumit atitudine a lui fa de gndirea economic a naintailor, aflat la baza criteriului filia iunii de idei. Toate aceste trei criterii de apreciere a gndirii economice se refer la premisele gndirii economice spre deosebire de urmtoarele trei care au n vedere rezultatele sau calitatea reflec iilor economice fcute de diferi i gnditori. 4. Criteriul valorii cognitive are rolul de a stabili ct adevr con ine o teorie sau doctrin economic sau alta, n ce const contribu ia original la mbog irea cunoaterii vie ii economice, n ce const capacitatea de prospectare a viitorului i care sunt limitele sau deficien ele teoriei respective. 5. Criteriul rolului practic al unei teorii sau doctrine economice urmrete s eviden ieze msura n care acestea au fost urmate de op iuni de politic economic i mai ales care au fost rezultatele ce s-au ob inut cu ajutorul lor. Aprecierea rolului practic nu trebuie fcuta doar ntr-un mod abstract, pur teoretic, ci innd seama permanent de marea diversitate de situa ii concrete din fiecare ar sau zon n parte. 6. Criteriul destinului istoric al unei teorii sau doctrine economice impune urmrirea aderen ei acesteia att la lansare, ct i ulterior, adic prerea genera iilor urmtoare despre ele, ceea ce va da msura n care acestea con in valori durabile sau doar idei superficiale, perisabile care vor fi repede date uitrii. Aceste 6 criterii de apreciere a importan ei unor teorii sau curente de gndire economic reprezint, evident, cerin ele minimale pentru stabilirea locului lor n istoria gndirii economice. Ele nu vor fi folosite separat, ci numai mpreun , corelate unele cu altele, func ionnd ca un sistem unitar i coerent de criterii sau repere. Cu ajutorul acestor repere vom ncerca s explic n cele ce urmeaz att performan ele ct i eecurile celor dou megatendin e din gndirea economic a secolelor XVIII, XIX i XX liberalismul i marxismul, precum i ale doctrinelor i curentelor adiacente.

U1.3. Importan a contemporane

cunoaterii

Doctrinelor

economice

Avantajul studierii disciplinei Doctrine economice contemporane este acela c economitii i lrgesc substan ial orizontul lor cultural, aceasta oferind cunotin e sistematizate, ordonate i argumentate care ajut la delimitarea mai rapid i facil a valorilor autentice de falsele valori din domeniul gndirii economice din diferite etape istorice. Dezvoltarea i maturizarea gndirii economice i apoi a tiin ei economice au avut loc n strns legtur cu alte domenii ale vie ii sociale cu precdere politica economic i cu alte domenii ale culturii i tiin ei, n deosebi filozofia, logica, sociologia, psihologia, matematica. Acestea s-au transformat n subdiviziuni ale tiin ei economice i discipline distincte din nv mntul universitar. Din punct de vedere temporar, reflec iile economice au fost diferite. n timp ce unii autori puneau accentul pe analiza evenimentelor imediate (pe termen scurt - statica economic) al ii extindeau analiza pe termen mai lung, n mod retrospectiv (istoria economic), al ii i-au extins analiza n viitor emi nd o serie de ipoteze, scenarii i perspective (viitorlogia). 8

De-a lungul timpului, cu precdere n ultimul secol, se remarc mbunt irea capacit ii de n elegere (percep ie, analiz, descriere, sintez) a oamenilor inclusiv a economitilor. Pe baza acumulrii unor informa ii istorice si baze statistice sistematizate, s-a accentuat puterea de abstractizare i generalizare a economitilor, orientndu-se mai ales spre aspectele mai profunde ale proceselor economice, spre zone mai profunde, descoperind o serie de legi economice. Prin instrumentarul analitic al tiin ei economice (inclusiv prin tehnicile de prelucrare i interpretare a datelor statistice - modelarea economico-matematic) s-au dezvoltat tiin ele despre informa ie i comunicare, s-au dezvoltat tiin ele de grani . Gndirea economic a influen at i ea puternic politica, ndeosebi cea economic, oferind totodat un material valoros i util pentru noi generalizri n celelalte tiin e, mai ales n filozofie.

Test de autoevaluare nr. 1


1. Delimita i termenii: idee economic, teorie economic, doctrin economic, ideologie economic, tiin economic! (10 puncte) 2. Din ce cauz exist o multitudine de preri despre acelai fenomen economic? (10 puncte) 3. Ce legtur exist ntre ideologiile economice i tiin a economic? (10 puncte) 4. Care este obiectul de studiu al istoriei gndirii economice? (10 puncte) 5. Ce se n elege prin paradigm? (10 puncte) 6. Care sunt reperele sau criteriile de care trebuie s se in seama n studierea genezei, con inutului i rolului gndirii economice n societate? (20 puncte) 7. Care sunt efectele accenturii puterii de abstractizare i generalizare a economitilor? (10 puncte) 8. Care sunt domeniile ale vie ii sociale n legtur cu care s-a dezvoltat i maturizat gndirea economic? (10 puncte) 9. De ce este important studierea disciplinei Doctrine economice contemporane? (10 puncte)

Timp de lucru : 15 min Punctaj : 100

UNITATEA 2 Doctrine economice precontemporane

Durata medie de studiu individual - 2 ore

Cuprins:
U2.1. No iuni introductive U2.2. nceputurile i evolu ia gndirii economice premoderne U2.3. Mercantilismul - primul curent de gndire economic din epoca modern Tema de control nr. 2

pag. 11 12 16 21

U2.1. No iuni introductive


Pentru a putea n elege confruntrile de idei ce au loc astzi n cadrul tiin elor economice, ca i tendin ele si evolu ia principalelor curente de gndire economic este necesar efectuarea, chiar i succint, a unei incursiuni n istoria ndeprtat a gndirii economice. Materialul istoriografic adunat de-a lungul ultimelor cinci milenii, ne aduce n prim plan preocuparea constant a omului n descifrarea tainelor vie ii economice. Dac inem seama de succesiunea epocilor istorice, de nivelul teoretic i de gradul de complexitate al ideilor emise, putem vorbi de dou mari etape n apari ia i dezvoltarea gndirii economice: gndirea economic premodern (pretiin ific), de la nceputuri i pn la mijlocul sec. al XVII lea i gndirea economic modern (tiin ific) mijlocul sec. al XVII lea i pn n prezent.

10

U2.2. nceputurile i evolu ia gndirii economice premoderne


n func ie de nivelul teoretic al ideilor economice (gradul de profunzime), specialitii consider c gndirea economic a strbtut dou etape ca durat i anume: gndirea economic preclasic (pn la mijlocul secolului XVII), denumit de unii exege i gndire pretiin ific sau preistoria gndirii economice; gndirea economic clasic sau tiin ific (mijlocul secolului XVII pn n prezent). Gndirea economic preclasic la rndul ei, ca perioad istoric a cuprins n principal dou mari etape i anume: gndirea economic din antichitatea sclavagist (pn pe la mijlocul mileniului I dup Hristos); gndirea economic medieval (mijlocul mileniului I dup Hristos anul 476 pn n secolul XV). Pe parcursul primei perioade, ideile economice au avut n general un caracter descriptiv, limitndu-se la descrierea unor fenomene economice n contextul unor preocupri de alt natur (filosofic , istoric sau politic ). De aceea, n cele mai multe situa ii, ideile economice erau rspndite prin lucrri cu caracter politic, religios sau filosofic cu o singur excep ie notabil i anume lucrarea intitulat Economica a filosofului antic Xenofon. Cele mai vechi scrieri ajunse pn la noi i care con in unele informa ii privitoare la problematica economic a vremii i au rdcinile n: Orientul Apropiat (Egipt, Babilon, Israel); Orientul Mijlociu (Persia) i Orientul ndeprtat (India, China, Japonia). Codul lui Hammurabi (mileniul II .e.n.), veritabil monument al antichit ii babiloniene ce sintetizeaz, printre altele i gndirea economic a vremii, se prezint sub forma unei lungi inscrip ii cuneiforme. Text de 280 de articole, Codul cuprinde una dintre cele mai vechi legisla ii cunoscute i oglindete procesul de centralizare a statului scalavagist babilonian i ac iunea sa de consolidare a propriet ii private. n Codul lui Hammurabi sunt tratate problemele ale dreptului de proprietate mobiliar i imobiliar, ale dreptului comercial, dreptului muncii (cu precdere ale angajrii minii de lucru), ale scaviei. n cuprinsul su, apare pentru prima oar reglementat fenomenul muncii salariate, ca fenomen generat pe de o parte de perioadele n care se cerea o mai mare cantitate de munc, ce nu putea fi acoperit exclusiv prin munca sclavilor i, pe de alt parte, ca urmare a existen ei clasei sociale a oamenilor liberi, care aveau posibilitatea de a angaja. Angajarea trebuia s se fac, conform Codului, pe o perioad scurt de timp i n baza unei anumite sume, ce era stabilil i reglementat legal. Privind retrospectiv, gndirea economic a antichit ii a avut, cu unele excep ii, un loc secundar fa de alte domenii ale cunoaterii umane: filosofie, moral, tiin ele naturii, politic, religie. Ideile economice emise s-au limitat fie la a descrie unele fenomene economice, fie au reflectat preocuparea oamenilor pentru nscrierea ntr-un cadru normativ a vie ii lor economice. De aceea, reflec iile economice specifice acestei perioade, include, n esen a lor, un pragmatism i un descriptivism accentuat, amplificat i de caracterul natural al economiei antice. Interesele gnditorilor antici pentru aspectele vie ii economice va crete o dat cu apari ia banilor, a intensificrii schimbului i a dezvoltrii comer ului. De aceea, confruntrile de idei nu s-au lsat mult timp ateptate. Ele au determinat mpr irea gnditorilor greci n dou 11

tabere: cea a adep ilor democra iei sclavagiste, numi i i sofiti i cea a socratitilor, sus intori ai intereselor conservatoare ale statului sclavagist. Deosebirile de idei sunt evidente. Ele se manifest att n ce privete interpretarea diferitelor categorii economice munc, venituri, avu ie ct i din punctul de vedere al n elegerii fenomenului sclaviei i al cmtriei. Sofitii (Protagoras, Hipias) atacau sclavia i autoritatea statal. Ei considerau necesar emanciparea individului cci, aa cum afirma Protagoras, omul este msura tuturor lucrurilor i se pronun au n favoarea intensificrii activit ii comerciale a Greciei cu alte popoare. Deosebi i fundamental de sofiti, socratitii (Xenofon, Platon, Aristotel) erau tradi ionaliti i conservatori, aprau sclavia i erau adep ii interven iei statului n reglementarea controverselor, mai ales a celei iscate n jurul reparti iei veniturilor. Totodat remarcm un interes din partea lor, un interes deosebit pentru latura universal a problemelor economice abordate. Xenofon (427-335 .e.n.), continuator al ideilor lui Socrate, este autorul lucrrii Oeconomicos, n care a ncercat s defineasc ntr-un mod ct mai elocvent tiin a economic. Pentru Xenofon, economia apare ca fiind acea tiin menit a-l nv a pe stpnul de sclavi cum s-i sporeasc averea cantitatea de bunuri utile i cum s-i organizeze ct mai bine propria activitate. Agricultura i arta militar sunt considerate principalele ocupa ii, dinamismul lor imprimnd un ritm alert tuturor celorlalte activit i. Aprtor al intereselor aristocra iei spartane, oponent al democra iei ateniene, Xenofon aprecia meseriile i comer ul ca ocupa ii nedemne pentru grecii liberi. Ele trebuiau prestate, n opinia sa, doar de ctre sclavi i strini. Chiar dac respinge comer ului de specul i camt, Xenofon este totui preocupat n a cerceta mecanismul reparti iei veniturilor (n lucrarea: Despre venituri) i de rela ia ce apare ntre diviziunea muncii i dimensiunile pie ei ( n lucrarea Cyropedia). Spre exemplu, el cosider c diviziunea muncii se dezvolt pe msura dezvoltrii comer ului, tez confirmat i de faptul c, la sate, n cadrul economiei naturale, diviziunea muncii este mai pu in dezvoltat. Platon (428 348 .e.n.) a fost preocupat de latura pragmatic i normativ a cunoaterii economice. El considera ca fiind necesar interven ia statului n problema reparti iei produsului ob inut. Ca regul general , ideile economice din acele timpuri exprimau interesele minorit ii privilegiate care de inea att puterea politic ct i economic . Ca orice regul ns i aceasta a avut excep iile ei. Astfel, unii gnditori mai profunzi, au formulat anumite generalizri ndrzne e pentru acea vreme, reuind s depeasc simpla descriere a fenomenelor i proceselor economice. Cel mai gritor exemplu n acest sens, l constituie filosoful antic grec Aristotel (384 322 .e.n ), care n lucrrile sale Politica i Etica nicomahic se oprete asupra unor probleme economice care abia peste secole vor fi investigate i aprofundate n continuare. Aristotel examineaz ndeaproape i categoria economic de marf cu cei doi factori ai si: valoarea i valoarea de ntrebuin are. Valoarea, spune filosoful grec, se manifest n procesul circula iei mrfurilor, cnd produse diferite ca nsuire i utilit i sunt aduse la acelai numitor. Spre deosebire de valoare, valoarea de ntrebuin are a mrfii, consider el, este dat de utilitatea acesteia. Totodat, este legat valoarea mrfii, de nsuirea acesteia de a fi schimbat cu o alta i, potrivit ra ionamentului, el ajunge la aa numita valoare de schimb. Pentru explicarea mecanismului de formare a valorii de schimb, Aristotel folosete exemplul, devenit celebru: al perechii de sandale care poate fi folosit 12

att la ncl at sau umblat i care capt astfel valoare de ntrebuin are, dar care poate fi schimbat pe alte produse i deci capt valoare de schimb. Potrivit concep iei aristoteliene, exist o deosebire fundamental ntre economie i politic. Economia se refer la gospodria casnic a stpnului de sclavi, pe cnd politica vizeaz activitatea statului. Sunt sesizate i deosebirile fundamentale ce exist ntre economia natural i economia de schimb, prin intermediul distinc iei pe care Aristotel o face ntre cele dou modalit i de creare a bog iei. Astfel economia natural apare, n accep iunea sa, sub numele de economie i se manifest prin activitatea de producere a valorilor de ntrebuin are necesare gospodriei stpnului de sclavi. Economia de schimb are la baz procesul acumulrii de bani, cu scopul de a ob ine avere i apare sub numele de chrematestic , modalitate cu care nu este de acord i pe care o consider contrar naturii umane. Un bogat material bibliografic, de mare importan n ce privete analiza vie ii economice, ne-a fost lsat i de gnditorii latini. Dintre acetia pot fi aminti i: Marcus Terentius Varro (116 - 27 .e.n.), Cato cel Btrn (234 - 149 .e.n.), Tiberius (163 132 .e.n.) i Caius Grachus (153 121 .e.n.); Lucius Columella (sec.I .e.n.). Marcus Terentius Varro, renumit erudit roman s-a preocupat printre alte i de analiza vie ii economice i ca urmare va scrie tratatul n trei pr i intitulat Economia rural . Economia natural era, potrivit lui Varro, solu ia optim de relansare a produc iei agricole din imperiu, nlturdu-se astfel dependen a de un import, pe ct de costisitor, pe att de nesigur, desfurat pe ci de comunica ie obstruc ionate tot mai mult de dumanii Romei. Lucius Columella este gnditorul latin care, potrivit specialitilor, a scris cel mai complet tratat despre agricultur al antichit ii. Realizat n 12 cr i, Tratatul lui Columella ncearc gsirea unor solu ii salvatoare pentru scoaterea din criz a agriculturii imperiului roman. El are meritul de a fi relevat necesitatea lurii de msuri cu caracter economico social i politico - cultural mpotriva sistemului latifundiar. Cea mai ndrznea msur pe care o propune este aceea a renun rii par iale i apoi treptate la munca sclavilor i trecerea lor la sistemul colonatului. Spre deosebire de gnditorii latini analiza i fra ii Grachus, Tiberius i Caius, s-au situat n postura de aprtori ai intereselor populare, ndeosebi cele ale ranilor liberi, n fa a tendin elor evidente din partea latifundiarilor de acaparare a unor suprafe e de pmnt tot mai mari. Fra ii Grachus au propus o lege de mproprietrire a ranilor, ndeosebi ai acelora care s-au nrolat voluntari n armata mpratului. mproprietrirea trebuia fcut prin luarea de pmnt din acele latifundii care depeau 250 ha. O dat cu accentuarea stratificrii sociale, concomitent cu stabilirea unui anumit statut al acestor clase fundamentale ale societ ii clasa feudalilor, iobagii i a ranilor liberi are loc o cretere a importan ei bisericii i a doctrinei cretine. Este epoca de efervescen a scolasticii i dogmaticii. Lupta care se d n societate, n aceste circumstan e, este aceea dintre biserica cretin i institu iile laice. Biserica va cuta s-i afirme i s-i rspndeasc domina ia religioas, n vreme ce ptura laic va cuta s lupte pentru propria sa independen . Plecnd de la explicarea Bibliei i a legilor bisericeti, teologii cu o vast cultur , care predau i n universit ile medievale au abordat i unele probleme social-economice specifice acelei perioade. Unul din principiile promovate de acetia a fost cel al drept ii comutative, conform cruia, orice drept al unei persoane presupune i o obliga ie a acesteia fa de societate. Conform acestui 13

principiu, proprietatea privat presupunea i anumite obliga ii pentru de intorul ei, ntre care i mila cretineasc pentru cei nevoiai. ntre sus intorii aripii laice s-au situat o serie de mari gnditori ai timpului, dintre care putem aminti pe Marsilo de Padova, Dante Alighieri, Toma d`Aquino. Toma d`Aquino (1225-1274), este considerat unul dintre cei mai mari reprezentan i ai scolasticismului medieval european. Lucrarea sa de referi intitulat Summa thelogice poate fi apreciat ca reprezentnd chintesen a filosofic a catolicismului. Autorul s-a strduit s-i serveasc, prin doctrina sa politic, moral, i religioas, clasa social din care fcea parte. Toma d`Aquino a fost preocupat i de analiza rentei funciare. El consider renta funciar ca fiind absolut necesar pentru ca posesorii de pmnt s fie lipsi i de grija traiului zilnic i s-i poat ocupa timpul, potrivit func iei lor fireti, cu cultivarea orizontului lor spiritual. Cu toate c este un sus intor al economiei naturale, Toma d`Aquino nu exclude schimbul de mrfuri, ci l consider ca fiind ceva necesar justificat. Toma d Aquino i Nicole Oresme au formulat teoria pre ului just care s permit recuperarea cheltuielilor pentru aducerea bunurilor pe pia sau teoria salariului just care s permit celui care muncete, ducerea unui trai decent. Acest pre just cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate pentru producerea mrfurilor ce vor face obiectul schimbului, ct i venitul corespunztor strii sociale a participantului la schimb, venit care s le asigure acoperirea nevoilor de consum corespunztoare rangului i strii lor sociale. Deoarece, pre ul just nu se putea realiza pe pia , el trebuia asigurat de ctre stat prin aa numitele: commurus aestimatio, adic o serie de reguli menite s conserve rangul, privilegiile i beneficiile participan ilor la schimb. mpotriva acestei concep ii dezvoltate de Toma d`Aquino i, n general de to i ceilal i adep i ai bisericii i dogmaticii catolice, se vor manifesta masele oprimate sub form protestatar, prin aa-numitele erezii. Alte idei s-au referit la problemele creditului i ale c m t riei, condamnate ini ial, pentru ca mai apoi, pe msura generalizrii economiei de pia s fie acceptate, lund n considerare riscul pierderii capitalului mprumutat unui debitor insolvabil. nflorirea comer ului pe coastele Mediteranei i Atlanticului au condus la nnoiri considerabile n ntreaga cultur spiritual a Europei Occidentale. Acest perioad de avnt ideologic i spiritual din secolul XIV-XV, cunoscut sub numele de Renatere a dus modificri importante n amploarea i stadiul gndirii economice i n rela iile acesteia cu celelalte tiin e. Spre deosebire de reprezenta ii bisericii, care propovduiau bunstarea ntr-o alt lume, n via a de apoi, oamenii de afaceri i cei politici mut accentul pe problemele imediate, fiind interesa i de bunstarea material din via a pmntean.

14

U2.3. Mercantilismul - primul curent de gndire economic din epoca modern


Trecerea de la societatea medieval la cea modern a fost nso it de tensiuni i convulsii sociale (reforme, revolu ii), ca i de mari controverse ideologice i doctrinare. ntr-un asemenea climat ncep s se contureze nceputurile gndirii economice moderne sub forma unor grupri laice de gnditori. n accep iune lingvistic, termenul de mercantilism i are originea n limba italian unde, substantivul mercante nseamn comerciant sau negustor, aa cum n limba francez, adjectivul mercantile se identific cu no iunea de negustoresc. Aceast denumire reflect politica economic de aezare a comer ului n centrul activit ii economice. Curentul de gndire mercantilist este specific secolelor XVI-XVII i a dominat via a economic, sub aspect teoretico-practic, pn la mijlocul sec. alXVIII-lea. El a aprut i s-a dezvoltat sub impulsul economiei de schimb n cadrul creia, capitalul comercial a jucat cu rol esen ial. Cu toate c, prin excelen , acest curent de gndire economic manifest un empirism accentuat, totui, ideile i preceptele emise au vizat gsirea unor solu ii de politic economic menite s duc la sporirea veniturilor statului i la consolidarea pozi iilor burgheziei (la nceput cea comercial) aflat n plin ascensiune n peisajul economic general, caracterizat ini ial de coopera ia capitalist simpl i ulterior, de ctre manufacturi. Spre deosebire de spiritul moderator ce a caracterizat gndirea economic a scolasticilor medievali, mercantilismul graviteaz n jurul ideii de acumulare, prin orice mijloace, a unui stoc ct mai mare de metal pre ios i bani, pentru sporirea veniturilor statului i ale na iunii, i implicit, a puterii acestora. Prin urmare, putem considera c mercantilismul se bazeaz pe dou principii esen iale: principiul chrysohedonic sau dorin a de a de ine ct mai mult aur, putere i implicit bog ie, pentru c, potrivit spuselor lui William Petty: aurul, argintul, bijuteriile nu pier; ele sunt bog ii n toate timpurile i locurile; principiul antagonismului de interese dintre na iuni, bazat pe stocul monetar, unde banul constituie nervul rzboiului. Trei idei mai importante caracterizeaz modul de gndire mercantilist: concep ia cu privire la bog ie (individual i na ional); izvorul i rolul profitului n societate; concep ia privind banii i rolul jucat de acetia n rela ia cu celelalte produse ce fac obiectul vnzrii-cumprrii pe pia . Concep ia mercantilist asupra bog iei, indiferent dac este privit la nivel individual sau na ional, i gsete expresia n stocul monetar existent la un moment dat. Sporirea bog iei sub aceast form devine preocuparea central att a indivizilor ct i a statului, acesta din urm fiind considerat exponentul birului public. Fascina i de ideea mbog irii imediate i prin orice mijloace, mercantilitii nu-i pun problema consecin elor pe termen lung ce decurg din practica acestui procedeu i nici a urmrilor negative ce vor influen a avu ia i destinul multor popoare de pe alte continente (cum este cazul celor dou Americi, a Indiilor Orientale i Occidentale etc.). Reprezentan ii curentului mercantilist considerau c izvorul profitului, a acumulrii de bog ie, era comer ul, respectiv circula ia mrfurilor, mijlocite de bani, i n mod deosebit, comer ul exterior. Fr a fi preocupa i de mecanismul 15

func ionrii economiei de pia , mercantilitii sunt de prere c, suplimentul monetar ncasat de negustor, comparativ cu cheltuielile fcute pentru aducerea produselor respective pe pia , rezult din diferen a de pre ce se constat la vnzarea produselor (pre mai mare) comparativ cu pre ul de achizi ie al acestora. Mergnd cu analiza mai departe, ei ajung la concluzia c, sfera economic n cadrul creia se realizeaz profitul ar fi circula ia mrfurilor i comer ul. Prin urmare, se pierde din vedere faptul c, dac este s privim la nivel macroeconomic, atunci fiecare negustor apare pe pia ntr-o dubl ipostaz, aceea de vnztor-cumprtor i astfel, explica ia surplusului de valoare ob inut ca urmare a diferen ei de pre dintre achizi ia i vnzarea produselor, nu mai are fundament. Deci, nici profitul i nici sporirea avu iei nu au la baz acest mecanism. Aceast tar teoretic a gndirii mercantiliste va fi exploatat i va genera vii dispute att n rndul sus intorilor, ct i al adversarilor lor de mai trziu, adep i ai liberalismului clasic. Totui, se poate afirma cu certitudine c, prin trecerea la economia de schimb, avu ia este eliberat din limitele valorii de ntrebuin are i ncadrat n spa iul valorii de schimb. Aceast muta ie va permite amplificarea continu a bog iei i a posibilit ilor de acaparare a ei. Comer ul de mrfuri i de bani devine astfel, cea mai profitabil sfer a economiei. Chiar dac mercantilismul a fost contestat i vehement criticat de ctre adep ii liberalismului clasic i neoclasic n ceea ce privete rolul esen ial pe care acetia l acord statului n sus inerea economiei, totui, acest curent de gndire economic are meritul de a fi mbinat n mod eficient teoria cu practica, de a fi pus politicul n slujba economicului. Statul i politica sa devin eficiente, sus in mercantilitii, doar n msura n care se sprijin pe bog ie ct mai mare i n continu cretere. Scrierile mercantiliste pot fi ncadrate n ceea ce astzi numim economia normativ i se leag mai pu in de economia pozitiv, adic analiza a ceea ce se afl n realitatea economico-social, chiar dac nu lipsesc i o serie de preocupri i n acest sens. n func ie de modul de interpretare i aplicare a politicilor economice emise n acea perioad, mercantilismul cunoate dou etape mai importante n evolu ia sa, i anume mercantilismul timpuriu i mercantilismul dezvoltat. Mercantilismul timpuriu este caracteristic sec. al XVI-lea i unor decenii din prima jumtate a sec. al XVII-lea. Acestei perioade i este caracteristic preocuparea pentru realizarea unor balan e comerciale active, a unui excedent al intrrii de moned fa de ieiri. n acest context sunt remarcate msurile de ordin administrativ impuse de ctre stat, n sensul limitrii, chiar pn la interdic ie, a importului de mrfuri i stimulrii, pe ct posibil, a exportului, cu scopul atragerii unei cantit i ct mai nsemnate de moned i metal pre ios. Convingerea unanim era c, numai n acest mod ara poate fi considerat bogat. Mercantilismul timpuriu l regsim n modul de conducere i administrare a oraelor-cetate italiene: Vene ia, Genova, Floren a. Sub impulsul su, se nregistreaz o cretere a libert ilor economice i politice, opresiunea feudal este atenuat n favoarea dezvoltrii agriculturii, a comer ului i a activit ilor bancare, meteugreti i manufacturiere din orae. Corpora iile constituite i-au parte la conducerea vie ii publice. Analiznd aceast stare de lucruri, economistul german Wilhelm Sombart avea s ajung la concluzia c, de fapt, mercantilismul nu poate fi considerat a fi altceva, dect politica economic a oraului extins la un teritoriu mult mai mare.

16

O analiz pertinent a mercantilismul metalist ne parvine prin scrierile bancherului Gaspar Scaruffi. La el se ntlnete concep ia unei balan e comerciale active, nso it de ideea centralizrii statale i a unificrii monetare. Deoarece procesul de constituire a noilor economii na ionale nu se ncheiase i cum acestea nu-i puteau procura banii necesari doar din mijloace economice private, se apeleaz la sprijinul statului, a crei func ie economic se va aeza pe economia na ional-cadru. Analiznd aceast situa ie, Antonio Serra propune o serie de msuri pe care statul ar trebui s le aib n vedere pentru stimularea exportului, n condi iile unui import restrictiv. Mercantilismul de factur metalist con inea n sine, germenii trecerii spre mercantilismul industrialist. Mercantilismul dezvoltat (mijlocul sec. al XVII-lea, nceputul sec. al XVIII-lea) a exprimat o concep ie mult evoluat cu privire la modul de conducere i dezvoltare a societ ii din acea perioad. Asistm la o diminuare a factorului administrativ, concomitent cu accentuarea ac iunii factorilor economiei, prin rolul esen ial conferit balan ei comerciale. Se constat i o relaxare considerabil a comer ului exterior deoarece, activitatea de import nu mai este att de restrictiv i este promovat ideea creterii acesteia concomitent cu creterea, ntr-o propor ie mult mai mare a exportului, pentru a se putea asigura permanent o balan comercial activ. Indiferent de forma pe care o mbrac, de solu iile propuse i de spa iul geografic n care se manifest, mercantilismul prezint cteva trsturi esen iale: a) este primul curent de gndire economic care ncearc s analizeze, sub aspect teoretico-practic, modul de produc ie bazat pe schimbul de mrfuri i rela ii salariale, n condi iile n care, intensificarea schimburilor comerciale externe se desfoar n propor ii considerabile i sunt cele care stau la baza crerii de bog ie, a plusprodusului. Tocmai din acest motiv, principala form de sporire a bog iei este considerat acumulare de bani i de metale pre ioase, iar sfera circula iei (n spe comer ul exterior) este privit ca izvor de bog ie; b) promoveaz interven ia statului n economie deoarece, schimbul de mrfuri i acumularea primitiv de capital aveau nevoie de cadrul normativ propice desfurrii lor; c) mercantilismul este strns legat de politica economic (comercial) a timpului, ceea ce va justifica i sub aspect teoretic, nu numai practic, formarea marilor imperii coloniale aduntoare de metale pre ioase, materii prime i bani; d) nevoia crescnd de stoc monetar pleac de la necesitatea satisfacerii unor cerin e ct mai variate i numeroase din partea puterii regale i a acoli ilor ei: de la rzboaie la o via bazat pe lux i consum rafinat. Ideile mercantiliste s-au particularizat n func ie de politicile economice elaborate i de solu iile propuse la un moment dat pentru creterea avu iei, pe zone geografice i ri. n Spania i Portugalia, s-a mers pe ideea conservrii metalelor pre ioase provenite din noile continente cucerite i pe interzicerea scoaterii din ar a acestora. Prin excelen , avem de-a face cu un mercantilism metalist, n cadrul cruia se ntreprind o serie de msuri prohibitive n domeniul importului de mrfuri strine, msuri care au condus la ruinarea economiei. Mercantilismul industrialist, fondat n Fran a de Jean Bodin, Montchretien i Colbert, a avut drept obiectiv esen ial, achizi ia de metale pre ioase prin practicarea unei politici de dezvoltare industrial, pe baza reglementrilor i interdic iilor statului. Ideea de baz a mercantilismul 17

industrialist const n faptul c, puterea politic nu poate fi legat dect de expansiunea comercial. Dezvoltarea industrial este privit n cadrul acestui proces, ca un instrument, rolul decisiv revenind statului prin aplicarea unor subven ii pentru dezvoltarea manufacturilor, paralel cu aplicarea unor politici protec ioniste riguroase. Antoine de Montchrtien (1575-1621), n lucrarea sa Trait de l conomie politique (1615) dedicat regelui i reginei aprofundeaz ideea valorificrii bog iilor rii prin munca cet enilor si, cu concursul statului, a crui independen trebuie s fie asigurat. Montchrtien face distinc ia ntre bani i metale pre ioase, pe de o parte, i bog ie, pe de alt parte, subliniind c abunden a de bani i metale pre ioase creeaz doar premisa mbog irii rii, dar nu neaprat o i mbog ete. De aceea, conchide mercantilistul francez, sunt necesare manufacturile, dezvoltarea acestora oferind comer ului mrfurile necesare schimbului i aductoare de metale pre ioase n ar. A luptat contra consumului de lux i a militat pentru creterea consumului comun, ca factor dinamizator al creterii economice. Mercantilismul industrialist i va gsi ns expresia cea mai elocvent n concep ia economic a lui Jean Baptiste Colbert (1619-1683). Colbertismul va fi potrivit exegetului francez Luc Bourcier de Carbon, expresia cea mai francez a mercantilismului industrialist. Personalitate economic complex, specialist n domeniul administra iei publice, economiei i finan elor, Colbert consider industria i comer ul drept izvoarele fundamentale de bog ie i putere pentru Fran a. n acest sens, el a militat pentru aducerea specialitilor strini n vederea dezvoltrii sectorului manufacturier pentru reorganizarea finan elor publice i private. Exege ii si i reproeaz ns minimalizarea rolului agriculturii n societate. Mercantilismul comercialist a fost practicat ndeosebi n Marea Britanie, deoarece sursele cele mai mari de bog ie le constituiau comer ul i naviga ia, efectuate sub reglementri stricte ndreptate spre protec ia i favorizarea expansiunii acestora. Mercantilismul comercialist englez a fost practicat i teoretizat cu precdere de: Thomas Mun (1571-1641), Josias Child (1639-1690), William Petty (1623-1687), acest din urm gnditor englez fcnd deschiderea spre doctrina economic a liberalismului clasic. Thomas Mun i-a formulat concep ia mercantilist prin intermediul a dou lucrri mai cunoscute: Considera iuni asupra comer ului Angliei cu Indiile Orientale (1609) i Tezaurul Angliei n comer ul exterior (1664-post mortem). El face distinc ia net ntre bani, bog ie i metale pre ioase, considernd banii drept mijloc de mbog ire i nu de bog ie ca atare deoarece, afirma Mun, cu ct sunt mai intens i mai ra ional folosi i, cu att bog ia poate spori mai repede, iar tezaurul rii se umple mai mult. Josias Child, continuator al ideilor lui Thomas Mun, aduce ns unele modificri n modul de realizare a balan ei comerciale active propunnd n acest sens, dezvoltarea comer ului maritim cu Anglia n vederea asigurrii suprema iei n acest domeniu, a creterii capitalului comercial, care concomitent cu ncurajarea acelor ramuri ce vnd produsele rii i asigur materiile prime att de necesare pentru propriile industrii. Child este de prere c prosperitatea Angliei nu se poate realiza dect prin simplificarea i liberalizarea opera iunilor comerciale i scderea ratei dobnzii la banii mprumuta i pentru desfurarea activit ilor comerciale. Constatm c mercantilismul comercialist specific acestei perioade se deosebete fundamental de forma precedent, mercantilismul industrialist, prin 18

faptul c, sporirea stocului de metal pre ios i de bani se realizeaz prin aportul comer ului, i nu al industriei. Activitatea comercial trebuie i ea sus inut de ctre stat printr-o serie de ci economice i extraeconomice i anume prin crearea de monopoluri n comer i transporturi; prin activit i coloniale i printr-o serie de reglementri cu caracter special n raporturile cu alte state exportatoare sau importatoare de bunuri i servicii. Mercantilismul fiduciar, rspndit n Europa primei jumt i a sec. al XVIII-lea, a fost conceput de renumitul bancher de origine sco ian John Law. El a fost experimentat n Fran a. Ideea lui de baz este urmtoarea: pentru ca o na iune s prospere este necesar ca numerarul s fie abundent, iar atunci produc ia crete, popula ia se dezvolt, ns moneda trebuie s circule n mod activ i ct mai rapid. Ori, numerarul nu-i necesar s fie reprezentat de metalul pre ios. El (metalul) poate fi substituit cu o moned de hrtie al crui volum va fi propor ionat nevoilor comer ului. Banca central este cea care emite bancnote nlocuitoare de metal pre ios. Ele (bancnotele) vor servi la plata impozitelor n avans, vor fi considerate c alimenteaz produc ia i schimbul, c reprezint adevrat cheie a dezvoltrii. Mercantilismul de confluen , n care se mpletesc idei ale Occidentului cu cele ale Orientului ntlnim n scrierile lui J.T. Posocov i Dimitrie Cantemir. Reprezentnd i fundamentnd deopotriv ideile arului Petru cel Mare, Posocov considera ca necesare dezvoltarea i diversificarea unor manufacturi ale statului rus, mai ales prin credite i comenzi de stat, concomitent cu crearea i unor manufacturi de propor ii mai mici, care s rspund cerin elor multiple ale schimbului i activit ilor comerciale. Deopotriv, Posocov, privind dezvoltarea industriei manufacturiere, este de prere c ar fi necesar i o ameliorare a strii rnimii ruse prin reducerea fiscalit ii, limitarea abuzurilor fa de rani, mercantilismul rus vznd n rani o posibil for de munc pentru manufacturile aflate n formare i dezvoltare. Mai era sus inut i ideea c, valoarea banilor depinde efectiv de puterea statului. Cu opt ani naintea lui Posocov, Dimitrie Cantemir i expunea doctrina mercantilist n lucrarea Descrierea Moldovei (1716), lucrare cerut de Academia German i care l va primi ulterior pe Cantemir ca membru al su. Particularit ile doctrinei mercantiliste a lui Cantemir decurg din axarea acesteia pe principalele probleme politico-economice ale statului feudal romnesc, aflat la rscrucea marilor drumuri comerciale i sub influen a a trei mari imperii: rusesc, turcesc i austriac. Din cadrul doctrinei sale re inem ca importante urmtoarele idei: necesitatea realizrii unit ii romnilor, organizarea unui stat centralizat n care s fie instituit monarhia ereditar, nlturarea asupririi strine care mpiedica dezvoltarea rii prin subminarea posibilit ilor de acumulare a avu iei. Cantemir mai arat c, nu-i destul c o ar s fie nzestrat cu resurse naturale pentru ca ea s fie bogat, ci avu ia ei sporete numai n msura n care crete hrnicia poporului su i se intensific activitatea comercial, concomitent cu reducerea consumului de lux i fastul puterii regale. Evident c mercantilismul, ca prim curent de gndire economic modern a avut i numeroase limite ntre care: pstrarea unui preponderent caracter descriptiv, exagerarea rolului banilor, ignorarea rolului esen ial al produc iei i cercetarea cu precdere a circula iei mrfurilor i a banilor. n timp, aceste deficien e s-au agravat, conducnd la scderea credibilit ii mercantilismului i la declanarea crizei acestui curent de gndire economic . 19

Cu toate acestea, putem considera mercantilismul ca un pas important n dezvoltarea economico-social a epocii. El a fost o prim ncercare de descifrare a scopului micrii capitalului, de analiz a circula iei mrfurilor i a economiei de schimb, pregtind n bun msur terenul pentru afirmarea fiziocratismului i ulterior, a doctrinei liberalismului clasic.

Test de autoevaluare nr. 2


1. Care sunt etapele n evolu ia gndirii economice? (5 puncte) 2. Unde i au originea cele mai vechi scrieri care con in unele informa ii privitoare la problematica economic? (10 puncte) 3. Care sunt problemele tratate n Codul lui Hammurabi? (10 puncte) 4. Deosebiri de idei ntre sofiti i socratiti. (5 puncte) 5. Elemente esen iale n operele lui Aristotel i Platon. (10 puncte) 6. Care sunt gnditorii latini care au analizat via a economic, i prin ce s-a remarcat fiecare? (10 puncte) 7. n ce consta principiul drept ii comutative? (10 puncte) 8. Cine a formulat teoria pre ului just i n consta aceasta? (5 puncte) 9. Care au fost ideile de baz ale doctrinei economice mercantiliste? (5 puncte) 10. Etape pe care le-a parcurs mercantilismul n evolu ia sa istoric. (10 puncte) 11. Care sunt trsturile de baz ale doctrinei mercantiliste? (5 puncte) 12. Tipuri de mercantilism ntlnite pe zone geografice i pe ri, reprezentan i i caracteristici ale acestora. (10 puncte) 13. Care au fost limitele doctrinei mercantiliste? (5 puncte) 20

Timp de lucru: 15 min Punctaj 100p

UNITATEA 3 Liberalismul economic clasic

Durata medie de studiu individual - 2 ore

Cuprins:
U3.1. Gndirea economic a fiziocra ilor etap esen ial a liberalismului economic clasic U3.2. Liberalismul economic clasic i paradigma lui Tema de control nr.3

pag. 22 26 32

U.3.1. Gndirea economic a fiziocra ilor etap esen ial a liberalismului economic clasic
Rezultatele aplicrii timp de dou-trei secole a ideilor de tip mercantilist i respectiv a politicilor economice de aceast factur, nu s-a dovedit n ultim instan , promi toare. Tabloul economic al acestei perioade ne prezint un declin accentuat al sectorului agricol, sacrificat n mod deliberat n favoarea dezvoltrii industriale, pre urile sczute la produsele agricole genernd un adevrat exod al popula iei rurale spre orae, concomitent cu creterea suprafe elor agricole necultivate. Ca urmare a politicilor vamale restric ioniste este mpiedicat circula ia produselor agricole, chiar i n interiorul aceluiai stat. Regulamentele absolutiste ale breslelor i ghildelor genereaz stabilirea apriori a condi iilor de fabrica ie, a pre urilor, a salariilor n corpora iile meteugreti, manufacturiere i negustoreti, ceea ce va duce ulterior la compromiterea n mare msur a trendului dezvoltrii industriale. Constatnd, prin exemplul faptelor, c economia devenea tot mai srac pe msur ce se acumula tot mai mult numerar din exportul produselor, economitii i-au dat seama de greeala comis, i anume, aceea de a identifica banii cu avu ia. Pe fundalul acestor stri negative, a aprut n plan teoretic, gndirea economic fiziocrat. Gndirea fiziocrat s-a nscut ca o reac ie critic fa de aceste realit i, opiniile multor economiti schimbndu-se radical. n aceste condi ii se ncearc demonstrarea necesit ii instaurrii libert ilor economice i politice n numele a dou cerin e fundamentale: ridicarea eficien ei activit ilor economice i considerarea agriculturii ca singura ramur economic chemat s creeze i s sporeasc bog ia unei ri. Prin urmare, denumirea de fiziocratism provine de la interpretarea fizic (natural) a legilor i proceselor economice deoarece, natura, legile naturale sau 21

fizice, cu caracterul lor imuabil i universal sunt cele care trebuie s stea la baza existen ei i ac iunii umane. Franois Quesnay considera c prin legea fizic, se n elege cursul reglat de ntregul eveniment fizic al ordinii naturale, cel mai avantajos genului uman. Prin lege i moral se n elege regula ntregii ac iuni umane de ordine moral conform cu ordinea fizic, evident cea mai avantajoas genului uman. Aceste legi formuleaz ansamblul a ceea ce numim legea natural. Pornind de la aceast presupozi ie, fiziocra ii au conchis c tiin a economic este o tiin a natural, fizic i c bog ia se poate identifica cu natura pus n slujba omului, iar valoarea trebuie s fie natura, n forma ei de manifestare economic adic, pmntul ca productor de mijloace de subzisten . Dintre sus intorii acestei doctrine fiziocrate remarcm pe: Francois Quesnay (1694-1774); Victor Riqueti, marchiz de Mirabeau (1715-1789); Mercier de la Riviere; Dupont de Nemours (1739-1817); Anne Robert Jacques Turgot, baron de l Aulne (1727-1781). Prin lucrrile lor fiziocra ii au adus n teoria economic o serie de idei novatoare, axate pe eviden ierea principiului ordinii naturale, i a no iunilor de lege economic, produs net i circuit economic. Principiul ordinii naturale exprim ideea de baz a gndirii fiziocrate. Fiziocra ii sunt printre primii cercettori ai economiei ce manifest o concep ie net asupra tiin ei sociale i a legilor (ordinii) economice. n concep ia fiziocra ilor, societatea evolueaz urmnd o serie de uniformit i, legi naturale, o ordine natural dat de divinitate pentru a asigura fericirea oamenilor i a-i face pe acetia s le cunoasc i s se conformeze ac iunilor lor. Ordinea natural este opus concep iei de ordine social, aceasta din urm fiind considerat ca artificial, deoarece este rezultatul voin ei umane, cci, aa cum afirmase ini ial i Jean Jacques Rousseau, ceea ce este natural i spontan nu are nevoie s fie contractual. Totui, trebuie men ionat c, pentru fiziocra i ordinea natural nu presupune ntoarcerea la natur, la slbticie - tez la mod, vehiculat i n literatura francez a timpului ncepnd cu Voltaire i Diderot. Dimpotriv, ordinea natural nseamn proprietate, siguran , libertate iat ntreaga ordine social, cum arat Mercier de la Rivire n lucrarea sa, L ordre naturel et essentiel des socits politiques, considerat un adevrat cod al doctrinei fiziocrate. Ordinea natural situeaz pe prim plan respectul individului fa de legi, iar proprietatea i autoritatea statal reprezint baza evident a acesteia. Ordinea natural este considerat ca divin i esen ial, ea este invariabil i are universalitate, o universalitate n eleas n mod realist de fiziocra i. n ceea ce privete consecin ele practice ale ordinii naturale, concep ia lor este la fel de nsemnat deoarece, aa cum subliniaz Gide i Rist: ea drm un ntreg edificiu de reglementri vechi n ce privete regimul economic. Astfel ra ionalitatea, reprezint o trstur esen ial a ordinii naturale. Fiecare om trebuie s ob in cea mai mare satisfac ie prin cheltuiala cea mai mic posibil, arat Franois Quesnay, aceasta-i perfec ia conducerii economice. i cnd fiecare va face la fel, aceast ordine n loc de a fi tulburat, va fi dimpotriv mai bine asigurat. S lsm deci, ca totul s se mplineasc de la sine: laissez-faire, laissez passer, le monde va lui mme. n concep ia fiziocrat laissez-faire nu imprim doctrinei pasivitate i fatalism. Pentru indivizi, apreciaz fiziocra ii, va fi totul de fcut, trebuie lsat 22

fiecruia cmp de ac iune fr teama c interesele private se vor ciocni ntre ele, aducnd prejudicii interesului general. Statul, consider fiziocra ii, este chemat s suprime piedicile create n mod artificial, s asigure men inerea propriet ii i a libert ii, s pedepseasc pe cei care se vor atinge de dnsele i mai ales, s arate legile ordinei naturale. Referitor la legile economice, concep ia fiziocrat consider tiin a economic ca pe o tiin a ordinii naturale. Ea con ine o serie de legi naturale, irevocabile, care in de esen a oamenilor i a lucrurilor, a cror existen este att de clar nct spiritul uman nu o poate refuza, deoarece, ordinea natural este fondat pe: proprietate, libertate i armonia intereselor. n ceea ce privete identificarea no iunii de produs net, fiziocra ii pornesc de la constatarea c, orice opera iune productiv implic n mod nemijlocit cheltuieli, deci, consum de bog ie. Consumul de bog ie trebuie sczut, spun fiziocra ii, din bog ia creat n urma desfurrii ac iunilor productive i numai diferen a, excedentul, poate constitui o cretere real de bog ie. Acest excedent este numit de fiziocra i, produs net. Pentru fiziocra i, pmntul constituie singurul factor productiv, ntruct el este cel care poate s furnizeze produs net, adic s asigure acel randament care s fac posibil realizarea unor venituri mai mari dect costurile de produc ie. Alte sectoare de activitate, precum industria i comer ul, sunt considerate ca sectoare sterile din punctul de vedere al veniturilor, deoarece ele transform bunurile fr a le multiplica i n consecin , nu realizeaz produs net. Fiziocra ii exacerbeaz i absolutizeaz rolul factorului pmnt n procesul de produc ie. Aceast minune de a crea produs net, afirm fiziocra ii, nu o regsim n nici o alt categorie de produc ie. Numai pentru c produc ia agricol are aceast nsuire minunat de a da un produs net, scrie Dupont de Nemours, s-a creat economia i s-a fondat civiliza ia. n consecin , fiziocra ii consider i clasele sociale care nu sunt ocupate n sectorul agricol ca fiind clase sterile. Termenul de steril nu nseamn ns manifestarea unei atitudini de denigrare a industriailor, respectiv comercian ilor, ci reflectarea unei credin e evident eronate deoarece, totui fiziocra ii recunosc c departe de a fi nefolositoare, aceste arte (industria, comer ul, etc.) sunt farmecul i sprijinul vie ii, servesc la pstrarea i la bun stare a speciei umane. Diferen a dintre industrie i agricultur are n concep ia fiziocrat i o serie de influen e de factur teologic. Astfel produc ia agricol este considerat a fii opera divinit ii, pe cnd bunurile create n sectorul industrial, fiind rezultatul efortului uman, nu sunt rezultatul unui act creator. Fiziocra ii nu au n eles nici c produc ia agricol, ca i cea industrial, se desfoar avnd la baz legea pre urilor de pia . Ori, atunci cnd pre ul de pia scdea, produsul net disprea, iar, n asemenea condi ii, din teoria fiziocrat nu se mai n elegea nimic. De altfel, ei introduc aa-numitul pre bun, pre ce con ine o plus valut asupra cheltuielilor de produc ie, ca un efect normal al ordinii naturale. n condi iile n care pre ul scade sub nivelul pre ului de produc ie, ordinea natural se rupe, afirm fiziocra ii, iar produsul net dispare. Tocmai dintr-o asemenea perspectiv, Franois Quesnay arta c: "Abunden a i ieftintatea nu-i bog ie. Lipsa i scumpetea este srcie. Abunden a i scumpetea este mbelugare, idei interesante, dar n mare msur eronate. Totui, trebuie s remarcm deopotriv, c importan a deosebit acordat de ctre fiziocra i agriculturii a reprezentat un pas important, ce a impulsionat ulterior societatea n promovarea protec ionismului. Prin aceasta fiziocra ii liber-schimbiti au fost nela i de nsui succesul ideilor lor. 23

Referitor la circuitul economic, fiziocra ii vor fi primii cercettori ai distribuirii i circula iei bog iilor. Ei au ncercat s arate c, bog iile circul de la sine, ntre clasele sociale, c circula ia bog iilor d via sistemului economic. Tabloul economic al lui Franois Quesnay a trezit n mod deosebit admira ia contemporanilor si, dar i a posterit ii. Tabloul economic (1758) a lui Franois Quesnay reprezint prima ncercare fcut n teoria economic pentru a da o reprezentare cantitativ a mecanismelor vie ii economice. Acest tablou se bazeaz pe o viziune de interdependen , de circuit. Pentru ca sistemul economic s func ioneze, trebuie ca vnzarea produselor s permit reconsiderarea capitalurilor. Prin urmare, este necesar deci, ca veniturile ob inute din produc ie s fie cheltuite n mod normal. Pre ul bun al produselor agricole este cel care poate asigura circula ia permanent a capitalului i reconstituirea avansurilor, denumite ulterior capitaluri avansate. Prin aa-numitele avansuri, fiziocra ii n eleg, sumele de bani utilizate n fiecare perioad de clasa productoare pentru a-i procura mijloacele necesare ob inerii produsului net, aceste sume urmnd a fi recuperate la sfritul fiecrui proces de produc ie, la ncheierea fiecrei perioade. n cadrul Tabloului economic Quesnay pornete de la o serie de premise. El presupune existen a unui mare stat feudal, pe al crui teritoriu se creaz, n condi iile unei agriculturi avansate, un produs anual. Acest produs anual se sprijin pe invariabilitatea pre urilor, n condi iile liberei concuren e i a garantrii dreptului de proprietate asupra bog iei. Circula ia bunurilor i reparti ia veniturilor se va realiza ntre cele trei clase sociale, denumite i mpr ite de Quesnay astfel: clasa productoare (a agricultorilor); clasa proprietarilor i clasa steril. Clasa productoare, format din agricultori, este clasa care face s renasc bog iile anuale ale na iunii. Ea este aceea care avanseaz cheltuielile muncilor agricole i pltete anual venituri propritarilor funciari. De aceast clas sunt socotite a ine toate lucrrile pmntului i cheltuielile cu aceste lucrri, pn la vnzarea produselor la prima mn, pe baza acestuia din urm putndu-se cunoate valoarea produc iei anuale a bog iilor na iunii. Denumirea de bog ie nu este acordat dect produselor brute ale na iunii. Clasa proprietarilor cuprinde pe suveran, biseric, posesorii de pmnt. Aceast clas se ntre ine cu produsul net al culturii agricole, care le este pltit anual de clasa productoare, dar, dup ce aceasta din urm a prelevat asupra produc iei pe care o face s renasc anual fondurile necesare pentru rambursarea avansurilor anuale i fondurile necesare pentru ntre inerea bunurilor aflate n exploatare. Clasa steril este format din to i acei cet eni care sunt ocupa i cu alte servicii i lucrri dect cele din agricultur i, ale cror cheltuieli sunt pltite de clasa productoare i clasa proprietarilor. Unitatea de baz a economiei o constituie ferma capitalist, care-i desfoar activitatea n condi iile unei depline libert i de ac iune, n scopul crerii produsului net. Quesnay ntreprinde apoi o analiz a capitalului, examinnd pr ile materiale componente ale acestuia. El are n vedere mpr irea avansurilor pentru produc ie n avansuri ini iale (capital fix) i avansuri anuale (capital circulant), primele avansuri transmi ndu-i treptat valoarea asupra noii produc ii, ultimele avansuri, dintr-o dat. n realizarea Tabloului, Francois Quesnay face totui abstrac ie de oscila ia pre urilor mrfurilor, de comer ul exterior, de actele de vnzare24

cumprare desfurate ntre membrii aceleiai clase sociale. Calculul matematic de constituire i reconstituire a valorilor de intrare con ine cteva erori i inexactit i, dar asupra crora nu insistm. Sunt mult mai relevante ideile i direc iile n care Francois Quesnay i-a desfurat analiza.

U3.2. Liberalismul economic clasic i paradigma lui


n noul context social, tumultos i dinamic, s-a formulat i s-a impus cel mai de seam curent de gndire economic din epoca modern , care va dinui peste secole, curentul liberalismului economic. Prima etap a acestui proces de cunoatere a constituit-o liberalismul clasic ale crui rdcini se afl n opera lui W. Petty, unul din reprezentan ii mercantilismului englez, cel care a introdus i formula prin care se exprim legtura dintre cei doi factori ai avu iei: munca= tatl, pmntul = mama avu iei (valorii). Liberalismul economic clasic are la baz i idei ale reprezentan ilor curentului fiziocrat, pentru ca mai apoi s ajung la maturitate n operele celor doi mari clasici englezi: A. Smith i D. Ricardo n intervalul de timp cuprins ntre mijlocul secolului XVII i mijlocul secolului XIX. Atributul de clasic subliniaz aportul teoretic substan ial al acestor a politicii gnditori la furirea tiin ei economice i la motivarea teoretic economice a liberului schimb. Pentru a n elege mai uor demersul teoretic i concluziile practice ale liberalismului clasic, este necesar s eviden iem trsturile principale ale paradigmei acestui curent care sunt: aspira ia spre libertate; aprarea propriet ii private i a individualismului; ordinea natural din economie i autoreglarea economiei de pia prin mecanismul pre urilor; hedonismul (maximum de ctig cu minimum de efort); ra ionalitatea i eficien a agen ilor economici (homo oeconomicus); respingerea cu vehemen a interven ionismului i promovarea politicii liberului schimb sau a liberei concuren e; teoria obiectiv a valorii bazate pe munc i convingerea c principiile metodologice i teoretice formulate de ei au valabilitate universal . Primii reprezentan i ai liberalismului clasic au abordat cu precdere probleme de microanaliz , ce stteau n aten ia agen ilor economici, n principal problema pre urilor i a veniturilor. Unii dintre acetia au abordat ns i probleme macroeconomice cum ar fi: circula ia veniturilor ntre clasele sociale, implica iile economice ale creterii popula iei, politica fiscal .a. Dezbaterile aprinse privind alternativa ntre protec ionism i liberschimb au condus ctre abordarea mai mult sau mai pu in contient a unor aspecte privind rela iile economice interna ionale i pia a mondial . Toate acestea au contribuit la maturizarea cunoaterii tiin ifice i la consolidarea curentului liberal clasic din gndirea economic . Avansul economic evident al Regatului Unit al Marii Britanii dublat de for a naval i politica ei colonial s-au afla la baza progresului rapid i multilateral al gndirii economice liberale clasice. ntre reprezentan ii acestui 25

curent se detaeaz net dou personalit i remarcabile: Adam Smith n a doua jumtate a secolului XVII i David Ricardo n prima treime a secolului al XIXlea (perioada mari revolu ii industriale mainiste). Alturi de aceti titani , o contribu ie nsemnat au avut i Th. R. Malthus, James Mill i J. Stuart Mill. Format la coala lui David Hume, bun cunosctor al enciclopeditilor francezi, al fiziocra ilor i al lui Voltaire, Adam Smith a predat lec ii de literatur , moral i economie politic , devenind n scurt timp rector al Universit ii din Edinburgh (Sco ia). Din vasta oper a marelui gnditor, men ion m Teoria sentimentelor morale i n mod deosebit Avu ia na iunilor. Cercetare asupra naturii i cauzelor ei (1776), considerat drept Biblia liberalismului economic. Trei motive stau la baza consider rii sale drept o lucrare fundamental pentru tiin a economic i anume: 1. A reuit s sistematizeze cele mai importante cunotin e acumulate n domeniu pn n acel moment. 2. A adus solu ii noi care au contribuit la definirea mai clar a con inutului, obiectivului i metodei de studiu ale economiei politice. 3. A dat un fundament teoretic solid liberei concuren e i politicii liberului schimb, bazat pe studierea naturii omului, ct i pe analiza diferitelor doctrine economice anterioare (mercantilismul, fiziocratismul). Ideea central a lucrrii , o constituie definirea no iunii de avu ie a na iunilor i analiza tuturor for elor productive ce contribuie la sporirea acesteia. Lucrarea este mpr ita n cinci p r i: - primele dou pun accentul pe teoria economic ; - ultimele trei pun accentul pe aspectele normative pe care le implic aceasta. n cadrul lucrrii autorul analizeaz pe larg probleme privind rolul hotrtor al muncii omeneti n crearea i sporirea avu iei, diviziunea i rodnicia muncii, originea i ntrebuin area banilor, valoarea i pre ul mrfurilor, capitalul i utilizarea lui, crearea i reparti ia venitului na ional, veniturile i cheltuielile statului, politica economic a acestuia etc. Pe lng aprofundarea acestor probleme, A. Smith, face referiri tangen iale la probleme ca: mecanismul de ansamblu al func ion rii economiei de pia , unele categorii agregate (macrocategorii), precum i probleme ale comer ului interna ional. Prin ntreaga sa oper , marele clasic englez i-a adus o contribu ie major la punerea pe baze tiin ifice a liberalismului economic clasic i prin aceasta la dezvoltarea tiin ei economice n general. Dintre acestea, ne vom opri i vom expune dou mai pe larg i anume: Explicarea valorii mrfurilor; Crearea i reparti ia venitului na ional i a veniturilor fundamentale (salarii, profit i rent funciar ). Cu privire la explicarea valorii mrfurilor din timpul s u, folosind dou metode diametral opuse, A. Smith ajunge la concluzii diametral opuse, ceea ce-l situeaz pe o pozi ie oscilant n explica iile pe care le d . Dar tocmai semnele de ntrebare pe care teoria sa le ridic , l fac pe Karl Marx s afirme c aceste contradic ii din gndirea lui A. Smith, fac parte din categoria celor care mping tiin a nainte. Exemplul cel mai elocvent n aceast privin este tocmai concep ia sa despre valoare i pre la timpul s u i n timpuri mai vechi. Referindu-se la rela ia dintre produc ie i schimb, A. Smith formuleaz un rspuns fr echivoc, cu privire la rela ia dintre pre i valoarea mrfurilor. 26

Generaliznd constatrile sale, conchide c banii constituie pre ul nominal al mrfurilor, iar munca este pre ul real al acestora, c este scump ceea ce const mult munc i c numai munca este singurul etalon adevrat i definitiv dup care valoarea tuturor mrfurilor poate fi, ntotdeauna i oriunde, apreciat i comparat . Aceasta este una dintre cele mai coerente i complete formulri ale teoriei bazat pe munc din toat istoria tiin ei economice. O alt mare contribu ie la punerea pe baze tiin ifice moderne a teoriei economice o reprezint concep ia sa cu privire la crearea i reparti ia venitului na ional i a veniturilor concrete ce iau natere n cadrul acestui proces (salarii, profit i rent funciar ). Cu toate preocuprile sale legate n special de activitatea agen ilor economici particulari, A. Smith a fcut unele reflec ii foarte interesante. n acest sens i revine meritul de a fi formulat cteva principii generale privind unele procese de ansamblu din economie, ntre care cele privind crearea i reparti ia venitului na ional. Conform ideilor sale : venitul na ional este partea cu care sporete anual avu ia unei ri; el este creat n toate ramurile productive n urma efortului produs de muncitorii salaria i; se mparte ntre cele trei clase sociale participante la economia de pia (muncitori, patroni i proprietarii funciari), cptnd denumiri distincte: salariu, profit, respectiv rent funciar ; mpr irea sa are loc conform unor reguli diferite, iar raportul dintre aceste venituri i interesele generale ale societ ii difer de la un venit la altul. Fa de predecesorii si, A. Smith are att meritul de a fi prezentat o viziune de ansamblu asupra problemelor reparti iei venitului na ional n economia de pia ct i pe acela de a fi ncercat s identifice specificul fiecrui venit i regulile care guverneaz micarea acestora. Insistnd asupra microanalizei statice, el a formulat unele i idei referitoare la dinamica economic . Un deosebit interes n acest caz l reprezint ncercarea sa de a desprinde tendin ele pe termen lung n ceea ce privete raportul dintre crearea avu iei i micarea celor trei venituri primare. El opineaz c evolu ia salariului i a rentei funciare are loc n acelai sens cu creterea avu iei spre deosebire de profit care are o evolu ie invers . Cel mai ilustru continuator al operei smithiene este cona ionalul acestuia D. Ricardo, care alturi de Th. R. Malthus apar ine liberalismului pesimist. Ideile sale referitoare la bani, circula ia monetar i agricultur se regsesc n vasta coresponden purtat cu unii contemporani ai si ca Th. R. Malthus, J. S. Mill, J. B. Say, dar mai ales n operele sale ntre care celebra lucrare Despre principiile economiei politice i impunerii. D. Ricardo a cutat explica ii i solu ii pentru numeroasele probleme economice ale vremii. El a contribuit substan ial la progresul teoriei economice privind mecanismul de func ionare a economiei moderne de pia , semnalnd i anumite tendin e ngrijortoare (scderea profitului) ceea ce a condus la includerea sa n rndul liberalilor pesimiti. Contradic iile i insuficien ele gndirii economice anterioare l-au condus pe Ricardo la concluzia c predecesorii si n-au n eles concret principiile rentei. Analiza sa are la baz o metod mai consecvent i mai eficient pentru apropierea de esen a fenomenelor studiate: abstractizarea i deduc ia. Teoria sa este mai consecvent i mai profund , depind oscila iile lui A. Smith, contribuind substan ial la maturizarea tiin ei economice.

27

Cu privire la analiza valorii i a pre urilor bunurilor economice, Ricardo se situeaz pe pozi ia de continuator al ideilor lui A. Smith, delimitndu-se ns de ambiguit ile i contradic iile acestuia. Astfel, el demonstreaz c pre urile bunurilor oscileaz n jurul unui punct de gravita ie care este valoarea. Dar pentru c mrfurile s aib valoare, ele trebuie s fie utile. Ricardo este acela care arat c utilitatea este o condi ie necesar a valorii, dar nu i izvor al acesteia. El sus ine clar c izvorul valorii mrfurilor este munca. Msura valorii (i a pre urilor) este, dup prerea lui Ricardo, timpul de munc necesar, considerat a fi timpul cel mai ndelungat. Pe teoria valorii bazat pe munc , Ricardo a construit alte trei teorii de o covritoare importan : - teoria cantitativ a banilor; - teoria rentei funciare i a reparti iei venitului na ional; - teoria comer ului exterior. Teoria ricardian a exercitat o asemenea influen asupra mai multor genera ii de economiti ajungnd pn n secolul XX la gnditorii neomarxiti, radicali i postkeynesiti, califica i adesea ca neoricardieni. n ceea ce privete teoria lui Ricardo despre renta funciar i influen a acesteia asupra celorlalte venituri, superioritatea fa de predecesorii si rezid n nivelul teoretic la care expune problema i n concluziile formulate. Aceste concluzii au la baz analiza tendin ei rentei pe msura dezvoltrii societ ii i influen a negativ a creterii rentei funciare asupra salariului i profitului, conducnd la accentuarea contradic iilor de interese dintre proprietarii funciari, patroni capitaliti i muncitori salaria i. Investiga iile lui Ricardo, au urmrit sporirea avu iei i dezvoltarea for elor productive, cu precdere a capitalului. n operele sale economice D. Ricardo a abordat o serie de probleme cum ar fi: 1. Teoria valorii bazate pe munc a constituit axul concep iei economice a lui D. Ricardo. n aceast problem el a adus un plus de rigoare, exactitate n ceea ce privete no iunile legate de valoarea muncii, valoarea de ntrebuin are, valoarea de schimb. De asemenea, a sus inut cu fermitate c izvorul valorii se afl n munca cheltuit pentru producerea mrfii. Tot n cadrul teorie valorii D. Ricardo a explicat corect structura cheltuielilor de munc vie materializate. i n cazul msurii mrimii valorii mrfii D. Ricardo a definit-o printr-o dimensiune unic timpul de munc necesar, considerat de el drept timpul de munc cel mai ndelungat ceea ce este valabil numai pentru agricultur. 2. Categoriile reparti iei. Chiar n debutul lucrrii sale de referin D. Ricardo arta c produsul social se mparte ntre trei clase: proprietarii funciari, capitalitii i muncitorii care primesc fiecare renta, profitul sau salariul, acesta reprezentnd n concep ia sa principala problem n economia politic. Salariul este considerat de D. Ricardo drept o parte din valoarea nou creat de lucrtori i reprezint pre ul muncii. El mbrac forma pre ului natural al muncii ce reprezint mijloacele de subzisten ntre inerii lucrtorului i familiei lui. D. Ricardo a conceput salariul ca o mrime relativ raportat la profit apreciind c muncitorul creeaz o valoare nou care se mparte o parte pentru salariul muncitorului i cealalt, profitul ntreprinztorului. O cretere a salariului nu aduce nici o modificare n valoarea i valoarea de schimb a mrfurilor ci modific mrimea profitului. Profitul este definit ca un surplus de valoare nou creat de muncitor peste salariul lor i pe care ntreprinztorii proprietari i-o nsuesc. D. Ricardo leag profitul de volumul capitalului i ncearc s explice existen a unei tendin e de egalizare a ratei profitului pe baza mecanismului oscila iei pre urilor i 28

migra iunii capitalului ntre diferite ramuri ale activit ii sub impulsul luptei de concuren . Renta funciar ca i profitul i renta este surplusul de valoare nou creat de lucrtori peste salariu. D. Ricardo a reuit s explice corect mecanismul formrii rentei funciare diferen iale, aceasta fiind determinat de fertilitatea pamntului, dar nereuind s explice renta absolut, ob inut pe terenul cel mai slab productiv. n concep ia lui D. Ricardo renta, salariul i profitul reprezint o parte din valoarea nou creat. Deoarece mrimea pr ii salariatului trebuie s corespund cu valoarea minimului mijloacelor de subzisten , cealalt parte din valoarea nou creat se distribuie ntre capitaliti i proprietarii funciari, apare i ea ca o mrime obiectiv dat, ceea ce nseamn c orice cretere a rentei va determina inevitabil o scdere a profitului. Pe aceast baz D. Ricardo a considerat c n procesul reparti iei interesele capitalitilor i interesele proprietarilor funciari sunt opuse. De aici D. Ricardo a considerat c interesele proprietarilor funciari contravin intereselor societ ii. Creterea rentei funciare aduce dup sine readucerea profitului iar n aceste condi ii se reduc posibilit ile acumulrii, sunt frnate investi iile i prin aceasta este limitat dezvoltarea evolu iei industriale i inevitabil dezvoltarea capitalist. Finalitatea urmrit de D. Ricardo ca reprezentant al burgheziei industriale este necesitatea schimbului politicii economice n sensul abrogrii legii cerealelor ce limita importul cerealelor n Anglia i n perspectiv liberalizarea comer ului interna ional. 3.Comer ul interna ional. Ideea liberalizrii acestuia dar i a specializrii arilor n producerea i schimbul interna ional au constituit puncte de maxim ac iune. La aceasta D. Ricardo a ajuns i din perspectiva concep iei sale despre bani i circula ia monetar, concep ie elaborat n condi iile creterii pre urilor i a degajrii circula iei banilor din Anglia. Pornind de la teoria cuantificat a banilor, potrivit creia valoarea i puterea de cumprare a unei unit i monetare, indiferent din ce este confec ionat, depinde n ultima instan de cantitatea de bani aflat n circula ie la un moment dat. Dup D. Ricardo modificarea cantit ii de bani aflat n circula ie ar atrage dup sine i modificarea n nivelul pre urilor n raport direct propor ional n aceast cantitate astfel: cnd pe pia circul o cantitate mai mare de moned dect cea normal, pre urile mrfurilor cresc i ca urmare valoarea i pre ul aurului, marfa este mai mare dect valoarea aurului monetar utilizat ca mijloc de circula ie. n aceste condi ii este oportun s se exporte aur - marf - lingou cu o putere de cumprare mare i s se importe mrfuri care sunt mai ieftine i ca urmare, se reduce surplusul de moned i scad pre urile. cnd pe pia a intern circul o cantitate mai mic de moned dect cea normal, pre urile scad, atunci valoarea i pre ul aurului marf este mai mic dect valoarea aurului monetar. n aceste condi ii este nevoie s se exporte marfa care datorit pre ului sczut, este competitiv pe pie ele externe i s se importe aur marf. Concluzia la care ajunge D. Ricardo: libera circula ie a aurului i a mrfurilor pe pia a interna ional, situa ie ce ar determina o reparti ie ra ional a aurului pe ri, n func ie de nevoile lor economice; o echilibrare automat a circula iei bneti interne; o echilibrare spontan a balan ei comerciale i de pl i externe. n comer ul exterior D. Ricardo consider c fiecare r trebuie s se specializeze n producerea acelor mrfuri pentru care dispune de condi ii materiale sau artificiale mai favorabile, iar celelalte mrfuri s le importe pe baze avantajoase. Specializarea rilor n producerea mrfurilor este n legtur direct cu costurile de produc ie comparativ cu cele mai mici. 29

J. B. Say (1767 1832) a fost unul dintre cei mai de seam economiti ai liberalismului clasic francez, el fiind numit i prin ul economiei politice franceze. Exponent al intereselor marii burghezii J. B. Say a pus n circula ie idei economice care i astzi se ntlnesc n cadrul unor economii de pia . El i-a explicat teoriile economice n Tratat de economie politic 1802 i Curs complet de economie politic, acesta din urm n 6 volume (1828-1830). Contribu ia sa la dezvoltarea gndirii economiei politice ar consta n: precizarea obiectului de studiu al economiei politice. Dup el aceasta se rezum la trei sec iuni: produc ia, schimbul i consumul. n realitate J.B.Say a preluat i dezvoltat unele idei din concep ia lui Smith pe care le-a ncadrat ntr-o teorie de sine stttoare. n ceea ce privete produc ia J.B.Say nu a conceput-o ca o crea ie de bunuri materiale ci de servicii reciproce care implic n mod obligatoriu schimbul. El consider c n cadrul produc iei, trei factori sunt esen iali: munca, uneltele i natura. Considernd c produc ia este o crea ie de utilit i, valoarea este rezultatul ac iunii celor trei factori, care sunt n acelai timp izvoare de venituri. Referindu-se la raportul dintre produc ie schimb J.B.Say consider c productorii sunt att vnztori ct i cumprtori, c produsele se schimb pe produse, c cel care ofer anumite produse pe pia , va cumpra la rndul lui alte produse i n felul acesta, activitatea economic se va desfura fr blocaje. Aceast tez a fost denumit Legea pie elor (legea debueelor) care ar conduce la ideea c produsul social se realizeaz fr greut i pe pia i c nu sunt posibile dezechilibre i cauze economice. n comer ul pe pia , prin sistemul cererii i ofertei, s-ar realiza n mod automat echilibrul economic. Teoria lui J.B.Say este definit sub mai multe aspecte: n primul rnd concep ia sa despre bani este implicit, el vznd n aceasta un mijloc tehnic al schimbului de mrfuri; J.B.Say ignor deosebirile de fond dintre schimbul nemijlocit de produse i schimbul de mrfuri mijlocit de bani care sunt ei nsui marfa i pot s provoace modificri n cerere i ofert (exp. infla ia). teoria reparti iei a lui J.B.Say are la baz cei trei factori ai produc iei munc, capital i natur acestora corespunzndu-le trei feluri de venituri: salariul, venitul i renta. El consider c reparti ia ar avea un caracter echitabil, c fiecare participant primete ceea ce i se cuvine: muncitorul salariul pentru munca depus; ntreprinztorul profitul pentru capitalul investit, riscul i talentul sau; proprietarul funciar rent pentru posesiunea pmntului. n felul acesta, capitalismul apare ca o societate echilibrat a armoniei i bunein elegeri. n ciuda unor deficien e de construc ie, neargumentarea corespunztoare i a unor contradic ii cu realitatea concretizate n crize economice, teoria pie ei lui J.B.Say i a minii invizibile al lui Smith, au dominat sec. al XIX-lea fiind considerate adevrate dogme, ele nefiind influen ate dect de marea criz din 1929 1933 care a marcat falimentul liberalismului clasic.

30

Test de autoevaluare nr. 3


1. Care au fost ideile de baz ale doctrinei economice fiziocrate?
Timp de lucru: 20 min Punctaj 150p

(10 puncte) 2. Care sunt sus intorii doctrinei fiziocrate? (10 puncte) 3. Care este ideea de baz a gndirii fiziocrate? (10 puncte) 4. Care este n concep ia fiziocra ilor singurul factor productiv? (10 puncte) 5. n ce s-a concretizuat prima ncercare fcut n teoria economic pentru a da o reprezentare cantitativ a mecanismelor vie ii economice? (10 puncte) 6. Premise de la care pornete Fr. Quesnay n cadrul Tabloului economic. (10 puncte) 7. Care sunt cele trei clase sociale ntre care se va realiza circula ia i reparti ia veniturilor, i prin ce se caracterizeaz fiecare? (10 puncte) 8. Care sunt trsturile principale ale liberalismului economic clasic? (10 puncte) 9. De ce Avu ia na iunilor a lui Adam Smith este considerat o lucrare fundamental pentru tiin a economic? (10 puncte) 10. Probleme analizate de Adam Smith n opera sa fundamental Avu ia na iunilor. (10 puncte) 11. Cum explic Adam Smith valoarea mrfurilor, crearea i repartizarea venitului na ional i a veniturilor concrete ce iau natere n cadrul acestui proces? (10 puncte) 12. Care sunt teoriile concepute de David Ricardo pe baza teoriei valorii-munc? (10 puncte) 13. Probleme abordate n opera sa de ctre David Ricardo. (10 puncte) 14. Care a fost contribu ia lui J. B. Say la dezvoltarea gndirii economiei politice? (10 puncte) 15. La ce problem economic se referea legea pie elor a lui J. B. Say? (10 puncte) 31

UNITATEA 4 Reac ii fa de liberalismul economic clasic

Durata medie de studiu individual - 2 ore

Cuprins:
U4.1. Limitele paradigmei liberalismului economic

pag. 33

U4.2. Apari ia socialismului premaxist ca rezultat al deficien elor 34 economiei de pia i al liberalismului economic clasic Tema de control nr. 4 37

U4.1. Limitele paradigmei liberalismului economic clasic


Pe lng succesele reale, doctrina liberalismului economic clasic a avut i unele limite, insuficien e. Dac comparm economia de pia cu economia tradi ional medieval, observm c s-au ob inut rezultate pozitive, acestea fiind rodul gnditorilor liberali clasici. Cele mai de seam performan e economice ale capitalismului au fost: adncirea diviziunii muncii i rspndirea marxismului; creterea eficien ei ntreprinderilor capitaliste, comparativ cu formele mai vechi de produc ie (micul meteug, firmele mici); dezvoltarea rela iilor economice interna ionale ca urmare a intensificrii fluxurilor de mrfuri, servicii, bani etc. dezvoltarea transporturilor interna ionale ndeosebi naviga ia; dezvoltarea re elei de bnci i societ i de asigurare. Pe msura dezvoltrii i extinderii sferei de cuprindere a economiei moderne de pia , a dezvoltrii pie ei mondiale i a rela iilor economice interna ionale, au nceput s apar o serie de disfunc ionalit i ntre cerere i ofert de mrfuri pe pia dintre care amintim: neconcordan a vizibil ntre cerere i ofert, dificult i n vnzarea mrfurilor-crize economice, abateri grave de la concuren a liber, prin apari ia de monopoluri etc. Dac la aceasta se adaug accentuarea inegalit ilor economice de avere i veniturilor ntre grupurile sociale (proprietari funciari, patroni i ntreprinztori capitaliti, muncitori salaria i, mici productori) sunt pertinente micrile sociale revendicative pentru nlturarea acestor fenomene negative. Reac iile fa de aceste nedrept i care nso esc evolu ia capitalismului au fost numeroase i diverse n func ie de interesele specifice ale grupului social pe 32

care-l aprau n func ie de profilul intelectual, n func ie de metoda de investiga ie preferat (istoric sau analitic) a gnditorilor respectivi. n principal sau manifestat dou tipuri de reac ii: reac ii sociale ale celor nemul umi i de inegalitatea de venituri, preconiznd fie reorganizarea societ ii pe baze noi (toate formele de socialism) fie reforme substan iale n func ionarea economiei de pia prin interven ia statului burghez (romantismul economic). reac ii na ionale i/sau protec ioniste care criticau excesele curentului liberal clasic din gndirea economic (universalitatea ideilor, metoda lor deductiv) i aduceau corecturi metodei lor (subliniind importan a metodei istorice) i politicii lor economice (preconiznd politica extern a protec ionismului) La conexiunea dintre cele dou tipuri de reac ii men ionate mai sus se plaseaz radicalii liberali (H. George, A.R. Wallace, J. Hobson etc.) care criticau anumite concesii fcute de liberalii for elor conservatoare (proprietarii funciari), formulnd msuri mai dure pentru dezvoltarea economiei de pia (na ionalizarea propriet ii funciare). Tot aici se plaseaz i institu ionalitii nordamericani (Th. Veblen, W.C. Mitchell) care au afinit i cu coala istoric german (W. Sombart, W. Rosher, L. Bretano, Ad. Wagner) relevnd insuficien ele metodei deductive i solicitnd studierea institu iilor sociale pentru a explica func ionarea economiei de pia n ansamblu.

U4.2. Apari ia socialismului premarxist ca rezultat al deficien elor economice de pia i al liberalismului economic clasic
La nceputul sec. XV-XVI i cu precdere la sfritul sec. XVIII i la nceputul sec. XIX s-a nmul it numrul gnditorilor care au abordat problematica economic folosind o paradigm diametral opus celei liberale clasice. Acetia au fost numi i socialiti. Doctrina socialist critic proprietatea privat asupra mijloacelor de munc i produc iei precum i urmrilor negative (anarhia, crizele economice, etc.) critic individualismul i profitul deoarece acestea duc la decizii antisociale n economie i politic, genernd mari inegalit i n venituri i avere. Obiectivul general al socialitilor l reprezint dezvoltarea economic i social stabil i armonioas n interesul tuturor membrilor societ ii, stimularea muncii, a creativit ii i asigurarea bunstrii acestora. Pentru atingerea acestui obiectiv era necesar o reorganizare a societ ii pe baze noi, pe baza propriet ii colective prin urmtoarele mijloace: asocierea dintre productorii individuali; na ionalizarea unor bunuri de ctre stat; munca n comun; conducerea economiei centralizat; repartizarea rezultatelor ob inute dup criteriul aportului fiecrui individ. Socialitii au criticat liberalismul economic clasic pentru orizontul sau social-politic ngust, respectiv pentru c liberalii se preocupau cu precdere de interesele unei minorit i din societate (negustorii, industriaii, patronii, fermierii) precum i pentru aten ia acordat metodei deductive, preferin a lor pentru problemele imediate ale firmelor (microanaliza static), ignorarea metodei istorice, a diversit ii de situa ii dintr-o ar sau alta, a evolu iei proceselor economice, recomandnd studiul istoric i comparativ al diferitelor economii. 33

Pn la mijlocul sec. XIX au existat o varietate de gnditori cu op iuni socialiste, ncepnd cu autorii utopiilor (Th. Morus 1516 i T. Campanella nceputul secolului XVII), continund cu o serie de oameni de litere din secolele XVII-XVIII i preo i contestatari care promovau un fel de socialism episodic (Harrington, W. Godwin, F. Rabelais), cu filosofii care propovduiau apropierea omului de natur i schimbarea institu iilor sociale generatoare de inegalit i i nedrept i (socialismul idealist laic prezent n scrierile lui J.J. Rousseau) pn la revolu ionarii care urmreau cucerirea puterii politice de cei mul i (comunismul utopic al lui Gr. Babeuf). Cei mai reprezentativi gnditori ai doctrinei socialiste sunt: francezii Cl. H. De Rouvroy, Conte de Saint Simon i Charles Fourier, precum i englezul Robert Owen ultimii doi fiind considera i reprezentan i ai socialismului asocia ionist, mpreun cu Louis Blanc. Socialismul asocia ionist a avut cea mai mare audien public i cele mai importante consecin e teoretice i practice dintre toate formele de socialism modern premarxist. Franois-Marie Charles Fourier (1772-1837) s-a format i i-a petrecut aproape ntreaga via n mediul comercian ilor (ca ntreprinztor, comis-voiajor, func ionar comercial), fapt ce i-a permis s cunoasc n mod direct efectele sociale negative ale fluctua iei pre urilor, ruinrii micilor productori, opera iunilor speculative i altele. Dintre lucrrile sale, men ionm Noua lume industrial (1829). Fourier a elaborat o schem general a evolu iei societ ii omeneti, n care fazele superioare cunoteau forme asociative de organizare social, denumite garantismul (semi-asocia ia), sociantismul (asocia ia simpl) i armonismul (asocia ia compus). Pentru a justifica principial necesitatea asocierii oamenilor n entit i social-economice restrnse, el a formulat legile micrii omeneti, prin analogie cu legile micrii fizice. Oamenii ar tinde s se aproprie unul de cellalt conform atrac iei i respingerii dintre ei, pe baza unor tipuri de pasiuni care i unesc. Principiile organizrii asociative erau, n optica lui Fourier: atrac ia dintre oameni; dotarea propor ional cu capital, munc i talent; reducerea ponderii grupurilor sociale neproductive i inactive. Aceste principii puteau fi materializate prin asocierea voluntar a membrilor societ ii n colectivit i cuprinznd 1500-3000 persoane, numite falanstere. Membrii acestor comunit i urmau s se ndeletniceasc, potrivit propriilor aptitudini i dorin e, cu agricultura, activit ile industriale, tiin a i arta. Programul activit ilor zilnice era strict reglementat, oamenii bucurndu-se de avantajele muncii i vie ii n comun. Capitalul urma s provin att de la membrii comunit ii, ct i de la unii filantropi, convini de utilitatea acestui mod de organizare. Reparti ia rezultatelor muncii avea s se fac n propor ie de 5/12 pentru munca depus de membrii ap i ai falansterului, de 3/12 pentru talentul acestora i de 4/12 pentru capitalul investit. Proiectul social-economic al lui Fourier cuprinde diverse ipoteze, constatri i previziuni fanteziste, ce au constituit obiectul unor repetate acuza ii de neseriozitate tiin ific, att n perioada vie ii sale, ct i mai trziu. Cu toate acestea, ideile sale s-au bucurat de un ecou puternic n rndul reformatorilor sociali de la mijlocul secolului al XIX-lea. C iva discipoli ai si, ntre care Victor Considrant i Louis Blanc au ntemeiat coala societar, care se considera singura reprezentant autentic a gndirii socialiste. Un discipol al lui Fourier a fost i romnul Teodor Diamant, ntemeietorul falansterului de la Scieni. 34

Apar innd unei genera ii mai tinere de socialiti asocia ioniti, L.Blanc a desprins unele nv minte din eecurile nregistrate pe termen lung de asocia iile muncitoreti. Ca solu ie de rezolvare durabil a ocuprii for ei de munc i de ameliorare a situa iei materiale a muncitorilor, el preconiza constituirea unor asocia ii sau cooperative de produc ie cu sprijinul financiar i sub controlul statului. Beneficiile ob inute de asocia iile de produc ie urmau s fie repartizate att muncitorilor (direct, sub form de prime i indirect, sub form de contribu ii la fondul de asigurare pentru boal, invaliditate sau omaj), ct i pentru noi investi ii. Ideile sale se regsesc n organizarea atelierelor na ionale n Fran a n timpul revolu iei din 1848. Dup retragerea subven iilor primite din partea statului, atelierele na ionale nu au putut rezista n lupta de concuren , ncetndui activitatea. Charles Fourier a criticat anarhia din economia de pia , a semnalat urmrile negative ale concuren ei capitaliste ajungnd la concluzia c dac se dorete func ionarea ra ional i echilibrat a societ ii moderne erau necesare schimbri substan iale n organizarea i func ionarea economiei de pia .Solu ia lui consta n asocierea voluntar a celor ap i de munc sub forma unor asocia ii industrial agrare, n care munca s fie prestat n comun, s fie o plcere pentru ai sporii randamentul. Reorganizarea economiei pe aceste baze s-ar fi putut realiza treptat cu sprijinul financiar al filantropilor, al celor boga i. Robert Owen (1771-1858) a dispus, n compara ie cu socialitii utopici francezi sau din alte ri, de dublul avantaj al unei experien e practice mai diversificate (fiind, pe rnd, ucenic, maistru i patron n ramura industriei textile) i desfurate n condi iile economiei de pia din Marea Britanie, cea mai dezvoltat n acea perioad. Principalele sale lucrri sunt: Noua lume moral (1834) i Ce este socialismul (1841). Robert Owen a ncercat o mai bun organizare a ntreprinderii pe care o conducea i o reparti ie mai echilibrat a rezultatelor ob inute, precum i reorganizarea ntregii economii pe baze colectiviste, pentru nlturarea exploatrii muncitorilor de ctre patroni i nfptuirea drept ii sociale. Printre msurile luate pentru uurarea muncii lucrtorilor erau : interzicerea muncii copiilor, interzicerea muncii femeilor n locurile foarte grele, nfiin area de grdini e pentru ca mamele copiilor s poat muncii mai bine. Eecul pe care la suferit Robert Owen prin pierderea averii, s-a datorat insuficien ei cunoaterii structurii i mecanismului de func ionare ale economiei moderne de pia i concuren ei fcute de ntreprinderile capitaliste mult mai puternice. Proiectul social-economic al lui Owen prevedea aezarea produc iei i a muncii pe baze colective, prin trecerea n proprietate comun a mijloacelor de produc ie, nlocuirea concuren ei cu unitatea de interese i mpletirea muncii manuale cu cea a mainilor. n acest scop, el preconiza constituirea unor colonia comuniste, sub forma unor asocia ii (sau cooperative) de produc ie i consum, alctuite din cte 300-3000 membri. Aceast form de organizare urma s se extind progresiv la nivelul unor regiuni, al unor ri i, n final, al lumii. n opinia lui Owen, spolierea celor ce depun o activitate productiv (muncitori, dar i meteugari i industriai) de ctre negustori, bancheri i al i intermediari se datora, n primul rnd, utilizrii banilor n procesul de reparti ie a venitului na ional, fapt ce impunea desfiin area lor. n locul banilor propriu-zii, urmau s circule banii-munc, care se prezentau sub forma unor chitan e (sau vouchere) atestnd prestarea n produc ie a unei anumite cantit i de munc. Aceste chitan e puteau fi preschimbate, fr intermediari, cu orice alte produse necesare traiului, nglobnd o cantitate similar de munc. Schimbul de produse 35

i, implicit, de activit i avea loc n magazine special amenajate, numite bazare ale muncii. Introducerea banilor-munc oferea, n viziunea lui Owen, un criteriu echitabil att pentru reparti ia venitului na ional ntre participan ii la procesul de produc ie, ct i pentru circula ia mrfurilor ntre productorii direc i. Suportul teoretic i metodologic al conceptului de bani-munc era ns, deficitar, denotnd: insuficienta n elegere a rolului i a func iilor banilor n economia modern de schimb, indiferent de modul de organizare a acesteia; nesesizarea imposibilit ii msurrii directe i validrii sociale a cantit ii de munc prestate de agen ii economici individuali. n practic, n ciuda inten iilor generoase ale lui Owen, utilizarea banilormunc avea s duc la lipsuri cronice n aprovizionarea cu mrfuri, la specul i, n final, la ruinarea membrilor coloniilor comuniste. Owen a desfurat o activitate bogat de popularizare a ideilor sale, efectund numeroase cltorii, rostind cuvntri, publicnd diverse lucrri i chiar adresnd memorii oficialit ilor timpului. El a finan at nfiin area unor colonii comuniste n mai multe localit i din Marea Britanie i Statele Unite ale Americii, dar acestea i-au ncetat activitatea cu mari debite, ruinndu-l pe Owen. A sprijinit, n acelai timp, organizarea micrii sindicale britanice i a coopera iei de consum, aflate la nceputurile lor, i a militat pentru ameliorarea condi iilor de munc ale femeilor i tinerilor. Opera sa avea s exercite o influen durabil asupra lui K.Marx (care a preluat, ntre altele, conceptul de for e de produc ie) i a altor gnditori socialiti. Owen a desprins din teoria valorii-munc concluzii privind necesitatea nlocuirii economiei de pia cu o form de organizare social-economic opus acesteia. Dei critic consecvent al propriet ii private, el nu a formulat, n mod paradoxal, ideea abolirii ei.

Test de autoevaluare nr. 4


1. Care au fost performan ele economice ale capitalismului?
Timp de lucru : 10 min Punctaj 100p

(20 puncte) 2. Disfunc ionalit i aprute pe pia ntre cerere i oferta de mrfuri. (10 puncte) 3. n ce au constat reac iile fa de nedrept ile care nso eau evolu ia capitalismului? (10 puncte) 4. Ce critic doctrina socialist? (10 puncte)

5. Care au fost mijloacele necesare pentru reorganizarea societ ii bazate pe proprietatea colectiv? (20 puncte) 6. Care au fost reprezentan ii de seam ai doctrinei socialismului asocia ionist? (10 puncte) 7. Principiile organizrii asociative n concep ia lui Ch. Fourier. (10 puncte) 8. Ce prevedea proiectul social-economic al lui Robert Owen? (10 puncte) 36

UNITATEA 5 Romantismul economic, protectionaismul, radicalismul liberal si institutionalismul

Durata medie de studiu individual - 2 ore

Cuprins:
U5.1. Romantismul economic U5.2. Protec ionismul-reac ie na ional mpotriva liberalismului clasic U5.3. Radicalismul liberal i institu ionalismul nordamerican Tema de control nr. 5

pag. 38 40 43 47

U5.1. Romantismul economic


La nceputul sec.- XIX- lea, o serie de gnditori antiliberali au formulat critici pertinente n ceea ce privete deficien ele reale ale economiei i ale societ ii din timpul lor, bazndu-se pe problema contradic iilor interne ale economiei de pia i cutnd solu ii pentru ameliorarea func ionrii acesteia, precum i pentru ameliorarea situa iei maselor populare (muncitorii salaria i, omerii, micii productori, etc.).Deoarece solu iile preconizate de ei se bazau pe interven ia statului n economie i pe forme arhaice de organizare a economiei (micul meteug medieval i gospodria rneasc familial) aceti economiti au fost denumi i economiti romantici. Cei mai cunoscu i sunt: elve ianul J. Ch. L. Simonde de Sismondi i francezul Pierre Joseph Proudhon. La nceputurile activit ii tiin ifice, J. Ch. L. Simonde de Sismondi (1773-1842) a fost adeptul liberalismului clasic, care reprezenta, dup propria sa apreciere, gndirea economic ortodox n Europa apusean a timpului. Gndirea economic ortodox (numit i conven ional) reprezint gndirea economic de cea mai larg circula ie la un moment dat. Ulterior, el a evoluat ca gnditor heterodox n raport cu aceasta, exprimnd puncte de vedere critice la adresa ideilor att ale lui A.Smith, ct i ale unor autori din genera ia sa, cum erau J.B.Say i T.R.Malthus. Gnditorii economici heterodoci sunt cei care, n perioada vie ii lor, nu au apar inut unui curent de gndire constituit i nici nu au ntemeiat un curent de gndire propriu. J. Ch. L. Simonde de Sismondi n principala sa lucrare intitulat Noi principii de economie politic sau despre bog ie n raport cu popula ia (1819), neag existen a unei ordini na ionale n economie i auto reglarea 37

spontan a economiei de pia , concentrndu-i aten ia asupra contradic iilor care nso esc func ionarea economiei capitaliste, sus innd inevitabilitatea crizelor economice din capitalism sub forma aa - numitei teorii a ter elor persoane. El sus ine c pe pia mrfurile se vnd contra unor sume de bani, a unor venituri, dar pentru c reparti ia venitului na ional este foarte inegal (cei mul i au venituri mici care pot s i scad), cresc dificult ile n vnzarea mrfurilor, oferta este mai mare dect cererea, deci o parte din mrfuri nu se vnd, crizele economice fiind inevitabile. Solu ia la aceste dificult i o pot oferii micii productori (ter ele persoane) ce se situeaz n cele dou categorii fundamentale ale societ ii burgheze: muncitori i capitaliti. ntruct prin ruinarea lor umrul acestora scade, Sismondi sus ine c nu se poate realiza produsul social total i supravie uirea capitalismului n aceste condi ii. Solu ia ar fi fost men inerea propriet ii private asupra mijloacelor de munc i produc iei, dar ntoarcerea spre trecut, spre formele patriarhale ale economiei de pia (gospodria rneasc i micul meteug) precum i interven ia statului n economie pentru a sprijinii supravie uirea micilor productori i ameliorarea situa iei muncitorilor. Programul economic sus inut de Sismondi s-a numit socialism mic-burghez, iar critica adus liberalismului economic clasic a fost calificat de unii exege i drept sentimental, romantic i voluntarist. Sismondi a manifestat preocupri privind obiectul i metoda tiin ei economice. Economia politic, nota el, ar trebui s se ocupe n primul rnd cu problematica bunstrii oamenilor. nfptuirea acesteia era mpiedicat, n optica sa, de proletarizarea i pauperizarea unor categorii sociale, ca i de concuren a acerb dintre ntreprinztori. Pentru solu ionarea sau, cel pu in, atenuarea dezechilibrelor men ionate, el recomanda interven ia constant a statului n via a economic. Sismondi contesta att existen a legilor naturale, obiective, care ar guverna via a economic i social, ct i capacitatea de analiz a procesului economic prin metodele abstractizrii i generalizrii. Pentru n elegerea dinamicii economice, aprecia el, economitii ar trebui s studieze cadrul istoric al dezvoltrii economiei de pia i s adopte msuri adecvate situa iei din fiecare ar. Pentru explicarea fenomenelor de criz i dezechilibru din economia de pia , Sismondi a elaborat o teorie a pie elor, opus celei formulate de J.B.Say. n opinia lui, n economia de pia avea loc reducerea puterii de cumprare a micilor productori i a muncitorilor, datorat diminurii pe termen lung a veniturilor acestora. n aceste condi ii, se manifesta tendin a de rmnere n urm a cererii de mrfuri fa de ofert, ceea ce genera crize de subconsum. De aici, Sismondi desprindea dou concluzii: dezvoltarea economiei de pia putea avea loc numai n condi iile men inerii unui sector economic nonmarfar, care func iona ca supap de reechilibrare a raportului dintre cerere i ofert; pe msura extinderii rela iilor de pia n ntreaga economie, crizele de subconsum urmau s se agraveze, transformndu-se ntr-o criz generalizat, care ar declana crahul automat al capitalismului. Pentru prentmpinarea acestei situa ii, el preconiza revenirea la forme de organizare economic istoricete depite, cum erau atelierele meteugreti i mica produc ie agricol. Analiza ntreprins de Sismondi ignora att importan a consumului productiv i a acumulrii de capital pentru extinderea capacit ii de absorb ie a pie ii, ct i posibilit ile economiei de pia de adaptare la diverse situa ii. Privit 38

n ansamblu, concep ia sa avea s influen eze, n special, pe unii gnditori heterodoci i radicali din secolul al XX-lea. Deoarece n opera lui Sismondi gsim puncte de contact, dar i deosebiri de politic economic n compara ie cu gnditorii liberali clasici el a fost considerat un gnditor eterodox. n opera lui Pierre Joseph Proudhon (1809-1869) se ntlnesc idei ale romantismului economic, ale socialismului asocia ionist i ale anarhismului. Pierre Joseph Proudhon i-a expus ideile sale n numeroase lucrri, cea mai edificatoare fiind lucrarea intitulat Ce este proprietatea? (1840). Proudhon critic inegalit ile sociale, contradic iile, nedrept ile din capitalism, dar i mpotriva comunismului. El considera c proprietatea capitalist este un furt, c se baza pe exploatarea muncitorilor de ctre capitaliti, propunnd nlocuirea ei cu posesiunea personal i ereditar. El urmrea nlturarea abuzurilor din capitalism, dar men inerea bazelor lui (posesiunea individual fiind un atribut al propriet ii particulare), multe din explica iile date de el fiind discutabile, nefiind acceptate de al i gnditori ai altor curente de gndire economic. Proiectul su social-economic avea n vedere constituirea unei societ i mutualiste, bazate pe solidaritatea reciproc, mutual dintre productori. n esen , el preconiza descentralizarea produc iei i organizarea ei de ctre muncitori i micii productori. Pentru ob inerea de credite n condi ii avantajoase, urma s se nfiin eze o banc popular, care s asigure finan area permanent a activit ilor economice. Reflec iile lui Proudhon cuprind numeroase neclarit i i erori, motiv pentru care sunt considerate simple deziderate social-romantice.

U5.2. Protec ionismul - reac ie na ional mpotriva liberalismului economic clasic


Dac socialismul utopic i romantismul economic au criticat n egal msur att economia de pia ct i liberalismul clasic, protec ionismul critic i atac numai liberalismul economic clasic, aprnd n acelai timp principiile economiei moderne de pia . Teoriile protec ioniste s-au dezvoltat pe parcursul a aproximativ un secol, ntre deceniul al treilea al secolului al XIX-lea i deceniul al treilea al secolului al XX-lea. Ele au aprut aproape simultan n statele germane (mai trziu, Germania) i n Statele Unite ale Americii ri n care dezvoltarea economiei de pia era ntrziat de nerealizarea unit ii statale, de insuficienta valorificare a resurselor disponibile, dar i de prezen a pe pia a intern a mrfurilor industriale, superioare calitativ, importate din Anglia. Mai trziu, ideile protec ioniste aveau s gseasc un teren favorabil i n Austria, Rusia, Romnia, Italia i n alte ri, n care nivelul de dezvoltare economic i pozi ia n economia mondial erau resim ite ca fiind inferioare poten ialului lor economic. Protec ionismul a preluat i a dezvoltat unele idei mercantiliste, mai ales privind rolul statului n stimularea agen ilor economici indigeni i descurajarea concuren ei externe. Reac iile na ionale i protec ioniste s-au manifestat n decursul sec. al XIX- lea, n rile din Europa Central i de Est, precum i n coloniile britanice din America. Acestea au aprut datorit existen ei concuren ilor mai puternici din rile industrializate, produsele na ionale nerezistnd presiunilor de pe pia a 39

mondial. Suportul social al protec ionismului l-a constituit un ealon mai pu in dezvoltat al burgheziei. Ca reprezentan i ai protec ionismului amintim pe gnditori cum au fost: Al. Hamilton, F. List, H. Ch. Carey, S.N. Patten. n Romnia purttorii de cuvnt ai burgheziei industriale n sec.al-XIX-lea au fost: M Koglniceanu, G. Bari iu, D. Mar ian, B. P. Hadeu, P. S. Aurelian, A. D. Xenopol, etc. ntemeietorul curentului protec ionist este economistul german Friederich List (1789-1846). Format n atmosfera de renatere a spiritului na ional de la nceputul secolului al XIX-lea, tnrul List a sus inut unificarea politic i unitatea vamal a statelor germane. Mai trziu, stabilit vremelnic n Statele Unite ale Americii, el s-a familiarizat cu practicile protec ionismului vamal din aceast ar i a elaborat o prim variant a teoriei sale sub forma unor scrisori destinate publicului american, reunite n 1827 n lucrarea Trsturile unui nou sistem de economie politic. napoiat n Germania, List i-a continuat activitatea tiin ific i a publicat n 1841 opera sa fundamental Sistemul na ional al economiei politice. (1841), n care abordeaz n mod istoric i comparativ etapele dezvoltrii economice a diferitelor ri, politicile economice practicate i doctrinele pe care s-au ntemeiat. List a criticat liberalismul economic clasic i politica economic a liberului schimb, considernd c liberalismul este individualist, cosmopolit i materialist, metoda abstractizrii i metoda deductiv avnd un caracter ngust care nu ine seama de particularit ile istorice concrete ale fiecrei na iuni. Generalit ile for ate dezavantajeaz na iunile mai pu in dezvoltate, preponderent cu o economie agricol. List reproa liberalilor clasici, n general, i lui Adam Smith, n special, faptul c aplicarea ideilor lor slujea exclusiv intereselor na iunilor dezvoltate (Angliei i n secundar Fran ei) de a dezorganiza economic i a frna progresul celorlalte state. El eviden ia urmtoarele trsturi ale doctrinei liberale clasice, la care se raporta critic: cosmopolitismul, n sensul caracterului pretins universal al postulatelor sale tiin ifice; individualismul, n sensul siturii agentului economic izolat n central demersului su tiin ific i al lipsei de preocupare pentru situa ia economic a colectivit ilor; materialismul, n sensul concentrrii asupra problematicii avu iei i valorii. Prin contrast cu economia politic liberal clasic, List pune bazele economiei politice a na iunii. Obiectul de studiu al acesteia l reprezint via a economic a fiecrei na iuni, cu trsturile, capacit ile i resursele sale. Na iunea, aprecia el, trebuie s se afle n centrul analizei economice, ntruct ea este purttorul totalit ii for elor productive. Prin conceptul de for e productive ale na iunii, List avea n vedere un ansamblu foarte larg de elemente materiale i spirituale: for ele naturii, capacit ile de produc ie, resursele umane; institu iile de nv mnt, tiin i art, legisla ia i politica economic; administra ia publicm credin ele religioase i altele. For ele productive exprimau puterea economic i prestigiul n lume al unei na iuni i, abia dup aceea, gradul ei de bog ie. For a de a crea bog ii, nota List, era mai important dect bog ia nsi. List propune nlocuirea politicii externe a liberului schimb cu protec ionismul educativ, adic adoptarea unor taxe vamale la mrfurile strine pentru aprarea produc iei industriale na ionale fa de concuren a celor dinti. Produsele importate, puteau fi vndute la pre uri mai sczute deoarece erau produse cu o productivitate mai mare a muncii. ''Protec ionismul educativ'' era 40

pentru List o prghie pentru furirea unei industrii na ionale proprii, o msur temporar care s permit o schimbare a mentalit ii, o educare a na iunii n vederea participrii active la procesul de industrializare, urmnd ca dup aceea s fie acceptat politica liberului schimb. Protec ionismul vamal a fost politica extern oficial adoptat de ctre SUA a independen ei fostelor colonii fa de Marea Britanie. Majoritatea economitilor acestei ri sunt protec ioniti n exterior, cu scopul de a permite dezvoltarea industriei americane ca mijloc de consolidare a independen ei lor politice. Protec ionismul nord-american s-a dezvoltat sub influen a att a ideilor unor mercantiliti trzii, cum era Alexander Hamilton, ct i a teoriei protec ioniste a lui Friedrich List. Hamilton recomanda nc din 1791 ncurajarea industriei nordamericane prin impunerea unor taxe vamale la importurile de produse manufacturate din Anglia. List a participat, pe timpul ederii sale n SUA, la dezbaterile publice asupra avantajelor unei politici economice protec ioniste i respectiv, liberschimbiste, dezbatere ce s-a bucurat de un larg ecou n cercurile tiin ifice, i n general, n rndurile opiniei publice. Principalii reprezentan i ai protec ionismului nord-american sunt H.C.Carey i S.Patten. Economistul Henry Charles Carey (1793-1879) a adus n discu ie, n afara unor principii i idei foarte asemntoare cu cele expuse de List (motiv pentru care cei doi au fost acuza i c s-au inspirat unul de la cellalt), i teorii proprii, cum este teoria armoniilor economice interna ionale. El considera c diviziunea interna ional a muncii rezultat n urma aplicrii principiilor liberschimbiste ar duce la mpr irea rilor lumii n dou mari categorii: ri dezvoltate (sau industriale) i ri slab dezvoltate (sau agrare), ceea ce distrugea armonia interna ional i antrena stri conflictuale permanente. n schimb, aplicarea unor politici economice protec ioniste ar favoriza dezvoltarea productiv complex a fiecrei ri, n care ramurile produc iei materiale se completau armonios una pe cealalt. De pild, arta el, agricultura oferea ramurilor industriei prelucrtoare att o surs de aprovizionare cu materii prime, ct i o pia de desfacere pentru produsele industriale. Armonia existent ntre ramurile fiecrei economii na ionale reprezenta pentru Carey o premis esen ial a armoniei din rela iile economice interna ionale, bazat pe schimburile comerciale echitabile i pe progresul continuu al fiecrei na iuni. Simon Patten (1852-1922) n lucrarea sa Bazele economice ale protec ionismului (1890) sus ine c specializarea unilateral a unei economii srcete ara respectiv, obiectivul principal al SUA fiind crearea unei economii complexe, dezvoltarea ct mai puternic a diferen elor ramurilor industriei i protejarea lor de concuren a rilor mai puternice prin taxe vamale. Divergen ele dintre protec ionism i liberul schimb vor continua n forme relativ schimbate i n decursul sec. al-XX-lea, pn n zilele noastre. Concep ia lui List a exercitat o puternic influen pozitiv asupra multor genera ii de economiti germani din coala istoric ca i asupra unor gnditori nordamericani (H. Ch. Carey) i est europeni (D. P. Mar ian, P. S. Aurelian).

41

U5.3. Radicalismul liberal i institu ionalismul nordamerican


Alturi de doctrinele i curentele de gndire economic analizate pn acum au atacat liberalismul economic clasic, fiind ns aprtori ai economiei de pia se mai nscriu si alte dou curente care aduc o serie de elemente originale n gndirea economic, fie n sensul semnalrii unor elemente negative sau elemente de rigiditate n func ionarea economiei de pia la cumpna dintre sec. XIX i XX (radicalismul liberal), fie n sensul dezvluirii unor insuficien e metodologice i de politic economic ale liberalismului economic (institu ionalismul nordamerican). Radicalii liberali sunt pentru economia de pia , dar critic prezen a unor factori care ngreuneaz func ionarea armonioas i eficient a mecanismelor acesteia, mai ales factorii care diminueaz sau blocheaz destrmarea liberei concuren e. Principalii reprezentan i sunt: Henry George (1839- 1897), A. R. Wallace (1823-1913). Ascensiunea radicalismului se datoreaz, ntr-o msur considerabil, creterii interesului pentru studierea unor procese i fenomene aprute n economia mondial la mijlocul i n a doua jumtate a secolului al XX-lea ca rezultat al decolonizrii politice i al globalizrii economice. Rspunznd necesit ii de elucidare a acestor noi procese i fenomene, precum i de reevaluare, dintr-o nou perspectiv, a altora mai vechi, economitii radicali au acordat aten ie studierii: 1. genezei, naturii i cilor de depire ale subdezvoltrii economice; 2. raporturilor dintre rile dezvoltate i cele n curs de dezvoltare privind fluxurile interna ionale de mrfuri, capital, tehnologie i for de munc; 3. fluctua iilor, crizelor i asimetriilor din economia mondial contemporan; 4. raporturilor dintre individ i societate, precum i dintre grupurile sociale legat de produc ia i reparti ia bunurilor. Curentul radical nu are un fondator unic, iar abordrile sale teoretice i metodologice sunt eterogene. Din aceste motive, unii doctrinari de orientare liberal au contestat nsi existen a radicalismului ca i curent nchegat de idei i au cerut, dup caz, repartizarea exponen ilor si la curentele a cror paradigm o adopt (marxism, keynesism, protec ionism etc.) sau considerarea lor ca gnditori heterodoci. n rile dezvoltate, radicalismul s-a aflat ntr-o relativ izolare n mediile academice, n care predominau curentele tradi ionale. Printre cei mai importan i reprezentan i ai si se numr J.K.Galbraith i I.Wallerstein din SUA, A.Emmanuel din Grecia i J.Attali din Fran a, G.Myrdal din Suedia i al ii. n schimb, n rile n curs de dezvoltare, au luat natere veritabile coli na ionale de orientare radical, cum sunt cele din Brazilia (C.Furtado, J.deCastro), Argentina (R.Prebisch), Mexic (V.Urquidi), Egipt (S.Amin), India i altele. Acest fapt a permis abordarea problematicii economice de pe pozi ia intereselor specifice acestor ri. Economistul suedez Gunnar Myrdal (1898-1987) a fost o personalitate marcant a vie ii tiin ifice i politice suedeze i interna ionale. A func ionat ca profesor i cercettor, ca secretar al Comisiei Economice a ONU pentru Europa, a fondat Institutul Na ional de Studii Economice din Stockholm i n ultima parte a vie ii, a militat pentru pace i dezarmare. n 1974 a fost distins, alturi de F.A.v.Hayek, cu Premiul Nobel pentru economie. Este autorul lucrrilor Teoria 42

economic i regiunile subdezvoltate (1960) i Sfidarea srciei mondiale. O schi de program mondial mpotriva srciei (1970). Ca i al i oameni de tiin din genera ia sa, G. Myrdal a sus inut c un bun economist ar trebui s se preocupe de nevoile oamenilor privite n ansamblul lor, i nu doar de cele strict economice. n opinia sa, orice teorie economic pornete de la o judecat de valoare cu caracter politic. Analizele tiin ifice nu pot, indiferent de gradul de onestitate profesional al autorilor, s depeasc aceste judec i de valoare. G. Myrdal s-a disociat de teoriile neoliberale privind comer ul interna ional, sus inute de unii exponen i ai colii de la Stockholm. n opinia sa, adoptarea unei politici comerciale liberschimbiste accentua diferen ele de pre uri i de productivitate dintre exporturile rilor dezvoltate i ale celor n curs de dezvoltare n detrimentul ultimelor. nlturarea srciei din rile foste coloniale din Asia i Africa impunea att o larg cooperare economic i politic ntre statele lumii, ct i creterea rolului organismelor interna ionale specializate. Economistul suedez se numr printre principalii teoreticieni contemporani ai statului-providen , pe care l privea ca expresie a ntreptrunderii intereselor tuturor grupurilor sociale. El aprecia c autorit ile publice aveau datoria s asigure cele mai bune condi ii posibile de educare, locuit, ocrotire a snt ii i asisten social. n acelai timp, el a atras aten ia asupra birocratizrii crescnde a institu iilor statului, pe care o atribuia manipulrii unor obiective generale n favoarea unor interese de grup i individuale. Adept al dirijismului economic, G. Myrdal s-a distan at de unele solu ii keynesiene. Astfel, el a sus inut ideea, aparent paradoxal, c interven ia statului n economie este necesar, n primul rnd, n perioadele de avnt economic, pentru a stimula investi iile i a pune astfel bazele unei dezvoltri durabile. John Kenneth Galbraith (1908-2006) este unul dintre cei mai cunoscu i i n acelai timp, cei mai controversa i economiti contemporani. Originar din Canada, el s-a stabilit de tnr n SUA, unde a studiat economia agricol i zootehnia, dup care a urmat studii de economie teoretic. A fost profesor la universit i de renume (Harvard, Princeton), editorul unor publica ii influente, consilier economic preziden ial i nalt func ionar interna ional. Format sub influen a institu ionalismului, J.K.Galbraith a devenit, ncepnd din deceniul al aselea al secolului al XX-lea, exponentul radicalismului nordamerican. n lucrrile sale Capitalismul american (1950), Societatea abundent (1958) i altele, folosind un stil direct i evitnd formalizrile matematice, s-a adresat publicului larg i nu doar cercurilor de specialiti. Din acest motiv, unii colegi de genera ie, printre care P.A.Samuelson i P.Drucker, l-au considerat un publicist talentat, dar nu un veritabil om de tiin . Referindu-se la teoria liberal neoclasic privind libertatea de alegere a consumatorilor, J.K.Galbraith observa c interesele marilor ntreprinderi i cele ale masei consumatorilor sunt diametral opuse n privin a nivelului pre urilor, volumului produc iei i alocrii resurselor materiale. n realitate, productorii nu se afl n slujba intereselor consumatorilor, ci exercit o influen tot mai puternic asupra op iunilor acestora, ca i asupra societ ii n ansamblul ei. Pentru a contracara n mod realist aceast influen , pe care o considera duntoare, el nu propunea dizolvarea trusturilor i a concernelor, ci consolidarea contraponderii acestora, reprezentat de sindicate i asocia ii ale consumatorilor. J.K.Galbraith a dezvoltat teoria, de inspira ie institu ionalist, a destructurrii pie elor. Potrivit acesteia, n economie i societate se manifest mai multe centre de putere, ntre care nu predomin armonia, ci confruntarea 43

pentru impunerea propriilor interese. Studierea acestor centre de putere face necesar analiza att a factorilor economici, ct i a celor extraeconomici. La scara economiei na ionale, acest fapt impunea interven ia statului n vederea armonizrii intereselor generale cu cele de grup i individuale. La scara economiei mondiale, se impunea adoptarea unor norme general valabile privind desfurarea rela iilor economice dintre ri, redistribuirea veniturilor din comer ul mondial n favoarea rilor mai pu in dezvoltate i adoptarea unor reforme institu ionale n consens cu interesele rilor n curs de dezvoltare. Economistul american s-a ilustrat ca un critic fervent al risipei din societ ile bogate. Stimulnd cu precdere ramurile economice rentabile, economia privat nu s-a artat capabil, considera el, s satisfac nevoile adevrate ale societ ii, n special n materie de asisten social, locuin e i educa ie. Raul Prebisch (1901-1987), personalitate de referin a gndirii economice contemporane, este ntemeietorul radicalismului latino-american. El a cunoscut, n perioada sa de formare, lucrrile lui M.Manoilescu, publicate n limbi de circula ie interna ional, precum i ale altor economiti de orientare protec ionist i corporatist. Sub influen a acestora, el i-a dezvoltat propria doctrin, pe care a expus-o n lucrarea Dezvoltarea economic a Americii Latine i principalele ei probleme (1950) i a recomandat-o, n calitate de secretar al Comisiei Economice ONU pentru America Latin (C.E.P.A.L.), n vederea aplicrii n statele membre. Potrivit doctrinei sale, principalele cauze ale apari iei i adncirii fenomenului subdezvoltrii sunt structurile asimetrice din economia mondial i rela iile inechitabile din comer ul interna ional. Studiind evolu ia economiei mondiale contemporane, R.Prebisch a pus n eviden decalajul dintre centrul i periferia acesteia. Prin conceptul de centru, el n elegea ansamblul statelor dezvoltate avnd economie de pia , iar prin periferie, ansamblul statelor n curs de dezvoltare. Teoriile liberale clasice i neoclasice ale comer ului interna ional avantajau rile industrializate i subminau economia celor n curs de dezvoltare, prin importuri ieftine i ruinarea ramurilor tradi ionale. Pentru remedierea acestei situa ii, economistul argentinian recomanda industrializarea rapid a rilor n curs de dezvoltare prin politici comerciale protec ioniste i substituirea importurilor. n ultima parte a activit ii sale, evalund rezultatele contradictorii ale aplicrii recomandrilor sale, R.Prebish i-a nuan at opiniile. Procesul de industrializare, considera el, urma s aib n vedere adoptarea unor msuri de control al pre urilor la nivel mondial, asociate cu integrarea regional i acordarea unui tratament preferen ial n rela iile economice dintre statele partenere. Economistul brazilian Celso Furtado (1920-2004), autorul lucrrii Dezvoltare i subdezvoltare (1966), a studiat rela iile de dependen economic existente ntre rile agricole i n general, mai pu in dezvoltate i cele dezvoltate, care dominau comer ul mondial. n opinia sa, structura economic a rilor n curs de dezvoltare a fost deformat ca urmare direct a pozi iei lor dependente n schimburile interna ionale. Economistul grec Arghiri Emmanuel (1911-2001) a sintetizat, n lucrarea sa Schimbul inegal. Eseu asupra antagonismelor din raporturile economice interna ionale (1969), argumentele economitilor radicali privind caracterul inechitabil al schimburilor economice dintre rile dezvoltate i cele mai pu in dezvoltate. Totodat, el s-a referit la decalajul dintre nivelul salariilor din cele dou grupuri de ri pentru a explica diferen ele existente ntre pre urile la exporturile cestora. 44

Institu ionalismul nord-american este un curent de gndire economic format ca rezultat al unor critici, de neajunsurile reale ale liberalismului economic, precum i a unor influen e pozitive din partea colii istorice germane. Institu ionalismul s-a dezvoltat n Statele Unite ale Americii la sfritul secolului al XIX-lea i n primele trei decenii ale secolului al XX-lea. Format sub influen a colii istorice germane, el a preluat i a dezvoltat orientrile teoretice i metodologice ale acesteia, pe care le-a aplicat la problematica social-economic din SUA. Prin conceptul de institu ie, adep ii acestui curent n elegeau totalitatea normelor juridice i de comportament care reglementau ac iunea indivizilor, ntreprinderilor, grupurilor sociale i administra iilor publice i private. Studierea institu iilor urma s in seama att de marea lor diversitate, ct i de evolu ia lor n timp. Activitatea agen ilor economici era analizat nu n mod izolat, ci n cadrul institu iilor din care acetia fceau parte. Pentru explicarea tendin elor de evolu ie ale institu iilor i, prin aceasta, a modului de ac iune i a regulilor de conduit car urmau s fie adoptate de agen ii economici, se recomand studierea unei cantit i ct mai mari de date i fapte. Dintre exponen ii institu ionalismului s-au remarcat T.Veblen i W.Mitchell. Thorstein Veblen (1857-1929), ntemeietorul curentului institu ionalist, i-a expus opiniile n lucrrile: Teoria clasei neproductive (1893), Teoria ntreprinderii de afaceri (1904) i altele. Natura uman, considera T.Veblen, nu putea fi n eleas numai din perspectiva unor legi economice imuabile, n care caracterul ei att feroce, ct i creativ sunt prezentate n mod ra ional; ea ar putea fi studiat i n eleas mult mai bine dac s-ar utiliza metodele antropologului sau ale psihologului, care privesc omul ca pe o fiin cu porniri instinctuale i ira ionale. Pe msura dezvoltrii economiei de pia , aprecia T.Veblen, se manifesta tendin a creterii numerice i ca importan a unor pturi parazitare, compuse din speculan i, rentieri, intermediari, care formau clasa neproductiv. Noua clas neproductiv se ncadra n vechiul tipar al categoriilor sociale prdalnice i parazitare existente n societ ile premoderne i perpetua admira ia fa de puterea personal i rela iile de clan, pe care se sprijinea. T.Veblen dezavua atitudinea opiniei publice, care manifesta ngduin i, n unele cazuri, chiar aprobare fa de ac iunile socialmente negative ale pturilor parazitare. Departe de a fi privi i ca parazi i sau spoliatori, exponen ii clasei neproductive se bucurau de admira ia comunit ii. n schimb, prin contrast, activit ile creative erau marginalizate. Referindu-se la rolul ntreprinztorului, T.Veblen i contesta calitatea de personaj central al vie ii economice, pe care i-o atribuiau curentele de factur liberal. n opinia lui, omul de afaceri juca un rol mai degrab negativ n cadrul sistemului acela de beneficiar al unor avantaje nemeritate. El urma, ntr-o perioad de timp relativ scurt, s i piard pozi ia de inut n economie i n societate i s fie nlocuit de manageri i specialiti, ca efect, ntre altele, al dezvoltrii impetuoase a tiin ei i a tehnicii. Wesley Mitchell (1874-1948), se pronun a, sub influen a lui G.Schmoller, pentru acumularea unor date i fapte sistematice n vederea identificrii tendin elor de dezvoltare ale vie ii economice i pentru adoptarea, pe aceast baz, a unor msuri de politic economic adecvate. n cea mai important lucrare a sa, Ciclurile de afaceri (1913), W.Mitchell a introdus n literatura de specialitate conceptul de ciclu de afaceri (business cycle). Relund i dezvoltnd considera iile altor economiti, el a pus n eviden existen a unei evolu ii ciclice pe termen mediu, cu o durat de 6-11 ani. n opinia 45

sa, calea de determinare a ciclicit ii economice o constituie analiza fluctua iilor pre urilor. Dei au dispus de un material faptic bogat i de un instrumentar de analiz perfec ionat, institu ionalitii nu au putut s prevad declanarea crizei economice din 1929-1933 i nici s formuleze solu ii viabile de depire a acesteia. Acest fapt reproat cu insisten de rivalii lor de alte orientri a grbit procesul de dezagregare a institu ionalismului, ca i curent nchegat de idei, n deceniul al patrulea al secolului al XX-lea. Teoreticienii din genera ia mai tnr, forma i n spiritul ideilor institu ionaliste, ntre care J.K.Galbraith, aveau s i continue activitatea ca precursori sau exponen i ai radicalismului.

Test de autoevaluare nr. 5


1. Care au fost performan ele economice ale capitalismului? (10 puncte)
Timp de lucru : 30 min Punctaj 250p

2. Disfunc ionalit i aprute pe pia ntre cerere i oferta de mrfuri. (10 puncte) 3. n ce au constat reac iile fa de nedrept ile care nso eau evolu ia capitalismului? (10 puncte) 4. Ce critic doctrina socialist? (10 puncte) 5. Care au fost mijloacele necesare pentru reorganizarea societ ii bazate pe proprietatea colectiv? (10 puncte) 6. Care au fost reprezentan ii de seam ai doctrinei socialismului asocia ionist? (10 puncte) 7. Principiile organizrii asociative n concep ia lui Ch. Fourier. (10 puncte) 8. Ce prevedea proiectul social-economic al lui Robert Owen? (10 puncte) 9. n ce const teoria ter elor persoane a lui J. Ch. L. Simonde de Sismondi? (10 puncte) 10. Cum s-a numit programul economic sus inut de J. Ch. L. Simonde de Sismondi? (10 puncte) 11. n ce const teoria pie elor a lui J. Ch. L. Simonde de Sismondi? (10 puncte) 12. Ce critic Pierre Joseph Proudhon n lucrarea Ce este proprietatea?? (10 puncte) 46

13. Ce are n vedere proiectul social-economic a lui Pierre Joseph Proudhon? (10 puncte) 14. n ce perioad s-au dezvoltat teoriile protec ioniste? (10 puncte) 15. Care au fost reprezentan ii protec ionismului i cine este ntemeietorul curentului protec ionist? (20 puncte) 16. n ce const protec ionismul educativ? (10 puncte) 17. Prin ce teorie se remarc Henry Charles Carey i ce presupunea aceasta? (10 puncte) 18. Ce sus ine Simon Patten n principala sa lucrare Bazele economice ale protec ionismului? (10 puncte) 19. Care sunt problemele crora le-au acordat aten ie economitii radicali? (10 puncte) 20. Care sunt reprezentan ii radicalismului economic? (10 puncte) 21. n ce const teoria destructurrii pie elor a lui J.K. Galbraith? (10 puncte) 22. Ca este institu ionalismul nord-american i cnd s-a dezvoltat acesta? (10 puncte) 23. Ce se n elege prin conceptul de institu ie n opinia reprezentan ilor institu ionalismului nord-american? (10 puncte) 24. Reprezentan i ai institu ionalismului nord-american. (10 puncte)

47

UNITATEA 6 Marxismul i destinul su istoric

Durata medie de studiu individual - 2 ore

Cuprins:
U6.1. Paradigma i rdcinile istorice ale marxismului

pag. 49

U6.2. Contribu ia lui Karl Marx la analiza legilor de func ionare a 50 economiei de pia U6.3. Teoria marxist despre inevitabilitatea nlocuirii capitalismului cu 53 socialismul U6.4. Destinul dramatic al doctrinei marxiste Tema de control nr. 6 53 54

U6.1. Paradigma i rdcinile istorice ale marxismului


Marxismul a aprut la mijlocul secolului al XIX-lea, ca o reac ie la multiplele fenomene ale timpului, dar i la insuficien ele doctrinelor economice formulate anterior. Izvort din caracterul exploziv al epocii lui, marxismul s-a dezvoltat i s-a impus drept cea de-a doua megatendin din gndirea economic modern. ntr-o atmosfer de crize i tensiuni social-politice (revolu iile burghezodemocratice de la 1848, tentativa proletariatului de a cuceri puterea politic din 1871 Comuna din Paris, reorganizarea micrii muncitoreti la scar interna ional Interna ionala a I-a i a II-a) se impune ca tot mai evident nevoia de nnoire a gndirii economice. Karl Marx (1818-1883) este corifeul acestui curent, cel care bazndu-se pe o informa ie istoric i faptic foarte bogat, dublat de o erudi ie i o inteligen cu totul remarcabile, ncearc i reuete ntr-o anumit msur, un nou salt n tiin a economic. n compara ie cu predecesorii si, Karl Marx a ridicat tiin a economic pe o treapt superioar, de unii contestat, de al ii declarat drept o revolu ie n gndirea economic. Opera sa economic fundamental, intitulat Capitalul, cu subtitlul Critica economiei politice, a fost mpr it n patru volume dintre care numai primul a fost publicat n timpul vie ii sale.

48

Pe baza acestei opere de o valoare inestimabil, mpreun cu prietenul i colaboratorul su Fr. Engels, a sintetizat i elaborat Manifestul partidului comunist (1848). n procesul dublei critici pe care o face att capitalismului ct i tiin ei economice de pn la el, Marx a elaborat o nou paradigm pentru investigarea realit ii denumit materialismul dialectic i istoric. Esen a paradigmei marxiste const n ideea c n produc ia material, oamenii intr independent de voin a lor, n rela ii unii cu al ii, dar a cror natur depinde de nivelul de dezvoltare a for elor de produc ie din vremea respectiv. Principalele caracteristici ale paradigmei marxiste, denumit de autor dialectica materialist i materialismul istoric sunt: abordarea sistemic i istoric a economiei; folosirea unor criterii complexe pentru a explica micarea societ ii n ansamblu; cutarea resortului dezvoltrii n contradic iile interne ale economiei; urmrirea fazelor dezvoltrii i a legilor obiective care guverneaz dezvoltarea i a factorilor conjuncturali care o nso esc i o nuan eaz.

U6.2. Contribu ia lui Karl Marx la analiza legilor de func ionare a economiei de pia
Punctul de pornire al investiga iilor lui Marx cu privire la sistemul de categorii economice l-a constituit marfa i categoriile economice legate de ea: banii i pre ul. Pentru prima oar studiul acestora este realizat n mod istoric, semnalnd metamorfozele pe care acestea le cunosc n trecerea de la produc ia simpl de mrfuri (forma ini ial a economiei de pia ) la capitalism (forma modern a economiei de pia ). Pe aceste baze teoretice noi, Marx face distinc ia ntre munc i for a de munc, aprofundeaz analiza capitalului, analizeaz plusvaloarea, explic salariul ca pre al for ei de munc i nu ca pre al muncii, etc. Punctul de plecare al gndirii economice marxiste este teoria valorii. Marx consider valoarea ca expresie a cantit ii de munc social cuprins ntrun produs. O perspectiv care supraevalua munca manual a proletarului. Teoria valorii munc nu este extrem de original, ci valorific contribu iile economitilor clasici. Dar Marx vede dincolo de marf oamenii i rela iile dintre ei, rela iile dintre clase. Astfel ntre oameni ceea ce se schimb este de fapt munc cristalizat, materializat n marf. Societatea e vizualizat de Marx ca fiind format din dou clase cu interese opuse. O clas de exploatatori i una de exploata i, care se afl n conflict fundamental. Iar sursa rului o constituie proprietatea. Dar ncercarea sa de a prezenta un model credibil al societ ilor istorice ca fiind formate n special din exploata i i exploatatori eueaz de asemenea. Sclavii i proprietarii de sclavi nu au reprezentat dect o parte redus a popula iei n antichitate, insignifiant n majoritatea timpului i societ ilor, cu excep ia unor scurte perioade n Grecia i Roma antic. n feudalism exista o clas suplimentar fa de feudali i ranii liberi i de meseriai. Dar i clerul reprezenta o categorie social important care rmne n afara explica iei marxiste, nefiind nici nobili, nici aservi i. Realitatea era cu total diferit fa de modul n care simplul model marxist de sistematizare a istoriei ncerca s o prezinte. 49

Pornind de la analiza static i istoric a capitalismului, Marx continu investiga iile cu ncercarea de a descoperi legile economice de func ionare, de micare i dezvoltare a capitalismului din timpul su. n urma acestor analize, el concluzioneaz c: scopul i stimulentul dezvoltrii produc iei capitaliste l constituie ob inerea de ct mai mult plusvaloare de ctre proprietarii capitalului; singurii productori sunt muncitorii exploata i de proprietarii capitalului; salariul pltit muncitorului reprezint doar o parte din valoarea creat de el, iar cea mai mare parte (plusvaloarea) e nsuit de cei care nu munceau, sub form de profit, dobnd, rent funciar. Toate acestea, consider el, reprezint sursa luptei de clas n plan social politic i justific pe deplin idealul socialist. Un alt concept fundamental este capitalul. Capitalul este, n doctrina marxist, valoare acumulat. Originea capitalului este plusvaloarea. Dar ntre plusvaloare i capital exist o legtur chiar mai strns. Capitalul ia natere i se sporete pe baza plusvalorii dar i plusvaloarea se formeaz pe baza capitalului. No iunea de plusvaloare, reprezentnd ceea ce rmne n urma pl ii muncii, a fost folosit i de economitii clasici sub denumiri ca rent, profit, supravaloare etc, reprezentnd formele concrete pe care le putea lua plusvaloarea n sfera reparti iei. Marx construiete o ntreag teorie a plusvalorii i descoper formele ei concrete, totul n cadrul procesului reparti iei venitului na ional. Pe scurt aceast idee arat c muncitorii primesc sub form de salariu numai o parte din valoarea pe care ei o creeaz cealalt parte fiind nsuit pe nedrept de capitaliti. La Marx plusvaloarea reprezint diferen a ntre valoarea creat de muncitor i salariul de subzisten , necesar consumului muncitorului i familiei sale pentru ca for a de munc s se reproduc. Dac n opt ore de munc muncitorul lucreaz patru pentru a-i produce echivalentul salariului su de subzisten , plusvaloarea apare n celelalte patru cnd muncitorul produce n continuare pentru capitalist, fr a primi nimic n schimb. Pentru Marx acesta a fost doar un punct de pornire. El distinge ntre munc ca reprezentnd activitatea de creare de bunuri, i for a de munc, ca reprezentnd capacitatea fizic i intelectual a muncitorului de a presta aceast munc. Ceea ce vinde muncitorul capitalistului este for a sa de munc i nu munca, primind pentru aceasta un pre numit salariu. Dar prin utilizarea mrfii for de munc aceasta este capabil s creeze valori mai mari dect propria ei valoare, ceea ce i permite capitalistului s intre n posesia unui surplus de valoare fr a da nimic n schimb. O alt distinc ie important face Marx ntre valoarea de ntrebuin are i cea de schimb. Din punctul de vedere al valorilor de ntrebuin are, mrfurile sunt diferite unele de altele i sunt deci incomparabile. Ceea ce le diferen iaz este calitatea. Dar ca s poat fi msurate i echivalate n cadrul schimbului ele trebuie s aib numai deosebiri cantitative. Prin urmare n schimb valoarea de ntrebuin are nu are nici o importan . n centrul preocuprilor lui Karl Marx a stat i teoria reproduc iei simple i lrgite a capitalului social, cu corolarul acesteia inevitabilitatea crizelor economice de supraproduc ie n capitalism. Astfel, Marx respinge teoria liberal a autoreglrii spontane prin intermediul pre urilor, surprinznd numeroase contradic ii n cadrul ei, a cror origine o vede n existen a propriet ii private capitaliste asupra mijloacelor de produc ie. 50

Aprofundnd problema reproduc iei capitalului social, K. Marx face o dubl analiz produsului social i venitului na ional, elabornd celebrele scheme ale reproduc iei simple i lrgite. Conform schemelor sale, condi ia care face posibil continuarea fr piedici a reproduc iei sociale difer dup mprejurri: n cazul reproduc iei simple, aceasta const n egalitatea ntre sectorul produc iei de mijloace de produc ie (sectorul I) i sectorul produc iei bunurilor de consum (sectorul II); n cazul reproduc ie lrgite, condi ia o reprezint inegalitatea celor dou sectoare (sectorul I > sectorul II ). n acelai timp, Marx semnaleaz numeroasele contradic ii care nso esc reproduc ia capitalului social, derivnd din caracterul particular al deciziilor i sistemul inegal de reparti ie a venitului na ional, care fac s nu se respecte condi iile prezentate anterior i accentueaz nepotrivirea dintre nevoi i cererea solvabil, ducnd la repetarea periodic a crizelor economice n capitalism. Magistrala oper a lui Marx privind studiul capitalismului se ncheie cu unele reflec ii asupra pie ei mondiale i asupra rela iilor economice interna ionale, oper rmas ns neterminat la acest subiect. Printre contribu iile sale cele mai importante trebuie amintit teoria schimbului neechivalent i referirile le cele dou tipuri de politic extern: liber-schimbismul i protec ionismul. Pe planul schimburilor interna ionale, Marx acrediteaz ca valid teoria inechit ii, argumentnd c rile preponderent agrare, care exportau mrfuri intensive n munc erau dezavantajate deoarece primeau mrfuri pentru care s-a cheltuit mai pu in munc. Nu e cazul s insistm asupra modului n care e vzut astzi acest argument de ctre economiti ci doar s spunem c adesea e folosit ca argument politic chiar i n zilele noastre. Ceea ce e interesant e c pentru Marx nici protec ionismul nu era o solu ie viabil deoarece nu fcea altceva dect s sprijine alte categorii de capitaliti dezavantajnd n egal msur masele populare. Marx utilizeaz i n aceast problem a rela iilor interna ionale schema jocului cu sum nul, unde ceea ce ctig cineva pierde cellalt, singura interrela ionare posibil fiind conflictul. Astfel antagonismele dintre partenerii ilegal dezvolta i sunt completate de lupta pentru mpr irea sferelor de influen dintre marile puteri. Aceast tendin spre expansiune a rilor capitaliste dezvoltate ar fi datorat tocmai contradic iilor capitalismului la scar na ional. Teoria marxist a schimbului neechivalent a cutat s demonstreze c n rela iile dintre state, n acea perioad, avea loc o scurgere de venit na ional din rile agrare ctre cele industriale, proces care s-a aflat timp de mai multe secole la baza capitalismului, stimulnd dezvoltarea rilor bogate, concomitent cu frnarea dezvoltrii celor srace. Teoria a fost mbr iat de gnditorii de orientare contestatar i eterodox, inclusiv de radicali i aspru criticat de neoclasici i neoliberali.

51

U6.3. Teoria marxist despre capitalismului cu socialismul

inevitabilitatea

nlocuirii

Concluzia observa iilor i analizelor marelui gnditor a fost aceea c mersul impecabil al istoriei impune n mod inevitabil nlocuirea capitalismului cu o societate organizat n interesul oamenilor muncii avnd la baz proprietatea comun asupra mijloacelor de produc ie. K. Marx spera ca prin preluarea puterii politice de ctre clasa muncitoare aceasta s poat nltura structurile generatoare de nedrept i i s genereze structuri noi, care s permit organizarea ntregii economii n mod centralizat, pe baza unui plan la scar macroeconomic. Aceast organizare avea menirea s revolu ioneze ntregul mod de func ionare a societ ii, inclusiv reparti ia venitului na ional, care s realizeze o egalitate real ntre membrii societ ii, corelnd veniturile acestora cu efortul depus. Cu toate c experien a istoric a celor 14 ri socialiste s-a soldat cu un eec de propor ii nregistrat la sfritul secolului XX, obiectivul general urmrit de Marx a fost unul generos i anume: emanciparea celor mul i. Asemeni altor gnditori apar innd culturii umaniste i democratice, Marx a subapreciat metamorfozele posibile ale economiei moderne de pia , compatibile cu proprietatea privat, inclusiv marea capacitate de adaptare i inventivitatea managerilor capitaliti i a subevaluat totodat, tensiunile existente n snul micrii muncitoreti i socialiste, pronosticnd mult prea grbit sfritul acestui tip de organizare economic.

U6.4. Destinul dramatic al doctrinei marxiste


nc din timpul vie ii autorului su, doctrina economic marxist cunoate o apreciere entuziast mai ales n snul micrii muncitoreti i nu numai. Metodologia i teoria economic marxist au influen at numeroi economiti din rile dezvoltate, n sensul apropierii acestora de unele probleme ale timpului, evitate de gndirea economic liberal (de exemplu: Schumpeter, Leontief, Joan Robinson). Totodat, pe msura rspndirii ei, doctrina economic marxist a fost una dintre cele mai controversate crea ii intelectuale din epoca modern i contemporan. Astfel, reprezentan ii gndirii economice conven ionale respingeau n principiu teoria economic marxist, exploatnd unele fisuri sau contradic ii ale acestora (de exemplu: contradic ia dintre teoria valorii bazat pe munc i teoria pre urilor de produc ie). Spre deosebire de acetia, gnditorii occidentali eterodoci recunosc drept meritorii o serie de elemente ale gndirii economice marxiste, ca fiind de-a dreptul meritorii. Din nefericire, aprigile controverse cu privire la aceast teorie au condus la atitudini extremiste (att n perioada interbelic, dar i n cea postbelic): ultraliberalii au luat n derdere, ridicularizndu-l pe Marx i teoria sa, n timp ce dogmaticii de stnga l-au fetiizat, mergnd pn la ncercarea de a transforma marxismul ntr-o nou religie. Dincolo de toate acestea, prin metoda i erudi ia sa, prin spiritul analitic deosebit, prin numeroasele concluzii de o real valoare i rigoare tiin ific, Marx rmne unul dintre cei mai mari economiti ai lumii moderne.

52

Test de autoevaluare nr. 6


1. Care este corifeul curentului marxist de gndire economic i opera sa fundamental? (10 puncte) 2. Care este esen a paradigmei marxiste? (10 puncte) 3. Care sunt caracteristicile paradigmei merxiste? (5 puncte) 4. n ce const teoria valorii la Marx? (5 puncte) 5. Concluziile lui Marx n urma analizei legilor economice de func ionare, micare i dezvoltare a capitalului. (10 puncte) 6. Ce reprezint capitalul n doctrina marxist? (5 puncte) 7. Dar plusvaloarea? (5 puncte) 8. Care este distinc ia ntre valoarea de ntrebuin are i valoarea de schimb n concep ia lui Marx? (10 puncte) 9. Care este viziunea (teoria) lui Marx n legtur cu rela iile economice interna ionale?. (10 puncte) 10. Care era speran a lui Marx? (5 puncte) 11. Care a fost obiectivul general urmrit de Marx? (10 puncte) 12. Ce a subapreciat Marx? (5 puncte) 13. Care au fost opiniile contradictorii cu privire la doctrina economic marxist? (5 puncte) 14. La ce au dus aprigile controverse cu privire la doctrina marxist? (5 puncte)

Timp de lucru : 20 min Punctaj : 100

53

UNITATEA 7 Liberalismul economic neoclasic

Durata medie de studiu individual - 2 ore

Cuprins:
U7.1. Geneza liberalismului economic neoclasic i paradigma lui U7.2. Limitele i inconsecven ele teoriei marginaliste Tema de control nr. 7

pag. 55 57 58

U7.1. Geneza liberalismului economic neoclasic i paradigma lui


Apari ia acestei noi orientri de gndire economic (sfritul secolului XIX, nceputul secolului XX), n planul teoriei economice reprezint o reac ie mpotriva unor componente ale liberalismului clasic, iar n planul mecanismului economiei de pia reprezint un rspuns la o serie de fenomene economice i sociale. Gndirea economic a reprezentan ilor acestui curent a fost denumit neoclasic att pentru a sublinia punctele comune cu liberalii clasici (aprarea economiei de pia i a propriet ii private), ct i ruptura n raport cu acetia, ndeosebi prin respingerea teoriei valorii-munc i nlocuirea ei cu teoria utilit ii marginale. Neoclasicismul, denumit i marginalism, reprezint un sistem de idei, preri i teze care au fost fundamentate de numeroi economiti, fie n mod independent, fie n cadrul unei coli. Indiferent de cadru n care au fost elaborate, important rmne ns identitatea de preri i idei. Cele mai importante coli componente ale acestei orientri au fost: austriac (K. Menger, E. BhmBawerk), englez (W. St. Jevons, A. Marshall), american (J.B. Clark, J. Fisher), elve ian (L. Walras, V. Pareto). Doctrina marginalist preia de la liberalismul clasic teze cum ar fi: individualismul; hedonismul; automatismul func ionrii i reglrii mecanismului economiei de pia ; libera concuren ca instrument principal n procesul dezvoltrii economice, al introducerii progresului tehnic; rolul propriet ii private, a liberei ini iative; necesitatea asigurrii interesului personal etc. Pe lng aceste puncte comune, neoliberalismul introduce unele elemente noi care apar ca urmare a apari iei monopolurilor, al modificrii condi iilor concuren ei, al rolului crescnd al industriei mai ales n rile dezvoltate, 54

modificrii rolului statului, manifestrii unor contradic ii economice i sociale. ntre principalele elemente care definesc i diferen iaz marginalismul fa de alte sisteme de gndire economic men ionm: 1. Trecerea de la o abordare obiectiv a vie ii economice (prezent la clasici i la Marx), la una subiectiv. Este vorba, n mod concret, despre accentul pus pe comportamentul subiectiv al productorului i consumatorului, ale cror decizii au la baz nclina iile lor individuale i motiva iile subiective ale acestora. Acest aspect, conduce ctre o mai bun n elegere a ac iunilor pe care le desfoar fiecare individ. Considerm ns, c o bun cunoatere a vie ii economice, presupune mbinarea abordrii subiective cu cea obiectiv, luarea n considerare att a interesului individual ct i a celui general. Accentul pus pe psihologia individual nseamn pentru tiin a economic i o nou metod de analiz, denumit metoda psihologic. 2. Renun area la teoria valorii munc, i fundamentarea unei noi viziuni, bazat pe utilitatea marginal, respectiv teoria productivit ii marginale a factorilor de produc ie. 3. Abordarea prin excelen a nivelului microeconomic, considerat de numeroi economiti ca o adevrat revolu ie n gndirea economic. Analiza microeconomic trece de la domeniul produc iei la cel al schimbului, ntlnirea pe pia a productorilor i consumatorilor conducnd la satisfacerea intereselor individuale ale fiecruia. 4. O caracteristic de baz a noului curent o constituie viziunea static asupra dezvoltrii, n cadrul creia parametrii ce definesc activitatea economic se consider c rmn neschimba i. De altfel, ceea ce l-a impus pe Leon Walras n tiin a economic a fost tocmai elaborarea schemei echilibrului general static, folosind o serie de ecua ii matematice. 5. Folosirea pe o scar mult mai larg a matematicii a permis o mai bun descifrare a resorturilor interne ale vie ii economice. Acest proces a contribuit i la punerea bazelor unor noi legi i teorii cum ar fi rele cu privire la echilibrul general cunoscut sub denumirea de echilibru walrasian. 6. Fundamentarea teoriei subiective a valorii este considerat de asemenea, o component esen ial a revolu iei marginaliste. Aceast teorie pornete de la combaterea valorii munc i sus ine c valoarea unui bun dintr-un ir dat depinde de mai multe elemente: cantitate, raritate, sau de aprecierea individual a celui ce consum utilitatea marginal a ultimei unit i. De asemenea, valoarea se determin la pia prin intermediul schimbului. Aprecierea valorii unei unit i dintr-un ir de bunuri, are n vedere, prin excelen , satisfacerea unei trebuin e, satisfac ie ce are tendin a de a descrete pe msura creterii consumului bunului respectiv. Practic, se pleac de la principiul c dac trebuin ele sunt nelimitate iar bunurile da, nu se poate vorbi de valoare i pre . Ori, tocmai cantitatea limitat a bunurilor economice i creterea nevoilor face ca bunurile s aib valoare i pre . Jevons, spune textual, c valoarea nu depinde dect de gradul final al utilit ii marginale. n corela ie cu teoria utilit ii marginale, cu teoria valorii i a pre urilor, o alt important teorie ce caracterizeaz orientarea marginalist este teoria productivit ii marginale a factorilor de produc ie. Aceast teorie sus ine c n procesul de produc ie participarea factorilor de produc ie are un caracter bine definit n propor ii date i c fiecare i nsuete un venit dat, n func ie de produc ia marginal a acestora. n context, este exclus exploatarea unui factor de ctre altul, infirmndu-se prin aceasta teza c munca este baza tuturor veniturilor. 55

n strns legtur cu teoria productivit ii marginale a factorilor de produc ie este fundamentat i concep ia marginalist despre reparti ie. Un rol deosebit de important n fundamentarea acestei concep ii l-au avut lucrrile neoclasicului nordamerican John Bates Clark (1847-1938) ndeosebi cea intitulat Reparti ia bog iei(1897). n concep ia lui Clark, productivitatea marginal a fiecrui factor i determin venitul. La dimensiunea venitului, precum i a pre ului, un rol important l are concuren a. Dintre legile naturale care ac ioneaz n economie el se ocup n mod deosebit de legea randamentului descrescnd a muncii i a capitalului prin care se determin salariul, respectiv profitul capitalului. Dac marginalismul prin excelen are la baz concep ia staticii economice, Clark se va ocupa i de dinamica economic n care un rol principal atribuie ntreprinztorului i inova iei. Teoria productivit ii marginale a factorilor de produc ie, prezent pn astzi n gndirea economic, are att importan teoretic, dar mai ales practic, n planul combinrii i substituirii elementelor ce concur la activitatea economic. n contextul mai larg al preocuprilor marginaliste, aceast teorie se coreleaz cu cea a echilibrului general, cu optimul economic. Toate aceste preocupri reprezint un bun ctigat pentru tiin a economic, unele teorii i teze fiind dezvoltate i completate ulterior.

U7.2. Limitele i inconsecven ele teoriei marginaliste


Marginalismul, are ns i o serie de limite, o serie de inconsecven e, de unde i emiterea unor judec i de a se renun a la unele teorii cum ar fi cea a valorii subiective i revenirea la tezele de baz ale liberalismului clasic. Astfel, referinduse la marginalism, Raymond Barre arat c respingnd teoria valorii munc n folosul unei concep ii a valorii bazat pe utilitatea i raritatea bunurilor i substituind nevoia cantit ii de munc, mrime obiectiv i inteligibil, acetia au introdus nedeterminarea n centru economiei, angajndu-se pe calea imaginarului i arbitrarului. Printre limitele teoriei utilit ii marginale se cuvin a fi men ionate urmtoarele: promotorii ei n-au gsit o unitate de msur adecvat pentru aprecierile subiective ale utilit ii; n-au reuit s elaboreze o teorie unitar asupra pre ului, oscilnd ntre factori subiectivi i factori obiectivi; n-au dat o explica ie convingtoare pre urilor n ipoteza n care cererea ar coincide cu oferta; au inversat raportul real dintre pre ul bunurilor finale i pre ul bunurilor intermediare, au pornit de la o form simplificat a psihologiei individuale, ignornd rolul institu iilor sociale; au absolutizat importan a microanalizei i a mondoanalizei, ignornd o serie de probleme economice grave ale timpului lor (disfunc ionalit ile, crizele i inegalit ile din via a real, n comapara ie cu imaginea simplificat oferit de teoria economic pur, au ignorat timpul istoric etc. Esen a paradigmei liberalismului neoclasic poate fi considerat ca nglobnd urmtoarele elemente: individualism, raritate, psihologie, calcul 56

marginal, liberul schimb. Datorit limitelor ei, precum i a rspndirii unor teorii alternative, teoria utilit ii marginale a suscitat numeroase critici, att la sfritul secolului al XIXlea ct i mai trziu, att din partea unor economiti occidentali, ct i din partea unor economiti din ri mai pu in dezvoltate, inclusiv din ara noastr. n concluzie, analiza critic a concep iei marginaliste scoate n eviden att plusuri, ct i minusuri, aprecierile de valoare fcndu-se ns numai n contextul cunoaterii con inutului su.

Test de autoevaluare nr. 7


1. Ce este neoclasicismul?
Timp de lucru : 10 min Punctaj 60p

(10 puncte)

2. Care sunt tezele pe care doctrina marginalist le preia de la liberalismul economic clasic? (10 puncte) 3. Elemente ce definesc i diferen iaz marginalismul fa de alte sisteme de gndire economic? (10 puncte) 4. n ce const teoria productivit ii marginale a factorilor de produc ie? (10 puncte) 5. Care sunt limitele teoriei utilit ii marginale? (10 puncte) 6. Elemente ale esen ei paradifmei liberalismului economic neoclasic. (10 puncte)

57

UNITATEA 8 Keynesismul

Durata medie de studiu individual - 2 ore

Cuprins:

pag.

U8.1. Aspecte privind problemele economice majore din epoca lui J.M. 59 Keynes U8.2. Opera lui J.M. Keynes i paradigma gndirii lui economice 61

U8.3. Rezultatele politicii dirijiste i locul keynesismului n gndirea 65 economic din secolul XX Tema de control nr. 8 66

Schimbrile care au avut loc n lume dup primul razboi mondial (19141918) au atras dup sine diversificarea economico-social i politic din diferite ri, complicarea mecanismului de func ionare a economiei de pia i creterea instabilit ii lui. Acestea au generat numeroase probleme economice noi i, implicit, noi sfidri la adresa tiin ei economice tradi ionale. Att neclasicismul (liberalismul), ct i marxismul devenite adevrate ortodoxii, dogmatizate de mul i dintre promotorii lor, au fost confruntate cu probleme deosebit de complexe pentru care nu erau pregtite s rspund rapid. n acest climat general instabil i, uneori de-a dreptul amenin tor, se acumulau date i fapte care anun au schimbri de mare anvergur n gndirea economic i n politica economic, att n vestul Europei (i SUA), dominat de tradi ie, ct i n estul Europei, bulversat de revolu ia rus din anii 1917-1929.

U8.1. Aspecte privind problemele economice din epoca lui J.M. Keynes
Urmrile economice ale pcii din 1918 au avut un caracter contradictoriu: pe de o parte, pacea a stimulat activitatea economic, refacerea poten ialului economic distrus de rzboi, creterea produc iei i intensificarea rela iilor interna ionale; pe de alt parte, ea a fost nso it de discriminri ntre nvini i nvingtori, ntre marile puteri i rile mici, ceea ce a generat puternice contradic ii de interese i a dat natere la unele blocaje n rela iile economice interna ionale. 58

n ciuda unor schimbri de politic economic (interven ia sporit a statului n economie, folosind ca prghii: bugetul de stat, politica fiscal, monetar, de credit, etc.) i a iluziilor ntre inute de liberalismul tradi ional (ndeosebi neoclasic), ca i a speran elor oamenilor de afaceri n posibilitatea prelungirii perioadei de prosperitate i expansiune economic, la limita dintre deceniile trei i patru ale secolului XX a izbucnit puternica criz economic din anul 1929 care a durat aproape cinci ani (1929-1933), zguduind din temelii ntregul edificiu al economiei mondiale, ca i economiile na ionale, att ale rii industriale ct i ale rii agrare. Criza economic din anii 1929-1933 a lansat multiple sfidri att factorilor de decizie (ntreprinztori, corporan ii, oameni politici), ct i sfetnicilor acostora, economitilor. Era clar c multe lucruri nu erau n ordine att n ce privete viziunea specialitilor despre economia intern si extern. ocul provocat de criza economic din 1929-1933 asupra opiniei publice i a economitilor specializa i a scos la iveal ruptura grav dintre teoria economic dominat, academic i practica economic, lacunele i exagerrile acestei gndiri, ca i slaba putere previzional a altor orientri din gndirea economic a timpului. Sub impactul acestei crize s-a prbuit, n primul rnd, dogma liberal a autoreglrii spontane a economiei de pia prin mecanismul pre urilor. Teoria minii invizibile a lui A. Smith, teoria pie elor a lui J.B. Say, ca i teoria echilibrului economic general a lui L. Walras s-au dovedit neputincioase n fa a avalanei de probleme economice dramatice propulsate de criz n prim plan ( creterea omajului, greut ile n desfacerea mrfurilor, scderea puterii de cumprare a banilor, inegalitatea mare a veniturilor i averilor, etc). Din aceast perspectiv au devenit vizibile i ngrijortoare lacunele i deficien ele paradigmei liberalismului neoclasic printre care aten ia excesiv acordat microeconomiei i staticii economice, n dauna macroanalizei dinamicii economice ; excesul de subiectivism chiar n abordarea categoriilor microeconomice, neglijnd factorii de ordin obiectiv, ndeosebi structural, care le condi ioneaz; excesul de formalizare n dauna perceperii unor probleme economice de cert interes tiin ific; abordarea unilateral a fenomenelor legate de consum, cerere i pia , ocolind, minimaliznd sau chiar ignornd influen a pe care o exercit asupra acestora produc ia, respectiv oferta de mrfuri i costurile acestora; alunecarea unor liberali de la elogiul elegan ei logice (reale) a modelelor neoclasice de func ionare a economiei moderne i contemporane de pia spre apologia nejustificat a sistemului liberal de organizare economic. Corobornd inova iile par iale i izolate ale unor economiti eterodoci de la nceputul secolului XX (Wicksell, Schumpeter, Bernacer) cu schimbarea rapid i masiv a problematicii gndirii economice, sub presiunea desfurrii crizei economice din anii 1929-1933, se poate spune c la mijlocul deceniului 4 al secolului nostru au fost create condi ii pentru o prezentare nchegat a noului punct de vedere privind cheia n elegerii i rezolvrii problemelor acute propulsate n aten ia specialitilor de aceast puternica criz. Dintre toate ncercrile de generalizare i sintez fcute n acest sens, s-a impus, n cele din urm, cea ntreprins de economistul britanic John Maynard Keynes (1883-1946).

59

U8.2. Opera lui J.M. Keynes i paradigma gndirii lui economice


Economist de renume mondial, J.M.Keynes este fiul profesorlui universitar britanic de economie politic John Neville Keynes. Format la cele mai nalte universit i britanice n spiritul neoclasicismului, J.M. Keynes a fost un gnditor neconformist, care a supus criticii teoria economic dominat din timpul su, a avut preocupri multiple, de la tiin i art pn la specula ii bursiere i ndeletniciri manageriale. Activitatea tiin ific a lui J.M. Keynes a avut ca punct de plecare constatarea c gndirea economic neoclasic este n impas, c impozitele fundamentale de la care pleac ceasta nu corespundeau realit ii din timpul su i c, din aceast cauza Keynes avea datoria s formuleze aprecieri critice pentru a se debarasa de moduri obinuite de gndire i de exprimare, a cror valabilitate nu era confirmat de practic. Opera economic a lui J.M. Keynes este vast i divers. Lucrarea economic fundamental a lui J.M. Keynes s-a intitulat Teoria general a folosirii minii de lucru, a dobnzii i a banilor, publicat n anul 1936, a avut un succes imediat i rsuntor. Aceasta a fost apreciat i acceptat de majoritatea covritoare a economitilor i politicienilor occidentali pentru c rspundea ntr-o manier nou la problemele economice dificile i presante din momentul respectiv. Trsturile definitorii ale paradigmei keynesiste constau n faptul c acesta: consider teoria economic liberal clasic i neoclasic drept un caz particular al teoriei economice generale, cu o valoare restrns i deci, accept teoria marginalist numai n domeniul microanalizei; i propune s elaboreze o teorie general a economiei de pia , valabil n orice condi ii i deci, capabil s explice procesele economice att n condi ii de echilibru par ial sau total, ct i n condi ii de dezechilibru; respinge ideea unei ordinii naturale i a unor legi naturale, capabile s asigure realizarea spontan a echilibrului economic i implicit, respinge teoria pie elor a lui J.B. Say; consider nesatisfctoare teoria economic pur care urmarea procesele economice numai n expresie material sau natural i insist asupra necesit ii unei mai temeinice studieri a rolului banilor n func ionarea economiei de pia , deci asupra necesit ii de a cerceta procesele economice n dubla expresie natural i bneasc; deplaseaz centrul de greutate al cercetrii economice n domeniul macroanalizei i opereaz cu indicatori macroeconomici; sus ine inevitabilitatea omajului involuntar n cadrul economiei de pia , admi nd c acesta ar putea fi limitat printr-o politic economic adecvat, dar c nu ar putea fi pe deplin nlturat; sub directa influen a crizei economice din anii 1929-1933, l preocup n mod special dezechilibrele din economia contemporan de pia , mai ales trei manifestri ale acestora: omajul involuntar, dificult ile n desfacerea mrfurilor i dezechilibrele n balan a pl ilor externe ale rilor luminii; dei este contient c problemele economice pot fi examinate n diferite orizonturi de timp, J.M. Keynes manifest predilec ia pentru termenul scurt i face o analiz static, ocolind dimensiunea istoric a acestora, respectiv evolu ia lor n timp; 60

consider c pentru a supravie ui i a func iona eficient economia de pia trebuie sprijinit de stat i deci n locul politicii liberului schimb, nfrumuse at de ctre neoclasici, J.M. Keynes preconizeaz politica economic de interven ie limitat a statului n economie, denumit ulterior dirijism, de unde decurge i denumirea alternativ dat curentului de idei format din adep ii lui Keynes, respectiv dirijism. Rspunsul dat de Keynes, prin lucrarea sa din 1936, multiplelor sfidri adresate de economia de pia tiin ei economice a devenit capacitatea lui real de a discerne problemele economice grave i urgente, de a sintetiza irul criticilor ntemeiate formulate anterior de multe genera ii de gnditori eterodoci la adresa ortodoxei liberale, ca i numeroase tentative na ionale de politic anticriz i antiomaj, precum i de a-i convinge confra ii despre nevoia unei rupturi cu gndirea care se ndeprteaz de datele realit ii economice. Bun cunosctor att al tiin elor economice, ct i al matematicii, J.M. Keynes a folosit n cercetarea economiei contemporane de pia un model economico-matematic descriptiv cu scopul de a uura n elegerea nivelului activit ii economice i a rela iilor dintre diferite variabile ale acesteia, ca rdcin a dezechilibrelor din economia analizat. Modelul elaborat de J.M. Keynes se compune din trei categorii de elemente, i anume: 1. variabilele care constau fie dintr-o serie de indicatori macroeconomici (venit na ional, cerere, ofert, consum, etc), fie din rata lor sau raportul dintre dou astfel de macrocategorii (nclina ia spre consum, eficien a marginal a capitalului, arta dobnzii, etc.); 2. rela iile dintre variabile redate cu ajutorul unor ecua ii ( de defini ie i comportamentale) i inegalit i, precum i interdependen a dintre ele red cu ajutorul unor func ii (func ia ocuprii, func ia ofertei, func ia cererii globale efective,etc.); 3. parametrul multiplicator investi ional (k) cu ajutorul cruia se exprim gradul de intensitate a influen ei unei variabile (cheltuiala de venit) asupra altor variabile (consumul, economia, investi ia). Legile psihologice cu ajutorul crora explic J.M. Keynes nivelul activit ii economice i rela iile dintre variabilele din economie, respectiv dezechilibre economice. J.M. Keynes se detaeaz de economitii liberali clasici prin faptul c neag existen a legilor naturale sau obiective care guverneaz economia modern i contemporan. Totodat el se desparte att de clasici ct i de neoclasici prin faptul c respingea ideea autoechilibrrii spontane a economiei de pia . Keynes se apropia ns de neoclasici prin faptul c n explicarea mecanismului de func ionare a acestei economii pornete de la sfera consumului i de la nclina iile psihologice ale oamenilor. El vorbete despre trei legi psihologice de care depinde comportamentul economic al oamenilor i care explic dezechilibrele din economie i anume: a) legea psihologic fundamental, cu reversul ei, nclina ia marginal spre economii; b) legea imboldului spre investi ii i c) legea preferin ei pentru lichidit i sau valori lichide. a) Definind legea psihologic fundamental sau nclina ia marginal spre consum, Keynes arat c Psihologia colectivit ii este de aa natur nct, atunci cnd se mrete venitul global, consumul global crete, dar nu cu aceeai mrime ca venitul. Matematic, aceast lege este exprimat printr-o frac ie pozitiv dar 61

subunitar care indic nclina ia marginal spre consum, dar ea poate fi exprimat i ca nclina ie medie spre consum, calculat pe c iva ani. Reversul acestei legi psihologice fundamentale este nclina ia marginal a oamenilor spre economii n sensul c partea din venit care nu este consumat reprezint disponibilit ile bneti necheltuite pe care le desemneaz cu termenul de economii (S) i care pot fi exprimate fie ca o medie pe c iva ani (S/Y), fie ca nclina ie marginal spre economie (S) exprimat ca o frac ie pozitiv dar subunitar (s = S/ Y). Cele doua nclina ii psihologice sunt complementare, iar suma lor este, evident, egal cu 1 ( C/ Y + S/ Y = 1 c' + s = 1). Dat fiind importan a pe care o atribuie acestei legi psihologice fundamentale, J.M. Keynes analizeaz n mod amnun it cele dou fa ete ale legii cutnd s discearn n cuprinsul capitolelor 8 i 9 din Teoria general complexul de factori obiectivi i subiectivi care le condi ioneaz pe fiecare. Aceste aspecte vor fi dezbtute n mod amnun it n cadrul orelor de seminar pe baza bibliografiei din opera original a lui J.M. Keynes. b) A doua lege psihologic, imboldul la investi ii, arat c nu toate economiile (S) se transform n investi ii (I), dei prin defini ie ele sunt egale (S = 1), ca deciziile investitorilor de a transforma economiile n investi ii se adopt dup criteriul maximizrii profitului, innd seama de raportul dintre eficien a marginal a capitalului i rata dobnzii. c) A treia regul psihologic pe care o are n vedere J.M. Keynes este preferin a pentru lichidit i, respectiv dorin a majorit ii oamenilor de a pstra disponibilit ile lor bneti n form lichid, uor de transformat n orice alte bunuri de care ar avea nevoie. Raportat la gndirea economic premergtoare, concep ia lui J.M. Keynes despre economia contemporan de pia reprezint o realizare de excep ie, fr a ntruchipa, desigur, perfec iunea. Meritul principal al teoriei generale a lui Keynes l constituie curajul de a demola dogme anacronice i realismul cu care a cercetat aspectele cele mai neplcute ale realit ii economice din secolul XX i anume instabilitatea de dezechilibrele din economia rilor cele mai dezvoltate. Rupnd valul iluziilor ortodoxe tradi ionale, J.M. Keynes recunoate c instabilitatea este o trstur inerent economiei de pia , legat de faptul c deciziile economice se iau pe considerente ce in maximizarea profitului, chiar dac acest lucru este exprimat uneori mai voalat, folosind termenul de eficien . Concretiznd aceast idee, Keynes are meritul de a recunoate trei dificult i congenitale ale capitalismului i anume: prezen a cronic a omajului, mari inegalit i n reparti ia averilor i a veniturilor, precum i contradic ii puternice n sfera rela iilor economice interna ionale, respectiv, a politicii economice externe. Ca un rezultat al acestor dificult i el recunoate prezenta contradic ie dintre produc ie i consum, faptul c desfacerea produc iei este problematic n condi ii n care cererea efectiv (solvabil) rmne mereu n urma acesteia. Analiza fcut de J.M. Keynes mecanismului de func ionare a economiei de pia i dezechilibrelor ei are ns i pr i mai pu in clare sau chiar vulnerabile. O prim dificultate decurge din limbajul foarte complicat, n multe privin e diferit att de cel liberal tradi ional, ct i de cel eterodox, precum i din nuan rile i precizrile pe care le aduce termenilor de la un capitol la altul sau no iunile noi utilizate. O alt slbiciune este legat de ignorarea cauzelor structurale ale dezechilibrelor din economia contemporan, a deosebirilor calitative dintre 62

diferite categorii de agen i economici (firme mici i corpora ii gigantice), dintre diferite categorii de parteneri (agen i individuali i unit i financiar-bancare etc.). O anumit ambiguitate persist n opera lui Keynes n legtur cu rolul factorilor subiectivi, psihologici n explicarea proceselor economice: nu este lmurit nici originea, nici ponderea factorilor subiectivi n func ionarea economiei de pia , comparativ cu factorii subiectivi. n plus, se vorbete despre nclina ii psihologice asemntoare sau chiar identice, n ciuda structurii sociale foarte diferite a societ ilor na ionale din secolul nostru. Este oare riguros tiin ific s se vorbeasc despre o nclina ie spre consum ridicat n rile srace i o nclinare spre consum redus n rile bogate, n situa ia n care n ambele categorii de ri exist grupuri sociale bogate i grupuri sociale srace despre care cu greu se poate afirma c au un comportament identic, nclina ii similare? Aten ia excesiv acordat consumului i cercetrii efective de mrfuri l-a determinat pe Keynes s subaprecieze importan a produc iei i ofertei n descrierea mecanismului de func ionare a economiei contemporane, simplificnd datele reale ale procesului realizrii (vnzrii) produc iei, rolul diferitelor sectoare (produc ia de bunuri de consum; produc ia de obiecte de lux, produc ia de bunuri investi ionale) ca i rolul inegalit ii de venit n acest proces i n pregtirea condi iilor pentru reluarea procesului de produc ie. Dei are meritul de a fi preconizat studierea rolului al banilor n func ionarea economiei moderne, analiza fcut de Keynes este departe de a fi ptruns n toate ungherele acestui factor omniprezent care sunt banii i de a fi surprins multiplele aspecte prin care banii devin un mijloc de dezechilibrare a economiei, de deformare a dimensiunii i rolului diferitelor fluxuri economice. Din pcate, Keynes a fost prea ncreztor n propria sa contribu ie, apreciind singur c va revolu iona gndirea economic tradi ional, dei ulterior, nu to i confra ii si au fost dispusi s recunoasc aceast revolu ie. Totodat, el a fost nedrept cu unii dintre predecesorii si mai ndeprta i sau mai apropia i, ale cror contribu ii substan iale la analiza dezechilibrelor i ciclit ii economice de pia le-a ignorat pe nedrept, dei avea unele informa ii n legtur cu aceste contribu ii. J.M. Keynes respinge liberul schimb pentru c l consider ineficient i nerealist, att la scar macroeconomic, ct i la scar mondoeconomic. La scar macroeconomic, liberalismul economic a dus la risipa de resurse i capacit i de produc ie, ca urmare a dezechilibrelor, a dificult ilor n vnzarea mrfurilor i n efectuarea de investi ii, precum i ca urmare a omajului involuntar cronic. Esecul liberului schimb la scar mondoeconomic s-a manifestat, dup prerea lui Keynes, prin propagarea unor contradic ii i conflicte care au dat natere la o acerb lupt pentru pie e, transformnd comer ul interna ional ntr-un mijloc disperat de a men ine ocuparea minii de lucru n propria ar prin for area vnzrilor pe pie ele externe i restrngerea cumprturilor, prin deplasarea problemei omajului, spre vecinul care a fost nfrnt n lupt, culminnd cu rzboaiele cauzate de lupta de concuren pentru pie e. Corolarul practic al criticii aduse de J.M. Keynes politicii liberului schimb l-a constituit apelul sau la interven ia limitat a statului n economie, pentru a coordona i controla ac iunea legilor psihologice care explicau comportamentul oamenilor, pentru a corecta neajunsurile care apar pe baza ac iunii acestor legi, pentru a sus ine pe ntreprinztorii particulari i pentru a gestiona mai ra ional bunurile interne, avu ia na ional i rela iile cu alte ri. Msurile de politic economic preconizate de J.M. Keynes pentru stimularea nclina iei spre consum i a imboldului la investi ii, respectiv 63

pentru descurajarea tezaurrii sterile, sunt expuse n special n capitolele 23 si 24 ale Teoriei generale. n esen , este vorba despre dou grupe de msuri (politica veniturilor i politica creditelor ieftine) i de folosirea a doua prghii economico-financiare mai importante (politica monetar i politica fiscal). .

8.3 Rezultatele politicii dirijiste i locul keynesismului n gndirea economic din secolul xx
Succesul rapid i rsuntor al keynesismului n deceniile de la mijlocul secolului XX s-a datorat faptului c prin politica economic preconizat a dat rspunsuri eficiente unor probleme grave i urgente, contribuind la relansarea economiilor occidentale dup criza din anul 1929-1933. Pe termen lung, politica economic dirijat a avut efecte mai complexe. Dei creterea economic a continuat mai bine de doua decenii dup cel de-al doilea rzboi mondial, fr perturbri violente, cu timpul au nceput s se manifeste o serie de efecte perverse ale acesteia. Este vorba n special de infla ie, att sub forma ei trtoare, ct i sub form galopant n diferite momente ale perioadei postbelice. Dou cauze mai importante au contribuit la subminarea echilibrului sub forma unui complex de crize. Pe de-o parte, este vorba de creterea caracterului i destina iei investi iilor de stat care au fost orientate spre sectorul militar, reducnd considerabil efectul creator de venit i de locuri de munc al acestor investi ii, iar uneori transformandu-l de-a dreptul n efect depresiv. Cnd aceste consecin e negative au nceput s eclipseze avantajele ini iale reale ale dirijismului, la grani a dintre deceniile 7 si 8 ale secolului nostru, a luat amploare critica antidirijist i antikeynesist, relansnd, n prim-planul controverselor teoretice i politice din economie, orientrile de natur liberal despre care se va vorbi ntr-una din lec iile viitoare (noii economisiti, teoria economiei ofertei, neoliberalii, teoria ateptrilor ra ionale etc.). Keynesismul se numr printre cele mai prestigioase i rspndite teorii i doctrine economice din secolul XX. La scurt timp dup moartea lui J.M. Keynes, profesorul A.C. Pigou l-a caracterizat drept cel mai interesant, cel mai influent i cel mai important economist al timpului su. P.A. Samuleson si W.D. Nordhaus l consider pe J.M. Keynes drept unul dintre gigan ii tiin ei economice, un geniu multilateral care a dobndit autoritate n domenii ca matematica, filozofia i literatura, iar n ce privete gndirea lui economic, mai ales lucrarea sa Teoria general, folosirii minii de lucru, a dobnzii i a banilor. Keynesismul a ocat, dar s-a i impus n aten ia celorlalte curente de gndire economic i mai ales a oamenilor politici i a organiza iilor obteti ndeosebi prin trei trsturi: a) recunoaterea faptului c incertitudinea respectiv instabilitatea i dezechilibrele de pia ; b) sublinierea faptului c n elegerea acestor caracteristici, precum i a terapiei lor presupune examinarea mecanismului de func ionare a economiei de pia nu numai la scar microeconomic, ci mai ales la scar macroeconomic i c) denun area multor iluzii ale liberalismului i limite ale pie ei, precum i legitimarea interven iei statului contemporan n economie, respectiv dirijismul. Teoria i doctrina economic keynesiste se numr printre cele mai controversate componente ale gndirii economice contemporane, dar n 64

acelai timp, ca ele constituie unul din pilonii de baz ai tendin ei dominante din gndirea economic occidental. n consecin , orict de mult ar fi fost criticat i chiar trdat, keynesismul a intrat definitiv i irevocabil n componen a tiin ei economice contemporane ca temelie teoretic a realit ii denumit de specialitii americani cu termenul de economie mixt. Aceasta presupune mbinarea, ct mai armonioas posibil, a ini iativei particulare cu activitatea de sprijin i control centralizat din partea statului, pentru o mai bun organizare (reglare) a mecanismului de ansamblu al economiei de pia din zilele noastre. n aceasta situa ie este limpede, pentru orice student i pentru orice persoan care dorete s-i formeze o cultur economic minimal, c nu se poate dispensa de cunoaterea operei economice a lui J.M. Keynes sau cel pu in de cunoaterea lucrrii sale Teoria general a folosirii minii de lucru, a dobnzii i a banilor. Aceasta este una din lucrarile cheie a crei cunoatere uureaz considerabil n elegerea celor mai aprinse controverse din literatura de specialitate din ultima jumtate de secol.

Test de autoevaluare nr. 8


1. Care au fost cauzele izbucnirii crizei economice din anul 1929? (5 puncte) 2. Ce a scos la iveal criza economic dintre anii 1929-1933?
Timp de lucru : 15 min Punctaj 100p

(5 puncte) 3. Care sunt lacunele i deficien ele paradigmei liberalismului neoclasic? (10 puncte) 4. Cum se numete lucrarea economic fundamental a lui J.M. Keynes? (10 puncte) 5. Care sunt trsturile definitorii ale paradigmei keynesiste? (10 puncte) 6. Elemente ale modelului matematic elaborat de J. M. Keynes. (10 puncte) 7. Enumera i cele trei legi psihologice de care depinde comportamentul economic al oamenilor i care explic dezechilibrele din economie. (10 puncte) 8. n ce const meritul principal al teoriei generale a lui Keynes? (10 puncte) 9. Care sunt problemele importante pe care le-a studiat Keynes n opera sa i care sunt schimbrile majore de situa ii? (10 puncte) 10. Care sunt efectele teoriei keynesiste pe termen lung? (10 puncte) 11. Trsturi prin care Keynesismul a atras aten ia. (10 puncte) 65

UNITATEA 9 Neokeynesismul

Durata medie de studiu individual - 2 ore

Cuprins:

pag.

U9.1. Muta ii semnificative n gndirea economic din perioada 68 postbelic (1945-2000) i perspectivele ei U9.2. Preocupri de dinamizare a macroanalizei keynesiste (neokeynesismul) i de perfec ionare a politicii economice dirijiste (new- 69 economics) Tema de control nr. 9 70

Deceniile de la mijlocul secolului al XX-lea au fost marcate de audien a crescnd a keynesismului n gndirea economic din rile dezvoltate i de practica interven iei crescnde a statului n economia tuturor categoriilor de ri, n ciuda motiva iilor subiective (ideologice si politice) foarte diferite de la o ar la alta. Terminarea celui de al doilea rzboi mondial (1939-1945), prin nfrngerea fascismului de ctre for ele democratice i prbuirea ulterioar a fostelor imperii coloniale au declanat schimbri de mare anvergur n ntreaga lume care au condus popoarele lumii spre noi obiective pe termen lung, pe primul plan situndu-se aspira ia spre pace i progres general. Crearea ONU n 1945 i ulterior a numeroaselor organiza ii cu voca ie interna ional (UNESCO, FAO, UNCTAD, ONUDI etc.), precum i elaborarea strategiilor na ionale i interna ionale ale dezvoltrii au exprimat aceste aspira ii nobile cu finalitate umanist. Din pcate, pentru umanitate i pentru gndirea tiin ific, aceast aspira ie spre pace i bunstare a fost ntunecat, timp de peste patru decenii, de tenebrele rzboiului rece, a nfruntrii dintre ideologiile totalitare (comuniste, dictatoriale, militariste etc.) i cele liberal democratice, care se excludeau reciproc, ngustnd n mod artificial cmpul informa iilor economice i culturale veridice. n acest context au avut loc schimbri profunde n structura i raportul de for e din lume, att la scar na ional ct i la scar mondial, ceea ce a atras dup sine modificri substan iale i continue i n gndirea economic.

66

U9.1. Muta ii semnificative n gndirea economic din perioada postbelic (1945-2000) i perspectivele ei
Creterea continu a interdependen elor economice dintre rile lumii, accentuate de revolu ia tiin ific i tehnic din perioada postbelic, pe fondul diversificrii situa iei economice din rile lumii i al complicrii mecanismului de ansamblu al economiei mondiale, inclusiv a rela iilor economice interna ionale, au adus n aten ia economitilor lumii att o serie de probleme general valabile, ct i unele probleme specifice diferitelor grupuri de ri. n func ie de situa ia diferit din principalele grupuri de ri ale lumii, accentul a fost pus, n fiecare caz, pe problema sau problemele considerate esen iale pentru declanarea progresului economico-social i asigurarea unui echilibru sau a unei stabilit i ct mai ndelungate. n rile occidentale dezvoltate i puternic industrializate (n principal cele 24 de ri membre ale OCDE), calificate metaforic cu denumirea de lumea ntia, problema economic-cheie din perioada postbelic a fost problema creterii economice i politica de interven ie a statului n economie (dirijismul) pentru a sus ine i accelera atingerea acestui obiectiv care ar fi trebuit s permit atenuarea tensiunilor sociale prin relaxarea problemelor de reparti ie a venitului na ional ntre clasele i grupurile sociale participante la activitatea economic. n cele 14 ri de pe globul pmntesc care fceau parte din blocul comunist, n frunte cu URSS, calificate metaforic cu termenul de lumea a doua, problema economic cheie a fost considerat reorganizarea structural a economiei pe baza propriet ii colective (n principal, proprietatea de stat) i conducerea ei prin intermediul planificrii centralizate, sub pretextul c aceast form ar permite industrializarea lor rapid, creterea productivit ii muncii i sporirea belugului de bunuri materiale i servicii, drept condi ii pentru desfiin area exploatrii omului de ctre om (idealul socialist) i ridicarea continu a bunstrii materiale i culturale a oamenilor muncii, precum i ca temelie a suveranit ii i independen ei na ionale a rilor respective. n cele mai multe ri de pe globul pmntesc, slab dezvoltate sau n curs de dezvoltare (peste 1000 de ri foarte diferite ca dimensiune, structur i poten ial economic), calificate metaforic cu termenul de lumea a treia, problema economic central a constituit-o lichidarea subdezvoltrii prin diversificarea structurii economiei, mai ales industrializarea i promovarea progresului tehnic, drept cale pentru sporirea venitului na ional, creterea acumulrii, a investi iilor i implicit a productivit ii muncii, ridicarea standardului de via a popula iei i creterea competitivit ii rilor respective pe pia mondial, sintetizate n sintagma strategia dezvoltrii. Schimbrile continue care au avut loc n conjunctura din diversele ri i la scar mondial, precum i op iunile politico-ideologice ale guvernan ilor din diferite ri au nuan at specificul problematicii economice abordate n fiecare dintre acestea, contribuind la explicarea mai profund a muta iilor din gndirea economic n ultima jumtate de secol i a raportului de for e dintre diferite megatendin e i curente de gndire economic, inclusiv a ariei de rspndire a diferitelor teorii, doctrine i ideologii economice. Sub aceste aspecte putem distinge trei etape ale gndirii economice din perioada postbelic i anume: a) ntre anii 1945-1971 accentul este pus pe reconstruc ia i relansarea economic sub denumirea de cretere economic i/sau dezvoltare 67

economic, pe fundalul teoriei keynesiste n rile din vestul bogat i al teoriei marxiste a produc iei lrgite n rile din rsritul srac; b) ntre anii 1971-1989 accentul este pus pe fenomenele de disfunc ionalitate din sistemele respective (crize ciclice i de sistem n Vest, culminnd cu criza mondial sau de structur declanat n anii 1974/1975, i slaba eficien a economiilor planificate n Est), pe fundalul accenturii controverselor ideologice i teoretice att ntre Vest (keynesism i neoliberalism, respectiv monetarism) i Est (marxism), ct i n interiorul ideologiilor respective. c) dup anul 1989 , care a marcat prbuirea totalitarismului din fostele ri socialiste sau comuniste , accentul a fost pus pe relansarea economic i intensificarea liberalizrii rela iilor economice interna ionale, n condi iile tranzi iei fostelor ri socialiste de la economia planificat hipercentralizat la economia de pia bazat pe pluralismul formelor de proprietate la libera ini iativ. Controversele din gndirea economic au dobndit o amploare i o duritate mult mai mari n perioada postbelic n compara ie cu situa ia anterioar, att datorit complexit ii i gravit ii problemelor luate in discu ie, ct i sub impactul rzboiului rece. Globalizarea unui numr crescnd de probleme economice i-au determinat pe economitii contemporani de toate orientrile s se preocupe de nnoirea metodologic i teoretic a respectivelor curente i doctrine economice. n acest fel ei ncearc s rspund mai bine actualelor sfidri ale economiei adresate tiin ei economice i factorilor de decizie din acest domeniu. Adugarea particulelor neo sau post , la denumirile tradi ionale ale curentelor respective din gndirea economic a fost semnalul exterior al acestor laborioase preocupri de nnoire metodologic, teoretic i doctrinar (de exemplu: neokeynesismul, postkeynesismul, neo-neoclasicismul, neoliberalismul, neomarxismul etc.).

U9.2. Preocupri de dinamizare a macroanalizei keynesiste (neokeynesismul) i de perfec ionare a politicii economice dirijiste (new-economics)
Adep ii i admiratorii keynesismului l-au considerat, ca de altfel i creatorul lui, o revolu ie n gndirea economic, att prin contribu ia lui la analiza macroeconomic (mecanisme economice, disfunc ionalit i i remedii ale acestora), ct i prin msurile de politic economic propuse (dirijismul). n consecin , majoritatea economitilor i a factorilor de decizie din rile occidentale dezvoltate au considerat c doctrina economic keynesist ofer cel mai potrivit punct de plecare n explica ia i nfptuirea proceselor legate de reconstruc ia i relansarea economic din perioada postbelic. n acest spirit au gndit i scris autorii britanici R.F.Harrod, Joan Robinson, P.Sraffa, N. Kaldor, nordamericanii A.A. Hanses, E.Domer, L.Klein, S.Harris, francezul A.Barrere etc. innd seama de contextul istoric nou din perioada postbelic n care urma s fie aplicat i dezvoltat keynesismul, promotorii lui au fcut i unele remarci critice la adresa acestuia, ca i unele propuneri de mbunt ire a lui. Semnalnd unele inconsecven e ale lui J.M.Keynes fa de liberalismul neoclasic (de exemplu, faptul c nu se poate oferi nimic n locul teoriei subiective a pre urilor, respectiv al teoriei utilit ii finale sau marginale), adep ii lui au 68

remarcat caracterul static al analizei economice keynesiste, accentul deosebit pus pe cererea efectiv de mrfuri i pe consum, precum i subaprecierea rolului ofertei de mrfuri i servicii n mecanismul de func ionare a economiei contemporane de pia etc. n consecin , adep ii lui Keynes din perioada postbelic fac numeroase propuneri de perfec ionare i dezvoltare att al teoriei, ct i ale politicii economice keynesiste. Din aceast cauz, ei sunt cunoscu i sub denumirea de neokeynesiti sau adep i ai noii tiin e economice (new-economics, n expresie nordamerican).Principalele mbunt iri aduse de neokeynesiti teoriei economice a lui Keynes se refer la abordarea dinamic a proceselor economice (pe termen lung) i la analiza mai profund a produc iei, pornind de la rela ia dintre venit, consum i economii, respectiv de la rolul investi iilor de capital suplimentar n sporirea cheltuielilor i creterea ocuprii minii de lucru. Principalul rezultat al acestui demers teoretic al neokeynesitilor l-au constituit teoriile i modelele de cretere economic, instrumente moderne pentru studierea condi iilor n care pot fi sporite produsul intern brut, venitul na ional i veniturile diferitelor grupuri sociale, cu ajutorul folosirii ct mai ra ionale a fondurilor disponibile, n condi iile oferite de revolu ia tiin ific i tehnic din zilele noastre. n timp ce neokeynesitii britanici au pus accentul pe analiza dinamicii macroeconomice, neokeynesitii nord americani au pus accentul pe concretizarea i nuan area politicii economice de interven ie a statului n economie n vederea stimulrii i accelerrii creterii economice, ob innd rezultate remarcabile ndeosebi n timpul administra iei lui J.F.Kennedy. Ansamblul doctrinar care a motivat aceast politic economic dirijist a fost denumit de G. Heller, J.Tobin i S.Harris cu termenul de new economics (noua tiin economic). O component important a acestei noi tiin e economice au constituit-o i modelele econometrice pentru creterea economiei SUA elaborate de L.Klein, F.Modigliani i G.Fromm cu speran a c ele vor ajuta la nlturarea crizei economice, a omajului i infla iei din economia american.

Test de autoevaluare nr. 9


1. Ce schimbri au intervenit n perioada postbelic n diferitele tipuri de economii na ionale (dezvoltate cu economie de pia , socialiste i n curs de dezvoltare) i n economia mondial i ce muta ii au intervenit n gndirea economic din aceast perioad? (10 puncte) 2. Care a fost problema economic-cheie n diferite decenii ale perioadei postbelice i n diferite categorii de ri? (10 puncte) 3. Care au fost cele trei etape ale gndirii economice din perioada postbelic? (5 puncte) 4. Sub ce denumire sunt cunoscu i economitii care fac propuneri de perfec ionare i dezvoltare att al teoriei, ct i ale politicii economice keynesiste? (10 puncte) 5. Care sunt principalele mbunt iri aduse de neokeynesiti teoriei economice? (10 puncte) 6. Diferen e de opinii ntre neokeynesitii britanici i neokeynesitii nord americani. (10 puncte) 69

Timp de lucru : 15 min Punctaj 100p

UNITATEA 10 Postkeynesismul

Durata medie de studiu individual - 2 ore

Cuprins:

pag.

U10.1. Criza neokynesismului i dirijismului din ultima treime a secolului XX i eforturile postkeynesitilor de a se delimita de neoclasicism i de a 71 consolida teoria economic keynesist i dirijismul Tema de control nr. 10 74

U10. Criza neokynesismului i dirijismului din ultima treime a secolului XX i eforturile postkeynesitilor de a se delimita de neoclasicism i de a consolida teoria economic keynesist i dirijismul
Aplicarea n practic a doctrinei economice keynesiste n rile occidentale dezvoltate, n special n SUA, a dat rezultate pozitive, care s-au concretizat n reducerea numrului omerilor, creterea economic i expansiunea afacerilor n primele dou decenii din perioada postbelic. Cu toate acestea, neoclasicii i neoliberalii au continuat s critice neokeynesismul i dirijismul, reprondu-le interven ia excesiv a statului n economie, ndeosebi politica fiscal i deficitele bugetare crescnde. Contestarea keynesismului i dirijismului au atins cota cea mai nalt ntre anii 1965-1975 sub forma aa numitei contrarevolu ii monetariste (M.Friedman, R.Clower i A.Leijohnhufvud). n aceste condi ii s-au manifestat din multiple direc ii preocupri pentru o mai bun corelare a tiin ei economice cu probleme practice ale contemporaneit ii, pentru nnoirea metodologic i teoretic a acesteia, pentru a discerne smburele ra ional din avalana de critici partizane reciproce ale promotorilor principalelor doctrine economice aflate n competi ie: neoclasicismul, dirijismul, radicalismul, marxismul, etc. Genera iile mai tinere de adep i ai gndirii economice a lui J.M.Keynes au recunoscut valabilitatea unor critici i anumite fisuri n gndirea maestrului, semnalnd, n acelai timp, cu argumente demne de luat n seam, numeroase fisuri teoretice ale adversarilor lui. Pentru a se delimita de ceilalti protagoniti ai controverselor ideologice din tiin a economic actual, ei s-au denumit cu termenul de postkeynesiti. Termenul de postkeynesism are o dubl semnifica ie: cronologic i principal - metodologic. n accep iunea sa cea mai general, postkeynesismul se referea (cronologic) la to i economitii occidentali de orientare conven ional 70

(adep ii sintezei neoclasice) care au urmat lui J.M. Keynes (dup 1946). n accep iunea sa mai restrns, dar mai exact, postkeynesismul se refer la acei economiti occidentali care se consider adep ii lui Keynes, fr a se limita la ideile lui, ci dimpotriv, urmrind att extinderea ariei de probleme economice cercetate (pe lng cele de macroanaliz), ct i a izvoarelor de informa ie (altele dect opera lui J.M. Keynes). n locul termenului de neokeynesism (care sugereaz absolutizarea sau cel pu in preponderen a metodologiei i teoriei lui Keynes) ei prefer termenul de postkeynesism (care arat n mod expres c, alturi de opera lui J.M. Keynes ei pre uiesc la fel de mult i alte surse de inspira ie, printre care: ideile economistului polonez de forma ie marxist M.Kalecki, ale economistei britanice Joan Robinson, ale economistului italian P.Sraffa i, prin intermediul lui, unele idei ale lui D.Ricardo, ca i unele idei pornind de la gnditorii radicali eterodoci, institu ionaliti etc.) Printre reprezentan ii cei mai de seam ai postkeynesismului amintim pe: P.Sraffa, J.Robinson, J.Eatwell, S.A.Eichner, S.Weintraub, J.A.Kregel, G.C.Harcourt, L.L.Pasintetti, A.Barrere, A.Angelopoulos etc. Dac reprezentan ii sintezei neoclasice, respectiv ai gndirii economice conven ionale dintre rile occidentale dezvoltate, considerau keynesismul compatibil cu neoclasicismul, reprezentan ii postkeynesismului sus in incompatibilitatea dintre macroanaliza keynesist i microanaliza neoclasic (marginalist). Tocmai din aceast cauz ei consider necesar reconstruc ia teoriei macroeconomice prin asimilarea contribu iilor teoretice privind disfunc ionalit ile economiei contemporane de pia indiferent de orientare ideologic a promotorilor acestor analize. Totodat, aceasta presupune extinderea analizei teoretice i la alte probleme ignorate sau ocolite de J.M.Keynes, printre care problema structurilor sociale din economia de pia , rolul diferitelor institu ii n func ionarea ei, problemele reparti iei venitului na ional, ale comer ului interna ional etc. Pentru a n elege natura, esen a i particularit ile postkeynesismului n compara ie cu alte curente i doctrine concurente din zilele noastre, ni se par utile cel pu in patru aspecte majore ale contribu iei gnditorilor care ader la aceast form de teorie i la politica economic dirijist: a) Concep ia lui P.Sraffa (1898-1983) despre pre uri i venituri expus n lucrarea Produc ia de mrfuri cu ajutorul mrfurilor (1960). b) Mai modeti dect Keynes, postkeynesitii recunosc c paradigma lor este nc insuficient precizat, c este abia n proces de formare; cu toate acestea, deosebirile fa de neoclasicism i nout ile fa de keynesism sunt pe deplin perceptibile. Mai realiti dect Keynes, postkeynesitii sus in c aria investiga iilor economice trebuie considerabil lrgit, nu numai prin extinderea ei la micro mondoanaliz, insuficient tratate de ctre Keynes, ci chiar n domeniul predilect al acestuia -macroanaliza-, prin abordarea unor aspecte ocolite sau minimalizate de el, prin care rolul institu iilor financiar-bancare, structurile sociale i implica iile lor economice, problemele reparti iei venitului na ional problema infla iei i a cheltuielilor militare, rolul marilor corpora ii etc. Delimitndu-se n mod categoric de liberalii neoclasici, postkeynesitii critic scopului teoriilor neoclasice i calitatea informa iei pe care se bazeaz ele, concluziilor acestora n probleme de macroanaliz, dinamic economic i comer interna ional, reafirmnd op iunea postkeynesitilor pentru dirijism, pentru sprijinul acordat de stat agen ilor economici particulari. n timp ce neoclasicii pun accentul pe elaborarea de modele abstracte (crea ii mentale) ca instrumente de optimizare a comportamentului agen ilor economici, postkeynesitii consider c scopul teoriei lor este s explice lumea real, observabil empiric. n timp ce 71

neoclasicii pretind c toate informa iile economice sunt adecvate i toate fenomenele economice sunt previzibile, postkeynesitii sus in c numai trecutul este recunoscut, iar viitorul rmne incert. Postkeynesitii resping microanaliza neoclasic, bazat pe teoria utilit ii marginale, ntruct este construit pe o temelie nerealist (ipoteza pie ei cu concuren perfect) i propun reconstruirea microanalizei n func ie de concuren a imperfect, cu puternice elemente de monopol i oligopol, i cu ajutorul metodologiei neoricardiene (pe linia citat de P.Sraffa). n timp ce neoclasicii explic veniturile ca un rezultat mecanic al productivit ii marginale a factorilor de produc ie, postkeynesitii sus in c reparti ia venitului na ional este determinat de factorii institu ionali, fiind supus unor manipulri politice, i fac deosebiri ntre dou feluri de venituri: reziduale (profitul) i contractuale sau nereziduale (salarii i renta funciar), preciznd c raportul dintre ele i modificarea lui influen eaz considerabil ntregul mecanism economic. c) Postkeynesistul francez Alain Barrrre n lucrarea intitulat Dezechilibre economice i contrarevolu ie keynesist. Keynes: a doua lectur (1979), atrage aten ia asupra cunoaterii incomplete i defectuase a doctrinei economice keynesiste din partea multor specialiti contemporani, inclusiv monetaritii, ceea ce complic n mod inutil actualele controverse doctrinare, multe dintre ele izvornd din necunoaterea, proasta cunoatere sau simplificarea i vulgarizarea keynesismului. Solu ia pentru evitarea acestor neajunsuri ar consta, pe de o parte, n recitirea cu aten ie a operei originale a lui Keynes pentru a re ine n mod corect ceea ce a spus acesta cu adevrat, iar pe de alt parte, n preluarea din opera lui Keynes a ideilor care continu s fie valabile i n condi iile actuale, mpreun cu idei juste din opera altor gnditori (transkeynesismul). d) Pe linia folosirii creatoare a ideilor perene din opera economic a lui J.M.Keynes, numeroi postkeynesiti au manifestat preocuparea de a aplica principiile keynesiste ale sprijinirii de ctre stat a ini iativelor particulare i n domeniul rela iilor economice interna ionale, n vederea reducerii omajului i a stimulrii dezvoltrii rilor n curs de dezvoltare, ca o component a dezvoltrii economico-sociale generale a planetei noastre. Este semnificativ, n acest sens, lucrarea economistului grec Angelos Angelopoulos intitulat Un plan mondial pentru ocuparea for ei de munc. Pentru un keynesian la scar interna ional, n care se arat importan a reducerii generale a cheltuielilor militare i a datoriei externe a rilor n curs de dezvoltare, rolul ajutorului financiar extern i al transferului de tehnologie pentru aceste ri, respectiv al investi iilor de capital din rile dezvoltate pentru a declana un reviriment substan ial n creterea economic la scar mondial i a stimula dezvoltarea rela iilor economice interna ionale ntre rile srace i rile bogate ntr-un cadru nou, mai stimulativ pentru rile srace, capabil s duc, n perspectiv istoric la o nou ordine economic interna ional. Demersul teoretic i metodologic al postkeynesitilor, criticile lor aduse gndirii economice sunt demne de luat n seam, dar consecin ele lor pozitive un sunt suficient de vizibile pe termen scurt. Punerea n valoare a acestor preocupri teoretice i practice a devenit mai dificil n prezent datorit schimbrii de direc ie a gndirii economice contemporane, ca urmare a afirmrii impetuase a neoclasicismului i neoliberalismului din literatura de specialitate dup prbuirea sistemelor totalitare din fostele ri socialiste i tranzi ia acestora spre economia de pia , avnd drept ghid teoretic tocmai liberalismul cu marea lui varietate de nuan e att din trecutul mai ndeprtat (liberalismul clasic), ct i din trecutul mai apropiat (liberalismul neoclasic, monetarismul, liberalismul vest-german, sau ordoliberalismul, ultraliberalismul etc.) 72

Test de autoevaluare nr. 10


7. Ce schimbri au intervenit n perioada postbelic n diferitele tipuri de economii na ionale (dezvoltate cu economie de pia , socialiste i n curs de dezvoltare) i n economia mondial i ce muta ii au intervenit n gndirea economic din aceast perioad? (10 puncte) 8. Care a fost problema economic-cheie n diferite decenii ale perioadei postbelice i n diferite categorii de ri? (10 puncte) 9. Care au fost cele trei etape ale gndirii economice din perioada postbelic? (5 puncte) 10. Sub ce denumire sunt cunoscu i economitii care fac propuneri de perfec ionare i dezvoltare att al teoriei, ct i ale politicii economice keynesiste? (10 puncte) 11. Care sunt principalele mbunt iri aduse de neokeynesiti teoriei economice? (10 puncte) 12. Diferen e de opinii ntre neokeynesitii britanici i neokeynesitii nord americani. (10 puncte) 13. n ce const contrarevolu ia monetarist? (10 puncte) 14. Reprezentan i de seam ai postkeynesismului. (5 puncte) 15. Care au fost contribu ile gnditorilor postkeynesiti la politica economic dirijist? (10 puncte) 16. Ce importan are lucrarea lui P.Sraffa Produc ia de mrfuri cu ajutorul mrfurilor? (10 puncte) 17. n ce const planul lui Angelo postkeynesismului la scar mondial? Angelopoulos de aplicare a

Timp de lucru : 15 min Punctaj 100p

(10 puncte)

73

UNITATEA 11 Neoclasicismul

Durata medie de studiu individual - 2 ore

Cuprins:

pag.

U11.1. Metamorfoze ale liberalismului neoclasic n perioada interbelic i 75 la nceputul perioadei postbelice Tema de control nr. 11 77

U11.1. Metamorfoze ale liberalismului neoclasic n perioada interbelic i la nceputul perioadei postbelice
Noile realit i ale perioadei interbelice i-au pus pe reprezentan ii liberalismului neoclasic n fa a unor probleme deosebit de complexe pentru care nu erau pregti i s rspund rapid i convingtor. O asemenea situa ie nu putea fi ns acceptat cu uurin (cu att mai mult cu ct mul i dintre acetia erau laurea i ai premiului Nobel pentru economie) i prin urmare, ei au ac ionat n sensul adaptrii la noile provocri. Adaptarea liberalilor neoclasici la situa ia nou din perioada interbelic i apoi la nceputul perioadei postbelice a fost un imperativ care decurgea att din gravitatea faptelor pe care ei nu le-au putut observa i, cu att mai pu in, prevedea, ct i din amplificarea criticilor care le-au fost adresate de oponen i, n special de keynesiti, radicali i marxiti. Prima lor reac ie n acest sens a constat ntr-o ncercare de examinare autocritic a propriei paradigme. Aceasta i-a condus spre concluzia c au acceptat cu prea mult uurin ideea pasivit ii statului (principiul laissez-faire) de la predecesorii lor, liberalii clasici sau manchesterieni, acuzndu-i, pe aceast baz, de lips de maturitate. n al doilea rnd, ei au recunoscut excesul lor de subiectivitate n analiza economic, importan a exagerat acordat psihologiei i comportamentului individual al agen ilor economici, precum i aversiunea lor fa de informa iile concrete, fa de studiul istoric al economiei. Ca rspuns la sfidrile venite din partea practicii sociale i a controverselor doctrinare ale timpului respectiv, din snul gndirii economice liberale neoclasice au pornit mai multe micri de adaptare la cerin ele realit ii printre care: a) preocuparea unor gnditori neomarginaliti de perfec ionare a calculului economic ra ional, avnd ca rezultat crearea unei noi discipline de grani , econometria, spre sfritul deceniului trei al secolului XX, la care au contribuit n special R. Frisch, I. Fischer i Fr. Divisia; 74

b) efortul neoliberalilor germani, n frunte cu Walter Eucken (1891-1950), cunoscu i i sub denumirea de ordoliberali, de a depi rzboiul steril al metodelor (induc ie sau deduc ie, istorie sau teorie, etc.), propunnd ca verig de legtur, ntre metodologia colii neoclasice i a celei istorice, studiul morfologiei sau al structurii diferitelor sisteme economice, iar ca obiectiv practic furirea economiei sociale de pia ; c) combaterea vehement a propriet ii colective i a interven iei excesive a statului n economie, respectiv a dirijismului i a planificrii centralizate de ctre publicitii ultraliberali, mai ales F.A. Hayek i L. Von Mises, invocnd ca argument pericolul nclcrii drepturilor democratice ale individului; d) combaterea ideii pasivit ii statului liberal n cadrul Colocviului W. Lippmann, inut la Paris n anul 1938, propunnd activizarea statului contemporan n direc ia nfptuirii unei concuren e loiale, fr ca acesta s intervin ns n procesul formrii libere a pre urilor pe baza mecanismului pie ei. Cei mai reprezentativi gnditori neoclasici i neoliberali de la mijlocul secolului XX au fost: F.A. Hayek, L. Van Mises, W. Euken, W. Ropke, L. Erhard n Austria i Germania; L. Robbins i J. Hicks n Marea Britanie; coala de la Chicago n frunte cu Milton Friedman, iar mai recent G. Becker n SUA; J. Rueff i M. Allais n Fran a; U. Papi i L. Einaudi n Italia, etc. Economistul american de origine romn Anghel N. Rugin se ncadreaz, de asemenea, n acest curent de gndire economic. Laureat al Premiului Nobel pentru economie din anul 1974, Friedrich A. Hayek s-a format ca cercettor i profesor universitar n spiritul ideilor colii psihologice de la Viena, denumit i coala austriac. Prednd cursuri de tiin e economice i politice n mai multe ri (Austria, Germania, Anglia, SUA), Hayek a avut avantajul de a cunoate direct realitatea n gndirea economic din aceste ri, ceea ce i-a uurat munca de elaborare teoretic. Pe plan politic, Hayek a fost un ultraliberal. Rezultatele investiga iilor sale s-au materializat ntr-o vast oper scris (1931-1979), acoperind domenii foarte diverse ale tiin elor sociale, de la economie politic i sociologie la politic i filozofie, inclusiv epistemologie. Cea mai cunoscut lucrare a sa este Calea spre servitute. Sinteze concep iei neoliberale a lui Friedrich A. Hayek despre societate i economia ei, n condi ii de libertate i legalitate, este cuprins ntr-o suit de trei lucrri recente publicate sub genericul Lege, legisla ie i libertate n intervalul 1973-1979. Concep ia lui F.A. Hayek despre societate i economia ei se deosebete att de liberalismul clasic, care credea n existen a unei ordini naturale, ct i de gnditorii contemporani care vor s foloseasc n studiul fenomenelor sociale metode mprumutate din tiin ele naturii. Combtnd scientismul contemporan, F.A.Hayek reproeaz specialitilor n tiin e sociale frmi area excesiv a obiectului lor de studiu, diviziunea excesiv a muncii de cercetare n acest domeniu, specializarea exagerat, avnd drept consecin negativ nesocotirea legturilor care exist n realitate ntre economie, drept, societate, cultur, tiin , le reproeaz deci cunoaterea par ial a obiectului studiat. n centrul preocuprilor lui F.A. Hayek stau principiile i logica unei civiliza ii a libert ii. Lucrrile lui F.A. Hayek pun n discu ie numeroase probleme de interes real i avertizeaz mpotriva unor greeli i efecte negative ale unor msuri unilaterale de politic economic. Ele constituie o pledoarie elocvent pentru 75

libertate i ini iativ creatoare n economie. Criticnd orientrile antiliberale din gndirea economic, el nu ine seama ns, n suficient msur, de condi iile istorice reale ale economiei contemporane de pia , comparativ cu mecanismele ei mai simple de pe timpul lui A. Smith i cu modelul mintal al acestor mecanisme. n aceste condi ii, din lucrrile sale rzbate o not de idealizare a mecanismului pie ei i pre urilor, respectiv de simplificare a fizionomiei reale a economiei contemporane, subapreciind performan ele metodologice i teoretice ale unor gnditori de orientare antiliberal, ocolind sau subapreciind unele probleme economice contemporane de mare complexitate i gravitate care au slabe anse s fie rezolvate cu ajutorul mecanismelor spontane la nivel macroeconomic, cum ar fi, de exemplu, subdezvoltarea, subnutri ia multor milioane de oameni, cauzele i implica iile rzboaielor i ale cursei narmrilor, poluarea mediului ambiant, etc.

Test de autoevaluare nr. 11


1. Care au fost micrile de adaptare la cerin ele realit ii pornite din snul gndirii economice liberale neoclasice? (10 puncte) 2. Reprezentan i ai gndirii neoclasice i neoliberale. (10 puncte) 3. Cum este privit n concep ia lui Hayek societatea i economia, fa de concep ia liberalismului economic clasic? (10 puncte) 4. Ce subapreciaz Hayek n lucrrile sale? (10 puncte)

Timp de lucru : 10 min Punctaj 40p

76

UNITATEA 12 Neoliberalismul contemporan

Durata medie de studiu individual - 2 ore

Cuprins:

pag.

U12.1 coala de la Chicago i dezvoltarea gndirii economice neoliberale 78 U12.2. Contrarevolu ia monetarist i revigorarea neoclasicismului i 79 neoliberalismului dup anul 1965 Tema de control nr. 12 81

U12.1. coala de la Chicago i dezvoltarea gndirii economice neoliberale


nfiin at de F. Knight (1885-1973) n perioada interbelic, apoi condus de H. Simons i M. Friedman, coala de la Chicago reunete o serie de economiti de orientare liberal, respectiv neoliberal (F.A. Hayek, G. Stigler, etc.) care s-au opus n mod sistematic dirijismului, respingnd categoric ideea socialismului, radicalismului i marxismului. n perioada postbelic, eful colii de la Chicago a devenit M. Friedman, denumit i Adam Smith al secolului nostru. El are contribu ii nsemnate n domeniul metodologiei cercetrii economice, n aprarea economiei contemporane de pia ca suport al libert ii de alegere i al suveranit ii consumatorului, dar mai ales n probleme monetare teoretice i practice, de istoria pre urilor, precum i n domeniul microanalizei. Profesor de tiin e economice la Universitatea din Chicago, iar acum cercettor n cadrul Institutului Hoover din SUA, Friedman a publicat 26 de cr i i peste 200 de studii, primind n anul 1976 Premiul Nobel pentru economie. Dintre lucrrile lui mai reprezentative amintim: Eseuri n tiin a economic pozitiv (1953), Capitalism i libertate (1962), Libertatea de a alege (1979-1980), precum i cu prilejul decernrii Premiului Nobel pentru economie Infla ie i omaj (1976). Dup aprecierea sa, valoarea cognitiv a unei teorii economice depinde de capacitatea ei previzional, de confirmarea ei ulterioar de ctre mersul evenimentelor i nu de coeren a ei logic sau de realismul premiselor ei. Un instrument util folosit att n teoria economic pozitiv ct i n economia normativ l constituie modelele economico-matematice. M. Friedman se ndoiete de utilitatea modelelor complicate, globale i econometrice, propunnd, n schimb, folosirea unor modele empirice, pe scar mai redus, care permit previziuni realiste. 77

Spre deosebire de J. M. Keynes, care considera c principalul pericol pentru stabilitatea economiei l constituia omajul, M. Friedman este de prere c pericolul principal pentru aceasta deriv din creterea infla iei. Spre deosebire de F.A. Hayek, care respingea categoric orice form de politic macroeconomic, M. Friedman sus ine necesitatea unei politici macroeconomice ca factor echilibrant i stimulator al eficien ei i creterii economice, dei n principiu, este aprtorul liberului schimb i adversarul interven iei statului n economie (al minii vizibile a statului), aa cum a demonstrat n lucrarea sa Capitalismul i libertatea (1962). Con inutul politicii monetare preconizat de monetariti n frunte cu M. Friedman este combaterea infla iei i asigurarea stabilit ii pre urilor, considernd nu numai justificat, ci i util omajul. n legtur cu aceasta, acesta a introdus no iunea de rat natural a omajului n sensul c, pn la un anumit punct, omajul este urmarea fireasc a mecanismului pie ei, avnd consecin e pozitive pentru aceasta i deci trebuie considerat ca ceva normal i nu ca un prilej de ngrijorare, aa cum le pare dirijitilor i omerilor nii. Caracteristica politicii economice preconizat de monetariti o constituie preocuparea de a consacra o regul general n legtur cu politica monetar i nu de preconiza i justifica diferite msuri de direc ionare ale statului n acest domeniu. n principiu, monetaritii consider c politica monetar este principalul instrument pentru acordul fin al economiei, pentru echilibrarea ei n cazul n care scad investi iile i exporturile, deci crete omajul. Cu toate acestea, ei nu propun msuri direc ionare ale statului, cum fac de exemplu neokeynesitii (politica stop and go), ci propun o regul generalvalabil i anume, sporirea anual constant a masei monetare cu o rat fix (3-5%) i men inerea acestei reguli n orice mprejurri, avnd n vedere c aceasta ar fi, cu aproxima ie, rata anual de cretere a PNB poten ial.

U12.2 Contrarevolu ia monetarist i revigorarea neoclasicismului i neoliberalismului dup anul 1965


Evolu ia economiilor de pia n perioada postbelic i controversele teoretice care au nso it-o au demonstrat c revolu ia keynesist nu a nsemnat o ruptur total de gndirea economic neoclasic din rile occidentale, permi nd diferitelor ei ealoane (curente) s adopte o atitudine relativ diferit fa de keynesism i dirijism, innd seama i de statutul acestora n diferite etape ale perioadei postbelice. n primele dou decenii ale perioadei postbelice, anumi i reprezentan i ai ortodoxiei neoclasice (ndeosebi P.A. Samuelson) au ncercat s atenueze ruptura creat de J.M. Keynes i s demonstreze deplina compatibilitate dintre liberalism i dirijism ntr-o economie mixt. Ei au ncercat s legitimeze, n egal msur, cele dou compartimente complementare ale tiin ei economice conven ionale contemporane (microanaliza neoclasic i macroanaliza keynesist), ca i cele dou tipuri de politic economic (libertatea agen ilor economici individuali i interven ia statului pentru corectarea unor imperfec iuni ale pie ei din economiile contemporane de pia ). Urmrind s anihileze sau mcar s diminueze prestigiul i urmrile revolu iei keynesiste, neoliberalii au lansat o contrarevolu ie monetarist menit s dea o explica ie neoclasic i problemelor puse n discu ie de Keynes. Ei au urmrit, totodat, s minimalizeze contribu ia teoretic a lui J.M. Keynes, 78

contestnd revolu ia pe care acesta pretindea c a nfptuit-o n tiin a economic, prezentnd teoria lui macroeconomic drept o variant a neoclasicismului. n acest context, unii dintre respectivii economiti s-au autodenumit neokeynesiti, dei n fond, ei erau antikeynesiti, respectiv pseudokeynesiti (bastard keynesians). Elementul comun n teoria monetarist i teoria keynesist despre dezechilibrele (crizele) economice i constituie banii. Deosebirea dintre ei const n faptul c, n timp ce J.M. Keynes explic dezechilibrele printr-un complex de factori de natur obiectiv i subiectiv, ale cror efecte se concentreaz n insuficien a cererii efective de mrfuri pe pia , monetaritii le explic numai n func ie de cantitatea necorespunztoare de bani pe pia , negnd toate celelalte cauze de natur func ional i structural. n timp ce Keynes a explicat dezechilibrele economice innd seama de dereglrile care au loc n toate sferele economiei i de contribu ia banilor la naterea i amplificarea acestor dereglri, monetaritii se limiteaz numai la dezechilibre din domeniul comer ului i la rolul banilor ca mijloc al schimbului. Teoria ateptrilor sau anticiprilor ra ionale (ratex sau rem rational expectations macroeconomics) este o variant recent a economiei politice liberale neoclasice, desprins din curentul monetarist (neoliberal), ini iat de economitii nordamericani R. Lucas (Chicago), Th. Sargent (Stanford), W. Wallance (Minnesota) i R. Barro (Harvard). Respingnd keynesismul i dirijismul, care n-au reuit s asigure stabilitatea i prosperitatea economiei pe termen lung, adep ii acestei teorii consider c deciziile n economie trebuie luate n mod individual i c pe baza macanismului pie ei se pot rezolva cel mai bine problemele economiei contemporane, n mod spontan, fr interven ia statului. Cele dou postulate de baz pe care este constituit teoria ratex sunt: 1. indivizii cunosc i folosesc toate informa iile i teoriile economice pe care se ntemeiaz msurile de politic economic, astfel nct ei pot s ia decizii economice eficiente, fiind pe deplin informa i i capabili s cntreasc n mod corect consecin ele msurilor luate de ctre stat i a promisiunilor, de multe ori neonorate de oamenii politici; 2. acetia sus in flexibilitatea pre urilor i a salariilor, deci capacitatea rapid a acestora de a se adapta la schimbri, asigurnd echilibrul dintre cererea i oferta de mrfuri, considernd deci c toate felurile de pia s-ar gsi n echilibru. ncuraja i i de contrarevolu ia monetarist ca i de extinderea teoriei anticiprilor ra ionale din SUA, o serie de economiti francezi au contribuit n decursul anilor 1970 i 1980 la reafirmarea validit ii teoretice i a utilit ii practice a economics-ului, readucnd n aten ia opiniei publice importan a pie ei i a mecanismului pre urilor pentru solu ionarea eficient a problemelor economice de la sfritul mileniului al doilea. Reprezentativ pentru aceast micare de idei recent din domeniul gndirii economice este publicarea lucrrii Economica regsit. Vechi critici i noi analize (Paris, 1977), sub conducerea economitilor francezi J.J. Rosa i F. Aftalion. Ideea de baz a acestor autori const n faptul c tiin a economic tradi ional (conven ional), deci economics-ul nu este depit, cum sugereaz criticii radicali, ci este insuficient cunoscut i subutilizat de ctre practicieni. n plus, multe dintre criticile formulate de adep ii anti-economicsului sunt fr obiect deoarece, n ultimele dou decenii, economia conven ional (neoclasic) a nregistrat progrese prin depirea problematicii economice tradi ionale i abordarea unor probleme noi, aflate la grani a dintre economie, politic, sociologie, psihologie, etc. 79

Test de autoevaluare nr. 12


1. Cine a fost eful colii de la Chicago?
Timp de lucru : 15 min Punctaj 65p

(5 puncte) 2. Care au fost lucrrile semnificative ale lui M. Friedman? (10 puncte) 3. Deosebiri de concep ii ntre M. Friedman, pe de o parte, i Keynes, Hayek, pe de alt parte. (10 puncte) 4. Care este con inutul politicii monetare preconizat de monetariti? (10 puncte) 5. Care este regula general-valabil propus de monetariti n legtur cu politica menetar? (10 puncte) 6. De ctre cine a fost ini iat teoria ateptrilor sau anticiprilor ra ionale? (10 puncte) 7. Care este ideea de baz a teoriei anticiprilor ra ionale? (5 puncte) 8. Care sunt cele dou postulate de baz pe care este constituit teoria ratex? (5 puncte)

80

UNITATEA 13 Gndirea economic din Romania pana la 1859

Durata medie de studiu individual - 2 ore

Cuprins:
U13.1 Gndirea economic din Romnia pn la 1859 Tema de control nr. 13

pag. 82 84

U9.1 Gndirea economic din Romnia pn la 1859


nceputurile procesului de formare a gndirii economice din Romnia se plaseaz mai ales n primele referiri la via a economic exprimate de clerici i crturari ai vremii n pravile, hrisoave i cronici. Una din primele i cele mai importante reac ii n domeniul culturii spirituale a reprezentat-o umanismul: n al su Compedium Juriscivilis, Johan Honterus a formulat numeroase idei teoretice i orientri practice ndreptate mpotriva dreptului feudal. Marele crturar moldovean Dimitrie Cantemir a exprimat n operele sale, (mai cu seam n Descriptio Moldaviae), o serie de reflec ii asupra unor probleme economice importante nscriindu-l pe marele om de cultur n cadrul curentului mercantilist. Printre problemele mai importante la care s-a referit D. Cantemir men ionm: originea marii propriet i funciare feudale, raporturile antagoniste dintre rani i boieri, politica fiscala arbitrar a statului feudal, nrobitoare pentru rani, rolul de frn al domina iei turceti pentru economia rilor romne prin tributul greu care trebuia pltit, precum i importan a economiei bneti i a comer ului exterior pentru sporirea rezervei de bani i metale pre ioase a rii. Odat cu epoca modern, nc de la nceputurile acesteia s-a intensificat procesul de dezvoltare a economiei de schimb. Odat cu acesta, s-a dezvoltat n mod corespunztor i gndirea economic, remarcndu-se prin contribu ii notabile: Nicolae Blcescu, Ion Ionescu de la Brad, Simion Brnu iu, Mihail Koglniceanu, Dionisie Pop Mar ian, George Bari iu, etc. Prin ideile multora dintre acetia au fost fundamentate programele revolu iei de la 1848 din rile Romne, pe primul plan aflndu-se: desfiin area iobgiei, eliberarea i mproprietrirea ranilor iar ceva mai trziu problema dezvoltrii industriei i n general a economiei na ionale. Nicolae Blcescu a formulat o concep ie unitar asupra dezvoltrii economico-sociale n rile Romne, iar prin lucrarea Question conomique des Principauts Danubiennes, publicat n anul 1850 n Fran a, se nscrie cu idei economice importante i pe plan interna ional. 81

Ion Ionescu de la Brad agronom i economist totodat, om de mare cultur i prieten apropiat al lui Blcescu i-a consacrat ntreaga via progresului economic n general i al agriculturii n special. Dionisie Pop Mar ian a fost considerat ini iatorul colii economice protec ioniste i al unui curent de gndire favorabil dezvoltrii industriei n ara noastr. n lucrarea Economia social ca i n cele dou reviste nfiin ate de el (Analele economice i Analele statistice) a pus bazele doctrinei intereselor materiale ale societ ii romneti n activitatea sa conducndu-se dup principiul emanciprii economice a na iunii. George Bari iu, cunoscut ndeosebi ca om politic i publicist, a fost totodat i unul dintre cei mai mari economiti transilvneni, subliniind n lucrrile sale c tiin a economiei na ionale trebuie inut n mare onoare ntruct dac este bine cunoscut i aplicat, contribuie la sporirea avu iei na ionale. George Bari iu s-a inspirat din lucrrile lui Franois Quesnay, Adam Smith, Jean Baptiste Say .a. pe care i numea cei mai renumi i economiti ai Europei. Unirea Moldovei cu Muntenia de la 1859, nfptuirea reformei agrare (1864) i cucerirea independen ei de stat (1877) sunt evenimente ce au jucat un rol esen ial n dezvoltarea economico-social a Romniei. n noile condi ii se cereau rezolvate numeroase probleme cu privire la cile i modalit ile de realizare a progresului economico-social, reflectate n principalele curente de gndire economic ale timpului: gndirea economic a marii boierimi, gndirea economic democratic i revolu ionar gndirea economic liberal, gndirea economic socialist-utopic . Principala expresie a gndirii economice a marii boierimi au constituit-o regulamentele organice (1831,1832), adoptate n timpul prezen ei armatelor ruseti pe teritoriul principatelor romne, precum i atitudinea ostil prefacerilor democratice din aceste ri adoptat de reprezentan ii marii boierimi n Comisia propriet ii (1848) i n divanurile ad-hoc dinainte de 1859. Treptat s-a creat o anumit bre ntre gruparea ultraconservatoare a marilor boieri i gruparea mai liberal. Gndirea economic democratic i revolu ionar sus inea idei economice mai radicale i era mai aproape de interesele rnimii asuprite din feudalism, fiind reprezentat de ctre crturari i oameni politici ca Nicolae Blcescu, Avram Iancu, Eftimie Murgu, care se aflau n fruntea micrii revolu ionare din 1848 n ara Romneasc, Transilvania i Banat Liberalismul economic din acea perioad exprima interesele burgheziei comerciale i industriale n plin proces de constituire i dezvoltare i care mprtea majoritatea obiectivelor sus inute de gnditorii democra i, cu care erau alia i pe plan politic sub denumirea de partida na ional, dar de care se deosebeau mai ales sub aspect tactic, prefernd reformele n sens liberal, n timp ce democra ii preconizau revolu ia popular antifeudal. Cei mai cunoscu i reprezentan i ai gndirii economice liberale din aceast perioad au fost: M. Koglniceanu, Al. I. Ciza, G. Bari iu, I.C. Brtianu, C. A. Rosetti, D. P. Mar ian etc. Gndirea economic socialist-utopic, reprezentat n special de Teodor Diamant, care aducea n discu ie o parte din problematica socialitilor utopici francezi (ndeosebi Ch. Fourier) privind situa ia i suferin ele muncitorilor salaria i, ncercnd s adapteze aceste idei problemelor concrete din rile romne legate de trecerea de la feudalism la capitalism. 82

Bazele nv mntului economic n Romnia au fost puse n secolul al XIX-lea. Astfel, n anul 1843, cursul de economie politic, introdus obligatoriu la Academia Mihilean, va fi deschis de ctre Ion Ghica. Un rol deosebit de important n introducerea n nv mntul romnesc a acestei discipline, l-au avut reformele lui Al. I. Cuza. La facult ile de drept ale primelor dou universit i nfiin ate la noi n ar (cea de la Iai- 1860 i Bucureti- 1864) se predau cursuri de economie politic, iar la coala Central de Agricultur i Silvicultur, Ion Ionescu de la Brad preda un curs de economie, finan e i veniturile statului.

Test de autoevaluare nr. 13


1. Probleme importante la care s-a referit Dimitrie Cantemir n opera sa. (10 puncte) 2. Care a fost principala lucrare a lui Nicolae Blcescu? (10 puncte) 3. Care au fost principalele curente de gndire economic n epoca studiat i prin ce s-a caracterizat fiecare? (20 puncte) 4. Care sunt curentele de gndire economic ce s-au manifestat n Romnia modern? (10 puncte)

Timp de lucru :10 min Punctaj 50p

83

UNITATEA 14 Gndirea economic din Romania dupa 1859

Durata medie de studiu individual - 2 ore

Cuprins:
U14.1 Gndirea economic din Romnia dup 1859 Tema de control nr. 14

pag. 85 89

U14.1. Gndirea economic din Romnia dup 1859


Dup 1848, i ndeosebi dup Unirea din 1859, guvernan ii rii s-au confruntat cu numeroase probleme economice majore, probleme ce au avut n vedere n principal modernizarea, eficientizarea i progresul economiei romneti, precum i mijloacele cele mai potrivite pentru nfptuirea lor. Aceste probleme economice majore urmreau rezolvarea problemei agrare, prin abolirea rela iilor feudale i mproprietrirea ranilor, stabilirea structurii economiei pe termen lung, aici avndu-se n vedere prioritatea agriculturii sau a industriei, politica extern ce trebuia adoptat (liberul schimb sau protec ionismul), precum i integrarea economiei romneti n economia mondial. n func ie de interesele diferi ilor gnditori i innd seama de raportul de for e pe plan social i politic, gnditorii ce s-au preocupat cu studiul problemelor economice s-au grupat n mai multe curente de gndire economic, dintre care men ionm pe cele care sunt primordiale: curentul liberal, curentul conservator i curentul socialist. Pe lng acestea au mai existat unele grupri de mai mic amploare, dar care totui au avut o importan deosebit n opinia public: radicalismul, poporanismul i rnismul. Curentul liberal de gndire economic a ocupat locul principal, datorit numrului mare de exponen i ai burgheziei din industrie, comer i agricultur i gradului de pregtire i competen profesional a acestora. Dup cum s-a semnalat n literatura de specialitate, datorit lipsei de omogenitate a clasei burgheze, curentul liberal s-a diferen iat n dou nuan e, sau aripi de gndire economic: una radical i alta moderat. Nuan a radical a curentului liberal reunea pe gnditorii care exprimau cu precdere interesele elementelor mai hotrte ale burgheziei, acetia avnd atitudini mai ferme i mai motivate, care sus ineau ideea industrializrii rii i a protejrii industriei na ionale, reprezentan ii lor fiind promotorii na ionalismului economic (de exemplu: M. Koglniceanu, D.P. Mar ian, B.P. Hasdeu, A.D. 84

Xenopol, M. Eminescu, G. Bari iu, E. Costinescu, I.N. Angelescu, etc.). De cealalt parte, nuan a moderat reunea pe gnditorii care exprimau elementele mai pu in hotrte ale burgheziei, acordnd prioritate agriculturii i comer ului. Reprezentan ii liberalilor modera i (I. Ghica, I. Ionescu de la Brad, E. Winterhalder, Al. Vericeanu, etc.) aderau la ideile cosmopolite ale liberalismului european, pe care l considerau, ca i fondatorii lui universal valabil, dezavund na ionalismul economic1. n literatura economic de specialitate au fost emise preri foarte diferite, unele chiar contradictorii cu privire la natura i con inutul gndirii economice liberale.2 Ea a fost privit de ctre unii economiti i oameni politici ca un produs (importat) din strintate. Chiar aa stnd lucrurile, gnditorii liberali au trebuit s rspund ns unor probleme na ionale care n strintate lipseau cu desvrire (de exemplu ocupa ia strin, obiceiurile i tradi iile poporului romn). Toate acestea ne oblig s ncercm s discernem, s diferen iem unele particularit i ale liberalismului din Romnia modern fa de liberalismul occidental. Liberalii erau pentru progres n toate ramurile economiei: liberalismul consider c societ ile romneti se dezvolt potrivit unor anume legi, mai presus de voin a oamenilor, i c n aceast venic prefacere datoria organiza iunilor politice e s adapteze formele legale nevoilor reale, impuse de diferite faze ale evolu iei popoarelor. Prin urmare, liberalismul reprezint, prin esen a lui, ideea de progres3. Progresul pentru liberali, n viziunea lui I.G. Duca nu nseamn salturi, progresul nu e violen , progresul e grija, grija permanent a viitorului, e preocuparea de a-l pregti i de a-l asigura, n n elesul doctrinei liberale, progresul nu e zvcnire incoerent, ci micare organizat4, ns i progresul trebuie privit n cadrul concep iei propriet ii individuale numai prin ordine, prin democra ie, prin na ionalism i prin armonie social5. Din literatura de specialitate se observ c exist controverse doctrinare ntre liberali i conservatori cu privire la perceperea progresului; n timp ce liberalii doreau schimbare prin progresul societ ii romneti, conservatorii voiau doar s ctige de pe urmele acestui progres. Referindu-se la aceast problem, A.D. Xenopol considera c reprezentan ii conservatorilor erau interesa i s pstreze starea existent, pozi ia lor fiind cu att mai bun cu ct se vor lua mai pu ine msuri pentru modificarea formelor existente: Pentru

vezi mai pe larg n Sut-Selejan, Sultana, Doctrine i curente n gndirea economic modern i contemporan, Editura All, Bucureti, 1994, p. 376 2 vezi n acest sens, mai ales Doctrinele partidelor politice, 1922-1923; Enciclopedia Romniei, Vol. III, Trecutul, Imprimeria Na ional, 1939; Ibrileanu, G., Spiritul critic n cultura romneasc, 1909; Lovinescu E., Istoria civiliza iei romne moderne, 1926; Zane, Gh. (editor), Texte din literatura economic n Romnia. Secolul XIX, Vol. l, Editura Academiei Romne, Bucureti, 1960; Murgescu, C, Mersul ideilor economice la romni, Vol. I i II, Editura Enciclopedic, 1990, Bdescu, I., Sincronism european i cultur critic romneasc, Editura tiin ific i Enciclopedic, Bucureti, 1984, Sut-Selejan, Sultana, Doctrine i curente n gndirea economic modern i contemporan, Editura All, Bucureti, 1994;Tanadi, Al., (coordonator), Doctrine economice, Editura ASE, Bucureti, 2001 3 Duca, l.G., Doctrina liberal n Gogonea N., (reeditarea volumului din 1922/1923), Doctrinele partidelor politice, Editura Garamond, Bucureti, 1999 p. 144 4 Duca, l.G., Doctrina liberal n Gogonea N., (reeditarea volumului din 1922/1923), Doctrinele partidelor politice, Editura Garamond, Bucureti, 1999, p.144-145 5 Idem, p.145

85

conservatori, srcia unei ri va fi o pozi iune ntotdeauna favorabil6. Tot ce au conservatorii este trecutul, urciosul trecut cu privilegiile sale, cu apsarea unei clase asupra celeilalte, ei ferindu-se de orice schimbare n direc ia apucat, temndu-se de orice ntreprinderi nou pe care le numesc aventuroase7 . Curentul conservator de gndire economic exprima interesele moierimii, mai ales a marii moierimi i se asemna n unele privin e cu liberalismul moderat (prioritatea agriculturii). Dintre reprezentan ii lui amintim pe: B. Catargiu, P.P. Carp, N. Filipescu, N. u u, Al. Moruzi. Moierimea era for a social cea mai conservatoare pentru c ncerca s men in forme revolute de rela ii sociale (claca, dijma), opunndu-se unor msuri care ar fi dus la mbunt irea structurii economiei na ionale (mproprietrirea ranilor fr pmnt sau cu pmnt insuficient). Doctrina conservatoare sus ine faptul c progresul real, durabil, nu se poate face prin salturi; c el nu poate fi dect rezultatul unei legturi armonioase a trecutului cu prezentul, iar progresul este ntinderea tot mai mare i mai adnc a participrii poporului la harul civiliza iei8. Conservatorismul ine seama n evolu ia unui stat de dou lucruri: nti, nv mintele trecutului: tradi ia, i al doilea, starea real a rii: realitatea9. Doctrina conservatoare se caracterizeaz prin tradi ionalism, admite evolu ia social, dar respinge revolu iile. Istoria real a omenirii arat ns c, n anumite situa ii de criz, recurgerea maselor populare la revolu ie a fost benefic pe termen lung (ex: revolu ia francez din 1789), chiar dac pe moment, ea a fost nso it de distrugeri materiale i violen . Revenind la deosebirile ntre doctrina conservatoare i cea liberal, I.G. Duca consider c cea dinti e o doctrin de rezisten , pe cnd cea de a doua e o doctrin de progres. Una trage nainte, cealalt napoi. Aa nct fiecare pas n dezvoltarea social reprezint o izbnd pentru liberalism i o nfrngere pentru conservatorism10. A. D. Xenopol consider c liberalii reprezint, n opozi ie cu conservatorii, tendin a spre progres, fiind interesa i s modifice situa ia existent i s asigure noi izvoare de mbog ire: Mergem ctre viitor, i viitorul e al progresului, al libert ii i egalit ii, al principiilor pentru care lupt partida liberal11. Concluzia ce se desprinde este c liberalismul este doctrina progresului, a dezvoltrii i modernizrii rii ntr-un timp ct mai scurt, prin metode i ci eficiente, innd seama de nevoile imediate a rii. Curentul socialist s-a dezvoltat mai ales dup Rzboiul de independen din 1877 i avea la baz ideologia marxist. Rspndirea marxismului n ara noastr a influen at ntr-o direc ie pozitiv dezvoltarea micrii muncitoreti. Problema principal ce a fost abordat n lucrrile originare ale gnditorilor marxiti, a fost problema propriet ii. Acetia militau pentru abolirea propriet ii private i nlocuirea ei cu proprietatea social sau colectiv, deoarece considerau c acesta era o condi ie necesar dezvoltrii rii noastre. n ceea ce privete progresul economiei romneti, socialitii (C. Miile, I. Ndejde, Gh. Ndejde, C. Dobrogeanu-Gherea) cred c acesta ar fi posibil prin
Xenopol, A.D., Studii economice n Opere economice, Editura Academiei, Bucureti, 1967, p. 127 Idem, p.128-129 8 Marghiloman, Al., Doctrina conservatoare n Gogonea N. (reeditarea volumului din 1922/1923), Doctrinele partidelor politice, Editura Garamond, Bucureti, 1999, p. 157 9 Idem, p. 155 10 Duca, l.G., Doctrina liberal n Gogonea N. (coord.), Doctrinele partidelor politice, Editura Garamond, Bucureti, 1999, p.148 11 Xenopol, A.D., Studii economice n Opere economice, Editura Academiei, Bucureti, 1967, p. 128
7 6

86

desfiin area propriet ii individuale. Aceast opinie este n contradic ie cu opinia liberalilor care nu concep progresul social dect n cadrul propriet ii individuale12, I. G. Duca argumenteaz nc o dat aceste afirma ii prin ideea c: Orice progres social, fie el ct de naintat, dac nu trece pragul ideii de proprietate individual, rmne n domeniul doctrinei liberale, de ndat ce trece de pragul ideii propriet ii individuale intr n inuturile vaste i foarte atrgtoare pentru specula ii intelectuale, ale socialismului13. Controverse doctrinare au existat i ntre liberali i socialiti. n opinia liberalilor, progresul social nu este posibil dect n cadrul propriet ii individuale, pe cnd socialitii nu cred progresul posibil dect prin desfiin area propriet ii individuale14. Deci, problema propriet ii delimiteaz cele dou doctrine: orice progres social, fie el ct de naintat, dac nu trece pragul ideii de proprietate individual rmne n domeniul doctrinei liberale, de ndat ce trece de pragul ideii propriet ii individuale intr n inuturile vaste i foarte atrgtoare pentru specula ii intelectuale, ale socialismului15. Datorit contradic iilor dintre rani i moieri n ceea ce privete reforma agrar, spre sfritul secolului al XlX-lea au aprut o serie de curente de gndire economic, cum sunt poporanismul i rnismul. Reprezentan ii acestor curente i exprimau dezamgirea fa de politica dus de partidele aflate la guvernarea (liberalii, dar mai ales conservatorii), avnd o atitudine rezervat fa de ideologia marxist a socialitilor n problema agrar. Poporanismul este un curent de gndire economic ce con ine unele elemente democratice n msura n care preconiza necesitatea mbunt irii situa iei rnimii. Reprezentan ii acestui curent, ini iat de C. Stere, au subapreciat dezvoltarea rela iilor de produc ie capitaliste i a clasei muncitoare, negnd caracterul capitalist al economiei romneti i necesitatea industrializrii rii. Principala problem pus n discu ie de reprezentan ii poporaniti este problema agrar. C. Stere n lucrarea intitulat Social-democratism sau poporanism vrea s demonstreze c Romnia este o ar unde ramura prioritar este agricultura, cu un popor de rani. Poporul n concep ia lui Stere cuprinde toat rnimea rii, o mas omogen nediferen iat. Nu face distinc ie ntre ranii care posedau mici loturi de pmnt cu ajutorul crora i produceau cele necesare traiului i ranii chiaburi care se foloseau i exploatau ranii sraci. Concluzia la care ajunge reprezentantului principal al curentului poporanist este aceea c n ara noastr nu se poate dezvolta dect agricultura, iar politica economic a statului trebuie s fie ndreptat spre dezvoltarea industriei mici, aceasta deosebindu-se de industria mare nu numai cantitativ dar i calitativ: numai interesul, ignoran a sau o idee fix de maniac poate explica visul industrializrii Romniei16. Deci, fa de liberalism, curentul poporanist mbr ieaz ideea dezvoltrii cu precdere a agriculturii, negnd necesitatea i posibilitatea industrializrii Romniei, ns fr industrie ara noastr nu putea progresa; de aceea liberalii vd n industrializarea rii trecerea economiei rii pe o nou treapt a dezvoltrii capitaliste.
Duca, l.G., Doctrina liberala n Gogonea N. (reeditarea volumului din 1922/1923), Doctrinele partidelor politice, Editura Garamond, Bucureti, 1999, p. 150 13 Ibidem 14 Ibidem 15 Ibidem 16 Stere, C., Social-democratism sau poporanism, Editura Via a Romneasc, Vol. III, Bucureti, 1907, p. 31
12

87

Prin critica pe care o fac propriet ii latifundiare din Romnia i prin campania realizat n sprijinul unei mproprietriri imediate a ranilor poporanitii se situeaz net mpotriva doctrinei conservatoare, jucnd un rol progresist n epoc. i reprezentan ii curentului socialist din ara noastr au combtut cu argumente convingtoare doctrina poporanist, n opozi ie cu ceea ce sus ineau poporanitii, socialitii romni erau de prere c economia Romniei, chiar cu persisten a unor rmi e feudale, avea un caracter capitalist, iar dezvoltarea industriei reprezenta viitorul pentru societatea romneasc. Principalul reprezentant al socialismului, C. Dobrogeanu- Gherea a adus numeroase argumente n sprijinul industrializrii Romniei: social - democra ia tinde spre industrializarea rii, pentru c un stat industrial creeaz rela ii omeneti superioare statelor napoiate cum sntem noi; n societatea industrial se creaz mai bune condi ii de trai pentru muncitorime, condi ii materiale, morale, intelectuale i mai bune condi ii de lupt pentru emanciparea muncii, n societatea industrial se creeaz posibilit i i elemente pentru dezvoltarea ulterioar a societ ii, la termenul crei dezvoltri social- democra ia i ntrevede idealul17. Putem concluziona c muncitorimea avea o viziune naintat cu privire la rolul i locul industriei n dezvoltarea economic a poporului romn. Gruparea economitilor, a oamenilor politici i a intelectualilor pe curente de gndire economic pune n centrul aten iei coordonatele majore ale gndirii lor, i nu detaliile acesteia. Aici merit s lum ca exemplu gndirea economic liberal i socialist. Cu toate c exist diferen e clare privind op iunile economico-sociale ale liberalilor i socialitilor, fiind grupri cu interese opuse (burghezia i muncitorii), socialitii s-au alturat dezideratului liberalilor radicali privind industrializarea rii, aceasta fiind necesar pentru progresul economico-social al Romniei. De asemenea, M. Eminescu a n eles c anumite deziderate practice ale liberalilor radicali cum ar fi industrializarea rii sunt realiste i benefice pentru dezvoltarea rii. Pentru n elegerea tuturor detaliilor din gndirea economic trebuie s inem seama i de datele empirice ce au caracterizat via a fiecrui gnditor. Chiar dac exist divergen e de principiu ntre diferite curente de gndire economic, observm c o parte dintre reprezentan ii acestor curente adopt cam aceleai atitudini, dnd dovad de realism i patriotism, n elegnd astfel caracterul fundamental, esen ial al acelei probleme.

Test de autoevaluare nr. 14


1. Caracteriza i curentul liberal de gndire economic (nuan e, reprezentan i) din Romnia modern! (20 puncte) 2. Caracteriza i curentul conservator de gndire economic din Romnia modern! (10 puncte) 3. Caracteriza i curentul socialist de gndire economic din Romnia modern! (10 puncte) 4. Prin ce se diferen iaz curentul poporonist fa de celelalte curente de gndire economic?
Dobrogeanu- Gherea, C., Post scriptum sau cuvinte uitate, n Scrieri social- politice, Editura Politic, Bucureti, 1968, p. 221
17

Timp de lucru :20 min Punctaj 100p

88

(10 puncte)

89

BIBLIOGRAFIE
1. Bdescu, I., - Sincronism european i cultur critic romneasc, Editura tiin ific i Enciclopedic, Bucureti, 1984 2. Beaud Michel, Dostaler Gilles Gandirea economic de dup Keynes, Eurosong &Book, Bucuresti, 2000 3. Brailean Tiberiu O istorie a doctrinelor economice, Institutul European, Iasi, 2000 4. Constantinescu N.N. Istoria economica a Romniei, Economic, Bucureti, 1997 5. Constantinescu N.N. Istoria gndirii economice romaneti. Studii, Economic, Bucureti, 1999 6. Dobrogeanu- Gherea, C., - Post scriptum sau cuvinte uitate, n Scrieri social- politice, Editura Politic, Bucureti, 1968 7. Doctrinele partidelor politice, 1922-1923 8. Enciclopedia Romniei, Vol. III, Trecutul, Imprimeria Na ional, 1939 9. Friedman, M., - Capitalismul i libertatea, Editura enciclopedic, Bucureti, 1995 10. Galbraith, J.K., - tiin a economic i interesul public, Editura Politic, Bucureti, 1982 11. Gogonea N., (coord), - Doctrinele partidelor politice, Editura Garamond, Bucureti, 1999 12. Hayek, F.A., - Drumul ctre servitute, Editura Humanitas, 1993 13. Ivanciu Nicolae Valeanu Tratat de doctrine economice, RAMO, Bucureti, 1996 14. Keynes, J.M., - Teoria general a folosirii minii de lucru, a dobnzii i a banilor, Editura tiin ific, Bucureti, 1970 15. Lovinescu E., - Istoria civiliza iei romne moderne, 1926 16. Murean Maria, Murean Dumitru Istoria economiei, Editura Economic, Bucureti, 2003 17. Murgescu, C., - Mersul ideilor economice la romni, vol. I i II, Editura Enciclopedic, Bucureti, 1987, 1990 18. Ricardo, D., - Despre principiile economiei politice i impunerii, Editura Academiei Romne, Bucureti, 1959 19. Schumpeter, J.A., - History of Economic Analysis, George Allen and Unwin Ltd. London, 1967 20. Smith, A., - Avu ia na iunilor. Cercetare asupra naturii i cauzelor ei, Editura Academiei Romne, Bucureti, 1962, 1965 21. Stere, C., - Social-democratism sau poporanism, Editura Via a Romneasc, Vol. III, Bucureti, 1907 22. Sut-Selejan Sultana Doctrine economice, Editura Eficient, Bucureti, 1996 23. Sut-Selejan Sultana Doctrine economice, Independen a Economic, Brila, 2000 24. Sut-Selejan Sultana Doctrine economice, U.C.B., Rm. Valcea, 1994 1995 25. Sut-Selejan Sultana Doctrine economice. Ghid metodic, U.C.B., Rm. Vlcea, 1995 26. Sut-Selejan Sultana Doctrine i curente n gndirea economic, All, Bucureti, 1992 27. Sut-Selejan Sultana Doctrine i curente n gndirea economic, All, Bucureti, 1994 28. Tanadi, Al., (coordonator), - Doctrine economice, Editura ASE, Bucureti, 2001 29. Xenopol, A.D., - Opere economice, Editura Academiei, Bucureti, 1967 30. Zane, Gh. (editor), - Texte din literatura economic n Romnia. Secolul XIX, Vol. l, Editura Academiei Romne, Bucureti, 1960

90

S-ar putea să vă placă și