Sunteți pe pagina 1din 8

Stima de sine

Pledoarie pentru inserţia


socială optimă a copilului ce
prezintă tulburări de limbaj
Stâlpii stimei de sine
• Încrederea în sine
• Concepţia despre sine
• Iubirea de sine
Iubirea de sine
• Copilul trebuie învăţat să se iubească
pe sine în ciuda defectelor şi
limitelor, a înfrângerilor şi eşecurilor
• Iubirea de sine îl învaţă pe copil cum
să iasă din arealul disperării (“
niciodată nu o să pot...”), chiar dacă
dubiile persistă
• Iubirea de sine depinde de hrana
afectivă oferită în familie
Concepţia despre sine
• Este o formă de autoevaluare
• Importantă nu este realitatea, ci
convingerea copilului că are calităţi
sau defecte
• Formarea unei concepţii despre sine
pozitivă este prioritară, deoarece
este forţa interioară care permite
copilului cu limbaj deteriorat să lupte
în ciuda adversităţilor
• Concepţia despre sine se formează în
cadrul familiei ( aşa apar copiii
Încrederea în sine
• A fi încrezător în forţele proprii
înseamnă a putea să acţionezi
adecvat în situaţiile ivite
• Încrederea în sine îşi are rădăcinile în
tipul educaţional oferit de familie şi
şcoală
• Copilul cu tulburări de limbaj trebuie
încurajat pentru încercările şi
reuşitele sale
Echilibrul stimei de sine
• Între cei trei stâlpi ai stimei de sine
există o interdependenţă : iubirea de
sine ( a te respecta cu calităţile şi
defectele tale) facilitează o concepţie
despre sine pozitivă ( a te proiecta în
viitor), aceasta din urmă influenţând
încrederea în sine ( a acţiona fără
teama unui eşec)
Sfaturi pentru părinţi şi
educatori
• Demonstraţi copiilor că au o mulţime de
calităţi
• Trebuie să fie lăudaţi de câte ori reuşesc o
performanţă
• Nu le răniţi sensibilitatea făcându-le
reproşuri nemeritate
• Introducerea copilului cu tulburări de
limbaj într-un grup de terapie logopedică îl
va ajuta să-şi învingă reţinerile, îndoielile
• Ajutaţi-i în diferite activităţi, dar cu tact şi
fără reproşuri ulterioare (“dacă nu eram
eu...” )
referent
• Cioacă Beti-Ana – profesor logoped