Sunteți pe pagina 1din 42

STILUL DE ÎNVĂŢARE

chestionar
scorare
interpretare

Ovidiu Gavrilovici
2007 PPS3
DISTRIBUIŢI 1,2,3,4 PE FIECARE COLOANĂ
(1 – vi se potriveşte cel mai puţin)

A B C D
1 Când învăţ
2 1 3 4
2 Învăţ cel mai bine prin
4 2 3 1
3 Atunci când învăţ

4 Învăţ prin

5 Atunci când învăţ

6 Atunci când învăţ


DISTRIBUIŢI 1,2,3,4 PE FIECARE COLOANĂ
(1 – vi se potriveşte cel mai puţin)

A B C D
7 Învăţ cel mai bine prin

8 Când învăţ

9 Învăţ cel mai bine când

10 Când învăţ

11 Atunci când învăţ

12 Învăţ cel mai bine când


1. Când învăţ
• A. îmi place să am de-a face cu emoţiile şi
sentimentele mele
• B. îmi place să observ şi să ascult
• C. îmi place să mă gândesc la idei,
concepte
• D. îmi place să fac lucruri, să pun lucruri în
acţiune
2. Învăţ cel mai bine când
• A. am încredere în intuiţiile şi sentimentele
mele
• B. ascult şi urmăresc cu atenţie
• C. mă bazez pe gândirea logică
• D. mă întrebuinţez serios să termin
lucrurile
3. Când învăţ
• A. am sentimente şi reacţii puternice
• B. sunt tăcut(ă) şi rezervat(ă)
• C. am tendinţa să găsesc logica lucrurilor
• D. mă simt responsabil(ă) pentru ceea ce
fac
4. Învăţ prin
• A. implicare emoţională
• B. observaţie
• C. gândire
• D. aplicaţii practice
5. Când învăţ
• A. sunt deschis(ă) experienţelor noi
• B. mă uit la toate aspectele lucrurilor
• C. îmi place să analizez lucrurile, să le
împart în părţi componente
• D. îmi place să aplic în practică
6. Când învăţ
• A. sunt o persoană intuitivă
• B. sunt o persoană care observă
• C. sunt o persoană logică
• D. sunt o persoană activă
7. Învăţ cel mai bine prin
• A. relaţii personale
• B. observaţie
• C. teorii raţionale
• D. experimentare, aplicaţii practice
8. Atunci când învăţ
• A. mă simt personal implicat
• B. îmi rezerv timp înainte de a acţiona
• C. îmi plac ideile, conceptele, teoriile
• D. îmi place să văd rezultatele muncii
mele
9. Învăţ cel mai bine atunci când
• A. mă bazez pe sentimentele mele
• B. mă bazez pe observaţiile mele
• C. mă bazez pe ideile mele
• D. pot să încerc să aplic lucrurile în
practică
10. Atunci când învăţ
• A. sunt o persoană deschisă, care
acceptă orice informaţii
• B. sunt o persoană rezervată
• C. sunt o persoană raţională
• D. sunt o persoană responsabilă
11. Când învăţ
• A. mă implic
• B. îmi place să observ
• C. sunt o persoană raţională
• D. îmi place să fiu activ(ă)
12. Învăţ cel mai bine când
• A. sunt receptiv(ă) şi deschis(ă)
• B. sunt precaut(ă)
• C. analizez ideile
• D. sunt practic(ă)
Se însumează pe coloane
A B C D

TOTAL
Probe de verificare a calculelor
A B C D

10

10

10
TOTAL
120

min. 12 - max. 48
CICLUL ÎNVĂŢĂRII – 4 stadii
Experienţă concretă (EC)
“a simţi”

- 100%
- 80%

-25 - 60%
- 40%

Experimentare - 20% Observaţie reflectivă


activă (EA) 35 29 (OR)
“a face” “a observa”

-30
Etalon: 1446 de
subiecţi de vârste
între 18 şi 60 de ani,
din SUA
Conceptualizare abstractă (CA)
(Kolbe, 1985)
“a gândi”
Cele patru stadii ale ciclului
învăţării şi punctele tale forte
• Învăţarea prin implicarea emoţională
– Din experienţe specifice
– Prin contacte cu ceilalţi
– Fiind sensibil(ă) la sentimente şi la ceilalţi
• Învăţarea prin observare şi urmărire
– Observarea atentă înainte de a judeca
– Observarea lucrurilor din mai multe
perspective
– Căutarea semnificaţiei lucrurilor
Cele patru stadii ale ciclului
învăţării şi punctele tale forte
• Învăţarea prin gândire
– Analiza logică a ideilor
– Planificarea sistematică
– Acţiune bazată pe înţelegerea intelectuală a
situaţiei
• Învăţarea prin acţiune
– Abilitatea de a face lucrurile până la capăt
– Asumarea riscurilor
– Influenţarea oamenilor şi evenimentelor prin
acţiune
Stilul de învăţare
• Avem de fapt un mixaj de preferinţe pentru
anumite stadii ale ciclului învăţării
• Din combinarea scorurilor două câte două
se pot identifica patru tipuri ale stilului
de învăţare
– Acomodator
– Divergent
– Convergent
– Asimilator
Se scade (algebric) utilizând
sumele obţinute pe coloane:
TOTAL A B C D
EC OR CA EA

CA – conceptualizare abstractă; EC – experienţă concretă


EA – experimentare activă; OR – observaţie reflectivă

C - A = CA – EC = _____
D - B = EA – OR = _____
EXEMPLU:
scor stadii şi diferenţe
A B C D

EC OR CA EA

12 23 44 41 120

C-A= 32

D-B= 18
EXEMPLU: diagrama scoruri stadii
EC
50

40

30

20
12

10
41
EA 0 23 OR

44

CA
EXEMPLU:
diagrama stilurilor de învăţare
-35

-30

-25

-20
acomodator divergent
-15

-10

-5
ca
0

10

15
convergent asimilator
20

25

30

35
35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35

db
STILURILE DE ÎNVĂŢARE
Exemplu: psihologi consilieri
Experienţă concretă (EC)
“a simţi”

ACOMODATOR -11 DIVERGENT


-5

Lili
0
Experimentare Lory Observaţie reflectivă
activă (EA) 19 15 11 0 -7 - 10 (OR)
“a face” “a observa”
Oana Geta
Mirela G
9

Alina
Dani
CONVERGENTMirela P 13
Ramona ASIMILATOR
Dorina
19
Monica
Radu
Conceptualizare abstractă (CA)
“a gândi”
STILURILE DE ÎNVĂŢARE
Exemplu: studenţi în administraţie publică
Experienţă concretă (EC)
“a simţi”

ACOMODATOR -11 DIVERGENT


Crina -5

0
Experimentare Observaţie reflectivă
activă (EA) 19 15 11 0 -7 - 10 (OR)
“a face” “a observa”
9

Adina
CONVERGENT 13
ASIMILATOR
Oana
19

Mihaela
Conceptualizare abstractă (CA)
“a gândi” Valy
Oxana
STILURILE DE ÎNVĂŢARE
director de şcoală
Cristina Experienţă concretă (EC)
“a simţi”

ACOMODATOR -11 DIVERGENT


Alexandra -5

0
Experimentare Observaţie reflectivă
activă (EA) 19 15 11 0 -7 - 10 (OR)
“a face” “a observa”
9
Jeni Liliana
Mihai
CONVERGENT 13
ASIMILATOR
Roxana S Maria Marinela
Viviana
19
Roxana A
Conceptualizare abstractă (CA)
“a gândi” Viorel
STILURILE DE ÎNVĂŢARE
viitor consilier
Experienţă concretă (EC) Guguţă
“a simţi”

ACOMODATOR -11 DIVERGENT


Alina
-5
Lucilia
0
Experimentare Maria Observaţie reflectivă
activă (EA) 19 15 Cata
11 0 -7 - 10 (OR)
“a face” “a observa”
9

CONVERGENT 13
ASIMILATOR
Irina
19
Iulia
Simona
Conceptualizare abstractă (CA)
“a gândi”
Convergentul
• Combină stadiile CA – conceptualizare
abstractă şi EA – experimentare activă
– Persoanele cu acest stil de învăţare
găsesc utilitate practică ideilor şi teoriilor
– Au abilitatea de a rezolva probleme şi iau
decizii pe baza găsirii soluţiilor la
probleme sau la întrebări
– Preferă sarcinile tehnice şi mai puţin
chestiunile sociale şi interpersonale
– Cariere: specialist, tehnologie.
Divergentul
• Combină stadiile EC – experienţă
concretă şi OR – observaţie reflectivă
– Persoanele cu acest stil de învăţare văd
situaţiile concrete din mai multe puncte de
vedere
– Preferă să observe decât să acţioneze
– Preferă situaţiile în care se pot genera
multe idei (brainstorming)
– Interese culturale largi, preferă să
acumuleze informaţii, imaginativi,
sensibilitate la emoţii
– Cariere: arte, spectacole, servicii
Asimilatorul
• Combină stadiile CA – conceptualizare
abstractă şi OR – observaţie reflectivă
– Persoanele cu acest stil de învăţare înţeleg
o varietate foarte mare de informaţii şi le
ordonează în forme concise, logice
– Mai puţin axat pe persoane şi orientat mai
degrabă spre idei şi concepte
– Interesat de soliditatea unei teorii şi mai
puţin de aplicaţiile ei practice
– Cariere: informatică, comunicaţii, ştiinţă
Acomodatorul
• Combină stadiile EC – experienţă
concretă şi EA – experimentare activă
– Persoanele cu acest stil de învăţare învaţă
în special din experienţe practice
– Îi place să planifice şi să se implice în
experienţe noi, provocatoare
– Tendinţă de a se baza pe instincte şi mai
puţin pe analize logice
– În rezolvarea problemelor se bazează în
special pe alte persoane pentru informaţii,
şi mai puţin pe propria analiză tehnică
– Cariere de acţiune: marketing, vânzări
Acomodatorul – avantaje,
dezavantaje, antrenament
+ duce lucrurile la Pentru a-ţi dezvolta
bun sfârşit deprinderi de
+ leadership acomodator
+ îşi asumă riscuri • Angajează-te să-ţi atingi
obiectivele
- realizează • Caută noi oportunităţi
îmbunătăţiri triviale • Influenţează şi condu pe
- activităţi fără sens alţii
• Fii personal implicat
• Lucrează în contact cu
ceilalţi
Divergentul – avantaje,
dezavantaje, antrenament
+ abilitate imaginativă Pentru a-ţi dezvolta
+ înţelege pe ceilalţi deprinderi de divergent:
+ recunoaşte
problemele • Fii sensibil la sentimentele
+ brainstorming altora
• Fii sensibil la valorile lor
- paralizat de prea • Ascultă fiind deschis
multe alternative • Strânge informaţii
- nu poate lua decizii • Imaginează-ţi consecinţele
situaţiilor incerte
Convergentul – avantaje,
dezavantaje, antrenament
+ rezolvă probleme Pentru a-ţi dezvolta
+ ia decizii deprinderi de convergent:
+ gândeşte deductiv

+ defineşte problemele Creează căi noi de gândire
şi de a face
• Experimentează idei noi
- rezolvă problema
• Alege cea mai bună soluţie
care nu trebuie
- ia decizii grabite • Stabileşte-ţi obiective
• Ia decizii
Asimilatorul – avantaje,
dezavantaje, antrenament
+ planifică Pentru a-ţi dezvolta
+ creează modele deprinderi de asimilator:
+ defineşte problemele
• Organizează informaţia
+ dezvoltă teorii
• Construieşte modele
conceptuale
- Face castele de
• Testează teoriile şi ideile
nisip
- Lipsa aplicaţiilor • Planifică experimente
practice • Analizează date cantitative
Acomodatorul – înclinat către
succes în:
• Cariere în organizaţii • Cariere în afaceri şi
– Domenii promovare
• Management – Domenii
• Adminstraţie P • Marketing
• Administraţie Ed • Guvern
• Finanţe/bănci • Afaceri
– Posturi • Distribuţie
• Contabil – Posturi
• manager/supervizor • Agent de vânzări
• adminstrator • Politician
• Specialist relaţii publice
• Manager general
Divergentul – înclinat către
succes în:
• Cariere în arte şi • Cariere în organizaţii de
spectacole servicii
– Domenii – Domenii
• literatură • Asistenţă socială
• teatru
• psihologie
• televiziune
• poliţie
• jurnalism
• Nursing/asistenţă medicală
– Posturi
• Actor/actriţă – Posturi
• Muzician, artist • Consilier/terapeut
• Atlet • Asistent social
• designer • Manager de personal
• Consultant pt management
Convergentul – înclinat către
succes în:
• Cariere de specialist • Cariere în tehnologie
– Domenii – Domenii
• Minerit, forestier • inginerie
• Agricultură • Informatică, calculatoare
• economie • medicină
– Posturi • Ştiinţe (fizică, chimie)
• inginer
– Posturi
• Supervizor al liniei
de producţie • Fizician, inginger
• Programator
• Tehnician medical
• Cercetător
• Manager
Asimilatorul – înclinat către
succes în:
• Cariere în informaţii, • Cariere în ştiinţă
comunicare – Domenii
– Domenii • matematică
• educaţie
• Fizică, chimie, biologie
• culte
– Posturi
• Sociologie
• drept • planificator
– Posturi • Cercetător
• Profesor • Cadru didactic la medicină
• scriitor • Finanţist
• librar
• preot
Bibliografie

• Kolb, D. A. (1985). Learning-Style Inventory. Self-


scoring inventory and interpretation booklet. Boston,
MA: McBer & Co.

• Neveanu, P. P. (1978). Dicţionar de psihologie.


Bucureşti: Editura Albatros.

(c) Ovidiu Gavrilovici, 2003


gavrilov@uaic.ro
Nu folosiţi această prezentare PowerPoint fără acordul în scris al autorului!